Informativni Kamen - PPSolin 2015

  • View
    30

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Informativni Kamen - PPSolin 2015

Slide 1

TKO NA TVRDOJ STINI SVOJU POVIST PIE?Informativni Kamen j.d.o.o.

Precizno graviranje kamena (LOGO NAZIV QR.KOD)

Patentna prijava za tehnoloki proces preciznog graviranja kamena koji podrazumjeva personalizaciju proizvodnje, nisku cijenu, velike proizvodne koliine i veliku preciznost graviranja

krta ZEMLJA uva SVOJE blago OUVANJE VIZURE GRADA

Od fundametalne vanosti je : Ouvanje kulturne batine koje se oituje kroz injenicu da se sidrenje ovakve kamene ploe vri na samoj ploi, tako da su visine sidrenja prilagoene fugama. REZULTAT Nijedna nova rupa na proeljima objekata kulturne batine

Isus im odgovori: "Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sad velite: 'Vidimo', zato va grijeh ostaje.

PROLOST + BUDUNOST= TRADICIJAPROLOST SADANJOST = MATEMATIKA Kako preivjeti? Odrivi razvoj?

sadanjost

GENI geni KAMENI geni GENI kameniZato ne... ?

LOGO, NAZIV , QR-KOD

Primjer izrade kamene informativne ploe za ostale djelatnosti i njihovo vizualno uklapanje u povijesno zatiene cjeline.

PAMETAN GRADSuradnja sa sveuilitem u Splitu za implementaciju diplomskog rada direktora tvrtke Informativni kamen j.d.o.o. Ivana Dominisa pod radnim nazivom PAMETNI GRAD90 % Dalekoistonih turista uobiajeno se koristi Qr-kodom dok ih se za usporedbu samo 60 % slui SMS-om

Trg.PlayNorton SnapInformatika pismenostSigurnost

Tehnoloki proces kojim se koristi tvrtka Informativni Kamen u mnogo emu olakava i ubrzava izradu runih reljefa u kamenu

Didaktika igrakaOmoguava poznavaocima Brailleovog pisma da se naue ukoliko to ele sluiti se arapskim pismomTombola za slijepe osobe

Uklesano u kamenuJe termin koji se upotrebljava u mnogim civilizacijama i kulturama za istaknuti vjerodostojnost informacije i potrebu ouvanja uspomene

Uklesati u kamen znai ostaviti novim naratajima nau umjetnost i neto izvorno nae sa im e se oni ponositi u buduim vremenima. I pri tom ne mislimo samo na tvrtku Informativni Kamen ve na sve vrijedne klesare.