Instalacje ciep‚ej wody u¼ytkowej (cwu) Schematy i .przep‚yw cwu ›redni godzinowy przep‚yw cwu

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Instalacje ciep‚ej wody u¼ytkowej (cwu) Schematy i .przep‚yw cwu ›redni...

Instalacje ciepej wody uytkowej (cwu)

Schematy i wykresy

Intensywno rozmnaania lub obumieraniabakterii Legionella pneumophila w zalenociod temperatury

Rozwj bakterii

Obumieranie/ pasteryzacja

Przykadowy przebieg rozwoju/ obumierania

bakterii zaleny od temperatury

Materia instalacji a bakterie Legionella

Wykres supkowy zuycia wody w budynku mieszkalnym

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Godzi

now

e z

uy

cie w

ody

[m3]

Godziny

maksymalny godzinowy

przepyw cwu

redni godzinowy przepyw cwu

Typowy dobowy rozbir c.w.u . w budynkumieszkalnym zarejestrowany naprzepywomierzu Zuycie c.w.u.Zuycie c.w.u.

maksymalneszczytowe

maksymalneszczytowe

maksymalne godzinowemaksymalne godzinowe

rednierednie

Zmiany od redniego dobowego zuycia wodyo 200-400%

Rozbir ciepej wody u ytkowej w budynkumieszkalnym w czasie wieczornego , szczytowego zuycia ciepa

Rozbir c.w.u. w budynkach innych nimieszkalne - Budynek hotelowy

Szpital

Umywalnia zakadu przemysowego

Umywalnia z natryskami przy szkolnejsali gimnastycznej

Wykre

s schod

kowy rozb

ioru cie

pe

j w

ody

Schodkowy w

ykres rozbioru ciepej wody u

ytkowej

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

Godzina

% Qdt

Cakowy wykres rozbioru i dosatwyciepa

Cakowy wykres dostawy i rozbioru ciepa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

czas [h]

%Q

dtt

Wykres rozbioru ciepaWykres dostawy ciepaStyczna do wykresu rozbioru ciepaCmax

Cmax

Decentralne instalacje c.w.u.Oglny schemat instalacji

RDO CIEPA

PRZEWODY WODY CIEPEJ

PUNKT CZERPALNY

PRZEWODY WODY ZIMNEJ

Lokalne przygotowanie cwu

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE CWU

SCHEMATY POCZE POSZCZEGLNYCH RODZAJW WZW Z SIECI CIEPOWNICZ

Wze rwnolegy

Wze szeregowy

Wze szeregowo - rwnolegy

Wze szeregowo - szeregowy

Ewolucja ukadw przygotowania cwuw systemach ciepowniczych

+

Podgrzewaczobjtociowy

Wymienniki zasobnik

pod koniec lat 50-tych XX wieku

Wymiennikobecnie

Ukady z podgrzewaczem pojemnociowym

Schemat wza cwu i c.o. szeregowo rwnolegego z zasobnikiem, pomp adujc i cyrkulacyjn

c.o.

I

cwu

II

cwu

z wodocigu

twz

tcwu

Tz

Tp

Z

PC

P

Schemat jednostopniowego wza c.o. i cwu z priorytetem przygotowania ciepej wody

c.o.

cwu

z wodocigu

twz

tcwu

Tz

Tp

PC