Click here to load reader

Informatievoorziening Flora En Faunawet Bij Wabo 7 April 11

 • View
  468

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie binnen werkgroep stedelijke ecologie over Wabo en Flora- en faunawet

Text of Informatievoorziening Flora En Faunawet Bij Wabo 7 April 11

 • 1. Max Klasberg, stadsecoloog ARCADIS Bijeenkomst Werkgroep Stadsecologie 7 april 2011, Tilburg Imagine the result

2.

 • [email_address]
 • 06-27060669

3. Inhoud presentatie

 • Aanleiding presentatie
 • Wabo en Flora- en faunawet
  • Kenmerken Wabo
  • Gevolgen aanhaken Flora- en faunawet
  • Rol gemeente
  • Bij kans overtreding altijd vvgb nodig
 • Informatiebronnen en producten
  • Natuurwaardenkaart
  • Wabo flora en faunascanner (nieuwe tool)
 • Discussie

|7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 4. Aanleiding

 • Vleermuizen, dassen, steenuilen en jaarrond beschermde broedvogels komen we het vaakst tegen in procedures
 • Vraag DLG aan adviesbureaus voor ontwikkeling van slimme Wabo-tool (december 2010)
 • Gemeenten constateren tijdens ARCADIS-bijeenkomst over Wabo en natuurwetgeving gebrek aan hulpmiddelen bij aanvraag Omgevingsvergunning (1 februari 2011)
 • Informatiebehoefte geconstateerd binnen WSE (heden)

|7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 5. 6. Kenmerken van de Wabo

 • n loket
 • n vergunningsaanvraag
 • Digitaal
 • n bevoegd gezag
 • n procedure
 • n handhaver

7. Gevolgen van aanhaken Flora- en faunawet

 • Voorschriften uit Vvgb moeten integraal worden overgenomen in de omgevingsvergunning
 • Informatie om Vvgb te kunnen verlenen kan veel tijd vragen (ecologisch onderzoek/ veldwerk)
 • Weigering Vvgb = weigering omgevingsvergunning
 • Uitgebreide voorbereidingsprocedure, 6 maanden

8. Bevoegd gezagSITUATIE BEVOEG GEZAG Omgevings- vergunning Vvgb in omgevingsverg. GemeenteOmgevings- vergunning Geen Vvgb in omgevingsverg. Dienst Regelingen Geen omgevingsverg. (geen) ontheffing Minister Dienst Regelingen 9. Rol gemeente

 • Natuur in eigen gemeente in beeld hebben
 • Signaleringsfunctie
 • Eerste beoordeling natuuronderzoeken
 • Advisering over wijze van aanvragen Natuur
 • Contact persoon aanvrager
 • Handhaving Vvgb

10. Bij kans op overtreding altijd vvgb nodig

 • Flora- en faunawet:
 • Kap bomen met (nest)holtes / roofvogelnesten
 • Sloop gebouwen met vleermuizen
 • Activiteiten op vergeten hoekjes
 • Dichtbij natuurgebieden

11. |7 april 2011|ARCADIS2011 DiaInformatieopbouw benvloedbaarheid RO / stedebouw markt advies & techniek proces management & financieel management & grondbeleid & informatie management technische planuitvoering bestemmingsplan haalbaarheid concept masterplan uitgangspunten bestekken definitief masterplan 12. Beschikbare informatie en producten

  • Quickscans natuur (adviesbureaus)
  • Ontheffing tijdelijke natuur (DR)
  • Generieke ontheffing dakkapellen (DR)
  • Digitale gegevens natuurloket (NDFF)
  • Natuurwaardenkaart (gemeenten)
  • Wabo flora en faunascanner (ARCADIS)
  • Focus in presentatie op laatste twee producten

13. Natuurwaardenkaart(risicokaart )

  • Breng in beeld waar de natuurwaarden voorkomen
  • Maak daarbij gebruik van digitale natuurgegevens (NDFF etc.)
  • Voorbeeld gemeente Maastricht

14. 15. |7 april 2011|ARCADIS2011 DiaHabitats Vleermuizen Zoogdieren Reptielen Amfibien Etc Oude huizen V V O Open groeves X X X Grotten V Oude bossen V/F X O Lanen T X Poelen X X Heggen X X X Bermen X X Etc 16. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 17. Waboflora en faunascanner

  • Kleine ruimtelijke ingrepen in stedelijk / landelijk gebied (bij natuurgebied altijd onderzoek nodig)
  • Kans op beschermde soorten
   • Regio
   • Kenmerken plangebied
  • Kans op overtredingen Flora- en faunawet
   • Relevante habitats
   • Ingrepen in habitats
  • Mogelijkheid om resultaten pre-scan formeel te bevestigen

18. Waboflora en faunascanner

  • Demo gereed (maart 2011)
  • Pre-scan straks gratis beschikbaar, waarschijnlijk via internet

19. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 20. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 21. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 22. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 23. |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 24. Vragen en discussie |7 april 2011|ARCADIS2011 Dia 25. Imagine the result Imagine the result

Search related