Click here to load reader

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM Raport de ... de Matematică şi Informatică AŞM 2016.pdf · Publicații proiect: În reviste FI 3 Reviste cat. A 1 Alte ediții

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Institutul de Matematică şi Informatică AŞM Raport de ... de Matematică şi Informatică AŞM...

 • Institutul de Matematică şi Informatică AŞM

  Raport de activitate 2016

 • Structura actuală a institutului

  Matematică pură

  Ecuații diferențiale,

  colaboratori-12

  Algebră și topologie,

  colaboratori-18

  Matematică

  aplicată

  Modelare matematică,

  colaboratori-16

  Informatică Sisteme de

  programare, colaboratori-18

  Sisteme informatice,

  colaboratori-15

 • • Total angajați: 94 (79 unități)

  • Cercetători – 54, inclusiv 14 tineri

  • Tineri sub 35 ani: 26 (inclusiv 14 cercetători)

  • Doctori habilitaţi: 17

  • Doctori: 29

  • Doctoranzi: 7

  • Masteranzi: 36

  Potențialul uman

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  2014 2015 2016

  24 26 27

  17 15 20

  7 9 8 11

  16 11

  32 28 28

  65

  Angajați ai IMI și ai companiei Est Computer

  (studenți și masteranzi UnAȘM, USM, UTM):

  D.Macari, Ș.Ungur, T.Bumbu, V.Malachi,

  D.Luca, D.Ivanov

  17 tineri – studenți și

  masteranzi, angajați IMI

 • Ștefan Ungur, Tudor Bumbu la BringITon!

  Locul II

  Premiul III

  Locul III

 • Susținerea tezelor de doctorat

  Doctorand Școala

  doctorală

  Conducător

  1 Cristina Bujac UnAȘM

  (IMI)

  m.c. Nicolae Vulpe

  2 Svetlana Alioşcenco Tiraspol Acad. Vladimir Arnautov

  3 Andrei Reșetnicov UnAȘM

  (IMI)

  m.c. Constantin Gaindric

  4 Veaceslav Albu UnAȘM

  (IMI)

  Dr.h. Svetlana Cojocaru

 • Finanțarea

  Bugetară - 5526,1 mii lei

  Mijloace proprii – 69,4 mii lei

  Proiecte externe (extrabuget)- 844,7 mii lei + 267

  mii lei plăți directe STCU, total 1111,7 mii lei

  Salariu mediu pe cercetator - 5068 lei

  Procurări necesare, mentenantă – 473,7 mii lei

  Real cheltuit procurări echipament (proiect

  NATO) – 279,6 mii lei

 • 78%

  3%

  1%

  17%

  1%

  Surse de finanțare

  Institut Bilateral Pr.Stat Extern Propriu

 • Finanțarea Reparatii necesare/realizat – 329, 9 mii lei / 0

  Număr obiecte Cost (mii lei)

  Reparații birouri 4 28, 3

  Grup sanitar 1 5,2

  Ferestre 57 296,4

  Total 329,9

 • Finanțarea

  Cheltuieli delegatii – 490, 0 mii lei

  (Pr.Stat +bilateral = 52,7; FP7 – 293,4; NATO – 143,9)

  Cheltuieli conferințe – 2,0 mii lei

  Cheltuieli monografii și reviste –

  26, 0 mii lei buget + 21, 0 mii lei sponsorizări.

 • Proiecte realizate în 2016

  Nr proiecte naționale depuse – 2

  câștigate – 1 și 1 în examinare,

  Nr proiecte internaționale depuse – 1,

  câștigate – 1

  Nr proiecte bilaterale depuse - 7

  câștigate –1, 3 în examinare.

 • Rezultate 2016 15.817.02.03F “Invarianţi algebrici şi geometrici în

  studiul calitativ al sistemelor diferenţiale polinomiale.”

  Publicații proiect:

  În reviste FI 3

  Reviste cat. A 1

  Alte ediții recenzate 3

  Manuale 3

  M.c. N. Vulpe în colaborare cu matematicieni din centre

  științifice din Montreal (Canada), Barcelona (Spania) și

  Sao Paulo (Brazilia):

  Soluționarea completă a problemei clasificării

  configurațiilor geometrice globale de

  singularități (finite și infinite) ale familiei de

  sisteme diferențiale pătratice.

 • Rezultate 2016 15.817.02.04F „Tendinţe moderne în algebră, topologie

  și geometrie: cercetări fundamentale și aplicații”

  Garrett Birkhoff (SUA) a definit

  cuasigrupurile ecuaționale cu ajutorul

  unei mulţimi care constă din şase

  identităţi. În această mulţime au fost

  descrise toate submulţimile din trei şi

  patru identităţi care definesc

  cuasigrupurile ecuaționale (dr.h.

  Şcerbacov V.)

  Reviste cat. A 7

  Reviste cat. B+ 3

  Alte ediții recenzate 5

  Manuale 2

 • Rezultate 2016 15.817.02.01A Metode analitice și numerice de

  soluționare a problemelor de evoluție,

  optimizare și teoria așteptării.

  Dr.h. A.Kolesnik. A fost obţinută formula asimptotică

  pentru densitatea de tranziţie a evoluţiei markoviene

  aleatoare în spaţiul 3-dimensional pe intervale de timp

  mici si a fost obţinută formula asimptotică pentru

  probabilitatea aflării procesului într-o bilă cu rază mic

  (publicat în revista Journal of Statistical Physics, ISI,

  FI=1,56)

  Potențiale aplicații: descrierea proceselor de poluare,

  răspândire a infecţiilor, creştere a tumorilor, fluctuaţiilor

  climatice etc.

  Impact: “Kolesnik-Kac sochastic process”,

  “Kolesnik-Kac model” În reviste FI 5

  Alte ediții recenzate 4

 • Rezultate 2016

  15.817.02.02A ”Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor

  inteligente şi a calculului performant”

  Este dezvoltat un instrument informatic

  inteligent de cuantificare şi evaluare a

  dereglărilor hepatice pentru cazurile de

  fibroză gradul 4 (ciroză). Autori: I.Secrieru,

  C.Țâmbală, D.Macari

  A fost demonstrată completitudinea computaţională a

  reţelelor procesoarelor evoluţioniste hibride cu cinci noduri.

  S-au construit sisteme membranare de dimensiuni mici

  care generează seturi de baze non-semilineare

  (A.Alhazov,S.Ivanov). În reviste FI 8

  Capitole monografii 1

  Reviste B+, B 3

  Alte ediții recenzate 22

  Suporturi de curs 2

  I.Secrieru, C.Țâmbală

 • Rezultate 2016 NATO SPS Project “Modeling and Mitigation of Social

  Disasters Caused by Catastrophes and Terrorism”

  Instrumentar pentru extragerea,

  analiza și clasificarea textelor de pe

  site-urile media (S.Cojocaru, M.Petic,

  G.Horoș)

  Metode de identificare a emoțiilor în

  baza analizei expresiei faciale umane

  (V.Albu).

  Metode bazate pe rețele Petri pentru

  simularea evacuării locatarilor în caz

  de dezastru (I.Țițchiev).

 • Rezultate cuantificabile

  numărul de publicații în total -184,

  numărul de publicații per cercetător - 3.41,

  numărul de publicații per 100 000 lei

  valorificați – 3.29 ,

  evenimente organizate - 6,

  participări la evenimente - 51,

  certificat de autor, certificat de inventator – 3.

 • 2,41

  1,87

  2,56

  2,3 2,42

  2,2

  2,6

  3,6 3,79

  3,17

  3,41

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  Publicații per cercetător

 • Editarea revistelor

  Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica.

  Categoria A.

  Periodicitate: 3 numere pe an.

  Referate și baze de date: MathSciNet (Societatea matematică

  americană), Zentralblatt für Mathematik (Societatea matematică

  europeană), SCOPUS etc.

  Computer Science Journal of Moldova.

  Categoria B+.

  Periodicitate: 3 numere pe an.

  Referate și baze de date: MathSciNet (Societatea matematică

  americană), Zentralblatt für Mathematik (Societatea matematică

  europeană), EBSCO, DBLP etc.

  Quasigroups and related systems (IMI AȘM + Univ. Wrocław).

  Categoria A.

  Periodicitate: 2 numere pe an.

  Referate și baze de date:SCOPUS, MathSciNet (Societatea matematică

  americană), Zentralblatt für Mathematik (Societatea matematică europeană) etc.

 • Vizibilitate Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica.

  Categoria A.

  Periodicitate: 3 numere pe an.

  Referate și baze de date: MathSciNet (Societatea matematică

  americană), Zentralblatt für Mathematik (Societatea matematică

  europeană), SCOPUS etc.

  Source-Normalized Impact per Paper (SNIP): Measures contextual citation

  impact by weighting citations based on the total number of citations in a

  subject field.

 • Manifestări științifice

  Conferință “Mathematical Foundations of

  Informatics” (7 țări, tutorial pentru tineri);

  Seminarul “Iurie Rogojin” (5 țări);

  Seminarul anual cu participare

  internațională “Valentin Belousov”,

  seminarul anual “Alexandr Cuznețov”.

  Simpozion “Modelling and mitigation the

  effects of disasters” (3 țări)

 • Muzeul tehnicii de calcul

  •Organizate 27 de excursii pentru

  elevi, studenți, specialiști

  •Completat cu noi exponate

  •Participare la Noaptea Muzeelor,

  •Noaptea Cercetătorilor, expoziția

  eReciclare etc.

  •Inclus in top 10 cele mai neobișnuite

  muzee din Moldova

  •Site: oldpcmuseum.com

 • Promovarea realizărilor

  ştiinţifice în mass-media

  •M1. Știință și inovare (2 emisiuni)

  •M1. Destine de colecție (1 emisiune)

  •M1. Cine vine la noi? (2 emisiuni)

  •Jurnal TV (1 emisiune)

  •Radio Moldova (1 emisiune, mai multe

  interviuri)

 • Probleme Salarizare insuficientă.

  Fluctuația cadrelor tinere. Salariu mediu în domeniul

  TIC în Republica Moldova: 12 025 lei (BNS, sept.2015).

  Lipsa finanțării pentru editarea revistelor, delegații,

  reparații.

  Degradarea echipamentului existent, lipsa finanțării pentru

  procurarea unui nou.

  Pregătirea slabă a absolvenților universităților.

  Lipsa interesului pentru implementări din partea agenților economici.

 • Obiective 2017 Dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor fundamentale, consolidarea

  poziţiilor pe arena internațională, atragerea şi cointeresarea

  specialiştilor în aplicarea metodelor dezvoltate în IMI.

  Orientarea tematicii cercetărilor la un impact mai accentuat asupra

  soluţionării problemelor ţării (securitatea informațională, digitizarea

  patrimoniului istoric-cultural, sisteme informatice pentru medicină

  etc.);

  Participarea activă în procesul de pregătire a cadrelor în vederea

  asigurării continuităţii generaţiilor, crearea condiţiilor atractive pentru

  tineri cercetători;

  Asigurarea şi dezvoltarea suportului logistic şi informaţional al

  cercetărilor.