of 43/43
Installatørmøter Høst 2013 Biri Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter Høst 2013

  • View
    88

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Installatørmøter Høst 2013. Biri Gjøvik Hamar Heradsbygd. Oversikt. Agenda Installatørmøte Nett. Informasjon Eidsiva Nett NEK 399 – normarbeid Mer informasjon Eidsiva Nett Elsikkerhetsportalen DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge Gled dere !!!. Egen kraftproduksjon Plusskunder. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Installatørmøter Høst 2013

Lysbilde 1

InstallatrmterHst 2013BiriGjvikHamarHeradsbygd

1Oversikt

Agenda Installatrmte NettInformasjon Eidsiva Nett

NEK 399 normarbeid

Mer informasjon Eidsiva Nett

Elsikkerhetsportalen

DLE-informasjon v/Elsikkerhet Norge

Gled dere !!!

Egen kraftproduksjonPlusskunderKraftproduksjon som skal kobles til nettet krever i utgangspunktet konsesjon fra NVEBetinget dispensasjon for plusskunderDefinisjon plusskunde:Energi: Ersproduksjon < ErsforbrukEffekt: Pproduksjon > Pforbruk (av og til)Alts overskuddskraft som kan mates inn i nettet i enkelttimer, men ikke totalt sett over retDispensasjonen gjelder dersom det inngs en spesifikk avtale med nettselskapet. En person kan ikke kreve at nettselskapet inngr en slik avtale, og personen m i s fall g veien om egen konsesjon fra myndighetene.

PlusskunderUtfordringer:Sikkerhet ved arbeid p nettetSpenningskvalitetGrenseverdierMler m skifteskonomisk oppgjrDet arbeides med en nasjonal standard for tilknytning av plusskunder (REN).Eidsiva Nett vil i lpet av kort tid lage egne vilkr som vil gjelde inntil nasjonal standard foreligger.Egen produksjon kan ikke tilknyttes nettet uten at anleggseier har inngtt spesiell avtale med Eidsiva Nett

Fellesmling /Individuell mlingMyndighetene krever at enhver boenhet skal mles og avregnes hver for seg, jmf 13-1 h) i Forskrift om konomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, nr 302, 1999-03-11.

Ikke tillatt opprette fellesmling

SAMMENKOBLING AV ANLEGG IKKE TILLATT !!!

individuell mling, fortsetterI praksis vil det si. NR EN EIENDOM ER REGISTRERT MED FLERE BOENHETER I MATRIKKELEN (GRUNNBOK) SKAL DET VRE EN MLER PR. BOENHET.

INSTALLATR M HUSKE FORTELLE KUNDENE DETTE NR DE RINGER BER OM F SLTT SAMMEN TO ANLEGG.

DETTE ORDNES VED AT KUNDEN SENDER EN SKNAD OM BRUKSENDRING TIL KOMMUNEN. FRA TOMANNSBOLIG TIL ENEBOLIG.

SAMMENKOBLING TILLATES FRST NR MATRIKKELEN ER OPPDATERT

individuell mling, fortsetterDENNE INFORMASJON HAR VI GITT OG GJENTATT P HVERT INSTALLATRMTE SIDEN 2009. ER DERE I TVIL OG IKKE FINNER UT AV DETTE SELV, TA HELLER KONTAKT MED OSS FR ARBEID IGANGSETTES.

ANLEGG SOM ER ULOVLIG SAMMENKOBLET VIL BLI KREVD TILBAKEFRT.

DET VIL I ALLE TILFELLE BLI PLAGT OMBYGGING TIL RIKTIG ANTALL ANLEGG NR AMS-MLERE SKAL INSTALLERES

AMS Smart strmForskrift ferdig 1/7 i r, frist for gjennomfring 1/1-19Eidsiva Netts AMS prosjekt er i anskaffelsesfase for AMS teknologien. Teknologi velges i lpet av 2014, antatt utrulling primrt 2016/17. Eidsiva Anlegg vil st for montasje, har tilknyttet seg underleverandrer OneCo og RelacomI forbindelse med AMS utrullingen vil arbeidsprosesser i mleverdikjeden endres, datamengde ke betraktelig og dataflyt automatiseres i systemene. Dette vil ogs ha innvirkning p prosessen rundt montasje av mlere i driftssituasjonen og blant annet MOI. Mer informasjon vil komme.

Krav til mlerfelt (Nye og ombygde anlegg)

REN blad 4001 LS Nett Mling Krav til mlepunkt i lavspentinstallasjoner direktemling

Plass for mleutstyr skal ha min. HxBxD pr. mler:

Nettselskap kan avvike ovennevnte ml etter skriftlig begrunnet sknad for det enkelte anlegg.

NB! GJELDER OGS OMBYGGING AV EKSISTERENDE SKAP. F.EKS. DER TREDJE FASEN TILKNYTTES.

H [mm] B [mm] D [mm] Avsatt plass til direktekoblet mler. Nye anlegg 400250160

Krav til mlerfelt (Nye og ombygde anlegg)

REN blad 4002 LS Nett Mling Krav til mlepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomling.

Plass for mleutstyr skal ha min. HxBxD pr. mler:

Nettselskap kan avvike ovennevnte ml etter skriftlig begrunnet sknad for det enkelte anlegg.

H [mm] B [mm] D [mm] Transformatorkoblet mling med mleromkobler 550250160 Ekstra felt for ytterligere mleutstyr 550250160 Status NEK-komit for felles norm

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett. V/Ivar Lingaas.

KV i siste stolpeEidsiva Nett kortslutningssikrer stikkledning fram til inntakspunkt/eierskille i hht krav i FEF

Installatr m srge for at installasjonen etter dette punkt er kortslutningssikret i hht krav i FEL/NEK 400.

NB! Eidsiva Nett tar ikke ansvar for beskyttelse av inntakskabel for installasjonen, vr KV er kun beregnet for beskytte vrt nett.

Definisjoner vernEtt anlegg - en installasjon

Eidsivas KV beskytter Eidsivas stikkledning mot kortslutning. (FEF)Installasjonseiers KV beskytter installasjonens inntakskabel (inntaksledning/hovedkabel etc.) mot kortslutning. (FEL)Beskyttelse mot overbelastning ivaretas av installasjonseiers overbelastningsvern (innvendig/utvendig). Dette er da i prinsippet OV, men pga fare for feil i anleggsopplysninger har vi satt HS som m-felt i MOI. Strrelsen p HS settes lik OV nr det er bare ett anlegg i en installasjon.Skisse for definisjon av vern(ikke ment som krav til utfrelse)

Definisjoner vernFlere anlegg en installasjonFelles KV/OV beskytter inntaks-kablene og fordelingen (koblings-stykker, rekkeklemmer, skinner) mot kortslutning og angir max samtidig belastning for installasjonen totalt.Det kan selvflgelig vre individuell KV for hver inntakskabel, men Eidsivas stikkledning skal mte ett felles vern.Det siste felles vernet foran alle mleranlegg i installasjonen, meldes som OV.Anleggseiers vern som beskytter anlegget mot overbelastning, meldes som HS.

Skisse for definisjon av vern(ikke ment som krav til utfrelse)Definisjon av vern i MOII meldingsskjemaet spr vi om bde OV og HS, begge deler er M - felt.

OV er det vernet som angir max belastning for installasjonen samlet. Dvs. at OV vil vre et annet vern for en installasjon med flere anlegg enn for en installasjon med ett anlegg.HS er alltid det siste vernet som beskytter et anlegg mot overbelastning. (ref. Nettariff)Strmbrudd/fasebrudd

Dersom nettkunde ringer elektroentreprenr uten ha ringt Eidsiva Netts feilmelding:

Spr om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis disse er intakte, be ham/henne om ringe vr feilmeldingstelefon: 800 87 111Dersom nettkunden ikke har ringt vr feilmelding og dere rykker ut, men det viser seg at det er feil p vrt nett, m kunden selv bre alle kostnader til elektriker. Dersom kunden likevel henvender seg til oss for f dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert alle installatrer om ovennevnte. Det fr vre opp til kunden selv trekke konklusjoner ut fra dette

Saksgang ved refusjonskrav

Kunde ringte direkte til installatrInstallatr fant feil i Eidsivas nett

Ingen refusjon av utgifter til installatrRegulert i Forbrukerkjpsloven Installatrmter: Info gitt til installatrene om at de skal sprre om vedkommende har ringt Eidsiva Netts feilmeldingstelefonFakturavedlegg: Info til kundeneKunde kan allikevel sende en formell refusjonssknad, men lite sannsynlig at utgiftene vil bli refundert

Saksgang ved refusjonskravKunde ringte til Eidsiva Netts feilmelding frst.Vi ba kunde ta kontakt med installatr, oginstallatr fant feil i vrt nettUtgiftene refunderes hvis forholdet kan dokumenteresKunden betaler elektrikerregningen selv Formell refusjonssknad pr e-post/brev medBeskrivelse av hendelsesforlpet, inklusiveDato og (ca) tidspunkt Tlf. nr kunden ringte fraTlf. nr. kunden ringte til (dvs. feilmeldingen eller kundeservice)Kontonummer for refusjonKopi av faktura fra installatrEidsiva Netts svar sendes pr e-post/brev.

Bemanningssituasjon MOIVi har og har hatt nok gjre.

Konstant en person i manko siden 1.januar til 1.oktober 2013. Er n fulltallig.

Siste halvr 2012 med to nyansatte under opplring.

I 2012 mottok og behandlet vi 4778 meldinger. Hittil i r har vi mottatt ca. 4050.

Geografisk fordeling av MOI Geografisk fordeling av MOI fra 15.september 2013KommunerSaksbehandlerTlf.Stedfortreder502 GjvikRoar Lundby-Holen95981444Leo Hanstad528 stre TotenLeo Hanstad529 Vestre TotenLiv-Merethe K. Bjugstad95981691Leo Hanstad501 LillehammerDagfinn Jensen522 GausdalDagfinn Jensen403 HamarLeo Hanstad90474925Terje Sveen415 LtenTerje Sveen412 RingsakerTerje Sveen95981021Liv-Merethe K. Bjugstad434 EngerdalDagfinn Jensen95971073Roar Lundby-Holen429 motRoar Lundby-Holen430 Stor-ElvdalRoar Lundby-Holen428 TrysilRoar Lundby-Holen418 Nord-OdalPer Bjlseth95981191Jo Gressberg419 Sr-OdalJo Gressberg425 snesJo Gressberg426 VlerJo Gressberg423 GrueJo Gressberg95981140Per Bjlseth402 KongsvingerPer Bjlseth420 EidskogPer Bjlsethnsker fra saksbehandlere MOIOppgi mlernummer nr det er snakk om eksisterende anlegg.

..spesielt viktig dersom Gnr og Bnr mangler

.. og vi sliter ogs ved endringer av anlegg, nr kunde har flere anlegg p tomta.

Kartvedlegg til MOI, tegn inn tenkt grftetrase. Dette gir ogs mer nyaktig beregning av kortslutningsstrmmer

TraseInntaksskapKartverk er tilgjengelig p kommunens hjemmesider! Finner installatr eiendom i kommunens kartverk, s finner Eidsiva det ogs. Her er ogs Gnr., Bnr., samt Fnr. ogs oppgitt.23Tips til Kartinformasjonhttp://www.seeiendom.no/Eks. Kussen 50, SjusjenGnr. og Bnr p 2 sek. + kartutskrift

Tips om adresse og postnummerskhttp://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/adresserDet er viktig at Nyanlegg blir registrert med riktig adresse .. Kan ske p gatenavn, postnr., poststed, kommune

Punkter som m skjerpes innDer det er en installasjon men flere anlegg, skal vr stikkledning kun mte ETT vern.

punkter som m skjerpes innVi opplever at enkelte har glemt vrt krav om utvendig skap i kabelanlegg. F.eks. der det kommer melding om tilkobling av den tredje fasen. (Det kan gis dispensasjon fra kravet der det sitter godkjent KV/OV umiddelbart p innsiden fra fr).

punkter som m skjerpes innNr strre anlegg meldes m det legges ved en-linje skjema over hovedtavlen.

punkter som m skjerpes innDen som er bemyndiget sende melding MOI p vegne av installasjonsfirma, m sette seg inn i anleggsdetaljer for det vedkommende melder!Vi opplever svar som: Jeg kjenner ikke til detaljer, har bare meldt dette for en kollega.

I nye leilighetsbygg m mlerfeltene merkes entydig med leilighetsnr. Leilighetsnummeret m vre det samme p meldingen. Inntak fra kabelnett til ny bolig/fritidsboligVed inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenr utvendig skap med plass for mler.

Krav til utvendig tilgang til mler.

OV/bryter m plasseres ved mler og merkes tydelig.

Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon.

SikringsskapE-verkets skapTFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006 Stikkledning

InntakskabelUtvendig skap med KV/OV og mler for installasjonen v/inntakspunkt.Dersom tariffgivende sikring er plassert inne m dette angis/merkes her.Inntaksskap p/ved vegg? Slik var det ikke tenkt.Bildeeksempler

Kunne vrt OKOm bare rret ndde helt opp

Slik br det se ut.

Info via Installatrweb

Vi jobber med f p plass en lsning der vi kan informere dere fortlpende i dette bildet...https://www.eidsivanett.no/Nett/Installatorer/Regler-og-rutiner/

Avtale om tillatelse til utfre fra-/tilkobling av Eidsiva Nett AS sine stikkledninger til installasjoner, under gitte forutsetningerGjelder ogs betjening av sikringsbryter, men ikke sikringsskift/endring av strrelse.Prekvalifisering. 35 stk. registrert pr. dato

Midlertidig strm +++

Kunder kan kontakte Eidsiva hvis de trenger midlertidig strmforsyning for en kort periode, for eksempel i en uke, i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre forml.

Utbygger m kontakte en elektroinstallatr ved bygging av hus eller fritidsbolig

Endring av OV/HSEndringer av overbelastningsvern/ hovedsikring skal meldes. Viktig for vedlikehold/reinvestering av nettet Bestemmende for kundens nettariff. Melding m sendes to ganger: Frst forhndsmelding, og etter tilbakemelding fra Eidsiva m melding om spenningssetting sendes fr arbeid utfres. Dette gjelder ogs nedsikring.NB! Dette er VIKTIG for at Eidsiva Nett skal registrere/endre nettariffen til kunden.En nettkundes undige utgifter pga. manglende/ sen ferdigmelding, m kunden kreve refundert av installatr.

Pvisning private jordkablerPvisning av private kabler, gatelys og liknende er utenfor Eidsiva Netts eierskap/ansvar.

Marked for elektroentreprenr?

Hva er ulovlig arbeid?Virksomheter som ikke er registrert AKTIV i det sentrale registeret over virksomheter som prosjekterer, utfrer og vedlikeholder elektriske anlegg, FEK3 (FOR 2013-06-19 nr 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr)Virksomheter uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i FEK7 Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofag-arbeidere som ikke har godkjenning fra DSB til kunne arbeide selvstendig i Norge, FEK 11-22. Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til en registrert virksomhet) som selvstendig tilbyr tjenester i markedet (innleie av faglig ansvarlig), FEK6 og 7.

Hva er ulovlig installasjon?Ulovlig installasjon er elektriske anlegg som er planlagt, utfrt og vedlikeholdt slik at de utgjr en fare for mennesker, husdyr og materielle verdierDette trenger ikke vre ulovlig arbeid, men det kan likegodt vre ulovlig installasjon utfrt av faglrt arbeidskraft.

Oversikt brannOppdragsgiver PolitiObjektBrannrsakUtstyrAlleBolig, leilighet osv.SerielysbueOvner, bryter, stikk og stpsel.VarmgangKontaktsviktKrypestrmpen ild 57 stk. branner er pr. dato registrert i Eidsiva Nett sitt konsesjonsomrde.Nb! Av disse har 10 stk. sin rsak i serielysbue

Tilsynsplan 2014

http://www.elsikkerhetsportalen.no/Dette er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet p et sted.