Insaat Muh Sorulari

 • View
  252

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Insaat Muh Sorulari

 • KAMU HALE KURUMU

  UZMAN YARDIMCILII GR SINAVI

  NAAT MHENDSL

  ADAYIN

  ADI : ...

  SOYADI : .......

  T.C.KMLK NUMARASI : ...

  SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ..

  *Yukardaki Bilgileri Doldurmay Unutmaynz.

  Genel Aklama

  1. Bu kitapkta 100 soru vardr. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz.

  2. Snav sresi 150 dakikadr.

  3. aretlemelerinizi yumuak ulu kurun kalem ile iaretleme yapacanz alan tarmadan yapnz.

  4. Deitirmek istediiniz bir cevab, cevap kdn ypratmadan siliniz.

  5. Deerlendirme optik okuyucu ile yaplaca iin cevap kdn katlamaynz, buruturmaynz ve

  gereksiz iaret koymaynz.

  6. Testte her soru iin tek bir doru cevap kk iaretlenecektir. Birden fazla iaretleme yapmanz

  durumunda o soruya verdiiniz cevap yanl saylacaktr.

  7. Testte yanl cevaplar doru cevaplardan dlmeyecektir. Bu yzden size en doru gelen cevab

  iaretlemek yararnza olabilir.

  8. Bo yerleri msvedde olarak kullanabilirsiniz. 9. Hesap makinesi kullanlmayacaktr.

  Soru Grubu Soru No

  ALAN BLGS 1-75

  ORTAK KONULAR 76-100

 • 1

  L

  h

  B A

  ALAN BLGS

  1.

  En byk deeri h (N/m) olan gen

  yayl yk altndaki kiriin B mesnetinde

  oluan tepki kuvveti nedir?

  A) Lh.

  B) 2

  .Lh

  C) 3

  .Lh

  D) 4

  .Lh

  E) 5

  .Lh

  2. Bir maddesel noktann (paracn)

  denge artyla bir rijit cismin denge art

  arasndaki fark aadaki seeneklerin

  hangisinde doru verilmitir?

  A) Her ikisine etki eden kuvvetlerin

  toplamnn sfr olmas yeterlidir.

  B) Her ikisine etki eden momentlerin

  toplamnn sfr olmas yeterlidir.

  C) Maddesel noktann denge art, sadece

  ona etki eden kuvvetlerin toplamnn

  sfr olmasdr. Rijit cismin denge art

  ise, sadece ona etki eden momentlerin

  toplamnn sfr olmasdr.

  D) Maddesel noktann denge art, ona etki

  eden kuvvetlerin toplamnn sfr

  olmasdr. Rijit cismin denge art ise,

  ona etki eden kuvvetlerin toplamnn ve

  ona etki eden momentlerin toplamnn

  sfr olmasdr.

  E) Madesel noktann denge art, ona etki

  eden momentlerin toplamnn sfr

  olmasdr. Rijit cismin denge art ise,

  ona etki eden kuvvetlerin toplamnn

  sfr olmasdr.

  3. Aadaki eletirmelerden hangisi

  yanltr?

  A) Kuvvet, Newton

  B) Ktle, Kg

  C) vme, m/s

  D) Basn, Pa

  E) Enerji, Joule

  4. Tek serbestlik dereceli bir sistemde

  doal periyot iin aadakilerden

  hangisi dorudur?

  A) Doal frekansa eittir.

  B) Birimi Hzdir.

  C) Doal frekansn arpmaya gre tersine

  eittir.

  D) Sistemin ktlesinden bamszdr.

  E) Sistem rijitliinden bamszdr.

  5.

  Basit mesnetli dikdrtgen kesitli AB

  kiriinin d ykler nedeniyle oluan

  moment diyagram yukardaki gibidir.

  Buna gre kiri boyunca kesme kuvveti

  ile ilgili aadakilerden hangisi

  dorudur?

  A) Kiri boyunca sabit ve deeri sfrdr.

  B) Kiri boyunca sabit ve deeri sfrdan

  farkldr.

  C) Kiri boyunca dorusal olarak artar.

  D) Kiri boyunca dorusal olarak azalr.

  E) Kiri boyunca parabolik olarak artar.

  x(m) M

  A B

 • 2

  6. Mukavemet prensiplerine gre x

  dorultusunda uzanan kiri iinde

  oluacak kesme kuvveti (V) ile moment

  (M) arasndaki iliki aadakilerden

  hangisi ile ifade edilir?

  A) EI

  MV

  B) Vdx

  dM

  C) Vdx

  Md

  2

  2

  D) Mdx

  dV

  E) Mdx

  Vd

  2

  2

  7. Aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

  A) Asal gerilmeler, bir eksen takmndaki

  normal ve kesme gerilmeleri ile

  bulunabilir.

  B) Asal gerilmeler bir noktadaki en byk

  ve en kk normal gerilme

  deerleridir.

  C) Asal gerilmelerin olutuu bir eksen

  takmnda kesme gerilmesi kesinlikle

  olumaz.

  D) Maksimum dzlem ii kesme gerilmesi

  olutuunda normal gerilme kesinlikle

  olumaz.

  E) Maksimum dzlem ii kesme gerilmesi

  ortalama normal gerilme ile birlikte

  oluur.

  8.

  Yukarda verilen kafes sistem iin

  aadakilerden hangisi sfr kuvvet

  ubuu deildir? (birleimleri mafsall

  kabul ediniz ve ubuk arlklarn ihmal

  ediniz.)

  A) FG

  B) DF

  C) BC

  D) DE

  E) BD

  9.

  Yukarda verilen kiri ve ykleme

  durumuna ait kesme diyagram

  aadaki seeneklerden hangisinde

  doruya en yakn olarak verilmitir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

  V

  100 N

  A

  B

  C

  D

  E F

  G

  H

 • 3

  10.

  Yukarda verilen ereve sistem kanc

  dereceden hiperstatik sistemdir?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

  11. Aadakilerden hangisi eksenel ykl

  kolon iin narinlik orann tanmlar?

  A) Kolon etkili boyu / Kolon eylemsizlik

  yarap

  B) Kolon eylemsizlik yarap / Kolon

  etkili boyu

  C) Kolon toplam boyu / Kolon etkili boyu

  D) Kolon etkili boyu / Kolon toplam boyu

  E) Eksenel yk / Kolon etkili boyu

  12.

  Yukarda verilen geometrisi belirli kafes

  sistem iin hangisi dorudur?

  A) zostatik sistemdir.

  B) 1. derece hiperstatik sistemdir.

  C) 2. derece hiperstatik sistemdir.

  D) Stabilite problemi vardr.

  E) Sistem bir mekanizmadr.

  13.

  Yukarda verilen kiri iin Mohr

  yntemi (fiktif kiri yntemi) ile

  deformasyon hesab yaparken

  kullanlacak fiktif sistem hangisidir?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

  14.

  I. Sistem rijitlii arttka periyodu artar.

  II. Sistem ktlesi arttka periyodu azalr.

  III. Sistem ktlesi arttka frekans azalr.

  Tek serbestlik dereceli bir sistem iin

  yukarda verilen bilgilerden hangisi ya

  da hangileri dorudur?

  A) Yalnz I

  B) Yalnz II

  C) Yalnz III

  D) I ve II

  E) I ve III

 • 4

  15. Aadaki sistemlerden hangisinde

  stabilite problemi vardr?

  A)

  B)

  C)

  D)

  E)

  16. Taban b, ykseklii h olan dikdrtgen

  bir kesitin arlk merkezinden geen ve

  tabanna paralel olan eksene gre atalet

  (eylemsizlik) momenti, I=bh3/12

  olduuna gre, tabandan geen eksene

  gre atalet momentinin forml nedir?

  A) 12

  .3

  hb

  B) 6

  .3

  hb

  C) 4

  .3

  hb

  D) 3

  .3

  hb

  E) 2

  .3

  hb

  17. Eksenel bir P yk altndaki elastik bir

  ubuun uzunluu L, kesit alan A,

  elastisite modl Edir.

  Bu ubuun uzamasn veren forml

  aadakilerden hangisidir?

  A) EA

  LP

  .2

  .

  B) EA

  LP

  .2

  .2

  C) EA

  LP

  .

  .

  D) EA

  LP

  .

  .3

  E) LP

  EA

  .

  .

  18. Betonarmede denge kirii tanm

  aadakilerden hangisidir?

  A) Etki eden btn kuvvetlerin ve

  momentlerin toplamlarnn sfr olduu

  betonarme kiri

  B) Her ykleme altnda dengede kalan

  betonarme kiri

  C) nce donatnn akmasyla gen

  betonarme kiri

  D) nce betonun krlmasyla gen

  betonarme kiri

  E) Ayn anda hem betonun krlmasyla,

  hem de donatnn akmasyla gen kiri

  19. Bir kiri zerindeki momentin x uzaklna

  bal olan fonksiyonu xxxM 8)( 2

  (kN.m) olarak tanmlanmtr.

  En byk moment deeri bu kiriin

  hangi noktasnda bulunur?

  A) x = 1,25 m

  B) x = 2 m

  C) x = 2,5 m

  D) x = 3 m

  E) x = 4 m

 • 5

  20. Alan (A), atalet (eylemsizlik) momenti (I),

  tarafsz ekseninden u noktasna olan

  uzakl (c) olan bir kesit, (M) momenti

  etkisi altndadr.

  Bu kesitte oluacak en byk normal

  gerilme hangi formlle bulunur?

  A) cA

  M

  .

  B) c

  IM .

  C) I

  cM .

  D) A

  cM .

  E) cI

  M

  .

  21. Betonarme kirilerde etriye ad verilen

  donat trnn en nemli yarar nedir?

  A) Eilme dayanmn artrmak

  B) Yapm kolayl salamak

  C) Kayma (kesme) dayanmn artrmak

  D) Scaklk deiiminden doan etkileri

  azaltmak

  E) Burulmaya kar dayanm artrmak

  22. Poisson oran diye adlandrlan malzeme

  katsaysnn tanm aadakilerden

  hangisidir?

  A) Bir yndeki gerilmenin buna dik

  yndeki gerilmeye orandr.

  B) Bir yndeki ekil deitirme ile buna

  dik yndeki ekil deitirme arasndaki

  orandr.

  C) Bir yndeki gerilmeyle o yndeki ekil

  deitirme arasndaki orandr.

  D) Kayma gerilmesiyle normal gerilme

  arasndaki orandr.

  E) Eilme momentiyle normal kuvvet

  arasndaki orandr.

  23. (M) eilme momenti ve (P) eksenel yk

  etkisi altnda bulunan kesitin alan (A),

  mukavemet momenti (W) olduuna

  gre, bu kesitteki en byk normal

  gerilme deerini veren forml

  aadakilerden hangisidir?

  A) A

  P

  B) W

  M

  C) A

  P

  W

  M

  D) W

  P

  A

  M

  E) A

  M

  24.

  Yukardaki srekli kiriin statike

  belirsizlik (hiperstatiklik) derecesi

  katr?

  A) 0

  B) 1

  C) 2

  D) 3

  E) 4

  25.

  Yukardaki mafsall kiriin (Gerber

  Kiriinin) statike belirsizlik

  (hiperstatiklik) derecesi katr?

  A) 0

  B) 1

  C) 2

  D) 3

  E) 4

  Mafsal

 • 6

  26.

  I. Soukta ilem grm elik, doal

  sertlikteki elie gre daha snektir ve

  betonarme tasarmnda tercih edilir.