of 30 /30
Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade Páxina 1 de 30 BOP: Boletín Oficial da Provincia PXOM ADAPTADO Á LOUGA 2002 (36) DOG: Diario Oficial de Galicia PXOM/POMR AO ABEIRO D.T.3ª LOUGA 2002 (7) TSXG: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia PXOM/POMR ADAPTADO Á LEI 1/1997 (14) TS: Tribunal Supremo NSP/PXOM ENTRE LEI 7/1995 E LEI 1/1997 (8) IPAI: Informe Previo á Aprobación Inicial NSP/PXOU ADAPTADO A LASGA ATA LEI 7/1995 (21) AAE: Avaliación Ambiental Estratéxica NSP/PXOU ANTERIOR Á LASGA (3) ARI: Área de Rehabilitación Integral SEN PLANEAMENTO CON DSU (1) ARCH: Área de Rehabilitación de Casco Histórico SEN PLANEAMENTO (con NR) OU SUSPENDIDO (4) (*) o concello de Oza-Cesuras, ten planeamento xeral con dous tipos diferentes de categorización. NOTA1: PARA COÑECER A APLICABILIDADE DA LEI 2/2016 DE 10/02/2016 DO SOLO DE GALICIA (DOG 19/02/2016 e c.e do DOG15/03/2016) NOS CONCELLOS SEN PLANEAMENTO, OU NOS PLANEAMENTOS VIXENTES OU EN TRAMITACIÓN NOS DIFERENTES CONCELLOS GALEGOS, HABERASE DE APLICAR AS SÚAS DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PRIMEIRA E SEGUNDA. VER ANEXO FINAL DESTAS FICHAS NOTA2: Prevalecendo o establecido na Lei 2/2016, con carácter subsidiario nos casos de concellos sen planeamento, ou no seu caso complementario en caso de indeterminacións deste, será aplicable as Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento publicadas no DOG 16/04/1991; 19/06/1991; 20/06/1991; 11/07/1991; 12/07/1991; 15/07/1991; 16/07/1991 e corrección de erros: DOG 26/07/1991 e 07/10/1991. Tamén será aplicable en tódolos casos as determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio (DOG 22/02/2011), e o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (DOG 23/02/2011). CARBALLO MUXÍA PORTO DO SON

Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM:...

Page 1: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 1 de 30

BOP: Boletín Oficial da Provincia PXOM ADAPTADO Á LOUGA 2002 (36)

DOG: Diario Oficial de Galicia PXOM/POMR AO ABEIRO D.T.3ª LOUGA 2002 (7)

TSXG: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia PXOM/POMR ADAPTADO Á LEI 1/1997 (14)

TS: Tribunal Supremo NSP/PXOM ENTRE LEI 7/1995 E LEI 1/1997 (8)

IPAI: Informe Previo á Aprobación Inicial NSP/PXOU ADAPTADO A LASGA ATA LEI 7/1995 (21)

AAE: Avaliación Ambiental Estratéxica NSP/PXOU ANTERIOR Á LASGA (3)

ARI: Área de Rehabilitación Integral SEN PLANEAMENTO CON DSU (1)

ARCH: Área de Rehabilitación de Casco Histórico SEN PLANEAMENTO (con NR) OU SUSPENDIDO (4) (*) o concello de Oza-Cesuras, ten planeamento xeral con dous tipos diferentes de categorización.

NOTA1: PARA COÑECER A APLICABILIDADE DA LEI 2/2016 DE 10/02/2016 DO SOLO DE GALICIA (DOG 19/02/2016 e c.e do DOG15/03/2016) NOS CONCELLOS SEN PLANEAMENTO, OU NOS PLANEAMENTOS VIXENTES OU EN TRAMITACIÓN NOS DIFERENTES CONCELLOS GALEGOS, HABERASE DE APLICAR AS SÚAS DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PRIMEIRA E SEGUNDA. VER ANEXO FINAL DESTAS FICHAS NOTA2: Prevalecendo o establecido na Lei 2/2016, con carácter subsidiario nos casos de concellos sen planeamento, ou no seu caso complementario en caso de indeterminacións deste, será aplicable as Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento publicadas no DOG 16/04/1991; 19/06/1991; 20/06/1991; 11/07/1991; 12/07/1991; 15/07/1991; 16/07/1991 e corrección de erros: DOG 26/07/1991 e 07/10/1991. Tamén será aplicable en tódolos casos as determinacións das Directrices de Ordenación do Territorio (DOG 22/02/2011), e o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (DOG 23/02/2011).

CARBALLO

MUXÍA

PORTO DO

SON

Page 2: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 2 de 30

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 93 concellos

Poboación 1.132.735 habitantes

Presidente: Valentín González Formoso (PSOE) Superficie/ núcleos poboación 7.950 km2 / 10.485

Email/web: http://www.dicoruna.es [email protected]

Tfno / Fax: Centraliña / información: 981 080 300 Presidencia: 981 080 329 Secretaría Xeral: 981 080 309 Fax: 981 080 305

Técnico/a(s): Departamento: Nome/s do/s técnico/s:

Fernando Cebrián del Moral (obras) (C)

Francisco Freire Corzo (asistencia a municipios) (C) Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Titulación/es: Arquitectos

Horario atención:

Concello: ABEGONDO Poboación 5.585 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 83,8 Km2/ 132

Alcalde: José Antonio Santiso Miramontes (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.*

Email/web: [email protected] http://www.abegondo.es

Aprobación Definitiva: 14/09/2012

Tfno / Fax: 981 64 79 96/981 673 050 Normativa en BOP: 11/10/2012

Técnico/a(s): Luís Díaz Díaz (P) * Correción de erros: orden 27/05/2014. DOG 11/06/2014 * Anulación PXOM por Sentencia TSXG 04/2016 (no es firme) Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Martes – Xoves de 08,30 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Fernández Carballada SL

Concello: AMES Poboación 29.975 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 80,0 Km2/ 118

Alcalde: José M. Miñones Conde (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeames.org

Aprobación Definitiva: 28/06/2002

Tfno / Fax: 981 88 30 02/ 981 884 656 Normativa en BOP: 02/08/2002

Técnico/a(s): Marta Bellas Rodríguez (C) Marcelino Portals Coto (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Luns-Mércores-Venrres Previa cita 11,00 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: ARANGA Poboación 2.033 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 119,6 Km2/140

Alcalde: Alberto Platas Álvarez (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.*

Email/web: [email protected] http://www.aranga.es

Aprobación Definitiva: 16/12/2013

Tfno / Fax: 981 79 35 51/ 981 793 581 Normativa en BOP: 10/01/2014

Técnico/a(s): Antonio López Panete (P) *Correción de erros: orden 9/07/2014 (DOG 31/07/2014)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes 09,30 a 13,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura SLP

Page 3: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 3 de 30

Concello: ARES Poboación 5.741 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 18,3 Km2/39

Alcalde: Julio Ignacio Iglesias Redondo (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P. *

Email/web: [email protected] http://www.concellodeares.com

Aprobación Definitiva: 04/12/1978

Tfno / Fax: 981 46 81 02/ 981 448 299 Normativa en BOP:

Técnico/a(s): Benito Calvo Castro (C) Alfonso Portela Mtnez (C)

*PXOM 26/03/1999 anulado TSXG de 23/10/2003

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador

Horario atención: Toda a semana 08,00 a 14,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 12/08/2004) IPAI (28/06/2006) A. inic (DOG 03/04/2014) CEINSA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: MONSA

Concello: ARTEIXO Poboación 30.857 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 93,7 Km2/121

Alcalde: José Carlos Calvelo Martínez (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.*

Email/web: [email protected] http://www.arteixo.org

Aprobación Definitiva: 23/03/1995

Tfno / Fax: 981 60 00 09/ 981 601 912 Normativa en BOP: 26/03/2008

Técnico/a(s): Mª Luísa Silva López (C) Enrique Roel Estrada(C) Nelly Gato Novo(C) Lucia A.González-Arias (C) Antonio Hermida García (C) Julio Amieiro Gomez (C) Luísa Aba Garrote (C) Miguel Bérmudez Pose (Delineante) (C)

* NSP afectadas por Sentencias recursos 619/95; 5417/96; 5423/96 e 5424/96

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Arquitecto Aparellador Aparellador Aparellador (obras) Aparellador (obras) Arquitecto (obras) Técnico superior (licencias)

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 14,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Aprobación inicial (DOG 05/09/2002) Suspensión aprobación inicial (DOG 03/09/2003) IPAI (29/06/2004) Inicio AAE (05/08/2009, 29/11/2010) AAE (doc. ref. 24/01/2011) UTE: ARNAIZ CONSULTORES - TINSA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: ARZÚA Poboación 6.261habitantes

Superficie/ núcleos poboación 155,5 Km2/246

Alcalde: José Luis García López (A.A.) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodearzua.org

Aprobación Definitiva: 06/10/2008

Tfno / Fax: 981 50 00 00/ 981 500 914 Normativa en BOP: 30/10/2008

Técnico/a(s): Luís Fole Barrio (C) Francisco Rosell Muñiz (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto e Arquitecto Técnico

Horario atención: Toda a semana. Martes e mércores. Previa cita. 08,30 15,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Page 4: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 4 de 30

Concello: BAÑA (A) Poboación 3.754 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 98,2 Km2/103

Alcalde: José Andrés García Cardeso (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeabana.es

Aprobación Definitiva: 26/06/2003

Tfno / Fax: 981 88 65 01/ 981 886 616 Normativa en BOP: 17/07/2003

Técnico/a(s): Vacante

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Vacante

Horario atención: Non hai

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Isidro López Yáñez / Julio C. Rojo Martínez

Concello: BERGONDO Poboación 6.702 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 32,7 Km2/76

Alcalde: Alejandra Pérez Márquez (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: Aprobación Definitiva: 28/10/1992

Tfno / Fax: 981 79 12 52/ 981 794 233 Normativa en BOP: 04/01/1993

Técnico/a(s): Roberto Chao Gavilán (C) Juan C. Gómez Pérez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Martes-xoves Toda a semana 09,30 a 13,30 09,30 a 13,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 02/05/2001) IPAI (03/03/2006) Inicio AAE (26/03/2007) OFICINA DE PLANEAMENTO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: José González-Cebrían Tello

Concello: BETANZOS Poboación 13.352 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 24,2 Km2/41

Alcalde: José Ramón García Vázquez (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.*

Email/web: [email protected] http://www.betanzos.net

Aprobación Definitiva: 27/06/1996

Tfno / Fax: 981 77 00 11/ 981 794 233 Normativa en BOP: 24/01/1997

Técnico/a(s): Verónica Chaves (C) Ana Fonticoba Graña (C) Teresa Perales Teijo (C)

* Texto refundido aprobado por 28/11/1996

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador Arquitecto (ofic. rehabilitación) Aparellador (obras)

Horario atención: Toda a semana. 08:00 a 15.00 Martes-xoves. 09:30 a 13:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARCH: CHA de Betanzos e a súa zoa de protección, e os barrios da Madalena e Nosa Sra dos Remedios-

En tramitación: PXOM: Avance (DOG 12/11/2001) IPAI (27/10/2006) Inicio AAE (07/11/2007). Licitación PXOM (DOG 16/04/2012) IPAI (21/05/2015) OFICINA DE PLANEAMENTO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Page 5: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 5 de 30

Concello: BOIMORTO Poboación 2.115 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 82,3 Km2/115

Alcalde: Gonzalo Concheiro Coello (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeboimorto.es

Aprobación Definitiva: 06/02/2007

Tfno / Fax: 981 51 60 20/ 981 516 045 Normativa en BOP: 23/03/2007

Técnico/a(s): Fernado Delgado Juega. Contratación externa (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Xeógrafo

Horario atención: Luns-mércores 10,00 a 14,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Concello: BOIRO Poboación 19.060 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 86,6 Km2/115

Alcalde: Juan José Dieste Ortigueira (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.boiro.org

Aprobación Definitiva: 20/05/2003

Tfno / Fax: 981 84 99 60/ 981 844 008 Normativa en BOP: 11/06/2003

Técnico/a(s): Emilio Piña Ordiz (C) Ramón v. Suárez Núñez(C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 14,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Suspensión licenzas (DOG 13/12/2006) Licitación (DOG 24/08/2007) Contratado (19/12/2007) Inicio AAE (10/12/2010) AAE (doc. ref. 08/02/2011) CONSULTORA GALEGA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Arteplan Galicia SA

Concello: BOQUEIXÓN Poboación 4.342 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 73,2 Km2/105

Alcalde: Ovidio Rodeiro Tato (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.boqueixon.es

Aprobación Definitiva: 06/02/2015

Tfno / Fax: 981 51 30 61/981 513 000 Normativa en BOP: 25/02/2015

Técnico/a(s): Juan M. Freiría Brei (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: BRIÓN Poboación 7.519 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 74,9 Km2/106

Alcalde: José Luis García García (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.*

Email/web: [email protected] http://www.concellodebrion.org

Aprobación Definitiva: 26/06/2003

Tfno / Fax: 981 88 70 06/ 981 887 431 Normativa en BOP: 15/07/2003

Técnico/a(s): Alberto Iglesias Fungueiriño (C) *Corrección de erros (DOG 16/10/2009)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana 08,30 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Page 6: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 6 de 30

Concello: CABANA DE BERGANTIÑOS Poboación 4.623 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 100,2 Km2/145

Alcalde: José Muiño Domínguez (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concello-cabana.com

Aprobación Definitiva: 09/06/1999

Tfno / Fax: 981 75 40 20/ 981 754 229 Normativa en BOP: 24/12/1999

Técnico/a(s): Enrique D. Vilar Gantes (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana 08,30 a 14,30

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: IPAI (17/11/2015) DVEGA, ARQUITECTURA,TERRITORIO,MEDIO AMBIENTE, S.L.

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura

Concello: CABANAS Poboación 3.294 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 30,3 Km2/57

Alcalde: Germán Castrillón Permuy (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.cabanas.es

Aprobación Definitiva: 13/11/1987

Tfno / Fax: 981 49 59 59/981 431 944 Normativa en BOP: 09/04/1988

Técnico/a(s): Elisa Baamaonde Reigosa (C) Marcos Ferreño Suárez (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Arquitecto

Horario atención: Luns-xoves10,00 a 14,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 29/07/2008, y ce DOG 11/08/2008 y 10/10/2008) inicio AAE (29/07/2009, 21/09/2010) AAE (doc. ref. 05/11/2010) IPAI (20/07/2012) A. Inic (DOG 26/02/2014) AAE (DOG 31/03/2016) UTE DVEGA ARQUITECTURA y PROYEXTEGAL SL.

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: José González-Cebrián Tello

Concello: CAMARIÑAS Poboación 5.774 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 51,6 Km2/26

Alcalde: Manuel Valeriano Alonso de León (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.camarinas.net

Aprobación Definitiva: 26/12/2012

Tfno / Fax: 981 73 60 00/981 675 969 Normativa en BOP: 17/01/2013

Técnico/a(s): María A. Mendez Vilalta(C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana12,00 a 14,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Concello: CAMBRE Poboación 24.029 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 40,7 Km2/119

Alcalde: Óscar García Patiño (UxC) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.cambre.org

Aprobación Definitiva: 27/07/1994

Tfno / Fax: 981 61 31 28/ 981 675 969 Normativa en BOP: 27/09/1994

Técnico/a(s): Agustín Barca Cotelo (C) Roberto Saavedra Vázquez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Toda a semana 09,00 A 14,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Aprobación inicial (DOG 29/08/2001) Ampliación exposición pública (DOG 31/10/2001) Inicio AAE (16/05/2008) IDASA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Enrique Seoane Prado

Page 7: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 7 de 30

Concello: CAPELA (A) Poboación 1.356 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 58,0 Km2/94

Alcalde: Manuel Meizoso López (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodacapela.es

Aprobación Definitiva: 18/05/2006

Tfno / Fax: 981 45 90 06/ 981 459 371 Normativa en BOP: 08/06/2006

Técnico/a(s): Marcos Ferreño Suárez (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Martes-Xoves 09,00 a 14,00

APLU: SÍ

Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Antonio de Vega Rodríguez

Concello: CARBALLO Poboación 31.288 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 186,1 Km2/320

Alcalde: Evencio Ferrero Rodríguez (BNG) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.carballo.org

Aprobación Definitiva: 04/02/2016

Tfno / Fax: 981 70 41 00/ 981 702 858 Normativa en BOP: 26/02/2016

Técnico/a(s): Alfredo Garrote Pazos (C) Fuensanta García Babío (C) Jesús Gende Gerpe (C) José M. Facal Fariña (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Arquitecto Aparellador Ingeniero

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 14,00

APLU: SÍ Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Fernández Carballada e Asociados

Concello: CARIÑO Poboación 4.241 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 47,2 Km2/74

Alcalde: José Miguel Alonso Pumar (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodecarino.com

Aprobación Definitiva: 17/02/2000

Tfno / Fax: 981 40 50 64/ 981 405 029 Normativa en BOP: 24/02/2000

Técnico/a(s): Fernando Fraguela Docanto (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Ingeniero

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 14,00

APLU: SÍ Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 23/04/2008) AAE (12/06/2009) ESTUDIO TECNICO GALLEGO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Alfredo Garrote Pazos / Mónica Mesejo Conde

Page 8: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 8 de 30

Concello: CARNOTA Poboación 4.376 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 70,9 Km2/51

Alcalde: Ramón Noceda Caamaño (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellocarnota.org

Aprobación Definitiva: 08/06/1996

Tfno / Fax: 981 85 70 32/ 981 857 251 Normativa en BOP: 26/07/1996

Técnico/a(s): José Carlos Leis Caruncho (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Martes-mércores-xoves 09,00 a 14,00

Horario atención:

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 14/12/2005) Licitación (DOG 07/10/2010) IPAI ( 05/08/2014) ARQYUR SC

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Concello: CARRAL Poboación 6.118 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 48,0 Km2/125

Alcalde: José Luis Fernández Mouriño (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellocarral.com

Aprobación Definitiva: 18/11/1993

Tfno / Fax: 981 67 00 02/981 672 282 Normativa en BOP: 26/04/1994

Técnico/a(s): Félix Quijano Yañez (P) Fco. Goyanes Fernández (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Toda a semana 08,30 a 15,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: IPAI (02/10/2015). A Inic (18/03/2016)

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: CEDEIRA Poboación 7.147 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 85,4 Km2/161

Alcalde: Pablo Diego Moreda Gil (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.U.

Email/web: [email protected] http://www.cedeira.org

Aprobación Definitiva: 25/01/1995

Tfno / Fax: 981 480 000/ 981 672 282 Normativa en BOP: 14/06/1995

Técnico/a(s): Antonio Rodríguez Fabello (C) Agustin Martinez Docanto (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Viernes (cita previa) Previa cita 09,00 a 11,30

APLU: SÍ Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación cartografía (DOG 30/08/2005) Licitación (DOG 24/04/2008) Inicio AAE (01/12/2008, 01/10/2010) Remitido para Informe de AI (25/09/2009) IPAI (14/04/2010) AAE (doc. ref. 17/11/2010) MONTEOLIVA ARQUITECTURA SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: CEE Poboación 7.760 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 57,5 Km2/49

Alcalde: Ramón Vigo Sambade (IxCee) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellocee.es

Aprobación Definitiva: 23/02/1995

Tfno / Fax: 981 74 51 00/ 981 746 757 Normativa en BOP: 10/05/1995

Técnico/a(s): Carlos Quintela Castro (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Luns – mércores – Venres 11,30 a 13,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 22/07/2004) Inicio AAE (05/03/2007) CEINSA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Vicente Rivas Negreira

Page 9: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 9 de 30

Concello: CERCEDA Poboación 5.156 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 111,3 Km2/47

Alcalde: José García Liñares (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.cerceda.es

Aprobación Definitiva: 26/06/1996

Tfno / Fax: 981 68 50 01/981 685 205 Normativa en BOP: 17/08/1996

Técnico/a(s): María Dolores de Urda Muñoz (C) Sandra Gestal (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto (baja laboral) Arquitecto (suplencia)

Horario atención: Luns – mércores 09,00 a 11,00 Toda a semana 08,00 a 15,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Inicio AAE (S/F) IDOM

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: CERDIDO Poboación 1.249 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 52,7 Km2/93

Alcalde: Benigno Galego Castro (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.cerdido.es

Aprobación Definitiva: 21/07/2006

Tfno / Fax: 981 41 10 00/ 981 411 027 Normativa en BOP: 26/08/2006

Técnico/a(s): Marcelo Lamas Hernández (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Xoves 08,00 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: COIRÓS Poboación 1.749 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 33,9 Km2/31

Alcalde: Franciso Quintela Requeijo (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.coiros.es

Aprobación Definitiva: 19/09/2002

Tfno / Fax: 981 79 64 14/ 981 796 256 Normativa en BOP: 15/10/2002

Técnico/a(s): Iría Pérez Miranda (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Martes – xoves 10,00 a 11,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Alfredo Garrote Pazos / Mónica Mesejo Conde

Concello: CORCUBIÓN Poboación 1.672 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 6,5 Km2/7

Alcalde: Manuel Insua Insua (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.corcubion.info

Aprobación Definitiva: 13/01/1989

Tfno / Fax: 981 74 54 00/ 981 747 100 Normativa en BOP: 05/08/1989

Técnico/a(s): Antonio Martínez Domínguez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto (urbanismo y oficina de rehabilitación)

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 15,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARCH: CHA de Corcubión

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 02/09/2004) Inicio AAE (11/01/2007, 29/11/2010) Devolución ao Concello (25/09/2007) IPAI (17/08/2009) AAE (doc. ref. 21/01/2011) IPAI (13/01/2014) EPTISA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Page 10: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 10 de 30

Concello: CORISTANCO Poboación 6.706 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 141,3 Km2/141

Alcalde: Amancio Lavandeira Suárez (TEGA) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellocoristanco.es

Aprobación Definitiva: 28/07/2015 e 24/12/0215

Tfno / Fax: 981 73 30 01/ 981 733 397 Normativa en BOP: 03/02/2016

Técnico/a(s): Vacante

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s)

Horario atención:

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Ángel Luis Monteoliva Díaz

Concello: A CORUÑA Poboación 244.810 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 37,8 Km2/45

Alcalde: Xulio Xosé Ferreiro Baamonde (Marea Atlantica)

Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

email/web:

[email protected] http://www.coruna.es

Aprobación Definitiva: 25/02/2013

Tfno / Fax: 981 184 200 / 981 18 42 34 Normativa en BOP 09/07/2013

Técnico/a(s): DIRECTOR DE ÁREA: JORGE JUAN CAO ABAD (C)

ASESORES URBANISMO: CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA E XOAN MOSQUERA

JEFE DE SERVIZO: JUAN CARLOS PRADO DEL VALLE (C)

PLANEAMENTO: CARMEN CID CASTRO (C), OSCAR L. PEÑA SANCHEZ (C), ROSARIO SANCHO CASTRO (C) E BEATRIZ MOAR ULLOA (C).

TECNICOS DE XESTION: ANA DEBEN RODRIGUEZ (C).

TECNICOS DE LICENCIAS: FELIPE O. LOPEZ SANCHEZ (C), JESUS MONTERO PEREIRO (C), RACHEL MOREIRA CASTRO (C), COVADONGA SIERRA MARTI (C), CELINE CASAVELLA VANCRAYELYNGHF(C), MARIA LUISA ALCALA ZAMORA (C).

TECNICOS DE RUINAS: JOSE MANUEL BOTANA PERNAS(C).

TECNICO DE DISCIPLINA: CARLA ENTRAMBASAGUAS HERVELLA (C) MARIA LUZ GONZALEZ VARELA (C).

TECNICOS OFICINA DE REHABILITACION: RAFAEL GONZALEZCEBRIAN TELLO (C), PILAR DIAZ VAZQUEZ (C), MARIA ANGELES JUAREZ PEREZ (C), MY ASTRID SVEFORS PÉREZ(C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) ARQUITECTOS E ARQUITECTOS TECNICOS

Horario atención: TODOS OS DIAS, 8:00 - 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARI: Sagrada Familia / Nosa Señora do Carme / Fernández Latorre /Grupo Vdas Birloque /Grupo vdas Sta Cristina (Palavea) / Grupo viviendas dos Mariñeiros /Casas de Franco en O Ventorrillo / Mª Pita, Lavañou /núcleo de Elviña ARCH: Casco Histórico da Coruña e Peixería. R/ Alférez Provisional, 3. Centro de Ocio. 15006 A Coruña Tel. 981189872 Fax. 981189873

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: BAU-B ARQUITECTURA I URBANISME

Concello: CULLEREDO Poboación 29.434 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 61,7 Km2/59

Alcalde: Julio Sacristán de Diego (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.U.

Email/web: [email protected] http://www.culleredo.es

Aprobación Definitiva: 29/07/1987

Tfno / Fax: 981 67 77 77/ 981 677 646 Normativa en BOP: 30/09/1988

Técnico/a(s): Ricardo Pérez Rodríguez (C) Ana Gloria García Alonso(C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Toda a semana Previa cita 12,00 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Aprobación inicial (DOG 12/11/2002) Contratado (04/12/2008) AAE (doc. ref. 04/10/2010) IPAI (04/07/2012) A inic (DOG 14/02/2013) MONTEOLIVA ARQUITECTURA SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Page 11: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 11 de 30

Concello: CURTIS Poboación 4.048 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 116,6 Km2/142

Alcalde: Javier Fco Caínzos Vázquez (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodecurtis.com

Aprobación Definitiva: 19/09/2007

Tfno / Fax: 981 78 90 03/ 981 789 578 Normativa en BOP: 13/11/2007

Técnico/a(s): Empresa externa temporal Fernando Álvarez Carballa (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s)

Horario atención: Luns-mércores-viernes 09,00 a 14,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Álvaro Fernández Carballada y Asociados SL

Concello: DODRO Poboación 2.918 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 36,1 Km2/26

Alcalde: Valentín Alfonsín Somoza (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.concellodedodro.org

Aprobación Definitiva: 27/12/2010

Tfno / Fax: 981 80 20 62/ 981 802 142 Normativa en BOP: 28/01/2011

Técnico/a(s): Eva López Nieto (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Luns-mércores-viernes 09,00 a 14,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: DUMBRÍA Poboación 3.137 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 125,2 Km2/72

Alcalde: José Manuel Pequeño Castro (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: SEN PLANEAMENTO con NR

Email/web: [email protected] http://www.dumbria.com

Aprobación Definitiva:

Tfno / Fax: 981 74 40 01/981 744 031 Normativa en BOP:

Técnico/a(s): María José García Centeno (P) NR. Núcleos rurais; NR Olveira (DOG 26/05/2015); NR Figueroa (DOG 01/08/2014); NR Pazo-Salgueiros (DOG 29/07/2014); NR Olveiroa (DOG 29/01/2014); NR das Touzas (DOG 09/01/2013); NR Boudañeira-Olveira (DOG 09/03/2012)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Toda a semana Previa cita 09,00 a 14,30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: IPAI (10/04/2006) Aprobación inicial (DOG 13/09/2002) IPAI (10/04/2006 e 27/05/2015) A Inic (DOG 17/03/2016) AMBITO ECOURBANISMO SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente:

Page 12: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 12 de 30

Concello: FENE Poboación 13.498 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 26,3 Km2/139

Alcalde: Juventino José Trigo Rey (BNG) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.fene-concello.org

Aprobación Definitiva: 23/01/2003

Tfno / Fax: 981 49 27 07/ 981 492 788 Normativa en BOP: 27/02/2003

Técnico/a(s): Alberto Fernández Vázquez (C) Evaristo Núñez García (C) Lino Ameneiro Seijo (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador Ingeniero

Horario atención: Luns – martes10,30 a 14,00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (11/09/2009) Inicio AAE (16/12/2010) AAE (doc. ref. 10/02/2011) IPAI (14/08/2012) ARQUYUR SC

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Fernando Casqueiro Barreiro

Concello: FERROL Poboación 70.389 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 82,7 Km2/59

Alcalde: Jorge Juan Suarez Fernández (Ferrol en Común)

Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

email/web:

[email protected] http://www.ferrol-concello.es

Aprobación Definitiva: 28/12/2000

Tfno / Fax: 981 944 000 / 981 944 028 Normativa en BOP 28/02/2001

Técnico/a(s): ARQUITECTOS: JOSÉ LUIS ESPADA GOLPE (C), FELIPE COTOVAD MARTÍNEZ (C), MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ NOVO (C), JUAN A. VILA PITA (C).

OFICINA DE REHABILITACION: IGNACIO MENDIZABAL HERRERO (C), ANA RECUNA CARRASCO (C), M. CARMEN DÍEZ VÁZQUEZ (C), ALBERTO LAGE PEREIRO(C)

OBRAS; MARIA DEL CARME CASTRO RASCADO (C), EVA GONZALEZ BLANCO (C), MARÍA LUISA SILVERA VEZ (C)

OBRAS PUBLICAS: DAVID COUSELO MENDEZ (C), MARIA JESUS RODRIGUEZ CASANOVA (C).

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) ARQUITECTOS E ARQUITECTOS TECNICOS

Horario atención: XOVES, 10:00 - 13:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARCH: Barrio Histórico da Magdalena e Ferrol Vello ARI: Barrio Histórico A Graña / Esteiro Antigo R/ María, 52 / 54 - 4º. 15402 Ferrol Tel. 981944065 Fax. 981945244

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamento

Concello: FISTERRA Poboación 4.824 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 29,4 Km2/24

Alcalde: José Manuel Marcote Suárez Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellofisterra.com

Aprobación Definitiva: 17/07/1996

Tfno / Fax: 981 74 00 01/ 981 740 677 Normativa en BOP: 21/08/1996

Técnico/a(s): Manuel Carro López (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Martes-xoves 08,00 a 15,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Avance planeamento (DOG 14/01/2002) IPAI (14/07/2005) Inicio AAE (10/01/2007) Aprobación inicial (11/01/2008) A provisional (17/03/2016) AAE (DOG 17/03/2016) EPTISA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Page 13: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 13 de 30

Concello: FRADES Poboación 2.485 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 81,6 Km2/77

Alcalde: Roberto Rey Martínez (PP) Planeamento Xeral Vixente: SEN PLANEAMENTO con NR

Email/web: [email protected] http://www.concellodefrades.es

Aprobación Definitiva:

Tfno / Fax: 981 69 55 67/ 981 695 579 Normativa en BOP: Publicado no DOG: ver lenda

Técnico/a(s): Mónica García Soage (C) NR. Núcleos rurais: NR FRAGA-S.E.MOAR (DOG 27/03/2013)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana 09,00 a 15,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 22/05/2008) Contratado (20/06/2008) Inicio AAE (29/05/2009, 11/11/2010) IPAI (15/04/2010) AAE (doc. ref. 22/12/2010) IPAI (12/09/2011) A Inic. (DOG 28/05/2012). AAE (DOG 18/02/2016) A provisional (10/02/2016) ESTUDIO TECNICO GALLEGO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente:

Concello: IRIXOA Poboación 1.421 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 68,6 Km2/120

Alcalde: Antonio Deibe Sanmartín (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.irixoa.es

Aprobación Definitiva: 12/07/2012

Tfno / Fax: 981 79 30 01/ 981 793 157 Normativa en BOP: 03/08/2012

Técnico/a(s): Antonio López Panete (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes 09,00 a 10,00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Antonio de Vega

Concello: LARACHA (A) Poboación 11.443 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 126,0 Km2/248

Alcalde: José Manuel López Varela (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellolaracha.com

Aprobación Definitiva: 30/06/2003

Tfno / Fax: 981 60 50 01/ 981 606 331 Normativa en BOP: 10/07/2003

Técnico/a(s): Manuela Cajide Seijas (C) Marta Caamaño Tuset (C) Juan Carlos Antelo Martínez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Ingeniero Xurídico

Horario atención: Luns-mércores 09:00 a 15:00 Toda a semana 09:00 a 15:00 Toda a semana 09:00 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura

Concello: LAXE Poboación 3.207 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 36,8 Km2/39

Alcalde: José Manuel Mouzo Castiñeiro (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M *

Email/web: [email protected] http://www.concellodelaxe.com

Aprobación Definitiva: 30/10/2009

Tfno / Fax: 981 70 69 03/ 981 728 025 Normativa en BOP: 30/11/2009

Técnico/a(s): Antonio Corrochano Corrochano (P) *PXOM: Aprobación definitiva parcial: orden 30/10/2009

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Martes-xoves 10:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Alfredo Garrote Pazos /Mónica Mesejo Conde /Iria Pérez

Page 14: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 14 de 30

Concello: LOUSAME Poboación 3.513 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 93,6 Km2/75

Alcalde: María Teresa Villaverde Pais (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodelousame.com

Aprobación Definitiva: 29/12/2004

Tfno / Fax: 981 82 04 94/ 981 821 865 Normativa en BOP: 15/01/2005

Técnico/a(s): Alejandro Rodríguez Freire (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Toda a semana 08:00 a 14:30

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Concello: MALPICA DE BERGANTIÑOS Poboación 5.768 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 61,2 Km2/62

Alcalde: Eduardo José Parga Veiga (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellomalpica.com

Aprobación Definitiva: 23/02/1995

Tfno / Fax: 981 72 00 01/ 981 721 627 Normativa en BOP: 30/05/1995

Técnico/a(s): Juan Luís Arroyo Sobrino (C) Patricia García Varela (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador

Horario atención: Toda a semana. Previa cita 09.00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 25/02/2009) AMBITO ECOURBANISMO SC

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: MAÑÓN Poboación 1.455 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 82,2 Km2/102

Alcalde: Alfonso Emilio Balseiro Gómez (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellomanon.org

Aprobación Definitiva: 16/06/1978

Tfno / Fax: 981 41 40 02/ 981 414 151 Normativa en BOP: 27/02/1982

Técnico/a(s): Emilio Piñeiro Hermida (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Xoves. 12:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Aprobación inicial (DOG 23/02/2005) AAE (DOG 01/06/2015) A provisional (19/08/2015) ESTUDIO TECNICO GALLEGO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: TAU

Concello: MAZARICOS Poboación 4.289 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 187,3 Km2/96

Alcalde: Juan José Blanco Riveiro (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.mazaricos.net

Aprobación Definitiva: 04/05/1995

Tfno / Fax: 981 86 71 04/ 981 852 217 Normativa en BOP: 26/01/1996

Técnico/a(s): Vacante

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Vacante

Horario atención: vacante

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (BOP 14/10/2008) Contratado (23/12/2008) AAE (27/07/2009) Remitido para Informe de AI sen dilixenciar (25/09/2009) Inicio AAE (05/01/2011) AAE (doc. ref. 21/02/2011) A Inic. (DOG 08/03/2012) CERNA ARQUITECTOS SCP

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Page 15: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 15 de 30

Concello: MELIDE Poboación 7.578 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 101,3 Km2/189

Alcalde: Dalia García Couso (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellodemelide.org

Aprobación Definitiva: 07/04/1994

Tfno / Fax: 981 50 50 03/ 981 506 203 Normativa en BOP: 02/07/1994

Técnico/a(s): Jacobo Fernández Malde (P) Enrique Baladrón Cabezón (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Martes-xoves 09:00 a 14.30 Toda a semana 09:00 a 14.30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 10/09/2004) IPAI (18/06/2007) Inicio AAE (16/12/2008, 10/12,2010) AAE (doc. ref. 04/02/2011) MONTEOLIVA ARQUITECTURA SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: HERSEI SL. Juan Manuel Páramo Neira

Concello: MESÍA Poboación 2.795 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 107,1 Km2/156

Alcalde: Mariano Iglesias Castro (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://concellodemesia.es

Aprobación Definitiva: 26/12/2012

Tfno / Fax: 981 68 70 01/ 981 687 069 Normativa en BOP: 17/01/2013

Técnico/a(s): Luís Couto González (P) Javier Costolla (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Mércores-viernes 10:00 a 14:00 Mércores-viernes 10:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: MIÑO Poboación 5.838 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 33,0 Km2/79

Alcalde: Ricardo Sánchez Oroza (CxG-CCIT) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodemino.com

Aprobación Definitiva: 08/08/2002

Tfno / Fax: 981 78 20 587 981 783 175 Normativa en BOP: 31/08/2002

Técnico/a(s): Eva María González López (C) Ignacio Pedrosa Pérez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Arquitecto

Horario atención: Martes-xoves 09:00 a 12:00 Martes-xoves 09:00 a 12:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Inicio AAE (12/09/2007) Remitido para Informe de AI (09/07/2009) Devolto a petición do concello (04/08/2009) ARQUIYUR SC

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Alfredo Garrote Pazos /Mónica Mesejo Conde

Page 16: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 16 de 30

Concello: MOECHE Poboación 1.303 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 48,5 Km2/127

Alcalde: Beatriz Bascoy Maceiras (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellodemoeche.com

Aprobación Definitiva: 24/10/1996

Tfno / Fax: 981 40 40 06/ 981 404 200 Normativa en BOP: 26/11/1996

Técnico/a(s): Remedios Martinez López (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes-xoves 09:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 31/01/2008) Contratado (28/05/2008) Inicio AAE (02/02/2009, 09/12/2010) AAE (doc. ref. 04/02/2011) IPAI (07/05/2012) A Inic (DOG 12/05/2013). CERNA ARQUITECTOS SCP

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: IDASA Ingeniería Atlántica

Concello: MONFERO Poboación 2.089 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 171,7 Km2/192

Alcalde: Andrés Feal Varela (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: SEN PLANEAMENTO

Email/web: [email protected] http://www.concellodemonfero.com

Aprobación Definitiva:

Tfno / Fax: 981 79 38 85/ 981 793 804 Normativa en BOP:

Técnico/a(s): Antonio López Panete (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes. 09.00 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Avance planeamento (DOG 24/01/2007) Inicio AAE (28/05/2008) IPAI (15/05/2013) PROES SA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente:

Concello: MUGARDOS Poboación 5.417 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 12,8 Km2/15

Alcalde: Juan Domingo de Deus (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.XO.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodemugardos.org

Aprobación Definitiva: 19/10/1999

Tfno / Fax: 981 47 03 38/ 981 472 017 Normativa en BOP: 18/12/1999

Técnico/a(s): Olga Fra Galvez (C) Carmen Piñeiro Lemos (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Martes-xoves 10:30 a 13:00 Martes-xoves 10:30 a 13:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Sí

ARI: CHA de Mugardos

En tramitación: PXOM: licitación (DOG 24/11/2008) Suspensión de licencias (DOG 14/09/2007) Contratado. IPAI(19/12/2014) AMBITO ECOURBANISMO SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: TAU

Page 17: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 17 de 30

Concello: MUROS Poboación 9.117 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 72,9 Km2/60

Alcalde: María Xosé Alfonso (CxG-CCTT) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.muros.es

Aprobación Definitiva: 10/12/2010

Tfno / Fax: 981 82 60 50/ 981 762 257 Normativa en BOP: 24/12/2010

Técnico/a(s): Fernando Rey Castiñeira (C) José Antonio Abeijón Muñiz (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador (ofic. rehabilitación)

Horario atención: Toda a semana 08:00 a 15:00 Martes-xoves 08:00 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARCH: Núcleo Histórico de Muros

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamiento

Concello: MUXÍA Poboación 5.068 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 121,2 Km2/102

Alcalde: Félix Porto Serantes (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.concellomuxia.com

Aprobación Definitiva: 11/04/2016

Tfno / Fax: 981 74 20 01/ 981 742 298 Normativa en BOP: 29/04/2016

Técnico/a(s): Ramón María Leis Vidal (C) DOG 27/04/2016

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Toda a semana. 08:30 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Concello: NARÓN Poboación 39.574 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 66,9 Km2/152

Alcalde: Xosé Manuel Blanco Suárez (TEGA) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.naronconcello.org

Aprobación Definitiva: 22/04/2002

Tfno / Fax: 981 33 77 00/ 981 337 701 Normativa en BOP: 10/06/2002

Técnico/a(s): Manuel Otero Souto (C) Antonio Rodríguez Abad (C) Alfonso Veiga García (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador Aparellador

Horario atención: Toda a semana 08.30 a 13:30 Toda a semana 08.30 a 13:30 Toda a semana 08.30 a 13:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratado (01/04/2009) inicio AAE (06/10/2009, 22/11/2010) AAE (doc. ref. 18/01/2011) DOLMEN SLP DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: José González-Cebrián Tello

Page 18: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 18 de 30

Concello: NEDA Poboación 5.327 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 24,5 Km2/88

Alcalde: Ángel Alvariño Saavedra (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.neda.es

Aprobación Definitiva: 22/07/1992

Tfno / Fax: 981 38 00 39/ 981 385 328 Normativa en BOP: 05/12/1992

Técnico/a(s): Fco. Javier Cernadas Veiga (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Ya no tienen ofc. rehabilitación

Horario atención: Toda a semana. 09:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARI: Barrio de Neda

En tramitación: PXOM: Avance planeamento (DOG 12/12/2001) IPAI (23/01/2008). A Inic (DOG 05/09/2014) ALTAIS SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamiento

Concello: NEGREIRA Poboación 7.009 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 115,1 Km2/89

Alcalde: Jorge Tuñas Caamaño (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodenegreira.es

Aprobación Definitiva: 18/05/1999

Tfno / Fax: 981 88 52 50/ 981 631 029 Normativa en BOP: 04/06/1999

Técnico/a(s): José Luís Gomez Cores (C) Alfredo Varela Nogueira (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Arquitecto

Horario atención: Toda a semana. 08:00 a 15:00 Toda a semana. 08:00 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 21/11/2005) Inicio AAE (02/04/2007) CEINSA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Vicente Rivas Negreira

Concello: NOIA Poboación 14.571 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 37,2 Km2/106

Alcalde: Santiago Freire Abeijón (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.noia.es

Aprobación Definitiva: 06/11/1990

Tfno / Fax: 981 84 21 00/ 981 821 741 Normativa en BOP: 29/12/1990

Técnico/a(s): Ventura Fernández Sarasquete (C) Torcuarto Gómez Gómez (C) Lara Lozano Formoso (P) Ana Filgueira Rey (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador Arquitecto Ofc. Rehabilitación Arqueologo Ofc. rehabilitación

Horario atención: Luns- martes-mércores-xoves. 12:00 a 14:30 Luns- martes-mércores-xoves 12:00 a 14:30

Martes-xoves 10:00 a 14:00 Martes-xoves 10:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARCH:CHA de Noia

En tramitación: PXOM: Avance planeamento (DOG 23/01/2006) Inicio AAE (24/09/2007, 18/11/2010) AAE (doc. ref. 17/01/2011) IPAI (23/10/2012) A Inic (DOG 26/07/2013) AAE (DOG 16/06/2015). A provisional (18/03/2016) MONTEOLIVA ARQUITECTURA SLP

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Consultora Galega

Page 19: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 19 de 30

Concello: OLEIROS Poboación 34.563 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 43,7 Km2/81

Alcalde: Ángel García Seoane (AV) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M

Email/web: [email protected] http://www.oleiros.org

Aprobación Definitiva: 11/03/2009 y 11/12/2015

Tfno / Fax: 981 61 00 00/ 981 631 029 Normativa en BOP: 12/02/2015

Técnico/a(s): Alfredo Olañeta Rebolleda (C) Fe Valverde García (C) Marcos Mateo (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador Aparellador

Horario atención: Mércores. Previa cita 10:00 a 14:00 Mércores. Previa cita 10:00 a 14:00 Mércores. Previa cita 10:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamiento

Concello: ORDES Poboación 12.844 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 157,2 Km2/225

Alcalde: José Luis Martínez Araujo (PP) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeordes.com

Aprobación Definitiva: 28/11/1996

Tfno / Fax: 981 68 00 02/ 981 682 221 Normativa en BOP: 21/12/1997

Técnico/a(s): Rosana García Otero (C) Mª del Carmen Iglesias Remuiñan (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecta Técnico de gestión

Horario atención: Toda a semana 09.00 -14.00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Nova licitación (DOG 30/09/2008 y c.e. 08/10/2008) IPAI (29/05/2007) Inicio AAE (10/12/2010) AAE (doc. ref. 08/02/2011) IPAI ( 10/07/2012) A Inic (DOG 30/03/2016) ESTUDIO TECNICO GALLEGO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: OROSO Poboación 7.400 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 72,6 Km2/41

Alcalde: Manuel Miras Franqueira (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellooroso.com

Aprobación Definitiva: 16/02/2005

Tfno / Fax: 981 69 14 78/ 981 691 786 Normativa en BOP: 18/03/2005

Técnico/a(s): Manuel Suárez Bermúdez (C) Yolanda García Fachal (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Martes-venres. 08:30 a 14:00 Martes-venres. 08:30 a 14:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Ángel Monteoliva Díaz

Page 20: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 20 de 30

Concello: ORTIGUEIRA Poboación 5.997 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 210,0 Km2/321

Alcalde: Juan Vicente Penabad Muras (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] alc[email protected] http://www.concellodeortigueira.com

Aprobación Definitiva: 27/05/1993

Tfno / Fax: 981 40 00 00/ 981 400 008 Normativa en BOP: 20/09/1993

Técnico/a(s): Vacante Marta Cortes (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: Martes-xoves. 10:00 a 13:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (08/06/2001) IPAI (20/07/2007) CIISA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Concello: OUTES Poboación 6.804 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 99,7 Km2/153

Alcalde: Carlos Enrique López Crespo (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.outes.es

Aprobación Definitiva: 11/01/2011

Tfno / Fax: 981 85 00 03/ 981 850 387 Normativa en BOP: 08/02/2011

Técnico/a(s): José María García Moas (C) Sofía Pérez Figueira (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Delineante

Horario atención: Toda a semana. 09:00 a 14:00 Toda a semana. 09.00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: OZA - CESURAS Poboación 5.275 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 151,6 Km2/303

Alcalde: José Pablo González Cacheiro (PP) Planeamento Xeral Vixente:

CESURAS N.S.P.

OZA P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeozacesuras.es

Aprobación Definitiva:

CESURAS 03/03/1987

OZA 29/10/2001

Tfno / Fax: 981 79 20 00/ 981 792 025 Normativa en BOP:

Técnico/a(s): Antonio López Panete (P) CESURAS 24/03/1997

Adicación: (C) Completa (P) Parcial OZA 22/01/2002

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Oza: Luns-mércores. 09:00 a 13:30 Cesuras: Martes-xoves-viernes. 10:30 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM CESURAS: Contratación planeamento (DOG 04/10/2005) Inicio AAE (06/08/2008, 09/12/2010) IPAI (17/07/2008) Suspensión de licenzas (DOG 03/04/09) AAE (doc. ref. 04/02/2011) MONTEOLIVA ARQUITECTURA SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CESURAS: Luis Miguel Couto González OZA: Monteoliva Arquitectura

Page 21: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 21 de 30

Concello: PADERNE Poboación 2.502 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 39,8 Km2/60

Alcalde: César Longo Queijo (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodepaderne.com

Aprobación Definitiva: 08/04/2009

Tfno / Fax: 981 797001/ 981 797 035 Normativa en BOP: 16/05/2009

Técnico/a(s): Antonio López Panete (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Xoves. 10:00 a 13:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura

Concello: PADRÓN Poboación 8.693 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 48,4 Km2/75

Alcalde: Antonio Fernández Angueira (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.U.

Email/web: [email protected] http://www.concellodepadron.es

Aprobación Definitiva: 27/07/1994

Tfno / Fax: 981 81 04 51/ 981 811 550 Normativa en BOP: 09/09/1994

Técnico/a(s): Jesús Valiña (P) Ramón Rey Otero (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Arquitecto (ofc. Rehabilitación)

Horario atención: Mércores. 09:00 a 14:00 Toda a semana.09:30 a 14:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARI: Casco Urbano Histórico de Padrón

En tramitación: PXOM: FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS SL

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: PINO (O) Poboación 4.680 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 132,1 Km2/82

Alcalde: Manuel Taboada Vigo (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodeopino.com

Aprobación Definitiva: 30/06/2003

Tfno / Fax: 981 51 10 02/ 981 511 123 Normativa en BOP: 09/08/2003

Técnico/a(s): Pablo Martín Fernández Castro (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Toda a semana. 08:30 a 14:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamento

Concello: POBRA DO CARAMIÑAL (A) Poboación 9.672 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 32,5 Km2/101

Alcalde: Xosé Lois Piñeiro García (Nos Pobra) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O. M.

Email/web: [email protected] http://www.apobra.org/

Aprobación Definitiva: 01/03/2007 e 03/07/2008

Tfno / Fax: 981 83 02 50/ 981 831 192 Normativa en BOP: 22/11/2007

Técnico/a(s): Manuel Sabin Sabin (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Luns-xoves. 12:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: José González-Cebrían Tello

Page 22: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 22 de 30

Concello: PONTECESO Poboación 5.893 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 92,0 Km2/73

Alcalde: Xosé Lois García Carballido (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.ponteceso.net

Aprobación Definitiva: 06/05/2015

Tfno / Fax: 981 71 40 00/ 981 715 028 Normativa en BOP: 28/05/2015

Técnico/a(s): Andrés Breijo Casteillón (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Mércores-viernes. 09:00 a 14:30

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura

Concello: PONTEDEUME Poboación 8.117 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 29,3 Km2/78

Alcalde: Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.pontedeume.es

Aprobación Definitiva: 12/06/1986

Tfno / Fax: 981 43 30 54/ 981 433 368 Normativa en BOP: 26/09/1986

Técnico/a(s): David Álvarez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes-xoves. 12:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Avance (DOG 31/01/2005) IPAI (08/06/2007) Inicio AAE (03/09/2007) IPAI (04/06/2007) AI (19/11/2009 DOG 30/11/2009) AAE (DOG 02/01/2014) A provisional (18/03/2016) CONSULTORA GALEGA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: José Antonio Franco Taboada

Concello: PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (AS) Poboación 10.634 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 249,4 Km2/250

Alcalde: Valentín González Formoso (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.aspontes.com

Aprobación Definitiva: 09/12/1985

Tfno / Fax: 981 45 31 16/ 981 453 185 Normativa en BOP: 14/03/1986

Técnico/a(s): Arquitecto (empresa externa) (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto (empresa externa)

Horario atención: Luns; martes, mercores e xoves 08:00 a 15:00 Venres 08:00 a 13:00 Martes e Xoves. 16:00 a 18:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 11/07/2011) Jornet Llop Pastor arquitectos

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Julia Fernández de Caleya / José González-Cebrián Tello

Concello: PORTO DO SON Poboación 9.571 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 94,6 Km2/146

Alcalde: José Luis Oujo Porto (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.portodoson.org

Aprobación Definitiva: 28/04/2016

Tfno / Fax: 981 86 74 12/ 981 767 358 Normativa en BOP: Aínda non publicado

Técnico/a(s): Elsa González Vilariño (C) Berta Sende (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto e Aparellador

Horario atención: Toda a semana. 9:00 a 14:00 Toda a semana. 09:00 a 14:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CONSULTORA GALEGA

Page 23: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 23 de 30

Concello: RIANXO Poboación 11.479 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 58,8 Km2/91

Alcalde: Adolfo Fco Muiños Sánchez (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.rianxo.com

Aprobación Definitiva: 11/07/1985

Tfno / Fax: 981 86 00 75/ 981 866 628 Normativa en BOP: 18/09/1985

Técnico/a(s): Ramón Dios Castaño (C) Eva López Novo (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador (urb y rehabilitación) Arquitecto (urb y rehabilitación)

Horario atención: Toda a semana de 08:00 a 14:00 Toda a semana de 08:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Sí

ARI: Rianxo, Rianxiño e Fincheira

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 24/03/2004) Inicio AAE (09/01/2007) A Inic (DOG 03/12/2015) Amp Plazo (DOG 04/02/2015) OFICINA DE PLANEAMENTO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: OTAPLAN

Concello: RIBEIRA Poboación 27.565 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 68,8 Km2/76

Alcalde: Manuel Santos Ruiz Rivas (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.riveira.es

Aprobación Definitiva: 17/12/2002

Tfno / Fax: 981 87 10 50/ 981 871 610 Normativa en BOP: 14/01/2003

Técnico/a(s): Jesús García Ramos (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes-viernes de 09:30 a 13:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Juan Antonio Roade Rodíguez

Concello: ROIS Poboación 4.767 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 92,8 Km2/111

Alcalde: Ramón Tojo Lens (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.concelloderois.org

Aprobación Definitiva: 21/01/2002

Tfno / Fax: 981 80 41 09/ 981 804 182 Normativa en BOP: 11/02/2002

Técnico/a(s): José C. Campos Rodríguez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Luns-mércores-viernes de 09:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Isidro López Yáñez

Page 24: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 24 de 30

Concello: SADA Poboación 15.156 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 27,5 Km2/68

Alcalde: Óscar Benito Portela Fernández (Sada Maioria)

Planeamento Xeral Vixente: N.S.P. *

Email/web: [email protected] http://www.concellodesada.com

Aprobación Definitiva: 10/01/1997

Tfno / Fax: 981 62 00 75/ 981 623 655 Normativa en BOP: 01/02/1997

Técnico/a(s): José A. Salinas Brandariz (C) Enrique Castro Suárez (C) Valentín Medina Prieto (C) Ana Martínez Lijó (C)

* NSP afectadas por: Decreto 29/2006 do 16/02/2006 (DOG 23/02/2006); Decreto 193/2008 do 28/08/2008 (DOG 08/09/2007); e Decreto 53/2012 (DOG 31/01/2012)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Delineante Ingeniero técnico Perito agrónomo

Horario atención: Todos os días. Previa cita todos de 12:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: IPAI (24/10/2007) Nova licitación (DOG 01/12/2008) Nova licitación (17/06/2009) Contratado (19/08/2009) Inicio AAE (30/11/2010) AAE (doc. ref. 26/01/2011) IPAI (30705/20129 A Inic (DOG 21/01/2013) Amp Plazo (DOG 11/03/2013) AAE (DOG 30/03/2015) A provisional (17/03/2016) MONTEOLIVA ARQUITECTURA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: SAN SADURNIÑO Poboación 3.019 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 99,0 Km2/227

Alcalde: Secundino García Casal (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.sansadurnino.es

Aprobación Definitiva: 23/03/1992

Tfno / Fax: 981 49 00 27/ 981 490 474 Normativa en BOP: 03/06/1993

Técnico/a(s): Montserrat Ruiz Fernández (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecta

Horario atención: Luns, mércores, venres de 08:30 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 11/05/2005) Inicio AAE (23/10/2006, 13/12/2010) AAE (doc. ref. 10/02/2011) IPAI (25/03/2014) A Inic (DOG 30/11/2015) EPTISA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: SANTA COMBA Poboación 9.719 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 203,7 Km2/135

Alcalde: José Antonio Ucha Velo (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.santacomba.es

Aprobación Definitiva: 05/04/2001

Tfno / Fax: 981 88 00 75/ 981 880 716 Normativa en BOP: 06/04/2001

Técnico/a(s): Manuel Sabín Sabín (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes 12:00 a 15:00 Xoves 09:00 a 12:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Page 25: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 25 de 30

Concello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Poboación 95.800 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 220,0 Km2/239

Alcalde: Martiño Noriega Sánchez (Compostela Aberta) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M. *

email/web:

i[email protected] http://www.santiagodecompostela.org

Aprobación Definitiva: 03/10/2007

Tfno / Fax: 981 542 300 / 981 563 864 Normativa en BOP 30/11/2007

*Primeira aprobación definitiva parcial condicionada 03/10/2007 (BOP 30/11/2007, DOG 22/10/2007, NORMATIVA BOP 30/11/2007). Orde final de aprobación definitiva 01/09/2008 (DOG 24/09/2008).

Técnico/a(s): DIRECTORES DE ÁREA: XAQUÍN MONTEAGUDO ROMERO (C), e IGNACIO CERRADA GONZALO (C)

LICENZAS: ANTONIO RANEDO SANTILLANA (C), MONICA RODRÍGUEZ BESADA (C) JAVIER FERNANDEZ MUÑOZ (C),

PLANEAMENTO E XESTION: ESTHER SANCHEZ ESPIÑEIRA (C), ROGELIO CANEDO ALVARIÑO (C), PILAR RUBIN PAZ (C), E CARMEN GARCIA ATIENZA (C).

DISCIPLINA: ANA PRIETO FLOREZ (C).

LICENZAS: JESUS CURROS NEIRA (C), JOSE MANUEL VAZQUEZ SANTAMARINA (C) E MARGARITA VICENTE (P).

PROXECTOS: ENRIQUE SEOANE PRADO (C), TOMAS RIVAS LLAVERO (C) E PEDRO SANXHEZ MARIÑO (C). REHABILITACION E CASCO HISTORICO: JAVIER GARCIA CASTELO (C) E CONCEPCION SOFIA SANTOS IGLESIAS (C).

CONSORCIO: LOURDES PEREZ CASTRO (C), XOSE SANTIAGO ALLEGUE FERNANDEZ (C), RAMON FERNANDEZ HERMIDA (C) E PABLO TOME FERREIRO (C).

EMUVISSA: DIEGO BRIEGA ARGOMANIZ (C), MIGUEL FERNANDEZ SOLIS (C) E JUAN CUBERO SUAREZ (C).

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) ARQUITECTOS, ARQUITECTOS TECNICOS, AVOGADOS, ARQUEOLOGA

Horario atención:

LUNS E XOVES, 12:00 - 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: SÍ

ARCH: Casco Histórico de Santiago de Compostela. ARI: Polígono de Vista Alegre, Grupo de vivendas Compostela e cardenal Quiroga Palacios do barrio de Pontepedriña OCiHR: Praza Cervantes, 5. 15705 Santiago de Compostela Tel. 981542437 Fax. 981542438

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamento

Concello: SANTISO Poboación 1.742 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 67,4 Km2/100

Alcalde: Manuel Adán López (BNG) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: correo@santiso.dicoruna.es [email protected] http://www.santiso.org

Aprobación Definitiva: 21/11/2014

Tfno / Fax: 981 81 85 01/ 981 818 564 Normativa en BOP: 26/12/2014

Técnico/a(s): Fco. Javier Salorio Álvarez (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador (empresa externa)

Horario atención: Martes 11.00-14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: SOBRADO Poboación 1.965 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 120,6 Km2/162

Alcalde: Lisardo Santos Ares (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.sobrado.es

Aprobación Definitiva: 08/04/2009

Tfno / Fax: 981 78 75 08/ 981 787 577 Normativa en BOP: 21/05/2009

Técnico/a(s): Ana Patricia Souto Lareo (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Todos os días de 09:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Page 26: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 26 de 30

Concello: SOMOZAS (AS) Poboación 1.211 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 70,9 Km2/150

Alcalde: Juan Alonso Tembrás (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.assomozas.es

Aprobación Definitiva: 13/03/2006

Tfno / Fax: 981 40 41 01/ 981 404 205 Normativa en BOP: 07/04/2006

Técnico/a(s): Ignacio Aguiriano Ramudo (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Mércores de 11:00 a 13:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Isidro López Yáñez / Julio C. Rojo Martínez

Concello: TEO Poboación 18.254 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 79,3 Km2/150

Alcalde: Rafael Carlos Sisto Edreira (ANOVA) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://concellodeteo.com

Aprobación Definitiva: 04/06/2010

Tfno / Fax: 981 81 57 00/ 981 809 401 Normativa en BOP: 20/07/2010

Técnico/a(s): Enrique Eijo Blanco (C) Luís J. Castro Martínez (C) Ignacio Soto González (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Aparellador Arquitecto

Horario atención: Todos os días 08:00 a 15:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamento

Concello: TOQUES Poboación 1.248 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 77,9 Km2/90

Alcalde: Xosé Anxo Penas García (BNG) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodetoques.com

Aprobación Definitiva: 21/12/2007

Tfno / Fax: 981 50 58 26/ 981 506 255 Normativa en BOP: 21/02/2008

Técnico/a(s): Fco. Javier Salorio Álvarez (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador (empresa externa)

Horario atención: Mércores de 10:30 a 13:30

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: TORDOIA Poboación 3.706 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 124,6 Km2/64

Alcalde: Antonio Pereiro Liñares (PP) Planeamento Xeral Vixente: SEN PLANEAMENTO con DSU

Email/web: [email protected] http://www.tordoia.es/

Aprobación Definitiva:

Tfno / Fax: 981 69 00 01/ 981 690 005 Normativa en BOP:

Técnico/a(s): Empresa externa (P) D.S.U. de 22/01/1979 (BOP 08/02/1979)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador (empresa externa)

Horario atención: Luns de 10:30 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación de planeamento (DOG 16/09/2004) IPAI (16/06/2006) Inicio AAE (18/04/2007) Aprobación Inicial (DOG 09/06/2008) Prórroga suspensión de licenzas (09/10/2009) A provisional (10/07/2015) ESTUDIO TECNICO GALLEGO

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente:

Page 27: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 27 de 30

Concello: TOURO Poboación 3.853 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 115,3 Km2/139

Alcalde: Ignacio Codesido Barreiro (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodetouro.com

Aprobación Definitiva: 09/02/2010

Tfno / Fax: 981 50 40 29/ 981 504 110 Normativa en BOP: 24/02/2010

Técnico/a(s): Mª Carmen Novoa Sio (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador (empresa externa)

Horario atención: Venres 10:00-14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Estudio Técnico Gallego

Concello: TRAZO Poboación 3.301 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 101,3 Km2/119

Alcalde: José Dafonte Varela (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.concellodetrazo.es

Aprobación Definitiva: 17/06/2000

Tfno / Fax: 981 68 90 01/ 981 689 035 Normativa en BOP: 28/07/2000

Técnico/a(s): Ángela Mata Lendoiro (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Luns de 10:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Licitación (DOG 16/04/2008) Aprobación provisional (07/11/2007) AAE (25/05/2009) A Inic (DOG 08/09/2014) A provisional (18/03/2016) OAU

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Concello: VAL DO DUBRA Poboación 4.120 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 108,6 Km2/99

Alcalde: Antonio Negreira Noia (Son) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] http://www.valdodubra.es

Aprobación Definitiva: 15/04/1997

Tfno / Fax: 981 88 90 00/ 981 889 100 Normativa en BOP: 24/06/1997

Técnico/a(s): Ana María García Gerpe (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto

Horario atención: Luns, martes, mercores, venres de 10:00 a 15:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación de planeamento (DOG 12/12/2005) Inicio AAE (11/12/2006, 22/11/2010) IPAI (04/05/2009, 20/01/2010) AAE (doc. ref. 18/01/2011) IPAI (28/11/2011) A Inic (DOG 11/02/2013) EPTISA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Concello: VALDOVIÑO Poboación 6.796 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 88,2 Km2/206

Alcalde: Alberto González Fernández (PSOE) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] a[email protected] http://www.concellodevaldovino.com

Aprobación Definitiva: 28/10/1993

Tfno / Fax: 981 48 70 417981 487 294 Normativa en BOP: 12/05/1994

Técnico/a(s): Carlos Abeledo González (P) Ramón Couce Blanco (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Aparellador

Horario atención: 09:00 a 14:00 09:00 a 14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Julia Fernández de Caleya / José González-Cebrían Tello

Page 28: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 28 de 30

Concello: VEDRA Poboación 5.073 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 52,8 Km2/131

Alcalde: Carlos Martínez Carrillo (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.concellodevedra.com

Aprobación Definitiva: 30/01/2007

Tfno / Fax: 981 81 46 127 981 503 331 Normativa en BOP: 23/06/2007

Técnico/a(s): Clara Lema Rodríguez (P) Fermín González Blanco (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador Arquitecto

Horario atención: Luns, mercores, venres 08:30 a 14:00 Luns, mercores, venres 08:30 a 14:00

APLU: Sí Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Oficina de Planeamento

Concello: VILARMAIOR Poboación 1.236 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 30,3 Km2/94

Alcalde: Carlos Vázquez Quintián (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.vilarmaior.es

Aprobación Definitiva: 29/05/2006

Tfno / Fax: 981 78 17 09/ 981 781 754 Normativa en BOP: 01/07/2006

Técnico/a(s): Victorino Corral Rodríguez (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Mércores 10:30 a 13:30

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: CEINSA

Concello: VILASANTAR Poboación 1.316 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 59,2 Km2/102

Alcalde: Fernando Javier Pérez Fernández (PP) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.

Email/web: [email protected] http://www.vilasantar.com

Aprobación Definitiva: 24/07/1998

Tfno / Fax: 981 77 81 69/ 981 778 166 Normativa en BOP: 14/10/1998

Técnico/a(s): Emilio Fernández Pérez (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Martes e Mercores (08:30 a 15:00)

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratado (24/12/2008) Inicio AAE (18/06/2009, 18/11/2010) AAE (doc. ref. 14/01/2011) A Inic (DOG 13/03/2014) Amp Plazo (DOG 15/05/2014) CERNA INGENIERIA

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: HERSEI SL. Alfredo Garrote Pazos / Juan Manuel Páramo Neira

Concello: VIMIANZO Poboación 7.710 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 187,3 Km2/108

Alcalde: Manuel Antelo Pazos (BNG) Planeamento Xeral Vixente: N.S.P.

Email/web: [email protected] [email protected] http://www.vimianzo.es

Aprobación Definitiva: 01/07/1994

Tfno / Fax: 981 71 60 01/ 981 716 650 Normativa en BOP: 27/09/1994

Técnico/a(s): Julio Vázquez Rodríguez (P) Bielca González Ramos (P)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Arquitecto Ingeniero técnico

Horario atención: Martes e Xoves de 10:00 a 12:00 Martes e Xoves de 10:00 a 12:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación: PXOM: Contratación planeamento (DOG 03/03/2004 e 13/04/2004) ETSAC

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Luis Miguel Couto González

Page 29: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 29 de 30

Concello: ZAS Poboación 4.902 habitantes

Superficie/ núcleos poboación 133,3 Km2/98

Alcalde: Manuel Muiño Espasandín (BNG) Planeamento Xeral Vixente: P.X.O.M.*

Email/web: [email protected] http://www.concellodezas.org

Aprobación Definitiva: 07/09/2007

Tfno / Fax: 981 70 83 03/ 981 751 142 Normativa en BOP: 04/12/2007

Técnico/a(s): Fernando Garrido Muiños (C)

Adicación: (C) Completa (P) Parcial

Titulación(s) Aparellador

Horario atención: Toda a semana 10:00-14:00

APLU: Non Oficina de Rehabilitación: Non

En tramitación:

Equipo redactor e/ou Autores do Planeamento Xeral Vixente: Monteoliva Arquitectura

Page 30: Información urbanística municipal · Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016 Máis información:

Información urbanística municipal Última revisión IUM: ABRIL 2016

Máis información: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inicio.php / http://www.cmati.xunta.es/territorio-e-urbanismo e http://www.cmati.xunta.es/medio-ambiente-e-sostibilidade

Páxina 30 de 30

ANEXO. PARA COÑECER A APLICABILIDADE DA LEI 2/2016 DE 10/02/2016 DO SOLO DE GALICIA (DOG 19/02/2016) NOS PLANEAMENTOS VIXENTES OU EN TRAMITACIÓN NOS DIFERENTES CONCELLOS GALEGOS, HABERASE DE APLICAR AS SÚAS DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PRIMEIRA E SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA. RÉXIME APLICABLE AOS MUNICIPIOS CON PLANEAMENTO NON ADAPTADO E AOS MUNICIPIOS SEN PLANEAMENTO 1. O planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor desta lei e adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, conservará a súa vixencia ata a súa revisión ou adaptación a ela, consonte as seguintes regras: a) Ao solo urbano, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo. b) Ao solo urbanizable delimitado e non delimitado, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo. A ordenación do solo urbanizable non delimitado realizarase a través de plans parciais, que deberán conter, ademais da delimitación do sector que será obxecto de transformación e das determinacións esixidas no artigo 68 desta lei, as seguintes especificacións: – Os sistemas xerais incluídos ou adscritos á xestión do sector. – O trazado das redes fundamentais de abastecemento de auga, redes de sumidoiros, enerxía eléctrica e demais servizos que, se é o caso, prevexa o plan. – A determinación das conexións cos sistemas xerais existentes e exteriores ao sector e, se é o caso, a previsión das obras necesarias para a ampliación e o reforzo dos devanditos sistemas en función das necesidades xeradas pola actuación e de forma que se asegure o seu correcto funcionamento. Para estes efectos, o plan deberá incluír un estudo que xustifique a capacidade das redes viarias e de servizos existentes e as medidas procedentes para atender as necesidades xeradas e, se é o caso, a implantación do servizo público de transporte, recollida de residuos urbanos e cantos outros resulten necesarios. – As características, dimensións e capacidade mínima das infraestruturas e servizos necesarios para o desenvolvemento do sector, así como os terreos necesarios para a conexión co sistema xeral viario e de infraestruturas e servizos urbanos existentes que deberán incluírse ou adscribirse ao desenvolvemento do sector. – A asignación dos usos globais do sector e a fixación da edificabilidade e das tipoloxías edificatorias. – A previsión de solo para novas dotacións de carácter xeral, na proporción mínima establecida polo artigo 42.1, con independencia das dotacións locais. Os novos sistemas xerais deberán localizarse dentro do sector, agás no caso de que o plan xeral determine especificamente a súa localización concreta noutro lugar. c) Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. d) Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo, en todo caso, a vixencia das categorías de solo contidas no planeamento respectivo. 2. O planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor desta lei e non adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, conservará a súa vixencia ata a súa revisión ou adaptación a ela, consonte as seguintes regras: a) Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 17.a) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o solo urbano consolidado. Ao solo urbano que reúna as condicións establecidas no artigo 17.b) desta lei, aplicaráselle o disposto nela para o solo urbano non consolidado. b) Ao solo urbanizable delimitado, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo urbanizable. Ao solo urbanizable non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanístico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico. Malia o anterior, ao solo urbanizable delimitado, non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanístico con planeamento de desenvolvemento aprobado inicialmente antes da entrada en vigor desta lei, aplicaráselle o réxime do solo urbanizable previsto nela. Así mesmo, ao solo urbanizable delimitado, non delimitado, apto para urbanizar ou rústico apto para o desenvolvemento urbanístico con planeamento de desenvolvemento aprobado definitivamente antes da entrada en vigor desta lei, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo. c) Ao solo incluído no ámbito dos núcleos rurais ou nas delimitacións de solo non urbanizable de núcleo rural, nas súas áreas de influencia ou tolerancia, aplicaráselle integramente o disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. d) Ao solo non urbanizable ou solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico. 3. Os decretos autonómicos de suspensión do plan que foron ditados antes da entrada en vigor desta lei manterán a súa eficacia, como norma de dereito transitorio, ata a data de entrada en vigor do correspondente plan xeral de ordenación municipal. 4. Nos municipios sen planeamento xeral aplicarase o réxime de solo rústico establecido nesta lei, coas seguintes particularidades: a) Unicamente poderá edificarse nos terreos que merezan a condición de solo urbano consolidado por reunir os requisitos establecidos no artigo 17.a) desta lei. b) As delimitacións de núcleo rural manterán a súa vixencia. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. ADAPTACIÓN DO PLANEAMENTO 1. Os plans aprobados provisionalmente antes da entrada en vigor desta lei poderán continuar a súa tramitación ata a súa aprobación definitiva a teor do disposto na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 2. Os que, nesa mesma data, xa fosen aprobados inicialmente poderán adaptarse integramente a esta lei ou continuar a súa tramitación a teor do disposto na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, aínda que as súas determinacións deberán adaptarse plenamente a esta lei. A simple adaptación do contido do plan en tramitación ás disposicións establecidas nesta lei non implicará, por si só, a necesidade de sometelo a nova información pública, agás cando se pretenda introducir outras modificacións que alteren substancialmente a ordenación proxectada e non sexan consecuencia da adaptación. 3. Os plans en tramitación que non alcanzasen a aprobación inicial na data de entrada en vigor desta lei deberán adaptarse plenamente a ela.