92
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. pretrans. cons. între unit. 7. pt. pretrasfer schimb posturi. 8. cond. spec. de pretransfer SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1469 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD LICEUL "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 3/3 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1061 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CIUMBRUD LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 15 ore la clase in PENITENCIA R AIUD 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1786 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT P2 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu LICEAL 1518 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN MANCIULEA" BLAJ 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 10/0 REZERVAT REZ DIR ADJ DRAGAN ELENA 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 8. Nu LICEAL 1785 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT P1 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 8. Nu Pagina 1 / 92

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/05/2019

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

9. propus pt. continuitate

6. pt. pretrans. cons. între unit.

7. pt. pretrasfer schimb posturi.

8. cond. spec. de pretransfer

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

14692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

3/3

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT15 ore laclase in

PENITENCIAR AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

P2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

10/0

REZERVATREZ DIR ADJDRAGANELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

P1

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 1 / 92

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL17842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANTPENITENCIA

R AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

REZERVATREZ CICPANTALON-

IGNATMIHAELA-OLIMPIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

13/0

VACANT

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1022

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuARTA VOCALA - CANTO

18/0

VACANTCANTOMUZICAUSOARA

JAZZ

1. Da

4 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 2 / 92

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuARTA VOCALA - CANTO

8/0

VACANTCANTOMUZICAUSOARA

JAZZ

1. Nu

1 ani

ARTA VOCALA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10232.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANTELIB PRECLAINJANINE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuBIOLOGIE

7/0

VACANT7,25 DINCARE 0,25

ŞCOLARIZARE LA

DOMICILIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATREZ DIRPOPESCU

MARIAMARCELA /2BIO, 3 EPS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 3 / 92

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL14942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATREZ CICBARTOCSIMONAELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10752.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVAT(Gârda-4 +Ghețar-2 ) /

REZ DIRBartoc

Simona-Elena

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVATREZ DIRRUSU

MIHAIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 4 / 92

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL14482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANTLAZESTI-3

ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTOPTIONALEDUCATIEPENTRU

SANATATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuBIOLOGIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

9/0

REZERVATREZ DIR ADJPREDESCU

STELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

4/0

REZERVATREZ DIR ADJPREDESCU

STELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

BIOLOGIE12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 5 / 92

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL18822.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuBIOLOGIE

11/0

VACANT7 -GIMNAZIU,4 - LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuBIOLOGIE

8/0

REZERVATREZ TITRATIU

VIORELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

BIOLOGIE4/0

VACANT3 - Tatarlaua;1 - Cetatea

de Balta

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17482.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

5/0

VACANTBIOLOGIE-3,

CHIMIE-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11182.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

8/0

VACANTBIOLOGIE 4+ CHIMIE 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1268

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1267

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1269

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBEŞ

1. Da

4 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 6 / 92

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL17872.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANTSCARISOARA-4;

LAZESTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10772.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10242.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuCHIMIE

12/0

REZERVATREZ DIRSZOCSILDIKO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

MANARADE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 7 / 92

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL19792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuCHIMIE

5/0

REZERVATREZ TIT RESDINR

ARGHIUSCRISTINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuCHIMIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18832.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuCHIMIE

10/0

VACANT6 -GIMNAZIU,4 - LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

8/0

VACANT4 ORECHIMIE + 4

OREBIOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuCHIMIE - FIZICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12492.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE - FIZICA

16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. Nu

CHIMIE - STIINTE3/2

VACANT

3 ORESTIINTE ALE

NATURII-METODICA

+ 2 OREMETODIST /

CLASEPROFIL

PEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

13/0

REZERVATREZ DIRURSU

CARMENIULIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 8 / 92

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

VACANT

TSCO

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

18/0

REZERVATREZ INSPCNDIPTSANDUSIMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

11/0

VACANT

TCO-11,31

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1537

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 11/0

VACANTPROFESIONAL SPECIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 9 / 92

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuCULTURA CIVICA

6/0

VACANTELIB PREDARAMUS

GHEORGHE/ CCIV3, EDS

4

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ / CIV - 1;EDUCATIE

SOCIALA -2;

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10782.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

REZERVATREZ CICORBAN

VERONIKA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

A IOANMIHU

VINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuCULTURA CIVICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuCULTURA CIVICA

5/0

VACANTEDUCAȚIESOCIALĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 10 / 92

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL17582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuCULTURA CIVICA

4/0

REZERVAT

EDUCATIESOCIALA -3,CULTURACIVICA -1(CATEDRAREZ DIR

SĂRMAŞIUFLOAREA)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuCULTURA CIVICA

7/0

VACANT2 CULTURACIVICA, 5EDUCATIESOCIALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

9/0

REZERVATREZ DIR ADJDANCUAUREL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE -

EDUCATIEECONOMICO -FINANCIARA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuCULTURA CIVICA –STUDII SOCIALE –

EDUCATIEINTERCULTURALA -

EDUCATIEECONOMICO -FINANCIARA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR2002

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIE ENGLEZA

18/0

VACANTELIB PRE

MARISMIRABELA /

1/2CUGIR+1/2

SEBES

1. Da

4 ani

CULTURA SICIVILIZATIE

ENGLEZA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1270

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuDANS POPULAR

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORCÂMPENI

1. Nu

4 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15292.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 11 / 92

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL12452.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuDISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA)14/0

REZERVAT

REZ DIRGAL LASZLO/ 2 LATINA /

2IST.ART.REL. / 2 VT / 2

TEOL.FUNDAM. / 2

TEOL.MORALA / 4

SPIRITUALIT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

VACANT

6,57

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA14/0

REZERVATREZ INSPCUCEA

RAMONAGEORGETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA18/0

REZERVATREZ DIRLAZĂR

SIMONAMARIA

HORTENSIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT2 ECO + 2

EDA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 12 / 92

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL18402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

VACANTECO 1,9;EDA 2;

ECONOMIEAPLICATĂ

0,90

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

3,8

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1271

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuECOTURISM

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

OCNAMUREŞ

1. Da

4 ani

ECOTURISM(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 13 / 92

Page 14: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL17432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂMEDVEŞ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTJIDVEI=8;BALCACIU=

10

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTCĂPUD-4,LICEUL

TEORETICTEIUȘ-4(NIVEL

PRIMAR)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANTELIB PREMARCU

SILVIU IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CÂLNIC

SCOALA GIMNAZIALACILNIC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTELIB PREOANCEA

IOAN DORU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTCĂPÂLNA-2+ SĂSCIORI-

2 +SEBEŞEL-6

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT3GIMNAZIU,8 PRIMAR

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

19/0

REZERVATREZ CIC

URSUDANIELA /

31.03.2020/ŞARD-4;

IGHIU-15

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 14 / 92

Page 15: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

REZERVATREZ DIRIONELABLAGU

/ȘARD-10

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTPRIMAR-2,GIMNAZIAL-

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12432.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

19/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTSCARISOARA-11;

LAZESTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

REZERVATREZ DIRRUSU

MIHAIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANTELIB PRECUCERZANCLAUDIUOLIMPIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 15 / 92

Page 16: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL11022.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANTELIB PREMARCU

SILVIU IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

REZERVATREZ DIRBLAGUIONELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10012.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTACORD

JUSTITIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

10022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANT3 -DUMBRAVA,

7 - AIUD(SIMULTAN)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 16 / 92

Page 17: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL12912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTGIMNAZIU -8, PRIMAR -

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT4/gimnaziu4/primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTLOMAN-13+ SEBEŞEL-

4 +SĂSCIORI-1

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATREZ DIRBÎTIU

VASILE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/0

VACANTELIB PRECUCERZANCLAUDIU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVATREZ DIR ADJCIRA

GRIGORESCU GABRIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 17 / 92

Page 18: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL14722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

Oiejdeasectia

romana-2,sectia

maghiara-2,Cetea-2,

Galda de Sus-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTPRIMAR-4,

GIMNAZIU-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

REZERVATREZ DIRMARCU

IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL15662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

15982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

ATLETISM

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 18 / 92

Page 19: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITĂAVIZUL

FEDERAȚIEIROMÂNE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITĂAVIZUL

FEDERAȚIEIROMÂNE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

15972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1846

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 4/0

REZERVATREZ INSPGEN ADJDANCILAADRIAN

ALEXANDRU

1. Nu

1 ani

HANDBAL3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITĂAVIZUL

FEDERAȚIEIROMÂNE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1238

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL2003

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTELIB PRELOBONTIU

MARIUSDANIEL

1. Da

4 ani

NATATIE(INOT,

SARITURI INAPA, POLO PE

APA)3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

VOCATIONAL LICEAL1236

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

REZERVATREZ SUSADAN DJTS

ALBA

1. Da

1 ani

BASCHET3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

16022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITĂAVIZUL

FEDERAȚIEIROMÂNE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 19 / 92

Page 20: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1933

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT9 EDM, 1

EDP

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18842.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT4 -GIMNAZIU,2 - LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1646

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

REZERVAT3,5/ REZ CICSTOICADIANA

MARIA /08.08.2020

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1604

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANTCOMPLETAR

E PN - 8,5

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1750

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1618

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT3,5-P.P.AARON, 3,5-

I. M.MOLDOVAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1645

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTSONA - 1ORA ; BIIA-2

ORE;SINMICLAU

S - 2 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 20 / 92

Page 21: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIU /PRIMAR1042

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1119

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15302.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

7,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1759

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1803

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18232.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANTLiceuZLATNA -0,5+Gimnaziu

ZLATNA -6 +FENEȘ -1,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1744

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1915

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 21 / 92

Page 22: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1326

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

1/0

VACANT

1,75

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1332

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT3,5 ore EDM+ 0,5 ore

EDP

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1348

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANTŞard, Ighiu,

Ighiel

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1097

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1433

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTGârda-2 +Ghețar-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1436

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT

11,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 22 / 92

Page 23: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIU /PRIMAR1737

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

8,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1003

2.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1420

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12482.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/2

VACANTEDM-8 /COR-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1302

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1680

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1700

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

REZERVATREZ CICSTOICADIANA-

MARIA / 9,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1343

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1000

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 23 / 92

Page 24: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL19012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANTSCARISOARA-3;

LAZESTI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

2,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

VACANT

1,5 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

8/0

REZERVATREZ DIRPOPA

RAMONA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 24 / 92

Page 25: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

3,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

Ighiu, Ţelna

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

REZERVATREZ CICTURUSRODICA

MIHAELA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11202.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

3,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

1/0

REZERVATREZ CICORBAN

VERONIKA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 25 / 92

Page 26: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL10042.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12472.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

2/0

VACANTREDUCEREANORMEIHORHATHOREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. Nu

EDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT

2,5 ORE ED.VIZUALA +

2 OREMETODIST

+ 1,5METODICAED. MUZ SIED. PLAST /CLASE CU

PROFILPEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18852.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT4GIMNAZIU,

2 LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 26 / 92

Page 27: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

19772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTELIB INTFLEACARADU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT 1 EDP +1EDM +1 EDT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTSCARISOARA-3;

LAZESTI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANTV+VI=1,VIII= 1 EDT;V+VI+1 TIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 27 / 92

Page 28: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL18862.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA6/0

VACANT4-Cetatea deBalta; 2-Tatarlaua

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17902.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

7/0

VACANTJIDVEI=3;VESEUS=4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

REZERVATREZ DIRLORINCZILDIKO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 28 / 92

Page 29: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

13/0

VACANT3-

MANARADE,2-TIUR, 4-

P.P.AARON,4-I.M.

MOLDOVAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12502.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTELIB PREFLEACARADU

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA -

BIOLOGIE 5/0

VACANT2 BIO, 3

EDT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

5/0

VACANT

5,50

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18892.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

GERMANĂPETREŞTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18882.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

GERMANĂPETREŞTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 29 / 92

Page 30: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR18872.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

GERMANĂPETREŞTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17162.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGPN NR.1OCNA

MUREŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10862.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

BEŢA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16732.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

REZERVATREZ CICKOBLE

HAJNAL-EMESE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13112.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATPENSIE

REVIZUIBILĂ - MUNCUȘOCTAVIA /GPP NR.2

ALBA IULIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13132.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC -

19.07.2020 -BRETOIU

ALEXANDRA/ GPP NR.2ALBA IULIA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 30 / 92

Page 31: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR13212.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATA" ALBA IULIA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICCIOCANALINA /

08.05.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13242.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRFOTINLAURA

MIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13942.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC -CenusaLiliana -pana la

20.04.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13962.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATRezervatBota Daniela

pâna la29.01.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14432.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALCOŞTEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10362.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 31 / 92

Page 32: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR10372.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSOPORANCORNELIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR10382.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PRIMII PASI"

AIUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRESCOLAR10402.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PRIMII PASI"

AIUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRJOSAN

LUMINIŢADANIELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13332.Nu

1. Nu

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALGHIRBOM

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19462.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICGHIB MARIANICOLETA /

GPNRĂCHITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19472.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

LazarClaudia

/10.12.2019 /GPN

SĂSCIORI

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 32 / 92

Page 33: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR13642.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

TOTOI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19022.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICPOPA

IONELA /23.10.2019

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16102.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUMEA

COPIILOR" BLAJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

ZALUSCHIMONICAMARIA /GRUPAMARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19172.Nu

1. Nu

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16482.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVAT

REZOANCEA

MARIA TIT-PENSIEBOALA /

GPNSÂNMICLĂU

Ș

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14902.Nu

1. Nu

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICTODORUTCLAUDIA

MIHAELA /30.04.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 33 / 92

Page 34: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR10432.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMALGÂRBOVA

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR12342.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "EMANUEL"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17782.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMALCIUGUDU

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13822.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18342.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

GLOD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20292.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREOLAR IOANA

SIMONA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 34 / 92

Page 35: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR10092.Nu

1. Nu

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICTODEA

RODICA-ILEANA-

MARIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13952.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRCÎMPEAN

ANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13122.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC /

24.08.2020 -BÂGIU

PARASCHIVA / GPP NR.2ALBA IULIA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13162.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSEICIANMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13182.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRBORDEU

GEORGETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR13192.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRADAM

RODICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 35 / 92

Page 36: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR11032.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMALDECEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16762.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

NR.1 CUGIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16822.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

NR.5 CUGIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR16832.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

NR.5 CUGIR/ GRUPĂ CUPROGRAM

PRELUNGIT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR14872.Nu

1. Nu

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICROMANLORENA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20252.Nu

1. Nu

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRETOMA

GAROFITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 36 / 92

Page 37: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR20312.Nu

1. Nu

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRETRIF

ALEXANDRA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17012.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR17382.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

RĂZBOIENI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19802.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

RUSULAVINIA-

GEORGIANA/ GPN NR.6UIOARA DE

SUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18072.Nu

1. Nu

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICSELAGEAIONELA /

GPN CĂPUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18742.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMPRELUNGITNR.7 SEBEŞ

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 37 / 92

Page 38: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR17172.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN NR.1OCNA

MUREŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR19192.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

CĂRPINIŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR18752.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICDOBRE

ANDREEA /16.07.2020 /

GPP NR.7SEBEŞ

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20192.Nu

1. Nu

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20262.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREBUDERES

EMILIAANAMARIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRESCOLAR20282.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREMEZEI

IULIANAMADALINA

DARIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 38 / 92

Page 39: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRESCOLAR20272.Nu

1. Nu

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREDITA

MIHAELAALINA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 9/0

REZERVATREZ DIR ADJCIMPEAN

RADU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 39 / 92

Page 40: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL12212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

6/0

VACANT

6,68

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

VACANT6 - LOGICA,ARGUMENT

ARE SICOMUNICA

RE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 16/0

REZERVATREZ DIRPUSTAIALINA-

ȘTEFANIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL12462.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 6/0

REZERVATREZ DIRPOPESCUCORNELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 14/0

VACANTCONSILIERESI

ORIENTARE

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15322.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 2/0

VACANT1 LOGICA +1

PSIHOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE 6/0

REZERVATREZ TIT

Diosan Livia/ 2 LOGICA+2 FILOZOFIE

+ 2PSIHOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 40 / 92

Page 41: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

11/0

VACANT

LOGICĂ-3ECONOMIE-

2SOCIOLOGI

E-1,FILOSOFIE-

3,EDUCAȚIE

ANTREPRENORIALĂ-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuFIZICA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ INSPNEGUCIOIUCONSTANTI

N

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL12942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ DIR ADJMAIERESCUMARIANA-SALOMIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 41 / 92

Page 42: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuFIZICA

9/0

REZERVATREZ DIRNARIŢA

NATALIAMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

FIZICA12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18902.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFIZICA

15/0

VACANT8 -GIMNAZIU,7 - LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuFIZICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10262.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

Pagina 42 / 92

Page 43: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ TIT

CONSTANTIN ADRIANAELISABETA;MATEESCUMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuFIZICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANTFizică - 6

(Gârda-4 +Ghețar-2),Chimie - 4(Gârda-2 +Ghețar-2)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuFIZICA - CHIMIE

14/0

VACANT

4 FIZ/VIDRA+ 4

FIZI/PONOREL + 2

CHIMIE/PONOREL + 4

CHIMIE/VIDRA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. Nu

FIZICA - CHIMIE18/0

REZERVAT

FIZ - 9 REZINSP

NEGUCIOIUCONSTANTI

N, CHI - 9REZ

METODISTCCD JUDE

LAURENŢIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT4 FIZICA + 4

CHIMIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT6 FIZICA; 4

CHIMIE

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 43 / 92

Page 44: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

REZERVATREZ DIR

IOANVLASIN /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ IGHIEL /FIZ-6 CHI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

FIZICA - CHIMIE18/0

VACANTELIB PREPOP

ANTONIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuFIZICA - STIINTE

4/0

REZERVATREZMETODISTCCD JUDE

LAURENŢIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuGEOGRAFIE

12/0

REZERVATREZ DIRBALEA

ELENA - 5GEO Bistra

+ 2 CIVBistra + 5GEO Gîrde

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuGEOGRAFIE

3/0

REZERVATREZ DIRSICOE

RUSALIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANTELIB PREOPINCARIU-

MIHINDAMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 44 / 92

Page 45: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL17912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuGEOGRAFIE

8/0

REZERVATREZ DIR

STANCARMEN /

BALCACIU=3;

VESEUS=5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuGEOGRAFIE

10/0

VACANTELIB PREOPINCARIU-

MIHINDAMIHAELA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18912.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuGEOGRAFIE

12/0

VACANT7 -GIMNAZIU,5 - LICEU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1727

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

8/0

VACANT

8,50

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12442.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINFORMATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuINFORMATICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1272

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuINFORMATICA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORCÂMPENI

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 45 / 92

Page 46: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 18/0

REZERVATREZVICEPRIMAR FURDUI

CALINRAZVAN

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVATREZ TITȚURCAȘANGELA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT2 OREVIDRA + 2

OREPONOREL

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTCOREPETITI

E

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

NAI

1. Da

4 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

13/0

VACANT

NAI

1. Nu

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 46 / 92

Page 47: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTCOREPETITI

E

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

11/0

VACANTPIANCOMPLEME

NTAR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIANCOMPLEMENT

AR3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1275

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuINSTRUMENTEMUZICALE

TRADITIONALE 18/0

VACANTANSAMBLUORCHESTRA

L

1. Da

4 ani

INSTRUMENTE MUZICALETRADITIONALE (PALATE SICLUBURI ALE

COPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1005

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

16/0

VACANTELEVI

RĂZBOIENI,SÂNCRAI;

DEFICIENȚEGRAVE ȘISEVERE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1849

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2020

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTELIB PREGHIGEANUDANIELA

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 47 / 92

Page 48: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIALPRIMAR1850

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1705

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR2024

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTELIB PRESTOICAALINA

NELUCIA

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1535

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15112.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

CLASA IV C

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR15122.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTCLASAPC+IC+IIIC- SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18922.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 48 / 92

Page 49: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR16502.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVAT

REZ CICVINCZEBLANKA

ANABELLA -07.05.2020 /

ŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10892.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18722.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ RĂHĂU /SIMULTAN/

P+1+3

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14452.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPĂSTEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16862.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16872.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 49 / 92

Page 50: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIALPRIMAR1539

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16842.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

A IOANMIHU

VINEREA

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16882.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16892.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20182.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRECIMPEANGABRIELACECILIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20212.Nu

1. Nu

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREIOSIF

CRISTINAEMILIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 50 / 92

Page 51: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR18102.Nu

1. Nu

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASĂSIMULTANĂ

, ȘCOALAPRIMARĂCĂPUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17412.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

CISTEIU DEMUREŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16852.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13672.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

ŞCOALAPRIMARĂ

VALEAVINŢULUI /

REZ CICMĂRGINEAN SIMONA /26.03.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20172.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREBUTAS

TEODORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19652.Nu

1. Nu

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂBÎRSANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 51 / 92

Page 52: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR19602.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICJELEA

CARMENMARIOARA /

ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă CUNŢA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19512.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂTONEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19502.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

PLEŞI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19382.Nu

1. Nu

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

PRIMARÔGHOERGH

EPAVELESCU

”PURCĂREŢI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13802.Nu

1. Nu

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR17202.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICHANCAS ICA

IMOLA:până în

14.03.2020 /ŞCOALA

PRIMARĂUIOARA DE

JOS

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 52 / 92

Page 53: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR14532.Nu

1. Nu

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARANEGESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14382.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

PĂTRUŞEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR13342.Nu

1. Nu

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICLEACH

MARCELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1254

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPRIMAR1253

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR18352.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA a II-aȘI CLASA a

III-a

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 53 / 92

Page 54: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR19372.Nu

1. Nu

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

PRIMARÔGHOERGH

EPAVELESCU

”PURCĂREŢI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19582.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ ŞPRING

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20392.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CFPBOGDANEUGENIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20302.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANTELIB PRETARATA

GEORGETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR20002.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSTEP BYSTEP

ELIB PREBOGDANEUGENIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12832.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA a IV-aC /STEP BY

STEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 54 / 92

Page 55: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR14012.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DEALULĂMAŞOAIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14022.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DUPĂ PLEŞE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR14392.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂMĂTIŞEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR10442.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICSZABAALINA /

16.02.2020/ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "LIVIU

REBREANU"AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12062.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGATITO

ARE /WALDORF

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR12072.WALDORF

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA I /WALDORF

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 55 / 92

Page 56: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR19042.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ DIRGALATADIANA

CRISTNA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16262.Nu

1. Nu

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19592.Nu

1. Nu

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16072.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGĂTITOARE / STEP

BY STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR19282.Nu

1. Nu

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR16372.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARAUNGUREI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 56 / 92

Page 57: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PRIMAR17732.Nu

1. Nu

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PRIMAR11782.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTINVATAMANT PRIMAR A

DOUASANSA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Da

PRIMAR11792.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC-BORSA

ANDREEA /12.04.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

REZERVATREZ CICORBAN

VERONIKA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuISTORIE

9/0

VACANTELIB PREDAMIANELENA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10922.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuISTORIE

5/0

VACANTLAZESTI:

IST-3; CIV: 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuISTORIE

4/0

VACANT2 IST + 1CIV + 1ED_SOC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 57 / 92

Page 58: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuISTORIE

1/0

VACANT

1,94 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18932.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuISTORIE

18/0

VACANT5 IST, 2

ITMN, 2 CIV,3 ED

SOCIALA, 6SOCIO-UMANE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIE

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuISTORIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuISTORIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

3/0

VACANTISTORIE-1,EDUCATIESOCIALA-1,

GEOGRAFIE-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16512.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

7/0

VACANTIST - 4; GEO- 3 / ŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANTISTORIE-3,IST.MIN-1,

GEOGRAFIE-3,

EDUCATIECIVICA-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 58 / 92

Page 59: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

11/0

VACANTISTORIE - 6 /GEOGRAFIE

-5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1476

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuKINETOTERAPIE

4/0

VACANTDEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1258

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuKINETOTERAPIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL19782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

REZERVATREZ TIT RESDINR

ZBUTEARALUCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANTELIB PRETRUTA

CORNELIATEODORA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuLIMBA ENGLEZA

2/0

VACANT

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA ENGLEZA

0/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICNICULAŞ

DELIARAMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTPĂȘTEȘTI-2 ,FĂGETU DE

SUS-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 59 / 92

Page 60: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL20382.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICBARNA

FLORINA-RUXANDRA /21.06.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/2

REZERVATREZ CICTURUSRODICA

MIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuLIMBA ENGLEZA

15/1

REZERVATREZ CICCORDEA

ANCANICOLETA /14-ENG, 2-

EDM /18.01.2020

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

REZERVAT7,78 / DI DIRBEXA

MARIANAALINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. Nu

LIMBA ENGLEZA14/0

VACANT

4GIMNAZIAL

+ 10PRIMAR (2

SC.PRIM.BOBARESTI+2

SCPRIM.VARTA

NESTI+4SC.GIM.PONOREL+ SC.GIM.VIDRA)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTLAZESTI-4

ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA ENGLEZA

1/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂMEDVEŞ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 60 / 92

Page 61: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL13412.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuLIMBA ENGLEZA

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICCÎNDROIU

ANA /29.05.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNCEL

SCOALA GIMNAZIALA"ION POP RETEGANUL"

SINCEL 2. NuLIMBA ENGLEZA

15/0

REZERVATREZ CICTULEAALINA

CAMELIA /07.06.2020

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ VINGARD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

SÂNMICLĂUŞ / sectia

romana nivelprimar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANTUNGUREI 4,TAU 2,

ROSIA DESECAS -

PRIMAR 4.

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ DIRCAPROS

GABRIELA-ADELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 61 / 92

Page 62: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL11272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTPRIMAR-2,GIMNAZIAL-

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

12/0

REZERVATREZ CICCIORTEAROXANA

CLAUDIA /ENG-8 FRA-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10282.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ GHEŢAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATREZ CICGOGA

MIHAELAILEANA /

29.05.2020

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRĂCIUNELU DE JOS

SCOALA GIMNAZIALACRACIUNELU DE JOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/1

REZERVATREZ CICGOGA

MIHAELAILEANA /

29.05.2020

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 62 / 92

Page 63: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11452.Nu

1. Nu

Limba română

Limbafranceză

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA FRANCEZA

3/3

VACANTNecesitaprobă pentru

predareBILINGV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA FRANCEZA

6/0

VACANT5 ORELIMBA

FRANCEZAPRIMAR; 1

ORA LATINAGIMNAZIU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATREZ DIR ADJPETROVAN

ELENAANAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA FRANCEZA -LIMBA SI LITERATURA

ROMANA 18/0

REZERVATREZ CICCUTEAN

ADRIANA /10 FRA - 8

ROM

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuLIMBA GERMANA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 63 / 92

Page 64: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL19742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

0/9

VACANTOPTIONALINTEGRAT

LIMBA,CULTURA SICIVILIZATIEGERMANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

5/0

VACANTGRUPELIMBA

GERMANĂ II

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15332.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuLIMBA GERMANA

8/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10292.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA GERMANA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18942.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuLIMBA GERMANA-MATERNA

10/2

REZERVATREZ DIRONOFREIVERONAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL18952.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuLIMBA ITALIANA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 64 / 92

Page 65: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL17552.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANTLIMBALATINA

GIMNAZIU-1; LIMBA

FRANCEZAPRIMAR-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA FRANCEZA9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuLIMBA LATINA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA LATINA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuLIMBA LATINA

2/0

VACANTI.M.

MOLDOVAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuLIMBA LATINA

4/0

VACANT

2 LATINA ; 1- ELEMENTE

DE LIMBALATINA SICULTURA

ROMANICA /SÂNMICLĂU

Ș

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

ENGLEZA 14/0

VACANTLIMBAMAGHIARĂMATERNĂ -

8; LIMBAENGLEZĂ - 6

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

VACANT

LIMBAMAGHIARA

GIMNAZIU -12, LIMBAFRANCEZAGIMNAZIU

4,FRANCEZAPRIMAR -2

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 65 / 92

Page 66: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL10942.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

12/0

REZERVATREZ CICORBAN

VERONIKA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVATREZ CICFODOR

BRIGITTA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15052.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14782.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18432.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-

MATERNA - LIMBARROMANI 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATREZ CIC /

20.03.2020

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

7/0

REZERVATREZ DIRIANCUIONUŢ-MARIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DRAŞOV

SCOALA GIMNAZIALADRASOV

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZ TIT RESDINR TRIFUANDREEADANIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

16/2

REZERVATREZ CICSĂPUNARUALEXANDRA

MARIA /11.04.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 66 / 92

Page 67: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL19932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

13/0

VACANTELIB PRETRUTA

CORNELIATEODORA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANTLIMBAROMANA- 4,

LIMBALATINA - 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL16682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

REZERVATREZ DIRCOZMESCU

IONELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

4/0

REZERVATREZ DIRSUCIU

IONELAGABRIELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/1

REZERVATSONA - 14;

SINMICLAUS - 4 / REZ

CIC GHEJANANA MARIA- 28.02.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

6/0

REZERVATREZ DIRȘTEF

CORNELIA /ROM-4 LAT-

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 7/0

VACANTELIB TRA

CONSTANTIN CAMELIA-CRISTINA /

ROM-4, FRA-2, LAT-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuMATEMATICA

8/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă IGHIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 67 / 92

Page 68: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuMATEMATICA

12/2

VACANTELIB PREHORJA

STANCADIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATREZ CICSTURZAIOANA

MONICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIR

HAN IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10312.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuMATEMATICA

8/1

REZERVATREZ DIR ADJCARCOANA

DANA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ LOMAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

17/1

REZERVAT14 - REZINSP

TRIFONIONEL; 4 ore

vacante

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

20/5

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuMATEMATICA

5/0

VACANT3-TIUR, 2-

MANARADE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 68 / 92

Page 69: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATREZ DIR ADJPETREAEMILIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTELIB PRETARLEA

ALEXANDRAIONELA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMATEMATICA

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuMATEMATICA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuMATEMATICA

4/1

REZERVATREZ DIRBĂDILĂ

ZORINA /DIN COD

1880

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL20142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

LICEUL TEHNOLOGICAIUD

2. NuMATEMATICA

6/0

VACANTELIB PREHORJA

STANCA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTELIB PREGHIBESCU

MARIA/ MAT16/ TIC 2

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVATREZ DIRVLASEAFLOARE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 69 / 92

Page 70: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL15142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuMATEMATICA

9/0

VACANT8 MAT + 1

TIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT4 ore laPENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIR ADJBASARABĂMIHAELAIOANA /SCOALA

PROFESIONALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL14132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuMATEMATICA

8/0

VACANT

8,97

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTELIB PREMAXIM

VETURIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTELIB PREGRUIAN

ECATERINACECILIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATREZ PRIMARALBA

GHEORGHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

Ă GÂRDE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 70 / 92

Page 71: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ DIR ADJHOISANBIANCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuMATEMATICA

5/0

REZERVATREZ DIRDEMENY

IDA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL15072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA "CLOSCA"CARPINIS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16552.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTSINMICLAUS - 12; SONA

- 6

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuMATEMATICA

12/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVAT

REZ PENSIEREVIZUIBIL

AGHEORGHIU ION / Sc.Gim. I.M.Moldovan

Blaj

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuMATEMATICA - FIZICA

6/0

VACANTMATEMATICA-4, FIZICA-

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 71 / 92

Page 72: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

10/0

REZERVATREZ DIRSINC

CARMEN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL17952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

PERCUTIE

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANTPERCUTIE -INSTRUMENT AUXILIAR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTPIAN -INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTVIOARA -INSTRUMENT AUXILIAR

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 13/0

VACANTFLAUT -INSTRUMENT AUXILIAR

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTCLARINET-INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

VIOARA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 72 / 92

Page 73: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 3/0

VACANT

FLAUT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

VIOARA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

PIAN

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 11/0

VACANTVIOLONCEL-

INSTRUMENT

PRINCIPAL

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTFLAUT -INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANTCHITARA -INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT

CLARINET

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 10/0

VACANTPIAN -INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15932.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTPIAN -INSTRUMEN

TPRINCIPAL

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 73 / 92

Page 74: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTVIOLONCEL-

INSTRUMENT

PRINCIPAL

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 17/0

VACANT

TROMPETA

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:TROMPETA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1998

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANTELIB PREBOBOIABACILA

ALEXANDRA

1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

15962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 18/0

VACANTCANTO

POPULAR

1. Da

4 ani

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

3/5

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1276

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuORIENTARETURISTICA

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

4 ani

ORIENTARETURISTICASPORTIVA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPEDAGOGIE

3/0

VACANTORE DEPRACTICĂ

PEDAGOGICĂ CLS IX

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /HORTICULTURA)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

HORTICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 74 / 92

Page 75: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL14142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)0/8

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1032

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)0/4

VACANTGRUPE DEINSTRUIREPRACTICĂ -BUCĂTARI

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

24/0

VACANT

CERAMICA

1. Da

4 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

11/0

VACANT

CERAMICA

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1543

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

8/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 75 / 92

Page 76: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PROFESIONAL1542

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

20/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1523

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1730

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

15/0

VACANT

15,31

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1522

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1731

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ECONOMIC,ADMINISTRATIV, COMERT SI

SERVICII /COMERT SI

SERVICII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1185

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 76 / 92

Page 77: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL15442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL15452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1732

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)4/0

VACANT

4,92

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1525

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1524

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

MECANICA AGRICOLA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1552

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 77 / 92

Page 78: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PROFESIONAL1549

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 10/2

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1734

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 20/0

VACANT

20,57

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1551

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1187

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1186

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1546

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1547

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 78 / 92

Page 79: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

PROFESIONAL1548

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1553

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)1/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1212

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 2/0

VACANTPPC+IP -SĂPTĂMÂNA

LĂ - 2,50

1. Nu

1 ani

PROTECTIAMEDIULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 79 / 92

Page 80: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL13892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANTCONDUCERE TRACTOR

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)12/0

VACANTCONDUCER

E AUTO

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1188

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

4 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1189

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)15/0

VACANTCONDUCEREA

AUTOMOBILULUI

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PROFESIONAL1554

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

11/0

VACANTSPECIALPROFESION

AL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1852

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1556

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 80 / 92

Page 81: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIALGIMNAZIAL2022

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANTELIB PREPETRUSEADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1012

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTMANASTIREA

DUMBRAVA,SIMULTAN

5, 6, 7, 8

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1482

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1010

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

ȘCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂAIUD / POST

VIABILDACĂ SEAPLICĂ

3622/2018,SIMULTAN

V, VI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1011

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTSIMULTANCLASELE 5,7, 8 - AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALPROFESION

AL1211

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

18122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIRPINTEAMARIUSCOSMIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

13692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIR ADJCRISANALINAIOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 81 / 92

Page 82: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

11352.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: LICEUL

TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMŞA"

ALBA IULIA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ DIRCJRAE

NICOARADANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1138

2.Nu

1. Nu

Limba română

SERVICIUL DEORIENTARE SCOLARA SI

PROFESIONALĂ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

Necesită:specializareaPSIHOLOGIEsi atestat de

liberăpractică

PsihologieEducatională

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1134

2.Nu

1. Nu

Limba română

CABINET: ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AVRAM

IANCU" UNIREA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1139

2.Nu

1. Nu

Limba românăSERVICIUL DEORIENTARE SCOLARA SI

PROFESIONALĂURBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

VACANT

Necesită:specializareaPEDAGOGIE,PSIHOPEDA

GOGIE,PSIOPEDAG

OGIESPECIALA

(OAP1985/5805/1

305 din2016, art.9

al.1-2)

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1131

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: ŞCOALA

GIMNAZIALĂ PETREŞTI,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"SEPTIMIU ALBINI" CUT,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

ŞUGAG

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICNASCAMARIA /

15.01.2020

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 82 / 92

Page 83: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1136

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: GRĂDINIŢA CU

PROGRAM PRELUNGIT"LUMEA COPIILOR" BLAJ,

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC "SF.

VASILE CEL MARE" BLAJ,GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL TIUR BLAJ,GRĂDINIŢA CU PROGRAMNORMAL IZVOARELE BLAJ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 13/0

REZERVATREZ DIR

CIMPEANLUCIA GPP

"LUMEACOPIILOR"

BLAJ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1068

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 4/0

VACANT4 ore -

TERAPIISPECIFICE -învăţământ

special -PENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1133

2.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: ŞCOALA

GIMNAZIALĂ CÂMPENI,COLEGIUL NAŢIONAL

"AVRAM IANCU"CÂMPENI, ŞCOALAGIMNAZIALĂ VIDRA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 10/0

REZERVATREZ DIR ADJ

GLIGORDOINA

ŞCOALAGIMNAZIALĂ CÂMPENI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA1132

2.Nu

1. Nu

Limba română

CABINET: ŞCOALAGIMNAZIALĂ

CRĂCIUNELU DE JOS,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"ION BREAZU" MIHALŢ,ŞCOALA GIMNAZIALĂ

"IOAN DE HUNEDOARA"SÂNTIMBRU, ŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUD,ŞCOALA GIMNAZIALĂ"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRÂNOASĂ

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVAT

REZ CICNEGREA

ANCAVALENTINA/06.05.2020/

2 ore depredare la

ScoalaCraciunelu

de Jos

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1259

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTŞcoalaGimnazială

”TomaCocişiu” Blaj

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1262

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTŞcoalaGimnazială

”AvramIancu”Unirea

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 83 / 92

Page 84: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIALGIMNAZIAL1261

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTŞcoalaGimnazială”Singidava”

Cugir

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1264

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTÎnvăţământla domiciliu /

Alba Iulia

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1265

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTLiceulTehnologic

”DorinPavel” Alba

Iulia

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1013

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

15/0

VACANTELEVI

UIOARA DEJOS /

SÂNCRAI -DEFICIENȚE

GRAVE ȘISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

15/0

VACANTÎnvăţământla domiciliu /Galda + Vinţ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1266

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR LOGOPED

16/0

VACANTÎnvăţământla domiciliu /

8 elevi

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1015

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANT

ELEVIRĂZBOIENI/UIOARA DE

JOS /SÂNCRAI -

DEFICIENȚEGRAVE ȘISEVERE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1483

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTTERAPII SIPROGRAME

DEINTERVENȚI

E

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1016

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTCLASĂSPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 84 / 92

Page 85: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

SPECIALGIMNAZIAL1017

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTCLASĂSPECIALĂ

MÂNĂSTIREA

DUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1018

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

10/0

VACANT

ȘCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂAIUD / POST

VIABILDACĂ SEAPLICĂ

3622/2018

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

10192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

17/2

VACANTMÂNĂSTIREA

DUMBRAVA,SIMULTAN

5, 6, 7, 8

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

15582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

8/0

VACANTOre pentruinvatamantulla domiciliu,nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

14862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

6/0

VACANT6 ORE DIN

CARE 2 ORETERAPII SIPROGRAME

DEINTERVENTI

E

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

14852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

15/1

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

14842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

14/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

19762.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13922.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 85 / 92

Page 86: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL11492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuPSIHOLOGIE

0/2

VACANTMorar

Adelina -consilier

școlar(obligativitat

e depredare)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL11502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuPSIHOLOGIE

0/2

VACANT

IgnatEugeniaFloare -consilier

școlar(obligativitat

e depredare)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18972.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13792.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

nivel primar

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14412.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂTRIFEȘTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17762.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20232.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANTELIB PRESITA

SORINADANIELA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 86 / 92

Page 87: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL19672.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT2GIMNAZIU;4 PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13812.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT1 ORA CLS

CP-IV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL17232.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11162.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11072.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuRELIGIE ORTODOXA

5/0

VACANT3 - NIVELPRIMAR; 2 -

NIVELGIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11302.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTPRIMAR-1,GIMNAZIAL-

1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16192.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT3-I.M.MOLDOVAN,

1-MANARADE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 87 / 92

Page 88: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL19092.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16232.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18132.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANTȘCOALAPRIMARĂCĂPUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10742.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LIVEZILE

SCOALA GIMNAZIALALIVEZILE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17822.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

3/0

VACANTGIMNAZIU+ PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17242.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTPRIMAR-2,

GIMNAZIU-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16302.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17772.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 88 / 92

Page 89: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL16562.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuRELIGIE REFORMATA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16052.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANT1 -GIMNAZIAL;2 - CICLUL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL12512.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 6/8

VACANT2 IST. BIS / 2STUD.

BIBLIC NT /2 CATEHISM

/ 8 --- CD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10332.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11212.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 2/0

VACANT1-GIMNAZIAL+ 1- PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16572.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10342.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL11222.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT1 -GIMNAZIAL

+ 2 -PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 89 / 92

Page 90: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

LICEAL16742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL TEHNIC "I. D.LAZARESCU" CUGIR

2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL13732.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

PALATELECOPIILOR1278

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuTEATRU

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL14422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL20422.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

REZERVATREZVICEPRIMAR LORINCZ

HELGA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL18012.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

VACANT3-Cetatea deBalta; 2-Tatarlaua

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

Pagina 90 / 92

Page 91: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL20102.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANTELIB PREFLEACARADU

1. Nu

0 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16592.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT3-I.M.

MOLDOVAN,1-P.P.

AARON, 2-TIUR, 1-

MANARADE

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANTSONA -2;BIIA-3;

SINMICLAUS -2

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17682.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

REZERVATREZ DIRSĂRMAŞIUFLOAREA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL10472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

REZERVATREZ DIRDEMENY

IDA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL10702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT2 -PENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL13702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

REZERVATREZ DIRHERMAN

LUCIA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

Pagina 91 / 92

Page 92: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_22_05_2019_TIT.pdf · 1784 liceal 2.nu 1. nu limba română rural jidvei

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL20162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANTELIB PREMAXIM

VETURIA

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

GIMNAZIAL17102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL18702.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuTEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ

TEXTIL 6/0

REZERVATREZ DIR ADJFILIP

BUCALAEANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

7. Nu 8. Nu

LICEAL11912.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 1/0

VACANT1,63

CONDUCEREA

AUTOMOBILULUI-

LEGISLATIERUTIERĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

LICEAL10712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 1/0

VACANTLEGISLAȚIE

RUTIERĂ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

9. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Da

7. Nu 8. Nu

92Pagina 92 /

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,PROF. EUGENIA-MARCELA DĂRĂMUȘ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,PROF. MONALISA-MIRELA BORZA

INSPECTOR RESURSE UMANE,PROF. CONSTANTIN NEGUCIOIU