of 19 /19
Noi contracte finantate prin POR, semnate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia -IINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT - INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA - SPRIJIN PENTRU IMM Infiintarea a doua Clustere la nive- lul regiunii Sud-Vest Oltenia Sedinta CDR Intalnirea Grupului Tehnic de Lucru Oltenia Danubius” Regio contribuie la deschiderea primei burse de cereale din Roma- nia AM POR solicită Organismelor Inter- mediare demararea încheierii de acte adiţionale Situatia Proiectelor contractate Programul Operational Regional unctioneaza cel mai bine România poate solicita mai repede Comisiei europene rambursarea cheltuielilor făcute în cadrul proiectelor majore eligibile din POS MEDIU Precizări referitoare la documentul consultative pentru Acordul de Parteneriat, transmis Comisiei Euro- pene Protejarea banilor contribuabililor împotriva fraudelor: Comisia pro- pune instituirea Parchetului euro- pean şi consolidarea garanţiilor procedural ale OLAF INFO REGIONAL Publicatie editata de ADR SV Oltenia EVENIMENTE BULETIN INFORMATIV www.inforegio.ro Oportunitati de finantare Info REGIO

INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

  • Upload
    dinhbao

  • View
    239

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei...

Page 1: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Noi contracte finantate prin POR,

semnate la nivelul regiunii Sud-Vest

Oltenia

-IINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

- INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA

- SPRIJIN PENTRU IMM

Infiintarea a doua Clustere la nive-

lul regiunii Sud-Vest Oltenia

Sedinta CDR

Intalnirea Grupului Tehnic de Lucru

„Oltenia Danubius”

Regio contribuie la deschiderea

primei burse de cereale din Roma-

nia

AM POR solicită Organismelor Inter-

mediare demararea încheierii de

acte adiţionale

Situatia Proiectelor contractate

Programul Operational Regional

unctioneaza cel mai bine

România poate solicita mai repede

Comisiei europene rambursarea

cheltuielilor făcute în cadrul

proiectelor majore eligibile din POS

MEDIU

Precizări referitoare la documentul

consultative pentru Acordul de

Parteneriat, transmis Comisiei Euro-

pene

Protejarea banilor contribuabililor

împotriva fraudelor: Comisia pro-

pune instituirea Parchetului euro-

pean şi consolidarea garanţiilor

procedural ale OLAF

INFO REGIONAL

Publicatie editata de ADR SV Oltenia

EVENIMENTE

BULETIN INFORMATIV

www.inforegio.ro

Oportunitati de finantare

Info REGIO

Page 2: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

2

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

„Reabilitare si modernizare DJ

665 Limita Judetului Gorj-

Marita-Izvorul Rece-Vaideeni-

Horezu”

Contractul a fost semnat de catre

Doamna Marilena Bogheanu -

Director al Agentiei pentru

Dezvoltare Regionala Sud-Vest

Oltenia si Domnul Ion Cilea -

Presedintele Consiliului Judetean

Valcea. In data de 24 iulie 2013, la Rm Valcea a avut loc semnarea unui nou contract de finantare in

cadrul Programului Operational Regional.

Proiectul semnat „Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita Judetului Gorj-Marita-Izvorul

Rece-Vaideeni-Horezu” are un buget total de 53.406.609,62 lei din care finantarea nerambursabila

este de 42.277.777,52 lei (9.741.423,39 euro).

Prin implementarea acestui contract, Consiliul Judetean Valcea isi propune reabilitarea a

15.565 Km de drum judetean si a doua poduri (peste raul Cerna si peste raul Marita), construirea a 320

podete tubulare, realizarea a 180 m zid de sprijin, montarea a 240 stalpi metalici si indicatoare pentru

circulatia rutiera, 2.300 parapeti metalici, amplasarea a 15 borne kilometrice si 140 borne

hectometrice, realizarea a 46,70 kilometri de marcaje longitudinale si 117 m marcaje transversal si

diverse. Se va realiza astfel conectarea drumului judetean DJ 665 la reteaua drumurilor nationale si

regionale.

Acest contract se adauga celor 455 deja semnate pana in prezent la nivelul regiunii Sud- Vest

Oltenia. Prin intermediul acestora se vor realiza investitii de peste 630 milioane euro.

„Anul 2013 este unul foarte important in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene. Sunt

mândra pentru faptul ca suntem in top in ceea ce priveste gradul de contractare, nivelul de absorbtie

pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia. La nivelul celor cinci judete din Oltenia este vorba de 541 de con-

tracte in cele 12 domenii majore de interventii, in suma de peste 602 milioane de euro. In acest mo-

ment, ne aflam la un procent de aproape 108% ”, a declarat Marilena Bogheanu, director al ADR SV Ol-

tenia.

Page 3: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

www.inforegio.ro

INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA

„Reabilitare si modernizare DJ 665 Limita Judetului Gorj-

Marita-Izvorul Rece-Vaideeni-Horezu”

Contractul a fost semnat de catre

Doamna Marilena Bogheanu -

Director al Agentiei pentru

Dezvoltare Regionala Sud-Vest

Oltenia si Domnul Dan Claudiu

Danisor - Rectorul Universitatii din

Craiova.

In data de 31.07 2013, la Craiova a avut loc

semnarea unui nou contract de finantare in cadrul

Programului Operational Regional.

Proiectul semnat „Reabilitare, modernizare

si extindere spatii de invatamant si

cazare facultatea de Mecanica Craiova

P+4, D+P si desfiintare constructie C4” are

un buget total de 47.707.143,47 lei din care

finantarea nerambursabila este de

34.719.100,18 lei (7.999.792,67 euro)

Prin implementarea acestui

contract, Universitatea din Craiova isi

propune reabilitarea, modernizarea cladirilor

Facultatii de Mecanica, extinderea si

refunctionalizarea unora dintre acestea,

crearea de conditii conform normelor pentru

desfasurarea proceselor educationale.

Universitatea din Craiova a mai

primit in cadrul POR peste 10,8 milioane

euro finantare nerambursabila pentru

proiectul „Reabilitare campus universitar

Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de

destinatie a cantinei in biblioteca, extindere

cladire pentru asigurarea de spatii de

invatamant si facilitati conexe, Craiova, Str.

Calea Bucuresti, nr. 107D”. Acest proiect a

fort finalizat cu succes in cursul acestui an.

3 EVEN

IMEN

TE

Page 4: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Agentia pentru Dezvoltare

Regionala Sud-Vest, in calitate de

Organism Intermediar pentru

Programul Operational Regional 2007 –

2013, anunta ca, in data de 2 august 2013, au fost semnate 6 contracte de finantare cu o

valoare nerambursabila totala de aproximativ 1,01 milioane Euro in cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea

dezvoltarii

mimicrointreprinderilor”.

Cele 6 proiecte (4 din judetul

Dolj si 2 din judetul Valcea)

au ca obiectiv achiziționarea

de echipamente si tehnologii

noi, moderne pentru

microîntreprinderi in

domeniile: intretinere

corporala, asistenta

stomatologica, alte activitati

referitoare la sanatatea

umana, lucrari de constructii

a lucrarilor rezidentiale si

nerezidentiale.

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

4

SPRIJIN PENTRU IMM

„Un milion de euro pentru

microintraprinderi”

Sase noi contracte de finantare, cu o valoare

nerambursabila totala de aproximativ 1,01

milioane Euro, su fost semnate in cadrul

POR, DMI 4.3 - „Sprijinirea dezvoltarii

microintreprinderilor”.

Page 5: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

5

„Pana la aceasta data, la nivelul regiunii, au fost contractate si se afla in

implementare 457 contracte de finanțare ce acoperă toate domeniile de intervenție ale

Programului Operațional Regional, respectiv investiții in infrastructura de transport -

drumuri județene, orășenești si sosele de centura, modernizarea infrastructurii serviciilor de

sănătate si a serviciilor sociale, reabilitarea si modernizarea scolilor, a universităților si a

centrelor pentru formare profesionala, restaurarea si valorificarea

patrimoniului cultural, crearea si

modernizarea infrastructurii turistice

pentru valorificarea resurselor naturale,

dezvoltarea infrastructurilor de

afaceri precum si sprijinirea

dezvoltării microîntreprinderilor.

Valoarea totala nerambursabila

solicitata de beneficiarii

acestor proiecte este

de peste 652,82

milioane euro”,

a declarat Doamna

Marilena Bogheanu,

Director al Agenției

pentru Dezvoltare

Regionala Sud- Vest

Oltenia, cu ocazia acestui

eveniment.

Page 6: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Regiunea sud-vest Oltenia

beneficiază de un potential agricol foarte

ridicat, acesta reprezentând un avantaj

care trebuie fructificat și orientat către

cresterea socio-economică, într-o arie geografică de interese comune. În scopul valorificării acestui potențial, Agenția pentru Dezvoltare

Regională Sud-Vest Oltenia a inițiat crearea unui cluster în acest sector.

Semnarea Acordului de Colaborare pentru constituirea Clusterului în domeniul agriculturii și dezvoltării mediului rural, „AGROPRO

Oltenia Cluster”, a facut posibila dezbaterea, la nivelul regiunii, într-un larg cadru partenerial, problemelor cu care se confruntă acest sector.

Scopul acestui demers este de a crea un cadru de dialog între entităti ce provin din medii diverse (academic, privat, public, societate

civilă) cu preocupări în sectorul agricol.

Printre obiectivele clusterului, asumate în comun de membrii săi, se numără:

Creșterea competitivității în sectorul agricol în regiunea sud-vest Oltenia, prin participarea pe piețele de desfacere;

Crearea unei abordări comune pentru stabilirea priorităților în vederea asigurării dezvoltării întregii regiuni sud-vest Oltenia

din punct de vedere economic și social;

Susținerea perfecționării profesionale a membrilor clusterului;

Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în agricultură prin interconectarea de oameni, abilități, competențe și

cunostinte;

Asigurarea armonizării și reprezentării intereselor societăților cu profil agricol constituite în regiunea sud-vest Oltenia și ale

învățământului superior de profil din regiune;

Colaborarea cu instituțiile, organizațiile, clusterele/polii de competitivitate din țară și străinătate specializate în industria

agricolă;

Dezvoltarea și promovarea serviciilor și produselor membrilor clusterului;

Participarea și/sau inițierea de proiecte de inovare, dezvoltare și planuri de afaceri în domeniul agricol;

Stimularea implicării autorităților locale în valorificarea potențialului agricol existent;

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

6

Agenţia pentru Dezvoltare

Regională Sud-Vest Oltenia anunţă

constituirea a doua clustere la

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia:

în sectorul construcţiilor -

„Construct Cluster Oltenia”

în sectorul agricol -

„AGROPRO Oltenia Cluster”

„AGROPRO Oltenia Cluster”

Page 7: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

„Construct Cluster Oltenia”

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

Prin constituirea acestui cluster s-au pus bazele creşterii şi modernizării industriei

construcţiilor la nivelul regiunii, prin realizarea de parteneriate durabile şi asumarea unui plan de

acţiuni cu impact asupra dezvoltării economice şi sociale regionale.

Structura acestui cluster este variată, acoperind aspecte complexe ale dezvoltării regionale:

Catalizatori: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Instituţii de educaţie, formare profesională şi cercetare : Universitatea din

Craiova – Facultatea de Mecanică

Instituţii de Cercetare – Dezvoltare: IPA S.A. Craiova

Firme din domeniul producţiei: Elpreco, STEEL Construct etc.

Firme din domeniul construcţiilor civile şi industriale – Recon S.A., AXH

Construct, GMC Activ

Firme din domeniul proiectării de construcţii civile şi industriale: GETRIX S.A,

Factor Srl

Dealeri materiale de construcţii: CIROMAT, Progopo Impex

Firme din domeniul instalaţiilor în construcţii industriale şi civile: S.C. Montaj

SRL

Astfel, prin parteneriatul între instituţii ce acoperă o gamă largă de activităţi convergente, se

crează condiţiile necesare pentru a pune în aplicare un plan de acţiuni comun pentru dezvoltarea

Clusterului „Construct Cluster Oltenia”, având o colaborare bine definită în plan organizaţional.

Entitatea de

management a

clusterului este Agenţia

pentru Dezvoltare

Regională Sud-Vest

Oltenia, având, printre

principale atribuţii,

coordonarea activităţii

clusterului, promovarea

iniţiativelor clusterului,

precum şi coordonarea

realizării şi

implementării unui plan

de acţiuni privind

dezvoltarea acestuia.

7

Page 8: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

La eveniment au participat directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia—

Marilena Bogheanu, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj—Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului

Judeţean Olt—Paul Stănescu, care asigură conducerea CDR, preşedintele Consiliului Judeţean

Gorj—Ion Călinoiu, primarul municipiului Craiova—Lia Olguţa Vasilescu, şi cel al municipiului Târgu

Jiu—Florin Cârciumaru, primari şi viceprimari de comune şi oraşe din judeţele Olteniei.

Prezentarile si discutiile care au urmat au vizat aspecte legate de stadiul implementarii

Programului Operational Regional 2007-2013 si Programului Operational Sectorial Cresterea

Competitivitatii Economice 2007-2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, precum si aspecte

legate de viitoarea perioada de programare 2014-2020 si initiative de marketing regional.

Programul Operaţional Regional (POR) a constituit, pentru autorităţile administraţiei locale şi

judeţene, piesa de rezistenţă în accesarea fondurilor europene. Pentru regiunea Oltenia, valoarea

fondurilor europene atrase numai prin POR prin cele 430 de proiecte depuse şi contractate se

ridică la aproape 600 de milioane de euro. Nu există vreun alt program cu finanţare europeană în

România care să fi fost implementat mai bine decât Programul Operaţional Regional .

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

8

In data de 18 iulie 2013 a avut loc, la noul sediu al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din Craiova, intalnirea Cnsiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

(CDR).

Page 9: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

In data de 19 iulie 2013 a

avut loc, la sediul Prima-

riei Municipiului Orsova,

cea de-a doua intrunire

a Grupului tehnic de

lucru cu privire la

definirea Strategiei

Microregiunii „Oltenia

Danubius”

Agentia pentru

Dezvoltare Regionala Sud-Vest

Oltenia, impreuna cu Primaria Municipiului Orsova, au organizat in data de 19 iulie 2013 cea de- a doua

intalnire a Grupului tehnic de lucru in vederea definirii Strategiei de dezvoltare teritoriala integrata a

Microregiunii „Oltenia Danubius” .

In cadrul intalinrii au avut loc pro-

puneri si dezbateri pe marginea Draftului

Strategiei Microregiunii „Oltenia Danubius”

si a Portofoliului de proiecte prioritare cu

membrii Grupului de Lucru.

Deasemenea, s-a prezentat stadiul

elaborarii documentelor de planificare

regionale si nationale de catre doamna

Marilena Alecu, sef departament PRC in

cadrul ADR SV Oltenia.

9

Page 10: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Romania va avea in toamna acestui

an o Bursa a Cerealelor, la Corabia, proiect

ce se afla pe ultima suta de metri. Produca-

torii romani sustin ca investitia de peste 8

milioane de lei este tardiva pentru a fi com-

petitiva pe plan international, dar va ajuta

agricultorii pe plan local.

Compania care va administra Bursa

va avea in actionariat atat institutiile statu-

lui, cat si companii private, iar intreaga pro-

cedura de atribuire va fi hotarata de Bursa

Romana de Marfuri, a explicat pentru Busi-

ness24 Daniela Lungu, sef serviciu Dezvoltare Regionala din cadrul Consiliului Judetean Olt.

Potrivit fisei proiectului, la Corabia se va construi o cladire de 1.019 mp. Va fi amenajat un sediu

administrativ si un laborator pentru calitatea cerealelor cu active specifice dezvoltarii activitatii de tran-

zactionare la bursa si se va infiinta si dota un laborator pentru certificarea calitatii cerealelor. De aseme-

nea, vor fi amenajate cai de acces, jardiniere si rampa.

Valoarea totala a proiectului se cifreaza la 8.048.031,46 lei, din care finantarea nerambursabila -

2.739.502,77 lei, contributia Guvernului- 419.153,72 lei si Consiliul Judetean - 4.889.374,97 lei.

EVEN

IMEN

TE

10

www.inforegio.ro

INFO

REG

IO

Page 11: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

11EVEN

IMEN

TE

www.inforegio.ro

Proiectul cu acelasi nume, implementat de Consiliul Judetean Olt, si-a propus atat construirea sediu-

lui administrativ in care va functiona bursa, cat si crearea cadrului organizatoric pentru tranzactii cu ce-

reale. Inceput in anul 2010, proiectul se va finaliza la sfarsitul acestui an.

„Am pornit de la necesitatea realizarii unei forme organizate de comert cu cereale, avand in vedere

faptul ca zona de sud a judetului Olt are un potential agricol important. Infiintarea bursei de cereale este

oportuna si in contextul existentei portului Corabia si a posibilitatii de a atrage fonduri pentru proiecte de

dezvoltare transfrontaliera”,

a declarat Daniela Lungu,

sef Serviciu Dezvoltare Regio-

nala, Consiliul Judetean Olt.

Structura care va

administra activitatea bursiera

este in proces de organizare

cu sprijinul Bursei Romane

de Marfuri, care a fost

interesata de colaborarea

cu reprezentantii Consiliului

Judetean Olt. Urmatoarea

etapa a proiectului o repre-

zinta negocierile cu Bursa

Romana de Marfuri pentru

angajarea personalului - vor

fi create 13 locuri de munca

prin acest proiect - si negocieri

cu marii producatori de cereale

din regiune.

Odata inaugurata, Bursa de Cereale isi propune sa aiba un impact major in dezvoltarea economica a

zonei, prin stimularea dinamismului bazei antreprenoriale locale si regionale. Va exista un impact important

si asupra dezvoltarii pe termen lung in zona de sud a judetului prin faptul ca va crea noi locuri de munca si

conditii pentru dezvoltarea schimburilor comerciale in judet si in regiune. Totodata, va conduce la cresterea

cooperarii economice in zona de granita, prin relansarea activitatilor portuare si comerciale.

Sprijinul Regio a fost decisiv, in sensul ca "ne-a permis obtinerea unor resurse financiare importante

pe care bugetul local nu le poate aloca pentru realizarea unor proiecte de investitii ambitioase si necesare

in contextul dezvoltarii judetului", este de parere Daniela Lungu, sef Serviciu Dezvoltare Regionala, Consiliul

Judetean Olt.

Page 12: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

INFO

REG

IO

12

www.inforegio.ro

Autoritatea de Management

a Programului Operaţional

Regional solicită Organismelor

Intermediare demararea

încheierii de acte adiţionale

pentru diminuarea valorii

contractelor finanţate prin POR,

altele decât cele pe Domeniul

4.3.- „Sprijin pentru

micro-intreprinderi”.

Sunt vizate contractele

de finanţare pentru care s-a efectuat rambursarea a minim 40% din valoarea contractului de lu-

crări, astfel se va diminua valoarea contractului de finanţare cu sumele rezultate ca diferenţă

între valoarea estimată a fiecărui contract de achiziţie (prevăzute în bugetul contractului de

finanţare) şi valoarea la care a fost atribuit contractul de achiziţie, la care se va adaugă 10% din

valoarea contractului de lucrări atribuit.

Aceeaşi măsură va fi luată şi pentru contractele de finanţare care au ca şi contract prin-

cipal contracte de furnizare echipamente, dacă este cazul.

Exemplu de calcul:

- Valoare buget diminuat = Valoare estimata (buget) - (Valoare estimată – Valoare

contract de achiziţie) + 10 % x Valoare contract de lucrări

- Val. buget diminuat = 1000 – [(1000 - 800 ) + (800 * 10 %)] = 1000 – (200 + 80) =

720.

Page 13: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

13 IN

FO

REG

IO

www.inforegio.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Re-gional, în colaborare cu Banca Mondială au organizat în data de 25 iulie, un atelier de lucru pe tema rapoartelor realizate de experţii Băncii Mondiale în contractul de asistenţă tehnică, în cadrul căruia sunt analizate colaborarea şi coop-erarea între Autoritatea de Manage-ment şi Organismele Intermediare, respectiv analiza şi dezvoltarea unor instrumente de sprijin direct pentru beneficiari. Cu această ocazie s-a prezen-tat raportul intermediar ce vizează colaborarea dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermendiare, raportul realizat pentru componenta de sprijin direct pentru beneficiari, precum şi rezultatele unui sondaj realizat de experţii Băncii Mondiale în rândul benefici-arilor de fonduri Regio. Raportul a relevat faptul că POR a fost programul care a funcţionat cel mai bine, datorită relaţiei bune de colaborare dintre Autoritatea de Management cu Organismele Intermediare la nivel regional şi datorită implicării Agenţiilor în sprijinirea beneficiarilor de fonduri Regio în procesul de implementare a proiec-telor. În acest moment, rata de absorbţie a Programului Operaţional Regional a ajuns la 35%.

Conform raportului realizat de Banca Mondială

Page 14: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

INFO

REG

IO

14

www.inforegio.ro

Pana la data de 31 iulie 2013 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 911 proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de 1,18 miliarde euro, dintre care 322 proiecte au fost respinse sau retrase de catre solicitant. Asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 589 proiecte ramase este de 942,07 milioane euro. Dintre acestea:

- 457 proiecte au fost contractate, in valoare solicitata de 652,82 milioane euro, dintre care 24 contracte au fost reziliate. - 132 proiecte se afla in diferite etape de evaluare / precontractare / in lista de rezerva.

Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI)

Observaţii

Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere

Planuri integrate de dezvoltare urbana

Pentru sub-domeniul de interventie Centre Urbane, termenul limita de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00.

- buget alocat: 191,01 milioane euro ● Poli de crestere (buget: 95,5 milioane euro)- Municipiul Craiova - 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 140,56 milioane euro - 15 proiecte contractate in valoare de 97,55 milioane euro - 1 proiect respins - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 28,42

milioane euro ● Poli de dezvoltare urbana (buget: 38,2 milioane euro)- Municipiul Ramnicu Valcea

- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 60,40 milioane euro - 2 proiecte respinse

- 9 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 28,47 milioane euro. - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 18,54 milioane euro

● Centre urbane (buget: 57,3 milioane euro)

- 51 proiecte depuse in valoare solicitata de 94,67 milioane euro - 6 proiecte respinse - 42 proiecte contractate in valoare solicitata de 84,63 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 3 proiecte ramase: 4,99 milioane euro.

Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor

de locuinte Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare.

- buget alocat: 22,80 milioane euro -13 proiecte depuse, aflate in evaluare, in valoare solicitata de 15,25 milioane euro.

Axa 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura. Incepand cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regio-nala.

- buget alocat: 120,37 milioane euro - 49 proiecte depuse in valoare solicitata de 338,36 milioane euro - 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 21 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 180,05 milioane euro - asistenta nerambursabila

solicitata pentru cele 12 proiecte ramase: 84,94 milioane euro

Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale

3.1. Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate; Incepand cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regio-nala.

- buget alocat: 31,62 milioane euro - 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 56,57 milioane euro - 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 32,54 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 3 proiecte ramase: 2,41

milioane euro

3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale; Incepand cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regio-nala.

- buget alocat: 13,66 milioane euro - 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 28,89 milioane euro - 13 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 33 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,84 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 4,64 milioane euro

Page 15: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

15 IN

FO

REG

IO

www.inforegio.ro

3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta;

- buget alocat : 13,66 milioane euro - 2 proiecte depuse in valoare solicitata de 13,31 milioane euro - 2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 13,31 milioane euro

3.4. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua; Incepand cu data de 26 noiembrie 2009, ora 16:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regiona-la.

- buget alocat: 39,12 milioane euro - 50 proiecte depuse in valoare solicitata de 92,43 milioane euro - 9 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 52,66 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 18,94 milioane euro

Axa 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00 va fi sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regiona-la.

- buget alocat: 36,54 milioane euro - 36 proiecte depuse in valoare solicitata de 107,72 milioane euro - 15 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 12 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 30,54 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 28,19 milioane euro

4.2. Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati; Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

- buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. - 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,69 milioane euro. - 1 proiect respins

4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 12:00 va fi sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regiona-la.

buget alocat: 38,83 milioane euro

Sesiunea 1 buget alocat: 28,03 milioane de euro - 61 proiecte depuse in valoare solicitata de 5,84 milioane euro - 31 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,78 milioane euro - 11 contracte reziliate in valoare solicitata de 1,03 milioane euro Sesiunea a 2-a - 476 proiecte depuse in valoare solicitata de 69,53 milioane euro - 210 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 222 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,86 milioane euro - 10 contracte reziliate in valoare solicitata de 1,52 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 44 proiecte ramase: 7,12 milioane euro

Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe; Incepand cu data de 24 septembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiecte-lor depuse a depasit cu mai mult de 50% alocarea regiona-la.

- buget alocat: 35,44 milioane euro - 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 53,09 milioane euro - 1 proiect respins - 10 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 38,04 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 5 proiecte ramase: 14,60 milioane euro

5.2. Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic; Incepand cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de finantare, alocarea regionala fiind de 14,23 milioane euro. Depunerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare.

- buget alocat: 45,86 milioane euro - 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 110,69 milioane euro - 15 proiecte respinse sau retrase de solicitant - 19 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 42,50 milioane euro - 3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,82 milioane euro - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 20 proiecte ramase: 35,71 milioane euro

Page 16: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

16 O

PRO

RTU

NIT

ATI D

E F

IAN

TARE

România poate transmite

documentele pentru ram-

bursarea cheltuielilor eligi-

bile efectuate în cadrul

proiectelor majore finanţate

din Programul Operaţional

Sectorial Mediu (POS Mediu),

înainte de emiterea deciziei

de aprobare de către Co-

misia Europeană.

Această măsură pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene este reglementată

de Hotărârea Guvernului privind modificarea HG nr. 759/2007, privind regulile de eligibili-

tate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

Cheltuielile ce vizează proiecte majore finanţate de la bugetul de stat, dar care nu

au fost încă aprobate de Comisie, sunt considerate eligibile şi vor fi rambursate din program

după emiterea ordinului de aprobare.

Până în prezent, Autoritatea de Management POS Mediu nu a avut niciun proiect ma-

jor refuzat de către Comisie, în special datorită faptului că aceste proiecte sunt în prealabil

discutate şi agreate informal cu oficialii Comisiei europene. De asemenea, Guvernul

României a aprobat ordonanţa privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru su-

portarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru

abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru proiecte

finanţate din POS Mediu.

Ca urmare a promovării acestui act normativ vor fi suportate de la bugetul de stat

corecţiile inanciare aplicate:

• în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată îna-

inte de data de 10 iunie 2011;

• în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată

după data de 10 iunie 2011, pentru care există înscrisă opinia „fără observaţii” de către UC-

VAP/CVAP;

• în cazul contractelor de achiziţie publică a căror procedură de atribuire a fost iniţiată

începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentaţia de atribuire a fost

evaluată şi aprobată de ANRMAP.

Page 17: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

17 O

PRO

RTU

NIT

ATI D

E F

IAN

TARE

România a transmis Co-

misiei Europene, în data

de 6 iulie a.c., documen-

tul consultativ pentru

elaborarea Acordului de

Parteneriat

pentru 2014 - 2020.

Asa cum indică şi titulatura acestuia, documentul este unul de lucru. Pe baza aces-

tui document de lucru, ce reprezintă un prim punct de plecare în dialogul informal, se

poartă negocieri cu serviciile Comisiei europene pentru pregătirea viitorului exerciţiu finan-

ciar şi pentru identificarea celui mai bun mod de utilizare eficientă a fondurilor europene

alocate României.

În acest scop, autorităţile române trebuie să se asigure că modul în care vom folosi

fondurile europene în 2014—2020 îi va permite ţării noastre să recupereze decalajele exis-

tente,în comparaţie cu alte state din UE, încadrându-se în acelaşi timp în linia priorită-

ţilor stabilite la nivel european.

Acordul de Parteneriat pentru 2014 - 2020 urmează să fie transmis Comisiei de către

autorităţile române în toamna acestui an. Până la momentul transmiterii Acordului de Part-

eneriat, autorităţile române şi serviciile Comisiei europene poartă un dialog informal ce

constă în întâlniri şi schimb de corespondenţă. Schimbul de opinii dintre autorităţile

române şi serviciile Comisiei este unul constructiv, iar, ca urmare a discuţiilor purtate în

cadrul dialogului informal, documentul consultativ va fi revizuit conform concluziilor

agreate de ambele părţi.

Documentul consultativ pentru Acordul de Parteneriat pentru 2014 - 2020 reprezintă

un prim punct de plecare în construirea dialogului cuComisia şi demararea negocierilor in-

formale, astfel încât autorităţile române să primească încă din stadiu incipient al elaborării

recomandările şi orientările Comisiei.

Page 18: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Prin instituirea Parchetului

European, Comisia Europeană

acţionează în vederea îmbună-

tăţirii, la nivelul Uniunii, a

derulării urmăririi penale a

autorilor infracţiunilor de

fraudă asupra banilor con-

tribuabililor din UE.

Sarcina exclusivă a Parchetului european va consta în efectuarea de cercetări şi urmăriri

penale, acesta urmând să aibă competenţa,la nevoie, de a trimite în judecată - în instanţele din

statele membre - persoanele învinuite de săvârşirea de infracţiuni care afectează bugetul UE.

Parchetul european va fi o instituţie independentă, supusă controlului democratic. José

Manuel Barroso,preşedinteleComisiei europene, a declarat: „Prin adoptarea acestei propuneri, Co-

misia Europeană îşi respecta promisiunea de a aplica o politică de toleranţă zero faţă de fraudele

împotriva bugetului UE. Când sunt în joc banii contribuabililor, fiecare euro contează - cu atât mai

mult în contextul economic actual”.

„Infractorii care se folosesc de subterfugii juridice pentru a fura banii contribuabililor nu

ar trebui să rămână liberi pentru că nu avem instrumentele adecvate pentru a-i aduce în faţa justi-

ţiei. Un lucru trebuie să fie clar: dacă la nivelul nostru, al UE, nu ne protejăm bugetul federal,

nimeni nu o va face în locul nostru. Fac apel la statele membre şi la Parlamentul European să spri-

jine acest proiect important, astfel încât Parchetul European să înceapă să funcţioneze din 1 ianu-

arie 2015”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul pentru justiţie al UE.

Logica propunerii de instituire a Parchetului european este simplă: dacă există un „buget

federal” - finanţat de toate statele membre ale UE şi administrat în temeiul normelor comune - este

nevoie, de asemenea, de „instrumente federale” pentru a proteja acest buget în mod eficace pe

întreg teritoriul Uniunii. În prezent, în materie de combatere a fraudelor împotriva fondurilor euro-

pene, există un nivel de protecţie şi de asigurare a respectării legislaţiei foarte inegal pe teritoriul

Uniunii. Rata de succes a urmăririlor penale privind infracţiunile împotriva bugetului UE variază con-

siderabil de la un stat membru la altul,iar media UE este de doar 42,3%. Multe cazuri nu fac deloc

obiectul cercetărilor, ceea ce permite infractorilor să scape, folosindu-se de subterfugii juridice.

Chiar şi atunci când au loc cercetări, există o mare disparitate între statele membre în

ceea ce priveşte ratele condamnărilor pentru infracţiuni împotriva bugetului UE.

OPRO

RTU

NIT

ATI D

E F

IAN

TARE

Page 19: INFO REGIONAL - ADRSV | Site-ul oficial al Agentiei … Marilena Bogheanu - Director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Domnul Dan Claudiu Danisor - Rectorul

Material gratuit Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat deUniunea Europeană prin Fondul European pentru

Dezvoltare Regională

Titlul proiectului: Promovarea Programului Operationa in Regiunea Sud Vest Oltenia in perioada Ianuarie 2013—Iunie 2015

Editorul materialului Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia

Data publicării iulie 2013 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro

Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia Craiova, Dolj Aleea Teatrului nr. 2A Tel/ Fax: 0251/412780 ; 0251/411869 E-mail: [email protected] Web: www.adroltenia.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucuresti Web: www.inforegio.ro, www.mdrap.ro