28
Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Ingineria Valorii Proiect Studente :Al-Radi Eliza Brișcoiu Mădălina Profesor coordonator: S. l. dr. ing. Limbașan Georgiana 1

Inginerie Valorii Proiect Bun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IV

Citation preview

Page 1: Inginerie Valorii Proiect Bun

Universitatea Transilvania BrasovFacultatea de Inginerie Tehnologică și Management

Industrial

Ingineria Valorii

Proiect

Studente :Al-Radi ElizaBrișcoiu Mădălina

Profesor coordonator: S. l. dr. ing. Limbașan GeorgianaSpecializare: Inginerie Economică Industrială

Grupa: 2421

An universitar 2015-2016

1

Page 2: Inginerie Valorii Proiect Bun

CUPRINS

1. Descompunerea produsului în părţi componente și evidenţierea rolului

funcţional al fiecăruia

2. Stabilirea și descrierea caracteristicilor de calitate ale produsului

studiat

3. Realizarea nomenclatorului de funcții

4. Stabilirea relației părti componente-funcții;compararea funcțiilor între

ele

5. Dimensionarea tehnică și economică a funcțiilor

6. Repartizarea costurilor pe funcții

7. Analiza sistemică a funcţiilor

8. Concluzii

2

Page 3: Inginerie Valorii Proiect Bun

Microscopul optic

1. Descompunerea produsului în părţi componente și evidenţierea rolului funcţional al fiecăruia

Un microscop este un instrument optic de mare precizie, care folosește o lentilă sau o combinație de lentile, pentru a produce imagini mult mărite ale unor specimene sau obiecte mici- în special când sunt prea mici pentru a le observa cu ochiul liber.

Principalele părți componente ale unui microscop optic sunt:

1. Ocularul2. Turela rotativă3. Lentile obiectiv4. Butoane de reglaj:

Reglaj grosier Reglaj fin

5. Corp6. Platformă7. Diafragma și condensatorul8. Iluminator sau oglindă9. Cleme de poziționare Figura 1. Microsop optic

1.Ocularele : sunt formate dintr-o serie de lentile montate într-un tub și se află în partea superioară a unui microscop.

Funcția principală a ocularelor este aceea de a permite utilizatorului să vada imaginea focusată, proiectată de obiectiv și să măreasca pentru a doua oară imaginea.

Câteva dintre caracteristicile principale ale ocularelor:

- Materialul ocularului: cel din plastic asigură o calitate scăzută- Puterea de multiplicare a măririi obiectivului- Diametrul aperturii( apertura limitează câmpul vizual).

3

Page 4: Inginerie Valorii Proiect Bun

2. Obiectivele : sunt cele mai importante componente ale microscopului.

Principala lor funcție este aceea de a aduna lumina care trece prin specimen și apoi proiectarea imaginii în corpul microscopului.

Câteva dintre caracteristicile principale ale ocularelor:

- puterea de mărire;

- planeitatea câmpului( cât de focalizat este specimenul pe întreaga suprafață a imaginii);

- apertura numerică : numărul care exprimă capabilitatea lentilei de a rezolva detalii fine la un obiect care trebuie observat;

- rezoluția :distanta de separație dintre doua detalii;

- grosimea în mm a lamelei;

- standarde: DIN, RMS,VIS (distanta parafocala diferita);

- parafocal: posibilitatea de a schimba obiectivele de diferite puteri și de a păstra focusul;

- tipul uleiului de imersie: concentrează lumina și mărește rezoluția;

3. Condensatorul

Funcția principală a condensatorului este de a aduna lumina ambientală și de a o concentra într-un con de lumină înspre specimen.

-tipul condensatorului : Abbe,clasic.

4

Page 5: Inginerie Valorii Proiect Bun

4.Diafragma se găsește sub platforma microscopului și ajustează cantitatea de lumină care trece prin specimen.

Tipul diafragmei :

disc - cel mai simplu și mai ieftin tip de diafragmă. Este localizată între sursa de lumină și lamă sau specimen. Constă într-un disc rotativ și 5-10 orificii de diferite diametre care pot limita cantitatea de lumină ce este filtrată.

iris- un tip de diafragmă mai simplu și mai scump. Au un diametru variabil (precum irisul unui ochi) care are rolul de a limita diametrul orificiului prin care trece lumina.

5.Sistemul de iluminare : iluminatorul este sursa de lumină care iluminează obiectul sau specimenul pentru a putea fi observat.

-surse de lumină: tungsten, halogen, LED, etc;

-forme de iluminare: câmp luminos, difuză, câmp întunecat.

6.Sisteme de focalizare

Modul de focalizare :

- platforma se mișcă vertical mai aproape sau mai departe de obiectivul care rămâne fix;

- mișcarea pe verticală a obiectivului în timp ce platforma rămâne fixă.

7. Capul (corpul) : partea superioară a microscopului care conectează ocularul de adaptorul pentru obiective

Poate fi de tip monocular, binocular, trinocular, etc.

8. Platforma :se află sub obiectiv, pe ea fiind așezate obiectivele de observat.

Cu cât o platformă este mai complexă și mai scumpă, cu atât mai ușor va fi centrat specimenul. O scală de tip Vernier pe platformă oferă posibilitatea efectuării de măsuratori.

5

Page 6: Inginerie Valorii Proiect Bun

2. Stabilirea și descrierea caracteristicilor de calitate ale produsului

studiat

CARACTERISTICI TEHNICE

-Domeniul de mărire : 40x-1000x-Sistem de iluminare : LED-Corp microscop: greutate – aproximativ 1500 g; înălţime-460mm; lăţime-200 mm; lungime-305 mm; dimensiuni platformă: 20 x 145;-Focalizare : interval de focalizare – 20mm; citire – 2 µm/diviziune ; unitate de siguranță: oprire antifocus;-Port obiectiv: rotativ la 45º, vedere înclinată, cap rotativ 360 º,monocular ,acromat;-Cap microscop: distanță inter-pupilară reglabilă (48-75 mm);-Alimentare: sursă de curent electric sau baterii tip AA;-Placa suport: detașabilă si reversibilă;-Focusare: acționare fină și rapidă;

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

-Fiabilitate

-Mentenabilitate

CARACTERISTICI ERGONOMICE

-Relieful ocular : cu cât este mai mare cu atât este mai bine pentru cei ce poartă ochelari

-Inelul de ajustare al dioptriilor : face posibilă obținerea de imagini focusate pentru persoanele care au dioptrii diferite la ochi

-Cupele de cauciuc: reduc lumina ambientală și asigură confort- dar nu sunt recomandate pentru persoanele care poartă ochelari

CARACTERISTICI ECONOMICE

-Prețul de achiziție : 1110lei

-Costuri de utilizare/ întreținere.

6

Page 7: Inginerie Valorii Proiect Bun

CARACTERISTICI ESTETICE

-Tip constructiv: monocular

-Culoare : negru-alb

-Design

3.Realizarea nomenclatorului de funcții

Nomenclatorul constă în prezentarea într-o ordine, aleasă arbitrar în această fază, a

tuturor funcţiilor şi a unităţilor lor de măsură.

Tabelul 3.1. Funcțiile microscopului optic

Simbol Denumireafuncției Tipulfuncției U.M

A Măreste imaginea Principală obiectivă Distanță focală

Precizie

B Captează lumina Principală obiectivă Fotoni

C Realizează fotografii Principală

obiectivă

MPixeli

D Salvează imaginile Principală subiectivă GB

EA Permite mișcarea

ocularelor

Auxiliară obiectivă Unghiul de mișcare-

grade

F Reglează lumina Principală obiectivă Intensitatea luminii-

candela

GJ Este mentenabil Obiectivă auxiliară Durata de viață-ore/an

H Este ușor de transportat Principală obiectivă Masa produsului-kg

I Este estetic Principală obiectivă -

J Este fiabil Principală obiectivă Durată de funcționare-

zile/an

7

Page 8: Inginerie Valorii Proiect Bun

4.Stabilirea relației părti componente-funcții;

compararea funcțiilor între ele

Stabilirea nivelului de importanță a funcțiilor:

Nivelul de importanţă al funcţiilor produselor se stabileste în vederea determinării

contribuţiei fiecăreiadintre ele la realizarea valorii de întrebuinţare.

Funcţiile se ordonează pe baza omparării, unele cu altele, de către un eșantion reprezentativ

de utilizatori și de specialisti. Comparaţia nu se face pe baza cuantificării valorii de

întrebuinţare a fiecărei funcţii, ci pe baza aprecierii, de către utilizatori, a contribuţiei pe care

o aduce fiecare din funcţiile ce urmează a fi incluse în nomenclator.

Tabelul 4.2. Modul de stabilire a nivelului de importanţă

  A B C D F H I JA 1 0 0 0 0 0 0 0B 1 1 0 0 0 0 0 0C 1 1 1 0 0 0 0 1D 1 1 1 1 1 0 0 0F 1 1 1 0 1 0 0 1H 1 1 1 1 0 1 0 1I 1 1 1 1 0 1 1 1J 1 1 1 1 0 1 0 1Total 8 7 6 4 2 3 1 5Pi  22,22%  19,44%  16,66%  11,11%  5,55%  8,33%  2,77%  13,88%

Parcurgând aceste etape, din tabelul 3.2 rezultă: Funcţia A este cea mai importantă, acumulând 8 puncte şi având ponderea maximă de

22,22%; Funcţia I, cu cea mai mică importanţă, are punctajul 1 şi ponderea de numai 2,77%.

8

Page 9: Inginerie Valorii Proiect Bun

5.Dimensionarea tehnică și economică a funcțiilor

Stabilirea costului fiecărui element component al subansamblurilor, prin intermediul

cărora produsul îsi realizează funcţiile, permite dimensionarea economică a acestora.

Algoritmul de repartizare a costurilor pe funcții presupune evidențierea costurilor cu

materialul, cu manopera și regia de fabricație pentru fiecare funcție în parte.

CT produs=∑n=1

m

CT i

CT produs=∑n=1

m

(Cmat+Cman+C R )

Calcul premergător dimensionării economice a funcțiilor:

CTp =CT1 +CT2 + ...CT9

CT1= Cmat + Cman +Cr

Cmat= 105,5 lei

Cman=nt *Sbh

Pentru turnare: Cman= 0,07 ore/buc *1100 lei =77 lei buc.

Pentru montaj: Cman=0,05 ore/buc * 1100 lei= 55 lei/buc

Cmant=77+55= 132 lei

9

Page 10: Inginerie Valorii Proiect Bun

Cr= Kr * Cman =40 % *132 = 52,8 lei

CT1 = 105,5 + 132 + 52,8 =290 lei

Din cele 9 tipuri de component am calculat pretul pentru ocular iar restul

componentelor au fost apreciate la valoarea de piata actuala – conform preturilor obtinute de

pe site-uri de specialitate (table 5.1).

Materialul folosit pentru ocular este polietilena de inalta densitate (HDPE) cu masa

specifica de 2100kg/m^3.Cantitatea utilizata pentru injectarea simultana a 6 produse este de

64 g, de unde rezulta un consum unitar de 10,66 g.

Ocularu leste format din un tub de polietilena pe care se monteaza o serie de

lentile.Pentru ajustarea dioptriilor se foloseste un inel de ajustare,montat in interiorul

tubului.Pentru confortul utilizării,se monteaza totodată si cupe de cauciuc pe suprafata de

contact intre ochiul uman si ocular.

Stiind ca,tubul din care este format ocularul are inaltimea de 10 cm, siraza de 4 cm, se

calculeaza volumul de material utilizat:

10

Page 11: Inginerie Valorii Proiect Bun

V=π ×r ×h= 3,14×4×10= 125,6 cm3

Cunoscand pretulunei tone de HDPE cafiind de 1000 $ rezulta un cost cu materialul

de:

(125,6 *10,66*1000)/105 = 1,33 [$/buc.] * 4,15[curs BNR]=5,55 lei

Lentilele utilizate costa aproximativ 80 lei,la care se adauga cupele de cauciuc si inelul

de reglaj interior,aproximativ 20 lei.

Prețul de achiziție al produsului : 845 lei

Tabel 5.1:Costul total al fiecarei componente a produsului:

Nr.crt Componentă Preț Cantitate Total

1     Ocularul 290 1 290

3 Lentile obiectiv 200 2 400

4   Butoane de reglaj 15 2 30

5   Corp 100 1 100

6   Platformă 50 1 50

7   Diafragma și condensatorul 100 2 200

8    Iluminator sau oglindă 80 1 80

9 Cleme de poziționare 10 2 20

1) Ocularul = 290 lei

a) Costul cu materialul : 105,5 lei

b) Costul cu manopera: 132 lei

c) Costul cu regia: 52,8 lei

2) Lentile obiectiv = 200 lei

11

Page 12: Inginerie Valorii Proiect Bun

a) Costul cu materialul : 135 lei

b) Costul cu manopera : 50 lei

c) Costul cu regia: 15 lei

3) Butoane de reglaj = 15 lei

a) Costul cu materialul : 7 lei

b) Costul cu manopera : 5 lei

c) Costul cu regia: 3 lei

4) Corp =100 lei

a) Costul cu materialul : 55 lei

b) Costul cu manopera : 35 lei

c) Costul cu regia: 10 lei

5) Platforma = 50 lei

a) Costul cu materialul : 35 lei

b) Costul cu manopera : 10 lei

c) Costul cu regia:5 lei

6) Diafragma și condensatorul = 100 lei

a) Costul cu materialul: 60 lei

b) Costul cu manopera: 35 lei

c) Costul cu regia: 5 lei

7) Iluminator(sau oglinda) = 80 lei

a) Costul cu materialul : 45 lei

b) Costul cu manopera : 30 lei

c) Costul cu regia: 5 lei

8) Cleme de pozitionare = 10 lei

a) Costul cu materialul : 5 lei

b) Costul cu manopera : 3 lei

c) Costul cu regia: 2 lei

12

Page 13: Inginerie Valorii Proiect Bun

Pentru dimensionarea economică a funcțiilor produselor, se utilizează algoritmul de

repartizare a costurilor pefunctii. Se vor repartiz acheltuielile cu materialele (din care sunt

fabricate componentele) asupra funcțiilorpe care acestea le asigură, proporțional cu nivelul de

importanță.

Se vor repartiza și cheltuielile cu manopera și regia de fabricație p baza analizei

tehnice a fiecărei operații de prelucrare.

Modul de stabilire a nivelului de importanţă pentru ocular

A J

A 1 1

J 0 1

Total 1 2

Pi 33% 67%

Funcțiile la care participă fiecare componentă a produsului:

1. Ocularul Mărește imaginea (A) Este fiabil (J)

2. Lentile obiectiv Captează lumina (B) Realizează fotografii (C) Salvează fotografiile (D) Este fiabil (J)

3. Butoane de reglaj Reglează lumina (F)

4. Corp Este ușor de transportat (H) Este estetic (I)

5. Platforma: Este estetică (I)

6. Diafragma și condensatorul Captează lumina (B) Realizează fotografii (C)

13

Page 14: Inginerie Valorii Proiect Bun

Regleaza lumina (D)

7. Iluminator sau oglindă Mărește imaginea (A) Reglează lumina (F) Este fiabil (JA).

8. Cleme de poziționare:

Este estetic (I)

6. Repartizarea costurilor pe functii

Ocularul:

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcțiiCT

∑ N i

=105,53

=35,61

Mărește imaginea (A): CmatA = 35,61* 1= 35,61lei

Este fiabil (J) : CmatJ =35,61 * 2 = 71,22lei

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:Cman+Cr

∑ N i

=184,83

=49,6

Mărește imaginea (A): Cman+Cr= 49,6* 1=49,6 lei

Este fiabil (J) : Cman+Cr=49,6 * 2 = 99,2 lei

Lentile obiectiv:

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții

CT

∑ N i

=13522

=6,13

Captează lumina (B): CmatB = 6,13 * 7= 42,9 lei Realizează fotografii (C): CmatC = 6,13 * 6=36,8 lei

14

Page 15: Inginerie Valorii Proiect Bun

Salvează fotografiile (D): CmatD = 6,13* 4 = 24,52 lei Este fiabil (J) : CmatJ = 6,13*5 = 30,65 lei

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=6522

=2,95

Captează lumina (B): Cman+Cr = 2,95 * 7= 20,65 lei

Realizează fotografii (C) :Cman+Cr = 2,95 * 6=17,7 lei

Salvează fotografiile (D): :Cman+Cr = 2,95 * 4 = 11,8 lei

Este fiabil (J) : Cman+Cr = 2,95 *5 = 14,75 lei

Buton de reglaj:

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=72=3,5

Reglează lumina (F): Cmat se va repartiza integral funcției F.

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=82=4

Reglează lumina (F): Cman + Cr se va repartiza integral functiei F.

Corp

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=554

=13,75

Este ușor de transportat (H): Cmat = 13,75 * 3=41,25 lei Este estetic (I) : Cmat = 13,75*1 =13,75 lei

15

Page 16: Inginerie Valorii Proiect Bun

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=454

=11,25

Este ușor de transportat (H): Cman +Cr = 11,25* 3=33,75 lei Este estetic (I) : Cman+ Cr = 11,25*1 =11,25 lei

Platforma

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=351

=35

Este estetică (I) : Cmat ce va repartiza în întregime funcției I.

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=151

=15

Este estetică (I) : Cman + Cr ce va repartiza în întregime funcției I.

Diafragma și condensatorul

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=6017

=3,52

Captează lumina (B) : Cmat= 3,52* 7=24,64 lei

Realizează fotografii (C) : Cmat =3,52 * 6 =21,12 lei

Regleaza lumina (D) : Cmat = 3,52 * 4 = 14,08 lei

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=4017

=2,35

Captează lumina (B) : Cman + Cr = 2,35* 7=16,47 lei

16

Page 17: Inginerie Valorii Proiect Bun

Realizează fotografii (C) : Cman + Cr = 2,35* 6 =14,1 lei

Regleaza lumina (D) Cman + Cr = 2,35* 4 = 9,4 lei

Iluminator sau oglindă

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=4515

=3

Mărește imaginea (A): Cmat = 3 * 8 = 24 lei

Reglează lumina (F): Cmat = 3* 2 =6 lei

Este fiabil (JA): Cmat = 3*5 = 15 lei

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=3515

=2,33

Mărește imaginea (A): Cman + Cr = 2,33 * 8 = 18,66 lei

Reglează lumina (F): Cman + Cr = 2,33 * 2 =4,66 lei

Este fiabil (JA): Cman + Cr = 2,33 *5 = 11,65 lei

Cleme de poziționare:

Repartizarea costurilor cu materialul pe funcții:

CT

∑ N i

=51=5

Este estetică (I): Cmat se va repartiza integral funcției I.

Repartizarea costurilor cu manopera și regia:

Cman+Cr

∑ N i

=51=5

Este estetică (I): Cman + Cr se va repartiza integral funcției I.

Repartizarea costurilor pentru fiecare reper

A B C D F I H J

Ocular Cmat 35,6 - - - - - - 71,22

17

Page 18: Inginerie Valorii Proiect Bun

Cm+r 49,6 - - - - - - 99,2

Lentile

obiectiv

Cmat - 42,9 36,8 24,52 - - - 30,65

Cm+r - 20,65 17,7 11,8 - - - 14,75

Butoane de

reglaj

Cmat - - - - 3,5 - - -

Cm+r - - - - 4 - - -

Corp Cmat - - - - - 13,7

5

41,25 -

Cm+r - - - - - 11,2

5

33,75 -

Platforma Cmat - - - - - - - 35

Cm+r - - - - - - - 15

Diafragma

si

condensator

Cmat - 24,64 21,12 14,08 - - - -

Cm+r - 16,47 14,1 9,4 - - - -

Iluminator

sau oglinda

Cmat 24 - - - 6 - - 15

Cm+r 18,66 - - - 4,66 - - 11,65

Cleme de

pozitionare

Cmat - - - - - 5 - -

Cm+r - - - - - 5 - -

TOTAL 127,86 104,66 89,72 59,8 18,16 35 75 233,65

7) Analiza sistemică a funcţiilor

În acest moment al studiului există date cu privire la funcţionalitatea produsului studiat,

sunt cunoscute costurile fiecărei funcţii în parte şi deja s-au format unele idei cu privire la

acesta. În continuare trebuie fundamentate criticile formulate anterior şi descoperite alte

contradicţii cu privire la costurile produsului faţă de valoarea de întrebuinţare.

18

Page 19: Inginerie Valorii Proiect Bun

Pentru analiza critică a costurilor în raport cu valoarea de întrebuinţare a funcţiilor se utilizează metoda analizei de regresie.

Prin analiza de regresie se poate stabili o relaţie de interdependenţă între ponderea costurilor fiecărei funcţii în costul total al produsului şi ponderea acestor funcţii în valoarea de întrebuinţare.

Analiza sistemica a functiilor:

Functia A B C D F H I JNivelul functiei

8 7 6 4 2 3 1 5 ni=36

%Vi 22,22%

19,44% 16,66% 11,11% 5,55% 8,33% 2,77% 13,88%

Costul functiei

127,86 104,66 89,72 59,8 18,16 35 75 233,65 Total: 837,21

% CT 15,27 12,50 10,71 7,14 2,16 4,18 8,95 27,90

19

Page 20: Inginerie Valorii Proiect Bun

0 5 10 15 20 250

5

10

15

20

25

30

AB

C

D

FG

I

J

Y-Values

X Axis

Y Ax

is

Calculul coeficienţilor de abatere de la proporţionalitate:

a=∑ xi∗y i

∑ xi2

Unde: xi este ponderea costurilor funcţiilor i;yi- ponderea funcţiilor în valoarea de întrebuinţare a funcţiei i calculată pe baza

raportului dintre nivelul de importanţă ni al funcţiei iInlocuind se obtine parametrul a:

a ==22 ,22∗15 , 27+19 , 44∗12 ,50+16 , 66∗10 ,71+11 , 11∗7 , 14+5 , 55∗2, 16+8 ,33∗4 ,18+2 ,71∗8 , 95+13 , 88∗27 ,90

22 ,222+19 ,442+16 , 662+11 ,112+5 , 552+8 ,332+2 ,712+13 , 882

=1298 ,36731572 ,78

=0 ,82

Pe baza valorilor coeficienţilor de abatere se calculeaza coordonatele dreptei de regresie utilizand urmatorarea formula: Ý= a*xA

A B C D F H I J

Ý 17,77 15,55 13,32 8,88 4,44 6,66 2,16 11,10

20

Page 21: Inginerie Valorii Proiect Bun

0 5 10 15 20 250

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A

B

C

D

F

G

I

J

Y-Values

Y-ValuesLinear (Y-Values)

X Axis

Y Ax

is

Concluzii

În urma analizei produsului -microscop, cea mai importantă componentă a acestui produs este ocularul,acesta obținând punctajul de 22,22 % având funcția principală de mărire a obiectelor analizate.

În urma realizării analizei sistemice a produsului,se constată faptul că, functiile produsului sunt echilibrate din punct de vedere al valorii de intrebuintare si cost.

Bibliografie

1.Limbășan G. , Note de curs, Ingineria Valorii

2.www.scribd.ro

3.www.regielive.ro

21