Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

Embed Size (px)

Text of Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  1/29

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  SCOALA POSTLICEALA SANITARA SF.VASILE CEL MARE

  FILIALA PLOIESTI

  PROIECT DE CERTIFICARE A

  CALIFICARII PROFESINALE

  DOMENIUL: SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA

  CALIFICARE PROFESIONAL: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

  INDRUMATOR,

  ABSOLVENT,

  TRONARU SILVIA

  2016

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  2/29

  TEMA PROIECTULUI

  INGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI MEDICALE ACORDATE

  PACIENTULUI CU INTOXICATII CAUSTICE

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  3/29

  CUPRINS

  ARGUMENT

  CAPITOLUL I - Prezentarea teoret!a a "o#

  I$1$ Not%n &enera#e 'e()re nto*!at !a%(t!e

  I$2 Eto#o&e

  I$+ Pato&ene

  I$, Da&no(t! !#n! (.)to.ato#o&e/

  I$ Da&no(t! )ara!#n!

  I$6 Da&no(t! 'erenta#

  I$ E3o#%te 4 Pro&no(t!

  I$5 Trata.ent

  CAPITOLUL II - Part!)area a((tente .e'!a#e #a a!te 'e n3e(t&at (nter3ent a%tono.e ( 'e#e&ate

  II$1 Part!)area a((tente #a a!te 'e n3e(t&at

  II$2 Part!)area a((tente #a nter3ent a%tono.e ( 'e#e&ate

  CAPITOLUL III - De(!rerea ten!#or .)%(e 'e ae!t%ne

  CAPITOLUL I7 - P#an 'e n&r8re a# )a!ent%#% !% nto*!at !a%(t!e

  I7$1 P#an 'e n&r8re a# )a!ent%#%

  I7$2 E'%!ate )entr% (anatate ( )ro#a*a "o#CONCLU9II

  :I:LIOGRAFIE

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  4/29

  ARGUMENT

  Ctn' tt#%# a!e(t% )roe!t4 ;n&r8rea )a!ent#or !% nto*!at4 ne 'a.(ea.a !a (%nt 'o%a !on!e)te 'e "aza4 rz%4 r(ta!%)rn(a

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  5/29

  !az%# !o-a'.n(trar 'e .e'!a.ente4 at>t t ( a#e.e#or4 %r.ate 'e "enzo'aze)ne (a% "ar"t%r!e #a e.e/ ( a#!oo# (a%a#!oo# ( .e'!a.ente #a "ar"at/$Ra(ran' )a&n#e or!ar% zar4 a(!%#t>n'%n te#e8%rna#4 (a% )%r ( (.)#% !tn' or%.%r#e n nternet4 ne 'a. (ea.a !a

  'e a)t (%nt re!3ente nto*!at#e 3o#%ntare !% &az4 .e'!a.ente4 a#!oo# (.a no% !% etno -"otan!e/$ A!e(te nto*!at 3o#%ntare4 .a .%#t 'e!>t o(tare )ato#o&!a e*)r.a 'e a)t o )ro%n'a (%ernta )(o#o&!a$ O)n#e(%nt .)arte4 n !eea !e )r3e(te !a%ze#e a!e(t% eno.en4 (%nt !e !are z! !ae(te 3na !on't#or (o!o - e!ono.!e a!t%a#e4 a#t !a e o"a#zarea4 t%r"o-!a)ta#(.%# ( nternet%#4 e!are e*)r.>n'% -(e

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  6/29

  CAPITOLUL I - Notiuni generale despre Intoxicatiile caustice

  I$1 Dente?

  Into*!ata e(te o (tare )ato#o&!a a)ar%ta !a %r.are a )atr%n'er

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  7/29

  D%)a 1-2 z#e a)are o %(oara a.e#orare4 (e '.n%eaza '%rer#e4 'ar.)o("#tatea 'e a n&t (e .entne$ Re&%r&teaza .! !anttat 'e (an&e (#a."o%r 'e .%!oa(a4 n a!ea(ta aza a)ar !o.)#!at#e? )erorata e(oa&%#%(a% (%)%rat )ere(oa&ene4 !% .orta#tate .are$

  Ce !are (%)ra3et%e(! 3or )rezenta (tr!t%r a#e e(oa&%#%4 !are n!e) (a(e !on(tt%e '%)a 1 z#e ( (e 3or .entne )ana #a %n an$ Pro&no(t!%#nto*!ate e(te &ra3$

  Morta#tatea .e'ata e(te 'e(t%# 'e .are 2/$ Pr.%# trata.ent4.e'at '%)a a!!'ent4 !on(ta n ne%tra#zarea %n!te "az!e a (o'e !a%(t!e

  )rn "a%t%r a!'e otet '#%at !% a)a4 zea.a 'e #a.ae/$ Da!a &re%tatea #an&tre e(te a!!ent%ata4 (e a!e o &a(tro(to.e )entr% )%nerea n re)a%( ae(oa&%#% ( )entr% ranrea "o#na3%#%$

  D%)a 'o%a #%n (e n!e)e trata.ent%# (tr!t%r#or )rn '#atat e(oa&[email protected]'a!a '#atat#e (%nt .)o("#e 4(e a! )#a(t 'e e(oa&$

  I$, Da&no(t! !#n! (.)to.ato#o&a/ ?

  A!e(te (%"(tante a!toneaza !a%(t! #o!a# )ro3o!an' ne!roza te(%t%r#or !% !are

  3n n !onta!t$A!t%nea (e!%n'ara &enera#a (e .ane(ta )rn?

  B a#!a#[email protected]

  B 'eze!#"r% 'roe#e!tro#[email protected]

  B t%#"%rar ner3oa([email protected]

  B a#terar )aren!.atoa(e$

  -(a#3ate e*!e(3a4)a#oare

  -'%rere e)&a(tr!a

  -'%rere #a n3e#%# !a3tat "%!a#e

  -e"ra

  -&reata

  -3ar(at%r

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  8/29

  De)n'e atat 'e !anttatea 'e (%"(tanta !a%(t!a ntro'%(a n or&an(. !at( 'e (en("#tatea n'3'%a#a$

  A!e(te eno.ene (e a&ra3eaza ( (e n(ote(! 'e &ret%r4 3ar(at%r4 t%#"%rar'e 3e'ere4 (#a"!%ne a .%(!%#at%r4 n ()e!a# a .e."re#or neroare !on%ze.nta#a4 !re(terea re!3ente )%#(%#% a re()rate ( a ten(%n artera#e$

  I$ Da&no(t! )ara!#n!?

  In !az 'e nto*!ate4 'a&no(t!area (e a!e )e "aza (tor!%#% )er(ona#4!are orenteaza .e'!%# ()re %na 'n nto*!at#e )o("#e$ A)o (e ee!t%eaza

  'erte te(te !%. ar e3a#%area %n!t#or 3ta#e? re()rata4 ten(%nea artera#a4te.)erat%ra$ Ur.ator%# )a( e(te !e# n !are (e )re#e3a )ro"e 'e %rna 4 (an&e ( (e!ret&a(tr!e )entr% ee!t%area )ro"e#or to*!o#o&!e$ Se .a )ot ee!t%a n3e(t&at

  )ara!#n!e ne()e!!e4 !%. ar ? !e.e4 %ree4 !reatnna4 ono&ra.a(an&%na4 rezer3a a#!a#na4 'ozarea &aze#or (an&%ne4 ra'o&rae )%#.onara4EG4 e*a.en %rna4 !eton%re4 !oz%re ( e*a.ene .a&(t!e? e!o&rae4!o.)%ter to.o&ra4 .a a#e( )entr% 'a&no(t!%# 'erenta# #a "o#na3%#!o.ato($

  I$6 Da&no(t!%# 'erenta#?

  Da&no(t! !are !on(ta n !o.)ararea (e.ne#or ( (.)to.e#or 'e "oa#a)rezentate 'e "o#na3 !% (e.ne#e ( (.)to.e#e a(e.anatoare a#tor "o#4 n3e'erea n#at%rar '3er(e#or 'a&no(t!e a)ro)ate$ De e*e.)#%4 '%rerea

  a"'o.na#a )oate !a%zata 'e %n n%.ar .are 'e "o#4 !are tre"%e e*!#%(e)entr% a (e a8%n&e #a 'a&no(t!%# !ore!t$ Da&no(t!%# 'erenta# e(te o eta)a!are )re!e'e (ta"#rea 'a&no(t!%#% )ozt34 a'!a 'ent!area nat%r ( !a%zeae!t%n 'e !are e(te ae!tat )a!ent%#

  A!e(ta !%)rn'e?-e)otta

  -ana#a*a

  -&a(troenterta

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  9/29

  I$$E3o#%te$Pro&no(t!?

  Pro&no(t!%# e(te 're!t )ro)ortona# !% &ra'%# 'e #ezar t(%#are4!are e(te'e)en'ent 'e '%rata e*)%ner ( 'e )ro)retat#e z!e a#e a&ent%#%!a%(t!$A!e(tea n!#%' )-%#43o#%.%# ( !on!etrata a&ent%#%@a"#tatea (a 'e a

  )enetra te(%t%r#e ( rezer3a ttra"#a$Rezer3a ttra"#a e(te ter.en%# !are re#e!ta!anttatea 'e te(%t ne!e(ara ne%tra#zar %ne !anttat 'ate 'e (%"(tanta$

  Lez%n#e (%)er!a#e (e 3n'e!a ara (e!e#e n t.) !e #ez%n#e tran(.%ra#ea% o e3o#%te &ra3a4!% n(ta#are 'e !o.)#!at ( (tenoze (e3ere$

  Pro&no(t!%# e(te rezer3at4atat !e# .e'at !at ( !e# n'e)artat$I$5 Trata.ent?

  Into*!ata !a%(t!a re)reznta o %r&enta .e'!a#a !are ne!e(ta nternarea.e'ata ntr-o (e!te 'e tera)e nten(3a$

  Se 3a a(&%ra %n!ta re()ratore )rn 3ent#ate !ore()%nzatoare ( #a ne3oe(e 3a nter3en !% nt%"ate en'otraea#a ( traeo(to.e$

  Se 3a a(&%ra %n a!!e( 3eno( )entr% ree!#"rare 'roe#e!tro#t!a (

  !o."aterea (tar 'e (o!$ Se 3a n!e)e n%trta )arentera#a ( (e o)re(te a#.entata ora#a$

  Se 3a e3ta ne%tra#zarea !a%(t!%#% )rn a'.n(trarea %ne (o#%t a!'e n!az 'e nto*!ate !% a#!a#ne ( n3er( a (o#%t#or a#!a#ne n !az 'e nto*!ate!% (%"(tante a!'e 4'eoare!e n %r.a rea!te 'e ne%tra#zare rez%#ta !a#'%ra !area&ra3eaza ar(%r#e$

  Se 3a nterz!e ()a#at%ra &a(tr!a 'eoare!e e*(ta r(!%# 'e a()rate a(%"(tante n !a#e aerene$Prn 3ar(at%r (%"(tanta a!a%(t!a ntra 'n no% n!onta!t !% e(oa&%# '%!an' 'e a(e.enea #a e*tn'erea ar(%r#or (a% !ar

  )erorate$

  Se 3a e3ta tra%.at(.%# e(oa&an )rn n(ta#area %ne (on'e &a(tr!e$

  In !az%r#e !% ar(%r )ro%n'e ( tran(.%ra#e (e 3a !o."ate ne!ta "a!terana)rn a'.n(tratrea 'e ant"oat!e !% ()e!tr% #ar& 'e a!t%ne?a.)!#na

  Pentr% )re3enrea (tenoze#or e(oa&ene (e 3a n'!a trata.ent !% )re'n(on n'oze 'e 60-50.&z t.) 'e 2-+ (a)ta.an !% (!a'erea )ro&re(3a a 'oze#or n

  %r.atoare#e 6 (a)ta.an$

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  10/29

  CAPITOLUL II Participarea asistentei medicale la acte de investigatii si

  interventii autonome si delegate

  II$1 Part!)area a((tente #a a!te 'e n3e(t&at Una 'n (ar!n#e .)ortante a#e a((tente .e'!a#e e(te !o#a"orarea e*a.narea !#n! a "o#na3%#%$ Part!)area a!e(tea e(te o 'atore (a% oo"#&ae )roe(ona#$ A8%t>n' .e'!%# "o#na3%#4 a((tenta !reaz %n !#.ata3ora"# )entr% re#aa .e'!B)a!entBa((tent$Pentr% a!ea(ta4 a((tenta tre"%e( n !ont 'e %r.toare#e (ar!n?

  -( )re&tea(! z! )(! )a!ent%#@-( )re&tea(! .atera#e#e n(tr%.ente#e ne!e(are e*[email protected]( a(&%re !on'#e 'e 'e(%rare a

  e*[email protected] -( )re&tea(! 'o!%.ente#e .e'!a#e 'e !on(%#ta4 oaa 'e o"(er3ae!#n!4 rez%#tate#e e*a.nr/@

  -a(&%r #%.naa ne!e(ar e*a.nr %nor !a3t nat%ra#e a or&an(.%#%@-erete )a!ent%# 'e tra%.at(.e4 !%ren 'e [email protected]

  -a(&%r #ntea ne!e(ar 'e(%rr e*a.en%#%@

  -)re&tete )ro'%(e "o#o&!e a#e )a!ent%#%4 )entr% a #e arta .e'!%#% #a

  3zt$E*a.nr#e 'e #a"orator ee!t%ate )ro'%(e#or "o#o&!e )ato#o&!e #etre!e

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  11/29

  Ee!t%area )re&tr )(!e a "o#na3%#% !on(t

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  12/29

  CAPITOLUL III Descrierea tehnicilor impuse de afectiune

  In&e(ta 'e 'e (%"(tante !a%(t!e )ro3oa!a #ez%n %#!ero-ne!rot!e (e3ere a#et%"%#% '&e(t3 .ane(tate )rn 3ar(at%r e.ora&!e4'%rer 3o#ente #an&tre$ar(%r retro(terna#e4'aree !% (!a%n (an'3no#ente$

  In nto*!at#e !% (%"(tante !a%(t!e (%nt !ontran'!ate )ro3o!area3ar(at%r#or4()a#at%r#or &a(tr!e ( a'.n(tratrea 'e )%r&at3e4'eoare!e e*(tar(!%# 'e )erorate$n% (e 3a n!er!a '#%area (a% ne%tra#zarea to*!%#%$

  In !onta!t !% )e#ea (%"(tante#e !a%(t!e 'eter.na ar(%r !.!e 'e 'erte

  &ra'e$n a!e(t !az (e re!o.an'a ()a#area !% .%#ta a)a (% or.a 'e 8et t.) 'e20 'e .n%te$

  Tre"%e a'.n(trate )e !a#e )arentera#a (%"(tante )entr% )re3enrea'e('ratar ( 'eze!#"r%# e#e!ro#t! a(e#?

  PERFU9IA-ntro'%!ere )e !a#e )arentera#a 4)!at%ra !% )!at%ra4a(o#%t#or .e'!a.entoa(e )entr% ree!#"rarea 'roon!a ( 33o#e.!a aor&an(.%#%$Intro'%!erea #!'e#or (e )oate a!e )rn a!e .eta#!e *ate 're!tn 3ena4)rn !an%#e 'e .atera# )#a(t! !e (e ntro'%! tran(!%tanat )rn #%.en%#

  a!e#ora!e(tea a)o (e retra&/(a% !r%r&!a#4)rn e3'enterea 3eneo n !are (e*eaza o !an%#a 'e )#a(t! !e (e .entne !r !ate3a (a)ta.an$

  SCOP-'ratarea ( .nera#zarea or&an(.%#%4a'.n(trarea.e'!a.ente#or #a !are (e %r.are(te %n ee!t )re#%n&t4'e)%rat3-'#%an' (a3orzan' e*!reta 'n or&an(. a )ro'%(#or to*!?!o.)#etarea )rotene#o (a%a#tor !o.)onente (an&3ne4a#.entatr )e !a#e )arentera#a$

  Pre&atrea .atera#e#or ne!e(are?

  -ta3a .e'!a#a a!!o)erta !% %n !a.) (ter#@

  -tr%(a )entr% )er%z (o#%t a."a#ate (ter#@

  -(o#%t 'ratante n (t!#e n!(e !% 'o) 'e !a%!%! ( ar.%ra .eta#!a (a %n)%n& or&na#e 'e .atera# )#a(t! r&%ro( (ter#zate ( n!a#zte #a te.)erat%ra!or)%#%@

  -&aro% 'e !a%!%[email protected]

  -ta3ta rena#[email protected]

  -(tat3 )re3az%t !% "ratar !% !#e.e )entr% *area #a!oane#[email protected]

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  13/29

  -1-2 (ern& L%er 'e -10 !. !% a!e )entr% n8e!t ntra3enoa(e (ntra.%(!%#are (ter#[email protected]

  -o )erna .%([email protected]

  -1-2 )en(e (ter#e4 o )en(a e.o([email protected]!a(o#eta !% !a.)%r (ter#e ( !o.)re(e (ter#[email protected]

  -(%"(tante '[email protected]

  -ro.)#a(t4oare!e ( 3ata$

  Se )re&ate(! n(tr%.ente#e ( .atera#e#e ne!e(are$ D%) !are (e (!oate ton%#(a% !e#oan%#(ter# 'e )e #a!on$ Se 'e(a!e a)arat%# 'e )er%ze (e n' ( !%r!'%#

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  14/29

  )er%zor ( (e ra!or'eaza a)arat%# 'e )er%ze #a no%# #a!on$Se 'e(!'e)re(t%"%#4)entr% a )er.te #!'%#% (a !%r&a4o)erata 'e (!."are tre"%e (a(e )ro'%!a !at .a re)e'e )entr% a n% (e !oa&%#a (an&e#e re&%#at 'n a! ( (ereeaza 'n no% 3teza 'e )er%zat a #!'%#% 'e )er%zat$Inante 'e &o#rea

  #a!on%#% (e n!'e )re(t%"%#4(e e*er!ta o )re(%ne a(%)ra 3ene )%n!tonate!% %n ta.)%n .""at n (o#%te 'ezne!tata ( )rntr-o .(!are "r%(!a4n're!ta a*%#% 3a(%#%4(e e*tra&e a*%# 'n 3ena$Se 'ezne!teaza #o!%# )%n!te!% tn!t%ra 'e o'4(e a)#!a %n )a(a.ent (ter# ( (e *eaza !% ro.)#a(t$

  Sern&a4a!e#e4a)arat%# 'e )er%zat (e ar%n!a !onor. nor.e#o$Se noteaza noaa 'e o"(er3at 'ata4!anttatea 'e #!' )er%zat4!ne a ee!t%at )er%za$

  In )r.e#e 12-2, 'e ore (e )oate rea#za e(oa&o(!o)a4!ontran'!ata n(a 'a!ae*(ta o"(tr%!t .)ortante a#e !a#or re()rator (%)eroare (a% )erorat$

  E(oa&o(!o)a- re)reznta e*a.narea #%.en%#% e(oa&an !% a8%tor%#e(oa&o(!o)%#%4 n (!o) 'a&no(t! (a% tera)e%t! e*tra&erea !or)#or (tran4!a%terzarea ( "a'8onarea %nor %#!erat4 n!zarea %nor a"!e(e4 )o#)e!to.4(!#erozarea %nor 3ar!e e(oa&ene/$

  Ten!a .e'!a#a re!%noa(te 'o%a ten! 'e a((tare 'a&no(t!a a #ez%n#or!oroz3e? e(oa&o(!o)a r&'a ( !ea #e*"#a$ Da!a )r.a 'ntre a!e(tea e(te'n !e n !e .a )%tn %t#zata4 )a(tran' an%.te n'!at )entr% !az%r#e

  neo)#az!e ( !or) (tran4 a)arta en'o(!oa)e#or #e*"#e a 'eter.nat.ono)o#zarea 'e !atre a!e(tea a .eto'e$ En'o(!o)%# ORL are a3anta8%# %n%!a#"r% re'%( !eea !e-# a!e %(or (%)orta"# 'e !atre )a!ent ( )er.te o"tnerea%nor nor.at e*tre. 'e %t#e 'e()re zona 'e ntr!are aero-'&e(t3a4 &re% (a%'e#o! )o("#e n !az%# o#o(r &a(tro"ro(!o)%#%$

  Ten!a e(te a!%ta n n!a)er ()e!a# a.ena8ate ( ne!e(ta .a .%#te .atera#e?)entr% )rote8area "o#na3%#% ( a )er(ona#%#%4 .atera#e )entr% ane(teza

  "%!oarn&e#% X#na4 No3o!ana 14 et!$/4 e(oa&o(!o) (ter#4 ta3ta rena#a4re!)ente )entr% re!o#tat4 ))a G%e'e#4 !o.)re(e (ter#e4 o!e#ar 'e )rote!te4.an%( (ter#e4 .e'!a.ente (e'at3e4 !ar'oton!e4 tr%(a ant(o!4 .e'!a.ent

  )entr% (!#erozarea 3ar!e#or e(oa&ene/$

  Pre&atrea )a!ent%#% )entr% e(oa&o(!o)e

  Pre&atrea )(!a ?

  -'ent!a n3e#%# 'e !%#t%ra &enera#a a )a!ent%#% #e&at 'e )ro!e'e%# ee!t%at

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  15/29

  -'ent!a nten(tatea r! "o#na3%#%

  -nor.eaza )a!ent%# ( (e !ere a!!e)t%#

  -!on3n&e )a!ent%# 'e ne!e(tatea ( .)ortanta n3e(t&ate-()%ne !a 3a a#at%r 'e e# )e t.)%# n3e(t&ate

  -roa&a )a!ent%# (a !o#a"oreze

  Pre&atrea z!a $

  -n z%a )re.er&atoare e*a.nar4 (e a!e te(tarea "o#na3%#% #a X#na

  -3a (e'at n (eara )re.er&atoare e*a.nar ( n '.neata z#e re()e!t3e-ane(teza )a!ent%#% (e a!e !% )a!ent%# a(ezat )e %n (!a%n4 n .ana 'rea)ta3a tne o ta3ta rena#a4 ane(teza #o!a#a (e #.teaza #a #."a4 oroarn&e4)oarn&e ( e(oa& ara ane(teza ar"ore#% traeo "ron(!

  -(e )oate a'.n(tra )a!ent%#% 1 o#a 'e Atro)na )entr% n"area (e!rete&a(tr!e4 n% (e 'a #a ta!ar'$

  Pozta )a!ent%#%$

  E(oa&o(!o)a (e )oate e*e!%ta n )ozte (ezn'a4 n 'e!%"t 'or(a# (a% n'e!%"t #atera# (tan&4 %r.arn'%-(e !a &%ra4 arn&e#e ( e(oa&%# (a e n #ne'rea)ta )entr% a an%#a #or'oza !er3!a#a$

  S%)ra3e&erea )a!ent%#% '%)a ee!t%area ten!?

  -n% 3a .an!a 1-2 ore

  -ne!e(ta (%)ra3e&ere !% .a(%rarea %n!t#or 3ta#e re()rate 4 )%#(4 ten(%neartera#a

  -a((tenta 3a a3ea #a n'e.ana e.o(tat!e n 3e'erea e.ora&e

  In!'ente ( a!!'ente?

  -e.ora&

  -(%)rane!t !% 'ert &er.en

  -'%rer n &at4 '(a&e

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  16/29

  -!ea#ee4 t%(e

  -(%"e"r#tate4 n(o.n

  PUNCTIA-re)reznta !rearea %ne !a 'e a!!e( ntr-o 3ena )rn nter.e'%# %n%a! 'e )%n!te

  S!o)? -e*)#orator-re!o#tarea (an&e#% )entr% e*a.ene#e 'e #a"orator )re!%. !e#e"o!.!e4e.ato#o&!e "a!tero#o&!e

  -tera)e%t!-a'.n(trarea 'e .e'!a.ente (%" or.a n8e!te ( a )er%zentra3enoa(e

  -re!o#tarea (an&e#% n 3e'erea tran(%zar #%-e*e!%tarea tran(%ze e (an&e (a% 'er3ate a#e (an&e#%

  Lo!%# )%n!te-3ene#e 'e #a )#%# !ot%#%4n #o!%# %n'e (e or.ezaHMH)rnana(to.ozarea #or

  -3ene#e ante"rat%#%

  -3ene#e 'e )e ata 'or(a#a a .an -3ene#e e.%ra#e

  -3ene#e (%"!#a3!%#are

  -3ene#e e.%ra#e

  -3ene#e 8%&%#are

  Pre&atre )%n!te

  -materiale necesare:-)entr% )rote!te (e o#o(e(te o )erna e#a(t!a )entr%()r8nrea "rat%#%4.%(a.a4a#eza

  -)entr% 'ezne!ta #o!%#% %n'e 3a e*e!%tata )%n!ta (eo#o(e(te a#!oo# .e'!na# ( ta.)oane

  -(e %t#zeaza a!e !% '.en(%n 'erte n %n!te 'e (!o)

  -(ern! 'e !a)a!tate4)en(e4.an%( !r%r&!a#@toate a!e(tean' 'e %n!a o#o(nta

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  17/29

  Pa!ent%# (e a(eaza ntr-o )oztr !onorta"#a ata )entr% e# !at ( )entr% !e# !ee*e!%ta )%n!tan 'e!%"t 'or(a#/

  Se e*a.neaza !a#tatea ( (tarea 3ene#or a3an' &r8a !a ane#e (a n% .)e'!e!r!%#ata 'e ntoar!ere #a n3e#%# "rat%#%

  :rat%# )a!ent%#% (e a(eaza )e )ernta (a% .%(a.a n a"t%!te ( e*ten(e.a*.a4(e 'ezne!teaza te&%.ente#e ( (e a)#!a &aro%# #a '(tanta 'e -5 !.'ea(%)ra #o!%#% %n'e (e 3a e*e!%ta )%n!ta4(tran&an'%# a(e# n!at (a o)rea(!a!r!%#ata 3enoa(a ara a !o.)r.a artera$

  E(te re!o.an'at !a )a!ent%# (a (tran&a )%.n%#43ene#e 'e3enn' a(te#t%r&e(!ente$

  E*e!%ta )%n!te?

  A((tent%# .e'!a# ."ra!a .an%(#e (ter#e ( (e a(eaza 3(-a-3( 'e "o#na3$

  Se *eaza 3ena !% )o#!e#e .an (tan&$#a ,- !.(%" #o!%# )%n!te4e*er!tan'o %(oara !o.)re(%ne ( tra!t%ne n 8o( a(%)ra te(%t%r#or 3e!ne$Se *eaza(ern&a4&ra'at#e n' n (%(4a!%# ata(at ! "zon%# n (%(4n .ana 'rea)ta 4ntre

  )o#!e ( re(t%# 'e&ete#or$

  Se )atr%n'e a!%# tra3er(an'4n or!e te&%.ent-n 're!te o"#!a4%n&%# (a e 'e+0 'e &ra'e4a)o )erete#e 3eno(-n3n&an'%(e o rez(tenta e#a(t!a )ana !an'

  a!%# nanteaza n &o#In #%.en%# 3ene4(e (!."a 're!ta a!%#% 1-2 !. ( (e !ontro#eaza )atr%n'ereaa!%#% n 3ena )rn a()rate !% (ern&a$

  Se !ontn%a ten!a n %n!te 'e (!o)%# )%n!te 3enoa(e-)re!%. n8e!tarea.e'!a.ente#or4re!o#tarea (an&e#% (a% )er%ze$

  D%)a e*e!%tarea )%n!te (e nte)arteaza (taza 3enoa(a )rn 'e(a!erea &aro%#%( a )%.n%#%$

  Se a)#!a ta.)on%# .""at n (o#%te 'ezne!tanta #a #o!%# 'e )atr%n'ere aa!%#% ( (e retra&e "r%(! a!%# 'n 3ena$

  Se !o.)r.a #o!%# )%n!te 10 .n$ :rat%# n' n )ozte 3ert!a#a

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  18/29

  CAPITOLUL I Plan de ingri!ire al pacientului cu intoxicatii caustice

  I$,$P#an 'e n&r8re a# )a!ent%#%

  SPITALUL ? JUDETEAN DE URGENT PLOIESTI

  SECTIA ? MEDICINA INTERNA

  1$ DOSAR DE ;NGRIJIRE

  DATE DE IDENTITATE

  NUMELE S PRENUMELE 7$

  7ARSTA ++ an SEXUL M

  DOMICILIU ? Lo!a#tatea MAGURELE

  STR$ PRINCIPALA NR$ JUDETUL PRAO7ADIAGNOSTIC LA INTERNARE ? 1$Into*!ate (%"(tana !a%(t!atentat3a(%!'/

  SITUATIA FAMILIALA SI SOCIALA

  SITUATIA FAMILIAL?:UNA

  SITUATIA SOCIALA?:UNA

  CONDITII DE LOCUIT ? :UNERELATIILE CU FAMILIA ?:UNE CU PRIETENII ? e(te o )er(oana retra(a4

  PERSOANE DE LEGATURA$Gra' 'e r%'ene .a.a

  ANTECEDENTE

  EREDO COLATERALE?nea&a #%e(%#4 T$:$C$-%#4 S$I$D$A$4 a#te "o# !ron!e

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  19/29

  PERSONALE PATOLOGICE ? a)en'!e!to.e #a 12 an4 "o# a#e !o)#are

  FACTORI DE RISC LEGATI DE MODUL DE 7IATA?%.ator4"a%tor 'e!aea4 a#!oo#%# o!azna#$

  MEDICATIA DE FOND ADMINISTRATA INAINTEA INTERNARII ? n%a a3%t $

  EXTRAS DIN EXAMENUL MEDICAL LA INTERNARE

  ISTORIC ?Pa!ent%# (e )reznta #a (er3!%# UPU )entr% '%rer

  a"'o.na#e4(#a"!%ne .%(!%#ara4'!%#tate

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  20/29

  PRESCRIPTII MEDICALE

  TRATAMENT?arnetn4 no-()a4 %!oza

  EXAMENE DE LA:ORATOR ? e.o#e%!o&ra.a4 %ree4 !reatnna4a!'

  %r!4TGP4TGO

  REGIM ALIMENTAR?'r!$

  O:SER7AREA INITIALA

  SITUATIA LA INTERNARE? IK15!. GK56&$T$A$K1+050..&

  PK=5.n TK+6420C RK26.n$ 3azK"%n4a%zK"%n

  NE7OI FUNDAMENTALE ?

  A RESPIRA?ta!ar'e

  A MANCA?'e)en'ent 4'%rer a"'o.na#e4)o("#a ae!tare a .%!oa(e

  &a(tr!e$

  A ELIMINA?'e)en'ent4e#.nare rena#e '.n%ate$

  A DORMI4 A SE ODINI?'e)en'ent4 (o.n a&tat$

  A SE ;M:RACA? 'e)en'ent4 n!oor'onare .otore$

  A A7EA O :UNA POSTURA?'e)en'ent4 )o(t%ra .o'!ata 'atorta (tar&enera#e .o'!ata$

  A MENTINE TEMPERATURA IN LIMITE FI9IOLOGICE? n'e)en'ent-

  A FII CURAT? 'e)en'ent4n%

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  21/29

  3ata (anato(ALERGIC - n% e(te a#er&! $

  ASPECTE PSIOLOGICE

  STAREA DE CONSTIENTACOMPORTAMENT? a&tat4 a#ternant !% (o.no#enta

  MOD DE INTERNARE ? (n&%ra ? !% a.#a ? $

  C% (a#3area ? DA

  ASPECTE SOCIOLOGICE

  MOD DE 7IATA? (n&%r

  MEDIUL? r%ra#

  PARTICULARITATI? n% (%nt

  PRO:LEME SOCIALE? n% (%nt

  INTERPRETAREA DATELOR

  NE7OI NESATISFACUTE? 'n !e#e 11 ne3o (%nt 'e 'e)en'enta4 + 'e

  n'e)en'enta

  POSI:ILITTATI

  7INDECARE DA

  STA:ILI9ARE4 AMELIORARE?- 'a !% !on'ta (a n% a)ara !o.)#!atAGRA7ARE ?

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  22/29

  -.ontorzarea e#.nar#or

  -re!o#tarea 'e (>n&e4 %rna )entr% e*$ 'e #a"orator

  -a'.n(trarea .e'!ate !ore()%nzatoare

  -(a )re3n a)arta !o.)#!at#or

  MOMENTELE IMPORTANTE ALE SPITALI9ARII

  INTERNAREA

  EXTERNAREA rentoar!erea

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  23/29

  MEDICATIA PACIENTULUI S.V.

  19.06.2013

  Ser zo#o&! 00 .# !% 7t$ :14 :6A()atoort 112 oreArnetn 1 o#azA#&o!a#.n #a ne3oeG#%!oza 1 #a!onzM#&a..a 1 o#a (eara

  20.06.2013

  Ser zo#o&! 00 .# !% 7t$ :14 :6A()atoort 112 oreArnetn 1 o#azA#&o!a#.n #a ne3oeG#%!oza 1 #a!onzM#&a..a 1 o#a (earaRn&er 1z

  Ceort 2 &21.06.2013

  Ser zo#o&! 00 .# !% 7t$ :14 :6A()atoort 112 oreArnetn 1 o#azA#&o!a#.n #a ne3oeG#%!oa 1 #a!onzM#&a..a 1 o#a (earaRn&er 1z

  Ceort 2 &

  22.06.2013

  Ser zo#o&! 00 .# !% 7t$ :14 :6A()atoort 112 oreArnetn 1 o#azA#&o!a#.n #a ne3oeG#%!oza 1 #a!onzM#&a..a 1 o#a (eara

  Rn&er 1zCeort 2 &

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  24/29

  I" # $ducatie pentru sanatate si profilaxia %olii

  Pro#a*a B n nte#e(%# 'e)#n a# !%3nte#or e(te an(a."#%# .a(%r#or orentate()re )ro.o3area (anatat4 o!rotrea (anatat4 )re3enrea "o##or4 re'%!erea!on(e!nte#or n !az 'e "oa#a ( e3tarea 'e!e(e#or )re.at%re$

  Ma(%r#e )rn!)a#e )entr% e3tarea nto*!at#or !% (%"(tante !a%(t!e (%nt?

  - n% a.e(te!at n!o'ata (%"(tante#e [email protected]

  - tnet )ro'%(e#e 'e !%ratare ( (%"(tante#e !.!e n re!)ente#e or&na#[email protected] o#o(t (%"(tante#e !.!e n%.a n #o!%r "ne aer(te$

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  25/29

  CONCLU9II

  Me'!na n% e(te o .e(ere ! o )roe(%ne4 o a!t3tate 'eo(e"t

  'e !o.)#e*a ( n e*er!tarea e (-a% !er%t ntot'ea%na .%#t)#e !a#tat$

  Fa)t%# !a .e'!%#% ( a((tente .e'!a#e (e n!re'nteaza 3ata %n%

  o.4 re!%no(!>n'%--(e n a!e#a( t.) 're)t%# 'e a 'e!'e an%.te .a(%rn (!o)%# 3n'e!ar ( a# )ro.o3ar (anatat n'3'%#%4 n(tt%e )entr%

  a!ea(ta )roe(e .)ortante !ernte$

  Cre' !a e(te ntere(ant (a rea.nte(! !>te3a 'ntre a!e(te !ernte4

  )re3az%te 'e a#te# ( 'e %n Co' Internatona# 'e et!a n%r(n&? Re()on(a"#tatea

  %n'a.enta#a a a((tente .e'!a#e e(te? (a )a(treze 3ata4 (a n#at%re (%ernta

  ( (a )ro.o3eze (anatatea$ A((tenta .e'!a#a tre"%e (a .entna tot t.)%#(tan'ar'e r'!ate 'e n&r8re ( (a re()e!te an%.te re&%# 'e !on'%ta

  )roe(ona#a$ A((tenta .e'!a#a n% tre"%e (a e "ne )re&atta n%.a 'n

  )%n!t 'e 3e'ere )ra!t!4 ! tre"%e (a-( .entna !%no(tnte#e teoret!e (

  )r!e)erea #a %n n3e# oarte na#t$ A((tent%# are o"#&ata 'e a )a(tra (e!ret%#

  )roe(on$ A((tenta tre"%e (a re!%noa(!a n% n%.a re()on(a"#tat#e4 ! (

  #.te#e %[email protected] re!o.an'ate (a% 'ate 'e %n trata.ent ara reernte.e'!a#e n%.a n %r&ente ( ra)orteaza e!are a!t%ne %n% .e'! !e# .a

  'e3re.e )o("#$ A((tenta .e'!a#a are o"#&ata 'e a n'e)#n or'ne#e

  .e'!%#% n .o' !on(tent 4 #oa# ( nte#&ent ( (a re%ze (a )art!)e #a

  o )ro!e'%r !are (e a"ate 'e #a et!a 'e e*e.)#% #a ee!t%area %n% a3ort

  #e&a#/$ A((tenta tre"%e (a !oo)ereze ( (a .entna o re#ate ar.onoa(a

  !% .e."r a#tor )roe( ( !% !o#e& (a$ A((tenta .e'!a#a tre"%e (a )art!)e( (a .)arta re()on(a"#tat#e !% a#t )roe(on(t a (anatat4 n )ro.o3area

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  26/29

  eort%r#or 'e a nta#n ne3o#e 'e (anatate a#e oa.en#or$ ;n&r8r#e

  a((tent%#% .e'!a# tre"%e (a %r.area(!a ntot'ea%na )ro.o3area (anatat4

  )re3enrea ."o#na3r#or4 (at(a!erea ne3o#or )a!ent%#% n 3e'erea

  re!e)tonar n'e)en'ente !>t .a !%r>n' )o("#4 a#narea (%ernte#or$

  E(te a'e3arat !a .are )arte 'n atr"%t#e %ne a((tente .e'!a#e

  (%nt #e&ate (tr!t 'e a!t3tatea 'e(a(%rata n ()ta# 'ar n% tre"%e #a(at n

  )#an (e!%n'ar a)t%# !a )re3enrea ."o#na3r#or ( )ro.o3area (anatat (e

  )ot rea#za n or!e .o.ent a# 3et 'e z !% z$

  Da!a ne &>n'. 'e !>te or a. nt>#nt %n 3e!n !are a.>na .ere%re)arata !entra#e 'e &az4 o !%no(tnta !are ntr-%n .o.ent '!# 'n 3ata

  re!%r&e #a "a%t%ra )entr% a (e #n(t4 (a% .%#t4 !ar oarte .%#t4 !etaten

  (%" n#%enta a#!oo#%#% nta#n. )e (tar'a4 )ro"a"# !on(tentzan' a)t%# !a

  %n !%3>nt4 !%. ar )re3ente4 are %n (e.n!at .%#t .a a.)#% 'e!>t !e#

  'ent 'e 3o!a"%#ar%# #." ro.>ne$ De a! ( !on!#%za !a .e'!na (

  (anatatea (%nt !o.)#e.entare ( !a 'a!a .e'!na (e )ra!t!a 'oar n ()ta#4

  )entr% )ro.o3area (anatat n% e*(ta #.te te.)ora#e (a% ()ata#e$ A(te#4 )e

  3tor4 (&%r !a 3a )o("# (a ant!)at o (t%ate !% r(! 'e nto*!are ( !%

  re!%noa(terea )r.e#or (.)to.e ne 3a 'a )o("#tatea 'e a nter3en !e#

  )%tn !% %n a3ert(.ent (a% !% %n (.)#% (at 'e a .er&e )entr% o 3zta

  .e'!a#a #a !e# .a a)ro)at !a"net .e'!a#$

  Un a(te# 'e !o.)orta.ent re()on(a"# ( !on(tn!o( 'enota n% n%.a o "%na

  )re&atre )roe(ona#a ( o "%na !a)a!tate 'e e3a#%tare a r(!%r#or 'ar n ()e!a#

  o .are (en("#tate )er(ona#a4 !% (at(a!ta 'e a )%tea 'e o#o( ( n aara

  ore#or 'e (er3!%$

  A o a((tenta .e'!a#a n% e(te 'oar o )roe(e4 e(te n )r.%# r>n' o

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  27/29

  .o'a#tate 'e a )er(ona#a4 %n'e e!are e*)r.a !%. (te .a "ne toate

  a!e#e !a#tat ( !%no(tnte !are a% !on(tt%t .ot3ata ( .)%#(%# 'e a

  a#e&e a!ea(ta .e(ere$

  Toate a!e(tea )ot e*)r.ate ntr-%n (n&%r !%3>nt4 )a(%ne (a%

  3o!ate4 !eea !e n(ean.a a a3ea o .e(ere )e !are t-a 'ort-o 'ar n ()e!a#

  )entr% !are e(t 'e(tnat ( (t !a n aara 'e rez%#tate#e o"tn%te 3e a3ea

  ntot'ea%na !on(tnta ( .%#t%.rea 'e a n'e)#nt .enrea ta$

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  28/29

  :I:LIOGRAFIE

  -Ten! 'e e3a#%are ( n&r8r a!or'ate 'e a((tent .e'!a#

  L%!reta Ttr!a4

  E't%ra 7ata .e'!a#a ro.>nea(!a4 :%!%re(t4 200

  -;n&r8rea ()e!a#a a "o#na3#or

  F#or!a U'.a ( Ro'!a Pen!%4

  E't%ra D'a!t!a ( )e'a&o&!a4 :%!%re(t4 200,

  -Me'!na nternaAnton Dan N!%#e(!% ( Traan C>r!%.are(!%4

  E't%ra D'a!t!a ( )e'a&o&!a4 :%!%re(t4 200

  -Ur&ente .e'!o-!r%r&!a#e$ Snteze

  L%!reta Ttr!a4

  E't%ra Me'!a#a4 :%!%re(t4 200,

  -Me'!na nterna

  Moara Mn!%4

  E't%ra Caro# Da3#a4 :%!%re(t4 200,

  -Ten!a n&r8r "o#na3%#%$ 7o#$ II

 • 7/26/2019 Ingrijiri Specifice Asistentei Medicale Acordate Pacientului Cu Intoxicatii Caustice

  29/29

  C$ Moze(4

  E't%ra Me'!a#a4 :%!%re(t4 2001