15
ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU” Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842 [email protected] , www.history-cluj.ro INFORMAŢII pentru ANEXA 2- Raport anual 2016 şi alte date despre activitatea științifică în anul 2016 TIPĂRITURI 1. CĂRŢI 1.1.a. carte de autor 1. Nicolae Edroiu, Plugul în Ţările Române (până în sec. XVIII), Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 229 p. ISBN 978-606-797-089-0 2. Ela Cosma, Habsburg Consular Agencies and the 1848 Revolutions in Moldavia, Wallachia and Serbia, English translation by Marcela Ganea, Argonaut Publishing – Cluj-Napoca, Szmphologic Publishing – Gatineau, 2016, 456 pages + maps 3. Attila Varga, De la sunet de pian la Hi-Tech. Fabrica de mobilă „Libertatea” din Cluj (1870-2016), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, 126 p. ISBN 4. Lucian Nastasă, Studenți români la École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences Historiques et Philologiques), 1868-1948, Cluj, Edit. Școala Ardeleană/Eikon, 2016, 314 p. 5. Vasile Pușcaș, Negocieri pentru parteneriate, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2016, 220 p., [ISBN 978-606-8770-80-2]. 6. Ottmar Trașcă, Structuri informative germane în România, 1939-1945, Cluj- Napoca, Editura Argonaut, 2016, 350 p. 7. Veronica Turcuş, Şcoala Română din Roma (1922-1947), Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2016, 354 p. [ISBN 978-606-797-027-2] 8. Veronica Turcuş, Vasile Pârvan şi Şcoala Română din Roma, Cluj-Napoca, Edit. Şcoala Ardeleană, 2016, 372 p. [ISBN 978-606-8699-28-8] 9. P. Birtz Remus Mircea – Interferențe genealogice, ediția a II-a, 2016, Cluj- Napoca, Edit. Napoca Star, 229 p. ISBN 978-606-690-403-2] 10. Mihaela Gligor, Orient şi Occident. Topografii ale simbolului la Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN: 978-973-595-951-7, 196 p. [E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0007-1]. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf 11. Cristian Pop, Clase sociale în România. Metodologia inegalităţilor, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 240 p. ISBN: 978-606-37-0040-8 [E- book, 2916, ISBN: 978-606-37-0047-7].

INSTITUTUL DE ISTORIE ”G · Historica, 2016, p. 65-85. 2. [BDI] Nicolae Edroiu, Tipologia mişcărilor sociale din Ţările Române în Evul Mediu şi la începutul Epocii Moderne,

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCAINSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-NapocaTel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

[email protected] , www.history-cluj.ro

INFORMAŢII pentru ANEXA 2- Raport anual 2016şi alte date despre activitatea științifică în anul 2016

TIPĂRITURI

1. CĂRŢI1.1.a. carte de autor

1. Nicolae Edroiu, Plugul în Ţările Române (până în sec. XVIII), Editura ŞcoalaArdeleană, Cluj-Napoca, 2016, 229 p. ISBN 978-606-797-089-0

2. Ela Cosma, Habsburg Consular Agencies and the 1848 Revolutions in Moldavia,Wallachia and Serbia, English translation by Marcela Ganea, ArgonautPublishing – Cluj-Napoca, Szmphologic Publishing – Gatineau, 2016, 456 pages+ maps

3. Attila Varga, De la sunet de pian la Hi-Tech. Fabrica de mobilă „Libertatea” dinCluj (1870-2016), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, 126 p. ISBN

4. Lucian Nastasă, Studenți români la École Pratique des Hautes Études (Sectiondes Sciences Historiques et Philologiques), 1868-1948, Cluj, Edit. ȘcoalaArdeleană/Eikon, 2016, 314 p.

5. Vasile Pușcaș, Negocieri pentru parteneriate, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană,2016, 220 p., [ISBN 978-606-8770-80-2].

6. Ottmar Trașcă, Structuri informative germane în România, 1939-1945, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, 350 p.

7. Veronica Turcuş, Şcoala Română din Roma (1922-1947), Cluj-Napoca, Edit.Şcoala Ardeleană, 2016, 354 p. [ISBN 978-606-797-027-2]

8. Veronica Turcuş, Vasile Pârvan şi Şcoala Română din Roma, Cluj-Napoca, Edit.Şcoala Ardeleană, 2016, 372 p. [ISBN 978-606-8699-28-8]

9. P. Birtz Remus Mircea – Interferențe genealogice, ediția a II-a, 2016, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 229 p. ISBN 978-606-690-403-2]

10. Mihaela Gligor, Orient şi Occident. Topografii ale simbolului la Mircea Eliade,Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN: 978-973-595-951-7, 196p. [E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0007-1].http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf

11. Cristian Pop, Clase sociale în România. Metodologia inegalităţilor, Edit. PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 240 p. ISBN: 978-606-37-0040-8 [E-book, 2916, ISBN: 978-606-37-0047-7].

2

1.2.b. volum colectiv

1. Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Betweenpublic and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries,coord. Susana Andea, Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – SymphologicPublishing, 2016 /ISBN: 978-1-988192-15-4 și 978-973-109-693-3.

2. Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea,Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-SymphologicPublishing, 2016 /ISBN: 978-1-988192-16-1 și 978-973-109-694-0.

3. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, (coord.), Regional Economy and CommunityDevelopment in Transylvania, Highland Banat and Bucowina in the 19th Century. ACollection of Studies, Edit. Argonaut&Symphologic Publishing, 2015, 242 p. ISBN978-988192-10-9 (neraportat în 2015).

4. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf, (coord.) Fenomene economice șifinanciare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională,Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, 490 p., ISBN 978-606-37-0025-5.

5. Ottmar Traşcă şi Virgiliu Ţârău (coord.), O identitate secundă. Dennis JohnDeletant, Istoria, România şi Românii, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, 577 p.

6. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit.Limes&Argonaut, 2016, 388 p., ISBN: 978-606-799-024-9; 978-973-109-622-3.

7. Monica Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Edit.Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, 205 p., ISBN 978-973-109-646-9.

1.3.c. ediții critice

1. Erast Tarangul, Amintiri, ed. Radu Bruja și Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, Edit.Școala Ardeleană/Eikon, 2016, 270 p.

2. Kristóf Szongott, Genealogia familiilor armene din Transilvania, ediție și cuvântînainte de Lucian Nastasă, traducere Andrea Ghiță, București, Edit. Ararat,2016, 338 p.

3. Eugeniu Speranţia, Lecţiuni de enciclopedie juridică: cu o introducere istorică înfilosofia dreptului, (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana Cuceu),Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2016, 170 p.

1.4.d. ediții critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie

1. Campania militară țaristă în Țările Române la 1848-1850. Documente militare.Vol. III. Jurnal de campanie redactat de Komarovschi și Nepocoicițchi, coord.Ela Cosma, editori: Tatiana Onilov, Angela Stîcalin-Colin, Alexander Stykalin,Argonaut Publishing – Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2016,ISBN 978-1988-192-086.

2. Michael Conrad von Heyderdorff der Jüngere – Tagebuch (1848-1849). MichaelConrad von Heydendorff cel Tânăr – Jurnal (1848-1849), editori: Ela Cosma,Hansotto Drotloff, Cluj-Napoca-Gatineau, Edit. Argonaut – SymphologicPublishing, 2015, … p. /ISBN 978-973-109-604-9 /

3

1.5.e. volum de izvoare

1. Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XI (6-31iulie 1848), ediție critică, coord. Iosif-Marin Balog, Ela Cosma, Attila Varga,București, Edit. Academiei Române, 2016, 728 p. ISBN 978-973-27-2630-3

2. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. II Tabele Statistice,Editori: Remus Câmpeanu, Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Florin Mureşan,București, Editura Enciclopedică, 2016, partea I CCCLXI + 674p., partea a II-a1056 p., partea a III-a 733 p.

1.6.f instrumente de lucru

1. Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruț, Membrii Academiei Românedin Transilvania. Dicționar (1866-2016), București, Editura Academiei Române,Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 367 p.

2. Loranger, A.W. (2016). OMNI. Inventare de personalitate. Manual despecialitate OMNI. Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV. Ciuca, A.(coord.), Costache, R., Monica Albu, Adaptarea şi standardizarea OMNI-IV pepopulaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 113 p., ISBN 978-606-8244-97-6.

3. Reynolds, C.R., Bigler, E.D. (2016). Scalele de evaluare clinică pentrupersoanele în vârstă. Manual de specialitate pentru CASE şi CASE-SF. Ciuca, A.(coord.), Costache, R., Monica Albu, Adaptarea şi standardizarea CASE-SF pepopulaţia din România,. Cluj-Napoca, Editura ASCR, 236 p., ISBN 978-606-8244-93-8.

4. Andrei Negru, Observatorul social-economic. Indice bibliografic adnotat, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, XXXIX +143 p. ISBN 978-973-109-698-8.

1.7.g traduceri lucrări de specialitate

1. Marius Turda, Ideea de superioritate naţională în Imperiul Austro-Ungar (1880-1918), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, 197 p. traducere: Attila Varga (cartetradusă din limba engleză în limba română)

STUDII ȘI ARTICOLE2.a articole ISI în țară

1. Veronica Turcuş, La celebrazione della festa nazionale romena a Cluj nel 1934.Percezioni simboliche in un rapporto diplomatico, în vol. Potere e immaginariopolitico in Europa. Radici storiche, modelli antropologici, rappresentazioniletterarie, ed. Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi,

4

„Transylvanian Review”, 2015, Vol. XXIV, Supplement No. 2, p. 89-95. [ISI][ISSN 2067-1016]

2. [ISI] Virgil Ciomoş, De l’attention aperceptive à la Présence sans présentassignable. La différence absolue, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2,2016, p. 83-101.

3. [ISI] Codruţa Liana Cuceu, Religion and Public Sphere. Transitional(postcommunist) Representations of the Uniate Community from Cluj-Napoca,between Religion and Politics, in Transylvanian Review, vol. XXIV, no. 3, Autumn2015, ISSN 1221-1249, p. 56-70. (indexat ISI, SCOPUS/Elsevier şi evaluată încategoria "A" de către C.N.C.S) (neraportat anterior).

2.b. articole ISI în străinătate1. [ISI] Mihaela Gligor, Reading between the lines. The importance of Eliade’scorrespondence, “Theory in action. Journal of the transformative studies institute”, vol.9, no. 3 july 2016, p. 1-13, ny, usa, issn: 1937-0229, (indexat în Thomson Reuters,EBSCO şi Proquest).

2.2.1.a Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea stiintifica despecialitate

1. Ottmar Trașcă, „Grundsatzfragen des geheimen Meldedienstes”: WalterSchellenbergs Rede vor Abwehroffizieren in Salzburg (Mai 1944). In: „Journal forIntelligence, Propaganda and Security Studies”, Graz, 2016, 10, Nr. 1, p. 184-199(în colaborare cu Florian Altenhöner).

2. Virgil Ciomoş, La « crise œdipienne » roumaine et ses suites, publicat în« Mensuel », număr special : Le psychanalyste dans le monde d’aujourd’hui, 100/2015, p. 66-69.

2.2.2.b Capitole din cărți apărute peste hotare

1. Vasile Rus, Missioni gesuitiche e vita religiosa in Transilvania tra Sei eSettecento în vol. Storia Religiosa dello spazio romeno, vol. I, sotto la direzionede Cesare Alzati. A cura de Luciano Vaccaro, Centro Ambrosiano, Milano 2016,p. 283-338, ISBN 978-88-6894-150-5

2. Nicolae Edroiu, La questione alfabetica nelle Terre Romene dal XVII al XIXsecolo, în vol. Studi cirillometodiani. Nel 1150 anniversario della misione tra gliSlavi dei santi Cirillo e Metodio. A cura di Krassimir Stantchev e Giorgio Ziffer,Biblioteca Ambrosiana, Milano, 2015, p. 225-242 / ISBN – 978-88-6897-015-4/ (neraportat în anul 2015)

3. Nicolae Edroiu, L´influsso della storiografia italiana e dellexperienza dellaScuola Romena di Roma sulla storiografia ecclesiastica romena tra le dueguerre, în vol. Storia religiosa dello spazio romeno, II volume. Sotto la direzione

5

di Cesare Alzatti. A cura di Luciano Vacaro, Centro Ambrosiano, Milano, 2016,p. 591 – 618 (Collana Europa ricerche 20). /ISBN – 978-88-8994-150-5/

4. Loránd Mádly, Zwischen Kameralverwaltung und Archäologie: Der Fiskal-prokurator Paul Török und die „k. Schatz- und Alterthümergrabung“ der Jahre1803–1804 zu Grădiștea Muncelului in Siebenbürgen (coautor Fritz Mitthof), învolumul conferinței „Graben, Entdecken, Sammeln. Laienforscher in derGeschichte der Archäologie Österreichs” (Hg. Florian Müller, seria: Archäologie.Forschung und Wissenschaft, Bd. 5, LIT Verlag Wien, 2016, p. 57-70.

5. Ottmar Trașcă, Die Deutsche Volksgruppe und die Tätigkeit des Amtes VI desReichssicherheitshauptamtes (SD-Ausland) in Rumänien 1940-1944. In: BurkhardOlschowsky, Ingo Loose (Hrsg.), „Nationalsozialismus und Regionalbewusstseinim östlichen Europa“, München, Oldenbourg-De Gruyter, 2016, p. 269-289.

3.a. articole apărute în reviste ale Academiei Române și ale universităților din țară

1. [BDI] Susana Andea, Scrierea cifrată și activitatea diplomatică în Transilvania (sec.XVI-XVII), în ”Anuarul Institutului de Istorie G. Barițiu din Cluj-Napoca”, SeriesHistorica, 2016, p. 65-85.

2. [BDI] Nicolae Edroiu, Tipologia mişcărilor sociale din Ţările Române în Evul Mediuşi la începutul Epocii Moderne, “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» dinCluj-Napoca”, Series Historica, tom LV, 2016, p. 17 – 30.

3. [BDI] Daniela Deteșan, Ela Cosma, Ethnicity, Nationality and Statistics. TheRomanians from the Habsburg empire, the Ottoman Empire and the Tsarist Empire(1848-1850), în ”Romanian Journal of Population Studies”, Centrul de Studiere aPopulației, Universitatea Babeș-Bolyai, nr. 4, Cluj-Napoca, 2016, ISSN 1843-5998.

4. [BDI] Daniela Deteșan, Arhiva Protopopiatului Ortodox Saliste (1848-1937), în”Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu», Series Historica, LV, 2016, p. 277-292.

5. [BDI] Daniela Deteșan, Ela Cosma, Ethnicity, Nationality and Statistics. TheRomanians from the Habsburg Empire, the Ottoman Empire and the Tsarist Empire(1848-1850) în ”Romanian Journal of Population Studies”, vol. X, no. 1, July-December 2016 (în curs de publicare).

6. [BDI] Loránd Mádly, Situația juridică a comorilor găsite la începutul secolului XX.Dreptul asupra bunului găsit și practica acestuia (coautor Fritz Mitthof), în ”AnuarulInstitutului «A.D. Xenopol»”, Iași, LII, 2015, p. 185-194 (ISSN 1221-3705; ISSN2457-614X).

7. [BDI] Vasile Pușcaș, 1914-Reconfigurarea sistemului international de putere siEuropa Centrală, în “Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu”, Cluj-Napoca,Series Historica, LV, 2016, p. 193-203.

8. [BDI] Veronica Turcuş, Diplomaţia italiană şi interesul pentru Academia Română: ocomunicare diplomatică din 1955, „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» dinCluj-Napoca”, Series Historica, 2016, tom LV, p. 309-315. [B.BDI] [ISSN 1584-4390]

9. [BDI] Veronica Turcuş, Români şi maghiari în Clujul interbelic – o mediere italianăpentru reconciliere instituţională, „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din

6

Cluj-Napoca”, Series Historica, 2016, tom LV, p. 205-210. [B.BDI] [ISSN 1584-4390]

10. [BDI] Veronica Turcuş, Un document diplomatic secret despre planificări aleabdicării regelui Mihai, „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» din Iaşi”,2015, tom LII, p. 303-309. [B.BDI] [ISSN 1221-3705]

11. [BDI] Victor V. Vizauer, Antroponimia din comitatele Arad şi Bihor la cumpănasecolelor XII-XIII. Studiu de caz: numele locuitorilor de pe proprietăţile Capitluluiarădean, „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Historica, tom LV,2016, p. 237-254 [BDI].

12. [BDI] Monica Albu, Ciuca, A., Costache, R., (2016). Analiza proprietăţilorpsihometrice ale Chestionarului CASE-SF (Scale de evaluare clinică pentrupersoanele în vârstă) adaptat pentru populaţia din România, în „Anuarul Institutul deIstorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p.117-130.

13. [BDI] Monica Albu, Profiluri de personalitate în populaţia din România, în „AnuarulInstitutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.XIV, 2016, p. 73-84.

14. [BDI] Virgil Ciomoş, De analogia entis au chiasme ontico-ontologique, în StudiaUBB, seria Philosophia, Special Issue, vol. LX, dec. 2015, p. 145-159 (neraportatăanterior).

15. [BDI] Virgil Ciomoş, Pour une phénoménologie apliquée, în Studia UBB, seriaPhilosophia, nr. 2/ 2016, p. 5-11

16. [BDI] Codruţa Liana Cuceu, Democraţia şi designul moral al cetăţenilor. Cerinţeledreptăţii sociale şi limitele bioameliorării morale, în „Anuarul Institutul de Istorie«George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 199-213(indexat în EBSCO);

17. [BDI] Lucia-Elisabeta Faiciuc, Competenţa morală şi motivaţiile comportamentuluide a ascunde adevărul, în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIV, 2016, p. 85-117.

18. [BDI] Mihaela Gligor, Arhitectura memoriei. Emanuel Arnet şi corespondenţii săi, în„Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”,tom XIV, 2016, p. 385-423.

19. [BDI] Carina Herbei, Particularităţi privind strategiile de coping şi agresivitatea laadolescenţii sportivi de performanţă în „Anuarul Institutul de Istorie «GeorgeBariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 143-168.

20. [BDI] Ionuţ Isac, Discurs şi emoţie: oratorul Ion Petrovici receptat de auditorul IonDidilescu, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, SeriesHumanistica, tom. XIV, 2016, p. 189-199.

21. [BDI] Florenţa Lozinsky, Despre „tradiţionalism” dintr-o perspectivă de gen, în„Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, SeriesHumanistica, tom XIV, 2016, p. 357-364.

22. [BDI] Cristian Pop, Social Class and Subjective Apects of Social Inequalities, în„Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, SeriesHumanistica, tom. XIV, 2016, p. 11-25.

7

3.b. capitole în cărți publicate de Editura Academiei Române

1. Andrei Negru, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de IstorieGeorge Bariţiu”, în vol. Cercetarea academică clujeană. Tradiţie şi performanţă, acad.Emil Burzo, acad. Marius Porumb (editori), Editura Academiei Române & Editura MegaCluj-Napoca, 2016, p. 73-82.

3.c. capitole în cărți publicate la edituri consacrate

1. Susana Andea, Practicile scrierii epistolare în Transilvania în vol. Between publicand private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries, coord.Susana Andea, Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing,2016, p. ….

2. Susana Andea, Practica scrierii și falsificarea documentelor în vol. Exercițiulscrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, AdinelDincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing,2016, p. …

3. Susana Andea, Avram Andea, Instrucțiuni privind organizarea și activitateascripturistică în cancelaria Aulico-transilvană 1695, în vol. Exercițiul scrierii înTransilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016, p. ….

4. Lidia Gross, Places of Authentication in Transylvania from 13th to 16th CenturyCase Study: the Premonstratensian Convent of Dealul Orăzii, în vol. Susana Andea,Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Between public andprivate. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries, coord. SusanaAndea, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut – Symphologic Publishing,2016 …. /ISBN

5. Lidia Gross, Confreria Sfântului Ioan de la Sibiu, în vol. Studii de istorie, VI, ed. C-tin Bușe și Ionel Cândea, 2016, Brăila, p. 89-116 / ISBN….

6. Adinel Dincă, Instituția notariatului în Transilvania, în vol. Exercițiul scrierii înTransilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016, …../ISBN

7. Nicolae Edroiu, Monahismul ortodox, factor de unitate națională. Călugări ardelenide dincolo de Carpați în revoluție, războaie, în lupta anticomunistă, în vol.Monahismul ortodox românesc. Istorie, Contribuţii şi Repertorizare. Vol. II.Contribuții ale monahismului ortodox românesc la național și internațional,Bucureșt, Edit. BASILICA, 2016, p. 457-482 /ISBN – 978-606-8141-62-6/

8. Remus Câmpeanu, „Istoria ca spațiu ludic”, în vol. Pompiliu Teodor și lumea princare a trecut, coordonator Corina Teodor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 50-52.

9. Remus Câmpeanu, „Spații ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea”,în vol. O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România și Românii. Inhonorem Dennis Deletant, coordonatori Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca,Editura Argonaut, 2016, p. 125-141.

8

10. Ela Cosma, Maierii Sibiului în documente pașoptiste, în vol. Perseverență șidevoțiune în căutarea adevărului istoric. Omagiu profesorului și istoricului ViorelFaur la împlinirea vârstei de 75 de ani, coord. Antonio Faur, Radu Românașu,Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2016, p. 127-150.

11. Ela Cosma, Românii în lucrările statisticienilor sași. 1791-1837 (Eder, Marienburg,Leonhard, Benigni), în vol. Istorie, cultură și cercetare, coord. Dumitru-CătălinRogojanu și Gherghina Boda, volum al Conferinței Internaționale organizată deMuzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Târgoviște-Deva, Editura Cetateade Scaun, 2016, p. 67-83.

12. Ana Victoria Sima, Mirela Andrei Popa, Children during a Time of War. ATransylvanian Perspective în World War I în World War I – The other face of the waredited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaș,Romanian Academy - Centre for Transylvanian Studies & Cluj University Press(print), 2016 (e-book), pp.

13. Mirela Popa-Andrei, L’intelletualita ecclesiastica greco-cattolica di Oradea Mare(Gran Varadino) all’inizio della Prima Guerra Mondiale, in vol. Imperi e nazioninell’Europa centro-orientale alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, a cura di IonCârja, introduzione di Andrea Ciampani, Roma-Cluj-Napoca, Edit/ Argonaut, 2016,pp. 203-213. .

14. Daniela Deteșan, De la modelul tradițional spre modernitate. Familia româneascădin Transilvania (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX),în Anca Dohotariu (coord.), Familia în România. O incursiune diacronicăpluridisciplinară, București, Editura Universității București, 2016, ISBN (în curs depublicare).

15. Loránd Mádly, Office workers, officers, spies and criminals in the city on the river ofSomes. Stories of Cluj in the second half of the 19th century: neo-absolutism andliberalism, în vol. Stories of Cluj, Cluj-Napoca, Edit. Școala Ardeleană/AsociațiaVechiul Cluj, 2015, p. 121-132 [ISBN 978-606-8770-66-6; ISBN 978-606-8770-67-3).

16. Iosif Marin Balog, The Price of Gold. The Regional Economy, Society andModernization of the “Auriferous Quadrilateral” in the Apuseni Mountains 1800-1914, în vol. Regional Economy and Communuty Development in Transylvania,Highland Banat and Bucowina in the 19th Century. A Collection of Studies, Edit.Argonaut&Symphologic Publishing, 2015, ISBN 978-988192-10-9 p. 47-138.(neraportat în 2015).

17. Iosif Marin Balog, Proprietari, întreprinzători și acționari la societățile miniere din„cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1850-1914, în vol. Fenomene economice șifinanciare în spațiul românesc în secolele XIX-XX. Studii de economie regională,Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN 978-606-37-0025-5.

18. Lucian Nastasă, Memorialistica distorsionată și „etica” oportunistului: ConstantinC. Giurescu, în vol. Alma Mater în derivă. Aspecte alternative ale vieții universitareinterbelice, coord. de Irina Nastasă-Matei și Zoltán Rostás, București/Cluj, Edit.Eikon/Școala Ardeleană, 2016, p. 348-386.

19. Lucian Nastasă-Kovács, Romanian Students at the Ecole Pratique des Hautes Etudes(Section des Sciences Historiques et Philologiques) 1868-1948, in Carmen Andraş,Cornel Sigmirean (coord.), Crossing Borders: Insights into the Cultural and

9

Intellectual History of Transylvania (1848-1948), Editura Argonaut – Cluj-Napoca,Romania, Symphologic Publishing – Gatineau, Canada, 2016, pp. 126-141. ISBN978-973-109-691-9. ISBN 978-1-988192-13-0.

20. Vasile Pușcaș, Șansa și necesitatea parteneriatului transatlantic, în vol. ”RomâniaTransatlantică”, coord. V. Iuga, M. Nicola, R. Radu, București, 2016, p. 384-393[ISBN 978-973-32-106-0)

21. Ottmar Trașcă, Rapoartele Serviciului Secret al Armatei române referitoare laorganizaţia maghiară de spionaj şi diversiune descoperită la Oradea în 14 august1940. In: Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Loránd Mádly, Dumitru Ţeicu(coordonator/Herausgeber), „Multiculturalism, identitate şi diversitate. Perspectiveistorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 deani/Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschriftfür Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag”, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p.679-691.

22. Ottmár Trașcă, Pe urmele unei tradiţii.... Dennis John Deletant, Istoria, România şiromânii. In: „O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România şiRomânii”, coordonatori: Ottmar Traşcă şi Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, EdituraArgonaut, 2016, p. 17-39 (În colaborare cu Virgiliu Ţârău).

23. Ottmar Trașcă, Bibliografia selectivă a operei ştiinţifice. Profesor universitar DennisDeletant. In: „O identitate secundă. Dennis John Deletant, Istoria, România şiRomânii”, coordonatori: Ottmar Traşcă şi Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, EdituraArgonaut, 2016, p. 76-92.

24. Ottmár Trașcă, Spionajul maghiar în România: cazul reţelei conduse de ZsilleZsigmond alias Gonda Gheorghe (1938-1942). In: „O identitate secundă. DennisJohn Deletant, Istoria, România şi Românii”, coordonatori: Ottmar Traşcă şi VirgiliuŢârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p. 263-301 (În colaborare cu AdrianBoda).

25. Victor Vizauer, Familia Dragoşeştilor din Bedeu: Dragoş şi Drag, Balc şi Drag, înIon M. Botoş (coord.), Vasile Iuga de Sălişte, Leonard Ioan Pârja, Victor Vizauer,Florin Dragoste, Odarca Bout, Vasile Timur Chiş, Vasile Iovdii, Personalităţimarcante ale culturii româneşti din Transcarpatia, Vol. I, Apşa de Jos (Ucraina),2016, p. …. ISBN: 978-966-399-823-7

26. Monica Albu, Metode statistice utilizate în psihologie. O analiză a articolelor depsihologie apărute în publicaţii ştiinţifice din România, în perioada 2011-2015, învol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca,Edit. Limes şi Argonaut, 2016, p. 81-86, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-

27. Monica Albu, Oros, I.D., Skolka, D.E., Validarea chestionarului de evaluare aoptimismului OPT într-o organizaţie din România, în vol. Studii şi cercetări dindomeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes şi Argonaut, 2016, p.184-194, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

28. Monica Albu, Vac, L., Tripon, A., Papuc, I., Mitre, V., Influenţa stilurilor de învăţareale studenţilor de la Facultatea de Horticultură asupra performanţelor şcolare, învol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca,Edit. Limes şi Argonaut, 2016, p. 308-323, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

10

29. Monica Albu, Analiza scalei Tulburare de conduită din Chestionarul de evaluare asimptomelor adolescentului – 4 (ASI-4), în vol. M. Albu (coord.). Cercetări înpsihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 11-24, ISBN 978-973-109-646-9

30. Monica Albu (coord.). Posibilităţi de identificare a depresiei la persoane vârstnice,folosind scalele chestionarului CASE-SF varianta Ae, în vol. Cercetări în psihologieşi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 25-34, ISBN978-973-109-646-9

31. Monica Albu, Sugestii pentru interpretarea rezultatelor la chestionarul CASE-SF, învol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 35-41, ISBN 978-973-109-646-9

32. Monica Albu, Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Un nou chestionar pentruevaluarea intereselor, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţeleeducaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 42-56, ISBN 978-973-109-646-9

33. Monica Albu, Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Varianta redusă V21 aChestionarului de evaluare a valorilor, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări înpsihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 57-70, ISBN 978-973-109-646-9

34. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Evaluarea judecăţii morale din perspectiva condiţiilor încare o acţiune imorală este considerată justificată, în vol. Studii şi cercetări dindomeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut,2016, p.162-176, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

35. Carina Herbei, Antonio Marian Bleoancă, Aspecte privind anxietatea şi strategii decoping la adolescenţii sportivi de performanţă, ), în vol. M. Albu (coord.). Cercetăriîn psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, p. 71-100, ISBN 978-973-109-646-9

36. Ionuţ Isac, Filosofie, criză şi comunicare, în vol. Studii şi cercetări din domeniulştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 357-368, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

37. Florenţa Lozinsky, Estetica produselor locale. Reflecţii despre o filosofie a succesului depiaţă, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca,Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 369-376, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

38. Salánki Zoltán, Învăţământul preuniversitar în limba maghiară din România 1948-1989. Disonanţe istoriografice, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelorsocio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 377-385, ISBN978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

11

4.b. în alte reviste de specialitate

1. Lidia Gross, Testamentul doamnei Ursula Meister Pauliu: reflecții pe marginea unuidocument de la începutul secolului al XVI-lea, în ”Acta Musei Porolissensis”,XXXVI, 2015, p. 11-34 (neraportat în anul 2015).

2. Attila Varga, Elite şi masonerie în Târgu Mureş la început de secol XX. Loja„Bethlen Gábor” , în Trivium, Revistă de Gândire Simbolică, an VIII, nr. 3, 2016, p.284-293

3. Veronica Turcuş, Sextil Puşcariu între ştiinţă şi politică. Un episod italian din 1933,„Dacoromania. Revista Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară «SextilPuşcariu»”, Cluj-Napoca, 2016, XXI, nr. 1, p. 95-100. [BDI] [ISSN 1582-4438]

4. Veronica Turcuş, The Iron Guard and a Plot for the Kidnapping of Prince Michael inItaly (1934), „Acta Musei Napocensis. Historica II”, 2015, vol. LII, p. 220-227.[BDI] [ISSN 1454-1521]

5. Victor V. Vizauer, Povestea unui nume: antroponimul Farkas (Lupu) în Transilvaniaveacului al XIII-lea. Posibilităţi şi opinii, „Acta Musei Maramorosiensis”, XI, 2015,p. 24-41 (apărut în 2016).

6. Victor V. Vizauer, Sobriquet sau nume personal? Problema poreclelor dinTransilvania în secolele XI-XIII, „Acta Musei Napocensis”, II, Historica, LII, 2015,p. 33-47 [BDI]. (apărut în 2016).

4.c. în reviste de cultură :

1. Monica Albu, Academicianul Petru Mocanu (1931-2016), „ASTRA Clujeană”, anul XII, 2016, nr. 3-4, p. 40-43.

4.d în alte reviste

1. Vasile Pușcaș, Interconectivitate româno-americană și comerțul external Romaniei, in “Economistul”, nr. 3 (253), 2016, p. 42-43 (ISSN 1221-8669).

2. Vasile Pușcaș, Despre vizele românilor. Atunci și acum, în “QMagazine”, 23 mai 2016, www.qmagazine.ro (ISSN 1842-9114)

3. Vasile Pușcaș, Romania care e,intr-o altfel de UE, în ”Economistul”, nr.12-13 (262-263), 2016, p. 46-47 (ISSN 1221-8669).

4. Vasile Pușcaș, În vâltoarea Primului Război Mondial, în ”Sinteza”, nr.29, 2016, p. 180-182 (ISSN-2359-8131)

5. Vasile Pușcaș, De ce un proiect de țară?, în ”QMagazine”, nr. 199, 2016,p. 10-12, www.qmagazine.ro (ISSN 1842-9114)

6. Vasile Pușcaș, Avem o țară, ce facem cu ea? În ”Economistul”, nr. 16-17(266-267), 2016, p. 96 (ISSN 1221-8669)

7. Vasile Pușcaș, România – 10 ani în Uniunea Europeană, în”Economistul”, nr. 18, 2016, p. 58-60 /ISSN 1221-8669/

12

4.e. alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefețe1. 1989 – Anul marilor schimări în istoria Roniei şi a Slovaciei. În volumul: Anul

1989.Căderea regimurilor comuniste din România şi Slovacia, la împlinirea a 25de ani de la derularea evenimentelor. Lucrările Celei de a XI-a Reuniuni aComisiei Mixte de Istorie Româno – Slovace (Arad, 6 – 9 octombrie 2014. Volumîngrijit de Nicolae Edroiu, Stanislav Mičev, Marius Grec, Marek Syrný, PavelHuszárik, Juraj Dušan Vanko, Editura Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad,Arad, 2016, p. 7-8. Şi în limba slovacă: 1989 – Rok veľkých zmien v dejináchRumunska a Slovenska. În volumul: Rok 1989. Pád komunistických režimov vRumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí. 11. Stretnutie zmiešanejKomisie Historikov Rumunska a Slovenska (Arad, 6 – 9 Október 2014.Zostavili…., Editura Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad, Arad, 2016, p. 7-8[ISBN – 978-973-664-807-6.Volumul a fost lansat la Kremnica (Slovacia), cuprilejul Celei de a XII Reuniuni a Comsiei Mixte de Istorie Româno – Slovacă(Kremnica – Slovacia, 23 septembrie 2016).

2. Daniela Deteșan, Recenzie la cartea semnată de Claudia Septimia Sabău, Și ne-au făcut din grănițeri, țărani. Mentalități colective în satele năsăudene fostegrănicerești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 347 p., în ”Arhiva Someșană”, serie nouă, nr. 7/2016.

3. Daniela Deteșan, Recenzie la lucrarea Recruitment and promotion among theRomanian greek-catholic ecclesiastical elite in Transylvania (1853-1918). Acollection of studies, editors: Mirela Popa-Andrei, Diana Covaci, MihaelaBedecean, Aurelia Dan, Iosif-Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014,226 p., în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Historica”, tomLV, 2016, p. 397.

4. Daniela Deteșan, Recenzie la cartea semnată de Ela Cosma, Împăratul călător șiardelenii și ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff celBătrân, Editura Argonaut & Symphologic Publishing, Cluj-Napoca, Gatineau,2015, 724 p. în ”Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ”, Series Historica”,tom LV, 2016, p. 412.

5. Lucian Nastasă, Preface, în Adrian Liviu Ivan, State, Majority and NationalMinority in Romania (1919-1933). The case of Magyars and Germans fromTransylvania, Cluj/Debrecen, CA Publishing/Debreceni Egyetem, 2016, p.11-13.

6. Codruţa Liana Cuceu, recenzie la Mihaela Ioana Teaca, Eugeniu Sperantia.Monografie, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2015, 234 p., ISBN 978-606-26-0313-7., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 423-426.

7. Mihaela Gligor, recenzie la Moshe Idel, Mircea Eliade de la magie la mit, EdituraPolirom, Iaşi, 2014, 320 p., ISBN: 978-973-46-4144-4 în Anuarul Institutului deIstorie George Barițiu, Seria Humanistica, vol. XIV, 2016, p. 431-432.

8. Mihaela Gligor, recenzie la Camelia Crăciun (editor), Lumea evreiască înliteratura română / Representations of the Jewish World in Romanian Literature,Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 394 p., ISBN: 978-973-703-971-2 în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”,Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 432-433.

13

9. Mihaela Gligor, recenzie la Raluca Boboc, Reprezentări ale corpului înimaginarul biblic. Cartea Proverbelor, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2015,290 p., ISBN: 978-606-8680-26-2 în „Anuarul Institutului de Istorie «GeorgeBariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 433.

10. Mihaela Gligor, recenzie la Lucian Nastasă, Intelectualii din România.Configuraţii culturale: Studii şi documente, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014,298 p., ISBN: 978-606-543-550-6 în „Anuarul Institutului de Istorie «GeorgeBariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 433.

11. Florenţa Lozinsky, recenzie la Traian Vedinaş, Proiecte rurale româneşti. De lareîmpărţirea pământului la experimentul „Ferma”, Timişoara, EdituraWaldpress, 2015, 224 p., ISBN: 978-606-614-116-1, în „Anuarul Institutul deIstorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016,p. 426-428.

12. Carina Herbei, recenzie la Monica Albu & Petru Derevenco (coord.), Stres, stresocupaţional şi burnout, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2015, 170 p, în „AnuarulInstitutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,tom. XIV, 2016.

13. Andrei Negru, recenzie la Henri H. Stahl, Epistolar monografist: din arhive descrisori a lui H.H.Stal, Ediţie de Z. Rostás, Bucureşti, Editura Paideia, 2015, 227p., ISBN 978-606-748-103-7, p. 436-437.

4.f. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volume (cu ISBN):

1. Monica Albu, A new instrument for Openness evaluation (Questionnaire 3D),Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane,Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 38, ISBN: 978-973-109-699-5.

2. Monica Albu, Questionnaires for evaluating traits of personality, following theBig Five model, developped or adapted in Romania, Sesiunea ştiinţifică anuală aDepartamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” dinCluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 39, ISBN: 978-973-109-699-5.

3. Corina Benea, FORMS OF MOBILIZATION IN SOCIAL MOVEMENTS, Sesiuneaştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul deIstorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca,2016, p. 23, ISBN: 978-973-109-699-5.

4. Corina Benea, THE EVOLUTION OF SOCIAL MOVEMENTS AND THE CONTEXT OF

NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES, Sesiunea ştiinţifică anuală aDepartamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” dinCluj-Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 71, ISBN: 978-973-109-699-5.

5. Virgil Ciomoş, TRADITION ET CONTEMPORANÉITÉ. ENTRE PHILOSOPHIE ET

THÉOLOGIE, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit.Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 26, ISBN: 978-973-109-699-5.

14

6. Naricsa Cozea, De la element primordial de interacţiune la artă , Sesiuneaştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului deIstorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, 2016, p. 11,ISBN 978-973-109-699-5.

7. Codruţa Liana Cuceu, Binefacere şi bunăstare în sfera proximităţii (BeneficienceAnd Well-Being In The Realm Of Proximity), Sesiunea ştiinţifică anuală aDepartamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „GeorgeBariţiu” din Cluj-Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, 2016, p. 27, ISBN 978-973-109-699-5.

8. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Argumentarea silogistică uzuală în comunicareainterpersonală şi argumentarea silogistică formală, Sesiunea ştiinţifică anuală aDepartamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „GeorgeBariţiu” din Cluj-Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, 2016, p. 47, ISBN 978-973-109-699-5.

9. Marius Florea, PSYCHOLOGICAL THEORIES ON THE INTERPERSONAL

ATTRACTION, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit.Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 48, ISBN: 978-973-109-699-5

10. Mihaela Gligor, Horia Carp. De la Cultura la Discursuri parlamentare şi SionismSesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane,Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 89, ISBN: 978-973-109-699-5.

11. Carina Herbei, ASPECTS REGARDING ANXIETY AS TRAIT AND COPING STRATEGIES

AT ADOLESCENTS, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de CercetăriSocio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit.Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 50, ISBN: 978-973-109-699-5.

12. Ionuţ Isac, Interpretări ale fenomenologiei lui edit. husserl în viziunile lui P.P.Negulescu şi L. Blaga, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de CercetăriSocio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit.Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 30, ISBN: 978-973-109-699-5.

13. Florenţa Lozinsky, Could one Consider Land Property as a Gordian Knot ofContemporary Society?, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului deCercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca,Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 32, ISBN: 978-973-109-699-5.

14. Zoltán Salánki, Mituri şi clişee privind învăţământul preuniversitar în limbamaghiară din România, în epoca comunistă, Sesiunea ştiinţifică anuală aDepartamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” dinCluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 80, ISBN: 978-973-109-699-5

15. Silviu-Gabriel Totelecan, Turnura digitală şi lipsa exteriorităţii, Sesiuneaştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul deIstorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Rezumate, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca,2016, p. 83, ISBN: 978-973-109-699-5.

4.h. editări/îngrijiri de texte de specialitate

15

1. 1989 – Anul marilor schimări în istoria Roniei şi a Slovaciei. În volumul: Anul1989.Căderea regimurilor comuniste din România şi Slovacia, la împlinirea a 25de ani de la derularea evenimentelor. Lucrările Celei de a XI-a Reuniuni aComisiei Mixte de Istorie Româno – Slovace (Arad, 6 – 9 octombrie 2014. Volumîngrijit de Nicolae Edroiu, Stanislav Mičev, Marius Grec, Marek Syrný, PavelHuszárik, Juraj Dušan Vanko, Editura Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad,Arad, 2016, p. 7-8. Şi în limba slovacă: 1989 – Rok veľkých zmien v dejináchRumunska a Slovenska. În volumul: Rok 1989. Pád komunistických režimov vRumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí. 11. Stretnutie zmiešanejKomisie Historikov Rumunska a Slovenska (Arad, 6 – 9 Október 2014.Zostavili…., Editura Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad, Arad, 2016, p. 7-8[ISBN – 978-973-664-807-6.Volumul a fost lansat la Kremnica (Slovacia), cuprilejul Celei de a XII Reuniuni a Comsiei Mixte de Istorie Româno – Slovacă(Kremnica – Slovacia, 23 septembrie 2016).