of 23 /23
2. Informacijska tehnologija (74 – 99)

Informacijska tehnologija

  • Upload
    kbb

  • View
    233

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gradivo za interno rabo

Text of Informacijska tehnologija

Page 1: Informacijska tehnologija

2. Informacijska tehnologija

(74 – 99)

Page 2: Informacijska tehnologija

Informacijska tehnologija IT sama po sebi ne rešuje problemov, odpira

pa možnosti za reševanje problemov. Spoznavanje možnosti, ki jih omogoča

uporaba IT na različnih področjih človekovega udejstvovanja

Page 3: Informacijska tehnologija

Informacijska tehnologija• je skupek POSTOPKOV in NAPRAV, ki

uporabnika oskrbijo s potrebnimi podatki• zajema:

TELEFONTELEVIZIJO

E-POŠTOSPLET

DIGITALNI VIDEO

RAČUNALNIK

Page 4: Informacijska tehnologija

Informacijska tehnologijaPojav, ko je na voljo veliko podatkov, zanesljivih in nezanesljivih, dobrih in slabih, imenujemo informacijska onesnaženost.

Page 5: Informacijska tehnologija

Razvoj informacijske tehnologije

Praobdobje: Abakus – prvi pripomoček

za računanje

Pascaline – prvo prodajano računalo (1642)

Page 6: Informacijska tehnologija

Razvoj informacijske tehnologije

Računski stroji in elektromehanični računalniki:Charles Babagge leta 1822 izdela prvo mehansko napravo, ki zelo spominja na današnje računalnike. Velja za začetnika računalništva.

Page 7: Informacijska tehnologija

Razvoj informacijske tehnologije

Elektronski računalniki

ENIAC (1946)

V tem času nastajajo simbolni

jeziki (50. leta).

ČIP; uporaba postopkovnih in opisnih

programskih jezikov (1965).

Page 8: Informacijska tehnologija

Razvoj informacijske tehnologije

Elektronski računalniki: prva generacija elektronskih računalnikov

uporablja elektronke – ENIAC (1946) druga generacija uporablja tranzistorje (1959) tretja generacija uporablja integrirana vezja

(1965) četrta generacija uporablja mikroprocesor (1974

– Intel): ◦ hišni računalniki (Apple, Sinclair, Atari,

Commodore, …)◦ prvi osebni računalnik – IBM PC (1981)◦ različna podjetja so začela izdelovati

računalnike združljive z IBM PC

Page 9: Informacijska tehnologija

Rojstvo mikroračunalnika 1975 - predstavljen prvi mikroračunalnik z

mikroprocesorjem; Altair 8800; sestavil ga je Ed Roberts; 8-bitni mikroprocesor 8080; 256B pomnilnik; bil je brez monitorja, tipkovnice in enote za

shranjevanje podatkov; podatki so se shranjevali na papirnat trak, kaseto

ali disketo (12cm); s preklopnimi stikali je bilo na njem mogoče

napisati preprost program.

Page 10: Informacijska tehnologija

Razvoj informacijske tehnologijeRačunalniška omrežjaIdeja o povezovanju računalnikov se je sprožila leta 19611965 povežejo v Ameriki računalnika preko telefonskega omrežja1972 pošljejo prvo elektronsko pošto1973 se pojavi ideja o povezovanju različnih računalniških omrežij v internetV računalniškem omrežju izmenjujemo podatke, tiskamo na oddaljenem tiskalniku, zaganjamo programe na drugih računalnikih, iščemo podatke, …

Page 11: Informacijska tehnologija

2. a Namen, vloga in pomen IT

Razvoj informacijske tehnologije poteka v dveh smereh:

v razvoj elementov IT in v njihovo uporabo

Page 12: Informacijska tehnologija

Ravni uporabe informacijske tehnologije

RAČUNALNIŠKA PISMENOST – samostojna uporaba računalnika - zagon programa, odpiranje, shranjevanje, …

RAZBREMENITEV PRI DELU – smiselna uporaba IT - enostavnejše oblikovanje besedil, slik, predstavitev, …

IZVAJANJE NOVIH AKTIVNOSTI – izvajamo opravila, ki jih brez IT nismo mogli izvajati - zahtevnejša uporaba besedil – črkovanje, slogi, spajanje pisem, …

ŠIRITEV UMSKIH SPOSOBNOSTI – intenzivna uporaba znanja - uporaba IT za izobraževanje, ekspertni sistemi, …

Page 13: Informacijska tehnologija

Ravni uporabe informacijske tehnologije

Page 14: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITBančništvo – ima najdaljšo tradicijo Obdelava finančnih tokov znotraj banke in med

bankami◦ SWIFT – mednarodni dogovor za označevanje bank◦ IBAN – mednarodna bančna številka računa

Povezave med bankami in podjetji – prenosi denarnih sredstev

Javno dostopen bančni avtomat – povezave s komitenti

Bančno poslovanje preko interneta

Page 15: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITTelefonija Prenos analognih signalov - pogovor Prenos digitalnih signalov – pogovor in prenos

računalniško zapisanih podatkov Brezžična telefonija:

◦ NMT analogno brezžično omrežje (1981 v Skandinaviji)◦ GSM digitalno brezžično omrežje – kakovosten, zanesljiv in

varen (1991 v Evropi)◦ UMTS – hitrejši prenos podatkov, omogoča brezžično

multimedijsko komunikacijo Storitve brezžične telefonije: brezgotovinski nakup,

E-pošta, konferenčna zveza, preusmeritev klica, SMS, telefonski predal, videotelefonija, WAP – povezava mobilnega telefona v internet

Page 16: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITTrgovina Tehnologija črtnega zapisa je omogočila

razmah računalniško podprte trgovine (računalniške blagajne z enoto za branje, prenos podatkov v osrednji računalnik, kjer se vodi zaloga, …)

E-trgovanje je nakup in prodaja blaga preko spleta◦ Prednosti:

Zmanjševanje stroškov Razvidnost cen Trgovina se hitreje prilagaja zahtevam trga

◦ Težave: Odpor ljudi do sprememb Tehnološke težave podjetij Varovanje in zaščita podatkov

Page 17: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITZdravstvo Ambulante in bolnice uporabljajo

računalnik za evidentiranje podatkov o pacientih, opravljenem delu, izdelavo statističnih poročil, izpis receptov, napotnic, …

Izdelani projekti zdravstvenega računalniškega informacijskega sistema niso zaživeli

Računalniška obdelava podatkov dobljenih z rentgenskim slikanjem, ultrazvokom, …

Ekspertni sistemi se uporabljajo kot pomoč pri diagnosticiranju

IT pomaga ljudem s posebnimi potrebami – posebne tipkovnice z Brailovo pisavo, računalniško krmiljene proteze, …

Page 18: Informacijska tehnologija

Področja uporabe IT

Pisarniško poslovanje Osrednji element je računalnik z osnovno

košarico pisarniških programov in posebno skupino programov, ki omogočajo finančno vodenje poslovanja, analizo in pomoč pri odločanju o poslovanju

Telefoni, večnamenske naprave, …

Page 19: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITIndustrija Začetki: Jacquardove statve (1801) – za

izdelavo tekstilnega vzorca uporabijo podatke, krmiljene s podatki na luknjanih karticah

CNC (Computer Numerical Control) – računalniško krmiljeni stroji

FMS (Flexible Machine Systems) – več CNC povežejo v prilagodljivi obdelovalni sistem, ki ga krmili računalnik. Omogoča avtomatizacijo maloserijske proizvodnje

Računalniško načrtovanje◦ CAD (Computer Aided Design) – načrtovanje

izdelka in simulacija delovanja◦ CAM (Computer Aided Manufacturing) –

računalniško vodena proizvodnja◦ CAE (Computer Aided Engineering) = CAD + CAM

– računalniško podprt inženiring Robotizacija – prenos materiala in izdelkov,

obdelava (barvanje, varjenje) in sestavljanje ter pakiranje izdelkov

Page 20: Informacijska tehnologija

Področja uporabe ITZaložništvo in tisk Tradicionalno poslovanje temelji na pripravi in širjenju

podatkov zapisanih na papirju v knjigah, revijah, …◦ Postopki so izvedeni z IT – pisanje, fotografiranje, urejanje,

priprava na tisk, tiskanje in prodaja.◦ Digitalni tisk ne potrebuje klasičnih tiskarskih priprav (filmi,

tiskarske plošče). Tiskarski stroj krmili računalnik. Primeren je za manjše naklade in kratke časovne roke.

Klasični papirni medij se nadomešča z elektronskim

◦ Knjige (npr. telefonski imenik) se objavljajo na zgoščenkah;◦ Dnevniki in revije izhajajo na spletnihstraneh.◦ Gradivo poiščemo z iskalnimi mehanizmi.◦ Zaščita avtorskih pravic

Page 21: Informacijska tehnologija

2. a Namen, vloga in pomen IT Informacijska tehnologija

◦ Razvoj informacijske tehnologije◦ Uporaba informacijske tehnologije

Ravni uporabe IT Področja uporabe IT

Vpliv IT na zdravje

Page 22: Informacijska tehnologija

Vpliv IT na zdravje Prekomerna in neustrezna

uporaba IT vpliva na zdravje ljudi obremenjujoče:◦ strah pred spremembami◦ težave z opremo, kadar se nam

najbolj mudi◦ zaslon, ki odseva svetlobo drugih

predmetov◦ utripajoča, neostra, pretemna ali

presvetla slika obremenjuje vid◦ sedenje, neustrezna pohištvena

oprema, ponavljanje gibov obremenjuje sklepe in hrbtenico

◦ Suh zrak, hrup, sevanje Ergonomija opredeljuje

ustrezno organizacijo in ureditev delovnega prostora.

Page 23: Informacijska tehnologija

Ergonomija delovnega mesta

Delovno mesto naj bo:◦ prostorno, zračno, svetlo in udobno◦ sedimo vzravnano ali rahlo nagnjeno nazaj◦ hrbtenica naj bo vzravnana in naslonjena na

stol ◦ višino sedeža nastavimo tako, da noge

zanesljivo počivajo na tleh◦ miza naj bo stabilna, primerno visoka in

široka◦ zaslon naj bo oddaljen toliko, da se ga lahko

dotaknemo z iztegnjeno roko Zaščita vida:

◦ kakovosten zaslon v pravi višini◦ odboj svetlobe z zaslona naj bo čim manjši◦ smer pogleda naj bi bila vzporedna z okni,

sicer naj bodo okna zastrta Pri delu se večkrat sprostimo