Instructies/onderdelen Elektrischdirectaangedreven roerwerken Warnings Warnings Thefollowingwarningsareforthesetup,use,grounding,maintenance,andr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Instructies/onderdelen Elektrischdirectaangedreven roerwerken Warnings Warnings...

 • Instructies/onderdelen Elektrisch direct aangedreven

  roerwerken 3A5012B

  NL

  Elektrisch, direct aangedreven roerwerk met lage wrijving voor het mengen en het bewaren van in vloeistoftanks opgeslagen suspensie van industriële coatings. Alleen voor professioneel gebruik.

  Belangrijke veiligheidsinstructies Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en de bijbehorende onderdelenhandleidingen. Bewaar deze instructies.

  Zie pagina 3 voor een volledige lijst van modelbeschrijvingen en onderdeelnummers.

  PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

 • Contents Modellen ............................................................ 3 Gerelateerde handleidingen ................................ 3 Warnings ........................................................... 4 Installatie ........................................................... 6

  Afmetingen as en rotor ................................. 6 Installatie van de motor, het lagerhuis en

  de rotor .......................................... 7 Graco-motorbesturing .................................. 8 Elektrische aansluitingen .............................. 8 Het roerwerk aarden .................................... 8

  Bediening........................................................... 10 Algemene werking ....................................... 10 De juiste snelheid van het roerwerk

  bepalen.......................................... 10

  Onderhoud......................................................... 11 Controleer of de schroeven en bouten goed

  zijn aangedraaid ............................. 11 Periodiek onderhoud .................................... 11

  Onderhoud......................................................... 12 De asafdichting verwijderen en

  vervangen ...................................... 12 Opmerkingen ..................................................... 13 Onderdelen - flensbevestiging ............................. 14 Onderdelen - Quick-Clamp bevestiging ................ 16 Onderdelen - Druktankbevestiging ....................... 18 Opmerkingen ..................................................... 20 Technische gegevens ......................................... 21

  2 3A5012B

 • Modellen

  Modellen Het elektrisch direct aangedreven roerwerk heeft voeding nodig van een VFD (variable frequency drive) om de snelheid te regelen en mag niet zonder VFD worden gebruikt. Zie handleiding 3A4793 voor een lijst van onderdeelnummers voor verwante VFD-motorbesturingen, afzonderlijk te bestellen.

  Table 1 UL-gecertificeerde explosieveilige 'inverter duty'-motor

  Onderdeelnr. Beschrijving 25C453° Quick-clamp flensbevestiging roerwerkmotor van 3" 25C575° Quick-clamp flensbevestiging roerwerkmotor van 4" 25C454° Flensbevestiging roerwerkmotor met buitendiameter van 7,5" (3" 150# ANSI

  flensbevestigingsgaten) 25C462* Druktank met roerwerk (19 liter - 5 gallon) 25C470* Druktank met roerwerk (38 liter - 10 gallon) 25C471* Druktank met roerwerk (57 liter - 15 gallon)

  Table 2 ATEX-gecertificeerde explosieveilige 'inverter duty'-motor

  Onderdeelnr. Beschrijving 25C464° Quick-clamp flensbevestiging motor van 3" 25C576° Quick-clamp flensbevestiging motor van 4" 25C463° Flensbevestiging motor met buitendiameter van 7,5" (3" 150# ANSI

  flensbevestigingsgaten) 25C465* Druktank met roerwerk (19 liter - 5 gallon) 25C472* Druktank met roerwerk (38 liter - 10 gallon) 25C473* Druktank met roerwerk (57 liter - 15 gallon)

  ° As of rotor niet inbegrepen. Zie Afmetingen as en rotor, page 6 voor de onderdeelnummers van de juiste aslengte en rotordiameter, afzonderlijk te bestellen.

  * Deze modellen bevatten een as en een rotor, maar geen druktanks. Deze modellen dienen ter vervanging van bestaande door luchtmotoren aangedreven roerwerken voor druktanks. Zie handleiding 308369 voor overeenkomstige druktankonderdeelnummers, afzonderlijk te bestellen.

  Gerelateerde handleidingen Nummer van handleiding

  Titel

  3A4793 Motorbesturing, VFD (Variable Frequency Drive) 308369 Druktanks van 19, 38 en 57 liter (5, 10, en 15 gallon)

  3A5012B 3

 • Warnings

  Warnings

  The following warnings are for the setup, use, grounding, maintenance, and repair of this equipment. The exclamation point symbol alerts you to a general warning and the hazard symbols refer to procedure-specific risks. When these symbols appear in the body of this manual or on warning labels, refer back to these Warnings. Product-specific hazard symbols and warnings not covered in this section may appear throughout the body of this manual where applicable.

  GEVAAR GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR HOOGSPANNING

  Deze apparatuur maakt gebruik van hoogspanningsvoeding. Onjuist contact met apparatuur onder hoogspanning veroorzaakt overlijden of ernstig letsel.

  • Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels ontkoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert.

  • Deze apparatuur moet worden geaard. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

  • Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

  WAARSCHUWING BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

  Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Ter voorkoming van brand en explosies:

  • Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes. • Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

  • Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding. • Sproei of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk. • Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine. • Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

  • Gebruik alleen geaarde slangen. • Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen gevoerde emmers, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.

  • Stop onmiddellijk met werken als er sprake is van statische elektriciteit of als u een schok voelt. Gebruik de apparatuur pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem hebt verholpen.

  • Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.

  • Zet het apparaat uit via de stroomschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels ontkoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert of apparatuur installeert.

  • Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. • Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

  4 3A5012B

 • Warnings

  WAARSCHUWING VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR Verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

  • Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of geneesmiddelen. • Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen.

  • Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de complete informatie.

  • Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat. • Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

  • Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of wijzigingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden.

  • Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u deze gebruikt. • Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

  • Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

  • Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat nooit door aan de slang te trekken.

  • Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied. • Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden veroorzaken.

  • Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen. • Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd. • Ontkoppel alle stroombronnen voordat u de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan pleegt.

  GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid