105
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1424 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Da, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1259 2.Nu 1. Nu Limba română ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ AIUD URBAN AIUD SCOALA GIMNAZIALA "AXENTE SEVER" AIUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 4/0 VACANT DEFICIENTE USOARE / ŞCOALA GIMNAZIAL Ă SPECIALĂ AIUD 1. Nu 1 ani TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ SI COMUNICARE IN LIMBAJ MIMICO- 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1315 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ALBAC LICEUL TEHNOLOGIC "TARA MOTILOR" ALBAC 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 REZERVAT REZ CIC PANTALON IGNAT MIHAELA OLIMPIA 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1611 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 105

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ...personal.albanet.ro/Filtrare_Tiparire_posturi_15-05-2017_16-15H.pdf · severe, profunde sau asociate) 1259 2.nu 1. nu

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

Lista posturilor vacante-rezervate la data: 15/05/2017

Probăpractică

CodPost

Număroretrunchicomun /opţionale

Localitate

DetaliiNivel deînvăţământ

Unitatea deînvăţământ

Disciplină

[Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

Statut

Viabilitate

Post:

2. pt. nevăzători

1. completProbăintensiv /bilingv

Probă oralela lb. depredare1

Probă oralela lb. depredare2

Avize şi atestate:

1. de culte

2. de alternativă

3. al unit. de înv.mil.

4. seminarteologic

5. IGP/ARR

6. ed. specială

7. HIV[Alte unităţi]

8. al unit. deînv. particular

9. al liceuluipedagogic

3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

5.conţine ore solic. la întreg. nor.

7. propus pt. continuitate

6. pentru bursieri MEN

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

14242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12592.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

4/0

VACANTDEFICIENTE

USOARE /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ SI

COMUNICAREIN LIMBAJMIMICO-

3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

REZERVATREZ CICPANTALON

IGNATMIHAELAOLIMPIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 1 / 105

LICEAL16142.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

0/15

VACANTORE LAPENITENCIA

RUL AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

0/18

VACANTORE LAPENITENCIA

RUL AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13992.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16122.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 2 / 105

LICEAL12822.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 6/0

REZERVATREZ DIRDINCA

FLORIN-CRISTIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12832.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

TURISM 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR1230

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuANSAMBLUFOLCLORIC

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ANSAMBLURIFOLCLORICE 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10222.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

DIRIJATANSAMBLU

ORCHESTRAL/

INSTRUMENTAL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1225

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILORCAMPENI

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuARTA POPULARA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORCAMPENI

1. Nu

1 ani

ARTAPOPULARA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR1223

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuARTA TEATRALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

ARTAACTORULUI 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

5,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTELIB PREMANIUELENA-

CAMELIA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 3 / 105

GIMNAZIAL12522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATREZ CICMARDAREMONICA-

MARIS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuBIOLOGIE

0/2

VACANTEDUCATIEPENTRU

SANATATE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuBIOLOGIE

6/0

REZERVATREZ TITPOSTESCUMONICAART.8(12)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13792.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANTELIB PRECLAIN

JEANINE

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18152.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuBIOLOGIE

17/1

VACANTLICEAL-7GIMNAZIU -

10

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LIVEZILE

SCOALA GIMNAZIALALIVEZILE

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 4 / 105

GIMNAZIAL16572.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA MUSCA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuBIOLOGIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14052.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

BLAJ 2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ "AXENTE

SEVER"MĂNĂRADE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANTREINTRODUS DIN COD1179 / orevacante

pentru un an(CDS)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuBIOLOGIE

9/0

REZERVATREZ DIR ADJTODORANSIMONA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 5 / 105

GIMNAZIAL12012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

5/0

REZERVATREZ DIR ADJTARANILEANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10792.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuBIOLOGIE

4/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA LAZESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuBIOLOGIE

1/2

REZERVATREZ DIRPOPESCUMARCELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuBIOLOGIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

BIOLOGIE11/0

VACANT6 - CETATEADE BALTA 5

-TATARLAUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 6 / 105

GIMNAZIAL15262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuBIOLOGIE

8/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuBIOLOGIE

8/0

REZERVATREZ DIRBARTOCSIMONA-ELENA /SALCIUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuBIOLOGIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuBIOLOGIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

BIOLOGIE17/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

5/0

VACANT

BIO-3 CHI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16412.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

5/0

VACANT

BIO-3 CHI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17572.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuBIOLOGIE - CHIMIE

9/0

VACANT5 BIOLOGIE+ 4 CHIMIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuBIOLOGIE - EDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANT

BIO-4 EDT-1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 7 / 105

LICEAL12382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuBIOLOGIE - STIINTE

16/0

REZERVATREZ CICMARDAREMONICA

BIO-13 STI-3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1227

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR SEBESURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Da

1 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1219

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR CUGIRURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCARTING

24/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

1 ani

CARTING(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13532.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18162.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuCHIMIE

12/0

VACANT6-LICEU 6-GIMNAZIU

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. Nu

CHIMIE8/0

VACANT

4 / ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AVRAM

IANCU"ZLATNA + 4

/ ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "SAVAALBESCU"

FENEŞ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13172.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 8 / 105

GIMNAZIAL15272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuCHIMIE

8/0

REZERVATREZ DIR

MACOVEIDUBLESIUFLORINA -

CERUBACAINTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuCHIMIE

4/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuCHIMIE

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19962.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuCHIMIE

6/0

VACANTELIB PREVASS

STEFAN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1303

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuCHIMIE

8/0

VACANTSCĂRIŞOARA-4;

LĂZEŞTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuCHIMIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuCHIMIE - BIOLOGIE

9/0

VACANT4 CHIMIE +5 BIOLOGIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 9 / 105

GIMNAZIAL14642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuCHIMIE - FIZICA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10712.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE - FIZICA

18/0

VACANTCHI-6 FIZ-10

EDT-2

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

13/0

REZERVATREZ DIRURSU

CARMENIULIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 16/4

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1425

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

CONSTRUCTII 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10252.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

COREPETITIE LA

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10242.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

3/0

VACANT

COREPETITIE LA

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 10 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10262.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuCOREPETITIE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuCULTURA CIVICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuCULTURA CIVICA

5/0

REZERVATREZ DIRBOIAN

DANIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15942.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuCULTURA CIVICA

4/0

VACANT3 CULTURACIVICA +1

ED.SOCIALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuCULTURA CIVICA

3/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. Nu

CULTURA CIVICA2/0

REZERVAT

ŞCOALAGIMNAZIALĂ "AXENTE

SEVER"MĂNĂRADE/ REZ DIRZEHANPLATON

ANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuCULTURA CIVICA -EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA 3/0

REZERVAT 2 Civica + 1Ed. socialaREZ DIR

SARMASIUFLOAREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 11 / 105

LICEAL16162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuCULTURA CIVICA -STUDII SOCIALE

13/0

REZERVATREZ DIR +

DIR ADJ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PALATELECOPIILOR1228

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuCULTURA SICIVILIZATIEFRANCEZA 18/0

REZERVATREZ CIC

15.09.2017

1. Da

0 ani

CULTURA SICIVILIZATIEFRANCEZA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1224

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR SEBEŞURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuDANS POPULAR

9/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

SEBES

1. Nu

1 ani

DANSURIPOPULARE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13772.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuDISCIPLINE

TEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/0

REZERVATREZ INSPCUCEA

RAMONA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12852.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

REZERVATREZVICEPRIMAR LORINCZ

HELGA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1305

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/4

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

REZERVATREZ PRIMARBADEAIULIA

ADRIANAOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 12 / 105

PROFESIONAL1404

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 15/3

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1403

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14832.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIC,

ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA14/0

REZERVATREZ INSPSCOLAR

GENERALMARCELADARAMUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuECONOMIE APLICATA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

4/0

VACANT

2-ECO 2-EDA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

9/0

VACANT5 - EDA 4 -

ECO

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 13 / 105

LICEAL14512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1220

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR OCNAMURES

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuECOTURISM

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

OCNAMURES

1. Da

1 ani

ECOTURISM(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

ÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTAN

/ ŞCOALAGIMNAZIALĂ "LUCIAN

BLAGA"LANCRĂM

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20122.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTELIB PREPETRUSEMARIANA-

SANDA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTGIMNAZIU -5 PRIMAR -

10

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTNIVELPRIMAR/ŞCOALAPRIMARĂ

TÂRSA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

REZERVATREZ CIC

URSUDANIELAELENA

10.01.2018/9-IGHIU 9-

SARD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 14 / 105

GIMNAZIAL16342.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"SEBES PAL" RIMETEA

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTCOD UNIC:LOPADEA +RIMETEA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16432.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTGimnaziu 4

Primar 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

STREMŢ

SCOALA GIMNAZIALASTREMT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20132.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANTELIB PRESTAN

COSMIN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTELIB PRENEMES-DAN

CATALIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

15/0

VACANTSCĂRIŞOARA-11;

LĂZEŞTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANTRĂZBOIENI+ CISTEIUDE MUREŞ+ UIOARA

DE SUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 15 / 105

GIMNAZIAL17332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12042.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

11/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVATREZ DIRBITIU

VASILE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17382.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

REZERVATREZ DIRBLAGU

IONELA /CRICAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTUNGUREI 4,

TAU 2

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 16 / 105

LICEAL12162.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

18/0

VACANT9 - SG

AVRAMIANCU ALBAIULIA - 9 SGOARDA DE

JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15692.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

16/0

VACANTOIEJDEA 4,CETEA 2,

GALDA DESUS 2,

GALDA DEJOS 8

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT7GIMNAZIAL,

6 PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

10/0

VACANTCIUGUZEL+ BAGAU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

13/0

VACANT10 - NIVELPRIMAR 3-

GIMNAZIAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14962.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

REZERVATNIVELPRIMAR /REZ DIRBLAGUIONELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 17 / 105

PRIMAR15562.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

2/0

VACANTSCOALAPRIMARAMEDVES

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10722.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

17/1

VACANTV+VII

SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANTNIVEL

PRIMAR:5/Teiuș +4/Căpud(predare

simultană)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANTSCOALAPRIMARALUNCA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT2/VALEAMICA +

2/TRAMPOIELE +

2/PIRITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

14/0

VACANT

6GIMNAZIAL+ 8 PRIMAR

/ 10-SOHODOL +2-PELES +

2-LUMINESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 18 / 105

GIMNAZIAL18722.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

9/0

VACANT7 LOMAN +2 CAPALNA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

REZERVATREZ DIR ADJCIRA-

GRIGORESCU GABRIEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12612.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

8/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTNIVELPRIMAR: 2-

ACMARIU, 4-BLANDIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

6/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 19 / 105

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

20142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTELIB PREBOZDOGIOANA-

NICULINA /ATLETISM

1. Da

4 ani

ATLETISM3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

VOCATIONAL LICEAL1193

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTJUDO / CSS

BLAJ

1. Da

4 ani

JUDO3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURISPORTIVESCOLARE

13662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

VACANTNECESITAAVIZUL

FEDERATIEIROMANE DE

VOLEI

1. Da

1 ani

VOLEI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANTJIDVEI=4,BALCACIU=

2,VESEUS=3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1499

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2005

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANTELIB PREVOISANDIANAMARIA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR2003

2.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTELIB PREVOISANDIANA

MARIA/3,5ore

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 20 / 105

LICEAL16942.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

12/0

VACANT

12,5

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1730

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1787

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANTEDM-16 +EDP-2:

SASCIORI +LOMAN +RACHITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Da

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1590

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1885

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT3 - SONA; 2 -BIIA; 2 -

SINMICLAUS / EDP +

EDM

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT8/SCOALA

AVRAMIANCU

ZLATNA +1/LICEU +2,5/FENES

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10732.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/2

VACANTEDM 7 /TC +COR - CANTBISERICESC

2 /CD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 21 / 105

GIMNAZIU /PRIMAR2004

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANTELIB PREVOISANDIANAMARIA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuEDUCATIE MUZICALA

9/0

VACANTELIB PRETUDOR

BOGDANMADALIN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1721

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATIE MUZICALA

6/0

REZERVATREZ CICSCHON

GEANINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1431

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1514

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuEDUCATIE MUZICALA

10/0

VACANT10,5 ORE: 8-SG NR.3 +

2,5-SGVINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1234

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA

11/0

VACANT9,5 SGAVRAM

IANCU ALBAIULIA - 2

OARDA DEJOS

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,5 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1332

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANT

2,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 22 / 105

GIMNAZIU /PRIMAR1753

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18172.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1917

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/0

VACANTEDM- 4,5EDP- 0,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1557

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1576

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1681

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTPREDARESIMULTANA

V+VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1688

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE MUZICALA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1263

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuEDUCATIE MUZICALA

7/0

VACANT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13762.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

5/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 23 / 105

LICEAL13882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1962

2.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIE MUZICALA

2/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIU /PRIMAR1605

2.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATIE MUZICALA

3/0

VACANTEDM-2 EDP-

1,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE PLASTICA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIE MUZICALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

7/0

VACANTEDP 3 ,5

ORE (1 REZDIR + 2,5

VACANTE )EDM 3,5

VACANTE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANTSCĂRIŞOARA-4;

LĂZEŞTI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13332.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

2,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

6/0

VACANT

6,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 24 / 105

GIMNAZIAL14972.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANTPREDARESIMULTANA

V+VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

3,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14322.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

2,5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17392.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTEDP-2 EDM-

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15912.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16452.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANTEDP 2 EDM

2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 25 / 105

GIMNAZIAL16742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuEDUCATIE PLASTICA

4/0

VACANT

EDP2 EDM 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIE MUZICALA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17542.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuEDUCATIE PLASTICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

3,5 ORE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

6/0

VACANT6,5 / CLASECU PROFILPEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13782.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16952.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

10/0

VACANT

10,5

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10742.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 7/0

VACANTED ART - 3GIMN + 4

LICEU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18842.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

VACANTSCOALASANMICLAU

S /EDP+EDM

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 26 / 105

LICEAL13582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTGîrda deSus-3 +Ghețar-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANTREINTRODUS DIN COD

1319

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANTSCĂRIŞOARA-4;

LĂZEŞTI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18182.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTELIB PRE

RAD IOANA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19602.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 27 / 105

GIMNAZIAL17882.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

8/0

VACANT4 LOMAN +4 RACHITA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VADUMOŢILOR

SCOALA GIMNAZIALAVADU MOTILOR

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. NuEDUCATIE

TEHNOLOGICA7/0

VACANT4 - CETATEADE BALTA 3

-TATARLAUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15442.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13712.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 28 / 105

GIMNAZIAL15922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20802.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

5/0

VACANTELIB PRE

RAD IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

11/0

VACANTJIDVEI=7,

VESEUS=4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18192.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATIE VIZUALA

7/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11302.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuEDUCATIE VIZUALA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

5/0

VACANT3,5EDUCATIEVIZUALA; 2EDUCATIEARTISTICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 29 / 105

PRESCOLAR18302.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGPNGERMANAPETRESTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18202.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGPNGERMANAPETRESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18332.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18292.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANTGPNGERMANAPETRESTI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18312.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18322.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

GRADINITA "HEIDI"SEBES

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

GERMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Da

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 30 / 105

PRESCOLAR19532.Nu

1. Nu

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

25/0

VACANTGPNCETATEA DE

BALTA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19272.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMAL

NR.1UNIREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR14342.Nu

1. Nu

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTGPNBUCERDEAGRANOASA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20362.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTELIB PREKOMIVESROZALIATEREZA /

GPNMEDVES

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20492.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "LUMEA

COPIILOR" BLAJ 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

25/0

VACANTELIB PREBANDI

IZABELLAKATALIN

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15662.Nu

1. Nu

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN GALDA

DE SUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 31 / 105

PRESCOLAR16062.Nu

1. Nu

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11722.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ TITPENSIE

REVIZUIBILA MUNCUSOCTAVIA /GPP NR.2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11502.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT STEP BY STEP

NR. 12 ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSUCIU

VERONICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11572.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBRICIU ANA-

MARIA -24.05.2018 /

GPP NR.9

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20342.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRELUDOSANROZALIA /

GPN HERIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19392.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN VALEAVINŢULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 32 / 105

PRESCOLAR18732.Nu

1. Nu

RURAL

ŞIBOT

SCOALA GIMNAZIALA"IOSIF SARBU" SIBOT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRADINITACU

PROGRAMNORMALBACAINTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR14422.Nu

1. Nu

URBAN

CÂMPENI

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PITICOT"

CIMPENI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRCIMPEAN

ANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR14692.Nu

1. Nu

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC -MORARIUCRISTINA

ANA-MARIA/ GPN

CERGAUMARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15652.Nu

1. Nu

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPNSINBENEDI

C

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11522.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT STEP BY STEP

NR. 12 ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTRENUNTARE

TITULATURA - BORDEA

TABITA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11762.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICPLESAMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 33 / 105

PRESCOLAR16462.Nu

1. Nu

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN GURAARIESULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17222.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CIC

CIBUMONICA-VIORICA -

GPNPETRESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13352.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

GLOD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15452.Nu

1. Nu

RURAL

CUT

SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN CUT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15862.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

CARPINIS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15872.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN RECIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 34 / 105

PRESCOLAR16922.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN NR.6UIOARA DE

SUS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16282.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPNCAPALNA

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17512.Nu

1. Nu

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

LEORINT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15042.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPP NR.3

CUGIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15072.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN NR.2

CUGIR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15492.Nu

1. Nu

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

DOSTAT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 35 / 105

PRESCOLAR17832.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNCEL

SCOALA GIMNAZIALA"ION POP RETEGANUL"

SINCEL 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN ICLOD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20382.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREBREAZ

ADRIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20882.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBOTEZANSIMONA /

GPP 7 AIUD

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20782.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRBORDEU

GEORGETA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19182.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN NR.2UNIREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20762.Nu

1. Nu

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

GHIRBOM

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 36 / 105

PRESCOLAR20422.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.8 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRESZILAGYIILDIKO

ANDREEA /GPN

PACLISA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11542.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT STEP BY STEP

NR. 12 ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPENSIONARE ILEA

ELVIRA-01.09.2017

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12912.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 2 AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSOPORANCORNELIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR12922.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "PRIMII PASI"

AIUD 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSOPORANLUMINITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11632.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRFOTINLAURA

MIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11642.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICNISTOR

(OBREJAN)CRISTINAELENA -

29.08.2018 /GPN NR.10

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 37 / 105

PRESCOLAR11652.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRADAM

RODICA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11692.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATA" ALBA IULIA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATREZ INSPVARTEIAURORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11732.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT GPN NR.6ALBA IULIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR15552.Nu

1. Nu

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN BOZ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13362.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢA

CUPROGRAMNORMALALMAŞU

MARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13372.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGRĂDINIŢACU

PROGRAMNORMAL

CIB

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 38 / 105

PRESCOLAR20432.Nu

1. Nu

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREPOP

CARMENMARIA /

GPN FEISA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR13622.Nu

1. Nu

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICFURDUIMIRELA -

07.05.2018 /GPN BISTRA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20392.Nu

1. Nu

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRE

MATEIANIELAIOANA /

GPNBALESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20452.Nu

1. Nu

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRE

GIRLOANTAIOANA

MARIA /GPN

PURCARETI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20462.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREDAMIAN

MARIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19332.Nu

1. Nu

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN VALEA

LUNGA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 39 / 105

PRESCOLAR16702.Nu

1. Nu

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN DECEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR18822.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATGPP

SANMICLAUS / REZPENSIE

REVIZUIBILA OANCEA

MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR19002.Nu

1. Nu

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

MARTINIE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20482.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRECOSMA

POPA IOANAMARINELA /GPP OARDA

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20502.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREPOPA

ANDREAMANUELA /

GPN TAU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR20402.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRE

MACAMARINELA /

GPNGARBOVA

DE JOS

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 40 / 105

PRESCOLAR20472.Nu

1. Nu

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PREGINTA

CARMENANA

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16632.Nu

1. Nu

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN OBREJA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR16682.Nu

1. Nu

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

MIHALT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17282.Nu

1. Nu

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

STRUNGARI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11702.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "DUMBRAVAMINUNATA" ALBA IULIA 2. Nu

EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESO

R PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR (IN LIMBAROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBILDEAIOANA-

5.06.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11772.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ CICBUDA

MIHAELA /GPP NR.2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 41 / 105

PRESCOLAR17842.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPNCOSLARIU /

COPII: 7

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17852.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNTIMBRU

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN DE HUNEDOARA"

SANTIMBRU 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

GPN GALTIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11532.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT STEP BY STEP

NR. 12 ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11552.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT STEP BY STEP

NR. 12 ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTPENSIONARE DOCEAANGELA-

01.09.2017

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11612.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 11 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11672.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR.16 ALBA

IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTSOLICITARE

ART.253

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 42 / 105

PRESCOLAR17892.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

RACHITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR11752.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT "SCUFITA

ROSIE" ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

REZERVATREZ DIRSEICIANMARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17232.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTELIB PRETODEA

RODICA-ILEANA-

MARIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRESCOLAR17312.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuEDUCATOARE/INSTITU

TOR PENTRUINVATAMANTUL

PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

25/0

VACANTGPN

COSTESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 17/3

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 6/0

REZERVATREZ DIR ADJCIMPEAN

RADU

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1108

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

ELECTROTEHNICA 10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 43 / 105

LICEAL10172.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

18/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 5/0

VACANTLogică,argumentare

șicomunicare

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

SOCIALE10/0

VACANTLogică -3,Antreprenori

ală -2,Filozofie -3,Economie -2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE -SOCIOLOGIE 8/0

REZERVATREZ DIRPUSTAIALINA

STEFANIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10072.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuFIZICA

12/0

VACANTELIB PREVASS

STEFAN

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuFIZICA

18/0

REZERVATREZ DIRNARIŢA

NATALIA-MIHAELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 44 / 105

LICEAL14412.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuFIZICA

18/0

REZERVATREZMETODISTCCD OROS

LIGIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuFIZICA

7/0

REZERVAT

REZ DIR ADJFILIMON

DANAMARIA / 5-CIUMBRUD

+2PENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

SCOALA GIMNAZIALACIMPENI

2. NuFIZICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19312.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VALEALUNGĂ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BIANU" VALEA

LUNGA 2. NuFIZICA

10/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18002.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuFIZICA

6/0

VACANTSCĂRIŞOARA-2;

LĂZEŞTI-4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12062.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 45 / 105

GIMNAZIAL20722.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ DIRMACOVEIDUBLESIUFLORINA

ADELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuFIZICA

6/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15522.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuFIZICA

2/0

REZERVATREZ DIR

MACOVEIDUBLESIUFLORINA -

CERUBACAINTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18212.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuFIZICA

18/0

VACANT10-GIMNAZIU8- LICEU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13482.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuFIZICA

18/1

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16832.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuFIZICA

6/0

REZERVATREZ TITSTOIAN

MIHAELA /REDUCERE

NORMACONF.ART.8, ALIN.(12)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Da 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16762.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 46 / 105

GIMNAZIAL14062.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"PETRU PAVEL AARON"

BLAJ 2. NuFIZICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20822.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuFIZICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuFIZICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL10022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

ALBA IULIA 2. NuFIZICA

4/0

REZERVATREZ DIR ADJMAIERESCU

MARIANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10182.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuFIZICA

13/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuFIZICA

9/0

REZERVATREZ DIRTOMOIAGA

IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11812.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

REZERVATREZ INSP

NEGUCIOIUCONSTANTI

N + REZMETODISTCCD JUDE

LAURENTIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16072.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuFIZICA - CHIMIE

5/0

VACANT

FIZ-3 CHI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuFIZICA - CHIMIE

12/2

VACANTCHI 4: 2

PONOREL +2 VIDRA; FIZ8: 4 VIDRA +4 PONOREL

SI 2OPTIONAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 47 / 105

GIMNAZIAL17702.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuFIZICA - CHIMIE

16/0

VACANT8 FIZICA + 8

CHIMIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuFIZICA - CHIMIE

12/0

REZERVATREZ DIRVLASIN

IOAN: IGHIU- 6FIZ, 4CHI

; TELNA -2FIZ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17162.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuFIZICA - CHIMIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14362.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuFIZICA - CHIMIE

8/0

VACANT4 FIZICA + 4

CHIMIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16352.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuFIZICA - CHIMIE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuFIZICA - CHIMIE

14/0

VACANT10 Gîrda(fizică-6,

chimie-4) + 4Ghetar(fizică-2, chimie-2)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16152.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuFIZICA - CHIMIE

18/0

VACANTBALCACIU=10, VESEUS=8 / CHIMIE

=8,FIZICA=10

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19112.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuFIZICA - STIINTE

8/0

VACANT

FIZ-6 STI-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10292.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuFORME MUZICALE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 48 / 105

GIMNAZIAL18872.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuGEOGRAFIE

2/0

VACANT2,5 /

SCOALAGIMNAZIAL

ASANMICLAU

S

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANTELIB PRETODORAN-

FERMONICA-

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19992.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANTELIB PRETODORAN-

FERMONICA-

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20012.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANTREINTRODUS COD 1137ELIB COM2TODORAN-

FERMONICA-

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuGEOGRAFIE

4/0

REZERVATREZ DIRSICOE

NICOLAERUSALIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuGEOGRAFIE

7/0

VACANTDECESTITULAR / 3-

TIUR / 4-MANARADE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuGEOGRAFIE

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANTPREDARESIMULTANA

V+VIII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17292.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"AUGUSTINBENA"

PIANU DEJOS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 49 / 105

GIMNAZIAL16362.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17342.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERU-BĂCĂINŢI

SCOALA GIMNAZIALACERU BACAINTI

2. NuGEOGRAFIE

2/1

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16212.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuGEOGRAFIE

9/0

REZERVATBALCACIU=

4,VESEUS=5,REZERVATDIR + DIR

ADJ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13852.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuGEOGRAFIE

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuGEOGRAFIE

4/0

VACANTGEO-2.5EDT-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

EDUCATIETEHNOLOGICA 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuGEOGRAFIE

6/0

REZERVATREZ DIRMOLDOVAN

FLORINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuGEOGRAFIE

5/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 50 / 105

GIMNAZIAL16772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuGEOGRAFIE

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20022.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. Nu

GEOGRAFIE5/0

REZERVAT

REZ TITHANCIU/MI

CESTI/REINTRODUS COD 1194ELIB COM2TODORAN-

FERMONICA-

NICOLETA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1226

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR CUGIRURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuGIMNASTICA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Nu

1 ani

GIMNASTICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13802.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

8/0

VACANTNIVEL

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

18/0

VACANTNIVEL

POSTLICEAL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11822.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA

18/0

REZERVAT16 - REZLIDER SIASTANCAIOAN + 2VACANTE

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10752.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuINFORMATICA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 51 / 105

LICEAL20162.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuINFORMATICA

12/6

VACANTELIB PREROSU

MIHAELA-ELENA

1. Da

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1221

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILORCAMPENI

URBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuINFORMATICA

9/0

VACANTCLUBULCOPIILORCAMPENI

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13472.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuINFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10342.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10332.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10312.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 52 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10372.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10322.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSTRUMENTE MUZICALEPOPULARE:

NAI3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1087

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR

ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

12/0

VACANTInvatamantla domiciliu /

3 COPII

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1092

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTClasa Ideficiente

grave

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1533

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR2026

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTELIB PRE

TECSA IOAN

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 53 / 105

SPECIALPRIMAR1093

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

EDUCATOR/INSTITUTOR-

EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

20/0

VACANTClasa

pregatitoare

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1852

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

R-EDUCATOR/PROFESOR

-EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13832.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTCLASA A II-A

C

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18232.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTCLASAPREGATITO

ARE

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18222.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANT

CLASA I

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13902.Nu

1. Nu

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

GERMANA)

18/0

VACANTCLASA I C +III C -

SIMULTAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20442.Nu

1. Nu

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

VACANTELIB PREGILYENMATILD

IZABELLA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 54 / 105

PRIMAR16472.Nu

1. Nu

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATREZ CICNAGY

KATALIN - 5MAI 2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18882.Nu

1. Nu

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

MAGHIARA)

18/0

REZERVATREZ CICMIKLOS

ELISABETA /SANMICLAU

S

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR10082.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICNADIU

ADRIANA -10.05.2018 /

STEP BYSTEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11252.Nu

1. Nu

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CFPCREMENE

DANA-LIDIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19232.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DUMBRAVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12992.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

ŞCOALAGIMNAZIAL

Ă "LIVIUREBREANU"

AIUD /CLASA

PREGATITOARE /

REALIZAREINCERTA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 55 / 105

PRIMAR13392.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

ALMAŞU DEMIJLOC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20292.Nu

1. Nu

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREBALOGHILDIKO

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20302.Nu

1. Nu

RURAL

CIUGUD

SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE

MARGINEAN SORINACRISTINA /

SCOALAPRIMARAHAPRIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19352.Nu

1. Nu

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DEALUGOIEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19372.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂVURPĂR

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20372.Nu

1. Nu

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REINTRODUS COD 1256

- REZFRATEAN

LIVIA -PENSIE DEINVALIDITA

TE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 56 / 105

PRIMAR18472.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20652.Nu

1. Nu

RURAL

SÂNCEL

SCOALA GIMNAZIALA"ION POP RETEGANUL"

SINCEL 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CFPBLOJ

LENUTA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19382.Nu

1. Nu

RURAL

VINŢU DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"IULIU MANIU" VINTU DE

JOS 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15052.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

CLS III

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11452.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCLASA A III-A STEP BY

STEP

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11462.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC

POPESCUDANIELA -CLASA A IIIA STEP BY

STEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 57 / 105

PRIMAR11472.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATCLASA II-A

REZ DIR ADJBARBULETNARCISA /

LICEULGERMAN

SEBES

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12362.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTOARDA DEJOS /

invatamantsimultan

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11952.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC -SAVU ANCApana la data4.08.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17932.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ RĂCHITA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13022.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ CICMOLDOVAN

ANDRA /SCOALA

GIMNAZIALA LIVIU

REBREANUAIUD -

07.03.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13212.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂCOSTEȘTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 58 / 105

PRIMAR13222.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DUPĂ PLEŞE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15182.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ INSPGENERALADJUNCT

MONALISA-MIRELABORZA /SCOALA

GIMNAZIALA IOANMIHU

VINEREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15202.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA STEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15322.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

POSTEXISTENTDACA SE

REALIZEAZADOUACLASE

PREGATITOARE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15462.Nu

1. Nu

RURAL

DAIAROMÂNĂ

SCOALA GIMNAZIALADAIA ROMANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ PENSIEDE BOALA

(REVIZUIBILA) BRATU

MARIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16932.Nu

1. Nu

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSG

RAZBOIENI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 59 / 105

PRIMAR15192.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA STEP BY

STEP

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15802.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICRADAC

DANIELA-22.06.2018 /SG GHETAR

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15962.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARATRIFESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17912.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ LOMAN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17922.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂTONEA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20332.Nu

1. Nu

RURAL

ŞPRING

SCOALA GIMNAZIALASPRING

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE

TECSAALINA

IOANA /SCOALA

GIMNAZIALA VINGARD

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 60 / 105

PRIMAR19152.Nu

1. Nu

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALACAPUD,predare

simultană

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19212.Nu

1. Nu

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20312.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREMIHU

ROZALIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20322.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE

LAZARGEANINA-

EMO /SCOALA

PRIMARAUNGUREI

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17812.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

MĂRGINENI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17712.Nu

1. Nu

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTINVATATORA DOUA

SANSA DINOCTOMBRIE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 61 / 105

PRIMAR16602.Nu

1. Nu

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂPRESACA

AMPOIULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16852.Nu

1. Nu

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17252.Nu

1. Nu

URBAN

PETREŞTI

SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVAT

REZ DIRGALATADIANA /SCOALA

GIMNAZIALA

''SEPTIMIUALBINI''CUT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17412.Nu

1. Nu

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CIC -

06.06.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11112.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1088

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANTClasa Ideficiente

grave

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 62 / 105

SPECIALPRIMAR1089

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANTClasa

simultan

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR1091

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANT

Clasa I

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11972.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICOPRUTA

SULTANA -9.05.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR11992.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICANGHELALINA -

04.08.2018 /SCOALA

GIMNAZIALA MICESTI

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17172.Nu

1. Nu

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSIMULTAN:PREG+1+2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17942.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ RĂCHITA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 63 / 105

PRIMAR12082.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17322.Nu

1. Nu

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARAPASTESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17422.Nu

1. Nu

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂGEOGEL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13382.Nu

1. Nu

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

NR.2 ALMAŞ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19032.Nu

1. Nu

RURAL

ŞUGAG

SCOALA GIMNAZIALASUGAG

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ PENSIE

REVIZSTEFANESCU MIRCEA /

SCOALAPRIMARA

MARTINIE I

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR14292.Nu

1. Nu

RURAL

BLANDIANA

SCOALA GIMNAZIALABLANDIANA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂACMARIU

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 64 / 105

PRIMAR15212.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA STEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15222.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA STEP BY

STEP

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15402.Nu

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

FORMA DEINVATAMAN

T A DOUASANSA

DESFASURAT IN SISTEM

PLATA CUORA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15412.STEP BY STEP

1. Nu

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTALTERNATIVA STEP BYSTEP / CLS

IV

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15532.Nu

1. Nu

RURAL

DOŞTAT

SCOALA GIMNAZIALADOSTAT

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

BOZ

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15952.Nu

1. Nu

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARA

PATRUSESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 65 / 105

PRIMAR16482.Nu

1. Nu

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARA

GURAARIESULUI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR16612.Nu

1. Nu

RURAL

METEŞ

SCOALA GIMNAZIALAMETES

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR17822.Nu

1. Nu

RURAL

SĂLIŞTEA

SCOALA GIMNAZIALA"DAVID PRODAN"

SALISTEA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

DEAL

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR12982.Nu

1. Nu

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ "LIVIU

REBREANU"AIUD / CLS

III

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR13202.Nu

1. Nu

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

REZERVATREZ CICCERNAT

MARINELAEUGENIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18342.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANT

ÎNVĂȚĂMÂNT SIMULTAN

/ ŞCOALAGIMNAZIALĂ "LUCIAN

BLAGA"LANCRĂM

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 66 / 105

SPECIALPRIMAR1849

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR15842.Nu

1. Nu

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTSCOALAPRIMARA

RECIU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18012.Nu

1. Nu

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ LĂZEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19362.Nu

1. Nu

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂ

VÂRTĂNEŞTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR19732.Nu

1. Nu

RURAL

SĂSCIORI

SCOALA GIMNAZIALASASCIORI

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTPENSIONARE

PETRASCUVALER

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20352.Nu

1. Nu

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE

VLAD IOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 67 / 105

PRIMAR18482.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18962.Nu

1. Nu

RURAL

ŞPRING

SCOALA GIMNAZIALASPRING

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTŞCOALAPRIMARĂDRAŞOV

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR18502.Nu

1. Nu

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20632.Nu

1. Nu

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PREMS CHELZA

PAULA-RALUCA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PRIMAR20622.Nu

1. Nu

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

18/0

VACANTELIB PRE SB

LAZEAVIORICA /SCOALA

PRIMARANEGESTI

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALPRIMAR2025

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

OR PENTRUINVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU

INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

ROMANA)

16/0

VACANTELIB PREPETROPULO

S SORIN

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 68 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuISTORIA MUZICII

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIITEORETICE(TEORIE -

SOLFEGIU -DICTEU;

ARMONIE;ISTORIA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16382.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIA SI TRADITIILEMINORITATIIMAGHIARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuISTORIA SI TRADITIILE

MINORITATIIMAGHIARE - LIMBA SI

LITERATURAMAGHIARA

2/0

REZERVAT

REZ TITMOLNARIUDITA /SCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuISTORIE

18/0

REZERVATREZ CICTOMA

IONELA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuISTORIE

3/0

REZERVATREZ DIRZEHANPLATON

ANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20812.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuISTORIE

5/0

REZERVATREZ DIRZEHANPLATON

ANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16272.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuISTORIE

8/0

REZERVATREZ DIR +

DIR ADJ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuISTORIE

7/0

REZERVATREZ DIRMOLDOVAN

FLORINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 69 / 105

GIMNAZIAL17432.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuISTORIE

5/0

VACANT4 ISTORIE+1

CULTURACIVICA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14772.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CETATEADE BALTĂ

SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"CETATEA DE BALTA 2. Nu

ISTORIE5/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂTĂTÂRLAUA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12882.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuISTORIE

18/0

VACANT

IST-14 CIV-4

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16392.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LOPADEANOUĂ

SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

IST-4 CIV-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuISTORIE

18/0

REZERVATREZ CFPFARCAS

PARASCHIVA -

12.02.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10762.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuISTORIE

19/0

VACANTIST 10 / ISTMIN MAGH2 / CIV 2 /ED SOC1 /

LOG 1 / EDA1 / ECO 1 /

FIL 1

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuISTORIE

2/0

REZERVAT

REZ TITMOLNARIUDITA /SCOALA

GIMNAZIALA

SANMICLAUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13402.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuISTORIE

6/0

VACANT

IST-4 CIV-2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16782.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuISTORIE

7/0

VACANTIST 4 CIV 2

EDS 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 70 / 105

GIMNAZIAL16502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

11/0

VACANT

IST-6 GEO-5

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13602.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

12/0

REZERVATREZ DIRBALEA

ELENA; 8ISTORIE + 4GEOGRAFIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20642.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SÂNCEL

SCOALA GIMNAZIALA"ION POP RETEGANUL"

SINCEL 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

14/0

VACANTIST-6 CIV-2GEO-5 EDS-1

/ DECESTITULAR

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

3/0

VACANT

IST 2 GEO 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16492.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

9/0

VACANTIST 3,5 GEO2,5 IMN 1

CIV 1 EDS 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuJAZZ-MUZICA USOARA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

JAZZ SIMUZICAUSOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuJAZZ-MUZICA USOARA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

JAZZ SIMUZICAUSOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuJAZZ-MUZICA USOARA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

JAZZ SIMUZICAUSOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1242

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuKINETOTERAPIE

6/0

VACANT

4kinetoterapie+ 2 educatie

fizica -deficiente

grave,severe,

profunde

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

EDUCATIE FIZICA SISPORT 7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 71 / 105

SPECIALGIMNAZIAL1095

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuKINETOTERAPIE

11/0

VACANTKinetoterapie 9 + 2 EFASSf. Ana si Sf.

Maria

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1094

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuKINETOTERAPIE

5/0

REZERVATREZ DIRFLOREAADRIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13942.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL11492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"VASILE GOLDIS" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICPANA INDATA DE

30.11.2017-PARASCHIVESCU ALINA

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16082.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18032.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18952.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞPRING

SCOALA GIMNAZIALASPRING

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ VINGARD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANTELIB PREHAIDUCIOANA-

PAMELA

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18892.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuLIMBA ENGLEZA

3/0

VACANTNIVELPRIMAR /

SANMICLAUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 72 / 105

GIMNAZIAL12572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

REZERVATREZ DIRMARC

MARINELAELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20772.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICZSIGA

EMESE-IMOLA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17112.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20842.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuLIMBA ENGLEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuLIMBA ENGLEZA

14/0

REZERVATREZ CICSANDRULAURAMARIA -

02.07.2018

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15622.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT2 -ŞCOALAPRIMARĂ

SÎNBENEDIC, 3 -

FĂRĂU, 2 -MEDVES (L.MAGHIARA)

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14372.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCIUM

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

BUCIUM 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/3

VACANT4 GIMNAZIU+ 6 PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14432.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

SCOALA GIMNAZIALACIMPENI

2. NuLIMBA ENGLEZA

10/0

VACANTNIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16892.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANTCISTEIU DEMURES +

UIOARA DESUS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 73 / 105

GIMNAZIAL17352.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

POIANAVADULUI

SCOALA GIMNAZIALA"PROF. UNIV. DR.

GHEORGHE BELEIU"POIANA VADULUI

2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuLIMBA ENGLEZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12782.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

REZERVATREZ DIRPOPA

LAURA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16222.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA ENGLEZA

12/0

REZERVATREZFEISA=4,JIDVEI=8

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRDA DESUS

SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

DE SUS 2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15082.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuLIMBA ENGLEZA

18/0

REZERVATREZ CICSAV

ADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17652.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuLIMBA ENGLEZA

9/0

VACANTROSIA DESECAS 3,

UNGUREI 4,TAU 2

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuLIMBA ENGLEZA

8/0

REZERVATREZ DIR

GOIA ANANICOLETA:OIEJDEA 4,CETEA 2,

GALDA DESUS 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17462.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuLIMBA ENGLEZA

6/0

VACANT4 NIVELGIMNAZIAL+ 2 NIVELPRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 74 / 105

GIMNAZIAL20672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RĂDEŞTI

SCOALA GIMNAZIALA"DEMETRIU RADU"

RADESTI 2. NuLIMBA ENGLEZA -LIMBA FRANCEZA

19/0

REZERVATENG-11 FRA-8 REZ CFPGHIOGHIUROXANACLAUDIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16522.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA FRANCEZA

7/0

VACANTGimnaziu 4

Primar 3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA MUSCA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

REZERVAT

REZPĂCURARIULIA / TIT

SCOALAMIHAI

EMINESCUALBA IULIA+ BERGHIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18042.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12652.Nu

1. Nu

Limba română

ŞCOALA GIMNAZIALĂSPECIALĂ AIUD

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

5/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13282.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuLIMBA FRANCEZA

13/0

VACANTGIMNAZIU-3PRIMAR-10

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" ABRUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

9/0

REZERVATREZ CICMORARIUANGELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

REZERVATREZ TIT

PACURARIULIA / TIT

M.EMINESCUALBA IULIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 75 / 105

GIMNAZIAL20092.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PIANU DESUS

SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANTELIB PREDREGHICIMIHAELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15632.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

FĂRĂU

SCOALA GIMNAZIALAFARAU

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

OHABA

SCOALA GIMNAZIALAOHABA

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12892.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15932.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOPÂRTA

SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18812.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

REZERVATREZ CICSANDRULAURAMARIA -

02.07.2018

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13932.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuLIMBA FRANCEZA

15/0

REZERVATREZ CICBACIU

CRISTINA -27.09.2017

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17732.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 76 / 105

GIMNAZIAL16792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19712.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA FRANCEZA

18/0

REZERVATREZ CICMAN

CRENGUTARALUCA -21.02.2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17452.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuLIMBA FRANCEZA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA FRANCEZA

11/0

VACANT2 gimnaziu+7 primar + 2

ScoalaPrimara

GuraAriesului

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13512.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

AVRAMIANCU

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCU 2. NuLIMBA FRANCEZA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuLIMBA FRANCEZA

10/0

REZERVATREZ DIR ADJPETROVAN

ELENAANAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuLIMBA GERMANA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" ALBA

IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

0/17

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1112

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 77 / 105

LICEAL16232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA GERMANA

12/0

REZERVATBALCACIU=

12

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13862.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA GERMANA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBES

2. NuLIMBA GERMANA

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15852.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

GÂRBOVA

SCOALA GIMNAZIALAGIRBOVA

2. NuLIMBA GERMANA

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13732.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuLIMBA GERMANA

8/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18382.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuLIMBA GERMANA

16/2

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11392.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuLIMBA GERMANA

5/0

VACANTGRUPAGERMANA -MODERNA 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11842.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuLIMBA LATINA

12/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13652.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

ENGLEZA 18/0

VACANT12 limbamaghiara, 6

limbaengleza

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 78 / 105

GIMNAZIAL16532.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA MAGHIARA -MATERNA - LIMBA

ENGLEZA 14/0

VACANTMAGHIARA -12 ENGLEZA

- 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19692.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuLIMBA MAGHIARA-MATERNA

18/0

REZERVATREZ PENSIEREVIZUIBILA GASPAR

ECATERINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12452.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18532.Nu

1. Nu

Limba romani(rromani)

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuLIMBA RROMANI-

MATERNA18/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17742.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA RROMANI-MATERNA

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17752.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

5/0

VACANTROM-4 LAT-

1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL15032.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

COLEGIUL NATIONAL"DAVID PRODAN" CUGIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

9/0

REZERVATREZ DIRCOZMESCU

IONELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17662.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

17/0

REZERVATREZ CICSIBISANDIANA

DANIELA -23.032018

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

10/0

VACANT

JIDVEI=10

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 79 / 105

GIMNAZIAL15362.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

8/0

REZERVATREZ DIRMIHAI

RODICAROXANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

CLAIN" BLAJ 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA

18/0

REZERVATREZ CFPTIUREANIOANA-

SIMONA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MOGOŞ

SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

ENGLEZA 20/0

REZERVATREZ CIC

SIMIOANĂMIHAIELA

ADINA -12.07.2018 /

ROM-12ENG-7 LAT-1

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16542.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuLIMBA SI LITERATURAROMANA - LIMBA

FRANCEZA 18/0

REZERVATREZ CICCUTEANADRIANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20582.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTELIB PRE CJDAMIANDENISAIOANA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTELIB PRE GJBALANOIU

GEORGIANAMARIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20182.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIAMONTANĂ

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BALINT" ROSIA

MONTANA 2. NuMATEMATICA

12/2

VACANTELIB PREBOIA

EUGENIAMARIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20192.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERGĂUMARE

SCOALA GIMNAZIALA"ARON COTRUS" CERGAU

MARE 2. NuMATEMATICA

16/2

VACANTELIB PREHORJA

STANCADIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 80 / 105

GIMNAZIAL20202.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTELIB PRECORPODEAN VASILE

CRISTINEL

1. Nu

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

6/0

REZERVATREZ DIR ADJHOISANBIANCAELENA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIR ADJBASARABAMIHAELA

IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12972.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ DIRDEMENY

IDA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuMATEMATICA

9/0

REZERVATREZDIRECTORHAN IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12152.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

5/15

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.MILITAR

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMATEMATICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18802.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SOHODOL

SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

2. NuMATEMATICA

16/3

VACANT16

MATEMATICA + 3

INFORMATICA/OPTIONA

L

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14302.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 81 / 105

LICEAL14402.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

COLEGIUL NATIONAL"AVRAM IANCU" CIMPENI

2. NuMATEMATICA

16/0

REZERVATREZ DIR ADJPETREAEMILIAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14882.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuMATEMATICA

7/0

VACANT3-CIUMBRUD

+ 4PENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15102.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuMATEMATICA

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16982.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuMATEMATICA

18/0

REZERVATREZ PRIMARALBA

GHOERGHE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15982.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

HOREA

SCOALA GIMNAZIALA"HOREA" HOREA

2. NuMATEMATICA

13/0

VACANTSCOALAGIMNAZIAL

AMATISESTI

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20742.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL NATIONAL"HOREA CLOSCA SI

CRISAN" ALBA IULIA 2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATREZ INSPTRIFONIONEL

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20862.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuMATEMATICA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuMATEMATICA

17/1

VACANTELIB PRECOSMA

RALUCA-ALINA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 82 / 105

GIMNAZIAL20682.Nu

1. Nu

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuMATEMATICA

17/1

REZERVAT

MAT-16 OPT-1 TIC-14 /

REZ PENSIEREVIZUIBIL

AGHIORGHIU

ION -18.03.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13492.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ARIEŞENI

LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

ARIESENI 2. NuMATEMATICA

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12182.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

SIMION STEFAN" ALBAIULIA

2. NuMATEMATICA

16/2

REZERVATREZ CICFEKETE

MUNTEANALEXANDRA

SILVIA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18352.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

SEBES 2. NuMATEMATICA

12/0

REZERVAT

REZ DIRBĂDILĂ

ZORINA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "LUCIAN

BLAGA"LANCRĂM

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14712.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CERU-BĂCĂINŢI

SCOALA GIMNAZIALACERU BACAINTI

2. NuMATEMATICA

8/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14872.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuMATEMATICA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. NuMATEMATICA

8/0

REZERVATREZ DIRȚÎRLEAANCASTELA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13132.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuMATEMATICA

4/0

REZERVATREZ DIRFULEADORIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13612.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BISTRA

SCOALA GIMNAZIALA"NICODIM GANEA"

BISTRA 2. NuMATEMATICA

14/0

VACANT12

MATEMATICA + 2

DESEN /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ GÂRDE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 83 / 105

GIMNAZIAL16592.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

LUPŞA

SCOALA GIMNAZIALA"DR.PETRU SPAN" LUPSA

2. NuMATEMATICA

12/0

VACANTSCOALAGIMNAZIALA MUSCA

1. Nu

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20172.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuMATEMATICA

16/2

VACANTELIB PREMIHU ANCA

ELENA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TIUR

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJ 2. NuMATEMATICA

6/0

VACANTELIB PRECORPODEAN VASILE

CRISTINEL

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18052.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuMATEMATICA

18/0

VACANTMATEMATICĂ-16;

FIZICĂ-2

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12962.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuMATEMATICA - FIZICA

16/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ "LIVIU

REBREANU"AIUD -12

MAT 4 FIZ

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20232.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuMATEMATICA - FIZICA

15/0

VACANTELIB PRESTOICAIOAN

ADRIAN /MAT-12 FIZ-

3

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13642.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuMATEMATICA - FIZICA

18/0

VACANTMAT-14 FIZ-

4

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17582.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. Nu

MATEMATICA - FIZICA19/1

REZERVAT

REZ DIRCCD ALBA

DEAK-SZEKELYSZILARD

LEVENTE /MAT-12,

FIZICA-6 +1OPT. MAT+1

TIC

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 84 / 105

GIMNAZIAL18902.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuMATEMATICA - FIZICA

16/0

VACANT12

MATEMATICA ; 4 FIZICA

/SANMICLAU

S

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL11142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

8/0

REZERVATREZ DIRSINC

CARMEN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuMECANICA /MECANICA

18/0

VACANTELIB PRE CJSTIRCU

MARIANA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuMECANICA /MECANICA

7/0

REZERVATREZ DIRMARIANATANTOS

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1115

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuMECANICA /MECANICA

14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuMECANICA /MECANICA

9/0

REZERVATREZ INSPBUDOIUDORINA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuMECANICA /MECANICA AGRICOLA

18/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA DE CAMERA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICA DECAMERA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10502.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 85 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10662.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: VIOLA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FLAUT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 12/0

REZERVATREZ DIRFERARUSTELIAN

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10642.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10532.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 86 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANTELIB PRE BDEAC

NAOMIMIRELA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: FAGOT 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10652.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:VIOLONCEL

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CONTRABAS

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10472.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

ART. 253

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:PERCUTIE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10492.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: CHITARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAINSTRUMENTALA: VIOARA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10522.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA:CLARINET

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 87 / 105

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA

INSTRUMENTALA(FUNCTIE DE

INSTRUMENT) 18/0

REZERVATCIC OLTEANCRISTINA

PAULA

1. Da

1 ani

MUZICAINSTRUMENT

ALA: PIAN 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CLUBURILECOPIILOR1229

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR BLAJURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuMUZICA USOARAVOCALA SI

INSTRUMENTALA 18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

BLAJ

1. Da

4 ani

MUZICAUSOARA SI

VOCAL -INSTRUMENTALA (PALATESI CLUBURI)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 18/0

VACANT

1. Da

4 ani

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFI

E

10682.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuMUZICA VOCALATRADITIONALAROMANEASCA 15/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MUZICAVOCALA

TRADITIONALA

ROMANEASCA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19502.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

BERGHIN

SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

1/7

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19562.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

MIHALŢ

SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

0/3

VACANTREINTRODUS DIN COD

1667

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18062.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

SCĂRIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

1/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20792.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CRICĂU

SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

2. NuOPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 88 / 105

CLUBURILECOPIILOR1222

2.Nu

1. Nu

Limba română

CLUBUL COPIILOR CUGIRURBAN

ALBA IULIA

PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

2. NuORIENTARETURISTICA

18/0

VACANTCLUBULCOPIILOR

CUGIR

1. Da

1 ani

ORIENTARETURISTICASPORTIVA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12482.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPEDAGOGIE

5/0

VACANTCLASE CUPROFIL

PEDAGOGIC

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13242.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /AGRICULTURA)

18/0

VACANT

1. Nu

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

AGRICULTURA3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

BLAJ 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(AGRIGULTURA,

HORTICULTURA /HORTICULTURA)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

AGRICULTURA,

HORTICULTURA /

HORTICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1141

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA)

11/0

VACANT

7 - PracticăComasată -

Ospătar,vânzător înunități de

alimentație;4 - Stagii de

pregătirepractică -Bucătar

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18672.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ALIMENTATIE

PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

PUBLICA)16/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ALIMENTATIEPUBLICA SITURISM /

ALIMENTATIEPUBLICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1868

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA)

20/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA

/ CHIMIEINDUSTRIALA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10202.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 89 / 105

LICEAL10212.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

24/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

1 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10192.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CHIMIE INDUSTRIALA

/ MATERIALE DECONSTRUCTII)

24/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

4 ani

CHIMIEINDUSTRIALA/ MATERIALE

DECONSTRUCTII

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1421

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(CONSTRUCTII SI

LUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII)

12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

CONSTRUCTIISI LUCRARIPUBLICE /

CONSTRUCTII3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1116

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI)

10/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTRONICASI

AUTOMATIZARI /

ELECTRONICASI

AUTOMATIZA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1117

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1118

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19442.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

17/0

VACANTDTSAUTOMATIZARI 9 + DTSELECTROMECANICA 8

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14562.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 90 / 105

PROFESIONAL1704

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROMECANICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1705

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

13/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1422

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1119

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1423

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

4 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1706

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

ELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEH

NICA -

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(ESTETICA SI IGIENA

CORPULUI OMENESC) 24/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

1 ani

ESTETICA SIINGRIJIREACORPULUIOMENESC

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17072.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 91 / 105

LICEAL18632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13552.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BAIA DEARIEŞ

LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA /INDUSTRIA

ALIMENTARA)6/0

VACANTNIVEL

POSTLICEAL

1. Nu

1 ani

INDUSTRIEALIMENTARA /

INDUSTRIAALIMENTARA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL20572.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTELIB PREHD POPP

MIHAIANDREI

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1249

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 10/0

VACANTDEFICIENTEGRAVE,

SEVERE SIPROFUNDE

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL19452.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1123

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1122

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18692.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANTCONDITIISPECIFICETRA+PRE

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1417

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 92 / 105

PROFESIONAL1410

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1121

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 8/0

VACANTMecanic auto

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1418

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1415

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1411

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

4 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1120

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA

(MECANICA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14582.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1870

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 93 / 105

PROFESIONAL1420

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1413

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(PRELUCRAREA

LEMNULUI /PRELUCRAREA

LEMNULUI)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14592.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(SILVICULTURA /SILVICULTURA) 24/0

VACANT

1. Da

1 ani

SILVICULTURA /

SILVICULTURA

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

STAGII DEPREGATIREPRACTICA

18542.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

PREGATIRE -INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / FILATURA -TESATORIE - FINISAJ) 6/0

VACANTPLATA CUORA / A 2-A

SANSA

1. Nu

1 ani

TEXTILE /FILATURA -

TESATORIE -FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14602.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TEXTILE / TRICOTAJE

SI CONFECTIITEXTILE, FINISAJ)

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13252.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /

CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14632.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANTCONDUCERE TRACTOR

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14612.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)12/0

VACANT

1. Nu

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1309

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuPREGATIRE -

INSTRUIRE PRACTICA(TRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE)24/0

VACANT

1. Da

1 ani

TRANSPORTURI /

TRANSPORTURI RUTIERE

3.Nu

4. Nu

5. Da6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 94 / 105

PROFESIONAL1414

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

9/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1871

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGICSEBES

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

18/0

REZERVATREZ PENSIEREVIZUIBIL

A DEINVALIDITA

TE

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1409

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPRELUCRAREALEMNULUI

18/0

VACANT

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL DEARTA1069

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

2. NuPROCESAREACOMPUTERIZATA A

IMAGINII 14/0

VACANT

1. Nu

1 ani

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1419

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1947

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTSG AVIANCU

ZLATNA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1267

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTINVSIMULTAN

CLS II-VI-VIIMANASTIREDUMBRAVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1856

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1250

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTDEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 95 / 105

SPECIALGIMNAZIAL1268

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTAIUD INV

SIMULTANCLS I-III-VI

CLASADEFICIENTE

GRAVE SISEVERE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1855

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

SEBEŞ

LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuPROFESOR -

EDUCATOR20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1416

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1538

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANT

1. Da

2 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1539

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

2. NuPROFESOR -EDUCATOR

20/0

VACANTPOST

EXISTENTDACA SE

REALIZEAZACLASA V-VI

SPECIAL

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALLICEAL1132

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA

IULIA 2. NuPROFESOR DEPSIHODIAGNOZA

7/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

17672.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ROŞIA DESECAŞ

SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

19142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

TEIUŞ

LICEUL TEORETIC TEIUS

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIRPINTEAMARIUSCOSMIN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

11422.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL ECONOMIC"DIONISIE POP MARTIAN"

ALBA IULIA 2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

18/0

REZERVATREZ CICDOBRA

LAVINIA -IANUARIE

2018

1. Da

0 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 96 / 105

CENTRE DEDOCUMENT

ARE SIINFORMARE

19462.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ZLATNA

LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

2. NuPROFESORDOCUMENTARIST

9/0

REZERVATREZ DIR ADJOLALAUODETTA-IOANA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA2066

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. Nu

PROFESOR IN CENTRESI CABINETE DE

ASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 9/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

10822.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: LICEUL

TEHNOLOGIC SILVICCIMPENI + COLEGIUL

NAȚIONAL "AVRAMINACU" CIMPENI

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ CICBOGDANMARIA

CRISTINA -06.03.2018

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

10852.Nu

1. Nu

Limba românăCABINET: SCOALAGIMNAZIALA DAIA

ROMANA + SCOALAGIMNAZIALA CALNIC +LICEUL GERMAN SEBES

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 18/0

REZERVATREZ INSPBOGHICIADRIANA-

ELENA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

CABINETASISTENTAPSIHOPEDA

GOGICA(NIVELLICEAL)

10862.Nu

1. Nu

Limba română

CABINET: COLEGIULTEHNIC APULUM ALBA

IULIA

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL JUDETEAN DERESURSE SI ASISTENTAEDUCATIONALA ALBA 2. NuPROFESOR IN CENTRE

SI CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA 14/0

REZERVATREZ INSPBORDEAN

IOAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1511

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

20/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1974

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

10/0

VACANT

VALABILDACA

ELEVII VORPRIMI

ORIENTARESCOLARA SIPROFESION

ALA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1099

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTColegiulTehnic DorinPavel Alba

Iulia

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 97 / 105

SPECIALGIMNAZIAL1269

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

15/0

VACANT

VIABILDACAELEVII

PRIMESC INCONTINUAR

E INV LADOMICILIU -DEFICIENTE

GRAVE SISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1097

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTScoalaGimnaziala

Avram IancuUnirea

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1101

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

16/0

VACANTScoalaGimnazialaSingidava

Cugir

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1270

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. Nu

PROFESOR ITINERANTSI DE SPRIJIN

15/0

VACANT

VIABILDACAELEVII

PRIMESC INCONTINUAR

EINVATAMAN

T LADOMICILIU -DEFICIENTE

GRAVE SISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1274

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

9/0

VACANTAIUD CLASAX-A

DEFICIENTEGRAVE SISEVERE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1102

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

8/0

VACANTTAS - Sf. Anasi Sf. Maria

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1273

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

16/0

VACANTCLAS I-III-VISI X-B

DEFICIENTEGRAVE SISEVERE

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIALGIMNAZIAL1272

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESORPSIHOPEDAGOG

8/0

VACANTCLASAMANASTIREDUMBRAVA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 98 / 105

SPECIAL(DEFICIENT

E GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

12512.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ABRUD

LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANT

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

12752.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

22/0

VACANTINVSIMULTAN

CLS II-VI-VIIMANASTIREDUMBRAVA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

20282.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTELIB PREGRUITAVENERAMARIA

1. Da

3 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

20272.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

16/0

VACANTELIB PRECIOROPARI

U IOANAALINA

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

14122.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

12/0

VACANTKINETOTER

APIE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

SPECIAL(DEFICIENT

EMODERATE

SAUUSOARE)

11052.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

ALBA IULIA 2. NuPROFESOR

PSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU O

CATEDRA DEEDUCATIE SPECIALA

9/0

VACANTROM - 5 +

MAT - 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Da7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14622.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CÂMPENI

LICEUL TEHNOLOGICSILVIC CIMPENI

2. NuPROTECTIA MEDIULUI

8/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1124

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

ALBA IULIA

COLEGIUL TEHNIC"ALEXANDRU DOMSA"

ALBA IULIA 2. NuPSIHOLOGIE

12/0

VACANTConsiliere șiorientare -10Consiliere șidezvoltare

personală - 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17092.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

2. NuPSIHOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 3/0

REZERVATREZ DIRPOPESCUCORNELIA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 99 / 105

LICEAL18242.Nu

1. EVAGHELIC -

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIE

EVANGHELICA -CONFESIUNEAAUGUSTANA 11/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16172.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuRELIGIE GRECO-CATOLICA

5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13912.Nu

1. ORTODOX

Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

BLAJURBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"ION MICU MOLDOVAN"

BLAJ 2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

VACANTELIB COMCATAUTASTEFAN

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16992.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16102.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

ÎNTREGALDE

SCOALA GIMNAZIALAINTREGALDE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14652.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

CENADE

SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

CENADE 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15722.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

GALDA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE DRAGAN"

GALDA DE JOS 2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

REZERVATREZ DIRGOIA ANA

NICOLETA /NIVEL

PRIMAR

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16322.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LIVEZILE

SCOALA GIMNAZIALALIVEZILE

2. NuRELIGIE ORTODOXA

4/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16012.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

IGHIU

SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI EMINESCU" IGHIU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

9/0

REZERVATREZ TITBATIN

ALINA /NORMA LA

CIUGUD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 100 / 105

GIMNAZIAL16862.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

NOŞLAC

SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

2. NuRELIGIE ORTODOXA

7/0

VACANTPREDARESIMULTANA

V+VIII SII+IV

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16912.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

SCOALA GIMNAZIALA"LUCIAN BLAGA" OCNA

MURES 2. NuRELIGIE ORTODOXA

18/0

VACANTELIB PREBORDEAN

IOANA-OFELIA

1. Da

4 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL15252.Nu

1. ORTODOX

Limba română

URBAN

CUGIR

SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA2/0

REZERVAT

REZ DIR ADJTEBANLAURADIANA /ŞCOALA

GIMNAZIALĂ "IOANMIHU"

VINEREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17802.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

SĂLCIUADE JOS

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

SALCIUA 2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20872.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

RÂMEŢ

SCOALA GIMNAZIALARAMET

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16552.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE ORTODOXA

10/0

VACANT

GIMNAZIU 4PRIMARLUNCA

MURESULUI-5 PRIMAR

GURAARIESULUI

1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16712.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

MIRĂSLĂU

SCOALA GIMNAZIALAMIRASLAU

2. NuRELIGIE ORTODOXA

6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17442.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

PONOR

SCOALA GIMNAZIALAPONOR

2. NuRELIGIE ORTODOXA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 101 / 105

GIMNAZIAL17482.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

POŞAGA DEJOS

SCOALA GIMNAZIALAPOSAGA DE JOS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17122.Nu

1. ORTODOX

Limba română

RURAL

OCOLIŞ

SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

2. NuRELIGIE ORTODOXA

3/0

VACANTRELIGIE 2 /MUZICA 1

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL20592.Nu

1. ORTODOX

Limba română

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

IANCURURAL

VIDRA

SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

2. Nu

RELIGIE ORTODOXA18/0

VACANT

ELIB PRE CJBOBOIAAMALIA

LOREDANA /SCOALAVIDRA +SCOALAAVRAMIANCU

1. Da

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL17002.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

URBAN

OCNAMUREŞ

LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

MURES 2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19252.Nu

1. PENTICOSTAL

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

5/0

VACANTŞCOALA

GIMNAZIALĂ

"GHEORGHEMAIER"UNIREA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18262.Nu

1. PENTICOSTAL

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuRELIGIEPENTICOSTALA

1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10782.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE REFORMATA

3/0

VACANTGRUPE

SIMULTANE

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19632.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTSECTIA

MAGHIARA

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL16562.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

LUNCAMUREŞULU

I

SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

MURESULUI 2. NuRELIGIE REFORMATA

4/0

VACANTGimnaziu 2

Primar 2

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 102 / 105

GIMNAZIAL14332.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

BUCERDEAGRÂNOASĂ

SCOALA GIMNAZIALA"IOAN MAIORESCU"

BUCERDEA GRANOASA 2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18912.Nu

1. REFORMAT

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE REFORMATA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL17552.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA

2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10812.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. Nu

RELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 0/12

REZERVAT

REZ DIRGAL LASZLO

/ VT 2(1CD+1CDS)

/ T.FUNDAM. 2/ T. MOR. 2 /

IST. ART.REL. 2 /

SPIRITUALITATE 4

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12802.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10802.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 0/14

VACANTIST BIS 2 CD

/NT 2 CD/CATEHISM

2 CD /SPIRITUALIT

ATE 8 CD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Da, candidat cu nota/media cel putin5 sau intre 5 si 7

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL10772.Nu

1. ROMANO-

Limbamaghiară

URBAN

ALBA IULIA

LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

2. NuRELIGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

MAGHIARA 1/6

VACANTVIII 1 TC /IX-XII TEOL

6 CD

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

LIMBA LATINA7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL12812.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

2. NuRELIGIE UNITARIANA

3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 103 / 105

GIMNAZIAL17562.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

RÂMETEA

SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

4/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL18922.Nu

1. UNITARIAN

Limbamaghiară

RURAL

ŞONA

SCOALA GIMNAZIALASONA

2. NuRELIGIE UNITARIANA

2/0

VACANTŞCOALAGIMNAZIAL

ĂSÂNMICLĂU

Ş

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18272.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuSOCIOLOGIE -

FILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13742.Nu

1. GRECO-CATOLIC

Limba română

URBAN

BLAJ

LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

"SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. DA

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13422.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALMAŞUMARE

SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19612.Nu

1. Nu

Limbamaghiară

URBAN

BLAJ

SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL14922.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

CIURULEASA

SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 1/2

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL12772.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL16262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

JIDVEI

LICEUL TEHNOLOGICJIDVEI

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 0/9

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

Pagina 104 / 105

LICEAL13142.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

VACANT

1. Nu

4 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL18282.Nu

1. Nu

Limbagermană

URBAN

SEBEŞ

LICEUL GERMAN SEBES

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 8/4

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL14902.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

CIUMBRUD

LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

BORZA" CIUMBRUD 2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/2

VACANT5-CIUMBRUD

+ 3PENITENCIA

R AIUD

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.JUSTITIE

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL13002.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

2. NuTEHNOLOGIAINFORMATIEI SICOMUNICARII 2/3

VACANT

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

GIMNAZIAL19262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

UNIREA

SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU " UNIREA

2. NuTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SICOMUNICARII 2/7

VACANT

5 h ScoalaGimnazială ”

AvramIancu”

Unirea + 4 hȘcoala

Gimnazială”Gheorghe

Maier”Unirea

1. Nu

1 ani

INFORMATICA3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

LICEAL13262.Nu

1. Nu

Limba română

RURAL

ALBAC

LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 3/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

PROFESIONAL1310

2.Nu

1. Nu

Limba română

URBAN

AIUD

COLEGIUL TEHNIC AIUD

2. NuTRANSPORTURI /TRANSPORTURI

RUTIERE 5/0

VACANT

1. Nu

1 ani

INSPECTIE LACLASA 3.Nu

4. Nu

5. Nu6. Nu7. Nu

7. Nu

8. Nu

9. Nu

3. Nu

4. Nu 5. Nu6. Nu

105Pagina 105 /