of 26 /26
www.sinergija.edu.ba informator akademske MASTER studije drugog ciklusa

informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i...

Page 1: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

www.sinergija.edu

.ba

informatorakademske

MASTERstudije

drugog ciklusa

Page 2: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

DOBRO DOŠLI!

Prof. dr Milovan StanišićRektor

Page 3: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Univerzitet SinergijaUniverzitet Sinergija je mlada akademska institucija osnovana 2005. godine, uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i uz podršku Univerziteta Singidunum iz Beograda.

Univerzitet Sinergija nastao je kao rezultat želje da se mladima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini obezbjede najviši akademski standardi za sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem te da se podstakne njihov lični razvoj u pravcu realizovanja njihove profesionalne kompetentnosti. Strateški je opredjeljen da se stara o razvoju i unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstven evropski prostor. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su standardizovani i opšteprihvaćeni od strane akademske sredine, Univerzitet Sinergija će nastaviti da zauzima mjesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Na fakultetima Univerziteta Sinergija organizuju se akademske studije prvog ciklusa u trajanju od tri i četiri godine. Studije drugog ciklusa - master studije u trajanju od jedne, odnosno dvije godine i studije trećeg ciklusa - doktorske studije u trajanju od tri godine. Moderno zasnovani nastavni studijski i istraživački programi su kompatibilni i definisani po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole.

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System). Predavanja, vježbe i druge nastavne aktivnosti drže renomirani profesori i eksperti iz oblasti poslovanja, finansija, bankarstva, trgovine, poslovne informatike, prava, anglistike, bezbjednosti i zaštite i drugih relevantnih oblasti. Praktične vježbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru.

Prednost Univerziteta Sinergija je u činjenici da je student subjekt u nastavnom procesu i da sa profesorom ostvaruje neposrednu komunikaciju. Ovakav sistem rada je u skladu sa savremenim tendencijama u organizovanju nastave, što olakšava studentu savlađivanje nastavnog plana i programa i podstiče njegov individualni razvoj.

Pored neposredne saradnje sa Univerzitetom Singidunum iz Beograda, Univerzitet Sinergija uspostavlja saradnju i sa većim brojem domaćih i stranih visokoškolskih institucijama.

Page 4: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 5: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Univerzitet organizuje četiri licencirana studijska programa drugog ciklusa studija - master. Kroz aktivnosti studija na drugom ciklusu realizuje se i međunarodna saradnja Univerziteta Sinergija i Univerziteta Singidunum sa obrazovnim i naučnim institucijama iz mnogih zemalja:

Međunarodna saradnja

Sertifikat za rad na računaru (ECDL - European Computer Driving Licence)

Sertifikat ORACLE

Sertifikat CISCO

Sertifikat za engleski jezik - u saradnji sa Britanskim savetom

Sertifikat za španski jezik - DELE u saradnji sa Institutom Cervantes

Sertifikat za italijanski jezik - PLIDA u saradnji sa društvom Dante Alighieri

Nakon položenih ispita, studentima je omogućeno dobijanje međunarodno priznatih sertifikata.

Univerzitetom Lincoln iz SAD

Univerzitetom Cambridge iz Velike Britanije

Univerzitetom Huron iz Velike Britanije

Univerzitetom Bocconi iz Italije

Univerzitetom Ca' Foscari iz Italije

Univerzitetom u Bolonji iz Italije

Univerzitetom Balearskih ostrva iz Španije

Univerzitetom Corvinus iz Mađarske

Univerzitetom Primorska iz Slovenije

Univerzitetom Singidunum iz Srbije

Univerzitetom u Banja Luci iz BiH

Univerzitetom Mediteran iz Crne Gore

SERTIFIKATIStudijski programi drugog ciklusa studija na Univerzitetu Sinergija usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

Univerzitet Sinergija u saradnji sa Univerzitetom Singidunum, pored ostalih, ima sporazum o saradnji sa IBM-om na osnovu kog sprovodi obrazovne IT programe bazirane na IBM metodologiji i proizvodima.

U toku studija se organizuju specijalni kursevi, stručna predavanja i seminari.

Page 6: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 7: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Uspješna karijera

Za uspješnu poslovnu karijeru potrebno je više od prvog ciklusa akademskih studija.

Studije drugog ciklusa - master studije postale su standard koji morate da ispunite ako želite napredak u karijeri.

Takođe je važno da osim teorijskog posjedujete i praktično znanje, koje možete da primjenjujete od prvog radnog dana.

Zato su naši programi prilagođeni realnim potrebama savremenog poslovanja.

Na našim master programima učimo vas primjenjenom znanju, rješavanju poslovnih situacija kroz studije slučaja što omogućava brzo i lako uključivanje u poslovni život organizacija za koje radite ili ćete raditi.

Naši studenti drugog ciklusa akademskih – master studija i diplomci već su zaposleni u uspješnim kompanijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

ZATO, DOBRODOŠLI U SVIJET USPJEŠNIH!

Page 8: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 9: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Master studije

Master studije, odnosno akademske studije drugog ciklusa na Univerzitetu Sinergija su licencirane kod Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Master studije se izvode u jednogodišnjem trajanju i namijenjene su studentima koji su završili osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno studije prvog ciklusa i ostvarili 240 ECTS.

Jednogodišnji programi drugog ciklusa akademskih – master studija traju dva semestra i studenti po završetku dobijaju 60 ECTS.

Pristup studijama drugog ciklusa, odnosno master studijama imaju i lica sa završenom visokom školom u trogodišnjem trajanju sa ostvarenih 180 ECTS bodova, pod uslovom da završe četvrtu godinu studija na nekom od studijskih programa na Univerzitetu i ostvare 60 ECTS bodova tako da ukupan zbir bodova po oba osnova iznosi 240 ECTS.

Ispiti na master studijama (osim na studijskom programu Engleski jezik i književnost) se polažu izradom projektnih zadataka. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi projektni zadatak integriše najmanje dva predmeta iz drugog semestra.

U toku studija realizuje se studijsko - istraživački rad koji je vezan za izradu projektnih zadataka. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu biti integrisani u završni master rad.

Na ovaj način student kroz predavanja, korišćenje široke naučno - stručne literature i mentorski sistem rada stiče visok nivo znanja koje primjenjuje u svom radu i radu na projektima.

Page 10: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 11: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Poslovna ekonomijaPROGRAM AKADEMSKIH STUDIJA DRUGOG CIKLUSA

Rukovodilac programa:prof. dr Slobodan Barać

Ako vas interesuje karijera u oblasti finansija i bankarstva, računovodstva i revizije ili biste željeli da razvijete vještine strateškog upravljanja, drugi ciklus akademskih - master studija na programu Poslovna ekonomija pravi je izbor za vas.

Savremeni poslovni tokovi zahtjevaju mjerljive rezultate i nesumnjiv menadžerski kvalitet.

Na master studijama stičete praktična znanja potrebna u realnom poslovnom životu. Ovdje ćete se pripremiti za uspješnu karijeru u bankama, brokersko - dilerskim društvima, međunarodnim finansijskim institucijama, konsalting firmama, knjigovodstvenim agencijama, osiguravajućim društvima, .... itd.

POSLOVNA EKONOMIJA - opcije:

Finansije i bankarstvo

Računovodstvo i revizija

Strategijski menadžment

Page 12: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

1. Metodologija društvenih istraživanja 8

2. Marketing menadžment 8

3. Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje 6

4. IZBORNI PREDMET 1 * 8

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:

Savremene korporativne finansije Metodologija revizije Upravljanje rizicima poslovanja

Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.

Page 13: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

II semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

5. IZBORNI PREDMET 2 * 10

6. STUDIJSKO-ISTRAŽIVAČKI RAD 8

7. MASTER RAD 12

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:

Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment

I ciklusI projekt. zadatak

I ciklus II ciklus projektni zadatak

II ciklus I ciklusII projekt. zadatak II ciklus (MASTER RAD)

II semestarI semestar

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Page 14: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 15: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Savremene informacione tehnologijePROGRAM AKADEMSKIH STUDIJA DRUGOG CIKLUSA

Rukovodilac programa:prof. dr Dušan Regodić

Studijski program drugog ciklusa akademskih studija SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT) čine jednogodišnje studije vrednovane sa 60 ECTS bodova (30 ECTS po semestru). Sadržaj i struktura ovog studijskog programa usklađeni su sa naučnim standardima i savremenim kretanjima iz informatike i računar-stva i pravi su izbor za vas.Studijski program SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT) je koncipiran u četiri usmjerenja i to u oblasti Zaštite informacija, Digitalne forenzike, Savremenih informacionih sistema i Savremenih internet tehnologija. Na taj način studentima je omogućeno da se prema svojim interesovanjima opredijele za odgovarajuće usmjerenje i shodno tome odaberu izborne predmete, projektne zadatke, kao i samu temu za magistarski rad. Izborni predmeti su podijeljeni prema usmjerenjima. Kandidati koji se opredi-jele za Zaštitu informacija kao prvi izborni predmet biraju Zaštitu u računarskim mrežama, a kao drugi Gene-risanje i distribuciju kriptoloških ključeva. Kandidati koji se opredijele za Digitalnu forenziku kao prvi izborni predmet biraju Upravljanje procesima u informacionim sistemima, a kao drugi Digitalnu forenziku. Kandidati koji žele da se usmjere na polje Savremenih informacionih sistema kao prvi izborni predmet biraju Poslovnu logistiku, a kao drugi izborni predmet Upravljanje inovacijama. Kandidati koji žele da se usmjere na polje Savremenih internet tehnologija kao prvi izborni predmet biraju Savremene Web tehnologije i aplikacije, a kao drugi izborni predmet Primjenu inteligentnih tehnologija u savremenim poslovnim sistemima. Nakon završenog akademskog studijskog programa drugog ciklusa SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT) na Fakultetu za računarstvo i informatiku stiče se zvanje master računarstva i informatike - 300 ECTS.

SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - opcije: Zaštita informacionih sistema Digitalna forenzika Savremeni informacioni sistemi Savremene internet tehnologije

Page 16: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

1. Metodologija naučnog istraživanja 10

2. Savremene računarske mreže 10

3. IZBORNI PREDMET 1 * 10

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1: Zaštita u računarskim mrežama Upravljanje procesima u informacionim sistemima Poslovna logistika Savremene Web tehnologije i aplikacije

Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz dru-gog semestra.

Page 17: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

II semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

4. IZBORNI PREDMET 2 * 8

5. STUDIJSKO-ISTRAŽIVAČKI RAD 6

6. STUDIJSKA PRAKSA 6

7. MASTER RAD 10

I ciklusI projekt. zadatak

I ciklus II ciklus projektni zadatak

II ciklus I ciklusII projekt. zadatak II ciklus (MASTER RAD)

II semestarI semestar

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2: Generisanje i distribucija kriptoloških ključeva

Digitalna forenzika

Upravljanje inovacijama

Primjena inteligentnih tehnologija u savremenim poslovnim sistemima

Page 18: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 19: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

PravoPROGRAM AKADEMSKIH STUDIJA DRUGOG CIKLUSA

Akademske studije drugog ciklusa studijskog programa PRAVO, na Pravnom fakultetu, traju dva semestra i omogućavaju sticanje akademskih stručnih znanja iz navedene oblasti prava u obimu od 60 ECTS.

Pravni fakultet je mjesto na kome ćete steći znanja koja će zajedno sa vašim ljudskim kvalitetima biti osnovni preduslovi da se izborite za svoje mjesto u našoj pravnoj zajednici.

Studijski program drugog ciklusa Pravo – opšti smjer je tako postavljen da studentu omogući razvoj spo-sobnosti i kompetencija za kreativno rješavanje problema, sticanje produbljenih stručnih znanja u izabranim pravnim materijama i podigne njegovu sposobnost da tumači i oblikuje pravne norme. Nakon završetka master studija prava, studenti su osposobljeni da započnu s praktičnim obavljanjem složenijih pravničkih poslova u sudstvu, upravi, advokaturi, privrednim društvima i bankama.

PRAVO - opcije:

Opšti smjer

Rukovodilac programa:prof. dr Slavoljub Vukićević

Page 20: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

1. Metodologija društvenih istraživanja 6

2. Organizovani kriminalitet 8

3. Zaštita ljudskih prava 8

4. IZBORNI PREDMET 1 * 8

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:

Berzansko i bankarsko pravo

Korporativno pravo

Bezbjednosni menadžment

Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.

Page 21: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I ciklusI projekt. zadatak

I ciklus II ciklus projektni zadatak

II ciklus I ciklusII projekt. zadatak II ciklus (MASTER RAD)

II semestarI semestar

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

II semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

5. IZBORNI PREDMET 2 * 8

6. STUDIJSKO-ISTRAŽIVAČKI RAD 10

7. MASTER RAD 12

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:

Međunarodne finansije i finansijsko pravo

Korporativna bezbjednost

Savremeni terorizam

U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

Page 22: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni
Page 23: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Engleski jezik i književnostPROGRAM AKADEMSKIH STUDIJA DRUGOG CIKLUSA

Studijski program drugog ciklusa akademskih studija Engleski jezik i književnost čine jednogodišnje studije vrednovane sa 60 ECTS bodova (30 ECTS po semestru). Sadržaj i struktura ovog studijskog programa usklađeni su sa naučnim standardima i savremenim kretanjima u oblasti anglistike i šire nauke o jeziku i nauke o književnosti. On sadrži obavezne i izborne predmete iz propisanih grupa neophodnih za ostvarivanje kvalitetnog i kompetentnog studijskog programa.

Metode izvođenja nastave su prilagođene vrsti, karakteru i profilu svakog predmeta, a zasnovane su na dinamičnoj komunikativnoj nastavi koja se ostvaruje kroz grupni i samostalni rad, prezentacije, diskusije, istraživački rad, čime se podstiču interakcija, komunikacija, a teorijsko znanje povezuje sa praktičnim sadržajima.

Akademske studije drugog ciklusa Engleski jezik i književnost imaju primarni cilj da kompetentno, kvalitetno, stručno i cjelovito obrazuju studente za sva radna mjesta u prosvjeti, naučnim institutima i u drugim društvenim i kulturnim ustanovama u kojima mogu da rade oni koju su ovladali znanjima koja nudi ovaj studijski program.

Budući da je ovaj studijski program kompatibilan sa drugim anglističkim akademskim studijama u našoj zemlji, zemljama Evropske unije i izvan nje, predviđa se mogućnost pokretljivosti studenata u zemlji i inostranstvu.

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - opcije:

Primjenjena lingvistika i metodika nastave engleskog jezika

Engleska književnost

Rukovodilac programa:Doc. dr Smiljka Stojanović

Page 24: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

1. Akademsko pisanje 6

2. IZBORNI PREDMET 1 * 6

3. IZBORNI PREDMET 2 * 6

4. IZBORNI PREDMET 3 * 6

5. IZBORNI PREDMET 4* 6

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:

Savremeni pristupi izučavanju jezika

Savremene književne teorije

Od ponuđenih pet predmeta kandidat bira tri kao Izborni 2, 3 i 4:

Humanistički pristupi u nastavi stranih jezika

Usvajanje jezika

Gotski žanr u engleskoj književnosti

Postmoderni američki roman

Savremena kanadska anglofona književnost

Page 25: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

I cikluspolaganje

ispita

I ciklus II ciklus projektni zadatak

II ciklus I cikluspolaganje

ispita II ciklus (MASTER RAD)

II semestarI semestar

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

II semestar Rednibroj Naziv predmeta Broj

bodova

6. Primjenjena istraživanja u engleskom jeziku ili književnosti 10

7. MASTER RAD 20

Page 26: informator - Univerzitet Sinergija · Berzansko i bankarsko poslovanje Budžetiranje Strategijski i operativni menadžment I ciklus I projekt. zadatak I ciklus II ciklus projektni

Ul. Raje Baničića bb, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiHTel: 055/21 71 00; 21 71 01, Fax: 055/21 90 71 , e-mail: [email protected]

www.sinergija.edu.ba

Univerziteta Sinergija:

Fakultet za poslovnu ekonomiju

Fakultet za računarstvo i informatiku

Pravni fakultet

Filološki fakultet

Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti

Fakultet za bezbjednost i zaštitu