Informace o stavu připojení orgánů veřejné moci Zlínského kraje k základním registrům

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informace o stavu připojení orgánů veřejné moci Zlínského kraje k základním registrům. 24. č ervna 2013. Ing. Michal Pešek, SZR. Obsah prezentace. Co NEjsou a jsou základní registry? Statistiky připojení AIS Zlínského kraje Provoz, využívání ZR Veřejnost komunikuje se ZR - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informace o stavu připojení orgánů veřejné moci Zlínského kraje k základním registrům

Snmek 1

Informace o stavu pipojen orgn veejn moci Zlnskho krajekzkladnm registrmIng. Michal Peek, SZR

24. ervna 201311

Co NEjsou a jsou zkladn registry?Statistiky pipojen AIS Zlnskho krajeProvoz, vyuvn ZRVeejnost komunikuje se ZRHlavn zsady pipojovn AIS k ZRVhledObsah prezentace 22

Co NEjsou zkladn registry?Registr vozidelRegistr idiRegistr dlunkRegistr poskytovatel socilnch sluebRegistr ekonomickch subjektivnostensk rejstkObchodn rejstk

33

Co jsou zkladn registry?44

SZR po jedencti mscch ostrho provozuKam jsme se dostali jako sprvce a provozovatelKam jet mme SZR a MVZmny legislativyDal projekty (volby, hromadn vpisy,)Dostatek informac na vpisech z ROB a ROS?Stav a poteby sttn sprvy a samosprvy dvod zmny komunikace

55

OVM v ZR se svmi AIS - celorepublikovTyp OVMPoet OVMPoet OVM v ISZRPoet AIS registrovanch v ISZR1.7.201231.5.2013nrst%1.7.201231.5.2013nrstMinisterstva14512785,71174427Organizace orgn veejn moci363931228,54124028Hlavn msto Praha1011100,00055Mstsk sti - statutrn msta224191586,3674437Mstsk sti - obce350338,57099Krajsk ady 137136100,00103626Statutrn msta25122513100,004413692Msta5754837933165,9171873802Mstysy2101484722,8616261Obce*)5437471070613,064751747OSTATN**)6600110,15011CELKEM7355901242115116,8916620011835*) vetn 2 vojenskch jezd (Brdy a Libav)**) exekutoi, noti, Hospodsk komora a dal66

*) vetn 2 vojenskch jezd (Brdy a Libav)**) exekutoi, noti, Hospodsk komora a dalKrajPoet ORP Poet pipojench ORPPoet nepipojench ORPPoet AISHlavn msto Praha1105Jihoesk1716153Jihomoravsk2119250Karlovarsk76114Vysoina1514144Krlovhradeck1514148Libereck1010031Moravskoslezsk2222072Olomouck1311231Pardubick1514151Plzesk1515058Stedoesk2624281steck1614246Zlnsk1313042Celkem20619313626Stav pipojen ORP k ZR pochvala kraje! 77

OVM/AIS vIS o ISVS za Zlnsk kraj**) exekutoi, noti, Hospodsk komora a dalTyp OVMPoet OVMPoet OVM vIS o ISVSPoet AIS registrovanchv ISVS1.7.201231.5.2013nrst%1.7.201231.5.2013nrstOrganizace orgn veejn moci130000,00000Krajsk ady 1110100,0016171Statutrn msto1110100,0026282Msto291625986,219111524Mstys602233,33022Obec26932713926,39529846OSTATN*)320000,00000CELKEM351501005028,491852607588

OVM/AIS vISZR za Zlnsk kraj**) exekutoi, noti, Hospodsk komora a dalTyp OVMPoet OVMPoet OVM vISZRPoet AIS registrovanchv ISZR1.7.201231.5.2013nrst%1.7.201231.5.2013nrstOrganizace orgn veejn moci130000,00000Krajsk ady 1011100,00033Statutrn msto1011100,0001111Msto291232279,3125250Mstys602233,33022Obec269025259,2902929OSTATN*)320000,00000CELKEM3511525114,812979599

Celkov poet AIS pipojench do testovacho prosted po krajchKrajPoet pipojench AISHlavn msto Praha92Stedoesk20Jihoesk21Plzesk22Karlovarsk9steck9Libereck8Krlovhradeck9Pardubick9Jihomoravsk18Vysoina10Olomouck6Moravskoslezsk43Zlnsk10CELKEM286101010

Agendy, kde byl Krajsk ad Zlnskho kraje aktivn za kvten 2013Kd agendyNzev agendyA1097Krajsk zzen (zkon o krajch)A354Registrace zjmovch sdruen prvnickch osobA460Zdravotn pe v nesttnch zdravotnickch zazenchA565zemn plnovn a stavebn dPehled agend, ve kterch maj psobnost obce111111

Prvn transakce v rmci Zlnskho krajeDatumID AISNzev AISAgendaOVM sprvce AIS2.7.20121805IS Radnice VERAA42 mstn poplatkyMsto Uhersk Hradit121212

Nejvt poet uskutennch transakc v rmci Zlnskho kraje jak je dvod?ID AISNzev AISNzev OVMHlavn vyuvan agenda(V 2013)Transakce (2012-nyn)1094IS Radnice VERAMsto OtrokoviceA343 Obecn zzen110 8901523VITA SWMsto Valask KloboukyA565 zemn pln. a stavebn d94 0023583VITAMsto VsetnA56578 8892582IS Radnice VERAMsto HoleovA34375 5293386GINISMsto Bystice pod HostnemA34361 767495VITA Stavebn adMsto Uhersk BrodA56547 81879VITA Stavebn adStatutrn msto ZlnA56546 807430Helios FenixMsto NapajedlaA34341 5482177VITAMsto Valask MeziA56537 2011456GINISMsto LuhaoviceA1153 Sprvn d35 8191.7.2012 31.5.2013Pozn.: V potu transakc jsou zahrnuta i opakovan voln, kter prola na vnj rozhran ISZR.131313

Nejvce transakc za den v rmci Zlnskho kraje odpovd to skutenosti?ID AISNzev AISNzev OVMHlavn agendaPoet transakc/den1094IS Radnice VERAMsto OtrokoviceA56552 5881523VITA SWMsto Valask KloboukyA56532 7592582IS Radnice VERAMsto HoleovA34332 514495VITA Stavebn adMsto Uhersk BrodA56520 5203583VITAMsto VsetnA56519 9443166IS VITAMsto Brumov - BylniceA56517 037430Helios FenixMsto NapajedlaA34315 499925VITA PestupkyMsto Uhersk BrodA1149 zen o pestupcch13 33679VITA Stavebn adStatutrn msto ZlnA56513 0951456GINISMsto LuhaoviceA34312 842Pozn.: V potu transakc jsou zahrnuta i opakovan voln, kter prola na vnj rozhran ISZR.141414

Nejastji se pipojujc AIS v rmciZlnskho krajeID AISNzev AISNzev OVMHlavn agenda (V 2013)Poet dn115Stavebn adZlnsk krajA5652702177VITAMsto Valask MeziA5652641523VITA SWMsto Valask KloboukyA11492583166IS VITAMsto Brumov - BylniceA5652541094IS Radnice VERAMsto OtrokoviceA34325379VITA Stavebn adStatutrn msto ZlnA5652483583VITAMsto VsetnA56523777VITA PestupkyStatutrn msto ZlnA11492261805IS Radnice VERAMsto Uhersk HraditA422201062VITAMsto LuhaoviceA565206Pozn.: V potu transakc jsou zahrnuta i opakovan voln, kter prola na vnj rozhran ISZR.151515

Opakovan zamtnut transakce za kvten 2013ID AISNzev AISOVMHlavn agendaPoet dn, kdy bylo zamtnutoPoet zamtnutch transakc/den 2588VITAMsto ChropynA10461414360VITAMsto KromA1046711094IS Radnice VeraMsto OtrokoviceA998563386GINISMsto Bystice pod HostnemA113521449KEO-X Evidence obyvatelObec RackovA343322883387HELIOS FenixMstys BuchloviceA343341857Gordic WinMsto BojkoviceA115321456GinisMsto LuhaoviceA42321805IS Radnice VERAMsto Uhersk HraditA4222Pozn.: V potu transakc jsou zahrnuta i opakovan voln, kter prola na vnj rozhran ISZR.161616

Chybn vyplnn hlaviky voln eGON sluebAIS 3442 Kuktko (Zlnsk kraj)

AIS 4189 Effeso (Zln)

171717

Chybn vyplnn hlaviky voln eGON slueb

AIS 2906 IS Munis (Hvozdn)181818

Transakce jednotlivch registrNzev registruTransakce (%)Poet transakcRegistr obyvatel72,9 %88597 319Registr osob 7,4 %8969 857Registr zemn identifikace, adresa nemovitost18,3 %22302 358Registr prv a povinnost 1,4 %1692 6461.7.2012 2.6.2013191919

Provoz a vyuvn ZR transakce dle registru

202020

asov odezvy systmu zkladnch registr212121

ORG souhrnn msn statistika pro vechny AIS

222222

Veejnost komunikuje se zkladnmi registryProstednictvm datov schrnky.Prostednictvm kontaktnho msta Czech POINT.Komunikace probh pomoc formul:Formul k zskn daj z registr (nap. ROB): Referenn daje, kter o subjektu vede stt .Provozn daje: udlen souhlasy k poskytovn referennch daj jinm osobm, informace o termnech poslednch zmn referennch daj, informace o vyuvn daj jinmi OVM.Formul k udlen souhlasu k poskytnut svch daj jin osob.Formul k reklamaci svch daj.

Zkladn registry a jejich vyuvn2323

Jak st zznam o vyuvn daj v ROS a ROB2424

Nejastj dotazy kraj k ZRTechnologick centra a sdlen IP adresDva AIS ve sprv rznch OVM nesm pouvat stejnou IP adresuZtotoovn dat a lokln kopie vyjden OSPostup ztotoovn (jmno, pjmen, datum narozen, bydlit)Prodluovn platnosti certifikt? Ne, ale nov certifikt na del dobuVpisy ROB a ROS, jejich mon rozdlen podle vydvn CzP a ISDSTzv. zmnov sestavy hromadn vpisy pro poteby samosprvJFO/ UFO analza zadn

2525

Hlavn zsady pipojovn AIS k ZROVM d o certifikty pro AIS, kter jsou v jeho sprv.Tento OVM nesm certifikt a pslun soukrom kl pout pro jin AIS ve sv sprv, ani je nesm pedat jinmu OVM.Sprvce AIS me povolit pouvn AIS libovolnmu potu OVM. Jsou to uivatelsk OVM, jejich IO se objevuj ve volnch eGON slueb a jejich oprvnn kontroluje RPP.Sprvce AIS nemus tento AIS vbec pouvat.Sprvce AIS mus bt zaregistrovn v RPP k psobnosti ve vech agendch, kter pro AIS d.V certifiktu je uvedeno IO sprvcovskho OVM a slo AIS. Z certifiktu nelze vyst, kter OVM pslun AIS pouvaj. Dva AIS ve sprv rznch OVM nesm pouvat stejnou IP adresu.

2626

Hlavn zsady pipojovn AIS k ZRVechny podstatn informace mus bt SZR dorueny datovou schrnkou sprvce AIS a ze SZR odejt opt do DS sprvce AIS.

Technologick centraPro komunikaci vech AIS z jedn IP adresy mus bt ustanoven sprvce, kter vechny AIS zaregistruje v IS o ISVS a pod pro n o pstup k ZR.Ochrana osobnch dajBezpenostPokud takov sprvce neexistuje, je teba, aby AIS(y) vce sprvc komunikoval(y) z rznch IP adres.

2727

Hlavn zsady pipojovn AIS k ZR Souvisejc dokumentace na www.szrcr.cz

Certifikan politika SZRPopis hlaviek eGON sluebSdlen pipojen AIS

2828

VHLEDDoladn informanch proces dle zkon . 111/2009 Sb., . 365/2000 Sb., . 300/2008 Sb. a . 101/2000 Sb., nap.:. 111 2 FO nebo PO se svenou psobnost v oblasti sttn sprvy 63 pipojen existujcch AIS k ZR do 31. 12. 2013. 365 povinnosti sprvc a editor ISVSUivatelsky ptelsk formule, dosti a vpisyIntenzivn komunikace s krajskmi ady a zstupci obc, vetn ORP, ve vech regionechAktivn komunikace s komern sfrou, dynamick formule pro tzv. jin osoby (tet strany)

2929

3030Dkujeme za pozornost.

Vce informac: www.szrcr.cz

3131