Info INS - insse.ro s¤’r¤’ciei, testarea ipotezelor privind inegalitatea ¥i diferen¥£ele de gen, o

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Info INS - insse.ro s¤’r¤’ciei, testarea ipotezelor privind inegalitatea...

 • ................................................

  Info INS - noiembrie 2018

  1

  Info INS bule! n informa! v

  Colectiv redacţional: Tania CIMPOERU Bogdan PĂTĂRLĂGEANU Bogdan DRĂGHIA comunicare@insse.ro

  Conferinţa DGINS 2018 a fost organizată de Institutul Naţional de Statistică prin Direcţia de Afaceri Europene şi Cooperarare Internaţională Director: Daniela Ştefănescu

  ISSN: 2537 - 3129

  Noiembrie 2018 volum 5 numărul 10 (53)

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

  Institutul Naţional de Statistică a organizat, la Bucureşti, pe 10 şi 11 octombrie 2018, Conferinţa conducătorilor Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS), unul dintre cele mai importante evenimente anuale ale statisticii europene. Conferinţa DGINS se desfăşoară anual într-una dintre ţările care fac parte din Sistemul Statistic European, iar printre participanţi se numără conducătorii Institutelor Naţionale de Statistică din Europa, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai EUROSTAT, ai Comisiei Economice ONU pentru Europa, ai Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare etc. Lucrările conferinţei sunt prezidate de preşedintele institutului ţării gazdă. În cadrul lucrărilor Conferinţei DGINS se discută subiecte legate de implementarea programelor statistice europene şi de metodele şi procesele de elaborare ale statisticilor comunitare. Prima Conferinţă DGINS s-a desfăşurat în anul 1953 la Luxemburg, iar Conferinţa care a precedat-o pe cea organizată de România a avut loc în Ungaria, la Budapesta.

  *** Tema conferinţei din acest an a fost „Drumul european către statistici inteligente şi de încredere”, iar la lucrările conduse de preşedintele INS, domnul Tudorel Andrei, şi de directorul general al Eurostat, doamna Mariana Kotzeva, au participat reprezentanţi ai ţărilor membre ale Sistemului Statistic European. În cele două zile ale conferinţei au fost abordate teme precum Big Data şi statistica ofi cială, Big Data şi paradigmele de guvernare, Drumul european către statistici inteligente şi de încredere. Participanţii la dezbateri şi-au făcut cunoscute propriile opinii şi experienţe referitoare la noi metode de colectare a datelor şi de calcul a anumitor indicatori statistici, la provocările societăţii digitalizate, la modul în care noile surse de date şi metode de colectare a informaţiilor pot fi integrate în statisticile ofi ciale. Ţările participante şi-au făcut cunoscute priorităţile strategice atât pentru viitorul statisticilor naţionale, cât şi pentru cel al statisticilor europene.

  Conferinţa conducătorilor Institutelor Naţionale de Statistică

 • ................................................

  Info INS - noiembrie 2018

  2

  Statistica ofi cială este piatra de temelie a societăţii democratice

  - Alocuţiunea rostită de preşedintele INS, Tudorel Andrei, în deschiderea Conferinţei

  Distinsă doamnă director general al Eurostat Dragi delegaţi Dragi prieteni Bine aţi venit la Bucureşti, în România!

  Pentru început, aş vrea să vă spun că este o mare plăcere pentru mine şi de asemenea pentru colegii mei de la INS România să găzduim în acest an, pentru prima data, această importantă conferinţă a Sistemului Statistic European. Subiectul acestui eveniment este crucial pentru institutele noastre nu doar pentru viitorul apropiat, ci şi pentru prezent. Cred că statisticile inteligente şi big data sunt două instrumente esenţiale pentru a acelera procesul de modernizare într-o lume globalizată şi într-o societate digitală. Mi-am structurat discursul de deschidere în jurul a două întrebări. Prin răspunsurile oferite celor două întrebări voi încerca să schiţez o imagine a unei noi realităţi economice şi sociale unde noi producem în fi ecare zi indicatori şi accelerăm procesul de modernizare (prima întrebare) şi să subliniem importanţa îmbinării în organizaţiile noastre a provocărilor, oportunităţilor şi responsabilităţilor (a doua întrebare). Prima întrebare este: Ce se afl ă în spatele nevoii procesului de modernizare prin utilizarea big data şi statisticilor inteligente? Cred că există nevoia de a produce indicatori statistici noi care să răspundă nevoilor societăţii actuale. Istoria a schimbat rolul statisticii ofi ciale în societate. În secolul al 19-lea, statistica ofi cială s-a născut din nevoia de a sprijini actul de guvernare. Astăzi, statistica ofi cială produce bunuri publice şi este un instrument care sprijină funcţionarea societăţii democratice. Putem spune că statistica ofi cială este piatra de temelie a societăţii democratice. Astăzi, noi nu producem date doar pentru creatorii de politici publice, ci şi pentru fi ecare cetăţean. Procesul de modernizare nu este ieftin, dar este obligatoriu pentru

  întreaga societate. Pentru noi, desigur, este evident, dar trebuie, în acelaşi timp, să îi convingem şi pe ceilalţi de acest lucru. Nu este o sarcină uşoară, dar trebuie să ne concentrăm toate eforturile pentru îndeplinirea acestui scop. Pentru a susţine acest proces există două condiţii necesare: institutele noastre trebuie să reducă costurile şi să optimizeze procesul de producţie a datelor statistice. Presupun că atât sectorul public, cât şi cel privat vor înţelege şi susţine acest demers. Toţi actorii, incluzând aici şi utilizatorii, vor benefi cia de noii indicatori de bază rezultaţi din utilizarea big data şi a statisticilor inteligente. În acest mod, statistica ofi cială va putea răspunde mult mai rapid întrebărilor relevante privind politicile publice precum: măsurarea sărăciei, testarea ipotezelor privind inegalitatea şi diferenţele de gen, o mai bună măsurare a şomajului. Calitate, relevanţă, încredere, credibilitate bazată pe independenţa profesională a statisticii ofi ciale sunt bazele activităţii noastre. Al doilea răspuns la întrebarea mea provine din faptul că trăim într-o societate dinamică, iar utilizatorii solicită date cât mai exacte şi cât mai repede. Trebuie să ne asumăm să producem cât mai multe date în timp util, introducând şi utilizând noi tehnologii şi statistici inteligente. Mai mult decât atât, este datoria noastră să producem date de înaltă calitate nu doar la niveluri regionale sau naţionale, ci şi la nivel local. Pentru a susţine acest proces, trebuie să ne întărim relaţiile cu administraţia publică locală. Ultimul, dar nu cel din urmă, este procesul globalizării pe care îl traversăm astăzi. În acest sens, trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a împărtăşi efi cient microdatele şi să integrăm instrumente şi servicii moderne în producţia noastră statistică. Migraţia este un fenomen important în era globalizării, iar pentru institutele noastre este obligatorie gestionarea procesului de măsurare a acesteia. În acest sens, noi putem

  stimula utilizarea datelor provenite de pe telefoanele mobile şi din social media. A doua întrebare este: Cum ar trebui să reacţioneze statistica ofcială în faţa unei astfel de lumi în schimbare? Fostul director general al EUROSTAT a arătat că “statistica este ştiinţa învăţării din date”, dar aş vrea să subliniez că statistica măsoară viaţa. Prin urmare, este extrem de important pentru noi să utilizăm noile surse de date şi noile instrumente de măsurare pentru a capta realitatea pe care să o transforme în cifre. În acest sens, pentru instituţiile noastre este obligatorie identifi carea de noi surse de date în sectoarele privat şi în cel public. Cele mai multe dintre sursele de date sunt deţinute de entităţi private, bazate pe profi t. În aceste condiţii, pentru noi este important să găsim un punct comun să ne combinăm forţele la politicile generale în direcţia îmbunătăţirii societăţii. Noi avem un mare rol în acest joc, în cadrul căruia este important să creăm parteneriate viabile cu alte organizaţii din sectorul public din care să rezulte baze de date comune. Statistica ofi cială poate fi un instrument efi cient de modernizare a administraţiei publice naţionale prin

 • ................................................

  Info INS - noiembrie 2018

  3

  reunirea principalilor ei actori. În acest mod, costurile în statistica ofi cială şi birocraţia administraţiei publice pot fi reduse. Instrumentele pe care statistica ofi cială le utilizează trebuie să se adapteze la noua realitate. Trebuie să acceptăm că producem mai multe date decât putem procesa, iar instrumentele clasice nu mai sunt potrivite. În mod tradiţional, statistica ofi cială folosea estimarea, inferenţa şi designul studiului. Prin folosirea big data şi a statisticilor inteligente, nu mai avem nevoie de eşantionare, deoarece putem utiliza seturile întregi de date. Există o abundenţă de surse care pot fi folosite: datele telefoanelor mobile, datele din social media, datele scanate. Un element decisiv în procesul de modernizare este resursa umană. Avem nevoie de personal înalt califi cat, dar, de asemenea, şi de un standard profesional la nivel european. Un statistician poate avea un fundal academic, dar fi ecare statistician trebuie să aibă un set de competenţe foarte bine defi nit. Programul EMOS, propus de Eurostat, este un foarte bun punct de plecare în acest sens, dar avem nevoie de foarte multe eforturi pentru defi nirea unui statut profesional pentru statisticieni. T