INKLUZIJA DJECE S GOVORNO JEZI¤’NIM POE¥ KO¤â€ AMA U cvit- INKLUZIJA DJECE S GOVORNO JEZI¤’NIM POE¥ KO¤â€ AMA

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INKLUZIJA DJECE S GOVORNO JEZI¤’NIM POE¥ KO¤â€ AMA U...

 • INKLUZIJA DJECE S GOVORNO JEZINIM POEKOAMA U DJEJEM VRTIU

  Dragan LISICA, logoped-savjetnik, DV Cvit Mediterana Split

  E-pota: dragan.lisica@st.t-com.hr

 • Djeca s govorno-jezinim tekoama u vrtiu Djeca s potekoama izgovora (dislalije) Djeca s potekoama glasa (disfonije) Djeca s potekoama govornog ritma i

  tempa ( mucanje...) Djeca s razliitim oblicima usporenog

  i/ili nerazvijenog govora

 • Potekoe izgovora

  Oko 60-70% svih GJT u djejem vrtiu Funkcionalne disalije (slabost usklaene

  uslunosti artikulatora i fonematskog sluha) Organske dislalije (posljedice nepravilnosti

  ugrai artikulatora zagriza, npr.) Najuestaliji sigmatizmi i rotacizmi U procjeni znaajna tablica razvoja glasova (

  vidi u prilogu!)

 • Potekoe glasa (boja, visina, jaina) U djejoj dobi, najee kao posljedica

  nepravilnog foniranja (previsoko impostiran glas)i /ili preglasnog govora zna doi do potekoa najee do tzv. hiperkinteske disfonije

  uvajui djecu od preglasnog govorenja ekologija glasa - brinemo se i za svoj glas, najee jedini instrument kojim moemo obavljti svoj posao

  Prevencija: briga oko ouvanja trenutaka u kome moemo uti svoj glas zvonki, barunast, topao... nasuprot trajnoj buci

 • Potekoa govornog ritma i tempa

  Mucanje (poremeaj fluentnosti) pretjerno ubrzan govor ( brzopletost) Pretjerano usporen govor

 • Mucanje ili poremeaj fluentnosti

  Gotovo 80% svih mucanja zapone izmeu 2. i 5. godine,

  Rizici: broj ponavljanja, koliina naprezanja, stav roditelja

  U odgojnoj skupini znaajno stvaranje ozraja tolerancije i strpljivosti ( vidi u prilogu!)

  Za vrtiku dob znaajan rad s roditeljima (izgradnja pozitivnog stava prema djetetovoj potekoi)

 • Usporen govorno jezini razvoj Uzroci mogu biti:Ozljeda prije, za vrijeme i poslije porodaSmetnje u spoznajnom razvoju ( MR...)NagluhostSociokulturna deprivacijaAutizam i njemu slina stanja (...)

 • Znaaj predjezinog razvoja za jezini razvoj

  1. Kvaliteta gukanja ( kanoniko brbljanje )2. Zdruena panja3. Govorno razumijevanja4. Kvaliteta igre (kombinatorika,

  simbolika)

 • 1. Kvaliteta djetetovog brbljanja (prema Oller i sur. 1995.)

  Fonacijsko (0-2), gukanje (2-4), marginalno brbljanje (4-7), kanoniko brbljanje (7-10)

  Slogovi kanonikog brbljanja vrlo slini rijeima javlja se samo u ljudi

  Koliina brbljanja dobar je znak za uredan ekspresivni jezini razvoj (Mc Cathren i sur. , 1996.)

  Odgoena pojava kanonikog brbljanja upozoravajui znak za kasniji jezino-govornirazvoj (Oller i sur. 1999.)

 • 2.Zdruena panja(Carpenter, Nagel, Tomaselo, 1998.)

  Zapoela interakcijom licem u lice a dovrava se iza 9.mjeseca zdruenom panjom,

  Panju dijete zdruuje s panjom odraslog na istom objektu, osobi ili situaciji(gesti pokazivanja, na pr.),

  to lei u osnovi ZP? Spoznaja da je drugi bie namjere, te da se na njegove namjere moe djelovati

  Vie epizoda ZP (socio-kognitivni fenomen!)u dijadi majka-dijete=opseniji vokabular s 18 mjeseci

 • 3.Jeziko razumijevanja

  Prethodi urednom razvoju produkcije rijei, Situacijsko razumijevanje (rije u situaciji) Razumijevanje rijei (fonoloka stuktura:

  a_u_t_o , i znaenje: ono to se pokree i ime se igram),

  Najkasnije progovaraju i imaju najslabiji prirataj rijei ona djeca koja imaju slabo razumijevanje rijei (tzv. late talkers)

 • 4. Kvaliteta djetetove igre (prema J. Piagetu)

  Istraivaka (0-12): to posjeduje predmet u sebi? (trenja, stavljanje u usta...)

  Kombinatorika (poetak 2. godine): dovoenje predmeta u meusobne odnose.. (beba u kolica, gradnja kula...)

  Simbolika igra (tijekom 2. godine): Kao da igre( list je ptica, tap telefon...)

  Uredna progresija igre, makar i uz kanjenje u GJR, uvijek ima dobar ishod, to se ne moe rei za obrnutu situaciju ( simboliko=rije)

 • Kombinatorika i simbolika igra i GJR (Bloom, 1993. , prema M. Ljubei),

  Via razina kombinatorike igre znak je boljeg govornog razumijevanja,

  Raniji ulazak u fazu kombinatorike igre obino je povezan s pojavom govora

  Djeca koja imaju potekoe u razvoju igrepotrebna je rana (preventivna)logopedskaterapija kako bi se potakle kombinatorika i simbolika igra ( razvoj govora)

 • Prikaz sluaja: Djeak UGJR u odgojnoj skupini Izbor odgojitelja Izbor programa /skupine Djeakova prilagodba na vrti Oekivanja roditelja

 • Prikaz djeteta s UGJR -( poster )

  to sadri poster Kornjain galop ? Anamnestiki podaci (prilog 1-poster) Stanje govora i jezika na poetku

  tretmana (prilog 2 poster) Sadanje stanje (prilog 3: 17-19) to je udruga Kornjaa? (prilog-bilten)

 • Gusjenica strana! (Slika 1.) Oujak, 2007. (KD=5;6)

  Zapazio skejt u izlogu tijekom etnje s majkom, Na skejtu je bio zeleni zmijoliki zmaj s

  velikom glavom: Povue mamu za ruku i ree joj: Vidi

  mama gusjenica strana!

  P.S. Roditelji slave tjedan dana!

 • Kuc! Kuc! Ko je ?! (slika 2.)

  Kad stigne na vjebe redovito dotri iz ekaonice i pokuca ali nikada ne ue, Redovito izaem ispred svoje sobe

  pozdravim njega i roditelja, ali on mugne kroz moje noge u sobu; (Ovaj put: ) Primih ga objema rukama za

  lice i upitah: Ko je kucao na moja vrata? Mihovil je kucao na vrata. - odgovori

 • Boli me rukav. (slika 3.)

  Leksiko znanje je u donjoj granici prosjeka Artikulacijska zrelost je prosjena Na razini pojedinanih rijei egzistiraju

  nesustavne greke tipa:Ruka = rukav ( Kada ga boli ruka rei e: Boli

  me rukav.)Svinja=sniga (...)

 • Iskustvo iz odgojne skupine: miljenje odgojitelja (2/2007.)

  Ukljuivanje djeaka M. u redoviti program rezultiralo je velikim napretkom u svim podrujima, osim u govoru.

  Iznenadni nekontrolirani ispadi sve su rjei, motoriki nemir manje izraen, uspijeva se usredotoiti,

  Rjei su prekidi komunikacije s okolinom Veseli se boravku u vrtiu Topao je vedar i veseo

 • Neke misli vezane uz prikaz sluaja: Okanite se iluzije ako mislite da za vae dijete*

  postoji ve gotov recept; Postoje neki slini putovi, iskustva, koja mogu

  pomoi da se uspije, kao i da se ustraje na pogrenim pretpostavkama;

  Prikazi sluajeva stoga najvie slue da nas podre u namjeri da svome dijetetu* pristupimo vodei rauna o njegovim potekoama injegovim sposobnostima.

 • Inkluzija - zakljuna razmatranja (1/3)

  Klinika istraivanja potiu praktiare na mijenjanje dijagnostikih stereotipa (logoped se treba baviti djecom predkolske dobi) procjena nedovrenog predgovornog

  razvoja otvara put logopedu meu djecu jasline dobi,

 • Inkluzija-zakljuna razmatranja (2/3) Slijede djeca koja mucaju kojima bi se

  trebalo preventivno baviti ve od prvih pojava mucanja - trea/etvrta godina,

  I najzad razni poremeaji izgovoraekaju svoje vrijeme - redovito, ne prije sredine pete godine godine djetetova ivota

 • Inkluzija zakljuna razmatranja (3/3) Kako se pribliiti tom idealnom

  preventivnom logopedskom modelu s 10 (deset) logopeda u predkolskim ustanovama nae upanije ?

  Jedan od ciljeva i ovog predavanja je: osvijestiti znaaj rane logopedske pomoiza dijete s govorno-jezinom tekoom

 • Hvala vam na strpljenju!