3
DIKW shema Data/Information/Knowledge/Wisdom. DIKW shema je hijerarhija informacije(piramida znanja) i na svakoj višoj razini se nešto nadodaje na prethodnu. Mudrost se odnosi na budućnost i na odluku kada koristiti znanje Znanje iskorištava informaciju za akcije - odgovor na pitanje "kako?" Informacija koristi kontekst i odgovara na jednostavna pitanja tko/što/kada/gdje/zašto? Podaci nastaju na osnovi opažanja. Potrebna količina podataka opada prema vrhu. Shannonova shema prijenosa poruke Izvor podataka najrazličitijih oblika (brojevi, tekst, naredbe, govor, slike, video) se najprije oblikuju za prijenos, signal putuje komunikacijskim kanalom, (pr. kabel, radio signal, svjetlovod), a na kanal uvijek utječu smetnje koje smanjuju vjerojatnost prenošenja poruke. Oblik informacije može biti diskretan ili kontinuiran. Prijamnik rekonstruira podatke u njihov početni oblik, s nekim gubicima i moguće u drugom obliku. Kvantizacija

Informacijski managment - kolokvij 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informacijski managment - kolokvij 1

DIKW shemaData/Information/Knowledge/Wisdom. DIKW shema je hijerarhija informacije(piramida znanja) i na svakoj višoj razini se nešto nadodaje na prethodnu.

Mudrost se odnosi na budućnost i na odluku kada koristiti znanje

Znanje iskorištava informaciju za akcije - odgovor na pitanje "kako?"

Informacija koristi kontekst i odgovara na jednostavna pitanja tko/što/kada/gdje/zašto?

Podaci nastaju na osnovi opažanja.

Potrebna količina podataka opada prema vrhu.

Shannonova shema prijenosa poruke

Izvor podataka najrazličitijih oblika (brojevi, tekst, naredbe, govor, slike, video) se najprije oblikuju za prijenos, signal putuje komunikacijskim kanalom, (pr. kabel, radio signal, svjetlovod), a na kanal uvijek utječu smetnje koje smanjuju vjerojatnost prenošenja poruke. Oblik informacije može biti diskretan ili kontinuiran. Prijamnik rekonstruira podatke u njihov početni oblik, s nekim gubicima i moguće u drugom obliku.

KvantizacijaKontinuirane podatke/signal moguće je, s određenom pogreškom, pretvoriti u diskretne. Taj proces naziva se kvantizacija. Kod diskretnih podataka informacija se izražava nizovima sastavljenim od konačnog broja elementarnih simbola (abeceda).Kod kontinuiranih podataka vremenske funkcije poprimaju neprekinuti skup vrijednosti. Primjer je govor, televizija telefonija.. Njihova se vrijednost mijenja kontinuirano.

Page 2: Informacijski managment - kolokvij 1

Crvene linije predstavljaju diskretne, a bijela kontinuirane podatke.

Primjer, kod PAL HD rezolucije videa, potrebno je kvantizirati svaki piksel, njegovu x i y koordinatu, te kvantizirati 25 puta u sekundi, koliko iznosi broj sličica u sekundi u toj vrsti videa.

Oblici komutacijePrema načinu uspostave veze i načinu prijenosa poruke, razlikujemo prijenos komutacijom kanala, komutacijom poruka i

komutacijom paketa.

Komutacija kanala - uspostava potpunog spojnog puta od izvora do odredišta. U tome načinu koristi se posebni sustav signalnih poruka koji kroz mrežu otvara potrebne sklopke i ostvaruje vezu. Svi kanali uključeni u prijenosni put su zauzeti. Ovaj način koristi se u klasičnoj (circuit switching) telefoniji.

Komutacija poruka - Cijela poruka putuje u skokovima od čvora do čvora, simultano se zauzima jedan kanal između dva međučvora i omogućeno je čekanje na slobodni kanal.

Komutacija paketa - Usmjeravanje je isto kao i kod komutacije poruke, samo što se poruka prije slanja raščlanjuje na pakete koji nezavisno putuju kroz mrežu i spajaju se u cjelinu na odredištu. Paketi su numerirani i adresirani i na ovaj način rade današnje TCP/IP mreže.

Pristup bazama podatakaTipični URL za pristup nakoj bazi je jdbc:postgresql://IP ADRESA/naziv_baze (primjerice jdbc:postgresql://192.168.1.100:5432/vjezbe_im). Možemo vidjeti da je potrebno znati tip baze, adresu računala i TCP/IP port svojstven za bazu podataka te samu bazu podataka.ODBC i JDBCODBC(Open Database connectivity) je standardni način povezivanja na vanjske baze i izvore podataka. To je programsko sučelje koje drugim programima omogućava korištenje SQL upita neovisno o bazi podataka na koju se spaja. Za svaku izvedbu baze podataka na koju se želi spajati trea instalirati odgovarajući ODBC upravljački program.JDBC (Java Database Connectivity) je građen na načelima ODBC-a je programsko sučelje za pristup bazama podataka iz programskog jezika Java. Umjesto izvršnog ODBC upravljačkog programa koji mora biti izgrađen zasebno za svaku platformu koristi se prenosivi izvršni Java kod u obliku Java arhive (.jar datoteka). Potrebno je na računalu imati instaliran kompatibilni Java Run Time Engine (JRE) koji se još naziva i Java Virtual Machine (JVM).

Metcalfeov zakon (~N2)Metcalfeovim zakonom određuje se vrijednost mreže. Mrežni efekt govori da vrijednost mreže raste s brojem sudionika u mreži, a problem nastaje kod određivanja rasta vrijednosti mreže. Metcalfeov zakon govori da trošak izgradnje mreže raste proporcionalno sa veličinom mreže, a vrijednost mreže raste brže pa prije ili kasnije počne proizvoditi dobit. Taj zakon se može primjeniti za bilo koji oblik komunikacijske mreže gdje postoji interakcija. (fax uređaji, telefonija, internet servisi, socijalni inženjering, ekonomija)

Page 3: Informacijski managment - kolokvij 1

(Sarnoff-ov zakon - ~N - vrijednost direktno proporcionalna broju korisnika)

Mrežni efekta) GSM telefonija - postoji mrežni efekt, raste broj korisnika, te je potrebno graditi nove odašiljače iz tog razlogab) GMail - postoji mrežni efekt, stalno raste broj korisnika koji međusobno razmijenjuju podatke, javlja se potreba za povećanjem serverac) ZIP kompresija - postoji mrežni efekt, u jednom paketu se nalazi više datotekad) ohlsnik.hr - postoji mrežni efekt, stalno se nadodaju novi oglasi koje drugi korisnici čitaju, interakcija među korisnicima