Îngrijirea Copilului Cu SIDA

Embed Size (px)

Text of Îngrijirea Copilului Cu SIDA

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  1/15

  ngrijirea copilului cungrijirea copilului cu

  SIDASIDASIDA=sindromul imuno SIDA=sindromul imuno

  deficienei dobndite acutedeficienei dobndite acute

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  2/15

  EtiologieEtiologie -HIV este cauza primar a SIDA-HIV este cauza primar a SIDA -exista diferite tipuri de HIVHIV-! "i HIV-#-exista diferite tipuri de HIVHIV-! "i HIV-# $opiii infectai pot fi inclu"i n % cate&orii$opiii infectai pot fi inclu"i n % cate&orii -copii nscui din mame seropoziti'e-copii nscui din mame seropoziti'e -copii care au primit preparate de s(n&e infectate)nainte de-copii care au primit preparate de s(n&e infectate)nainte de

  iniierea testrii HIV n !*+,iniierea testrii HIV n !*+, -adolesceni infectai datorit comportamentului-adolesceni infectai datorit comportamentului

  inadec'at)de risc naltinadec'at)de risc naltransmiterea orizontal a HIV se face prin contact sexual sauransmiterea orizontal a HIV se face prin contact sexual sau

  expunere la s(n&e infectat sau alte lic.ide ale corpului careexpunere la s(n&e infectat sau alte lic.ide ale corpului careconin 'izibil s(n&e/conin 'izibil s(n&e/

  ransmiterea 'ertical )perinatal) a HIV se face c(nd oransmiterea 'ertical )perinatal) a HIV se face c(nd ofemeie nsrcinat) infectat cu HIV transmite 'irusulfemeie nsrcinat) infectat cu HIV transmite 'irusulcopilului ei/copilului ei/

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  3/15

  FiziopatologieFiziopatologie

  HIV infecteaz selecti' anumite celule dinHIV infecteaz selecti' anumite celule dincorpul omenesclimfocitele 0corpul omenesclimfocitele 0.elper)monocitele macrofa&e/.elper)monocitele macrofa&e/

  HIV cauzeaz disfuncia celulelor primareHIV cauzeaz disfuncia celulelor primare"i secreia de anticorpi/"i secreia de anticorpi/

  1'oluie-#23 prezint o e'oluie rapid a1'oluie-#23 prezint o e'oluie rapid abolii)muli dintre ace"ti copii mor p(na labolii)muli dintre ace"ti copii mor p(na la'(rsta de 0 ani'(rsta de 0 ani

  -+23 prezint o e'oluie lent a-+23 prezint o e'oluie lent abolii cu o supra'ieuire de peste , ani de labolii cu o supra'ieuire de peste , ani de ladeclan"area bolii/declan"area bolii/

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  4/15

  MANIFESTRI CLINICEMANIFESTRI CLINICE

  4imfoadenopatie4imfoadenopatieHepatospleno&amieHepatospleno&amie

  $andidoz oral$andidoz oralDiaree cr/ sau recurentDiaree cr/ sau recurent 5arotidit5arotidit

  6ncetinirea cre"terii6ncetinirea cre"terii

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  5/15

  DIAGN.!"ITI#DIAGN.!"ITI#

  5entru a depista infecia cu 'irus HIV5entru a depista infecia cu 'irus HIVsunt folosite testele 1lisa "isunt folosite testele 1lisa "i7esternblot/7esternblot/

  $ulturi 'irale$ulturi 'irale 5$8 pentru detectarea AD9 lui5$8 pentru detectarea AD9 lui

  pro'iral "i al anti&enului 5#0/pro'iral "i al anti&enului 5#0/

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  6/15

  MANAGEMENT TERAE$TICMANAGEMENT TERAE$TIC Scopul terapiei n infecia cu HIV include scderea cre"teriiScopul terapiei n infecia cu HIV include scderea cre"terii

  ni'elului 'irusului n s(n&e)pre'ine "i trateaz infeciileni'elului 'irusului n s(n&e)pre'ine "i trateaz infeciileoportuniste "i introducerea unui suport nutriional "ioportuniste "i introducerea unui suport nutriional "itratament simptomatictratament simptomatic

  :edicamentele antiretro'irale conin nucleozide ce opresc:edicamentele antiretro'irale conin nucleozide ce opresc

  nmulirea 'iru"ilor)in.ibitori denmulirea 'iru"ilor)in.ibitori dere'erstranscriptaz)in.ibitori de proteaz/re'erstranscriptaz)in.ibitori de proteaz/ 5rofilaxia este folosit des "i pentru alte infecii ca infecia5rofilaxia este folosit des "i pentru alte infecii ca infecia

  cu :;cobacterium a'ium)Herpes simlex precum "i n cazulcu :;cobacterium a'ium)Herpes simlex precum "i n cazulcandidozelor/candidozelor/

  5ro&nostic)copii dia&nosticai cu SIDA n primul lor an de5ro&nostic)copii dia&nosticai cu SIDA n primul lor an de

  'ia 'or a'ea probabil o 'ia scurt

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  7/15

  C!NSIDERA%II N$RSINGC!NSIDERA%II N$RSING 6n educaia cu pri'ire la infecia HIV are n 'edere6n educaia cu pri'ire la infecia HIV are n 'edere

  pre'enirea bolii)educaiapre'enirea bolii)educaiaadolescenilor)informaiile le&ate de depena deadolescenilor)informaiile le&ate de depena dedro&uri "i riscurile acti'itii sexuale neproteate)dro&uri "i riscurile acti'itii sexuale neproteate)

  explicarea modului de transmitere "i controlareaexplicarea modului de transmitere "i controlareacopiilor infectai "i a persoanelor care icopiilor infectai "i a persoanelor care iin&riesc)"i respecarea 5recauiunilr >ni'ersalein&riesc)"i respecarea 5recauiunilr >ni'ersalepri'ind s(n&ele "i fluidele corpului/pri'ind s(n&ele "i fluidele corpului/

  ?riile comune psi.osociale includ scoaterea de la?riile comune psi.osociale includ scoaterea de lai'eal a dia&nosticului copilului ) dificultii'eal a dia&nosticului copilului ) dificultifinanciare) sti&matul HIV)e'aluarea durerii "ifinanciare) sti&matul HIV)e'aluarea durerii "iadministrare de calmante/administrare de calmante/

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  8/15

  DIAGN!STIC DE N$RSINGDIAGN!STIC DE N$RSING&ri'c (e in)ec*ie a'ociat (e ap+rare&ri'c (e in)ec*ie a'ociat (e ap+rare

  (e)icitar+(e)icitar+ @biecti' !/-risc minim de [email protected]' !/-risc minim de infecie Inter'enii nursin&-copilul 'a fi pus nInter'enii nursin&-copilul 'a fi pus n

  camer n camer separat)e'it contactulcamer n camer separat)e'it contactul

  cu persoane str(ine)se respect normelecu persoane str(ine)se respect normelede asepsie ) n 'ederea reducerii risculuide asepsie ) n 'ederea reducerii risculuide infecie)se menine o stare de nutri"iede infecie)se menine o stare de nutri"iecorespunztoare "i un pro&ram de odi.ncorespunztoare "i un pro&ram de odi.nadec'at)administrarea unei imunizriadec'at)administrarea unei imunizricorecte) administrarea antibioterapieicorecte) administrarea antibioterapieiindicateindicate

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  9/15

  !,iecti-ul .&nu -a r+'p/n(i in)ec*ia!,iecti-ul .&nu -a r+'p/n(i in)ec*iala al*iila al*ii

  Inter'enii nursin&-implementareaInter'enii nursin&-implementareaprecauiilor pentru pre'enireaprecauiilor pentru pre'enirearspndirii 'irusului)instruirea familieirspndirii 'irusului)instruirea familieipersonalului)n'area copilului spersonalului)n'area copilului sfoloseasc metode protecti'e pentrufoloseasc metode protecti'e pentrupre'enirea rspndiriipre'enirea rspndirii

  infeciei)indi'idualizarea msurilor deinfeciei)indi'idualizarea msurilor deprotecieprotecie

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  10/15

  !,iecti- 0.&pacientul -a a-ea o!,iecti- 0.&pacientul -a a-ea o'tare (e nutri*ie opti1+'tare (e nutri*ie opti1+

  Inter'enii nursin&/-pacientul 'aInter'enii nursin&/-pacientul 'aprimi mese cu coninut caloric "iprimi mese cu coninut caloric "iproteic crescut)administrareaproteic crescut)administrareamncrii preferate)nbuntireamncrii preferate)nbuntireameselor cu suplimentmeselor cu suplimentnutriti')monitorizarea &reutii "inutriti')monitorizarea &reutii "i

  nlimii copilului)administarea denlimii copilului)administarea demedicamente antifun&ice pentrumedicamente antifun&ice pentrutratamentul candidozei bucaletratamentul candidozei bucale

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  11/15

  !,iecti- 2& pacientul -a participa la!,iecti- 2& pacientul -a participa laacti-it+*i /n grup 'au /n )a1ilieacti-it+*i /n grup 'au /n )a1ilie

  Inter'enii nursin&educareaInter'enii nursin&educareapersonalului de la "coal desprepersonalului de la "coal despre'irusul HIV pentru a nu izola copilul'irusul HIV pentru a nu izola copilul

  n colecti'itate) ncuraarea copiluluin colecti'itate) ncuraarea copiluluila acti'iti cu ali copii "i familiila acti'iti cu ali copii "i familii

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  12/15

  !,iecti-3&a(ole'centul '+ ai,+ un!,iecti-3&a(ole'centul '+ ai,+ unco1porta1ent 'e4ual '+n+to'co1porta1ent 'e4ual '+n+to'

  Inter'enii nursin&informareaInter'enii nursin&informareaadolescentului despre transmitereaadolescentului despre transmitereasexual)riscul infecieisexual)riscul infecieiperinatale)folosireaperinatale)folosireaprezer'ati'ului)ncuraareaprezer'ati'ului)ncuraareaadolescenilor s 'orbeasc despreadolescenilor s 'orbeasc despre

  sentimentele "i problemelesentimentele "i problemelereferitoare la sexreferitoare la sex

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  13/15

  !,iecti-5.&'+ ai,+ (urere 1ini1+!,iecti-5.&'+ ai,+ (urere 1ini1+

  Inter'enii nursin&calmarea durerii)Inter'enii nursin&calmarea durerii)folosirea strate&iilorfolosirea strate&iilornonfarmacolo&ice pentru a autanonfarmacolo&ice pentru a autacopilul s controleze durerea)copilul s controleze durerea)folosirea msurilor de confort &eneralfolosirea msurilor de confort &eneralla su&ari)folosirea strate&iilorla su&ari)folosirea strate&iilor

  farmacolo&icefarmacolo&ice

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  14/15

  ConcluziiConcluzii $opiii infectai cu HIV au ne'oie de n&riiri speciale$opiii infectai cu HIV au ne'oie de n&riiri speciale

  acordate att lor ct "i familiilor din care fac parte/acordate att lor ct "i familiilor din care fac parte/ a de situaia existent n S>A) n 8om(nia sunt cazuria de situaia existent n S>A) n 8om(nia sunt cazuri

  mai rare de copii care au fost nscui din mame infectate )mai rare de copii care au fost nscui din mame infectate )maoritatea au contactat 'irusul HIV prin spitalizrimaoritatea au contactat 'irusul HIV prin spitalizri

  repetate n special nainte de !*+*/repetate n special nainte de !*+*/ 6n populaie exist sentimentul de team ) de6n populaie exist sentimentul de team ) derepercursiunile aduse asupra 'ieii familiei la aflarearepercursiunile aduse asupra 'ieii familiei la aflareadia&nosticului pe care l are copilul de ctredia&nosticului pe care l are copilul de ctrecunoscui/5entru a e'ita acest lucru si pentru a e'itacunoscui/5entru a e'ita acest lucru si pentru a e'itaizolarea copilului)prinii e'it sa 'orbeasc despre boal)izolarea copilului)prinii e'it sa 'orbeasc despre boal)ascund dia&nosticul c.iar al propriului copil/ascund dia&nosticul c.iar al propriului copil/

 • 7/25/2019 ngrijirea Copilului Cu SIDA

  15/15