of 34 /34
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/09/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1925 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CRAIOVA CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. VASILE" CRAIOVA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 13/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1924 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CRAIOVA CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. VASILE" CRAIOVA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 2439 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL CARAULA SCOALA GIMNAZIALA CARAULA 2. Nu BIOLOGIE 6/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 2603 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ALMĂJ SCOALA GIMNAZIALA "ION GH. PLESA" ALMAJ 2. Nu BIOLOGIE 4/0 VACANT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu GIMNAZIAL 2568 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CRAIOVA SCOALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA 2. Nu BIOLOGIE 10/0 REZERVAT 1. Nu 1 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 34

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista ......LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA EDUCATIE FIZICA SI 2. Nu SPORT 18/0 REZERVAT 1. Da 1 ani-3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ Lista ......LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: DOLJ

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 10/09/2020

  Specialitatea postului

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  19252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "SF. VASILE"CRAIOVA

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  19242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "SF. VASILE"CRAIOVA

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CARAULA

  SCOALA GIMNAZIALACARAULA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMĂJ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION GH. PLESA" ALMAJ

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"ION TUCULESCU"

  CRAIOVA 2. NuBIOLOGIE10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 34

 • GIMNAZIAL24072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DESA

  SCOALA GIMNAZIALADESA

  2. NuBIOLOGIE

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR2118

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  PALATUL COPIILORCRAIOVA

  2. NuCARTING

  12/0

  REZERVATStructuraPoiana Mare,

  pina la09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VELA

  SCOALA GIMNAZIALA"ILIE MURGULESCU"

  VELA 2. NuCHIMIE6/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PLENIŢA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  NICOLAESCU-PLOPSOR"PLENITA

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂNIC

  SCOALA GIMNAZIALADRANIC

  2. NuCHIMIE

  2/0

  REZERVATart.8 alin.12Metodologie

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIGHERA

  SCOALA GIMNAZIALAGIGHERA

  2. NuCHIMIE

  4/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VERBIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAVERBITA

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEGOI

  SCOALA GIMNAZIALANEGOI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 34

 • GIMNAZIAL15332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BULZEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"MARIN SORESCU"

  BULZESTI 2. NuCHIMIE - FIZICA0/0

  VACANTREVENIREATITULARULUI LA POST

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16682.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEADVENTISTA)

  10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16582.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  GRIGORIE TEOLOGUL"CRAIOVA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16592.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  GRIGORIE TEOLOGUL"CRAIOVA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  18/0

  REZERVATpina la

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "MATEI BASARAB"CRAIOVA

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  POSTA9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATE

  LICEUL TEORETIC "GH.VASILICHI" CETATE

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL ECONOMIC"GHEORGHE CHITU"

  CRAIOVA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16572.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  GRIGORIE TEOLOGUL"CRAIOVA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE TITEICA"

  CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 34

 • GIMNAZIAL26692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIŞOR

  SCOALA GIMNAZIALA"HENRI COANDA"

  PERISOR 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  REZERVATpana la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VERBIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAVERBITA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  REZERVATREINTOARCEREA

  TITULARULUI LA POST

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALASCAESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MURGAŞI

  SCOALA GIMNAZIALAMURGASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CALAFAT

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE BRAESCU"

  CALAFAT 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALADOBRESTI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIOROIAŞI

  SCOALA GIMNAZIALACIOROIASI

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  0/0

  REZERVATTITULARULS-A

  PRETRANSFERAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 34

 • GIMNAZIAL26152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL"

  CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  18/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAGLAVIT

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN ISPAS"

  MAGLAVIT 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL LICEAL2600

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV "PETRACHE

  TRISCU" CRAIOVA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  JUDO3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1355

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CARPEN

  SCOALA GIMNAZIALACARPEN

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT3 CLEANOV+ 2 CARPEN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1473

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CELARU

  SCOALA GIMNAZIALA"INV. M. GEORGESCU"

  CELARU 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2024

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SEACA DEPĂDURE

  SCOALA GIMNAZIALA"OPSICHIE CAZACU"SEACA DE PADURE 2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2388

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  LICEUL TEORETIC "MIHAIVITEAZUL" BAILESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2047

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIGHERA

  SCOALA GIMNAZIALAGIGHERA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1345

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRECEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAGRECESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 34

 • GIMNAZIU /PRIMAR1557

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRCEA ELIADE"

  CRAIOVA 2. NuEDUCATIE MUZICALA16/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BÂRCA

  LICEUL TEORETIC"ADRIAN PAUNESCU"

  BARCA 2. NuEDUCATIE MUZICALA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AMĂRĂŞTIIDE JOS

  LICEUL TEORETICAMARASTII DE JOS

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2032

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BISTREŢ

  SCOALA GIMNAZIALABISTRET

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2028

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CERNĂTEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRACHE

  CERNATESCU"CERNATESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANT

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1139

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UNIREA

  SCOALA GIMNAZIALAUNIREA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1470

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIŞOR

  SCOALA GIMNAZIALA"HENRI COANDA"

  PERISOR 2. NuEDUCATIE MUZICALA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1409

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IZVOARE

  SCOALA GIMNAZIALAIZVOARE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  REZERVATOBLIGATIENORMA

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1570

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTORSURA

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE GH. POPESCU"

  INTORSURA 2. NuEDUCATIE MUZICALA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 34

 • GIMNAZIU /PRIMAR1207

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CATANE

  SCOALA GIMNAZIALACATANE

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1525

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SECU

  SCOALA GIMNAZIALASECU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2072

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŢĂŢEI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOTATEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR2069

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŢĂŢEI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOTATEI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  REZERVAT03.12.2020,CONCEDIUMEDICAL

  REVIZUIBIL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1440

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1585

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1145

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  URZICUŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU IONESCU"

  URZICUTA 2. NuEDUCATIE MUZICALA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1127

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OSTROVENI

  SCOALA GIMNAZIALAOSTROVENI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECHET

  LICEUL TEORETICBECHET

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 34

 • LICEAL16702.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1537

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"AMZA PELLEA" BAILESTI

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1498

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE SUS

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" MACESU DE

  SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16522.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  GRIGORIE TEOLOGUL"CRAIOVA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRECEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAGRECESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ÎNTORSURA

  SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE GH. POPESCU"

  INTORSURA 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PERIŞOR

  SCOALA GIMNAZIALA"HENRI COANDA"

  PERISOR 2. NuEDUCATIE PLASTICA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SECU

  SCOALA GIMNAZIALASECU

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 34

 • GIMNAZIAL16712.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIUBEGA

  SCOALA GIMNAZIALAGIUBEGA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATdegrevaredirector

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CARAULA

  SCOALA GIMNAZIALACARAULA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE SUS

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" MACESU DE

  SUS 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂNIC

  SCOALA GIMNAZIALADRANIC

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VELA

  SCOALA GIMNAZIALA"ILIE MURGULESCU"

  VELA 2. NuEDUCATIE PLASTICA1/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALAMACESU DE JOS

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIGHERA

  SCOALA GIMNAZIALAGIGHERA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 34

 • GIMNAZIAL14502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTOŞEŞTI-PAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"EUFROSINA POPESCU"

  BOTOSESTI-PAIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOIEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAGOIESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  REZERVATpână la datade

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"CAROL I" CRAIOVA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIGHERA

  SCOALA GIMNAZIALAGIGHERA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DIOŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"CAROL AL II-LEA" DIOSTI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CARPEN

  SCOALA GIMNAZIALACARPEN

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/1

  VACANT2 CLEANOV+ 2 CARPEN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VELA

  SCOALA GIMNAZIALA"ILIE MURGULESCU"

  VELA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16732.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŢĂŢEI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOTATEI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 5/0

  REZERVATORE

  REZERVATEDIN

  CATEDRADIRECTORU

  LUI

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 34

 • GIMNAZIAL15152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂRTOP

  SCOALA GIMNAZIALAVARTOP

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GIUBEGA

  SCOALA GIMNAZIALAGIUBEGA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NEGOI

  SCOALA GIMNAZIALANEGOI

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE JOS

  SCOALA GIMNAZIALAMACESU DE JOS

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16532.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  GRIGORIE TEOLOGUL"CRAIOVA

  2. NuEDUCATIE VIZUALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16722.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRESCOLAR1886

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "SF. VASILE"CRAIOVA

  2. NuEDUCATOARE/EDUCAT

  OR; INSTITUTORPENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR;PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULSPECIAL PRESCOLAR

  24/0

  VACANT

  AtestatPsihopedago

  giespecială,Post

  viabil cucondi?iaformării

  grupei depre?colari

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 34

 • PRESCOLAR25902.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CASTRANOVA

  SCOALA GIMNAZIALACASTRANOVA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVATCFP pana la01.03.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR25922.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CÂRNA

  SCOALA GIMNAZIALACARNA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVATviceprimarpana la

  27.09.2020

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26322.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26732.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "TRAIAN

  DEMETRESCU" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26292.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BELOŢ

  SCOALA GIMNAZIALABELOT

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26012.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEGARCEA

  SCOALA GIMNAZIALASEGARCEA

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 34

 • PRESCOLAR26312.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CALAFAT

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE BRAESCU"

  CALAFAT 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26682.Nu

  1. Nu

  RURAL

  PERIŞOR

  SCOALA GIMNAZIALA"HENRI COANDA"

  PERISOR 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR25482.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "AV. P. IVANOVICI"

  BAILESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR10332.Nu

  1. Nu

  RURAL

  BÂRCA

  LICEUL TEORETIC"ADRIAN PAUNESCU"

  BARCA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  0/0

  REZERVATREVENIREATITULARULUI LA POST

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26462.Nu

  1. Nu

  RURAL

  OSTROVENI

  SCOALA GIMNAZIALAOSTROVENI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR26452.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "CASUTA CU

  POVESTI" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 34

 • PRESCOLAR26742.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "TRAIAN

  DEMETRESCU" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR25402.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PHOENIX"

  CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVATconcediucrestere

  copil

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR24112.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GHIDICI

  SCOALA GIMNAZIALAGHIDICI

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19552.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "CASUTA CU

  POVESTI" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19562.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "CASUTA CU

  POVESTI" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR19542.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "CASUTA CU

  POVESTI" CRAIOVA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  24/0

  REZERVAT

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 34

 • LICEAL13712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGICAUTO CRAIOVA

  2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 5/0

  REZERVATpână pe datade

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN ODOBLEJA"

  CRAIOVA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL22282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN ANGHEL"

  BAILESTI 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  CRAIOVA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DESA

  SCOALA GIMNAZIALADESA

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"ELENA CUZA" CRAIOVA

  2. NuFIZICA

  18/0

  REZERVATPâna la

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DIOŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"CAROL AL II-LEA" DIOSTI

  2. NuFIZICA

  2/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DĂBULENI

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"DABULENI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13952.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "TRAIAN VUIA"CRAIOVA

  2. NuFIZICA

  7/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 34

 • GIMNAZIAL14462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuFIZICA

  6/6

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE SUS

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" MACESU DE

  SUS 2. NuFIZICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SECU

  SCOALA GIMNAZIALASECU

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BECHET

  LICEUL TEORETICBECHET

  2. NuFIZICA

  6/0

  REZERVATdegrevaredirectoradjunct

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CELARU

  SCOALA GIMNAZIALA"INV. M. GEORGESCU"

  CELARU 2. NuFIZICA4/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuFIZICA10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DOBREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALADOBRESTI

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VELA

  SCOALA GIMNAZIALA"ILIE MURGULESCU"

  VELA 2. NuFIZICA6/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuFIZICA2/0

  REZERVATpina la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 34

 • GIMNAZIAL15492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA

  2. NuFIZICA

  8/2

  REZERVATpână la

  31.08.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTOŞEŞTI-PAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"EUFROSINA POPESCU"

  BOTOSESTI-PAIA 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VERBIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAVERBITA

  2. NuFIZICA

  4/0

  REZERVAT

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARGETOAIA

  SCOALA PROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"

  ARGETOAIA2. Nu

  FIZICA6/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL22812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  LICEUL TEHNOLOGIC”ING. IONETE AURELIAN”

  MALU MARE

  URBAN

  DĂBULENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DABULENI

  2. NuFIZICA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  BRANCUSI" CRAIOVA 2. NuFIZICA9/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEORETIC"TUDOR ARGHEZI"

  CRAIOVA 2. NuFIZICA9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  4/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL23092.Nu

  1. Nu

  Limba croată

  RURAL

  LIPOVU

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRE MANARCESCU"

  LIPOVU 2. NuFIZICA - CHIMIE5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 34

 • GIMNAZIAL24282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BRĂDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"IOAN GRECESCU"

  BRADESTI 2. NuFIZICA - CHIMIE5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CALOPĂR

  SCOALA GIMNAZIALACALOPAR

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  12/0

  REZERVATScoala

  Calopar siStructura

  Belcin; pinala

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"FRATII BUZESTI"

  CRAIOVA 2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂNIC

  SCOALA GIMNAZIALADRANIC

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"CAROL I" CRAIOVA

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  17/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COŢOFENIIDIN FAŢĂ

  SCOALA GIMNAZIALACOTOFENII DIN FATA

  2. NuGEOGRAFIE

  5/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"ANTON PANN" CRAIOVA

  2. NuGEOGRAFIE

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 34

 • LICEAL25552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuGEOGRAFIE18/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DĂBULENI

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"DABULENI

  2. NuGEOGRAFIE

  0/0

  REZERVATReveriretitular la

  post

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "TUDOR

  VLADIMIRESCU" CRAIOVA 2. NuGEOGRAFIE3/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MAGLAVIT

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN ISPAS"

  MAGLAVIT 2. NuGEOGRAFIE1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"ION TUCULESCU"

  CRAIOVA 2. NuGEOGRAFIE7/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CETATE

  LICEUL TEORETIC "GH.VASILICHI" CETATE

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  SCOALA GIMNAZIALASEGARCEA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CELARU

  SCOALA GIMNAZIALA"INV. M. GEORGESCU"

  CELARU 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IZVOARE

  SCOALA GIMNAZIALAIZVOARE

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  REZERVATOBLIGATIENORMA

  DIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 34

 • GIMNAZIAL17832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BAILESTI

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/0

  VACANTADAUGATLA POSTULCU CODUL

  1309

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1890

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  CENTRUL SCOLARPENTRU EDUCATIE

  INCLUZIVA "SF. VASILE"CRAIOVA

  2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANTAtestat

  Psihopedagogie

  specială,Postviabil cucondi?iaformării

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26112.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL"

  CRAIOVA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATatestat 5module Step

  by Step

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR24872.Nu

  1. Nu

  RURAL

  URZICUŢA

  SCOALA GIMNAZIALA"BARBU IONESCU"

  URZICUTA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25382.Nu

  1. Nu

  RURAL

  MURGAŞI

  SCOALA GIMNAZIALAMURGASI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR10662.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEORETIC "HENRICOANDA" CRAIOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR19752.Nu

  1. Nu

  RURAL

  GOICEA

  SCOALA GIMNAZIALA"TUDOR SEGARCEANU"

  GOICEA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  03. 08. 2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 34

 • PRIMAR26582.Nu

  1. Nu

  RURAL

  AMĂRĂŞTIIDE JOS

  LICEUL TEORETICAMARASTII DE JOS

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25512.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "AV. P. IVANOVICI"

  BAILESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26722.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA 2. Nu

  INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

  PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25532.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "AV. P. IVANOVICI"

  BAILESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25872.Nu

  1. Nu

  RURAL

  VERBIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAVERBITA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26162.Nu

  1. Nu

  RURAL

  VALEASTANCIULU

  I

  SCOALA PROFESIONALAVALEA STANCIULUI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 34

 • PRIMAR26592.Nu

  1. Nu

  RURAL

  PLEŞOI

  SCOALA GIMNAZIALAPLESOI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26642.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"TRAIAN" CRAIOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR22702.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"ELENA FARAGO"

  CRAIOVA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR24972.Nu

  1. Nu

  RURAL

  SĂLCUŢA

  SCOALA GIMNAZIALASALCUTA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR24052.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BAILESTI

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  19/1

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25782.Nu

  1. Nu

  RURAL

  VÂRTOP

  SCOALA GIMNAZIALAVARTOP

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 34

 • PRIMAR26432.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEORETIC "HENRICOANDA" CRAIOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATpână la

  09.01.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25362.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CASTRANOVA

  SCOALA GIMNAZIALACASTRANOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25372.Nu

  1. Nu

  RURAL

  APELE VII

  SCOALA GIMNAZIALAAPELE VII

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATpână la

  31.08.2021

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26172.Nu

  1. Nu

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"ION CREANGA" CRAIOVA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR26282.Nu

  1. Nu

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR25492.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "AV. P. IVANOVICI"

  BAILESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 34

 • PRIMAR25522.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "AV. P. IVANOVICI"

  BAILESTI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FILIAŞI

  SCOALA GIMNAZIALAFILIASI

  2. NuISTORIE

  0/0

  REZERVATcompletare

  normădidactica

  titularMîndrută

  Laura

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GALICEAMARE

  SCOALA GIMNAZIALAGALICEA MARE

  2. NuISTORIE

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16742.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuISTORIE

  11/1

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25452.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuISTORIE

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CALAFAT

  LICEUL TEORETIC"INDEPENDENTA"

  CALAFAT 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"LASCAR CATARGIU"

  CRAIOVA 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVAT

  31.03.2020

  1. Da

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 34

 • GIMNAZIAL26132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL"

  CRAIOVA 2. NuLIMBA ENGLEZA18/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOICEA

  SCOALA GIMNAZIALA"TUDOR SEGARCEANU"

  GOICEA 2. NuLIMBA ENGLEZA8/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALASALCUTA

  RURAL

  GRECEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAGRECESTI

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  15/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"ELENA CUZA" CRAIOVA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BAILESTI

  2. NuLIMBA FRANCEZA -ISTORIE

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16752.Nu

  1. ADVENTIST

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEOLOGICADVENTIST CRAIOVA

  2. NuLIMBA GERMANA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"ELENA CUZA" CRAIOVA

  2. NuLIMBA GERMANA

  8/8

  VACANTLectorgerman -

  acordambasada

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14412.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AMĂRĂŞTIIDE JOS

  LICEUL TEORETICAMARASTII DE JOS

  2. NuLIMBA LATINA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 34

 • GIMNAZIAL20542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂNGIOVA

  SCOALA GIMNAZIALAGANGIOVA

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MĂCEŞUDE SUS

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" MACESU DE

  SUS 2. NuLIMBA LATINA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BOTOŞEŞTI-PAIA

  SCOALA GIMNAZIALA"EUFROSINA POPESCU"

  BOTOSESTI-PAIA 2. NuLIMBA LATINA1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOGOŞU

  SCOALA GIMNAZIALAGOGOSU

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂNIC

  SCOALA GIMNAZIALADRANIC

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CARAULA

  SCOALA GIMNAZIALACARAULA

  2. NuLIMBA LATINA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "MATEI BASARAB"CRAIOVA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  14/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEORETIC "HENRICOANDA" CRAIOVA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DĂBULENI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DABULENI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 34

 • LICEAL24662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN ANGHEL"

  BAILESTI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOŢĂŢEI

  SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOTATEI

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  10/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/0

  REZERVAT

  CCC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL24822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "MATEI BASARAB"CRAIOVA

  2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEORETIC"TUDOR ARGHEZI"

  CRAIOVA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

  11/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  COLEGIUL NATIONAL"CAROL I" CRAIOVA

  2. NuLIMBA SPANIOLA

  18/0

  VACANTOre predatede LECTORSPANIA(DecizieMEC)

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuMATEMATICA4/0

  REZERVATpina la

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VERBIŢA

  SCOALA GIMNAZIALAVERBITA

  2. NuMATEMATICA

  8/0

  REZERVAT

  09.01.2021

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MURGAŞI

  SCOALA GIMNAZIALAMURGASI

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 34

 • GIMNAZIAL23972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"TRAIAN" CRAIOVA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIPOVU

  SCOALA GIMNAZIALA"PETRE MANARCESCU"

  LIPOVU 2. NuMATEMATICA12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL24202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCUŢA

  SCOALA GIMNAZIALASALCUTA

  2. NuMATEMATICA

  16/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL25112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"TERRAVEDA" CRAIOVA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  INFORMATICA SI TIC7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL25222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "VOLTAIRE"CRAIOVA

  2. NuMATEMATICA

  12/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL26472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CALAFAT

  LICEUL TEORETIC"INDEPENDENTA"

  CALAFAT 2. NuMATEMATICA6/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  SCOALA GIMNAZIALA"TRAIAN" CRAIOVA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL26502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CALAFAT

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE BRAESCU"

  CALAFAT 2. NuMATEMATICA8/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 34

 • GIMNAZIAL24452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SADOVA

  SCOALA GIMNAZIALADAMIAN-SADOVA

  2. NuMATEMATICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BĂILEŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN ANGHEL"

  BAILESTI 2. NuMECANICA /MECANICA

  18/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1208

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuMECANICA /MECANICA

  9/0

  REZERVAT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "BEETHOVEN"

  CRAIOVA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /TURISM)

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  POSTLICEAL18362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  DĂBULENI

  LICEUL TEORETIC"CONSTANTIN

  BRANCOVEANU"DABULENI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ASISTENTAMEDICALA) 18/0

  VACANTANUL II

  AMG

  1. Da

  1 ani

  SANATATE SIASISTENTA

  PEDAGOGICA /ASISTENTAMEDICALA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FILIAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE FILISANU"

  FILIASI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ELECTRONICASI

  AUTOMATIZARI /

  ELECTRONICASI

  AUTOMATIZA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  FILIAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE FILISANU"

  FILIASI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGICAUTO CRAIOVA

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  16/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN ODOBLEJA"

  CRAIOVA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 29 / 34

 • LICEAL23942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL "TRAIAN VUIA"CRAIOVA

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ELECTROTEHNICA,

  ELECTROMECANICA,

  ENERGETICA /ELECTROTEH

  NICA -

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1949

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEASTANCIULU

  I

  SCOALA PROFESIONALAVALEA STANCIULUI

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 24/0

  VACANTCONDUCERENECESITA

  AUTORIZATIE CAT. B

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AMĂRĂŞTIIDE JOS

  LICEUL TEORETICAMARASTII DE JOS

  2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEGARCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"HORIA VINTILA"

  SEGARCEA 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA /

  MECANICA AGRICOLA) 24/0

  VACANTCONDUCER

  EB+TRACTORNECESITA

  AUTORIZATIE TR+B

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL23172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGIC DETRANSPORTURI AUTO

  CRAIOVA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 24/0

  REZERVAT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGICAUTO CRAIOVA

  2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

  (MECANICA) 24/0

  VACANTProbăpractică lama?ina cucomandănumerică

  1. Da

  4 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CRAIOVA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL "BEETHOVEN"

  CRAIOVA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 8/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 30 / 34

 • PROFESIONAL1845

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂRCEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"CONSTANTIN

  IANCULESCU" CARCEA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(MECANICA) 24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CĂLĂRAŞI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PETRE BANITA"

  CALARASI 2. NuPREGATIRE -

  INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

  CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

  24/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  TRANSPORTURI /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. N