54
Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate DEPARTAMENTI PER PERSONEL DHE ADMINISTRATË INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM Të gjithë aplikantet të cilët i kanë plotësuar kriteret e konkursit publik të shpallur me datë 26 Maj 2014 deri me 17 Qershore 2014 për zyrtar policor, ftohen që t’i nënshtrohen testimit me shkrim i cili do të mbahet në nivel të Drejtorive Rajonale të Policisë së Kosovës me datë 19, 20 dhe 21 Korrik 2014. VËMENDJE: Kandidatët nga lista duhet të paraqiten me kohë në vendin ku është paraparë mbajtja e testimit me shkrim 60 minuta (një orë) para fillimit të testimit. Kandidatët ditën e zhvillimit të testimit me shkrim duhet të kenë me vete : 1. Numrin e aplikacionit (shih në listat e shpallura), 2. Letërnjoftimin , 3. Laps kimik me ngjyrë të kaltër Kandidatet ditën e zhvillimit te testimit me shkrim nuk lejohen te përdorin pajisje të Teknologjisë informative siç janë telefonat mobil, kalkulator etj. Çdo tentim i përdorimit të këtyre pajisjeve dhe tentimi i kopjimit do te pasojë me diskualifikim të menjëhershëm nga procesi i testimit. Çka duhet të dini për testimin me shkrim : Testi me shkrim përbëhet nga 100 pyetje dhe është i dizajnuar të vlerësojë kandidatin në fushën e njohurive të përgjithshme (40%), gramatikë (30% ) si dhe matematikë (30%). Rezultati minimal i kërkuar për të kaluar testin është 70% të përgjigjeve nga testi. Testi me shkrim zgjatë 150 minuta ( dy ore e tridhjetë minuta ) në interval kohor. Kandidatet të cilët e kalojnë me sukses testin me shkrim (minimumi 70%), e fitojnë të drejtën për t’iu nënshtruar testit fizik. Nëse kandidati dështon në këtë fazë të testimit, ai/ajo nuk ka të drejtë të vazhdojë në fazat tjera dhe nuk i lejohet përsëritja e testit. Për më shumë udhëzime, bashkangjitur gjeni Udhëzuesin lidhur me rregullat e testimit me shkrim-Aneksi 10 Të gjithë kandidatët, për çdo paqartësi që mund të kenë lidhur me këtë proces, mund të drejtohen në zyrat e Personelit në Drejtoritë Rajonale të Policisë. Për çdo fazë të testimit, rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të Policisë së Kosovës: www.kosovopolice.com Më poshtë gjeni të bashkangjitur informatat për vendin, datën dhe kohën e mbajtjes së testimit me shkrim:

INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

  • Upload
    others

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Ministry of Internal Affairs

Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë

Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate

DEPARTAMENTI PER PERSONEL DHE ADMINISTRATË

INFORMIM

PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM

Të gjithë aplikantet të cilët i kanë plotësuar kriteret e konkursit publik të shpallur me datë 26 Maj 2014 deri

me 17 Qershore 2014 për zyrtar policor, ftohen që t’i nënshtrohen testimit me shkrim i cili do të mbahet në

nivel të Drejtorive Rajonale të Policisë së Kosovës me datë 19, 20 dhe 21 Korrik 2014.

VËMENDJE: Kandidatët nga lista duhet të paraqiten me kohë në vendin ku është paraparë mbajtja e

testimit me shkrim 60 minuta (një orë) para fillimit të testimit.

Kandidatët ditën e zhvillimit të testimit me shkrim duhet të kenë me vete : 1. Numrin e aplikacionit (shih në listat e shpallura),

2. Letërnjoftimin ,

3. Laps kimik me ngjyrë të kaltër

Kandidatet ditën e zhvillimit te testimit me shkrim nuk lejohen te përdorin pajisje të Teknologjisë

informative siç janë telefonat mobil, kalkulator etj. Çdo tentim i përdorimit të këtyre pajisjeve dhe tentimi i

kopjimit do te pasojë me diskualifikim të menjëhershëm nga procesi i testimit.

Çka duhet të dini për testimin me shkrim :

Testi me shkrim përbëhet nga 100 pyetje dhe është i dizajnuar të vlerësojë kandidatin në fushën e njohurive

të përgjithshme (40%), gramatikë (30% ) si dhe matematikë (30%).

Rezultati minimal i kërkuar për të kaluar testin është 70% të përgjigjeve nga testi.

Testi me shkrim zgjatë 150 minuta ( dy ore e tridhjetë minuta ) në interval kohor.

Kandidatet të cilët e kalojnë me sukses testin me shkrim (minimumi 70%), e fitojnë të drejtën për t’iu

nënshtruar testit fizik.

Nëse kandidati dështon në këtë fazë të testimit, ai/ajo nuk ka të drejtë të vazhdojë në fazat tjera dhe nuk i

lejohet përsëritja e testit.

Për më shumë udhëzime, bashkangjitur gjeni Udhëzuesin lidhur me rregullat e testimit me shkrim-Aneksi 10

Të gjithë kandidatët, për çdo paqartësi që mund të kenë lidhur me këtë proces, mund të drejtohen në zyrat e

Personelit në Drejtoritë Rajonale të Policisë.

Për çdo fazë të testimit, rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të Policisë së Kosovës: www.kosovopolice.com

Më poshtë gjeni të bashkangjitur informatat për vendin, datën dhe kohën e mbajtjes së testimit me shkrim:

Page 2: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

Nr /

Br

Nr i aplikacionit

Br aplikacieEmri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

1 04-00001 ARBRESHA AHMET KICAJ 11/10/1994

2 04-00002 RRAHMAN BILALL BYTYQI 01/05/1985

3 04-00003 DARDAN LIMAN BYTYQI 04/05/1989

4 04-00004 MENTOR HASAN BYTYQI 27/12/1990

5 04-00005 ENVER HILMI KRASNIQI 14/06/1984

6 04-00006 BEHAR SADRI BYTYQI 25/09/1987

7 04-00007 JETISH IZET RAMADANI 04/06/1986

8 04-00008 ARLIND BEQIR BYTYQI 09/04/1988

9 04-00009 RAMIZ HYSNI ELSHANI 01/08/1989

10 04-00010 Astrit Fadil Krasniqi 07/01/1988

11 04-00011 HALIT RAMA JEMINI 02/07/1984

12 04-00012 XHEVXHET SAMIDIN HASANI 12/06/1989

13 04-00013 URIM HASAN MORINA 28/08/1995

14 04-00014 NENTOR ALUSH BERISHA 28/11/1989

15 04-00015 EDMOND SOKOL KRASNIQI 27/01/1990

16 04-00016 DIBRAN MUHAMET KRYEZIU 05/05/1988

17 04-00017 BESTAN SINAN THAQI 15/05/1991

18 04-00018 BAFTI XHELADIN ELSHANI 11/09/1986

19 04-00019 BURIM SHERIF BERISHA 04/09/1988

20 04-00020 SADIK SYLE BATUSHA 29/06/1991

21 04-00021 ALMIR ZENI SALLAHI 05/07/1993

22 04-00022 TAULAND SADRI SALLTAKAJ 19/03/1996

23 04-00023 QENDRIM SHAQIR KABASHI 11/06/1992

24 04-00025 SHAQIR MIRVET MUQAJ 11/10/1986

25 04-00026 FLAMUR FLURIM KICAJ 07/03/1988

26 04-00027 DARDAN BESIM KARAQICA 08/03/1990

27 04-00028 VALON SADIK GASHI 28/12/1989

28 04-00029 HIVZI MUHAMET GASHI 13/09/1986

29 04-00030 MERLINDA SHEMSEDIN DOMUZETI 01/06/1991

30 04-00031 BESART RAFET OSMANAJ 27/06/1989

31 04-00032 ALTIN BEDRI KRASNIQI 14/05/1985

32 04-00033 DRITON ASAN ASANI 16/11/1987

33 04-00034 ALBAN NAZIM SOPA 09/07/1989

34 04-00035 ARMEND HAXHI ZOGAJ 23/10/1987

Koha e testimit / Vreme testiranja : 09:00 h

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e shtunë/subota: 19/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Page 3: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

35 04-00036 ZOTRIM QEMAJL BERISHA 13/03/1993

36 04-00037 KASTRIOT HAKI HAZIRAJ 07/08/1985

37 04-00038 GJYLBEAR LATIF HYSENI 22/10/1985

38 04-00039 XHEMILE ISLAM MORINA 25/06/1986

39 04-00040 AVNI SHEFKI SHALA 01/02/1985

40 04-00041 NUHI ABDYL KRYEZIU 19/02/1986

41 04-00042 DRITON SELMAN KRASNIQI 15/11/1988

42 04-00043 FATMIR SHUKRI KURTAJ 20/07/1985

43 04-00044 FADIL ISLAM KRYEZIU 17/11/1986

44 04-00045 NATYRA MIC SHATRI 15/11/1992

45 04-00046 HALIM SHEFKI MUQAJ 10/06/1984

46 04-00047 EGZON HALIT BYTYQI 20/04/1993

47 04-00048 FITIM HIDAJET GASHI 10/09/1991

48 04-00049 HASHIM ABDYLMEXHIT MUSLIJA 13/10/1989

49 04-00050 ARTAN MIRSAD JONUZI 13/04/1989

50 04-00051 DRITON FATMIR KYQYKU 20/12/1984

51 04-00052 RAFET KADRIJA BAJRAMI 02/03/1985

52 04-00053 EGZONË HAMDI KASTRATI 01/01/1995

53 04-00054 JETMIR XHEMAL MEJDIU 06/12/1991

54 04-00055 ISA BERAT SALIHU 08/02/1992

55 04-00057 LUMBARDH ZIJAD ELEZKURTAJ 07/06/1990

56 04-00058 LEONARD UKE SPAHIU 14/06/1988

57 04-00059 LIRIDON DESTAN CENA 01/07/1995

58 04-00060 ENDRIT HAZIR BERISHA 26/08/1995

59 04-00061 DAFINA MITAT VEHAPI 15/07/1988

60 04-00062 KUSHTRIM ISTREF GEGAJ 02/05/1987

61 04-00063 LIRIDON ASLLAN KOQINAJ 14/01/1989

62 04-00064 KUSHTRIM YRFET BERISHA 08/12/1984

63 04-00065 VALON AVDULLAH PUKA 02/12/1990

64 04-00066 UKË SHAIP RESHANI 01/01/1986

65 04-00067 ARBEN HALIM RESHANI 15/07/1984

66 04-00068 DRIATIN ENVER GAVAZAJ 19/10/1986

67 04-00070 BESNIK HYSEN BYTYQI 24/12/1984

68 04-00071 AIANIT BEDRI MAZREKU 20/11/1992

69 04-00072 ARBNOR SHAIP BYTYQI 18/09/1990

70 04-00073 BESMIR SKENDER HASANI 11/05/1994

71 04-00074 MENTOR NEHAT IBRAHIMI 10/09/1986

72 04-00075 RAHIM AVDYL KABASHI 12/12/1988

73 04-00076 LUAN SKENDER MORINA 09/06/1987

74 04-00077 AHMET BASHKIM BARDHECI 27/10/1989

75 04-00078 PËRPARIM HALIM NINAJ 18/11/1986

76 04-00079 VALON NAZMI LUMI 01/02/1986

Page 4: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

77 04-00080 ALBAN NAIM MEMAJ 04/04/1989

78 04-00081 LABINOT HYSNI GASHI 12/03/1985

79 04-00082 MUHAMET RRUSTEM RAMOSAJ 16/08/1986

80 04-00083 ERMAL SHANI BADALLI 10/05/1995

81 04-00084 ARDIAN OSMAN JAHAJ 04/12/1986

82 04-00085 TAULANT RRAHMAN KRYEZIU 14/07/1989

83 04-00086 AVNI BAJRAM VRELLA 02/12/1986

84 04-00087 ARTRIT BLERIM SHIJAKU 24/07/1989

85 04-00088 LEUTRIM AFRIM STUPA 23/11/1991

86 04-00089 ATDHE NAIM KRYEZIU 25/12/1992

87 04-00090 HAXHI SELIM BYTYQI 15/11/1984

88 04-00091 JETMIR HAZIR ZOGAJ 30/08/1993

89 04-00092 IBRAHIM JAVER MORINA 06/02/1989

90 04-00093 FLAMUR MALIQ MALAJ 23/10/1985

91 04-00094 KRENAR MUHAMET RIZANAJ 20/09/1991

92 04-00095 FESTIM RAMADAN KABASHI 06/09/1984

93 04-00096 FRESKIM SHASHIVAR GASHI 27/10/1987

94 04-00097 KRESHNIK KAMER SHALA 13/04/1987

95 04-00098 IZET SADULLA MUSTAFA 17/04/1985

96 04-00099 VALON DARDAN FISHARI 26/06/1991

97 04-00100 ISLAM SUAD BESHIRI 05/08/1990

98 04-00101 BESNIK BESIM SUSURI 25/09/1989

99 04-00102 BASRI SELADIN SKERAJ 06/10/1990

100 04-00103 ZEKRI QAIL ALIJA 01/07/1988

101 04-00104 ARGTIM ISAK KABASHI 01/01/1991

102 04-00105 PRANVER SELMAN ASLLANI 24/11/1993

103 04-00106 GZIM XHEMALI SADIKU 09/04/1994

104 04-00107 ARDIAN RAMIZ KABASHI 28/09/1990

105 04-00109 RINOR NAIM LUMI 01/06/1993

106 04-00110 BESNIK SADIK ZEKOLLI 15/01/1986

107 04-00111 GAZMEN FEJZULLAH KADRIAJ 10/10/1986

108 04-00112 ARBËR MIFAIL BAJRAMI 29/08/1991

109 04-00114 DYLBER QAZIM BERISHA 25/07/1988

110 04-00115 JAKUP RAMË BERISHA 04/01/1990

111 04-00116 BASHKIM HAMDI KABASHI 10/01/1985

112 04-00117 BURIM FLURIM KRASNIQI 04/02/1992

113 04-00118 ARBËR NAZMI PAÇARIZI 17/09/1987

114 04-00120 BEKIM ENVER KRYEZIU 11/01/1991

115 04-00121 FATON IZET SOPAJ 13/10/1987

116 04-00122 ALBERT MUSLI KUQI 12/02/1994

117 04-00123 SHKELZEN NEXHAT GASHI 07/07/1984

118 04-00124 RESUL NEXHAT MERDIU 01/01/1988

Page 5: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

119 04-00125 XHENITA LULZIM SELMANI 01/07/1993

120 04-00126 EDON BUKURIM SUSURI 26/07/1994

121 04-00127 KASTRIOT VESEL TAFOLLI 10/07/1992

122 04-00128 SADAT MAZLLUM MEDBALA 25/09/1988

123 04-00129 DARDAN AGIM MALA 16/02/1989

124 04-00130 JASHAR RRUSTEM RAMADANI 25/08/1988

125 04-00131 ARLIND QAZIM KRASNIQI 27/04/1992

126 04-00132 MEXHID SYLË ELSHANI 12/06/1992

127 04-00133 BESART ISMET KRYEZIU 19/11/1984

128 04-00134 BAIR FEVZI KRASNIQI 30/08/1995

129 04-00135 ADRIAN ISMET MIFTARI 26/03/1993

130 04-00136 EDISON JAKUP THAÇI 21/01/1991

131 04-00137 AMRUSH QAMIL BERISHA 02/04/1985

132 04-00138 EGZON NAIM THAQI 27/01/1994

133 04-00139 HALIM REXHEP SUKA 07/10/1985

134 04-00140 SHEFKI JONUZ TOPOJANI 28/05/1994

135 04-00141 BESFORT GAZMEN SYLEJMANI 30/10/1993

136 04-00142 EDISON ALI KASTRATI 02/01/1991

137 04-00143 SHABAN SEJDI GASHI 04/01/1991

138 04-00144 DARDANË REFKI KUKAJ 14/07/1991

139 04-00145 ARDI RAFET SELIMI 02/12/1992

140 04-00146 AGRON MILAIM KERMENI 25/02/1986

141 04-00147 ALBIJON DAIM XHYLIQI 01/07/1995

142 04-00148 EGZON ABIT HOXHA 17/04/1991

143 04-00149 FLAMUR SAMEDIN BYTYQI 30/05/1989

144 04-00150 SHQIPRAN MAHMUT DAUTI 15/06/1993

145 04-00151 OSMAN SEJDI QUSAJ 09/07/1986

146 04-00152 ENES NUHI DOMUZETI 06/06/1992

147 04-00153 ARMIR BAFTJAR KASTRATI 26/01/1990

148 04-00154 YMERLI FEJZI HALIMI 28/01/1991

149 04-00155 ORSALINA GJON ÇOLLAKU 12/06/1995

150 04-00156 ÇENDRIM DESTAN GRULAJ 09/01/1993

151 04-00157 DURIM RAMADAN KRASNIQI 25/06/1991

152 04-00158 MENTOR SABRI ZEJNELI 18/07/1988

153 04-00159 RIKARD GJEVALIN MIHILLI 26/05/1994

154 04-00160 SAMI MURAT BERISHA 15/04/1994

155 04-00161 AVDI TAHIR BULLAKU 10/07/1984

156 04-00162 BRENDON IMRI THAQI 20/03/1994

157 04-00163 MUHAMET NAIM BYTYQI 18/07/1993

158 04-00164 ENES AFRIM BERISHA 08/06/1984

159 04-00165 FATON SHAIP GASHI 13/01/1986

160 04-00166 BESNIK XHEMAJL MORINA 10/03/1987

Page 6: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

161 04-00167 FATBARDH SADIK KELMENDI 08/01/1993

162 04-00168 ARBNOR MALIQ BEHLULI 25/07/1992

163 04-00169 BESAR XHEVDET BYTYQI 10/01/1989

164 04-00171 ALBULENA ZYMER KICAJ 17/10/1987

165 04-00172 ALBERT RIDVAN KRYEZIU 29/05/1993

166 04-00173 RAMADAN NAZYF SHALA 21/03/1993

167 04-00174 BETIM GZIM SHALA 05/08/1993

168 04-00175 FATON RUZHDI AJAZI 24/11/1991

169 04-00176 LIRIDON IMER HOTI 17/05/1993

170 04-00177 HAJRULLAH BASHKIM ZOGAJ 03/04/1991

171 04-00178 LUMNI NAZMI HOTI 07/04/1993

172 04-00179 QEMAJL ISMET GURAZIU 25/02/1987

173 04-00180 JASMIN XHAFER MAZLLAMI 15/10/1987

174 04-00181 GRANIT SINAN THAQI 28/11/1990

175 04-00182 DURIM SHEFQET KASTRATI 15/10/1990

176 04-00183 SEDAT HAXHI PINTOLLI 12/10/1991

177 04-00184 JETON ISUF SALLAUKA 29/04/1985

178 04-00185 MEHMET JEMIN ISUFAJ 24/04/1985

179 04-00186 BEFASIM BAJRAM BYTYQI 26/04/1985

180 04-00187 VALON HALIM GALLOPENI 28/07/1994

181 04-00188 DARDAN LULZIM DERVISHAJ 24/02/1987

182 04-00189 SHABAN GËZIM HAJDARI 28/04/1991

183 04-00190 SABIT JASHAR SHALA 24/05/1989

184 04-00191 EGZON MEHMET ARIFAJ 01/11/1993

185 04-00192 BARDH RAMADAN FANDAJ 29/05/1994

186 04-00193 IBISH ADEM MORINA 29/11/1986

187 04-00195 LIRIDON GJEVAT ZOGJANI 02/10/1988

188 04-00196 VLORAN FEMI GURAZIU 07/08/1990

189 04-00197 MILOT ALI BYTYÇI 02/04/1994

190 04-00198 GËZIM ALI GASHI 10/08/1989

191 04-00199 BESNIK AVDYL GASHI 08/02/1986

192 04-00200 NËNTOR NAZMI UKAJ 08/11/1992

193 04-00201 COL IBRAHIM UKAJ 21/08/1992

194 04-00202 FLORENT QERIM BYTYQI 13/03/1989

195 04-00203 GJON LUIGJ KUZHNINI 30/10/1990

196 04-00204 TAULANT ENVER KRYEZIU 06/09/1990

197 04-00205 BEHAR DAUT SUKA 22/07/1989

198 04-00206 BESNIK FADIL BRESTOVCI 12/02/1986

199 04-00207 KUSHTRIM XHELADIN GURAJ 29/05/1991

200 04-00208 VALMIR ENVER BERISHA 14/12/1990

201 04-00209 HAXHI ISA KAFEXHOLLI 06/02/1993

202 04-00210 DARDAN XHEVAT KUQI 02/01/1993

Page 7: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

203 04-00211 DARDI ISMEN AJAZAJ 24/02/1995

204 04-00212 BLEDAR ISMEN AJAZAJ 22/03/1990

205 04-00213 AGRON DEMA GASHI 28/10/1985

206 04-00214 ALBAN RAMADAN HOTI 12/12/1991

207 04-00215 SAMI XHAVIT AHMETAJ 25/08/1989

208 04-00216 IBRAHIM MURTEZ BERISHA 27/06/1993

209 04-00217 AJET ISMAIL KADIRI 29/11/1994

210 04-00218 VEFAI AGIM DURGUTI 17/05/1994

211 04-00219 JETMIR SEBAJDIN KRYEZIU 22/09/1988

212 04-00220 JASIN HYSEN FAIKU 19/06/1987

213 04-00221 KUJTIM LIMAN AVDYLI 20/09/1985

214 04-00222 HEKURAN SABRI ALUSHAJ 20/01/1987

215 04-00223 VETON ELMI MAZREKU 24/03/1990

216 04-00224 DRITON REXHEP BUZHALA 19/08/1984

217 04-00225 MERGIM MUHAMET SHALA 19/02/1989

218 04-00226 RAMADAN SAHIT RRAHMANI 27/06/1987

219 04-00227 LULZIM IDRIZ RAMADANI 30/09/1988

220 04-00228 GJELBRIM XHEVXHET GERDELLA 29/08/1985

221 04-00229 AGIM FERAT THAQI 29/03/1987

222 04-00230 BEHAR FADIL HOTI 20/10/1987

223 04-00231 ABEDIN MEFAIL HELSHANI 19/06/1991

224 04-00232 AGIM GANI REXHAJ 17/09/1987

225 04-00233 HEKURAN MITAT KRASNQI 12/10/1986

226 04-00235 ARDIAN SAMI HYSENI 23/06/1987

227 04-00236 LEUTRIM SAMIDIN TAHIRI 25/01/1989

228 04-00239 LUAN HAMDI HOTI 12/09/1987

229 04-00240 ARBER AVDYL MORINA 18/04/1992

230 04-00241 ARJAN EQEREM BUQA 19/05/1993

231 04-00242 ILIR SALAJDIN KRASNIQI 02/06/1989

232 04-00243 NAZMI HAMEZ ZOGAJ 27/03/1992

233 04-00244 AVDULLA SYLE SHALA 24/04/1992

234 04-00245 RUAN BAJRUSH LUSHI 04/08/1991

235 04-00246 HALIT ZYBER KASTRATI 27/01/1989

236 04-00247 ERKAN ENVER HOTI 25/05/1990

237 04-00248 ADEM ZYBER KASTRATI 09/01/1986

238 04-00249 AGAN BAJRUSH LUSHI 20/03/1993

239 04-00250 ARGJENT SAFET MUSAJ 27/10/1991

240 04-00251 AGRON XHEMAJL MORINA 29/09/1985

241 04-00252 FLAMUR AFRIM VESELAJ 05/11/1991

242 04-00253 DURIM SEFER KOKOLLARI 26/02/1990

243 04-00254 KAQUSHA HALIL THAQI 26/08/1989

244 04-00255 ARMEND JAKUP KRASNIQI 01/05/1988

Page 8: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

245 04-00256 KURTISH NASUF KURTAJ 26/08/1987

246 04-00257 MERGIM YLBER KRASNIQI 13/02/1995

247 04-00258 VALMIR SALIH KRASNIQI 02/04/1989

248 04-00259 MENTOR REXHEP SHALA 13/09/1985

249 04-00260 SHANI BAJRAM KRASNIQI 14/10/1986

250 04-00261 HALIT SYLA PIRKU 04/12/1992

251 04-00262 ARBËR VEDAT SPAHIU 10/04/1993

252 04-00263 LIRIDON BEHRAM BYTYQI 27/10/1990

253 04-00264 ADEM MUHARREM BERISHA 21/07/1987

254 04-00265 SEVDAIM JAHIR BINISHI 05/06/1984

255 04-00266 FATMIR JETULLA SALLAHU 25/11/1987

256 04-00267 SABIT ISA ZOGAJ 06/03/1990

257 04-00268 DARDAN GËZIM SARAMATI 18/10/1988

258 04-00269 ELMI SADIK RREZJA 07/05/1993

259 04-00270 BLERIM MEHEDIN REXHA 08/12/1991

260 04-00271 ALI RASIM ÇOVANAJ 23/11/1986

261 04-00272 EGZON IMER FETIU 31/10/1989

262 04-00273 ILIR ADEM HOXHA 01/06/1990

263 04-00274 BEKIM QAMIL LUMI 22/10/1985

264 04-00275 ARTAN ESMER ELMAZI 16/08/1989

265 04-00276 BAJRAM BINAK VEHAPI 05/05/1991

266 04-00277 HAFËZ MUSTAF BYLYGBASHI 12/05/1990

267 04-00279 FERIZ RAMIZ BYTYÇI 03/11/1992

268 04-00280 BERAT BEDRI KRASNIQI 21/02/1987

269 04-00281 TAULANT RASIM AHMETAJ 24/04/1995

270 04-00282 VALMIR SAMI HILMAJ 16/12/1990

271 04-00283 URIM IMRI KURTAJ 09/12/1989

272 04-00284 VEHBI VELI KELMENDI 07/04/1986

273 04-00285 BESIR TAHIR ULLURI 19/02/1987

274 04-00286 FLORENT NAZMI ADEMAJ 29/06/1994

275 04-00287 MUHAMET QERIM MAZREKU 16/04/1988

276 04-00288 HAXHI IBRAHIM MAZREKU 14/12/1988

277 04-00289 TAHIR ALUSH MAZREKU 09/04/1989

278 04-00290 ISAK BAJRAM MAZREKU 07/08/1989

279 04-00291 SHQIPRON JASIM MISINI 03/06/1985

280 04-00292 VALDRIN SYLEJMAN GASHI 17/11/1990

281 04-00293 ARTON HALIT VOCI 20/08/1989

282 04-00294 VALDET MUSTAF BEGAJ 27/03/1992

283 04-00295 ILIR HALEDIN HALIMI 18/08/1985

284 04-00296 HEKURAN LULZIM SHALA 30/08/1988

285 04-00297 EDMOND MALIQ HOTI 21/02/1995

286 04-00298 QENDRIM HAMIT KRASNIQI 29/07/1992

Page 9: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

287 04-00299 ARBEN HALIM HAJDARI 09/02/1996

288 04-00300 AVNI HALIL HAJDARI 02/02/1987

289 04-00301 MALIQ SINAN AVDULLAHI 08/02/1988

290 04-00302 AVDYL ISMAJL SUKA 12/09/1988

291 04-00303 FITIM BESIM HOTI 02/07/1990

292 04-00304 BEHAR OSMAN KRASNIQI 14/04/1989

293 04-00305 ALBERT SKENDER MUSAJ 29/07/1989

294 04-00306 DESHIR RUZHDI BERISHA 16/08/1984

295 04-00307 ALDRIN AVDI HOTI 04/04/1989

296 04-00308 NGADHNIM ASLLAN KAJDOMQAJ 05/02/1992

297 04-00309 BAJRAM AVDI HOTI 19/09/1991

298 04-00310 LAUDIN BESIM KALLABA 17/08/1994

299 04-00311 ALBAN BAJRAM MORINA 06/01/1990

300 04-00312 KUJTIM MALUSH POPAJ 09/09/1987

301 04-00313 BESART IZET ZEKOLLI 01/02/1987

302 04-00314 NASER KISMET SHALA 15/11/1987

303 04-00316 DRILON LATIF HOXHA 12/04/1990

304 04-00317 BLERIM RAMADAN CIKAQI 31/07/1987

305 04-00318 BAJRAM XHEMAL GASHI 24/03/1993

306 04-00319 BLERIM ENVER KRASNIQI 07/06/1990

307 04-00321 DRITON SEFER KRASNIQI 24/04/1990

308 04-00322 VALON QAZIM MORINA 27/03/1988

309 04-00323 ARLIND RAHIM DESTANI 18/03/1993

310 04-00324 NADIR ASLLAN VESELI 11/09/1984

311 04-00325 BURIM AFRIM SAHITI 16/06/1986

312 04-00326 SHPRESA BAJRUSH GASHI 18/08/1995

313 04-00330 ADNAN NEBIH HOXHA 15/04/1992

314 04-00331 BETIM FATMIR HOXHAJ 06/08/1985

315 04-00332 REMZI MURAT MORINA 11/05/1988

316 04-00333 BESMIR FADIL ZOGAJ 15/11/1994

317 04-00334 ARDIJAN MUSLI BERISHA 24/04/1987

318 04-00335 FARUK FEIM GASHI 26/01/1995

319 04-00336 ADVAN ADIL HALILI 13/06/1988

320 04-00337 ELMI IMER MORINA 17/04/1988

321 04-00338 SHKELQIM HAJRADIN DALIPI 01/08/1993

322 04-00339 BERAT AGIM GASHI 24/06/1984

323 04-00340 ARTAN MEAS SHALA 02/02/1985

324 04-00341 FEHMI ASLLAN DAKA 23/12/1985

325 04-00342 BLERIM QERKIN QERKINAJ 01/10/1985

326 04-00343 VALMIR ZENEL KRASNIQI 08/10/1988

327 04-00344 RIAD SEAD BAHTIJARI 11/12/1984

328 04-00345 FUAT NEHAT HAMZAJ 14/08/1988

Page 10: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

329 04-00346 AGRON QERIM ZOGAJ 10/10/1989

330 04-00347 FISNIK NAZMI MAZREKU 28/07/1990

331 04-00348 VENDIM AGIM MORINA 10/08/1987

332 04-00349 ERZAN AGIM OSMANKAJ 01/07/1989

333 04-00350 MERDI REXHEP XHAFERI 04/08/1985

334 04-00351 EDONA XHEVXHET BYTYQI 05/08/1992

335 04-00352 ARBNOR RAGIP ELSHANI 02/01/1992

336 04-00354 FATON NAIT VESELAJ 11/05/1991

337 04-00355 TAULANT RAMADAN GEGAJ 06/01/1993

338 04-00356 ARDIT ADNAN HALILAJ 13/03/1990

339 04-00357 BESART VELI POPAJ 21/10/1987

340 04-00358 Jetmir Sokol Hoti 24/07/1988

341 04-00359 BURIM SKENDER ADEMI 05/11/1984

342 04-00360 DARDAN NESHET MORINA 14/06/1989

343 04-00362 FEJZË NAZMI MORINA 03/03/1991

344 04-00363 ARTON SHANI KRYEZIU 14/06/1985

345 04-00364 QERKIN ISA SKENDERI 02/09/1992

346 04-00365 SHPEND MUHARREM KADRIAJ 21/12/1988

347 04-00366 FARUK JETON RAMADANI 22/08/1994

348 04-00367 DURIM NASER REXHEPI 28/12/1990

349 04-00368 FIDAN HISEN ELSHANI 12/06/1986

350 04-00369 ASTRID SMAJL BUQA 01/10/1986

351 04-00370 ARMEND SELAM BILALI 22/01/1993

352 04-00371 BESNIK RUZHDI KRYEZIU 04/11/1991

353 04-00372 EGZON XHAVIT THAQI 21/09/1991

354 04-00373 VALMIR BAKI HYSENAJ 02/04/1991

355 04-00374 RESUL AVNI SYLEJMANI 03/08/1986

356 04-00375 GONXHE YLKI GASHI 18/02/1989

357 04-00377 MESTAN NIJAZI ALIJA 22/03/1986

358 04-00378 VALON SEDAT KRYEZIU 07/01/1991

359 04-00379 BEKRI ADIL MYRTEZANI 20/06/1988

360 04-00380 VLORIN AFRIM KAMBERI 23/10/1991

361 04-00381 EGZON ZEJADIN CIKAQI 08/08/1993

362 04-00382 BESNIK HASAN ZOGAJ 04/12/1985

363 04-00383 BLERTON ALI BEQIRAJ 10/08/1992

364 04-00384 ZENEL VELI BEGAJ 01/09/1995

365 04-00385 KUJTIM FAIK BEGAJ 02/11/1984

366 04-00386 BUJAR IMER SHAHINAJ 27/06/1985

367 04-00387 LIRIDON JETON KRASNIQI 21/09/1985

368 04-00388 NDRIQIM SHKELZEN BARDHI 01/08/1992

369 04-00389 IDRIZ SHABAN KRYEZIU 22/10/1988

370 04-00391 DIBRAN SELIM SHANIU 16/03/1988

Page 11: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

371 04-00392 BESAR MILAZIM QOLLOPEKU 21/08/1988

372 04-00393 BESMIR HIDAJET QOLLOPEK 17/06/1985

373 04-00395 BREZDREN JAHJA MRASORI 01/05/1992

374 04-00396 BESNIK MILAZIM QOLLOPEKU 10/11/1984

375 04-00397 PASHTRIK XHEVAT KRASNIQI 30/08/1985

376 04-00398 AHMET XHEVAT KRASNIQI 18/06/1993

377 04-00400 YLLI FLORIM GASHI 04/03/1991

378 04-00401 HAXHI SHYQERI GASHI 17/08/1987

379 04-00402 BETIM MAHMUT BYTYÇI 11/11/1988

380 04-00403 HAMIT SABIT FANIQI 05/02/1992

381 04-00404 ARIAN MEHDI KABASHI 09/12/1988

382 04-00405 DIJAMANT ZEQIR MAZREKU 15/11/1988

383 04-00406 MEGZON MISIN KABASHI 14/03/1989

384 04-00407 DRILON RRAHIM PAÇARIZI 15/10/1992

385 04-00408 LUIGJ KADRI BERISHA 02/04/1988

386 04-00409 VALON HALIM BERISHA 24/03/1988

387 04-00410 RINOR JAHIR MORINA 14/02/1995

388 04-00411 BURIM SHABAN SEDOLLI 02/01/1985

389 04-00412 JETON BAJRAM ZOGAJ 17/06/1985

390 04-00413 VALMIR SEJDI BYTYÇI 16/09/1987

391 04-00415 BESMIR AFRIM ASANI 07/02/1989

392 04-00416 DAFINA XHAFER BERISHA 24/11/1991

393 04-00417 VISARE SHANI HAXHIJAHA 27/05/1992

394 04-00418 ALMIR ADEM ADEMAJ 21/06/1985

395 04-00419 KUSHTRIM BESIM AJAZAJ 06/04/1994

396 04-00420 MILOT MEHMET GASHI 19/04/1989

397 04-00421 VALMIR ADEM MORINA 07/10/1992

398 04-00423 SAMSON ZEF TAQI 04/01/1992

399 04-00424 LABINOT SHERIF BALAJ 28/08/1994

400 04-00425 AVNI MILAZIM MAZREKU 14/03/1986

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e shtunë/subota: 19/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Koha e testimit / Vreme testiranja : 14:00 h

Page 12: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

Nr /

Br

Nr i aplikacionit

Br aplikacieEmri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

401 04-00426 FLAMUR ISMAIL GASHI 04/10/1987

402 04-00427 VALON SADRI HOTI 09/09/1987

403 04-00428 SHKODRAN ENVER BERISHA 27/03/1988

404 04-00429 ISTREF ASLLAN BYTYQI 20/12/1989

405 04-00430 LEOTRIM GËZIM GASHI 10/10/1987

406 04-00431 VALON SMAJL BEGAJ 11/04/1993

407 04-00432 FLORIM FAZLI ZULFAJ 26/08/1994

408 04-00433 MIRJAN ISMET BEGAJ 28/07/1994

409 04-00434 ARGJEND BASHKIM MORINA 19/07/1992

410 04-00435 MASAR VEHBI SPAHIU 10/11/1992

411 04-00436 KASTRIOT HASAN BYTYÇI 21/09/1986

412 04-00437 VALDET GANI MALOKU 04/02/1989

413 04-00438 ARMEND HAKI SPAHIU 05/05/1994

414 04-00439 VETON MEHMET KRASNIQI 04/01/1993

415 04-00440 AFRIM AJET GASHI 24/07/1991

416 04-00441 BURIM ADEM BYTYÇI 28/09/1986

417 04-00442 FATON SHEFSHET GASHI 15/09/1990

418 04-00443 BESART XHEVAT BARDHI 09/12/1993

419 04-00444 MUSLI ILAZ LUZHA 10/12/1987

420 04-00445 DRITON ALUSH SEDOLLI 01/03/1992

421 04-00446 OSMAN JAHIR BUQA 01/05/1987

422 04-00448 ARBEN SELAJDIN BEJTULLAHU 04/01/1992

423 04-00449 ZAIM ABAZ BUQA 24/02/1986

424 04-00450 SYLE NEBIH PALUSHI 30/04/1992

425 04-00451 LIMAN HALIL KADOLLI 14/03/1985

426 04-00452 FITIM MURSEL KRASNIQI 01/10/1987

427 04-00453 ALBAN BAJRAM VATA 05/08/1994

428 04-00454 VALON XHAVIT ZMAJLAJ 06/01/1993

429 04-00455 BESART UKË NDRECAJ 25/04/1993

430 04-00456 LUMNI RAGIP BYTYQI 03/10/1988

431 04-00457 ALBERT RAGIP BYTYQI 01/05/1992

432 04-00458 BURIM REXHEP AVDULLAHI 02/10/1992

433 04-00459 BESJAN ZIJADIN OMAJ 25/10/1991

434 04-00460 FITIM SYLEJMAN DEMAJ 18/05/1988

435 04-00461 FATBARDH GAZMEND SHALA 11/06/1992

436 04-00462 SHKELZEN BESIM DEMAJ 07/06/1993

437 04-00464 FLORIN ZAHIT GASHI 28/02/1987

438 04-00466 AVNI IZET MORINA 03/01/1987

439 04-00467 LAM IZET KRASNIQI 09/07/1984

440 04-00468 HEROLIND EMIN KRASNIQI 01/09/1991

Page 13: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

441 04-00469 VALMIR ELMI HOTI 16/09/1988

442 04-00470 ARTON SEJDI DEMIRAJ 06/05/1991

443 04-00471 ISMET JASHAR KERMENI 14/03/1985

444 04-00472 SHPEJTIM MALUSH BYTYQI 31/03/1987

445 04-00473 LIRIDON ASLLAN KRASNIQI 25/07/1985

446 04-00474 BYLBYL XHEVDET HAXHIMUSTAFA 22/08/1992

447 04-00475 KUSHTRIM SAMI KRASNIQI 25/09/1988

448 04-00476 BESART ADEM KRYEZIU 17/04/1987

449 04-00477 EDISON IMER BYTYÇI 13/05/1995

450 04-00478 SABRI SELIM ÇUNAJ 30/06/1985

451 04-00479 SHAQIR SHAQIR SEDOLLI 15/04/1990

452 04-00480 ERNES TAHIR MILO 31/07/1985

453 04-00481 ZYMER ADEM BYTYQI 04/01/1990

454 04-00482 VALON JETULLAH BYTYÇI 30/10/1991

455 04-00483 FATLUM MILAIM FANGU 01/07/1993

456 04-00484 BLERIM LATIF BYTYÇI 08/02/1987

457 04-00485 ALBAN MILIT SHALA 01/11/1985

458 04-00486 ADEM ISAK HOXHAJ 25/07/1990

459 04-00487 ILIR IZET FANAJ 09/10/1985

460 04-00488 KUSHTRIM NEBI THAÇI 03/06/1988

461 04-00490 VIGAN LIMAN ISLAMAJ 22/12/1990

462 04-00491 DONALD BESIM GEGAJ 19/10/1995

463 04-00492 AGRON SKENDER PËRTESHI 07/06/1985

464 04-00493 LEOTRIM NASER QAFLESHI 16/07/1984

465 04-00494 ARBEN IMER BYTYQI 06/06/1987

466 04-00495 FELKI NAZIM BERISHA 20/02/1988

467 04-00496 BESART BUDAKOVE BUZHALA 13/01/1986

468 04-00497 RAMADAN ISUF BUZHALA 13/07/1993

469 04-00498 ADNAN MUHAMET BUZHALA 31/05/1988

470 04-00499 VALMIR BESNIK MUSTAFA 20/02/1986

471 04-00500 MERGIM HAFIR DOBRUNA 29/01/1994

472 04-00501 HEROLIND EMRUSH GASHI 13/05/1993

473 04-00502 VALON SAFET GASHI 11/07/1985

474 04-00503 SADRI HAXHI LLUGAXHIU 10/10/1985

475 04-00506 ASTRIT REMZI GASHI 03/08/1992

476 04-00507 DURIM SABIT BEKTESHI 04/01/1992

477 04-00508 FIDAN JUSUF MYDYTI 04/02/1987

478 04-00510 MERITON AJET KRASNIQI 18/04/1987

479 04-00512 DASHNOR BASHKIM MALAJ 01/11/1985

480 04-00513 LABINOT JUPË KRASNIQI 27/03/1986

481 04-00514 URIM JAHIR SHTËRBANI 10/01/1987

482 04-00516 KASTRIOT AHMET SOPA 16/01/1986

Page 14: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

483 04-00517 DARDAN SHYQERI HIMAJ 17/06/1988

484 04-00518 ARTON ETHEM KRASNIQI 18/10/1987

485 04-00519 ADMIR ADNAN ABRASHI 17/09/1985

486 04-00520 ARSIM ADEM TAHIRI 28/06/1985

487 04-00521 NIKOLLË PJETER LEKAJ 13/07/1986

488 04-00522 OSMAN NAZMI RESHITAJ 15/03/1988

489 04-00523 RESUL RAMUSH MISINI 22/02/1987

490 04-00524 ILIR BAJRAM BOBAJ 05/02/1986

491 04-00526 BLERIM DAUT ZOGAJ 09/02/1987

492 04-00527 BLEDON DEFRIM HOXHA 01/08/1993

493 04-00528 ENIS NUSRET KADIRI 30/03/1991

494 04-00530 GENT NEZA TEJECI 24/05/1995

495 04-00531 URAN ADEM HAJDARI 11/04/1985

496 04-00532 KUSHTRIM SAHIT BAJRAKTARI 29/09/1989

497 04-00534 ALBRIM FAZLI FAZLIU 30/04/1994

498 04-00535 DESTAN BAJRAM RAMADANI 09/10/1993

499 04-00536 ESMIDIN REXHEP ISUFI 16/03/1992

500 04-00537 KUSHTIM ZAHADIN IMERI 23/01/1992

501 04-00538 GRANIT MILAIM ELASHANI 25/01/1993

502 04-00539 DIBRAN QEMAJL VESELI 16/06/1992

503 04-00540 LABINOT RIFAT DAKAJ 14/09/1985

504 04-00541 LIRIM MISRET MEMAJ 15/08/1985

505 04-00543 BESIM LIMAN TROLLI 10/01/1991

506 04-00545 ALFRED RESHAT BOBAJ 07/01/1990

507 04-00546 IMRAN SHEMSEDIN BAJRAKTARAJ 17/02/1991

508 04-00547 QEMAL RRUSTEM RRAMANAJ 24/04/1994

509 04-00548 URAN SABRI GUTAJ 15/01/1990

510 04-00550 BERAT IDRIZ JONUZAJ 23/03/1985

511 04-00551 LEOTRIM ADEM BYTYQI 11/10/1991

512 04-00552 GENTIJAN SYLEJMAN GASHI 23/01/1989

513 04-00553 LËNDRIT SULEJMAN GASHI 25/12/1990

514 04-00554 LIRIM ALI NEZAJ 24/11/1990

515 04-00555 HAMDI AGIM GASHI 04/01/1993

516 04-00556 KUSHTRIM HAKI TAFOLLI 17/10/1990

517 04-00557 ARDIT SHEFQET BUÇAJ 19/12/1989

518 04-00558 ARTAN NEXHMEDIN SOPJANI 08/10/1986

519 04-00559 KUSHTRIM ZEQIR RRAKAQI 05/02/1992

520 04-00560 LABINOT ISLAM GJAFERI 17/05/1987

521 04-00561 BLERTA MUHAMET MORINA 28/10/1988

522 04-00562 URIM ISMET KRYEZIU 13/01/1986

523 04-00563 DRITON SAHIT THAÇI 24/11/1987

524 04-00564 BUJAR BEXHET MAZREKU 25/12/1991

Page 15: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

525 04-00565 SOKOL TEFIK BERISHA 23/07/1992

526 04-00566 GËZUAR ARIF SELIMAJ 17/04/1990

527 04-00567 ENVER HAXHI KADOLLI 28/04/1985

528 04-00569 SHEFIK AGIM AVDIU 10/08/1986

529 04-00570 FATON ISMET SADIKAJ 03/04/1991

530 04-00571 ASTRIT XHEVAT PAÇARIZI 08/03/1990

531 04-00572 HEROLIND RIFAT HYSENAJ 01/03/1988

532 04-00573 ERARD MEHMET MORINA 01/09/1995

533 04-00574 AVNI SHUKRI XHEMAJ 17/11/1987

534 04-00575 AFRIM HADJI AVDIJAJ 14/02/1989

535 04-00576 LIRIDON BESIM ELSHANI 21/02/1994

536 04-00577 VETON ELEZ SEZALLARI 27/12/1991

537 04-00578 ADRIAN NAIM ZABELAJ 01/05/1992

538 04-00579 ARBËR FATMIR JONUZAJ 01/09/1993

539 04-00580 MUHARREM SHANI HOTI 20/03/1992

540 04-00581 ARTAN HAMID MAKSHANA 24/09/1988

541 04-00582 DAVER RESHIT MIFTARI 31/12/1986

542 04-00583 BLEDAR VELI BAJRAKTARI 07/06/1994

543 04-00584 LEOTRIM GJELAL MUHARREMAJ 24/03/1992

544 04-00585 NAZIF IBRAHIM JAKUPI 19/01/1987

545 04-00586 IBRAHIM SELAJDIN UKIMERI 06/01/1989

546 04-00587 ARDIT SAHIT HOTI 15/09/1995

547 04-00588 TAHIR FADIL DOBRUNA 05/11/1994

548 04-00589 KUJTIM SHYQERI VELIU 09/05/1993

549 04-00590 JAKUP BAJRAM DOBRUNA 09/03/1990

550 04-00591 EDON SAHIT SAHITAJ 14/03/1992

551 04-00593 BESART TAHIR BERISHA 27/09/1990

552 04-00594 JETMIR SHEFSHET PAÇARIZI 18/10/1994

553 04-00595 FEKË FADIL STATOVCI 03/02/1994

554 04-00596 FATLIND RAMADAN DURAKU 22/01/1991

555 04-00597 NAIM REXHEP AVDULLAHU 14/03/1985

556 04-00598 ESMER SEJDI HYSENI 27/02/1985

557 04-00600 URAN RAMADAN SUKA 28/11/1985

558 04-00601 DRITON DAN BUÇAJ 06/06/1986

559 04-00602 BESAR HALIL THAÇI 13/04/1986

560 04-00604 ARTAN HAMIT MAZREKAJ 24/09/1986

561 04-00605 VALMIR BEHXHET GJULIQ 10/12/1992

562 04-00606 ENDRIT SELMAN BERISHA 06/08/1994

563 04-00607 ARBËR KADRI HAJRIZI 28/08/1986

564 04-00608 ADEM SYLË STOLIQI 05/09/1990

565 04-00609 ARDIAN ILIR BRAHAJ 13/10/1993

566 04-00610 EMIR NASER BERISHA 06/03/1995

Page 16: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

567 04-00611 FATON FATMIR ASLLANI 13/03/1992

568 04-00612 GRANIT NAZMI GASHI 05/11/1989

569 04-00613 VALDRIN ESAT KRASNIQI 06/09/1991

570 04-00614 BERAT SENAT VEHAPI 23/11/1993

571 04-00615 PAJTIM ÇAMIL SHALA 21/05/1990

572 04-00616 ENDRIT MILAIM BELLANICA 27/09/1993

573 04-00617 EGZON MUSTAF MORINA 26/09/1993

574 04-00618 FLAMUR SALIH GASHI 07/02/1993

575 04-00619 SHPEJTIM IMER GASHI 12/05/1987

576 04-00621 DARDAN XHEVDET KASTRATI 07/06/1994

577 04-00622 VISAR NESHAT AVDAJ 21/08/1988

578 04-00623 MINATOR ISMET ZEQIRAJ 15/10/1989

579 04-00624 EGZON BAFTI HAJDARI 27/05/1989

580 04-00625 ARBNOR FUAT KRASNIQI 29/08/1987

581 04-00626 EGZON BEKË SHALA 15/06/1985

582 04-00627 ARIANIT QEMAJL BYTYQI 23/10/1987

583 04-00628 LEOTRIM XHAVIT MORINA 09/11/1993

584 04-00629 PREMTIM ADEM POPAJ 28/01/1995

585 04-00630 DRITON HYSEN GASHI 21/10/1986

586 04-00631 MIRLINDE AZIZ KRYEZIU 03/03/1990

587 04-00632 SHQIPRON NAZMI ZEKOLLI 01/06/1991

588 04-00633 ALBAN RASIM THAQI 11/09/1988

589 04-00634 JETA BISLIM ABDULLAJ 31/12/1991

590 04-00635 PAJAZIT MEXHIT PAJAZITI 27/06/1992

591 04-00636 JONUZ SEZAI HAXHIMERI 30/05/1992

592 04-00638 LUAN BEDRI GASHI 24/11/1987

593 04-00640 TAULANT SHABAN SHALA 21/10/1989

594 04-00641 FUAD ZYMER LUMI 16/07/1987

595 04-00642 VALON KUJTIM KABASHI 29/11/1986

596 04-00643 FITIM ZENEL MAÇKAJ 04/05/1990

597 04-00644 SHPËTIM FATMIR KABASHI 29/09/1989

598 04-00645 XHELAL HAMIT BAJRA 01/09/1989

599 04-00646 SHPEJTIM HAKI HOTI 13/10/1990

600 04-00647 BURIM HALIM ZYBERAJ 05/05/1986

601 04-00648 ALBAN SHANI GASHI 27/11/1986

602 04-00649 DEFRIM HALIT KASTRATI 17/12/1989

603 04-00650 BLERIM REGJEP BOBAJ 29/08/1987

604 04-00651 GRANIT MEJDI GEGAJ 20/05/1989

605 04-00652 FATOS BEKIR KABASHI 08/03/1989

606 04-00653 ESHREF AVDULLA THAQI 03/01/1987

607 04-00654 EDONA XHELAL ZMAJLAJ 18/06/1992

608 04-00655 MYRVET NAZMI KRYEZI 14/06/1988

Page 17: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

609 04-00656 FLORJAN EBIP PIRECI 15/07/1990

610 04-00657 SHPRESIM LUAN SHALA 21/06/1989

611 04-00658 EDON RAMADAN GASHI 27/07/1992

612 04-00660 RIFAT GËZIM KRASNIQI 19/05/1990

613 04-00661 MERITON JENUZ XHOXHAJ 03/04/1993

614 04-00662 FISNIK SHAIP UKAJ 02/10/1985

615 04-00663 PJETER MARK PREKPALAJ 04/12/1991

616 04-00664 JETMIR NASER ZABELAJ 03/12/1992

617 04-00665 BESART HISEN LUMI 19/10/1987

618 04-00666 KUSHTRIM SAHIT UKAJ 09/06/1985

619 04-00667 BUJAR SHAIP MORINA 13/06/1992

620 04-00668 BURIM BEKIM SALIHU 03/12/1994

621 04-00670 HILMI HAJRIDIN HAXHIFAZLIU 23/11/1992

622 04-00671 SHUKI HALIL KRYEZIU 01/08/1990

623 04-00672 LULZIM SEJDI NRECAJ 14/08/1986

624 04-00673 ELVIS SADIK DELIU 08/06/1990

625 04-00674 PAJTIM HASIP SHALA 03/11/1990

626 04-00675 DORENTINA SELIM BELLAQA 03/11/1995

627 04-00676 DURIM HAJNI KRASNIQI 11/03/1986

628 04-00677 FEIM MIFTAR GJYLIQI 07/01/1986

629 04-00678 ALUSH SYLË STOLLIQI 27/09/1985

630 04-00680 BEKIM SELMAN KRASNIQI 30/05/1987

631 04-00681 DRITON REFKI GASHI 22/03/1986

632 04-00682 LIRIDON HAKI MALOKU 31/12/1992

633 04-00683 ERMIN XHEVDET VUQITËRNA 27/05/1994

634 04-00684 ARBËR YZER JASHARI 27/08/1990

635 04-00685 HADI YZER JASHARI 06/06/1988

636 04-00686 DURIM HALIT KASTRATI 04/04/1987

637 04-00687 VALMIR IMER VESELAJ 28/07/1988

638 04-00688 AGIM HAMZ KASTRATI 16/09/1988

639 04-00689 FLORENTINA DESTAN FANDAJ 03/12/1994

640 04-00690 VALON GANI KABASHAJ 11/03/1991

641 04-00691 SARANDA RAMADAN THAQI 16/06/1987

642 04-00692 BESIM LIRIM SHKURTI 08/04/1988

643 04-00693 ADMIR UKË UKSHINI 10/08/1993

644 04-00694 EDON GËZIM JASHARAJ 27/08/1990

645 04-00695 HAJRI ISUF QAFLESHI 30/10/1993

646 04-00696 ARBËR NURIDIN QAFLESHI 23/10/1991

647 04-00697 KUSHTRIM BAJRAM BERISHA 01/04/1986

648 04-00698 BLEDAR FATMIR BUÇAJ 20/05/1990

649 04-00699 ARBNOR OSMAN VOCI 08/01/1993

650 04-00702 BLERIM MUHAMED EJUPI 30/05/1988

Page 18: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

651 04-00703 SABIR YMRET OSMANI 02/07/1992

652 04-00704 ABID FETAH SYLKA 06/06/1988

653 04-00705 DRITON ZENUN SHEHU 24/03/1988

654 04-00706 DIBRAN ASHIM VEZAJ 22/01/1985

655 04-00707 VISAR NAZMI HOXHAJ 02/10/1987

656 04-00708 LULZIM FERIZ AHMETAJ 15/10/1986

657 04-00709 DRITON XHEVAT KRASNIQI 24/09/1993

658 04-00711 RINOR BAHTIJAR SHANI 02/10/1994

659 04-00712 ARBEN HATIM QENGAJ 17/09/1989

660 04-00713 FATON GANI KRASNIQI 19/02/1992

661 04-00714 XHEVDET SKENER KRYEZIU 13/05/1991

662 04-00716 KUSHTRIM RRAMAN ELEZKURTAJ 22/07/1985

663 04-00717 BASHKIM RIFAT AHMETAJ 25/04/1992

664 04-00718 BLERIM KUJTIM ÇAKËRXHIU 23/08/1992

665 04-00719 EGZON QERIM HOXHA 28/11/1992

666 04-00720 IMER SELIM KRYEZIU 20/07/1993

667 04-00721 RILIND MUHAMET MORINA 10/05/1992

668 04-00722 MUHARREM RESHIT BYTYQI 14/06/1992

669 04-00723 KUSHTRIM FERIZ TELAKU 27/04/1992

670 04-00724 MIRSAD ASHIM VEZAJ 09/03/1987

671 04-00725 ALTIN FLORIM KRASNIQI 08/11/1994

672 04-00726 FATMIR IMER MEHMETI 01/07/1985

673 04-00727 FATON DEMIR ZEKOLLI 11/10/1986

674 04-00728 LULZIM ISLAM BERISHA 05/03/1985

675 04-00729 TAULANT SAHIT GASHI 29/09/1989

676 04-00730 BESAR RUZHDI QUSAJ 16/05/1987

677 04-00731 ALBAN FADIL GASHI 24/10/1987

678 04-00732 FLAMUR VAHIDIN NEBIU 20/08/1992

679 04-00734 VISAR SELIM XHELOVCI 09/12/1985

680 04-00735 GRANIT BEQIR SHALA 22/02/1990

681 04-00736 ARTON GANI KRASNIQI 13/03/1994

682 04-00737 DAUT MAHMUT ÇAFLESH 14/06/1990

683 04-00738 ARMEND LUAN ARNI 12/09/1987

684 04-00739 AGON BESNIK KAZAZI 30/06/1986

685 04-00740 VALON SELAMI MORINA 12/10/1990

686 04-00741 TAHIR MUSLI BERISHA 30/03/1988

687 04-00742 BESART SELMAN RRAFSHI 09/12/1993

688 04-00743 AGIM SOKOL AHMETAJ 25/12/1993

689 04-00744 VILMAN VILMAN VEZAJ 26/01/1990

690 04-00745 EDON IRVIN SEJRANI 11/08/1993

691 04-00746 VALON XHEVDET HALILI 12/01/1989

692 04-00747 VALON SHERAMET MORINA 18/09/1985

Page 19: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

693 04-00748 ARTAN NESIM HALILI 25/10/1989

694 04-00749 ALBION RAGIP ZOGAJ 08/09/1993

695 04-00750 ATDHE MUSA ZOGAJ 08/11/1992

696 04-00751 LEUTRIM HAJRULLA QERKINAJ 01/11/1990

697 04-00753 ALTIN MUSA ZOGAJ 22/03/1986

698 04-00754 LIRIDON HILMI DAUTI 27/07/1985

699 04-00755 HAKIM DEMIR QAFLSHI 01/09/1984

700 04-00756 VEPRIM SMAJL SHIJAKU 30/05/1994

701 04-00757 RAMIZ ALI BAJRAMAJ 30/10/1986

702 04-00758 RAMADAN YMER SHALA 25/09/1985

703 04-00759 ERMAL BESIM KABASHI 25/04/1992

704 04-00760 MËRGIM HAXHI KABASHI 14/06/1993

705 04-00761 VAROLL AHMET TEMO 13/04/1985

706 04-00762 VALMIR AGIM BYTYQI 24/07/1989

707 04-00763 BESART GËZIM KRASNIQI 04/02/1988

708 04-00764 DIBRAN SHIQERI HIMAJ 07/05/1992

709 04-00766 KUSHTRIM KADRI KRASNIQI 19/11/1994

710 04-00767 BYLBYL BAHTJAR KRASNIQI 07/02/1995

711 04-00768 ILIR BESIM BAJRAKTARI 22/12/1986

712 04-00769 BLEDAR BINAK KRASNIQI 01/01/1990

713 04-00770 ARIJAN FETI LATIFI 26/06/1993

714 04-00771 ILIR NEKI KOLLARI 18/01/1989

715 04-00772 EDON NUHI REXHEPAJ 27/08/1994

716 04-00773 SEJFI ZEKË MORINA 01/01/1987

717 04-00774 FITIM HASHIM JONUZAJ 20/04/1990

718 04-00776 ÇELEBIJE LULZIM BYTYQI 20/07/1992

719 04-00777 DARDAN GJEMALI ÇOTAJ 08/03/1991

720 04-00778 BURAK AHMET RESHANI 15/03/1992

721 04-00779 BERAT AHMET RESHANI 11/01/1987

722 04-00780 FLAMUR SADRI BYTYQI 28/11/1994

723 04-00781 HAKI ARIF KABASHAJ 20/09/1995

724 04-00782 ARDIAN ZENUN KADRIAJ 20/01/1995

725 04-00783 VALMIR AFRIM ZEKOLLI 02/02/1993

726 04-00784 BLERIM AZEM RAKAJ 04/03/1987

727 04-00785 SOKOL HALIM BACALIU 05/09/1985

728 04-00787 SHPEND MEHMET SHURDHAJ 04/05/1989

729 04-00788 AGIM SHABAN MORINA 29/03/1987

730 04-00789 KASTRIOT SKENDER BUZHALA 18/09/1989

731 04-00790 BESNIK MUSTAFË CENA 15/10/1991

732 04-00793 SAMIR AZIZ MAZREKU 07/09/1993

733 04-00794 ARBEN HASAN BYTYÇI 03/09/1985

734 04-00795 ARMEND RAGIP HAZIRI 19/06/1987

Page 20: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

735 04-00796 VETON XHELADIN FEJZIU 08/08/1992

736 04-00797 QENDRIM EKREM AVDULLAHU 30/08/1990

737 04-00798 SHQIPRON GËZIM KRYEZIU 14/06/1984

738 04-00799 LEUTRIM AVDULLAH VESELAJ 05/07/1991

739 04-00800 TAULANT BEKIM BYTYQI 07/05/1993

740 04-00801 FATMIR BEQIR RESHANI 15/12/1985

741 04-00802 VETON XHAFER GASHI 16/04/1990

742 04-00803 HAZER SHABAN BAJRAKTARI 27/09/1995

743 04-00804 ASDREN HALIT GAKA 05/01/1989

744 04-00805 FATON QAZIM LOBOVCI 17/12/1984

745 04-00807 GXIM ASLLAN MUHAXHERI 11/01/1987

746 04-00808 YMER NAXHI LUBIÇEVA 15/05/1985

747 04-00809 VETON HISEN KABASHAJ 08/07/1988

748 04-00810 EDIS ILAMI AVDULLAHI 27/07/1993

749 04-00811 BURIM RAHMI DEDAJ 06/01/1987

750 04-00812 BESART NEBIH DOBRUNA 07/03/1991

751 04-00813 ASDREN XHELAL SARAMATI 17/02/1989

752 04-00814 DURIM HABIB SARAMATI 19/09/1990

753 04-00815 AFRIM SADIK BYTYQI 01/10/1986

754 04-00816 DRITON FEJZI DEDARI 05/06/1989

755 04-00817 ERHAN HYSEJN HYSENI 26/11/1987

756 04-00818 SHAQIR FADIL ISUFI 07/08/1989

757 04-00819 HYSEN VELI EJUPI 25/08/1990

758 04-00820 ADRIAN AHMET HOXHA 01/06/1985

759 04-00821 SHKODRAN VESEL BYTYQI 03/07/1989

760 04-00822 IMER JAKUP SHEHU 16/06/1985

761 04-00823 MERITON GËZIM SHALA 14/04/1988

762 04-00824 ARLIND QAUSH HAJDARI 21/01/1991

763 04-00825 SHQIPRIM SHEFKET QATANI 06/09/1986

764 04-00826 ARJAN KADRI KRASNIQI 24/06/1987

765 04-00827 VALON ARIF SADIKU 20/10/1986

766 04-00828 IBUSH MILAZIM BYTYQI 14/05/1993

767 04-00829 SHPEJTIM FLORIM SUKA 02/08/1992

768 04-00830 SAMIR HAXHI HYSENAJ 10/04/1988

769 04-00831 FIDAIM ALI BYTYQI 27/11/1988

770 04-00832 FATOS XHEMË SOPAJ 04/07/1990

771 04-00833 GËZIM AVDI KRASNIQI 08/10/1989

772 04-00834 BLERJAN TAFIL VEZAJ 13/12/1989

773 04-00835 AVNI MAMUT KOQINAJ 04/12/1987

774 04-00836 SHPEJTIM ADEM HALITAJ 19/02/1987

775 04-00837 XHEMALI SEZAI UKSHINI 02/01/1985

776 04-00839 BLERIM AFRIM GASHI 23/10/1990

Page 21: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

777 04-00840 ARDIANA ISMET BUZHALA 20/01/1989

778 04-00841 GENTON SELIM FETAHU 08/05/1993

779 04-00842 AGIM VESEL MAKSUTAJ 27/02/1990

780 04-00843 SAHIT AGIM ZOGAJ 01/05/1987

781 04-00844 FITIM SELAJDIN BRAHIMAJ 08/03/1991

782 04-00845 ILIR SHANASI GURI 11/05/1992

783 04-00846 ARIF JASHAR SUSURI 16/04/1987

784 04-00847 GËZIM HALIT MORINA 24/03/1994

785 04-00848 KASTRIOT MURAT STATOVCI 02/04/1991

786 04-00849 PAJTIM ISLAM GASHI 11/10/1992

787 04-00850 VALMIR MITAT AJDINI 24/08/1993

788 04-00851 DRILON FATMIR KRYEZIU 26/05/1987

789 04-00852 HYSEN METË NINAJ 23/08/1986

790 04-00854 VLORË QERIM BOKA 04/05/1992

791 04-00855 SAMI MEHMET JOLLXHIU 24/11/1987

792 04-00856 DURIM HEVZI PIRAJ 05/07/1984

793 04-00857 BERAT MELIT KRASNIQI 28/07/1990

794 04-00858 DRITON SHPEJTIM PUKA 22/04/1991

795 04-00859 HAJRIJE RAMADAN ZEQIRI 18/03/1988

796 04-00860 ARBEN SHABAN KAMBERAJ 29/05/1984

797 04-00861 ILIR REFKI ZEKOLLI 09/10/1989

798 04-00862 BESART AVNI HOXHA 01/02/1989

799 04-00863 ALBIJAN AGRON KRYEZIU 08/06/1990

800 04-00864 ARSIM BEQIR BAJRAKTARI 02/10/1989

Nr /

BrNr i aplikacionit

Br aplikacie

Emri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

801 04-00865 ROZAF RAIF LECAJ 18/02/1987

802 04-00866 JAKUP ISLAM MORINA 27/01/1988

803 04-00867 FEKIR SHEFKAT FLUGAJ 16/11/1985

804 04-00868 YLBER MUHAMET HAZIRAJ 21/10/1991

805 04-00869 DARDAN AFRIM THAQI 21/12/1992

806 04-00870 ARIAN NEXHMEDIN DEMIRAJ 02/04/1994

807 04-00871 MERIMAN IBRAHIM THAQI 22/06/1988

808 04-00873 KRESHNIK ZEKRI SADIKAJ 30/06/1991

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e dielë/nedelja: 20/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Koha e testimit / Vreme testiranja : 09:00 h

Page 22: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

809 04-00874 SAMI ASLLAN RRAQI 06/05/1985

810 04-00875 DARDAN IMER BYTYÇI 08/09/1993

811 04-00876 FISNIK MUJË BIBAJ 31/05/1991

812 04-00877 JETON GAZMEN SHPETI 08/08/1989

813 04-00878 ALLMIR IBRAHIM MUSHIQ 02/11/1984

814 04-00879 BURIM HALIT KODRA 03/11/1984

815 04-00880 FATON DAUT TËRSHANI 28/07/1989

816 04-00881 EKREM HASAN BYTYQI 01/01/1987

817 04-00882 EGZON AMRUSH MORINA 05/11/1993

818 04-00883 NASIB REMZI HAXHIJA 04/08/1992

819 04-00884 ARBËR SEJDI SERTOLLI 13/06/1996

820 04-00885 VALMIR RAMADAN SEFERI 12/05/1992

821 04-00886 BAJRAM NAIM IBOLLARI 19/05/1988

822 04-00887 ERDIN ARIF KRASNIQI 08/02/1988

823 04-00888 VALDET HASAN QOQAJ 19/06/1986

824 04-00889 LIRIDON BANUSH BEGAJ 17/04/1987

825 04-00890 QAZIM FADIL CAHANI 17/07/1990

826 04-00892 SUELA RAMADAN ELSHANI 21/05/1993

827 04-00893 VELARD RAKIP HOXHA 11/05/1989

828 04-00894 AGON IUDRIZ KURTESHAJ 24/04/1994

829 04-00895 PREMTIM RAMIZ KOLGECI 07/04/1994

830 04-00896 TAULANT REFKI QOLLAKU 27/08/1994

831 04-00897 KALTRINA AGIM KRASNIQI 19/10/1993

832 04-00898 KASTRIOT HAXHI ALIAJ 10/05/1991

833 04-00899 SHPRESMIR HAKI UKAJ 29/09/1994

834 04-00900 ILIR ADEM BERISHA 04/11/1988

835 04-00901 VETON MEVLUDIN MAZREKU 10/02/1990

836 04-00902 BESNIK HYSNI HYSENAJ 02/01/1990

837 04-00904 BRAHIM VESEL MAKSUTAJ 15/11/1991

838 04-00905 GENTIAN NAIM KADRIAJ 15/01/1993

839 04-00906 AVNI SEVDI KADRIAJ 08/01/1990

840 04-00907 BEDRIDIN XHELADIN OSMANI 11/12/1986

841 04-00908 ZAIM NEBIH SERTOLLI 14/04/1988

842 04-00909 VLORAN RAMIZ SOPE 05/10/1989

843 04-00910 BLERIM TAFIL VEZAJ 11/12/1987

844 04-00911 REZART HYLKI SHALA 01/03/1987

845 04-00912 XHELAL SHEFSHET ZULFAJ 24/09/1987

846 04-00913 MIRJET REXHEP ELEZKURTAJ 13/12/1993

847 04-00915 SHKËMBIM NAZIM KRYEZIU 17/11/1994

848 04-00918 SHEFKI ARSIM GASHI 08/08/1994

849 04-00919 GËZIM MILAZIM ZOGAJ 04/12/1986

850 04-00920 EGZON BESIM GALLAPENI 18/04/1994

Page 23: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

851 04-00921 VALON RESHIT SHIJAKU 14/08/1987

852 04-00922 ALBAN TURABI KABASHI 23/03/1991

853 04-00923 FITIM HARADIN GEGAJ 03/04/1985

854 04-00924 SELAMI AVDULLA BERISHA 10/05/1991

855 04-00925 NASAR ABIDIN IMERI 01/10/1984

856 04-00926 ASTRIT RRAHMAN ZOGAJ 19/01/1986

857 04-00927 DASHMIR SYLEJMAN SALLAHI 05/10/1991

858 04-00928 GETOAR MAHMUT KRASNIQI 09/02/1990

859 04-00929 BUJARI ISLAM IMERI 03/02/1987

860 04-00930 EGZON NESHAT IMERI 12/11/1995

861 04-00932 FATON FADIL LUSHTAKU 06/09/1985

862 04-00933 GENC AGIM HASAJ 01/11/1990

863 04-00934 ELBASAN ILFET DOMUZETI 14/01/1993

864 04-00937 NERTIL NAIM ELEZKURTAJ 20/04/1992

865 04-00938 XHEMAJL BERAM PONIK 15/07/1985

866 04-00939 KADRI RIFAT ELSHANI 29/09/1990

867 04-00940 VALON SKENDER HOTI 13/02/1993

868 04-00941 LIRIDON AHMET ZULFAJ 22/09/1990

869 04-00942 DASHMIR BUJAR KABASHI 16/08/1989

870 04-00943 ASTRIT SAMIDIN QOLLOPEKU 07/10/1988

871 04-00944 XHEVDET ARIF ZENA 09/11/1990

872 04-00945 VALJETË XHAVIT GASHI 08/11/1985

873 04-00946 EGZON AVDI ZEKAJ 16/04/1991

874 04-00947 JETON HASAN AHMETAJ 01/05/1987

875 04-00948 BARDHYL REGJEP KRASNIQI 03/12/1993

876 04-00949 DIBRAN KADRI DAKAJ 02/04/1988

877 04-00950 ALBAN OSMAN BYTYQI 07/02/1987

878 04-00951 HALIL ALI SALLAHU 24/09/1990

879 04-00952 IBRAHIM NASER RYSHENI 21/04/1985

880 04-00953 NASER AZEM BYTYÇI 12/10/1984

881 04-00954 KUJTIM MUSLI HOTI 12/02/1988

882 04-00955 BESIM SADRI AHMETAJ 25/07/1987

883 04-00956 ENIS REZAK KALENDERI 20/01/1993

884 04-00957 SHQIPRAN VELI ELSHANI 17/11/1994

885 04-00958 HAXHI RIFAT MORINA 24/08/1985

886 04-00959 YLL ADEM GAVAZAJ 08/01/1988

887 04-00961 EDON TASIM BAJRAKTARI 15/09/1991

888 04-00962 HIZRI FETAH SAHITAJ 18/02/1987

889 04-00963 EGZON BESIM GASHI 30/07/1989

890 04-00964 EGZON NASER KUKAJ 03/11/1991

891 04-00967 SEJD MERVAN QAFLESHI 02/01/1989

892 04-00970 HASIM HAXHI AVDIJAJ 26/05/1987

Page 24: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

893 04-00971 DIBRAN NEHRU BAXHAKU 25/01/1986

894 04-00972 BENJAMIN ARIF ARIFI 12/05/1986

895 04-00973 MENTOR BAJRAM HOTI 12/03/1986

896 04-00974 JETON BAJRAM HOTI 10/12/1992

897 04-00975 BURIM MUHARREM THAÇI 19/02/1985

898 04-00976 FEIM TAHIR KRASNIQI 03/09/1988

899 04-00977 KUSHTRIM HAXHI HOTI 11/09/1989

900 04-00978 ASTRIT ZENEL JAVORI 24/11/1987

901 04-00979 AHMET RUZHDI HAMITI 10/07/1991

902 04-00981 NAZMI BISLIM ALIJA 04/11/1991

903 04-00982 VISAR OSMON RAMADANI 28/07/1992

904 04-00983 SKENDER NASER AJAZAJ 15/02/1985

905 04-00984 REFKI HALIT SERTOLLI 27/07/1988

906 04-00985 SALI BRAHIM GASHI 08/07/1993

907 04-00986 SHKELZEN HAJRUSH KRASNIQI 23/09/1988

908 04-00987 KASTRIOT HYSEN KRYEZIU 26/05/1987

909 04-00988 JETMIR MILAIM SALLAHU 26/08/1994

910 04-00989 BUJAR NAIM HOTI 11/11/1994

911 04-00990 VALMIR HASAN DULLAJ 25/03/1995

912 04-00991 REXHEP FAIK HOTI 09/04/1991

913 04-00992 ALBAN SHEMSEDIN GAVAZAJ 04/05/1991

914 04-00993 SHPEND AGIM BYTYQI 10/01/1991

915 04-00994 ERMAL VELI JAKUP 22/03/1992

916 04-00995 LABINOT REFKI GASHI 10/07/1991

917 04-00996 ALBERT BAKI MORINA 04/10/1995

918 04-00997 VETON IZET GASHI 28/05/1992

919 04-00998 NAIT AZIZ VRENEZI 02/01/1990

920 04-00999 SKENDER TAHIR KOKULLARI 25/02/1988

921 04-01000 GEZIM JETULLA BERISHA 01/01/1987

922 04-01001 BUJAR NAZMI BINISHI 05/01/1987

923 04-01002 EVZAL RAMADAN RAMADANI 02/05/1993

924 04-01003 BLEDI AJNI ADEMAJ 01/03/1992

925 04-01004 KUJTIM FATMIR SOPAJ 19/09/1987

926 04-01005 KUSHTRIM FATMIR SOPAJ 18/04/1989

927 04-01006 FITON NAZIM BERISHA 08/11/1988

928 04-01007 MERITON HAMDI KELMENDI 15/06/1992

929 04-01008 TAULANT NURI PULAJ 16/08/1990

930 04-01009 BETIM ILIR ELSHANI 01/10/1993

931 04-01010 BESART RAMADAN KRASNIQI 01/01/1990

932 04-01011 GRANIT ASLLAN KASTRATI 27/09/1989

933 04-01012 FATMIR HATIM ABDURRAHMANI 25/02/1985

934 04-01013 MILOT IBRAHIM KRYEZIU 19/11/1986

Page 25: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

935 04-01015 NEHAT RESHAT BERISHA 15/03/1989

936 04-01016 SYLEJMAN IMER QOVANAJ 06/09/1987

937 04-01017 FLORIM ADEM HOTI 03/10/1989

938 04-01018 DAVER SEBAJDIN MORINA 06/03/1991

939 04-01019 AZEM HAZER RAMADANI 21/01/1989

940 04-01020 RIZAN SELOM PONIK 17/01/1992

941 04-01021 LABINOT XHEMAIL MORINA 02/03/1987

942 04-01022 ARSIM VEBIH LUMI 16/08/1986

943 04-01023 KUJTIM BESNIK KUQI 14/03/1995

944 04-01024 EDONA XHEMAIL SUKA 01/02/1992

945 04-01025 EDON HAJDAR HOXHA 06/04/1990

946 04-01026 LIRIM MIFTAR HODAJ 07/11/1989

947 04-01027 ARNES SUZAN MUSTAFA 06/06/1993

948 04-01028 BESMIR HYSNI MUSTAFA 20/01/1992

949 04-01029 AVDULLA SHABAN MALOKU 10/10/1985

950 04-01030 NAIM HABIB MAZREKU 20/12/1986

951 04-01031 SHEMSEDIN BAJRAM BELULI 06/04/1991

952 04-01033 GRANIT RAMADAN BERISHA 04/05/1992

953 04-01034 LIRIDON SKENDER DOBRUNA 27/08/1992

954 04-01035 XHEVDET SELIM KELMENDI 18/10/1988

955 04-01036 EGZON RAHIM DAKA 10/04/1991

956 04-01037 SHKODRAN QEMAL GERDELLAJ 07/12/1987

957 04-01039 ARBENOR VESEL KRYEZIU 22/01/1994

958 04-01040 JETMIRE HALIL ALIAJ 27/06/1984

959 04-01041 DARDAN RAMIZ KERMENI 05/12/1990

960 04-01042 FITORE ILAZ KRYEZIU 09/06/1988

961 04-01043 MERGIM MUSTAF KRASNIQI 29/11/1993

962 04-01044 ZEKIRI JAHJA EMINHAZIRI 31/01/1994

963 04-01045 ALBAN XHEVDET KASTRATI 31/08/1991

964 04-01048 IBRAHIM MIFTAR BUCAJ 12/07/1985

965 04-01049 IBRAHIM AVDYL GASHI 22/11/1987

966 04-01050 SHERAMET ADEM KRASNIQI 23/01/1986

967 04-01052 SHPEND FEIM HALIMI 01/06/1988

968 04-01053 FATON SADIK REXHEPI 02/10/1985

969 04-01054 EDON LULZIM REXHEPI 03/11/1985

970 04-01055 BURIM MILAZIM KRYEZIU 26/10/1988

971 04-01056 JETMIR AVDULLAH HOXHA 22/10/1987

972 04-01057 SADRI JAKUP HOXHA 15/04/1989

973 04-01058 ENSAR HANEFI ISAKU 05/08/1985

974 04-01059 AJDIN HAÇIF HYSENI 25/09/1986

975 04-01060 BISERE HAXHI MAZREKU 12/06/1988

976 04-01061 DONJETË HABIL KRASNIQI 22/10/1989

Page 26: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

977 04-01062 VALDET ELMI ZOGAJ 01/11/1988

978 04-01063 XHAVIT RAKIP TIXHAJ 15/06/1985

979 04-01064 ARTAN FAHRI MYRTEZANI 12/10/1990

980 04-01065 DURAN SELMAN VELIJA 01/06/1994

981 04-01066 BESMIR FATMIR SALLAJ 21/01/1994

982 04-01067 BLERIM RUZHDI VELIJA 18/10/1993

983 04-01068 MUHAMER HATIP HAMZAJ 10/11/1985

984 04-01069 SHTEDZIM SELAJDIN KRYEZI 02/08/1993

985 04-01070 ARMEND SYLEJMAN KRASNIQI 24/03/1994

986 04-01071 FLAMUR SHEFQET HALILI 23/05/1988

987 04-01073 EVROPJAN HYSNI HASANI 10/01/1993

988 04-01074 BESMIR SADRI ZYMERI 20/08/1987

989 04-01075 MUSA GANI LEZI 04/05/1988

990 04-01076 ARBNOR FATMIR GASHI 01/12/1989

991 04-01077 VALON IMER ZULFAJ 03/01/1992

992 04-01078 DEMË SYLEJMAN THAÇI 30/03/1988

993 04-01079 DASHURIM ASLLAN KRYEZIU 11/02/1987

994 04-01081 ARMEND ZYMER THAÇI 29/09/1994

995 04-01082 AFRIM ZEQIR BYTYQI 16/07/1988

996 04-01083 SHKODRAN JETULLAH REXHAJ 20/11/1991

997 04-01084 NERDIN NEXHAT GASHJANI 15/01/1990

998 04-01085 AGRON GËZIM THAÇI 19/12/1987

999 04-01086 PËRPARIM MURAT BERISHA 13/09/1984

1000 04-01087 ALBERT IDRIZ MORINA 31/05/1989

1001 04-01088 KASTRIOT BILALL RUDI 09/08/1991

1002 04-01089 JAKUP FAIK FONDAJ 20/01/1987

1003 04-01090 GANI REXHEP XHAFERI 20/07/1994

1004 04-01091 ASTRIT IZET BYTYQI 13/03/1993

1005 04-01092 RAMADAN BEHAR KASTRATI 16/09/1990

1006 04-01093 MENTOR RUZHDI GASHI 08/04/1987

1007 04-01094 NARTA ZYBER HAMZA 08/05/1992

1008 04-01095 LIRIDON AGIM SALLAUKA 18/09/1985

1009 04-01096 NIKOLLA PREN DANI 12/10/1994

1010 04-01097 MEMLI HIDAJET MULLABAZI 04/03/1989

1011 04-01098 LULZIM ASLLAN KRASNIQI 15/06/1987

1012 04-01099 KUSHTRIM RUZHDI AJAZAJ 04/10/1990

1013 04-01100 IZET VELI BERISHA 27/08/1986

1014 04-01102 VEPRIM EMURLLA PAÇARIZI 01/07/1992

1015 04-01103 FERDI XHEMALI BOKAXHI 25/05/1993

1016 04-01104 MURAT ÇAZIM DURAJ 30/09/1989

1017 04-01105 MERGIM MAKSUT QAFLESHI 04/04/1993

1018 04-01106 KUJTIM ZYLFI BERISHA 30/05/1986

Page 27: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1019 04-01107 DARDAN NUREDIN KRASNIQI 28/06/1994

1020 04-01109 REMZI MEHDI GASHI 15/03/1989

1021 04-01110 AFRIM HAKI HOXHAJ 07/03/1991

1022 04-01113 SHPETIM RASIM CANAJ 20/11/1988

1023 04-01114 URIM SHAIP KABASHAJ 20/12/1991

1024 04-01116 FATBARDH ALUSH KRYEZIU 22/08/1991

1025 04-01117 BURON BEDRI SUSURI 28/10/1990

1026 04-01118 ALBAN GANI BEGAJ 15/12/1986

1027 04-01120 ARJANIT RESHAT ELSHANI 10/10/1985

1028 04-01121 GAZMEND ABEDIN DINA 14/03/1992

1029 04-01123 ARIANIT MUSTAFË KODRALIU 02/07/1992

1030 04-01124 NERTIL AGIM PULAJ 24/06/1991

1031 04-01125 BLENDI FADIL BUZHALA 17/01/1994

1032 04-01126 LABINOT BEQIR KRYEZIU 05/03/1992

1033 04-01128 EGZON HAZIR KRYEZIU 01/10/1995

1034 04-01129 TAULANT MYVLED KRYEZIU 07/12/1990

1035 04-01130 JETMIR REFKI KASUMI 03/01/1992

1036 04-01131 QENDRIM AVDYL MORINA 02/06/1993

1037 04-01132 BRENDON FATMIR VRENEZI 29/09/1995

1038 04-01133 JETMIR FADIL ISUFI 06/01/1988

1039 04-01135 RIFAT RESHAT HAJDARAJ 20/10/1993

1040 04-01136 BAJRAM SHQIR MORINA 24/06/1991

1041 04-01139 IDRIZ AJET DAKAJ 11/08/1991

1042 04-01141 VALON ILAZ GASHI 26/06/1986

1043 04-01142 PREMTIM AGIM BADALLI 09/10/1991

Nr /

BrNr i aplikacionit

Br aplikacie

Emri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

1044 04-01143 BESNIK RRAHMAN MORINA 12/11/1984

1045 04-01144 FUHAT RESHAT BERISHA 15/03/1989

1046 04-01145 KASTRIOT KADRI ALIAJ 07/10/1992

1047 04-01146 HAJDAR FEMI AJAZAJ 08/04/1992

1048 04-01147 RAJMOND AGIM BEKERI 20/08/1991

1049 04-01148 VALON GANI KOKOLLARI 04/01/1992

1050 04-01149 ARBËR ZEQIR KOKOLLARI 01/05/1992

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e dielë/nedelja: 20/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Koha e testimit / Vreme testiranja : 14:00 h

Page 28: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1051 04-01150 ARBEN GJEVIT RAKAJ 01/08/1991

1052 04-01151 LULZIM SELAJDIN RAKAJ 22/11/1985

1053 04-01152 ARMEND ZENEL REXHAJ 15/03/1989

1054 04-01153 SHKELZEN BISLIM THAÇI 14/07/1992

1055 04-01157 OSMAN MURAT KRASNIQI 20/03/1987

1056 04-01159 ALBION MAHMUT LUMI 23/11/1994

1057 04-01160 BESAR RIDVAN RIZAHAJ 21/12/1987

1058 04-01161 ALI NEZIR KRASNIQI 12/02/1985

1059 04-01163 EGZON MISIN BEQIRI 09/11/1993

1060 04-01164 ILIR ADEM KOLGECI 09/01/1989

1061 04-01165 ARSIM JETULLAH BERISHA 05/08/1984

1062 04-01166 DRILON BEKIM KUKAJ 09/07/1993

1063 04-01167 LAVDIM AZIZ GASHI 01/11/1989

1064 04-01169 KUSHTRIM AZIZ GASHI 19/04/1991

1065 04-01170 ARLINDA SADIK DAKA 15/11/1994

1066 04-01171 BAJRAM RUZHDI GASHI 22/01/1993

1067 04-01172 VALMIR SHEMSI BALAJ 11/06/1993

1068 04-01173 DRENI SHEMSEDIN BOJAXHIU 11/11/1990

1069 04-01174 VALDRIM RAGIP SOPAJ 10/01/1990

1070 04-01176 GZIM AJET MAKSHANA 17/02/1986

1071 04-01177 VISAR BERISHA BERISHA 18/07/1984

1072 04-01178 LULZIM SEFER HOXHA 05/11/1986

1073 04-01179 EDIS RIZVAN NEZIRI 14/09/1988

1074 04-01180 SHKUMBIN SEDAT HAMZA 16/11/1990

1075 04-01181 BAJRAM KASAM ZEJNULLAH 16/04/1991

1076 04-01182 JASER XHAVAT ISUFI 29/07/1987

1077 04-01183 ALMIR YLBER HAMDIJA 12/02/1992

1078 04-01184 BESART NAIM KRYEZIU 12/10/1990

1079 04-01185 MENDI SHEMSEDIN DOMUZETI 03/05/1994

1080 04-01186 DIAMANT FERIZ KICAJ 23/11/1991

1081 04-01187 EDON MAHMUT SADIKAJ 02/02/1992

1082 04-01188 RREZON RRAHMAN MALOKU 04/01/1992

1083 04-01189 MUHAREM RRAHMAN KABASHI 02/12/1991

1084 04-01190 OLUR SAMI SHALA 17/04/1990

1085 04-01191 DEFRIM MURSEL KABASHI 24/04/1992

1086 04-01192 FEHMI MUHARREM MALOKU 25/12/1984

1087 04-01193 FATJON HAXHI KRASNIQI 18/07/1987

1088 04-01194 DRITON ASLLAN ZEJNULLAHU 08/07/1990

1089 04-01195 BLERIM BEGJET VESELAJ 16/06/1984

1090 04-01196 BUJAR HAJRO PACARIZI 01/02/1995

1091 04-01197 BESNIK HIM MORINA 28/06/1991

1092 04-01198 DEMOKRAT MUHAMET GASHI 16/08/1992

Page 29: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1093 04-01199 ENIS IFRAM BOJAXHIU 13/05/1989

1094 04-01200 RAKIP ELEZ ELEZI 05/08/1990

1095 04-01201 MARIGON FLAMUR SOKOLI 03/01/1993

1096 04-01202 ARIAN SHEFKET SUKA 10/01/1992

1097 04-01203 HEROLIND RUZHDI QAFLESHI 12/08/1993

1098 04-01204 RAZAFAT RASIM BEQAJ 07/09/1984

1099 04-01205 TAULANT SKENDER GASHI 07/07/1991

1100 04-01206 ALBERT KADRI BARALIJA 03/05/1990

1101 04-01207 BEHRIM BASHKIM XHAFERI 17/02/1991

1102 04-01208 KUSHTRIM ADNAN FETAHU 03/08/1990

1103 04-01209 BEDRI FAZLI KRASNIQI 31/08/1987

1104 04-01210 MUHAMET HAJRIZ LEZI 26/11/1991

1105 04-01211 BESTRIM SABRI KRYEZIU 29/08/1991

1106 04-01212 ISMAJL RRAMAN DOMAZETI 01/12/1990

1107 04-01213 MIRITON BEHAR MISINI 10/10/1993

1108 04-01214 VISAR ZENUNE MAZREKU 20/09/1988

1109 04-01215 SHKODRAN DEMUSH KRASNIQI 13/04/1992

1110 04-01216 HAXHI ALUSH GASHI 25/01/1988

1111 04-01217 ELBASAN DEMUSH KRASNIQI 13/04/1992

1112 04-01219 FATON XHEVAT KOLOLLI 17/05/1987

1113 04-01220 JETMIR RAHMAN RESHITI 11/07/1990

1114 04-01221 ARDIJAN NAIM KRYEZIU 09/09/1989

1115 04-01222 GRANIT HASAN KABASHI 26/06/1990

1116 04-01223 LEUTRIM TAHIR KRASNIQI 28/03/1991

1117 04-01224 ALFRED BEK BYTYQI 20/01/1994

1118 04-01225 URAN SHEFQET KRASNIQI 22/04/1993

1119 04-01226 ISAK SOKOL SAHITAJ 18/02/1987

1120 04-01227 GENTIAN FADIL KRASNIQI 31/12/1994

1121 04-01228 BESARTA BEXHET MORINA 15/01/1988

1122 04-01229 AZEM BAJRAM ZOGAJ 06/04/1989

1123 04-01230 BAKI BAJRAM SHIGJEQI 23/08/1989

1124 04-01231 FATON FEMI MEMAJ 21/07/1985

1125 04-01232 GENTIAN FADIL KRYEZIU 13/06/1988

1126 04-01233 KUJTIM FAZLI REXHEPI 30/10/1986

1127 04-01234 JUSUF SHEVKI VOCA 16/05/1994

1128 04-01235 BLEDAR ISMAIL REXHEPAJ 30/06/1991

1129 04-01236 ALBILON RAMIZ GALLOPENI 03/04/1992

1130 04-01237 IMRI AFRIM HYSENI 02/01/1988

1131 04-01238 ALBERT AFRIM SADIKAJ 30/09/1990

1132 04-01239 NEXHIP BEHAR ALUSHAJ 14/01/1993

1133 04-01240 AGIM MUSLI HOXHA 01/05/1986

1134 04-01241 FATON SAMI SELAJ 25/04/1994

Page 30: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1135 04-01242 MENTOR SEJDI NESHATI 01/09/1986

1136 04-01243 DIAMANT HAKI HALILI 20/06/1994

1137 04-01244 NERITON LULZIM BESHIRI 24/03/1992

1138 04-01246 ASDREN ISLAM GALLAPENI 01/12/1986

1139 04-01247 BESNIK ZAIM SYLAJ 11/06/1993

1140 04-01249 SHPAT ASLLAN MAZREKU 17/08/1994

1141 04-01250 FITIM FATMIR SHALA 15/01/1993

1142 04-01251 NGADHNJIM FAZLI BRAHIMAJ 27/04/1992

1143 04-01252 LEUTRIM RAMADAN TËRSHNJAKU 08/06/1984

1144 04-01253 FATLIND VAIDIN KAMBERI 04/04/1990

1145 04-01254 DARDAN HAJRI TERSHNJAKU 22/11/1988

1146 04-01255 ELBARIM BAJRAM PAÇARIZI 15/03/1993

1147 04-01256 AVNI MILAZIM KRASNIQI 15/01/1986

1148 04-01258 HAJRUSH VEZIR BIBAJ 23/03/1990

1149 04-01259 ALBATRIT RASIM KRASNIQI 01/10/1993

1150 04-01260 HAKI KADRI FETAHAJ 30/05/1991

1151 04-01261 QENDRIM GANI HOTI 02/07/1992

1152 04-01263 ARMIR MILAIM MORINA 07/12/1993

1153 04-01264 ENVER ISAK BYTYQI 18/07/1993

1154 04-01265 ARTIN AGIM KRYEZIU 13/06/1993

1155 04-01266 ARTUR RUZHDI SUSURI 25/10/1986

1156 04-01267 RIFAT HAMDI IBALLI 03/06/1992

1157 04-01268 RIDVAN RAMADAN HOTI 05/05/1992

1158 04-01270 GËZIM NUHI BASHA 23/02/1987

1159 04-01271 TAULANT XHEVIT AJAZAJ 22/02/1987

1160 04-01272 QENDRIM FEIM MAZREKU 27/11/1993

1161 04-01273 JETMIR LIRI JURIKU 11/06/1992

1162 04-01274 SHKELQIM AZEM ZEJNULLAHI 23/12/1988

1163 04-01275 ALI RRUSTEM BYTYQI 18/04/1992

1164 04-01276 RRAHMAN MILAZIM HOXHA 31/10/1990

1165 04-01277 URIM SAMEDIN UKA 01/11/1990

1166 04-01278 EGZON JANUZ SHATRI 09/12/1994

1167 04-01279 GENC BASHKIM BYTYQI 24/01/1985

1168 04-01281 GENTIAN ASLLAN KRYEZIU 10/12/1993

1169 04-01282 QENDRIM HALIL CIKAQI 14/05/1994

1170 04-01283 ADNAN BESNIK KUKAJ 22/10/1993

1171 04-01284 SHPEJTIM BESIM GASHI 12/09/1988

1172 04-01285 MERITON RAMADAN KOTORRI 15/03/1991

1173 04-01286 BESMIR QEMAL MEHMETI 21/07/1988

1174 04-01287 ALBAN HYSNI BUZHALA 02/01/1991

1175 04-01288 ILIRIANA HAKI LIMAJ 29/04/1987

1176 04-01289 BARDHYL NEHAT QAFLESHI 07/03/1985

Page 31: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1177 04-01290 VALDETE XHEMAJLI FETAHAJ 21/08/1987

1178 04-01291 ARTON GANI MALOKU 08/06/1986

1179 04-01292 MENTOR VELI KABASHI 17/07/1989

1180 04-01293 NEVZAT FAREDIN SOPA 15/08/1988

1181 04-01294 HARBIN AVNI SELMANI 20/06/1991

1182 04-01296 KORAB RESHAT QERRETI 06/06/1984

1183 04-01297 ARLIND MURSEDIN ALIAJ 10/07/1994

1184 04-01298 MINDERSON DRITON KRASNIQI 15/09/1993

1185 04-01299 GENTIANE BAJRAM KRASNIQI 01/03/1989

1186 04-01300 MAHIR SAFET ADEMAJ 09/08/1989

1187 04-01301 BURIM JONUZ KRYEZIU 10/10/1989

1188 04-01302 ARTAN SHEFKET ALITJAHA 30/01/1992

1189 04-01303 VALART NASER BERISHA 28/06/1988

1190 04-01304 ESAT AVNI BYTYQI 03/09/1988

1191 04-01305 ARIANIT BEQIR TERSHNJAKU 14/03/1994

1192 04-01307 ARBON XHEMAJL GASHI 29/07/1993

1193 04-01308 KASTRIOT MUHARREM ALIAJ 19/02/1991

1194 04-01309 EGZON SEJDI MORINA 25/03/1995

1195 04-01310 EGZON MILAZIM BYTYQI 01/05/1992

1196 04-01311 VISAR SKENDER MUSTAFA 18/06/1991

1197 04-01315 RINOR HAMEZ MAZREKU 06/09/1994

1198 04-01316 MUSLI HAMZA FANIQI 24/10/1987

1199 04-01317 ALBAN QAMIL MRASORAJ 28/02/1988

1200 04-01318 SHABAN SHEVKI VOCA 01/06/1993

1201 04-01319 AZEM HYSEN ZOGAJ 18/06/1989

1202 04-01320 MILAIM MURTEZ BERISHA 13/06/1985

1203 04-01321 VALON HASAN DULLAJ 03/08/1993

1204 04-01322 BESART ISA MORINA 01/10/1993

1205 04-01323 SELMAN MAXHUN MORINA 29/10/1985

1206 04-01324 ARIANAIT MUHAMET HOTI 19/10/1993

1207 04-01325 SHQIPRON NUHI KRASNIQI 22/09/1991

1208 04-01326 URIM HAMDI PONIKU 03/12/1991

1209 04-01327 BUJAR HALIT KOLGECI 28/12/1987

1210 04-01328 RINOR BAHTIJAR BOJAXHI 17/03/1990

1211 04-01329 ILIR NIJAZI KABASHI 10/09/1992

1212 04-01330 DURIM HABIL SKENDERI 20/12/1993

1213 04-01331 AGAN BESAR SHABANI 23/02/1991

1214 04-01332 ARLIND AHMET KRASNIQI 01/09/1988

1215 04-01333 FLORENT RRAHMAN RRAHMANI 25/05/1993

1216 04-01334 LEOTRIM FLORIM ELSHANI 25/01/1992

1217 04-01335 ALBAN IBRAHIM THAQI 20/12/1989

1218 04-01336 JETON ALUSH BAKAJ 08/01/1989

Page 32: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1219 04-01337 ADIL BESAR SHABANI 01/04/1987

1220 04-01338 ARTON BINAK HOXHA 26/01/1989

1221 04-01339 SAMI HALIL MORINA 11/07/1989

1222 04-01340 GENTRIT NAZMI GASHI 24/07/1993

1223 04-01341 FLORENT BRAHIM SALLAHU 01/12/1989

1224 04-01342 JETON MUHAMET SEDOLLI 11/03/1985

1225 04-01343 GRANIT ISUF TAFOLLI 04/10/1994

1226 04-01344 ARTAN MEJDIN ISLAMAJ 09/12/1989

1227 04-01345 LIRIM SYLEJMAN PAÇARIZI 12/02/1994

1228 04-01348 FLURIM KAPLLAN BERISHA 26/01/1987

1229 04-01349 QAZIM HALIT KRASNIQI 14/02/1987

1230 04-01350 HAMDI SADRI BYTYQI 08/08/1986

1231 04-01351 VALON HALIL SALLAUKA 22/12/1984

1232 04-01352 GENC TAHIR ULLURI 03/05/1993

1233 04-01353 ARJANIR NASER SUSURI 10/02/1987

1234 04-01354 MURAT IDAJET GRDELLAJ 11/04/1993

1235 04-01355 ALI AVDULLA MORINA 27/09/1988

1236 04-01356 VALON MURAT XHOXHAJ 05/09/1984

1237 04-01357 FITIM NUHI HOTI 05/01/1992

1238 04-01358 VETON XHELIL BERISHA 19/11/1988

1239 04-01360 EDUARD FUAT HULAJ 19/11/1993

1240 04-01361 KUSHTRIM RRAHIM JASHARI 27/04/1991

1241 04-01362 LEUTRIM XHAVIT MORINA 22/08/1991

1242 04-01364 ARSIM SINAN KRYEZIU 04/05/1991

1243 04-01365 FATMIR DESTAN HOTI 06/04/1989

1244 04-01366 MUHAMEDIN SHEMSEDIN GASHI 20/05/1989

1245 04-01367 URIM MUJE GASHI 03/05/1987

1246 04-01368 MENTOR NAZMI HOTI 31/10/1985

1247 04-01369 XHAVIT ISAK BYTYCI 15/11/1985

1248 04-01370 PERPARIM URIM SHALA 20/01/1994

1249 04-01371 EKREM AGIM KRYEZIU 09/11/1989

1250 04-01373 MURAT BAJRAM KRASNIQI 05/04/1989

1251 04-01374 VETIM ZENI KRASNIQI 30/06/1992

1252 04-01375 GAZMEND RIFAT DURAKU 16/02/1987

1253 04-01376 RESHIT BRAHIM KRASNIQI 15/07/1985

1254 04-01377 VETON IBRAHIM MEMAJ 08/08/1990

1255 04-01378 ARIANIT NUHI KRASNIQI 09/08/1994

1256 04-01379 URAN REFKI PIRAJ 15/08/1988

1257 04-01380 AVNOR ISUF BERISHA 14/09/1987

1258 04-01381 ASTRIT BAJRAM SERTOLLI 01/06/1989

1259 04-01382 VALZON VESEL SOPA 09/04/1994

1260 04-01383 KASTRIOT HAJRULLAH HOXHAJ 22/06/1993

Page 33: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1261 04-01384 SHANI SHERAMET MORINA 04/04/1990

1262 04-01385 JETMIR HASHIM ZABELAJ 03/01/1992

1263 04-01386 BESNIK FETAH BERISHA 10/11/1988

1264 04-01387 ARTON NIJAZI HOXHAJ 29/10/1990

1265 04-01388 BUTRINT BASHKIM THAQI 27/11/1988

1266 04-01389 HIVZI OSMAN REXHEPI 22/06/1993

1267 04-01392 KRESHNIK GARIP KRYEZI 03/04/1992

1268 04-01393 FATLIND ISMET VEHAPI 28/03/1995

1269 04-01394 ROBERT HAJDIN MALOKU 20/10/1993

1270 04-01395 LIRI ISMAILHAKI LIMANI 05/09/1991

1271 04-01396 RINOR RRAHIM BEKTASHI 16/06/1993

1272 04-01397 TAULANT FATMIR GEGAJ 09/11/1993

1273 04-01398 DARDAN SEFIDIN SHALA 24/10/1991

1274 04-01399 DURIM MUSTAF BYTYQI 29/10/1993

1275 04-01400 BESLIND SEDAT GASHI 27/02/1993

1276 04-01401 ADRIATIK AHMET GASHI 20/05/1988

1277 04-01402 KUSHTRIM HYRMET SELAJ 03/09/1990

1278 04-01403 ESAT FAZLI KAFEXHOLLI 25/03/1985

1279 04-01404 NOL LUZ PREKPALAJ 16/11/1990

1280 04-01405 FLORIM ZYMER KYQYKU 01/03/1985

1281 04-01406 LIRIDON XHEMAJL BUQAJ 10/04/1986

1282 04-01407 JETON SEFEDIN KRASNIQI 20/01/1991

1283 04-01408 VALON SHABAN CIKAQI 04/07/1993

1284 04-01409 VALON XHAFER BERISHA 01/05/1988

1285 04-01410 BERAT ZEQIR BERISHA 04/07/1984

1286 04-01411 DIBRAN ZEQIR BERISHA 17/07/1992

1287 04-01412 RAJMOND KRIST BERISHA 29/06/1994

1288 04-01413 ZYLFI HISEN KASTRATI 01/07/1991

1289 04-01414 SHPEND FADIL HOXHAJ 21/10/1990

1290 04-01415 EGZAN SAMIR GARIPI 01/01/1994

1291 04-01416 DRITAN SHAQIR RAMADANI 03/07/1985

1292 04-01417 JETKIN JETULLA AVDAJ 30/03/1990

1293 04-01418 LEOTRIM RAMIZ ARIFAJ 27/07/1987

1294 04-01419 DIEDON RAMADAN ELSHANI 13/06/1992

1295 04-01420 BETIM BAJRAM SHIGJEQI 09/10/1994

1296 04-01423 NAIM REFKI SEJFULLAHU 16/09/1986

1297 04-01425 NUREDIN MUHAMET KRASNIQI 09/10/1993

1298 04-01426 NEHAT MUSTAFE MUSHLA 29/04/1990

1299 04-01427 GRANIT SELIM CAHANI 26/11/1992

1300 04-01428 BLENDI SAMIH SHALA 27/06/1991

1301 04-01429 LEUTRIM NAZMI MAZREKU 06/02/1991

1302 04-01430 MERGIM JETISH KURTISHAJ 06/11/1994

Page 34: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1303 04-01431 ARTAN RAGIP VRELLA 25/01/1992

1304 04-01432 KUSHTRIM MIFTAR KRASNIQI 01/04/1995

1305 04-01434 BESIAN MILAIM ELSHANI 19/09/1992

1306 04-01435 HIDAJET HALIT ELEZI 05/01/1985

1307 04-01436 JETMIR SEFER MORINA 14/07/1988

1308 04-01437 HETEM FATMIR XHEKAJ 14/01/1990

1309 04-01438 ALBERT HAMDI REXHAJ 08/11/1993

1310 04-01439 IDILA HILMI SHALA 10/07/1986

1311 04-01440 ARLIND DANUSH GASHI 03/05/1988

1312 04-01441 MEFAIL RUSTEM HOTI 10/12/1987

1313 04-01442 DARDAN HASAN BUCAJ 26/07/1992

1314 04-01443 TAULANT FERIZ KABASHI 05/04/1987

1315 04-01444 TAULANT SKENDER BUCAJ 23/01/1992

1316 04-01445 FIDAN SHABANAJ DALIP 28/04/1987

1317 04-01447 VALMIR RAGIP MUSTAFA 11/10/1990

1318 04-01448 ARTAN IMER MORINA 17/05/1993

1319 04-01449 MENTOR SEFER LIMAJ 27/07/1987

1320 04-01450 ZENEL BESNIK BAJRAKTARI 27/08/1993

1321 04-01451 BILBIL METUSH ELSHANI 21/09/1988

1322 04-01452 ENDRIT REXHEP MEMAJ 20/03/1993

1323 04-01453 JETON AVDI BYTYQI 26/08/1994

1324 04-01454 BAJRAM SEJDI BYTYQI 28/05/1986

1325 04-01455 FIDAN ERTAN GAVAZAJ 01/09/1991

1326 04-01456 ALBES SKENDER MORINA 03/07/1993

1327 04-01458 LEUTRIM FATMIR HOTI 10/05/1995

1328 04-01460 LUMNI SELMAN SYLAJ 10/09/1986

1329 04-01461 KASTRIOT SELMAN SYLAJ 15/12/1990

1330 04-01462 FLAMUR LATIF DAKAJ 27/06/1989

1331 04-01463 BALI NASER BRAHAJ 16/02/1996

1332 04-01464 KASTRIOT XHEVAT THAQI 26/04/1993

1333 04-01465 BESART IMER SAHITAJ 04/07/1990

1334 04-01466 EDIN REXHEP HOXHA 25/09/1991

1335 04-01468 RAMADAN HAKI TELAKU 24/12/1984

1336 04-01469 LEOTRIM RRAHMAN GJYLIQI 19/09/1992

1337 04-01470 FLORIM ZENEL KAFEXHOLLI 12/02/1986

1338 04-01471 LEUTRIM XHEVAT BUQAJ 11/10/1994

1339 04-01472 ARMEND SEJDI KRASNIQI 08/06/1992

1340 04-01473 SHKELZEN HASHIM KRASNIQI 18/11/1990

1341 04-01474 LABINOT AVDULLA MAZREKU 20/09/1987

1342 04-01476 ARBNOR FEKMI RAMADANI 11/11/1988

1343 04-01477 QENDRIM SHEMSEDIN GEGAJ 22/06/1988

1344 04-01478 SALI NURIDIN SALIHI 28/02/1986

Page 35: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1345 04-01479 LABEAT XHAFER BINISHI 15/10/1992

1346 04-01480 JETON SHAIP HOTI 05/11/1986

1347 04-01481 LEUTRIM ADEM GASHI 30/05/1991

1348 04-01482 ASMI VEBI VOCI 08/10/1988

1349 04-01483 MENTOR SELIM SHANI 27/10/1985

1350 04-01484 FESTIM MISIN SHALA 09/07/1990

1351 04-01485 MEXHIT JASMIN GJIGOLLI 15/08/1992

1352 04-01486 VALDET ZENEL KRYEZIU 07/06/1985

1353 04-01487 PAJTIM HAJRIZ HOTI 12/06/1990

1354 04-01488 ARTAN XHAVIT SHALA 21/11/1986

1355 04-01489 ARBER VEDAT QUSAJ 01/10/1995

1356 04-01490 ARDIJAN ALI PAÇARIZI 24/07/1987

1357 04-01491 RAJMOND HAJDIN SHALA 17/07/1987

1358 04-01492 BEKIM AHMET ELSHANI 29/09/1985

1359 04-01493 SAJMIR SHERIF MORINA 21/03/1994

1360 04-01494 PAJTIM AVDI BERISHA 21/05/1991

1361 04-01495 ALDI SINAN ZOGAJ 29/04/1995

1362 04-01496 AGUSH BESIM GEGAJ 10/04/1995

1363 04-01497 DRITON RAGIP BRAHIMAJ 18/04/1989

1364 04-01498 TAULANT BAJRAM HALITI 03/02/1992

1365 04-01499 DURIM ZEÇIR KRYEZIU 17/02/1992

1366 04-01500 VISAR GANI MUSLIU 30/10/1984

1367 04-01501 SHPEJTIM MITAT KUQI 03/02/1985

1368 04-01502 JETGËZON IZET KICAJ 13/10/1991

1369 04-01504 SHQIPRON RUZHDI GALLAPENI 05/01/1993

1370 04-01505 ARSIM LATIF GEGOLLAJ 08/09/1984

1371 04-01506 HARIS NAZMI JAHIRI 09/05/1990

1372 04-01508 BEDRI RASHIT MALOKU 15/04/1985

1373 04-01509 DIEDON MEHDI KRASNIQI 22/03/1989

1374 04-01510 BESMIR ARSIM BAJRAKTARI 28/11/1988

1375 04-01511 DARDAN IDRIZ GUCATI 10/06/1991

1376 04-01513 BESMIR ABAZ THACI 29/01/1995

1377 04-01514 VISAR IDRIZ UKAJ 21/03/1990

1378 04-01515 DONIKA ENVER REXHAJ 01/01/1992

1379 04-01516 ARDIAN HASHIM PACARIZI 06/06/1991

1380 04-01517 GRANITA AGIM GALLOPENI 23/11/1990

1381 04-01518 FERIZ SHERIF AHMETAJ 14/06/1987

1382 04-01520 LAVNOR AVDULLAH BYTYCI 24/01/1986

1383 04-01521 DARDAN SKENDER FETIU 11/06/1985

1384 04-01522 LIRIDON ZEQIR KRYEZIU 29/05/1994

1385 04-01523 ARBER ILMI GOLLOPENI 23/04/1992

1386 04-01524 JETON GANI GAJRAKU 29/08/1988

Page 36: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1387 04-01525 MYZAFER SHEFQET FEJZULLAHU 17/12/1987

1388 04-01526 SEFER ALI KRYEZIU 28/04/1986

1389 04-01527 SINAN DEMUSH KOLOLLI 25/06/1986

1390 04-01528 EGZON BAJRAM KRASNIQI 03/11/1990

1391 04-01529 KUSHTRIM JAKUP MORINA 23/12/1991

1392 04-01530 ARTAN AGIM GRULAJ 28/01/1993

1393 04-01531 ILIR JETULLAH REXHAJ 15/11/1985

1394 04-01532 ALBION BISLIM KRASNIQI 05/09/1995

1395 04-01533 NAIM BAJRAM NEZIRAJ 05/10/1988

1396 04-01534 SHQIPDON SHEREMET KRASNIQI 16/04/1994

1397 04-01535 LEOTRIM SELAJDIN KRASNIQI 10/10/1993

1398 04-01536 SAZAN RIFAT ZYBA 07/12/1991

1399 04-01537 PETRIT MURSEL ZEKOLLI 12/02/1985

1400 04-01538 LULZIM BASHKIM MAZREKU 22/07/1993

1401 04-01539 ARBNOR REFKI MORINA 19/01/1995

1402 04-01540 AGON VAIDIN KAMBERI 22/10/1991

1403 04-01541 IMRAN ISLAM SALLAHI 28/01/1991

1404 04-01542 PAQSOR FATMIR KICAJ 20/09/1991

1405 04-01543 ARBEN ALI BINIQI 01/11/1986

1406 04-01544 GAZMEND REMZI BERISHA 15/11/1986

1407 04-01545 HASAN IMER KRASNIQI 17/04/1988

1408 04-01546 ARDIT MITAT GASHI 19/12/1989

1409 04-01547 EGZON MEJDI SHALA 31/12/1991

1410 04-01548 RILIND FIKRET BERISHA 30/12/1991

1411 04-01549 ARIAN IZET SHALA 13/04/1987

1412 04-01550 TAULANT SAHIT PAÇARIZI 01/12/1987

1413 04-01551 REXHEP HAMIT JUPAJ 10/08/1986

1414 04-01552 QËNDRIM MASAR KRASNIQI 03/11/1991

1415 04-01553 NEHAT BINAK DEMIRAJ 29/09/1984

1416 04-01554 ALBAN SEZA KRYEZI 20/09/1992

1417 04-01555 DARDAN MENAN GASHI 16/12/1988

1418 04-01556 QËNDRIM BEHRAM DOBRUNA 12/04/1988

1419 04-01557 NDERIM HAJRULLAH MALIQAJ 28/12/1992

1420 04-01558 PAUL NDUE QOLLAKU 20/03/1991

1421 04-01560 ARTON NAZMI MORINA 09/04/1990

1422 04-01561 ANARIT RUZHDI JAHAJ 28/08/1991

1423 04-01562 DURIM SELIM PONIK 15/03/1991

1424 04-01563 ARXHENT BESMARI GASHI 22/09/1992

1425 04-01564 VIOLETA SEFER MORINA 07/07/1991

1426 04-01565 SAMIR JETISH KRASNIQI 24/11/1986

1427 04-01566 VALMIR RIDVAN MORINA 13/12/1991

1428 04-01567 ARBNOR SEDAT KABASHI 22/10/1993

Page 37: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1429 04-01568 EGZON AGRON BYTYÇI 11/08/1993

1430 04-01569 GJANSEL ABDYRAHIM BARDHI 28/05/1986

1431 04-01570 ILIR ASLLAN BAJRAMI 11/01/1994

1432 04-01571 DARDAN SHERIF KRASNIQI 21/02/1994

1433 04-01572 LULZIM SHABAN ZOGAJ 25/05/1986

1434 04-01573 YMRIDIN RAFET DAUTI 23/10/1986

1435 04-01574 VALMIR MURSEL HOTI 24/08/1989

1436 04-01575 ARBËR OSMAN MAZREKU 13/09/1992

1437 04-01576 SELMAN SADIK LECAJ 10/04/1991

1438 04-01577 ORHAN FERIK MUSTAFA 16/09/1986

1439 04-01578 ARDIAN MAKSUT JUPAJ 24/11/1989

1440 04-01579 SHQIPRIM MITAT HIMADUNA 23/01/1985

1441 04-01580 SHPETIM RAMADAN SALLAHI 15/05/1991

1442 04-01581 DARDAN NAIM LIKAJ 21/02/1990

1443 04-01582 RYSHEN NASIP ALIJA 27/04/1995

Nr /

Br

Nr i aplikacionit

Br aplikacie

Emri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

1444 04-01583 ILIRIE FAZLI DAKAJ 20/08/1993

1445 04-01584 BEKIM MIFTAR KRASNIQI 01/07/1985

1446 04-01585 TAULANT AHMET KRYEZIU 24/07/1987

1447 04-01586 FESTIM MILAZIM GASHI 01/01/1992

1448 04-01587 IMRAN IMRIDIN HALIMI 13/05/1988

1449 04-01588 BAJRAM MEHMET KOLUKAJ 01/05/1994

1450 04-01589 ALBERT SKENDER ZOGAJ 16/05/1992

1451 04-01590 BESNIK AJNI FETAHU 17/06/1988

1452 04-01591 XHAVIT AZEM KARAXHA 13/08/1989

1453 04-01592 PAJTIM REFKI MORINA 19/04/1994

1454 04-01593 EGZON ZYMER KRASNIQI 24/04/1991

1455 04-01595 EDONA JETMIR DERVISHAJ 03/10/1991

1456 04-01596 EGZON NEBIH KRYEZIU 24/10/1993

1457 04-01597 EGZON RUZHDI ALIAJ 06/06/1992

1458 04-01598 KRESHNIK ESAD HAXHIJAHA 27/11/1986

1459 04-01599 Astrit brahim Krasniqi 10/10/1991

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e henë/ponedeljak: 21/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Koha e testimit / Vreme testiranja : 09:00 h

Page 38: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1460 04-01600 QENDRIM ALI JAKUPAJ 09/11/1991

1461 04-01601 KUSHTRIM LEKË QOLLAKU 02/10/1994

1462 04-01603 HAZIR ADEM KRYEZIU 05/05/1987

1463 04-01604 ALBAN SADIK SADIKAJ 27/12/1993

1464 04-01606 LABINOT AGIM ABDULLAHU 27/10/1986

1465 04-01607 KUSHTRIM SADIK KRYEZIU 08/08/1991

1466 04-01608 BASHKIM GEZIM EMINI 26/10/1989

1467 04-01609 VALON MITAT MALIQI 20/11/1993

1468 04-01610 RINOR LATIF GASHI 29/04/1994

1469 04-01611 HAMIDE MEHMET BUZHALA 26/01/1994

1470 04-01612 FADIL NEZIR GASHI 07/01/1989

1471 04-01613 BESNIK MITAT ADEMAJ 21/02/1994

1472 04-01614 KRESHNIK RESIM HALILI 18/02/1995

1473 04-01616 GRAMOZ HASHIM KRASNIQI 12/07/1992

1474 04-01617 FAZLI SADRI GASHI 29/10/1988

1475 04-01618 ALBES RAMADAN CANAJ 01/01/1993

1476 04-01619 KUSHTRIM MUSTAF BYTYQI 21/02/1989

1477 04-01620 SHPEJTIM ZEQIR TROLLI 28/02/1989

1478 04-01621 SHAQIR NASER MAZREKU 05/10/1989

1479 04-01622 ALMIR HYSEJN SKERAJ 12/12/1991

1480 04-01623 KORAB XHELAL GERDELLAJ 25/09/1990

1481 04-01624 ZYMER FADIL BERISHA 27/03/1988

1482 04-01625 DARDAN XHEMAL AHMETAJ 04/01/1988

1483 04-01626 BESART DEMUSH VRENEZI 01/08/1989

1484 04-01627 LIRIDON NEXHMIDIN KOLLONI 18/07/1991

1485 04-01628 ARGIM EMRI FAZLIJA 14/07/1987

1486 04-01629 MERTEZ HAJRIZ MAZREKU 26/08/1994

1487 04-01630 SAMI ASLLAN HOTI 25/08/1985

1488 04-01631 PETRIT AGIM FERATI 29/08/1992

1489 04-01632 BESFORT QAMIL KOLLONI 25/02/1994

1490 04-01633 LEOTRIM RAGIP ZYBA 24/09/1990

1491 04-01634 QENDRIM SALIH KADOLLI 01/02/1991

1492 04-01635 QAMIL SKENDER JEMINI 15/12/1990

1493 04-01636 DESTAN HASAN HOTI 01/01/1988

1494 04-01637 BESART ALI HOXHA 22/06/1992

1495 04-01638 AGRON FATMIR KOLOLLI 24/12/1987

1496 04-01639 LAURAND LULZIM GASHI 05/11/1994

1497 04-01640 KUSHTRIM XHEVDET GAJRAKU 11/11/1987

1498 04-01641 JETMIR HAMEZ THAQI 20/06/1991

1499 04-01642 DËFRIM AVDULLAH KRASNIQI 02/04/1986

1500 04-01643 LEUTRIM HAKI KRASNIQI 31/12/1990

1501 04-01644 MINIRE IMER MAZREKU KOLLONI 10/03/1986

Page 39: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1502 04-01645 VALON SADRI LALA 15/12/1989

1503 04-01646 JETON HALIL MORINA 10/06/1987

1504 04-01647 ARGJENT HAJRUSH GASHI 01/01/1991

1505 04-01648 BESNIK XHAVIT LLUGAXHIU 10/01/1990

1506 04-01649 ALMIR ALAUDIN ABAZI 07/06/1989

1507 04-01650 LUTMIR JETMIR DERVISHAJ 18/08/1995

1508 04-01651 KRESHNIK HYSNI BERISHA 14/03/1986

1509 04-01652 BLEND RAGIP BUGARI` 17/02/1985

1510 04-01653 MERITON NUHI SHALA 04/10/1995

1511 04-01654 AGRON BEDRI SHALA 11/10/1995

1512 04-01655 ELVIS BAKI SHTAVICA 12/08/1992

1513 04-01656 ZEQIR FADIL THAÇI 30/06/1991

1514 04-01657 ARXHENT NAZIM MEMAJ 03/08/1993

1515 04-01658 SHENDRIT LULZIM MEMAJ 12/09/1994

1516 04-01659 ALBETRIT BEKIM SHIJAKU 05/04/1994

1517 04-0166 JETMIR SOKOL HOTI 24/07/1988

1518 04-01660 FATMIR SAMI QERETI 18/10/1988

1519 04-01661 BLERTIN IMER SHALA 23/02/1993

1520 04-01662 GRANIT QELË AVDYLI 29/06/1987

1521 04-01663 ATDHE FAIK MAZREKU 26/04/1994

1522 04-01664 ELVIS KAMER SKERAJ 21/10/1994

1523 04-01665 FITIM SALI TELAKU 26/01/1989

1524 04-01666 RAMADAN GËZIM KRASNIQI 11/10/1987

1525 04-01667 ARNIT ABEDIN SAHITAJ 22/04/1991

1526 04-01668 MUSLI SEFEDIN SAHITAJ 14/03/1989

1527 04-01669 HAJRUSH ZENEL HOTI 26/06/1987

1528 04-01670 ILIR BURIM GASHI 23/02/1995

1529 04-01671 MIRSAD RAHOVEC HOXHA 25/03/1985

1530 04-01672 ALBERT SYLEJMAN ZOGAJ 01/10/1991

1531 04-01673 FEVZI HAMDI HOXHA 09/04/1988

1532 04-01674 MIRSAD HAKI BEGAJ 18/11/1987

1533 04-01675 ARIANIT XHAVIT BEGAJ 30/09/1991

1534 04-01676 SHERIF MEAS SHALA 28/11/1990

1535 04-01677 ARXHENT MEXHIT SKERAJ 01/06/1989

1536 04-01678 NEXHAT SAMI MORINA 31/01/1992

1537 04-01679 HAJRUSH HAMID UKAJ 10/01/1987

1538 04-01681 BESMIR SYL UKAJ 01/01/1994

1539 04-01682 FISNIK XHEVAT SAHITAJ 01/01/1993

1540 04-01683 ARBON ESMER KRASNIQI 24/02/1985

1541 04-01684 MUHAMET ISMET BAJRAJ 15/04/1985

1542 04-01685 LIRIDON ISMET BAJRAJ 05/09/1992

1543 04-01686 ARTAN ALI BERISHA 01/11/1986

Page 40: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1544 04-01687 BESART OSMAN KUQI 30/10/1990

1545 04-01688 ALBAN BEDRI BAJRAMI 31/03/1995

1546 04-01689 AGON RIDVAN LLAPATINCA 02/12/1991

1547 04-01690 EMIRE ALI MEKANI 02/05/1992

1548 04-01691 KUSHTRIM IMER BYTYQI 12/08/1991

1549 04-01692 MUJE FERAT BYTYQI 03/11/1988

1550 04-01693 GJEMAJLI JAHIR BYTYQI 21/05/1992

1551 04-01694 BLERIM BRAHIM KRYEZIU 25/09/1985

1552 04-01695 DEMOKRAT IDRIZ KRYEZIU 02/03/1990

1553 04-01696 ADEM RAMIZ KRASNIQI 04/01/1993

1554 04-01697 PAJTIM DAUT HOXHA 25/06/1990

1555 04-01698 DURIM NUHI RAKIPI 16/08/1990

1556 04-01699 VULLNET BALI KUQI 07/04/1992

1557 04-01700 BESART ISA MORINA 04/01/1992

1558 04-01701 SHQIPTARE SHAIP MUQAJ 10/07/1989

1559 04-01702 EGZON ALI DULAJ 13/11/1988

1560 04-01703 SHPEND ZEQIR KABASHI 03/11/1990

1561 04-01704 JETMIR KAPLLAN SHEFQETI 30/05/1987

1562 04-01705 VIONA SHAQIR BEQAJ 10/06/1989

1563 04-01706 BEKIM RASIM LLUGAXHIJA 28/09/1992

1564 04-01707 ILIR SHABAN KRYEZIU 13/06/1985

1565 04-01708 VALENT SABAHADIN QAFLESHI 17/03/1995

1566 04-01709 KUSHTRIM MILAZIM ZYRAPI 16/08/1990

1567 04-01710 KRESHNIK ISNI GIGOLLAJ 17/09/1992

1568 04-01712 BEHAR SAFET ZHURI 29/03/1991

1569 04-01713 MARIGON AZEM STOLLIQI 10/07/1993

1570 04-01714 KUSHTRIM NIJAZI MAZLLOMAJ 07/10/1989

1571 04-01715 ARLIND BASHKIM ALIAJ 17/09/1985

1572 04-01716 KUSHTRIM FAREDIN BYLYGBASHI 09/08/1989

1573 04-01717 LIRIM FAREDIN BYLUGBASHI 11/10/1987

1574 04-01718 URIM SYLEJMAN MUSTAFA 03/10/1986

1575 04-01719 AGIM NESIM MIFTARI 28/01/1989

1576 04-01720 LEUTRIM ALEDIN AVDULLAHI 12/02/1989

1577 04-01721 KUJTIM ISMAJL BAJRAJ 20/02/1987

1578 04-01722 LEONARD SINAN KRASNIÇI 07/03/1985

1579 04-01723 ARSIM HAZIR BIBAJ 16/08/1985

1580 04-01724 FATON BAJRAM BYTYQI 22/09/1989

1581 04-01725 FATMIR BAJRAM BYTYÇI 15/01/1994

1582 04-01726 KRESHNIK SAHIT KRYEZIU 04/02/1989

1583 04-01727 FURKAN MESRET FEJZULLAHU 09/06/1988

1584 04-01728 BURIM SHABAN KRYEZI 25/10/1987

1585 04-01729 MËRGIM HAFIR KRASNIQI 31/07/1991

Page 41: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1586 04-01730 MERKUR SAMI BYTYQI 11/12/1991

1587 04-01731 TAULANT MILAZIM SOPA 10/04/1990

1588 04-01732 EGZON SOKOL LETAJ 19/08/1992

1589 04-01733 VETIM XHAFER MEHMETI 09/01/1985

1590 04-01734 VETON REXHEP HASANI 11/02/1990

1591 04-01735 DURIM BEDRI ZOGAJ 05/01/1993

1592 04-01736 HASIM NAZIM RASHKAJ 21/09/1986

1593 04-01737 AVNI MILAIM MORINA 10/01/1987

1594 04-01738 HAKI ABIDIN RAMADANI 05/08/1988

1595 04-01739 RUZHDI ELEZ KRASNIQI 10/01/1994

1596 04-01740 LABINOT ZYMER GASHI 17/06/1986

1597 04-01741 PETRIT MEHMET HOTI 16/07/1987

1598 04-01742 EDMOND SADIK KRASNIQI 27/11/1992

1599 04-01743 FITIM NUHI KREYZIU 10/01/1991

1600 04-01744 IZIJA QAZIM SHALA 20/09/1989

1601 04-01745 ARJANIT SELIM KOLGECI 05/04/1994

1602 04-01747 BETIM NUHI DURAKU 15/10/1985

1603 04-01748 LABINOT MILAZIM GASHI 01/05/1989

1604 04-01749 QERIM SELIM HOTI 18/07/1993

1605 04-01750 HAKI OSMAN KUÇI 30/11/1993

1606 04-01751 EMRIJE HASAN BASHOTA 22/07/1994

1607 04-01752 AGRON SEJDI SAHITI 02/03/1988

1608 04-01753 AVDYL AZIZ GASHI 30/05/1989

1609 04-01754 VALON NAIM JAKUPAJ 20/02/1991

1610 04-01755 SINAN MAZLLUM SHALA 06/08/1984

1611 04-01756 HALIM BALI KRASNIQI 27/10/1985

1612 04-01757 BEDRI SHAQIR SHALA 05/04/1990

1613 04-01758 JASIN ITIMAN DOMAZETI 21/11/1992

1614 04-01759 BETIM AVDI BERISHA 30/05/1985

1615 04-01761 AMIR NAFI BERISHA 09/10/1992

1616 04-01762 FLORANT FADIL FONDAJ 13/05/1990

1617 04-01763 ISUF SELMAN KASTRATI 07/02/1985

1618 04-01764 EGZON KAPLLAN SHEFQETI 20/10/1991

1619 04-01765 MERITON SELMAN DURAJ 02/03/1994

1620 04-01766 ANTIGONE HAKI KASOLLI 12/05/1986

1621 04-01767 GENC RAIF MORINA 22/08/1986

1622 04-01768 EDI RAFET BYTYQI 28/02/1991

1623 04-01770 URIM RASHIT MAÇKAJ 01/11/1986

1624 04-01771 LABINOT VAID SOPI 06/12/1985

1625 04-01772 BISLIM SINAN KOLOLLI 01/08/1984

1626 04-01773 HASAN ASLLAN GJESHA 21/10/1985

1627 04-01774 PETRIT SHAIP SHITA 11/05/1987

Page 42: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1628 04-01775 LIRIM ADEM KOLGECI 26/09/1990

1629 04-01776 QENDRIM BUJAR PULAJ 25/03/1986

1630 04-01779 BLERINE TAFIL PAÇARIZI 06/04/1996

1631 04-01780 BESART ASLLAN AHMETAJ 20/02/1986

1632 04-01782 BASHKIM HAKI KASOLLI 01/04/1990

1633 04-01783 HALIT SHAIP ZOGAJ 19/08/1990

1634 04-01784 VALON XHEVAT KOKOLLARI 25/12/1991

1635 04-01785 ARSIM ABEDIN USAJ 20/01/1987

1636 04-01786 ADNAN ISUF SUKA 01/02/1985

1637 04-01788 ARBEN AGIM TELAKU 02/08/1985

1638 04-01789 MEHDI ISMET MAZREKU 22/07/1991

1639 04-01790 MERVETE MILAZIM HOXHA 14/11/1986

1640 04-01791 ALBIN REMZI BILALLI 22/05/1994

1641 04-01792 SHEFKI RRUSTEM BYTYQI 05/03/1990

1642 04-01793 BENJAMIN VEXHI SAITI 30/05/1993

1643 04-01794 SHQIPRIM ZEQIR MALA 28/08/1991

1644 04-01795 MIRLIND AMBROZ OROSHI 12/03/1993

1645 04-01796 KRENAR YMER SOPAJ 13/02/1990

1646 04-01797 NURIDIN TASIM ADEMAJ 19/10/1992

1647 04-01798 PAJTIM SEBAHADIN HASKU 20/12/1990

1648 04-01799 SEDAI IBRAHIM SPAHIU 07/07/1989

1649 04-01800 YLBER HASAN LIMAJ 08/12/1987

1650 04-01803 VALON ISLAM BAJRAKTARI 29/05/1987

1651 04-01804 BRENDI JONUZ BERISHA 14/04/1992

1652 04-01805 BUJAR BEQIR BRAHAJ 02/08/1991

1653 04-01806 LIRIDON GAZI BERISHA 26/11/1991

1654 04-01807 ASLLAN RESHIT ZOGAJ 23/08/1985

1655 04-01808 ISA ABDYLHADI XHEMAJ 31/01/1989

1656 04-01809 VALON DESTAN KABASHI 19/09/1989

1657 04-01810 LUMNI BAJRAM BAJRAKTARI 13/07/1991

1658 04-01811 ARTAN BEHLUL GEGAJ 11/08/1994

1659 04-01812 AGIM BAHTIJAR SAHITI 15/02/1988

1660 04-01813 RINOR MAHIR GASHI 05/07/1990

1661 04-01814 BESJAN BAJRAM RUSHANI 13/01/1989

1662 04-01816 ALBEMIR RUZHDI KRASNIQI 21/01/1994

1663 04-01817 ARMEND BASHKIM PIRAJ 28/10/1985

1664 04-01818 REXHË AGIM MALA 18/06/1991

1665 04-01821 GENC GANIMET MRASORI 28/06/1987

1666 04-01822 VALON HALIDIN FAIKU 27/08/1985

1667 04-01823 FATON ADEM ISLAMAJ 29/07/1988

1668 04-01825 PETRIT MURAT KRASNIQI 20/04/1993

1669 04-01826 LIRIDON SHPEN HODAJ 15/01/1988

Page 43: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1670 04-01827 IZET NYSRET MAZREKU 26/03/1993

1671 04-01828 ENSAR ZYMER MILAIMI 23/03/1985

1672 04-01830 HAMËZ ENVER HOXHA 20/11/1985

1673 04-01831 SEAD XHAVIT KABASHI 13/08/1985

1674 04-01832 FLORENT NIMAN MUÇAJ 18/06/1987

1675 04-01834 DUKAGJIN ISMET MAZREKU 22/01/1993

1676 04-01835 URIM DEMUSH KRASNIQI 19/02/1994

1677 04-01836 BENAZIR SHYQERI DOMUZETI 12/12/1988

1678 04-01838 SKENDER ABEDIN OSMANI 12/12/1992

1679 04-01839 SADRI NUHI BERISHA 13/09/1993

1680 04-01840 DARDAN SHEFQET KRRABAJ 13/06/1993

1681 04-01841 KUSHTRIM SHABAN MAZREKU 19/03/1990

1682 04-01842 IMER AVDYL JAHAJ 10/12/1989

1683 04-01843 RILIND DEMIR RESHITI 12/01/1989

1684 04-01844 PETRIT HAKI MORINA 22/01/1988

1685 04-01845 SHPEND JETULLAH QARRI 13/05/1993

1686 04-01846 SHQIPRON LIMAN MEKANI 08/10/1992

1687 04-01847 SHPEND HAXHI MUSTAFAJ 18/01/1993

1688 04-01848 IBRAHIM MUHAMED PIRAJ 29/12/1984

1689 04-01849 KASTRIOT BRAHIM PINTOLLI 14/09/1991

1690 04-01850 KUSHTRIM NUHI BYTYQI 23/03/1989

1691 04-01851 HAJZER MUHAMET RAMAJ 20/02/1994

1692 04-01852 KUSHTRIM JEMIN ZEKOLLI 06/07/1987

1693 04-01853 NDERIM SAMET KRRABAJ 20/11/1986

1694 04-01854 BEKIM ISMET MORINA 23/11/1989

1695 04-01855 NIKË MARK MARKAJ 27/07/1985

1696 04-01856 LEONARD NASER BYTYQI 08/11/1989

1697 04-01857 BESNIK SMAJL ZOGAJ 13/01/1990

1698 04-01858 ALBAN NIJAZI OMAJ 03/01/1990

1699 04-01859 SHPENDI KUJTIM KRYEZI 08/08/1994

1700 04-01860 BAJRAM SKENDER UKSHINI 11/09/1994

1701 04-01861 KRESHNIK SHAIP BERISHA 01/04/1989

1702 04-01862 DARDAN SABIT MAZREKU 28/05/1991

1703 04-01863 BEKIM ILAZ SHALA 21/06/1986

1704 04-01864 MUHAMET MILAIM GASHI 12/10/1988

1705 04-01865 AGRON SEFER RUDAJ 29/01/1987

1706 04-01866 QENDRIM IBRAHIM GASHI 21/12/1989

1707 04-01867 FESTIM ISLAM BERISHA 15/05/1992

1708 04-01868 RINOR FAZLI BYTYQI 15/10/1994

1709 04-01869 ADMIR AGIM KRASNIQI 27/07/1986

1710 04-01870 SAMIR AJRUSH HAJDARI 18/04/1991

1711 04-01871 VALON MILAIM ZOGAJ 09/04/1987

Page 44: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1712 04-01875 ADNAN SHABAN KRYEZIU 15/04/1988

1713 04-01876 ILAM MUHAMET BUDURI 16/04/1994

1714 04-01877 SALI DEM RUDI 17/07/1985

1715 04-01878 SHARR ENVER VILA 26/10/1987

1716 04-01879 BESAR IMRI AJDINI 19/06/1994

1717 04-01880 ALBAN SADRI KRASNIQI 22/08/1988

1718 04-01881 SABEDIN SKENDER HOTI 22/06/1992

1719 04-01882 SEJDI SHEFKI GASHI 09/02/1993

1720 04-01883 NEBIH NYSRET KRYEZIU 12/05/1991

1721 04-01884 HALIL SAFET KRYEZIU 08/05/1992

1722 04-01885 FATMIR SALI SOPA 28/09/1986

1723 04-01886 BESMIR SHANASI QENGAJ 30/08/1994

1724 04-01887 AFRIM RAMADAN HELSHANI 16/11/1987

1725 04-01888 ADELINA HASHIM JANUZAJ 24/06/1992

1726 04-01889 BUJAR ISUF SADIKU 18/05/1993

1727 04-01890 ZYMER HALIL SHALA 19/09/1993

1728 04-01891 FISNIK FEIM BLLACA 17/01/1992

1729 04-01892 DIJAMANT SHEFQET DULAJ 09/04/1992

1730 04-01893 MURAT GANI LLUGAXHIJA 16/01/1989

1731 04-01894 LULZIM REMZI LIKAJ 11/04/1989

1732 04-01895 AFËDITA HAJRUSH BYTYQI 09/07/1984

1733 04-01896 VALON OSMAN GEGAJ 11/04/1987

1734 04-01897 MAHIR NEXHMIDIN KASAMI 19/07/1993

1735 04-01899 KUJTIM ISMAJL KABASHI 08/10/1990

1736 04-01900 ALBAN GANI SERTOLLI 17/04/1988

1737 04-01901 AGON KUJTIM KRYEZIU 16/10/1991

1738 04-01903 SUZANE SKENDER ZOGAJ 01/01/1989

1739 04-01904 ALBAN SYLEJMAN RASHKAJ 08/01/1989

1740 04-01905 AMIR JUSUF TERSHANI 13/03/1987

1741 04-01906 JETON ALUSH KRASNIQI 02/11/1988

1742 04-01907 ENDON BESIM HELSHANI 29/05/1995

1743 04-01908 MURAT HYSEN KRYEZIU 17/11/1987

1744 04-01909 SALI ENVER BAXHAKU 25/01/1986

1745 04-01910 JETON SEFEDIN ELSHANI 04/06/1991

1746 04-01911 EDONIST MEHMET GASHI 18/08/1992

1747 04-01912 LABINOT RRUSTEM RASHKAJ 12/03/1987

1748 04-01913 ARSIM SADRI KUKAJ 21/11/1986

1749 04-01914 VLORA ZENEL TAFAJ 10/05/1992

1750 04-01915 VERA HAMEZ DINA 02/01/1990

1751 04-01916 FLLAZA SHYQRI TOTAJ 15/11/1986

1752 04-01917 DURIM QAMIL HALILI 30/10/1990

1753 04-01918 GEZIM ISMET KRYEZIU 11/02/1993

Page 45: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1754 04-01919 SHERIF ALI KRYEZIIU 01/08/1993

1755 04-01921 AVDULAH NASER BYTYQI 06/12/1991

1756 04-01922 EGZON HAKI KASTRATI 01/11/1988

1757 04-01923 BEKIM QERKIN KRASNIQI 03/09/1988

1758 04-01924 BURIM BISLIM MUQAJ 01/07/1990

1759 04-01925 ARLIND HAJDIN GASHI 17/09/1993

1760 04-01926 SHQIPRON AVDI IBRAHIMI 24/05/1985

1761 04-01927 TAULANT HAJRI ALIU 19/06/1988

1762 04-01928 MEFAIL RAGIP LIMAJ 04/02/1991

1763 04-01929 AGIM MEHDI LEZI 29/04/1987

1764 04-01930 HILMI MEHDI LEZI 01/03/1993

1765 04-01931 MEMLI HASAN BALAJ 14/01/1992

1766 04-01932 SHKUMBIN RRUSTEM CIKOQI 30/04/1991

1767 04-01933 BLERINDA MURSEL ZEKOLLI 01/08/1991

1768 04-01934 SABAHATE QERIM GRANTOLLI 03/09/1986

1769 04-01935 SEVIME SELIM KARIMANI 16/01/1985

1770 04-01936 ALBERINA FAREDIN KRASNIQI 24/07/1990

1771 04-01937 FLORENT RRAHIM SELA 14/05/1988

1772 04-01938 VALON FAZLI MORINA 10/02/1987

1773 04-01940 OMER FATMIR GASHI 01/05/1989

Nr /

BrNr i aplikacionit

Br aplikacie

Emri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

1774 04-01941 SHKEMBIN NUHI BYTYQI 07/10/1991

1775 04-01942 LAURAT RAGIP HOGJA 08/10/1990

1776 04-01943 SHPEND MUHAREM ALIAJ 03/03/1992

1777 04-01944 YLBER SKENDER GASHI 23/08/1988

1778 04-01945 JETON ARSIM KRASNIQI 26/09/1994

1779 04-01946 ILIR GEZIM ZOGAJ 02/02/1994

1780 04-01947 BESMIR SHANI BYTYQI 27/03/1992

1781 04-01948 DARDAN ISEN CAKAJ 23/11/1989

1782 04-01949 ERMAL TAHIR KUKAJ 04/02/1987

1783 04-01950 FATON BISLIM PALUSHI 16/12/1989

1784 04-01951 AZEM RRUSTEM RASHKAJ 01/01/1990

1785 04-01952 ADELINA ALI TELAKU 02/10/1991

LISTA E APLIKANTËVE PËR TESTIM ME SHKRIM, DRP- PRIZREN

LISTA APLIKANATA ZA PISMENO TESTIRANJE, RPD -PRIZREN

Data e testimit/Datum testiranja, e henë/ponedeljak: 21/07/2014

Vendi i testimit / Mesto testiranja : Univerziteti i Prizrenti/Univerzitet u Prizrenu

Koha e testimit / Vreme testiranja : 14:00 h

Page 46: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1786 04-01953 VAHID ABAZ KRASNIQI 26/02/1989

1787 04-01956 ARDIAN RAMIZ LOSHI 14/05/1992

1788 04-01957 VALMIR FADIL MAZREKU 26/08/1991

1789 04-01958 ARIAN MUSTAFA KASTRATI 15/05/1989

1790 04-01959 BETIM SHEFKE GEGAJ 02/10/1988

1791 04-01960 BLEDAR IDRIZ MUÇAJ 02/07/1990

1792 04-01961 ASTRIT QAZIM KRASNIQI 20/10/1984

1793 04-01962 SHKODRAN IDRIZ KABASHAJ 09/10/1990

1794 04-01964 RREZARTA SHEFKI BUJARI 10/10/1994

1795 04-01965 BESARTA SAHIT KOKOLLARI 18/02/1992

1796 04-01966 XHEVAHIRE MUAZIM KRASNIQI 18/01/1986

1797 04-01967 TRIM RAMIZ QATANI 20/12/1988

1798 04-01968 ALBAN IRFAN KASTRATI 02/06/1996

1799 04-01969 FATOS RAFET AVDYLI 31/08/1993

1800 04-01970 PERPARIM RAIF MORINA 04/12/1984

1801 04-01972 KUSHTRIM SKENDER GUCI 11/01/1987

1802 04-01973 KAQANIK HALIT DEMIRI 26/01/1991

1803 04-01974 GRANIT KADRI BYTYQI 19/09/1991

1804 04-01977 ALBIJAN AGIM XHEMAJLI 12/09/1992

1805 04-01978 LIRIDON ALI SEDOLLI 01/02/1988

1806 04-01979 LEUTRIM AJET MAKSHANA 20/02/1994

1807 04-01980 MUHAMIR AFRIM SKENDERI 19/06/1985

1808 04-01981 AID BAHRI QAFLESHI 20/07/1992

1809 04-01982 BESART RAMIZ GASHI 08/04/1993

1810 04-01983 ALBION JETULLAH BYTYQI 17/08/1993

1811 04-01984 BAJRAM DULL TEJECI 04/09/1989

1812 04-01987 DARDAN HAJRULLAH HALILI 10/03/1994

1813 04-01988 FLORIAN DEFRIM HYSENI 12/03/1990

1814 04-01989 VELI AHMET BEGAJ 13/06/1985

1815 04-01990 ADMIR HAFIR BEGAJ 15/03/1994

1816 04-01991 BESAR DESTAN KABASHAJ 07/07/1988

1817 04-01994 BURBUQE JAHIR SYLAJ 11/01/1991

1818 04-01995 ANTINOT BEQIR KODRA 24/12/1989

1819 04-01996 DRENUSHA RUZHDI BERISHA 22/10/1992

1820 04-01997 FESTIM BUJAR UKIMERAJ 06/12/1987

1821 04-01998 ZELIHA BASHKIM MALLAKU 16/10/1991

1822 04-01999 PLARENTA SADRI HODAJ 06/11/1995

1823 04-02001 EDON LULZIM KRONI 26/07/1993

1824 04-02002 QENDRIM AVDULLA MORINA 03/07/1993

1825 04-02003 ENIS RESHAT SALIHI 11/07/1991

1826 04-02004 KASTRIOT NIKOLLA DANI 10/09/1993

1827 04-02005 BESNIK REFKI NEZIRI 24/07/1989

Page 47: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1828 04-02007 PRIJËS FATMIR BAJRAKTARI 24/12/1992

1829 04-02008 LIRIDON RRUSTEM KRASNIQI 01/12/1984

1830 04-02009 DIBRAN HAXHI KRASNIQI 01/01/1995

1831 04-02010 FLAMUR NEZIR KRASNIQI 20/01/1993

1832 04-02011 ARTAN SINAN MAQKAJ 25/09/1992

1833 04-02012 SABRI MEHMET HELSHANI 08/08/1993

1834 04-02013 BESIAN AGIM SHALA 24/09/1991

1835 04-02014 SAMUEL PASHK RADI 10/08/1985

1836 04-02015 PETRIT MEHMET HELSHANI 07/09/1991

1837 04-02016 ALBAN FEHIM MULLABAZI 07/12/1986

1838 04-02017 BESART SABIT MALOKU 20/11/1986

1839 04-02018 PATRIOT SABIT MALOKU 10/01/1985

1840 04-02019 LUMBARDH SADRI ZIBA 05/12/1990

1841 04-02020 EDISON NEXHAT KABASHI 07/02/1986

1842 04-02021 ADNAN QAMIL IBRAHIMAJ 16/08/1994

1843 04-02022 VALON BRAHIM KILAJ 16/03/1992

1844 04-02023 PAJTIM BEQIR KRASNIQI 14/06/1990

1845 04-02026 DIBRAN ASHIM LATIFI 25/06/1992

1846 04-02027 BAHTI ASLLAN KRASNIQI 15/03/1992

1847 04-02028 ERLIND NAIL KRYEZI 29/09/1993

1848 04-02030 ADNAN HIDAJET BELLAQA 06/02/1994

1849 04-02031 BESNIK SADEDIN HAJDA 16/05/1988

1850 04-02032 ILIR ILAZ KADOLLI 16/10/1988

1851 04-02033 REGAIP SAQIP FAZLIJA 28/03/1985

1852 04-02034 FLORIM HILMI QANTA 15/03/1987

1853 04-02035 NEXHAT ISUF BUZHALA 14/11/1986

1854 04-02036 BURIM SAMI BUZHALA 17/04/1992

1855 04-02038 ARSIM TAHIR HASANAJ 07/03/1989

1856 04-02040 PETRIT FLORIM KLEQKA 13/07/1988

1857 04-02041 VALON NEZIR HELSHANI 28/02/1990

1858 04-02042 ALBAN RAHMAN BEHRA 12/03/1988

1859 04-02043 MERITON BEQIR FETOSHI 12/02/1994

1860 04-02044 FATLIND NIJAZI AJUPI 07/06/1992

1861 04-02045 MALSOR BESIM NDRECAJ 16/04/1994

1862 04-02046 DURIM IBRAHIM SELA 10/09/1990

1863 04-02047 KASTRIOT SUBI PAQARIZI 25/05/1991

1864 04-02048 JETMIR RAGIP PACARIZI 04/02/1990

1865 04-02049 HALIT ALI ALIAJ 01/08/1993

1866 04-02050 ZGJIM BINAK GASHI 01/12/1988

1867 04-02051 BEKIM RUZHDI SHEHI 27/12/1991

1868 04-02052 ASTRIT AHMET KRASNIQI 07/04/1985

1869 04-02053 YLBER XHEMË GASHI 09/05/1985

Page 48: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1870 04-02054 ALBERT BAKI LLUGAXHIJA 15/03/1992

1871 04-02055 DARDAN XHEVAT BERISHA 28/03/1989

1872 04-02057 LIRIDON MEJDIN RRAHMANI 02/12/1987

1873 04-02058 NEBIH BAFTI BIBAJ 24/08/1986

1874 04-02060 ELVIRA VESEL HOTI 13/03/1988

1875 04-02061 AGIM BRAHIM KRASNIQI 19/08/1987

1876 04-02062 BURIM SADIK KUQI 20/04/1987

1877 04-02063 ALBERT NASER MAZREKU 14/11/1992

1878 04-02064 PAJTIM ITIMAN QENGAJ 24/05/1990

1879 04-02065 RILIND REXHË UKAJ 13/07/1994

1880 04-02066 BESIAN ISAK REXHEPAJ 05/04/1994

1881 04-02067 MIGJEN REXHEP GASHI 28/03/1990

1882 04-02068 NGJADHNJIM MEJDI SHALA 19/03/1987

1883 04-02069 BESMIR HASHIM GASHI 05/06/1985

1884 04-02070 MEVLYD SHEFKET KADOLLI 17/08/1993

1885 04-02071 BESART SINAN OSMANI 20/05/1989

1886 04-02072 NDERIM SABIT GASHI 27/07/1993

1887 04-02073 ASTRIT MUHAMET BYTYQI 09/07/1984

1888 04-02074 EDISON RIFAT KADOLLI 17/04/1993

1889 04-02075 MUHAMET ALI MORINA 04/12/1994

1890 04-02076 ARMEND SINAN MALIQAJ 31/12/1984

1891 04-02077 REFKIJA RAMAN SMAILJI 11/09/1985

1892 04-02078 NDERIM NESHAT SHALA 11/08/1989

1893 04-02079 LEUTRIM SAMIDIN SKERAJ 06/07/1986

1894 04-02080 BAJRAM IDAJET GËRDELLAJ 23/08/1985

1895 04-02082 KUSHTRIM HAMZI HODA 04/11/1984

1896 04-02083 DEFRIM ENVER FANDAJ 17/04/1994

1897 04-02084 FLOREN LATIF BEHLULI 07/07/1986

1898 04-02085 JASER ISMAIL GRALIN 17/04/1985

1899 04-02086 DURIM SADIK SERTOLLI 03/07/1990

1900 04-02087 PAJTIM NUHI SERTOLLI 06/05/1990

1901 04-02088 LULZIM NUHI ZOGAJ 27/03/1988

1902 04-02089 VISAR SHEFKET JOLLXHIU 14/05/1986

1903 04-02090 LABINOT RRUSTEM SAHITAJ 17/08/1985

1904 04-02092 ERGIN REGJEP THAQI 12/05/1992

1905 04-02093 ARDIT SOKOL ZEQAJ 12/12/1991

1906 04-02094 FLAMUR SEFER SHALA 25/12/1993

1907 04-02096 EGZON IZET BERISHA 07/09/1990

1908 04-02097 EGZON AGIM BERISHA 08/10/1991

1909 04-02098 REMZIJE SHAIP ZOGAJ 01/10/1987

1910 04-02100 ARBEN FATMIR BASHA 10/10/1984

1911 04-02101 FISNIK DURMISH BERISHA 24/04/1988

Page 49: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1912 04-02102 FEJZ QAZIM ZEQIRAJ 17/05/1986

1913 04-02103 ZENUN ISMET MUÇAJ 24/10/1991

1914 04-02104 SHQIPRON FERAT SHALA 25/07/1987

1915 04-02105 YLL QAMIL FETAJ 11/02/1994

1916 04-02107 DRITON JAHIR KOLGECI 15/11/1984

1917 04-02108 ALBAN FAHRI BAJRA 07/09/1995

1918 04-02109 ARMEND NAZMI KRASNIQI 30/01/1987

1919 04-02110 ERZEN RIDVAN PULAJ 30/01/1987

1920 04-02112 RUZHDI FAZLI DAKAJ 29/06/1991

1921 04-02113 MIRANDA SEJDI KASTRATI 06/01/1992

1922 04-02114 SAMIR AGIM GESHTENJA 02/10/1993

1923 04-02115 MEHMED HAJRI BOJAXHI 27/12/1985

1924 04-02116 FATON SALI MUSAJ 10/07/1988

1925 04-02117 VALON FATMIR NUSHI 07/01/1988

1926 04-02118 BUJAR ARIF DAKAJ 28/12/1990

1927 04-02119 DËFRIM UKA THAQI 23/09/1989

1928 04-02120 LIRIDONA SHPEN HODAJ 04/08/1990

1929 04-02121 SAMI ENVER MALLAKAJ 25/04/1992

1930 04-02123 LABINOT PLAK HOTI 07/01/1990

1931 04-02124 AGRON URIM BUDURI 06/08/1993

1932 04-02127 DRIN MALIQ KRYEZIU 11/07/1994

1933 04-02128 SAZAN FATMIR KRYEZIU 05/06/1995

1934 04-02129 GENTRIT MILAIM KRYEZIU 03/01/1993

1935 04-02131 ATDHE QAZIM THAQI 18/10/1984

1936 04-02132 ERJON AZEM SOKOLI 30/05/1995

1937 04-02133 EDIN SULEJMAN HAXHIHAMZA 09/01/1986

1938 04-02134 SEDAT RUZHDI KABASHI 02/09/1995

1939 04-02135 ERGON XHEMAIL SHALA 05/07/1993

1940 04-02136 AGRON NEZA SELIMI 07/12/1994

1941 04-02137 FATLUM FITIM HOXHAJ 11/06/1995

1942 04-02138 SHERIF BEQIR GASHI 02/09/1989

1943 04-02139 VALON DURMISH SHALA 07/05/1989

1944 04-02140 SHKODRAN SAMI HYSENAJ 02/12/1995

1945 04-02141 MERITON MILAZIM ZMAJLAJ 31/10/1994

1946 04-02142 BESART SAHIT LLUGAXHIJA 14/11/1995

1947 04-02143 HASAN MIFTAR BASHA 03/11/1993

1948 04-02144 ISMAIL XHEMAJL KOKOLLARI 03/04/1991

1949 04-02145 ARBËR XHAVIT BERISHA 17/04/1993

1950 04-02146 LABINOT FAIK AVDYLAGA 08/11/1985

1951 04-02148 SHPEJTIM XHEMAJL SHEHU 14/06/1995

1952 04-02149 GENTRIT HAMZË KRYEZIU 25/05/1995

1953 04-02150 IRFAN NAZMI MUSTAFA 06/12/1988

Page 50: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1954 04-02151 DARDAN HYSNI BEGAJ 10/06/1988

1955 04-02152 RILINDA ZEKË BAJSELMANI 06/02/1992

1956 04-02153 SHPEJTIM LIMAN HOXHA 16/10/1990

1957 04-02154 JETMIR VAHIT BERISHA 22/09/1993

1958 04-02155 NASER TAHIR SHALA 27/06/1992

1959 04-02157 ALBINOT IBRAIM ÇOÇAJ 13/06/1995

1960 04-02158 EGEZON RAMADAN LOSHAJ 26/10/1990

1961 04-02159 SABAHUDIN SUTKI HALILI 30/01/1994

1962 04-02160 KORAB FADIL KUQI 02/01/1991

1963 04-02162 ALBAN AGIM ZYBA 12/01/1991

1964 04-02163 LIMAN KADRI SHALA 19/06/1986

1965 04-02164 VETON ZEKË BALAJ 20/09/1995

1966 04-02165 KUSHTRIM SADRI KRYEZIU 08/04/1991

1967 04-02166 EDMIN SELAJDIN SHTAVICA 16/07/1994

1968 04-02167 ALBION SKENDER KRASNIQI 12/05/1995

1969 04-02168 DARDAN IDRIZ BERISHA 17/08/1986

1970 04-02169 BETIM JAKUP RAMAJ 17/09/1984

1971 04-02170 DARDAN ESAT GASHI 07/02/1995

1972 04-02172 BRIKEN MEFAIL BERISHA 28/05/1992

1973 04-02173 ARBIAS AVDULLA SELIMI 13/12/1994

1974 04-02174 SHAIP QERKIN BYTYQI 26/02/1985

1975 04-02175 EDUARD NESHAT KURTAJ 16/02/1995

1976 04-02176 ARGJEND HALIT MORINA 01/03/1992

1977 04-02178 MESRET GAZMEND SYLEJMANI 03/01/1996

1978 04-02179 GRANIT LULZIM GERDELLAJ 22/01/1994

1979 04-02180 KUJTIM BEDRI MUSLI 20/10/1994

1980 04-02181 MUSLI NASER BEQIRI 17/03/1992

1981 04-02182 VISAR NASUF SINANAJ 01/09/1986

1982 04-02183 ARBNOR SELAJDIN KRYEZIU 18/06/1987

1983 04-02185 EDI HYSNI THAQI 29/05/1987

1984 04-02186 ETNIK MITAT BOJAXHIU 23/03/1995

1985 04-02187 ILIR ILAZ SHIJAKU 03/03/1990

1986 04-02188 ARDIAN AFRIM AHMETI 28/02/1991

1987 04-02189 SAZAN HAJREDIN HOXHAJ 16/09/1995

1988 04-02190 BARDHYL HALIT BYTYÇI 07/03/1992

1989 04-02191 KRISTJAN NUE BOQAJ 05/07/1988

1990 04-02193 SEFER AZEM KAFEGJOLLI 20/06/1988

1991 04-02194 TAULANT RASIM SHALA 18/04/1994

1992 04-02195 ARGJEND NUHI BEGAJ 16/11/1991

1993 04-02196 BURIM ALI RESHANI 21/05/1989

1994 04-02197 DURIM HASAN HAXHAJ 07/01/1992

1995 04-02198 MUHAMET SHABAN TURJANI 03/09/1994

Page 51: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

1996 04-02199 IDEAL VESEL KRYEZIU 11/10/1989

1997 04-02200 BESNIK SAHIT HOXHA 27/02/1996

1998 04-02201 LUZ DED DANI 08/02/1995

1999 04-02202 DORISA HAMDI ZYMERAJ 03/06/1995

2000 04-02203 DAFINA AGIM MORINA 05/11/1994

2001 04-02204 ALBRIM AVNI AJDINI 22/08/1994

2002 04-02206 ISMAIL HALIT ISMAJLI 02/06/1995

2003 04-02207 FLORANDA SEJDI KRASNIQI 18/02/1996

2004 04-02208 LIRIM JAHIR MORINA 17/03/1994

2005 04-02209 KUSHTRIM BUJAR REXHAJ 04/08/1989

2006 04-02210 ERMAL SHAIP SYLAJ 06/12/1984

2007 04-02211 MUHAREM BEHAR HAXHIMUSTAFA 06/03/1990

2008 04-02212 LABINOT SHABAN REXHAJ 18/09/1990

2009 04-02213 ARIAN HYSNI THAQI 02/10/1985

2010 04-02214 BERAT MUSA JUPA 03/05/1993

2011 04-02215 SALE MEXHID RRAFSHI 09/05/1994

2012 04-02216 EDNOR MIFTAR GASHI 31/07/1994

2013 04-02218 SHABAN SADIK DAKAJ 24/04/1995

2014 04-02219 GRAMOS MISIN SHALA 06/04/1996

2015 04-02220 LUMNI BAJRAM MAKSUTAJ 28/05/1988

2016 04-02222 DARDAN NAFI FETAHI 10/07/1990

2017 04-02223 DIEDON KUJTIM LUBIQEVA 01/04/1993

2018 04-02225 DURIM BEHADIN MALIQI 07/10/1990

2019 04-02226 FATJON ARBEN IDRIZAJ 22/05/1996

2020 04-02227 MERITON BASHKIM BADALLI 05/06/1993

2021 04-02228 QËNDRIM SMAJL MORINA 10/06/1993

2022 04-02229 MUSLI HYSEN ZOGAJ 27/05/1993

2023 04-02230 HAZIZ RAMI PULAJ 22/01/1992

2024 04-02231 SYLEJMAN LULZIM RAMADANI 23/01/1996

2025 04-02232 FATMIR SHEFKET GAJRAKU 30/10/1988

2026 04-02234 NAZIM ENVER JASHARI 17/06/1985

2027 04-02235 RAMIZ HYSNI KRASNIQI 26/04/1991

2028 04-02236 SELVER SINAN ZEKOLLI 01/01/1990

2029 04-02237 ERJAN AVDULLA OMAJ 15/10/1993

2030 04-02238 LUAN AGIM SADIKAJ 10/05/1986

2031 04-02239 ARDIT RAMADAN GASHI 12/02/1987

2032 04-02241 URIM SHABAN SYLAJ 08/01/1992

2033 04-02242 VALON SEJRAN NAFEZI 19/09/1991

2034 04-02243 NDERIM AZIZ SHALA 03/06/1994

2035 04-02244 ADEM REXHEP KRASNIQI 09/10/1987

2036 04-02245 LEUTRIM FLURIM RRAHMANAJ 26/09/1995

2037 04-02246 SELIM TASIM BUDURI 29/08/1987

Page 52: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

2038 04-02248 DAINA SEFER HIMAHJ 01/06/1995

2039 04-02250 REFKI HAKI SAHITI 01/11/1989

2040 04-02251 ALMIR SADIK GUTAJ 27/12/1989

2041 04-02252 NEGJMEDIN MUHAMED MAZREKU 11/04/1990

2042 04-02253 RELIND ELJASAJ KELMENDI 17/03/1996

2043 04-02254 SHQIPRON NAIM ZEKOLLI 08/12/1990

2044 04-02255 ZGJIM MURAT XHARRA 24/02/1990

2045 04-02256 DURIM SAFET RAMADANI 09/10/1991

2046 04-02257 MILOT KUJTIM SHAQIRI 07/06/1985

2047 04-02258 TAULANT HAMDI HOXHA 24/06/1992

2048 04-02261 KASTRIOT LUZ BERISHA 04/09/1987

2049 04-02262 VEPRIM HAXHI SHALA 29/03/1991

2050 04-02263 AGRON SHEMSI KOKOLLARI 14/06/1986

2051 04-02264 HANEFI HAJDAR LATFI 13/01/1995

2052 04-02265 URIM EJUP KRIEZI 20/01/1987

2053 04-0297 LIRIM ALI NEZAJ 24/11/1990

2054 04-10120 RIZAN SELAM PONIK 17/01/1992

Page 53: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

Nr /

Br

Nr i aplikacionit

Br aplikacie

Emri/

Ime

Prindi/

Roditeljl

Mbiemri /

Prezime

Datëlindja/

Datum rodjenja

1 04-01162 EJUP MEFAIR BECIRI 30/03/1984

2 04-01512 MELIHA MEDIJA FEJZA 04/06/1984

3 04-00935 MUHAMER TAIP IMERI 12/04/1984

4 04-00710 BLERIM NURIDIN AVDO 24/01/1982

5 04-01080 FITIM AZEM KUKAQI 10/01/1984

6 04-01992 DRAGANA MOMCILO SPASIC 06/03/1993

7 04-01993 RADICA MOMCILO SPASIC 27/03/1991

8 04-00108 BURIM AMRUSH KRASNIQI 10/04/1992

9 04-00376 BLERIM REFKI FANDAJ 24/02/1993

10 04-00414 ADMIR AZEM ASANI 12/06/1983

11 04-00422 SHKELZEN ISMET MORINA 03/04/1990

12 04-00447 ASLLAN DESTAN KOLGECI 03/05/1984

13 04-00463 BURIM EMRUSH ZOGAJ 08/01/1984

14 04-00489 YLBER IFUF BYTYÇI 15/05/1984

15 04-00509 BLERIM ZUKA KRASNIQI 11/01/1984

16 04-00515 VALMIR REFKI GASHI 07/01/1984

17 04-00525 LULZIM SELMAN XHEKAJ 01/06/1984

18 04-00542 KUSHTRIM MURAD ZEKA 27/02/1984

19 04-00568 XHEVDET SHABAN GASHI 24/04/1984

20 04-00679 HYSEIN FADIL GASHI 04/11/1983

21 04-00752 LULZIM BINAK BERISHA 19/08/1981

22 04-00872 ASTRIT DESTAN KUÇI 14/02/1984

23 04-00931 ENES LULSIM ILJAZI 07/05/1988

24 04-01038 DIBRAN QEMAJL GERDELLAJ 05/09/1994

25 04-01140 SINAN HAMDI VOCI 10/10/1983

26 04-01218 ARDIAN BAJRAM IBALLI 13/02/1984

27 04-01257 GEZIM FADIL BAJRAMI 02/05/1984

28 04-01446 IDRIZ SHERIF AHMETAJ 07/10/1983

29 04-01457 VALON AGIM RAMADANI 22/11/1983

30 04-01467 BAJRAM SULEJMAN BYTYQI 01/09/1983

31 04-01507 BESJAN ZYMER KRASNIQI 20/10/1990

32 04-01605 LEUTRIM SERVET ZMAJLAJ 01/09/1993

33 04-01787 RESHAT NEXHAT BERISHA 15/07/1986

34 04-01819 SEDAT FADIL KICAJ 04/02/1984

35 04-01820 BARDHOSH HAMIT ADEMAJ 06/05/1984

36 04-01939 YMER MILAJIOM EJEPI 25/05/1986

37 04-02006 PERPARIM SHERIF IMERI 15/06/1988

38 04-02039 EGZON BAJRAM TAFAJ 01/05/1993

39 04-02122 YLBER ASLLAN KRYEZIU 18/10/1983

40 04-02125 ARBER SKENDER RRUSTAJ 03/07/1992

41 04-02126 SHQIPRON ZENEL MORINA 22/07/1994

42 04-02221 EDISON HASHIM BEKTESHI 28/10/1995

43 04-02259 NOLI SKENDER KRASNIQI 24/11/1991

44 04-00775 SUAD SEBAJDIN HASKUKA 31/05/1984

LISTA E APLIKANTEVE TË CILËT NUK I PLOTESOJNË KRITERET E REKRUTIMIT - DRP PRIZREN

LISTA APLIKANATA KOJI NE ISPUNJAVAJU KRITERIUME ZA REGRUTACIJU, RPD PRIZREN

Page 54: INFORMIM PËR MBAJTJEN E TESTIMIT ME SHKRIM · 79 04-00082 muhamet rrustem ramosaj 16/08/1986 80 04-00083 ermal shani badalli 10/05/1995 81 04-00084 ardian osman jahaj 04/12/1986

Pažnja :Kandidati koji su konkurisali za zapošljenje u Policiji,prijave čijih su odbijeni, imaju pravo na zalbu

protiv ove odluke. žalba se podnosi izbornoj Komisiji,ne duže od pet (5) dana od dana donošenja odluke za

odbijanje projave ili diskvalifikaciju.

Vëmendje:Kandidatët të cilët kanë konkuruar për punësim në Polici, aplikacioni I të cilëve është refuzuar, kanë

të drejtë ankese ndaj këtij vendimi.Ankesa I dorëzohet komisionit përzgjedhës, jo më larg se pesë (5) ditë nga

data e marrjes së vendimit për refuzim të aplikacionit apo diskualifikimit.