of 54 /54
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 26/08/2020 Specialitate a postului Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 7. propus pt. continuitate 6. pentru bursieri MEN SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1242 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 9/0 VACANT 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1545 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN ABRUD LICEUL "HOREA, CLOSCA SI CRISAN" ABRUD 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 5/0 VACANT REALIZARE INCERTA - GIMNAZIAL SPECIAL / cls VIII 1. Nu 1 ani MECANICA / MECANICA - MECANICA AGRICOLA - MECANICA IN CONSTRUCTII - MECANICA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1639 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CIUMBRUD LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 14/4 VACANT 1. Da 4 ani - 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1636 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CIUMBRUD LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 12/6 VACANT 9 ore la cls.din Penitenciar Aiud 1. Da 1 ani - 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu LICEAL 1637 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN CIUMBRUD LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 16/2 VACANT orele se desfășoară la cls. din Penitenciar Aiud 1. Da 1 ani - 3.JUSTITIE 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 7. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu Pagina 1 / 54

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ... · D. LAZARESCU" CUGIR 2. Nu BIOLOGIE 7/0 REZERVAT REZ DIR ADJ PREDESCU STELA 1. Nu 1 ani-3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA Lista posturilor ... · D. LAZARESCU" CUGIR 2. Nu...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: ALBA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 26/08/2020

  Specialitatea postului

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  7. propus pt. continuitate

  6. pentru bursieri MEN

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  12422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  15452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  5/0

  VACANTREALIZAREINCERTA -GIMNAZIALSPECIAL /

  cls VIII

  1. Nu

  1 ani

  MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

  MECANICA INCONSTRUCTII- MECANICA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  14/4

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  12/6

  VACANT9 ore lacls.din

  PenitenciarAiud

  1. Da

  1 ani

  -3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16372.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  16/2

  VACANTorele sedesfășoară lacls. din

  PenitenciarAiud

  1. Da

  1 ani

  -3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 1 / 54

 • LICEAL16382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CIUMBRUD

  LICEUL TEHNOLOGICAGRICOL "ALEXANDRU

  BORZA" CIUMBRUD 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/11

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  REZERVATREZ DIBUCUR

  VASILICA-CLAUDIA

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  10/0

  REZERVATREZ DIR ADJDRAGANELENA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15872.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  LAZESTI - 3

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11792.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 2 / 54

 • LICEAL14132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  REZERVATREZ TITRATIU

  VIORELA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHODOL

  SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HOPÂRTA

  SCOALA GIMNAZIALAHOPARTA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18272.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuBIOLOGIE

  8/2

  VACANT6 OREGIMNAZIU,

  4 ORELICEU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  AVRAMIANCU

  SCOALA GIMNAZIALA"AVRAM IANCU" AVRAM

  IANCU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT6,5 -INVATAMANT LA

  DOMICILIU0,5

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PIANU DESUS

  SCOALA GIMNAZIALAPIANU DE SUS

  2. NuBIOLOGIE

  1/4

  REZERVATREZ DIRPOPESCU

  MARIAMARCELA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂMEŢ

  SCOALA GIMNAZIALARAMET

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 3 / 54

 • GIMNAZIAL17672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OHABA

  SCOALA GIMNAZIALAOHABA

  2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  REZERVATREZ DIDOCIUELENA-

  CARMEN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUT

  SCOALA GIMNAZIALA"SEPTIMIU ALBINI" CUT

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  COLEGIUL TEHNIC "IOND. LAZARESCU" CUGIR

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  REZERVATREZ DIR ADJPREDESCU

  STELA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TEIUŞ

  LICEUL TEORETIC TEIUS

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21342.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIUGUD

  SCOALA GIMNAZIALACIUGUD

  2. NuBIOLOGIE

  5/1

  REZERVATREZ DIMIHU

  MARIA-CRISTINA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"OVIDIU HULEA" AIUD

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ "LIVIU

  REBREANU"AIUD

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 4 / 54

 • GIMNAZIAL11942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL21172.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  REZERVATREZ DIRVASS

  ERZSEBET

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  SIMULTAN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂMEŢ

  SCOALA GIMNAZIALARAMET

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuCHIMIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17992.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuCHIMIE

  12/0

  VACANTELI PREVIZITIUANIELAELENA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SOHODOL

  SCOALA GIMNAZIALASOHODOL

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15882.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuCHIMIE

  12/0

  REZERVATREZ DIRSZOCSILDIKO

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 5 / 54

 • GIMNAZIAL15242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANTSCARISOARA - 2;

  LAZESTI - 4

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuCHIMIE - FIZICA

  18/0

  REZERVATREZ DINANDREANIOANA-

  MARINELA /CHI-11 FIZ-7

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuCHIMIE - STIINTE

  3/0

  VACANTORE DESTIINTE LAPROFIL

  UMAN SIADS

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  11/0

  REZERVATREZ SANDUSIMONA -CNDIPT /

  TSCO

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuCHIMIE INDUSTRIALA

  13/0

  REZERVATREZ DIRURSUCARMENIULIANA /

  TSCO

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1244

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 6/0

  VACANTSPECIALPROFESION

  ALA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuCONSTRUCTII SI

  LUCRARI PUBLICE /INSTALATII PENTRU

  CONSTRUCTII 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 6 / 54

 • LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuCOREPETITIE

  15/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1170

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  PALATUL COPIILOR ALBAIULIA

  2. NuDANS POPULAR

  9/0

  VACANTCLUBULCOPIILOR

  SEBES

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12252.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE GRECO-CATOLICA)

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11812.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIEORTODOXA)

  9/0

  REZERVATREZ DIRPINTEAEUGENMENUȚ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14302.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuDISCIPLINE

  TEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA)14/0

  REZERVAT

  REZ DIRGAL LASZLO/ IST.BIS. 2 /STUD.BIBL.

  VT. 2 /CATEHISM 2/,SPIRITUALI

  TATE 8

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14332.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuDISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

  (TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA DE LIMBA

  MAGHIARA)14/0

  VACANT

  STUD.BIBL.VT. 2 /

  LB.LAT.REL.2 /

  TEOL.FUNDAM. 2 /

  TEOL.MORALA 2 /

  SPIRITUALITATE 4 /

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuECONOMIE; EDUCATIEANTREPRENORIALA -ECONOMIE APLICATA 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 7 / 54

 • SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  15682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  5/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

  AIUD

  1. Nu

  1 ani

  -3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  VACANTELIB INTNORMASTAN

  COSMIN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12772.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  6/0

  VACANTSECȚIAMAGHIARĂSIMULTAN -

  PRIMAR,GIMNAZIAL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13042.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTSCOALAPRIMARĂMEDVES

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13262.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTNIVELPRIMAR 4ORE, NIVELGIMNAZIAL-

  4 ORE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13902.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANT4 - PRIMARSINMICLAU

  S; 4 -GIMNAZIALSINMICLAU

  S SECTIAMAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11802.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  13/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14292.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  14/4

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 8 / 54

 • GIMNAZIAL16992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OCOLIŞ

  SCOALA GIMNAZIALAOCOLIS

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  2/0

  VACANTNIVEL

  PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  4/0

  VACANT4 OREÎNVĂȚĂMÂN

  T PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  8/0

  VACANTELI PREMARC

  CĂTĂLINDANIEL

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT

  10/0

  REZERVATREZ DIR ADJCIRA

  GRIGORESCU GABRIEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12212.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  4 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  4 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  VOCATIONAL LICEAL1707

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

  EDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  REZERVATREZ DET SBWEBER

  ALEXANDRUMIRCEA

  1. Da

  1 ani

  HANDBAL3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  16102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTATLETISM/INCETARECIM MAN

  MARIACRISTINA

  1. Da

  4 ani

  ATLETISM3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 9 / 54

 • CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  4 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANTNECESITAAVIZULFEDERATIEIROMANE DE

  VOLEI

  1. Da

  4 ani

  VOLEI3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  12172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  CLUB SPORTIV SCOLARBLAJ

  2. NuEDUCATIE FIZICA SISPORT: PREGATIRE

  SPORTIVA DESPECIALITATE 18/0

  VACANT

  SCHI

  1. Da

  4 ani

  SCHI (ALPIN,BIATLON,

  COMBINATENORD, FOND,

  ORIENT.TURISTICA,SARITURI)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21392.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1496

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATIE MUZICALA4/0

  VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1391

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTSCOALA

  GIMNAZIALA

  SINMICLAUS SECTIA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuEDUCATIE MUZICALA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1673

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12262.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  4/4

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 10 / 54

 • GIMNAZIU /PRIMAR1800

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16252.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1278

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1392

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  2/0

  VACANTSCOALAGIMNAZIALA

  SINMICLAUS

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1648

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIURULEASA

  SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15892.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE MUZICALA5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1658

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18292.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  6/0

  VACANT4 OREGIMNAZIU,

  2 ORELICEU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 11 / 54

 • GIMNAZIU /PRIMAR1328

  2.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE MUZICALA2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIU /PRIMAR1305

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIE MUZICALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14282.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

  9/0

  VACANTMUZICA 6 /COR BIS. 2 /ED.ESTETIC

  A 1

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21402.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuEDUCATIE MUZICALA -EDUCATIE ARTISTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17762.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PETREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16592.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  3/0

  VACANTPREDARE ININVATAMAN

  TULSPECIAL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL11152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ SPECIALĂ

  AIUD

  1. Nu

  1 ani

  -3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 12 / 54

 • GIMNAZIAL18012.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuEDUCATIE PLASTICA4/0

  VACANTGârda-2 ore;Ghețar-2 ore

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BERGHIN

  SCOALA GIMNAZIALABERGHIN

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12802.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  1/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13302.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIE PLASTICA2/0

  VACANTSECTIA

  MAGHIARA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NOŞLAC

  SCOALA GIMNAZIALANOSLAC

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  5/0

  VACANTSCARISOARA -3;

  LAZESTI -2

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA

  2/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 13 / 54

 • LICEAL18302.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  6/1

  VACANT4 OREGIMNAZIU,

  3 ORELICEU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14272.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuEDUCATIE PLASTICA -EDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA 5/1

  VACANT

  4 ed. Vizuala+ 1 ed

  artistica + 1metodist +

  1ed. Artisticasi ed.

  Plastica /PROFIL

  PEDAGOGIC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  EMODERATE

  SAUUSOARE)

  10722.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL10912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  REZERVATREZ DIRSZOCSILDIKO

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12272.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/1

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 14 / 54

 • GIMNAZIAL12122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 9/0

  VACANTCONDITII

  SPECIFICE

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SIAPLICATII PRACTICE 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT1 ORĂ EDT;1 ORĂ EDP;1 ORĂ EDM

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18312.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14362.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CRICĂU

  SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRICAU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 2/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15152.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MIHALŢ

  SCOALA GIMNAZIALA"ION BREAZU" MIHALT

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 15 / 54

 • GIMNAZIAL11972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALMAŞUMARE

  SCOALA GIMNAZIALAALMASU MARE

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 4/0

  VACANT

  2 EDT, 2 TIC

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16602.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuEDUCATIETEHNOLOGICA SI

  APLICATII PRACTICE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL17162.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  LICEUL TEORETIC "DAVIDPRODAN" CUGIR

  2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"TITU MAIORESCU" AIUD

  2. NuEDUCATIE VIZUALA -EDUCATIE ARTISTICA

  4/0

  VACANT2 ORE DINREDUCEREANORMEIHORHATHOREA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Da 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18462.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "HEIDI"SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRUPAMICA

  1. Da

  3 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18322.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRADINITACU

  PROGRAMPRELUNGIT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18332.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRADINITACU

  PROGRAMNORMAL

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 16 / 54

 • PRESCOLAR18452.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "HEIDI"SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  REZERVATREZ CICPOPA

  MONICA

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18472.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "HEIDI"SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRUPA

  MIJLOCIE

  1. Da

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18482.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "HEIDI"SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRUPAMICA

  1. Da

  3 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR18492.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "HEIDI"SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  20/0

  VACANTGRUPA

  MIJLOCIE

  1. Da

  2 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR20052.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "SFANTULNICOLAE" SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR11362.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  GRADINITA CU PROGRAMNORMAL "EMANUEL"

  ALBA IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 17 / 54

 • PRESCOLAR17232.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  REZERVATREZ CICONIGAFLAVIA

  DANIELA /STEP BY

  STEP / GPNNR.5 CUGIR

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR20042.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  GRADINITA "SFANTULNICOLAE" SEBES

  2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  20/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Da

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRESCOLAR21332.Nu

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  GRADINITA CU PROGRAMPRELUNGIT NR. 13 ALBA

  IULIA 2. NuEDUCATOARE/INSTITU

  TOR PENTRUINVATAMANTUL

  PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU

  INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  25/0

  REZERVATREZ PREN--CIC BOLOGCLAUDIA

  ALINA

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ALEXANDRU DOMSA"

  ALBA IULIA 2. NuELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

  2. NuELECTROTEHNICA

  9/0

  REZERVATREZ INSPNAGYTIMEA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PROFESIONAL1247

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 18/0

  VACANTINVATAMAN

  T DUAL

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA /

  ELECTROTEHNICA 8/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL10322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL TEHNIC"APULUM" ALBA IULIA

  2. NuESTETICA SI IGIENACORPULUI OMENESC

  19/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 18 / 54

 • LICEAL13592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  REZERVATREZ DIRPOPESCUCORNELIA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20712.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL13732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEORETIC"PETRU MAIOR" OCNA

  MURES 2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE 7/0

  REZERVATREZ DIRPUSTAIALINA-

  ŞTEFANIA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ZLATNA

  LICEUL "CORNELIUMEDREA" ZLATNA

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE -PSIHOLOGIE - STUDII

  SOCIALE5/0

  REZERVATREZ DCMARIANRAZVAN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21442.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE - STUDIISOCIALE 2/0

  VACANT

  SOC-1 LOG-1

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14262.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

  COMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

  6/0

  VACANTED.SOC. 2 /LOG. 1 / EC.

  1 /ED.ANTREP

  R. 1 /FILOSOFIE 1

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18352.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

  5/3

  VACANT

  2 LOGICA, 2PSIHOLOGIE

  , 1 ED.ANTEPRENO

  RIALA, 1ECONOMIE,

  2SOCIOLOGI

  E

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18982.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TEIUŞ

  LICEUL TEORETIC TEIUS

  2. NuFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SICOMUNICARE - STUDIISOCIALE - EDUCATIEANTREPRENORIALA

  11/0

  VACANT

  LOGICĂ-3,ECONOMIE-

  2,FILOSOFIE-

  3, ED.ANTREPREN

  ORIALA-2,SOCIOLOGI

  E-1;

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 19 / 54

 • GIMNAZIAL13082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANTELI PREDECEANGABRIEL

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuFIZICA

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL16282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BAIA DEARIEŞ

  LICEUL "DR. LAZARCHIRILA" BAIA DE ARIES

  2. NuFIZICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂMEŢ

  SCOALA GIMNAZIALARAMET

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CÂMPENI

  COLEGIUL NAȚIONAL"AVRAM IANCU" CÂMPENI

  2. NuFIZICA

  9/0

  REZERVATREZ DIRNARITA

  NATALIAMIHAELA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13942.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANTSECTIA

  MAGHIARA /ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ

  SÂNMICLĂUŞ

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 20 / 54

 • GIMNAZIAL12712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TIUR

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION BARNUTIU" TIUR

  BLAJ 2. NuFIZICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞUGAG

  SCOALA GIMNAZIALASUGAG

  2. NuFIZICA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ARIEŞENI

  LICEUL TEHNOLOGIC DETURISM SI ALIMENTATIE

  ARIESENI 2. NuFIZICA7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ROŞIA DESECAŞ

  SCOALA GIMNAZIALAROSIA DE SECAS

  2. NuFIZICA

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat cu definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuFIZICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL15912.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuFIZICA

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

  SEBES 2. NuFIZICA4/0

  REZERVATREZ DIR ADJMÎNDROC

  MARIALORENA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21362.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuFIZICA

  10/0

  VACANTFIZ - 8

  ȘTIINȚE - 2

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL TEHNOLOGICSEBES

  2. NuFIZICA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 21 / 54

 • LICEAL19702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuFIZICA

  9/0

  VACANTELI PREONEA

  NICOLETAMARIA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL KOGALNICEANU"

  SEBES 2. NuFIZICA6/0

  REZERVATREZ DIRBĂDILĂZORINA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRBOVA

  SCOALA GIMNAZIALAGARBOVA

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  VACANT6 OREFIZICA + 4

  ORE CHIMIE

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL14992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GÂRDA DESUS

  SCOALA GIMNAZIALA"EMIL RACOVITA " GIRDA

  DE SUS 2. NuFIZICA - CHIMIE12/0

  VACANTFizică-8(Gârda-

  4+Ghețar-4);Chimie-4(Gârda-

  2+Ghețar-2)

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL20532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CÂLNIC

  SCOALA GIMNAZIALACALNIC

  2. NuFIZICA - CHIMIE

  10/0

  REZERVATREZ DISCHEAUSORINA-

  DOINA / FIZ-6 CHI-4

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCIUM

  SCOALA GIMNAZIALA"ION AGARBICEANU"

  BUCIUM 2. NuFIZICA - CHIMIE8/0

  VACANT4 FIZICA +4 CHIMIE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA

  2/0

  VACANTŞCOALAGIMNAZIALĂ CIUGUZEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  PETREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALAPETRESTI

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 22 / 54

 • GIMNAZIAL14532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ALBAC

  LICEUL TEHNOLOGIC"TARA MOTILOR" ALBAC

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  3/0

  REZERVATREZ DIR ADJCHIRITESCU MARINEL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŞONA

  SCOALA GIMNAZIALASONA

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  5/0

  VACANT1 - SCOALASONA; 2 -SCOALABIIA; 2 -SCOALA

  SINMICLAUS

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuGANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI -EDUCATIE

  INTERCULTURALA -EDUCATIE PENTRU

  CETATENIEDEMOCRATICA -

  EDUCATIEFINANCIARA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16632.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuGEOGRAFIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOGOŞ

  SCOALA GIMNAZIALAMOGOS

  2. NuGEOGRAFIE

  2/0

  VACANT

  SIMULTAN

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL18372.Nu

  1. Nu

  Limbagermană

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuGEOGRAFIE

  8/2

  VACANT5 OREGIMNAZIU,

  5 ORELICEU

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL19622.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuGEOGRAFIE

  8/1

  VACANTELI PRESZEKELY

  ERIKAILDIKO

  1. Nu

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 23 / 54

 • GIMNAZIAL17022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuGEOGRAFIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21312.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  AIUD

  COLEGIUL NATIONAL"BETHLEN GABOR" AIUD

  2. NuGEOGRAFIE

  16/0

  REZERVATREZ DIRSzékely

  Erika Ildikó

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"STEFAN MANCIULEA"

  BLAJ 2. NuINDUSTRIEALIMENTARA

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  COLEGIUL NATIONALMILITAR "MIHAI

  VITEAZUL" ALBA IULIA 2. NuINFORMATICA18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.MILITAR

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL14312.Nu

  1. ROMANO-

  Limbamaghiară

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEOLOGICROMANO-CATOLIC "GROF

  MAJLATH GUSZTAVKAROLY" ALBA IULIA

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL20592.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  OCNAMUREŞ

  LICEUL TEHNOLOGICOCNA MURES

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 12/0

  REZERVATREZ DIBLEOCAIOANA-ELENA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL12282.Nu

  1. GRECO-CATOLIC

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEOLOGICGRECO-CATOLIC

  "SFANTUL VASILE CELMARE" BLAJ

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL11902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuINFORMATICA -TEHNOLOGIA

  INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SĂLCIUADE JOS

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION PANTEA"

  SALCIUA 2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 24 / 54

 • GIMNAZIAL16502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CIURULEASA

  SCOALA GIMNAZIALACIURULEASA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL19082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VIDRA

  SCOALA GIMNAZIALAVIDRA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL16642.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LOPADEANOUĂ

  SCOALA GIMNAZIALALOPADEA NOUA

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALANR.3 CUGIR

  2. NuINFORMATICA SI

  TEHNOLOGIAINFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR 6/0

  VACANT2/ ȘCOALANR.3 CUGIR;4/ ȘCOALAVINEREA

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANTPIANCOMPLEME

  NTAR

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIANCOMPLEMENT

  AR3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  18/0

  VACANTPIANCOMPLEME

  NTAR

  1. Da

  4 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIANCOMPLEMENT

  AR3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat inscris la definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  16/0

  VACANTPIANCOMPLEME

  NTAR

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIANCOMPLEMENT

  AR3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  10422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL DE ARTE "REGINAMARIA" ALBA IULIA

  2. NuINSTRUMENT LAALEGERE

  14/0

  VACANTMUZICAINSTRUMEN

  TALĂ -TARAGOT

  1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA:CLARINET

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 25 / 54

 • SPECIALPRIMAR1865

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

  INVATATORITINERANT SI DE

  SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  REZERVATREZ CICBALEAANCA

  ANDREEA

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1572

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuINVATATOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1573

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuINVATATOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANT

  ELEVIINVATAMANT SPECIALSINCRAI /

  RAZBOIENIDEFICIENTE

  GRAVE SISEVERE

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR2092

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuINVATATOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN/INSTITUTOR

  ITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTUL

  SPECIALPRIMAR/PROFESORITINERANT SI DESPRIJIN PENTRUINVATAMANTULSPECIAL PRIMAR

  16/0

  VACANTPOST NOU4932/11.08.2

  020

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1963

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANTELI PREBOGDANEUGENIA

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 26 / 54

 • SPECIALPRIMAR1866

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

  INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

  R-EDUCATOR/PROFESOR

  -EDUCATOR20/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1075

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANTRealizareincerta -

  clasapregatitoare

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1077

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANTClasa a III-a /deficiente

  grave

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1076

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  CENTRUL SCOLAR DEEDUCATIE INCLUZIVA

  ALBA IULIA 2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANTClasa I -deficiente

  grave

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1867

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

  INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTO

  R-EDUCATOR/PROFESOR

  -EDUCATOR20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1737

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  CUGIR

  SCOALA GIMNAZIALA"SINGIDAVA" CUGIR

  2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1574

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  AIUD

  SCOALA GIMNAZIALA"AXENTE SEVER" AIUD

  2. NuINVATATOR-

  EDUCATOR/INSTITUTOR-

  EDUCATOR/PROFESOR-EDUCATOR

  20/0

  VACANT

  POST VIABILDACA SE

  FORMEAZACLASA /ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ

  AIUD

  1. Da

  1 ani

  -3.JUSTITIE

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR18382.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL GERMAN SEBES

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  18/0

  REZERVATREZ CICCHIRITAKARIN

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 27 / 54

 • PRIMAR12132.Nu

  1. Nu

  URBAN

  BLAJ

  COLEGIUL NATIONAL"INOCHENTIE MICU

  CLAIN" BLAJ 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  GERMANA)

  18/0

  VACANT

  SIMULTAN:CLASAPREG.

  C+IC+IIC+IVC /ACORDDIRECTOR

  LICEUPEDAGOGIC

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR11912.STEP BY STEP

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV ALBA IULIA

  2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  REZERVATREZ CICANDREIIONELA -

  6.02.2021 /STEP BY

  STEP

  1. Da

  0 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR11182.WALDORF

  1. Nu

  URBAN

  ALBA IULIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"DORIN PAVEL" ALBA

  IULIA 2. NuINVATATOR/INSTITUT

  OR PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR/PROFESORPENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR (IN LIMBA

  ROMANA)

  18/0

  VACANTALTERNATIVAEDUCATION

  ALAWALDORF

  1. Da

  4 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  PRIMAR18632.Nu

  1. Nu

  URBAN

  SEBEŞ

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV " FLORINFLESERIU" SEBES 2. Nu

  INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU

  INVATAMANTULPRIMAR/PROFESOR

  PENTRUINVATAMANTUL

  PRIMAR (IN LIMBARROMANI)

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21432.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuISTORIE

  6/0

  VACANT

  IST-4 GCR-2

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL17032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PONOR

  SCOALA GIMNAZIALAPONOR

  2. NuISTORIE

  3/0

  VACANT2 - ISTORIE;1 -

  EDUCAȚIESOCIALĂ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL15282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCĂRIŞOARA

  SCOALA GIMNAZIALASCARISOARA

  2. NuISTORIE

  5/0

  VACANTLAZESTI:

  IST-3; CIV: 2

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  Pagina 28 / 54

 • GIMNAZIAL17932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RÂMEŢ

  SCOALA GIMNAZIALARAMET

  2. NuISTORIE

  3/0

  VACANTISTORIE-2;ED.

  SOCIALĂ-1

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13352.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  LUNCAMUREŞULU

  I

  SCOALA GIMNAZIALA"SIMION LAZAR" LUNCA

  MURESULUI 2. NuISTORIE - GEOGRAFIE

  9/0

  VACANT

  ISTORIE-3ORE ,

  IST.MIN-1ORA,

  ED.SOCIALA-2 ORE,

  GEOGRAFIE-3 ORE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALPRIMAR1552

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuKINETOTERAPIE

  2/0

  VACANTDEFICIENTEGRAVE,SEVERE,

  PROFUNDE

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL2003

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  ABRUD

  LICEUL "HOREA, CLOSCASI CRISAN" ABRUD

  2. NuKINETOTERAPIE

  2/0

  VACANTREALIZARECLASA AVIII-A

  INVATAMANT SPECIAL

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  SPECIALGIMNAZIAL2094

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BLAJ

  LICEUL TEHNOLOGIC"TIMOTEI CIPARIU" BLAJ

  2. NuKINETOTERAPIE

  4/0

  VACANTPOST NOU4932/11.08.2

  020

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL13102.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  FĂRĂU

  SCOALA GIMNAZIALAFARAU

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  2/0

  VACANTŞCOALAPRIMARĂMEDVEŞ

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL12842.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  URBAN

  BLAJ

  SCOALA GIMNAZIALA"TOMA COCISIU" BLAJ

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  GIMNAZIAL18022.Nu

  1. Nu

  Limbamaghiară

  RURAL

  RÂMETEA

  SCOALA GIMNAZIALA"SEBES PAL" RIMETEA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  9/0

  VACANT4GIMNAZIAL+ 5 PRIMAR

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Da, candidat fara definitivat cunota/media cel putin 7

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  LICEAL21352.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  ALBA IULIA

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SFANTUL

  SIMION STEFAN" ALBAIULIA

  2. NuLIMBA ENGLEZA

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  -3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  7. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5