Click here to load reader

instalatile cu apa - proiect

  • View
    619

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

referat despre alimentarea cu apa

Text of instalatile cu apa - proiect

,3,^1^I1^+1/1^1^I/)1(+/)/ ^1^I1^+1/1^1^I/)1(+/)/ i.tevvt ae ativevtare cv apa cvprivae : iv.tatatiite eterioare .i iv.tatatiite ivterioare ae ativevtare cv apa i.tevvt ae ativevtare cv apa cvprivae : iv.tatatiite eterioare .i iv.tatatiite ivterioare ae ativevtare cv apa p pevtrvevtrva.igvra a.igvrar rea vece.arvtvi ae apa iv .copvri vevaier ea vece.arvtvi ae apa iv .copvri vevaieree . ivav.triate . covbaterea ivcevaiitor .. ivav.triate . covbaterea ivcevaiitor . trvctvra cov.vvvtvi ae apa trvctvra cov.vvvtvi ae apa aiv ctaairi ae tocvit . .oc aiv ctaairi ae tocvit . .ociate iate --cvtt cvttvrate vrate . ivav.triate . agro.ootebvice. ivav.triate . agro.ootebvice ::cov.vv vevaiercov.vv vevaier -- veroi .itvice t bavt . .patat . preparat brava .veroi .itvice t bavt . .patat . preparat brava . .patat rvte . ra.e ) . .patat rvte . ra.e ) .cov.vv ivav.triatcov.vv ivav.triat -- vaterie priva . ivtra iv covpo.itia vvor proav.e : vaterie priva . ivtra iv covpo.itia vvor proav.e :apa ae racire . agevt tervic . .patare t viverevri): apa ae racire . agevt tervic . .patare t viverevri):cov.vv p cov.vv pevtrvevtrv covbaterea ivcevaiitor : covbaterea ivcevaiitor :cov.vv p cov.vv pevtrv evtrv veroi pvbticeveroi pvbtice -- .tropit. vaat . .patat : .tropit. vaat . .patat :cov.vv p cov.vv pevtrv evtrv veroi .ootebviceveroi .ootebvice -- .patat graiavri. bavt avivate: .patat graiavri. bavt avivate:co cov v.vv tebvotogic p .vv tebvotogic pevtrv evtrv .i.tevvt ae ativevtare cv apa.i.tevvt ae ativevtare cv apa -- .patat tittre.patat tittre aecavtoare .pregatire reactiri cbivici aecavtoare .pregatire reactiri cbivici ttratarea ttratarea apei) apei)0307,9,9(/^1I1(/)1/1^^I//I11O)1^I1)1O/)1 (/^1I1(/)1/1^^I//I11O)1^I1)1O/)11/1^1^I/)1(+ /)/ 1/1^1^I/)1(+ /)/- - prin intermediul insatlatiei de pompare cu rezervor de inaltime. prin intermediul insatlatiei de pompare cu rezervor de inaltime.Dupa scopul folosirii apei : Dupa scopul folosirii apei :- -inst instalatii alatii inter interioare ioare de alim de alimentare entare a apapa r rece, ece,a apapa c calda alda ppentru entru consum menajer consum menajer- - inst instalatii alatii inter interioare ioare de a de apapa r rece ece ppentru entru incendii incendii- -inst instalatii alatii inter interioare ioare de alim de alimentare entare apa industriala . apa industriala .Dupa n Dupa numarulumarul retelelor de distributie : retelelor de distributie :- -cu o retea p cu o retea pentru entru toate consumuriletoate consumurile (menajer,industrial de incendiu) (menajer,industrial de incendiu)- -retele separate p retele separate pentru entru fiecare categorie de consumfiecare categorie de consum - - retele comune p retele comune pentru entru anumite consumuri ( menajer si incendiu )anumite consumuri ( menajer si incendiu ) Dupa pozitia de montaj a conductei principale de distributieDupa pozitia de montaj a conductei principale de distributie : :- -cu distributie superioaracu distributie superioara - -cu distributie inferioaracu distributie inferioara - -cu distributie mixtacu distributie mixta Dupa forma retelei de distributie : Dupa forma retelei de distributie :- -retea ramificataretea ramificata - -retea inelararetea inelara - -retea mixta retea mixtaInstalatiile interioar Instalatiile interioare e sunt alcatuite din sunt alcatuite din : :conducte , armaturi , aparate , utilajepentruconducte , armaturi , aparate , utilajepentru transportul distributia apei de la bransament , pana la ultimul punct de consumtransportul distributia apei de la bransament , pana la ultimul punct de consum ..Dupa presiunea de serviciu , disponibila apei in punctul de racord : Dupa presiunea de serviciu , disponibila apei in punctul de racord :- -inst instalatii alatii interioare racordate direct la cond interioare racordate direct la conducta ucta publica , cand pres publica , cand presiunea iunea. din conducta publica. din conducta publica asigura pres asigura presiunea iunea necesara functionarii tuturor punctelor de consum din cladire . necesara functionarii tuturor punctelor de consum din cladire .- - inst instalatii alatii interioare racordate indirect la cond interioare racordate indirect la conducta ucta publica ,prin intermediul unor inst publica ,prin intermediul unor instalatii alatii dede ridicare a presiuniiridicare a presiunii candcand pres presiunea iunea din reteaua publicaeste mai mica decat pres din reteaua publicaeste mai mica decat presiunea iuneanecesarainst necesarainstalatiei alatiei inter interioare. ioare.1^^I//I11 1/1^1^I/)1 1^^I//I11 1/1^1^I/)1(+/)/ (+/)/11^1^I111^1^I1 (O^)O^1^I1(O^)O^1^I1 $ursa de alimentare $ursa de alimentare $istemul de c $istemul de captareaaptarea aa apeiapei $tatii de pompare$tatii de pompare $tatii de tratare$tatii de tratare Rezervoare deRezervoare de inmagazinarea apei inmagazinarea apei Rete Retele de distributie le de distributie^.n02, v0307,,, v30 ,2039,7 .v ,5, 549,-,^.n02, v0307,,, v30 ,2039,7 .v ,5, 549,-, .sursa de apa.sursa de apa5.statii de pompare5.statii de pompare 2. Instalatii de captare 2. Instalatii de captare 6.rezervoare de inmagazinare 6.rezervoare de inmagazinare3.Instalatii de tratare 3.Instalatii de tratare 7.retele de distributie 7.retele de distributie4. Apeducte 4. Apeducte^.n02, v0307,, , v30 ,2039,7 .v ,5, 3/v.97,, ^.n02, v0307,, , v30 ,2039,7 .v ,5, 3/v.97,,.sursa de apa.sursa de apa8.agregate industriale 8.agregate industriale2.instalatii de captare 2.instalatii de captare 9.conducte apa calda industriala 9.conducte apa calda industriala3.instalatii de tratare 3.instalatii de tratare .turn de racire .turn de racire4. apeducte 4. apeducte .bazin apa racita.bazin apa racita 5.statii de pompare 5.statii de pompare 2.conducta apa de adaos 2.conducta apa de adaos6.rezervoare de inmagazinare 6.rezervoare de inmagazinare 3.pompa de circulatie 3.pompa de circulatie7rezervor de inaltime 7rezervor de inaltime 4.5. conducte 4.5. conducte6.filtru 6.filtruorectarea calitatiiorectarea calitatii apei se realizeazaapei se realizeaza prinprocese specifice : prinprocese specifice : $$edimentareaedimentarea - - depunerea suspensiilor mai mari de ,2 mm indepunerea suspensiilor mai mari de ,2 mm in ddeznisipatoareeznisipatoare D Decantareaecantarea - - depunerea suspensiilor mai mici de ,2mm indepunerea suspensiilor mai mici de ,2mm in ddecantoare . ecantoare . TTratarea cu coagulantratarea cu coagulant - - neutralizarea unor substante cu sulfat deAl.neutralizarea unor substante cu sulfat deAl. FiltrareaFiltrarea - - in bazine inchise sau deschise cu strat de filtrare din nisip. in bazine inchise sau deschise cu strat de filtrare din nisip. ApaApa circula de sus in jos. circula de sus in jos. Dupa viteza de filtrare sunt filtre lente si filtre rapideDupa viteza de filtrare sunt filtre lente si filtre rapide .P .Pentru entru curatarea filtrelor se introduce apa curata de jos in curatarea filtrelor se introduce apa curata de jos in sus . sus . DezinfectareaDezinfectarea - -cu clor , fluor . cu clor , fluor .- - aparate numite cloratoaresau clorizatoare .aparate numite cloratoaresau clorizatoare . lorare lorarea a se face cu l in stare gazoasa .se face cu l in stare gazoasa . Reducerea duritatii apeiReducerea duritatii apei orectarea proprietatilor organoleptice orectarea proprietatilor organoleptice..^(11^1 1 1^I)1+I11 / )1I11O) 1 /)/Dupa forma in plan se disting:W retele ramificateprin care apa circula intro singura directieW retele inelare alcatuite din bucle sau ochiuri inchise, la care apa poate ajunge din cel putin doua directiiW retele mixtecu portiuni inelare si portiuni ramificatea ramficata b- ramificata cu distributie inelara c- inelara cu distributie inelaraDupa calitatea apei se disting :Wretele de alimentare cu apa potabila Wretele de alimentare cu apa industrialeDupa numarul de conducte de transport se disting :Wretele cu o singura conducta de distributie a apei pentru uz menajersi combaterea incendiilor.WRetele cu conducte separate pentru fiecare fel de consum : menajer industrial combaterea incendiilor.Retele cu conducte comune pentru anumite categorii de consum a apei.Dupa valoarea presiunii necesare :WRetele de joasa presiune asigurata de motopompeWRetele de inalta presiune cu statii proprii de pompare)/(O)/)1/ 1^^I//I11O) 1^I1)1O/)1 /)/(O)/)1/ 1^^I//I11O) 1^I1)1O/)1 / )1I111 )1I111 1\I1)1O/)1 1 /1^1^I/)1(+/)/ 1\I1)1O/)1 1 /1^1^I/)1(+/)/ Instalatiile interioare din cldiri Instalatiile interioare din cldiri reprezint un ansamblu de conducte sireprezint un ansamblu de conducte si accesorii care preiau apa din conducta public si o transport pn laaccesorii care preiau apa din conducta public si o transport pn la punctele de consum.punctele de consum. Orice cldire este legat la conducta public prin conducta deOrice cldire este legat la conducta public prin conducta de bransament bransament.. &n bransament poate alimenta o cladire sau mai multe ( ansamblu de&n bransament poate alimenta o cladire sau mai multe ( ansamblu de cladiri)cladiri) Pe conducta de bransament se monteaza :Pe conducta de bransament se monteaza : robinetrobinet vana de concesievana de concesie p pentru entru intreruperea alimentarii cu apa inintreruperea alimentarii cu apa in caz de nevoie ; caz de nevoie ; blocul apometruluiblocul apometrului apometru , vane apometru , vanep pentru entru inregistrarea consumuluiinregistrarea consumului de apa . de apa . Apometrul Apometrulpoate fi montat n subsol sau ntr poate fi montat n subsol sau ntr un cmin special deun cmin special de apometru care se poate situa att n interiorul cldirii, ct si n exterior. apometru care se poate situa att n interiorul cldirii, ct si n exterior. ransamentele se executa din :ransamentele se executa din : teava de plumb p teava de plumb pentru entru presiune , cositorite sau sulfatate la interior ( D = 20presiune , cositorite sau sulfatate la interior ( D = 20 ..30 mm) ..30 mm)teava de otel zincat ,tevi PVC rigid tip G, tuburi de azbociment , tuburi deteava de otel zincat ,tevi PVC rigid

Search related