INFORMAT–RENS YRKESETIK

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFORMATÖRENS YRKESETIK. Etik är en viktig fråga för föreningen. Etiska yrkesnormer låg till grund när vi bildades 1950 och än i dag lutar vi oss mot etiska yrkesnormer i vårt arbete. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INFORMAT–RENS YRKESETIK

INFORMATRENS YRKESETIK

INFORMATRENS YRKESETIKEtik r en viktig frga fr freningen. Etiska yrkesnormer lg till grund nr vi bildades 1950 och n i dag lutar vi oss mot etiska yrkesnormer i vrt arbete.De ursprungliga normerna "Code of Athensr 2005. Alla medlemmar i Sveriges Kommunikatrer har erknt normerna s" och "Code of Venice" arbetades om under 2003 och 2004 och antogs slutligen om r hmtade ur freningens stadgar 2.

Kommunikatrens yrkesnormer1. Kommunikatren

1. Kommunikatren

Kommunikatren utvar professionell informations- och kommunikationsverksamhet, antingen som anstlld i ett fretag eller annan organisation, eller som konsult fr en uppdragsgivare.Kommunikatren frvaltar och utvecklar organisationers frtroendekapital/anseende.Kommunikatren verkar fr att mlgrupper och intressenter genom relevant information fr en korrekt uppfattning om den verksamhet som kommunikatren fretrder.Kommunikatren har kompetens att analysera och bedma relationer, attityder och opinioner samt att frutse omvrldens reaktioner.Kommunikatren ser till att omvrlden har relevant information om och frstelse fr organisationen och dess verksamhet, och att organisationen har relevant information om och frstelse fr omvrlden

2. Syfte

Kommunikatren arbetar fr att frverkliga arbetsgivarens/uppdragsgivarens ml. I detta arbete anvnder kommunikatren professionella metoder som r frenliga med dessa normer.

3. rlighet och plitlighetEn kommunikatr arbetar fr att korrekt information, baserad p relevanta fakta, bedmningar och argument inom den fretrdda verksamheten, utformas och sprids.En kommunikatr arbetar med information och kommunikation inom ramen fr gllande lagar och andra regelverk.

4. Sekretess

Information, som givits inom ramen fr arbetet och som inte r och inte ska vara offentlig, ska inte delges andra parter.

5. ppenhet

Kommunikatren strvar efter att s mycket information som mjligt r tillgnglig och frstelig

6. Det ppna samhlletEn frutsttning fr kommunikatrers verksamhet r det ppna samhllet, prglat av yttrandefrihet och allas mjligheter att inom lagenliga ramar ska och anvnda information. Kommunikatrens professionella verksamhet kar ppenheten i samhllet.