Inspiratiedag peer tutoring: Keynote Tutoring Peer peer...آ  2019-11-21آ  Inspiratiedag: Quotes waarmee

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Inspiratiedag peer tutoring: Keynote Tutoring Peer peer...آ  2019-11-21آ  Inspiratiedag: Quotes...

 • PeerInspiratiedag peer tutoring: Keynote Tutoring

  Rebecca Léonard, Studiebegeleiding VUB, rebecca.leonard@vub.be

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 2

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 3

  “Voor mij is tutoring hetzelfde als bijles geven.”

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 4

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 5

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 6

 • Inspiratiedag: Quotes waarmee het voor mij begon…

  Study Guidance 20-11-2019 | 7

 • Reflectievragen (voor mezelf)…

  Study Guidance 20-11-2019 | 8

  - Wat omvat een tutorbegeleiding? - Wat omvat (studie/welbevinden)begeleiding? - Hoe ver ga je in de taken voor tutoren? - Waar ligt grens bij tutoring? Wat kunnen we niet aan tutoren

  vragen? - Wat is het kader/methodiek voor tutor- of studiebegeleiding? - Welke comptenties heeft een tutor nodig? - Waarom werken we met tutoren?

 • INHOUD

  Study Guidance 20-11-2019 | 9

  - Reflectievragen - Wie ben ik? - Tutoring aan de VUB: holistische visie - Tutoring aan de VUB: coaching versus advies geven - Tutoring aan de VUB: zelfdeterminatietheorie - Werkende bestanddelen tutoring - Tutoring aan de VUB: concreet - Opleiding tutoren VUB - Uitdagingen en on-going in tutoring VUB

 • Studiebegeleiding 20-11-2019 | 10

  Wie ben ik?

 • Wie ben ik?

  Study Guidance 20-11-2019 | 11

  - Experienced based verhaal - Studentenpsycholoog VUB: 15 jaar - Opleiding aan tutoren: 13 jaar (Brutus, SBC, MILO) - Beleidsondersteuner/conceptualisering begeleiding: 5 jaar - Praktijkgerichte onderzoeker: KULeuven, nu: studiekostmetingsonderzoek VUB

  - School- en klinisch psycholoog - Gedragstherapeut - Oprechte en constante leergierigheid rond studeren en motiveren en

  studenten- en leerlingenbegeleiding - Ik lees graag - Ik luister graag naar mensen - Moeder van 3 zonen: ‘Studiebegeleiding’ voor zoon 2e SO - Ik deel graag mijn ervaringen/kennis: nu, Studeerwijzer, Tutorfiche

 • Studiebegeleiding 20-11-2019 | 12

  Tutoring aan de VUB

 • Studiebegeleiding/Tutoring aan de VUB: holistische visie

  Study Guidance 20-11-2019 | 13

 • Studiebegeleiding/Tutoring aan de VUB: holistische visie

  Study Guidance 20-11-2019 | 14

  - Zelfde missie - Zelfde doelstelling - Zelfde methodiek

 • Tutoring aan de VUB: Coachen versus advies geven

  Study Guidance 20-11-2019 | 15

  Adviserende houding Coachende houding

  Expert in inhoud Liever geen expert in inhoud (tutee is de expert)

  Vak- en/of opleidingspecifiek en/of topic-specifiek Persoonlijke groei en ontwikkeling

  Jij spreekt meest van de tijd, bijv. psycho-educatie Je luistert meest van de tijd

  De tutee volgt de tutor De tutor volgt de tutee

  Focus op resultaat (kortetermijn) Focus op proces (longetermijn)

  ‘Fixed package’: elke keer hetzelfde ‘Op maat’: elke keer anders

  Competentiebevorderend… Autonomiebevorderend…

  maar biedt ook autonomie omwille van de competentie maar biedt ook competentie omwille van de autonomie

 • Voor- en nadelen van advies geven

  • Voordelen • Duidelijke structuur en houvast voor de tutor • De tutee krijgt onmiddellijke feedback • Er worden onmiddellijke oplossingen/antwoorden geboden voor een probleem • Verhoogt de competentie

  • Nadelen • Focus op een enkel event/situatie • Het limiteert zowel de tutor als de tutee • Focus op kortetermijn • Gevaar: de tutor gaat harder werken/voorbereiden dan de tutee

  Study Guidance 20-11-2019 | 16

 • Voor- en nadelen van coaching

  - Voordelen • Co-working, gedeelde verantwoordelijkheid tussen tutor en tutee • De tutee is en blijft eindverantwoordelijk voor eigen studeerproces • De tutee bepaalt mee hoe de tutorsessie vorm krijgt • De tutee krijgt feedback op maat • De tutee wordt gestimuleerd zelf na te denken en komt zelf tot oplossingen • Brengt diepgang in de relatie tussen tutor en tutee • Empowert de tutee • Langetermijn focus

  - Nadelen • Geen duidelijke structuur of houvast voor de tutor • De topics en vorm worden pas duidelijk tijdens de sessie • De tutee krijgt geen onmiddellijke antwoorden over wat te doen, maar wordt begeleid

  in het proces om het zelf te ontdekken

  Study Guidance 20-11-2019 | 17

 • Coaching vs. Advising

  Study Guidance 20-11-2019 | 18

  Coaching Advising

 • Coaching vs. Advising

  Study Guidance 20-11-2019 | 19

 • Study Guidance 20-11-2019 | 20

  Coaching vs. Advising

 • Coaching vs. Advising

  Study Guidance 20-11-2019 | 21

  - Nood aan een ‘goed’ evenwicht

  - Vaak gecombineerd en kunstmatig om uiteen te halen

  - Nadruk op welke attitude afhankelijk van moment, topic, vraag, student/tutee

  - Voorkeur attidude afhankelijk van tutor/studiebegeleider?

  - Beide attitudes zijn nodig en interessant!

  - Beide attitudes zijn complementair, al zorgt het ook voor spanning - Hoe je als tutor graag werkt en wat de tutee nodig heeft - Ook binnen een team

 • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, Vansteenkiste)

  Studiebegeleiding 20-11-2019 | 22

  - Motivationele theorie - Positieve visie op mens:

  Mensen hebben de aangeboren kracht om zicht te ontwikkelen en te ontplooien

  - Invloed van de omgeving op de mens: stimuleren of tegenwerken - Motivatie is steeds interactioneel

  De ongemotiveerde student bestaat niet!

  - Hoe context scheppen waarin de student wil leren?

 • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, Vansteenkiste)

  Study Guidance 20-11-2019 | 23

 • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, Vansteenkiste)

  Studiebegeleiding 20-11-2019 | 24

  Autonome motivatie leidt tot: - Diepgaander studeren - Meer volharding - Meer transfer - Duurzamere gedragsverandering - Hoger psychisch welzijn

 • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, Vansteenkiste)

  Hoe de student/tutee tot autonome motivatie brengen?  Internalisatieproces: gefaciliteerd door 3 basisbehoeften te voeden

  - Behoefte aan verbondenheid Zich ingebed voelen in diepgaande, bevredigende sociale relaties

  - Behoefte aan competentie Gevoel zich bekwaam te voelen in activiteiten die men uitvoert

  - Behoefte aan autonomie Gevoel zich bekwaam te voelen in activiteiten die men uitvoert

  Study Guidance 20-11-2019 | 25

 • Zelfdeteraminatietheorie en tutoring

  Study Guidance 20-11-2019 | 26

  - Verbondenheid  1-op-1, vertrouwensrelatie

  - Competentie  Advies geven: vakspecifiek, socio-academische intergratie (inschrijvingsprecdure), psycho-educatie stuva, exva

  - Autonomie  Coaching: ‘wat weet je al?’, ‘hoe zou jij starten met deze oefening?’, ‘hoe doe je dat nu?’, ‘wat is belangrijk voor jou?’, ‘wat loopt al goed…’

 • Reflectievragen…

  Study Guidance 20-11-2019 | 27

  - Eigen tutorwerking: holistisch of specifiek? - Wat vraag je expliciet en impliciet aan tutoren? - War is je voorkeur attitude: advies geven of coaching? - Hoe wordt de zelfdeterminatietheorie gebruikt in je eigen

  tutorwerking?

 • Studiebegeleiding 20-11-2019 | 28

  Werkende bestanddelen tutoring

 • Werkende bestanddelen uit onderzoek

  Study Guidance 20-11-2019 | 29

  Wat zijn de werkzame bestanddelen uit onderzoek? (Literatuurreview door prof.dr. Els Consuegra, 2019)

  - Meer time on task - Meer kansen om te werken in de ‘zone van naaste ontwikkeling’ - Regelmatige en onmiddellijke feedback - Meer kansen om fouten te corrigeren - Meer positieve sociale contacten - Coöperatief leren - Minder off-task en storend gedrag - Meer succeservaringen - Meer kansen om te antwoorden - Laagdrempeligheid faciliteert het stellen van vragen, aangeven van problemen

 • Werkende bestanddelen uit onderzoek: effecten voor tutees

  Study Guidance 20-11-2019 | 30

  * 28 respondents

  Effecten voor tutees? (Literatuurreview door prof.dr. Els Consuegra, 2019)

  - Hogere motivatie om zich in te zetten voor school - Hogere schoolse/academische zelfzekerheid (in vak en algemeen) - Hogere schoolse/academische doeltreffendheid - Hogere schoolse/academische prestaties - Betere sociale banden - Grotere schoolbetrokkenheid - Minder afwezig

 • Werkende bestanddelen uit onderzoek: effecten voor tutoren

  Study Guidance 20-11-2019 | 31

  * 28 respondents

  Effecten voor tutoren? (Literatuurreview door prof.dr. Els Consuegra, 2019)

  - Sociaal-communicatieve vaardigheden - Relatie opbouwen - Inzicht in leefwereld tutees - Motiveren van leerlingen

  - Didactische vaardigheden - Activiteiten laten aansluiten bij beginsituatie - Vragen stellen - Feedback geven

  - Lagere zelfverzekerheid (!), eigen competenties realistischer ingeschat

 • Werkende bestanddelen volgens de tutoren

  Study Guidance 20-11-2019