4
INFORMATIKA: OPIS INFORMATIKA: OPIS IZRAZA IZRAZA SWIFT SWIFT (Society for (Society for Worldwide Interbank Worldwide Interbank Financial Financial Telecomunication) Telecomunication)

INFORMATIKA: OPIS IZRAZA

  • Upload
    chick

  • View
    50

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFORMATIKA: OPIS IZRAZA. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication). O Swiftu:. Sedež v Bruslju Kot Kartica Komunikacijsko omrežje. Uporaba:. Plačila Prenos finančnih sporočil Kot sinonim za BIC kodo. BIC koda(identifikacijska koda). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: INFORMATIKA: OPIS IZRAZA

INFORMATIKA: OPIS INFORMATIKA: OPIS IZRAZAIZRAZA

SWIFTSWIFT(Society for Worldwide (Society for Worldwide

Interbank Financial Interbank Financial Telecomunication)Telecomunication)

Page 2: INFORMATIKA: OPIS IZRAZA

O Swiftu:O Swiftu:• Sedež v BrusljuSedež v Bruslju

• Kot KarticaKot Kartica

• Komunikacijsko omrežjeKomunikacijsko omrežje

Page 3: INFORMATIKA: OPIS IZRAZA

Uporaba:Uporaba:

• PlačilaPlačila

• Prenos finančnih sporočilPrenos finančnih sporočil

• Kot sinonim za BIC kodoKot sinonim za BIC kodo

Page 4: INFORMATIKA: OPIS IZRAZA

BIC koda(identifikacijska BIC koda(identifikacijska koda)koda)