Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  1/66

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  2/66

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  3/66

  3 1.1Conceptul de informaţie, informatică, sistem informatic....................................7

  1.2 Arhitectura sistemelor de calcul.......................................................................9

  1.2.1 Hardware..................................................................................................10 1.2.2 Software...................................................................................................20

  CAPITOLUL II.....................................................................................................26 2.1. Informatica juridică documentară................................................................29

  2.1.1. Caracteristicile sistemelor de documentare juridică automatizată...........29

  2.1.2. Principalele sisteme de documentare juridică automatizate....................29

  2.1.3 Documentarea în Internet........................................................................ 30

  2.2 Informatica judiciară.......................................................................................30

  2.2.1 Informatizarea tribunalelor.......................................................................30

  2.2.2 Gestiunea criminalităţii............................................................................31

  2.3 Auxiliarele informatice................................................................................... 31

  CAPITOLUL III....................................................................................................33 3.1 Contractele informatice.................................................................................. 36

  3.1.1 Contractul de echipament........................................................................ 37

  3.1.2 Contractul de produse-program (software).............................................38

  3.1.3 Contractul de dezvoltare informatică........................................................38

  3.1.4 Contractul de service (întreţinere)...........................................................39

  3.1.5 Contractul OEM (Original Equipment Manufacturers)...............................39

  3.1.6 Contractul de tratare informatică.............................................................40

  3.1.7 Contractul de acces la baze de date........................................................40

  3.1.8 Contractul de furnizare de servicii Internet..............................................41

  3.2 Protecţia juridică a programelor pe calculator................................................41

  3.2.1 Brevetabilitatea programelor pe calculator..............................................42

  3.2.2 Dreptul de autor.......................................................................................43

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  4/66

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  5/66

  isciplină tânără şi în plină dezvoltare, informatica  juridică este profund marcată de caracterul practic al răspunsurilor şi mijloacelor sale, remarcându-se prin creativitate şi reflecţii teoretice asupra gândirii şi limbajului juridic. Informatica juridică are particularităţi care o disting de celelalte tehnici făcând din ea un

  instrument original de schimbare. Materia sa primă este informaţia juridică; ea reprezintă celula fundamentală a întregului sistem juridic; de aceea, prin

   prelucrarea informaţiei juridice, ea are o puternică influenţă asupra modelelor de gândire, asupra structurilor, mentalităţilor, oamenilor şi lucrurilor. Informatica

   juridică este un remarcabil instrument în serviciul dreptului, dar şi un factor de mutaţie important în domeniul juridic.

  Informatica juridică - obiect al dreptului, se distinge clar de informatica purăşi de dreptul informatic, creat în urmă cu 10 ani, care este un sistem unitar de reguli  juridice aplicabile tehnologiilor specifice informaticii, precum şi acelei părţi a comunicaţiei aferente transferului de informaţie în reţelele informatice.

  Pentru ca juriştii să cunoască din ce în ce mai multe dosare, acte de  procedură, probleme de contencios şi pentru reglarea rapoartelor de afaceri, aceştia folosesc calculatoare adaptate ori spre scopuri vizate. Aceste dosare sunt evident înţesate de noţiuni tehnice, cum ar fi dreptul construcţiilor, procedura penală ori criminalistica. Informatica interpelează juristul asupra unui spectru mai larg al

   problematicii, iar cantitatea de lucrări consacrate acestor probleme estesemnificativ mai mare.

  1

  D

  INTRODUCERE

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  6/66

    ucrarea de faţă  este alcătuită din trei capitole, fiecare dintre ele fiind structurate pe două părţi, şi anume: în

   prima parte este o abordare teoretică a subiectului, iar în ultima parte sunt teme propuse ce vor constitui un material de studiu pentru studenţi.

  rima parte a lucrării se intitulează Bazele prelucrării automate a datelor şi prezintă noţiunile de informatică, informaţie, sistem informatic, precum şi arhitectura unui sistem de calcul, reliefând cele două componente, hardware şi software.

  doua parte a lucrării, intitulată Informatică

   juridică explică noţiunea de informatică juridicădocumentară, împreună cu caracteristicile şi principiile sistemelor de documentare, şi de asemenea documentarea pe Internet. Tot în această parte sunt discutate: informatizarea tribunalelor, gestiunea criminalităţii şi auxiliarele informatice.

  n partea a treia, Drept informatic, sunt prezentate contractele informatice (de echipament, de produs-

   program, de dezvoltare, de service, OEM, etc.), protecţia  juridică a programelor soft, precum şi licenţele software.

  CAPITOLUL I 2

  STRUCTURA LUCRĂRII

  L

  P

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  7/66

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  8/66

  CUPRINSUL capitolului I

  1.1 Conceptul de informaţie, informatică, sistem informatic 7 1.2 Arhitectura sistemelor de calcul 9

  1.2.1 Hardware 101.2.2 Software 20 Test de autoevaluare Nr. 1 25 Bibliografie minimală Capitolul I 25

  OBIECTIVELE capitolului I

  După studiul capitolului I, studentul va fi capabil să demonstreze că

  a dobândit suficiente cunoştinţe pentru:

  Din punct de vedere al evoluţiei, în ultimul secol se pot distinge două perioade:

  •  perioada societăţii industriale – în cadrul societăţii industriale, specifică până după al doilea război mondial,

  4

  • a putea recunoaşte şi defini noţiunile de bază,  precum: informaţie, informatică, sistem informatic şi informaţional;

  • cunoaşte componentele hard şi soft ale unui sistem de calcul.

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  9/66

   producţia de bază este cea industrială cu resursă strategică capitalul;

  •  perioada societăţii postindustriale (informaţionale) – în societatea informaţională a sfârşitului de mileniu,

   producţia de bază este cea intelectuală, iar resursa ceamai importantă a devenit informaţia numită adeseori, resursa resurselor (în sensul că de informaţie depinde accesul la alte resurse şi la mediul pieţei).

  În general, informaţia este ceea ce se comunică sub formă de cunoştinţe transferate între oameni. Ea înlătură total sau parţial starea de nedeterminare pe baza unui mesaj adresat unui receptor. De pildă, volumul producţiei unei întreprinderi într-o perioadă de timp, vânzările unui magazin, randamentul

  unei maşini etc. sunt informaţii redate prin conţinutul mesajului, dar şi prin posibile interpretări.

  Ca percepţie umană, informaţia se leagă de efectele ce pot să apară prin receptarea ei; din perspectiva lingvistică şi analitică, informaţia se poate descrie în termeni daţi de sensul sau structura ei; din punct de vedere fizic, informaţia se poate descrie prin termenii manifestărilor reale (păstrare, acurateţe, oportunitate ş.a.).

  Prin urmare, o informaţie se poate distinge prin 3

  abordări:1. sintactică – dată de regulile de formare în construcţiile utilizate pentru reprezentarea în procesul tratării informaţiei. Privită numai sintactic, informaţia devine o dată definită, astfel:

  := Exemplu: ( := ) Până în deceniul 8 materia primă a utilizării echipamentelor de calcul au fost datele, prelucrate în scopul informării;

  2. semantică – ca semnificaţie intimă de conţinut a datelor. De exemplu, 11/10/99 este o dată care semnifică o zi calendaristică (11) dintr-o lună (a 10-a) şi dintr-un an (99). Tendinţa ultimilor ani este de a prelucra informaţia şi sub aspecte semantice;

  3. pragmatică –  de raportare a informaţiei la scopurile receptorului sau a observatorului. Aceasta vizează mai

  5

 • 8/15/2019 Informatica Juridica IFR Ubv Curs- Sidonia Cernea

  10/66

  ales managerii care pe baza informaţiilor iau decizii tran