of 48 /48
info blankenberge Nieuwe tarieven in de bib Project De Groote Oorlog zoekt archiefmateriaal stadsmagazine - januari, februari en maart 2014 28 ste jaargang - www.blankenberge.be Ruimer aanbod vakantieopvang voor de allerkleinsten Nomineer jouw kandidaat voor de Sporttrofee

Info Blankenberge januari februari maart 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stadsmagazine

Text of Info Blankenberge januari februari maart 2014

Page 1: Info Blankenberge januari februari maart 2014

infoblankenberge

Nieuwe tarieven in de bib

Project De Groote Oorlog zoekt archiefmateriaal

stadsmagazine - januari, februari en maart 201428ste jaargang - www.blankenberge.be

Ruimer aanbod vakantieopvang voor de allerkleinsten

Nomineer jouw kandidaat voor de Sporttrofee

Page 2: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Inho

ud }

janu

ari,

febr

uari

& m

aart

201

4

COLOFON

Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten

foto’s: Norbert Minne, Skinn, www.krantvanblankenberge.be coördinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein,

8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex.

e-mail: [email protected] online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te

publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

Beste inwoners,

De prachtige halloweenperiode met

onder andere een meer dan geslaagd

jeugdfestival en een schitterende stoet

en de stijlvolle lustrumviering van ons

Belle Epoque Centrum, zijn nog maar

net achter de rug of de eindejaarsfees-

ten kondigen zich reeds aan.

De betoverende stadsverlichting dom-

pelt ons onder in een sfeer van gemoe-

delijke gezelligheid, een sfeer die ook

u in hoge mate creëert. Inwoners en

handelszaken kunnen bovendien deel-

nemen aan de stedelijke kerstverlich-

tingswedstrijd en zorgen zo voor een

feeëriek verlichte stad.

2014 wordt ongetwijfeld opnieuw een

boeiend jaar vol nieuwe uitdagingen.

Het project De Groote Oorlog dat de

stad Blankenberge in het nieuwe jaar

presenteert naar aanleiding van 100

jaar Eerste Wereldoorlog, oogt

indrukwekkend. Het schetst op een

educatief verantwoorde manier een

beeld van het leven in Blankenberge

en Uitkerke tijdens de bezettingsjaren.

In 2014 kunt u die tijd herbeleven dank

zij het beborde WO I-wandel- en

fietsparcours, het unieke boek getiteld

‘Blankenberge en Uitkerke bezet.

1914-1918’ en een gelijknamige,

thematische tentoonstelling verspreid

over verschillende stadsgebouwen.

Voor onze lokale jeugd werken

enthousiaste leerkrachten uit beide

onderwijsnetten een specifiek

pakket uit.

De sloop van het oude station vordert

ondertussen goed, zodat in 2014

gestart kan worden met de bouw van

een nieuw, multifunctioneel stations-

complex dat beantwoordt aan de

moderne normen en vereisten en zo

een meerwaarde voor onze badstad

betekent.

Bij het doorbladeren van deze Info zult

u merken dat, ondanks de minder

gunstige financiële context, het

stadbestuur gesteund door talrijke

particuliere initiatieven binnen een

dynamische langetermijnvisie blijft

investeren in de ontwikkeling en

uitbouw van Blankenberge.

Wij ervaren dat u dit apprecieert en

nodigen u dan ook graag uit om

samen met ons 2014 gezellig in te

zetten op Nieuwjaar op de markt met

een hapje en een drankje.

Patrick De Klerck,

uw burgemeester

Nieuws

Uit in Blankenberge 4-5, 48

Nieuws 5-8

Jubilea 8-9

Handelszaken 10-11

Cultuur

Belle Epoque Centrum 12

Bibliotheek 13-16

Cultuurcentrum 16-22

Academie 22

Sociaal

Het Lindenhof 23

OCMW 24-27

Sociaal Huis 28-29

Senior 30, 32

Werkwinkel 31-32

Page 3: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Sport

Sport 33-34

Jeugd

Jeugddienst 35-38

Speelpleinwerking Speelberge 39

Praktisch

Milieu 40-42

Mobiliteit 43

Praktisch 45-47

Mijn vereniging is top!6

Carnavals- duik

33

15Saskia De Costerte gast in de bib

Winter- noodplan

28

3

Page 4: Info Blankenberge januari februari maart 2014

CarnavalCarnaval is en blijft een hoogtepunt op de winterse activiteitenkalender. Van 1 tot 4 maart staat opnieuw een

rist carnavaleske activiteiten op het programma. Hoogtepunt blijft de carnavalsstoet die op zondag 2 maart

door de straten trekt en telkens een massa kijklustigen naar ’t steedje lokt. Honderden deelnemers zullen

weer het beste van zichzelf geven in een wervelende stoet. Wij hadden een babbel met de winnende groep

(De Waterpolo) en winnende wagen (De Splenterbomme) van 2013.

HOE BEPALEN JULLIE HET THEMA?Fangio Benoot (De Splenterbomme):

”Sinds dit jaar beslissen alle leden

mee. Uit alle inzendingen kiest het

bestuur dan het uiteindelijke thema.

Dit gebeurt al kort na carnaval. We

proberen ook rekening te houden met

lokale gebeurtenissen bij onze keuze.

De maanden daarna wordt de wagen

uitgetekend en maken we een proto-

type van het kostuum. In september

schieten we dan uit de startblokken.”

Nancy Meyers (De Waterpolo): “Wij

bepalen ons thema telkens aan de

hand van gebeurtenissen die het afge-

lopen jaar plaatsvonden. Maar ook

losse ideeën kunnen soms wel eens

voor inspiratie zorgen bij het kiezen

van een geschikt thema.”

HOEVEEL MENSEN WERKEN ELK JAAR MEE AAN DE STOET?Fangio: “Iedereen die meeloopt in de

stoet wordt betrokken bij de bouw van

de wagen of helpt mee met het maken

van de kostuums. In totaal lopen we

met ongeveer 50 mensen in de stoet.”

Nancy: “Bij ons werken er ook een pak

mensen mee aan het tot stand komen

van de stoet. Je mag toch zeker reke-

nen op in totaal zo’n 40 mensen die

zich telkens belangeloos inzetten.”

AAN WELKE EDITIE BEWAREN JULLIE DE MOOISTE HERINNERINGEN?Fangio: “Er springt niet echt één editie

uit. Wij vinden elke editie tof. Elk jaar is

er voor ons een van veel leute en

plezier!”

Nancy: “ Aan elke stoet hangen mooie

herinneringen vast. Maar persoonlijk

denk ik dat het jaar waarin ons thema

‘Boer Charel’ was, bij ieder van ons

toch in het geheugen gegrift staat!”

WAARAAN MOGEN WE ONS VERWACHTEN IN 2014?Fangio: “Het thema mag ik niet ver-

klappen, daarvoor moeten jullie naar

de stoet komen kijken! Maar omdat

2014 een jubileumjaar is – we vieren

ons 40-jarig bestaan - steken we

een tandje bij voor de kostuums en

de wagen. Daarnaast publiceren we

een boekje met alle belangrijke

gebeurtenissen van de vereniging

én we hebben een speciaal bier

laten brouwen! Deze tripel van 8°

verkopen we tijdens de

Kersthappening op het Leopold

III-plein.”

Nancy: “Verwacht jullie maar aan

heel veel ambiance en plezier in de

stoet! Wij verklappen ook ons thema

nog niet maar wat ik wel al kan ver-

tellen is dat onze kostuums deze

keer wat minder complex zijn dan bij

de vorige editie. Maar mooi zijn ze in

ieder geval!”

INFO & VOLLEDIG PROGRAMMA:

Dienst Toerisme (Leopold III-plein) of op www.blankenberge.be & www.uitinblankenberge.be.

De waterpolo

© P

hili

p V

erm

eu

len

FOTOWEDSTRIJD CARNAVAL FOTOGENIEK

Maak een artistieke foto met als thema ‘carnaval 2014’ en win een mooie prijs!

Alle praktische info en wedstrijdreglement op www.blankenberge.be/carnavalfotogeniek vanaf 15/01/14

De Splenterbomme

4

Nieuws

Page 5: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Nieuwjaar op de marktwoensdag 1 januari 2014 - 16 tot 19 uurMuziek met dj Soul Sacrifice,

coverband Ace and the Jokers,

kinderanimatie (kindergrime,

snoepjesfee en ballonartiest) ,

een hapje en een drankje: dé

manier om het nieuwe jaar goed

in te zetten. Iedereen welkom!

Een hapje, een drankje…

– Een jenevertje van het ‘dreupelkot’

– Standjes van de

handelsgebuurtenkring Grote

Markt met de Blankenbergse

Kokketeute, glühwein,

chocolademelk en Fristi,

gebakken mosseltjes, kibbeling

of oesters.

– Eet- en drankstalletjes van

diverse handelaars voor een

hapje of een drankje aan een

zacht prijsje, …

Het stadsbestuur wenst iedereen

een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Tijdelijk station in vroegere bibliotheekOp 14 oktober sloot het stationsge-

bouw Blankenberge de deuren. Sinds

die dag kunnen reizigers terecht in

een tijdelijk station in de vroegere

bibliotheek. Het huidige station wordt

momenteel gesloopt en zal vervangen

worden door een nieuw multifunctio-

neel gebouw met alle stationsfuncties.

In het tijdelijk stationsgebouw zijn drie

loketten, een wachtzaal, lockers en

twee ticketautomaten. Achter het sta-

tion, aan de kant parking, bevindt zich

een publieke toiletcontainer. De tijde-

lijke stationsinfrastructuur is volledig

toegankelijk voor minder mobiele

reizigers.

De fietsers moeten momenteel

gebruik maken van de fietsenstalling

naast het tijdelijk stationsgebouw. De

parking in de Kerkstraat is ook

gedeeltelijk afgesloten waardoor een

tiental parkeerplaatsen tijdelijk

verdwijnen.

INFO STATIONSPROJECT

www.stationblankenberge.be - www.hetstation.be - tel. 059 80 00 00 [email protected]

REIZIGERSINFO

www.nmbs.be - Call Center NMBS: tel. 02 528 28 28

Nieuwjaar op de markt01.01.2014 | 16 - 19 u. | Grote Markt

Muziek met coverband Ace & The Jokers, dj Soul Sacrifice, kinderanimatie, een hapje & een drankjewww.blankenberge.be

Iedereen welkom!

P

P

PJ. V

ande Puttelaan

tijdelijkstation

Kerk

stra

at

Leopold III-plein

Koning Albert I-Laan

wc

huidig station

5

Nieuws

Page 6: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Mijn vereniging is top!Blankenberge kent een b(l)oeiend verenigingsleven dankzij de steun en inzet van tal van vrijwilligers. Heel wat

van deze verenigingen zijn aangesloten bij een stedelijke adviesraad: een groep geïnteresseerde en

geëngageerde mensen die op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies kunnen uitbrengen over

uiteenlopende onderwerpen. Via deze adviesraden krijgen inwoners dus de kans op inspraak zowel bij de

voorbereiding als de uitvoering van het stedelijk beleid.

Info Blankenberge sprak met Herman

Laekeman, sinds 2001 voorzitter van

de stedelijke

Gehandicaptenadviesraad (GAR). De

GAR schept een kader om in

Blankenberge een gehandicaptenbe-

leid uit te bouwen op alle manieren die

zij nuttig vindt. Iedere gehandicapte

persoon die dat wil, al dan niet lid van

een erkende gehandicaptenvereni-

ging, kan meewerken aan deze

adviesraad.

Vanwaar uw engagement bij de GAR?

“Als ouder van een gehandicapte zoon

die rolstoelgebruiker was, werd ik in

1985 voorzitter van KVG

Blankenberge. Vanuit mijn persoon-

lijke ervaring en die van mijn zoon,

werden we regelmatig geconfronteerd

met ernstige beperkingen op het vlak

van mobiliteit en toegankelijkheid.

Samen met Freddy Vandebossche,

toen voorzitter van VFG Blankenberge,

ben ik in 2001 naar toenmalig schepen

van sociale zaken Guy Deconinck

gestapt met de vraag om een stede-

lijke adviesraad voor personen met

een handicap op te richten. Kort na de

installatie van de Gehandicapten-

adviesraad overleed Freddy en werd

ik tot voorzitter verkozen.”

Wat is de belangrijkste taak van de

GAR?

“Bij het sociaal beleid in een stad is

het belangrijk dat àlle inwoners van dit

beleid kunnen genieten, ook mensen

met beperkingen. En het is niet alleen

evident dat gebouwen en ruimten voor

iedereen fysiek toegankelijk zijn, de

toegankelijkheid van communicatie is

minstens even belangrijk.”

Welke verwezenlijking vindt u als

voorzitter het belangrijkst?

“Onder het beleid van de vorige sche-

pen van sociale zaken Van Ryssel slo-

ten het stadsbestuur en de vzw

Westkans, het West-Vlaams Bureau

voor Gelijke Kansen en

Toegankelijkheid, in 2012 een toegan-

kelijkheidsconvenant. Het GAR-team

heeft sindsdien samen met Westkans

128 voorbehouden parkeerplaatsen

gescreend en 21 horecazaken plus

alle openbare gebouwen en de stede-

lijke attracties doorgelicht naar toe-

gankelijkheid. Dit resulteerde in de

brochure Toegankelijk Blankenberge

die je kunt verkrijgen in de dienst voor

toerisme.

Wat de toegankelijkheid van commu-

nicatie betreft, heeft de GAR de gratis

brochure Leven met een handicap in

Blankenberge opgesteld. Je kunt ze

afhalen aan het onthaal in het stad-

huis. Deze brochure informeert over

voorzieningen en tegemoetkomingen

voor personen met beperkingen op

het vlak van hulp- en zorgvormen,

huisvesting, ziekte, revalidatie- en

solidariteitsfondsen, onderwijs,

beroepsopleiding, tewerkstelling, kin-

derbijslag, individuele materiële bij-

stand, mobiliteit, toegankelijkheid,

sport, spel en ontspanning, fiscale,

sociale en juridische maatregelen, pro-

vinciale en gemeentelijke ondersteu-

ning en ondersteuning vanuit het

vrijwilligerswerk.

Mobiliteit is voor mensen met een

beperking niet evident. Daarom stel-

len de GAR en het stadsbestuur alles

in het werk om de mobiliteit optimaal

te laten verlopen via aangepast open-

baar vervoer met de belbus, de cen-

trumbus, aangepaste perrons voor de

tram en de Dienst Aangepast Vervoer

van vzw ’t Schoonschip.”

Wat willen jullie in de nabije toekomst

nog verwezenlijken?

“Wij zijn heel blij met de renovatie van

de tunneldoorgang onder de Zeedijk.

Daardoor krijgen zowel rolstoelgebrui-

kers als ouders met kinderwagens

rechtstreek toegang tot het strand en

de horecazaken daar. Het is alleen

heel jammer dat er geen aangepast

toegankelijk toilet aanwezig is. Wat de

toegankelijke openbare toiletten in

Blankenberge betreft, is er duidelijk

nog heel wat werk aan de winkel!”

INFO

Herman Laekeman – tel. 050 41 51 72 [email protected]

Gratis brochure Leven met een handicap in Blankenberge: stadhuis - dienst onthaal.

“Bij het sociaal beleid in een stad is het belangrijk dat àlle inwoners van dit beleid kunnen genieten, ook mensen met beperkingen.”

WIL OOK JIJ JE STEM LATEN HOREN OF BEN JE NAUW BETROKKEN BIJ EEN BEPAALD BELEIDSDOMEIN? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de adviesraad van jouw keuze. Je vindt hun gegevens op www.blankenberge.be.

Herman Laekeman (links op de foto), voorzitter van de GAR

6

Nieuws

Page 7: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Project De Groote Oorlog: laatste oproep voor archiefmateriaalHet project De Groote Oorlog dat de

stad Blankenberge in 2014 organiseert

naar aanleiding van de 100e herden-

kingsverjaardag van de Eerste

Wereldoorlog, krijgt stilaan definitief

vorm. Dit herdenkingsproject wil een

beeld schetsen van hoe onze ouders,

grootouders of overgrootouders de

bezettingsjaren in Blankenberge en

Uitkerke hebben beleefd. Het beborde

WO I-wandel- en fietsparcours en bijho-

rende folder, het boek Blankenberge

en Uitkerke bezet. 1914-1918 en de

gelijknamige tentoonstelling zijn opge-

bouwd rond diverse thema’s waaron-

der bijvoorbeeld de verplichte tewerk-

stelling, het onderwijs, de mobilisatie,

de politieke en militaire organisatie, de

vluchtelingenproblematiek, …

Om ook de lokale jeugd bij dit project

te betrekken, is een werkgroep van

jonge en enthousiaste leerkrachten uit

de twee onderwijsnetten momenteel

volop bezig met de uitwerking van een

educatief pakket voor zowel de lagere

als middelbare scholen.

De plechtige inhuldiging van de WO

I-wandeling en -fietsroute en de voor-

stelling van het boek Blankenberge en

Uitkerke bezet. 1914-1918 zijn voorzien

eind juni 2014 en vallen samen met de

opening van de WO I-tentoonstelling.

MATERIAAL BEZORGEN TOT 31 DECEMBERDankzij de oproepen die we in vorige

edities van Info Blankenberge lanceer-

den, verzamelden we al heel wat inte-

ressante foto’s en documenten voor

het project De Groote Oorlog.

Binnenkort wordt deze ‘verzamelfase’

afgesloten.

Heb jij nog relevante informatie voor

dit project? Neem dan vóór 31 decem-

ber contact op met de stadsarchivaris.

Materiaal dat na deze datum wordt

ingeleverd, kan helaas niet meer in het

project verwerkt worden.

INFO

Stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester stadhuis Blankenberge tel. 050 43 57 35 [email protected] www.100jaargrooteoorlog.be

In beeld

Bremers nemen afscheidDe Blankenbergse Bremer Straatmuzikanten hebben op 19

oktober een punt gezet na een rijk gevulde muzikale carri-

ère van 105 jaar. De muziekvereniging besliste om er mee

op te houden omdat ze er niet in slaagden nieuwe en vooral

jongere leden aan te trekken.

De Bremer Straatmuzikanten werden in 1908 opgericht door

Gustaaf Callier, Alfons Poppe, Frans Claeys en Albert Adam.

Allidoor Callier, zoon van oprichter Gustaaf bleef tot op het

einde de drijvende kracht achter de vereniging. De jaarlijkse

havenfeesten, carnaval en tal van andere stedelijke evene-

menten zullen het vanaf nu moeten stellen zonder deze

unieke muziekgroep. Een Blankenbergse traditie die jam-

mer genoeg verloren gaat!

Krant van BlankenbergeOp 17 september werd de nieuwe website www.krantvan-

blankenberge.be gelanceerd. Deze digitale Krant van

Blankenberge is het geesteskind van Alfons Monte die hier-

mee een opvolger creëerde voor www.blankenberge-

online.be. Na 12 jaar met hart en ziel aan die laatste website

te hebben gewerkt, vond Fonz het tijd voor iets nieuws.

De nieuwe website kreeg een eigentijdse frisse lay-out en

eenvoudige navigatie. Ze houdt de Blankenbergenaars 24

uur per dag en 7 dagen op 7 actueel op de hoogte van het

reilen en zeilen in onze badstad. Inhoudelijk legt de redactie

zich toe op het brengen van cultuur, sport, politiek, toeristi-

sche informatie en UiT-tips. Via korte nieuwsflitsen wordt de

lezer op de hoogte gehouden van recente gebeurtenissen.

Daarnaast zet de website regelmatig personen en verenigin-

gen in de kijker. De digitale krant pakt ook uit met een

column en werkt samen met gastauteurs. Meer info op

www.krantvanblankenberge.be.

7

Nieuws

Page 8: Info Blankenberge januari februari maart 2014

De Slimste Man en Vrouw van BlankenbergeOp zaterdagavond 5 oktober ll. organiseerde het stadsbe-

stuur een quiz waarin op zoek gegaan werd naar de slimste

man en vrouw van Blankenberge. De winnaars mochten

Blankenberge vertegenwoordigen in de VIER-quiz De

Slimste Gemeente. Uitkerkenaars Tybo Van Pamel en

Sharon Hamers wonnen de preselectie en namen op 26

oktober deel aan de provinciale selectie. Beiden gaven het

beste van zichzelf maar kwamen helaas net iets te kort om

door te stoten naar de televisieopnames.

Blankenbergse leerlingen nemen opnieuw deel aan uitwisselings-project met BeijingHet stadsbestuur legde, in samenwerking met de Tweedaagse,

in 2011 voor het eerst contacten bij de Beijing NGO Association

for International Exchanges om naast de samenwerking rond

de wandelevenementen in de beide steden, ook een uitwisse-

lingsprogramma voor leerlingen van de twee schoolnetten uit

de 3e graad te organiseren. Zo werd de samenwerking met de

Chinese school Luhe Highschool uit Beijing opgestart. In de

paasvakantie 2014 reizen opnieuw 13 leerlingen en begelei-

ders naar China om er in gastgezinnen te logeren en te partici-

peren aan een educatief-cultureel programma.

In oktober logeerden Chinese leerlingen en een leerkracht in

Blankenberge bij gastgezinnen en volgden ze les in het

Maerlant Atheneum, de St.-Jozefshandelsschool en het St.-

Pieterscollege. Het stadsbestuur is blij deze verrijkende erva-

ring aan de Blankenbergse schoolgaande jeugd te kunnen

aanbieden.

Jubilea

DIAMANT22/09/13 28/09/13 DIAMANT

Henricus Vermeulen & Margaretha Bailleu Jozef Janssens & Marie Van Obberghen

Rechtzetting: In Info Blankenberge van oktober werden de

foto’s van de jubilea van de families Badts-Bracke en

Colebrants-Maes jammer genoeg omgewisseld. Onze excuses

aan beide families hiervoor.

8

Nieuws

Page 9: Info Blankenberge januari februari maart 2014

GOUD

Alois De Ceuster & Maria Engelen

17/09/13 GOUD

Emiel Bulens & Nicole Van Horenbeeck

21/09/13

GOUD

André Dekempe & Jacqueline Croes

21/09/13 GOUD

Michel Demeulemeester & Marie Heyneman

22/09/13

GOUD

Jaak Sandelé & Mary Breakell

28/09/13

GOUD

Christiaan Vanhee & Margot Vermander

19/10/13 GOUD

Wilfried De Volder & Elisabeth De Brucker

26/10/13

GOUD

Jozef Knockaert & Liliana Gilliaert

12/10/13

9

Nieuws

Page 10: Info Blankenberge januari februari maart 2014

HandelszakenSmoky ClubJean-Pierre Vanderkerken Vissersstraat 20 – tel. 050 42 48 20 www.smokyclub.be

Bakkerij Van Belleghem Anthony & Sarah Van Belleghem en teamDe Smet de Naeyerlaan 89 – tel. 050 41 24 26 www.bakkerijvanbelleghem.be

Bervan sleutels en slotenSleutels, sloten, beveiliging en elektronische toegangscon-trole - Geert Steenbrugge & Peter Mettepenningen A. Ruzettelaan 157 – tel. 050 43 24 60 – www.bervan.be

Speelzaal Casino Domi Dewilde - Zeedijk 150 – tel. 050 43 20 20 [email protected] – www.casinoblankenberge.be

Club Vaudeville Lita DilaverCasinostraat 7-9 – gsm 0483 73 47 98

NIEUWE UITBATERS

NIEUW

NIEUW

VERNIEUWD

NIEUW

Bakkerij Marcel Marcel & Marie HullemanGraaf Jansdijk 22 – tel.050 41 81 08 – gsm 0479 33 28 00

NIEUWE UITBATER

10

Nieuws

Page 11: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Café Den Trucker Sylvie Anthonissen & Patrick Van Den BroeckWeststraat 16 – tel. 050 69 44 49

NIEUW

Kinderspeeldorp Het Witte Paard Ben Van Den Keybus – Vissersstraat 53 – tel. 050 41 11 00 [email protected] - www.kinderspeeldorp.witte-paard.be

Amuzzi (powered by Video Palace)Ilse Dehens & Rudy De Kezel Grote Markt 16 – tel. 050 42 85 85 [email protected] – www.amuzzi.com

Beauty AtelierLindsey DozieL. Van Sluysstraat 1 – gsm 0479 35 64 83 [email protected] - www.beauty-atelier.be

’t NaaldekeVarinia Dumolyn Gen. Lemanstraat 12 – tel. 050 67 79 54 [email protected] – www.tnaaldeke.be

NIEUW

VERHUISD

NIEUW NIEUW

Met je nieuwe / vernieuwde handelszaak in volgende Info Blankenberge?Bezorg je gegevens bij de Dienst Toerisme (Contactpersoon: Nancy Maes, tel. 050 41 22 27 – [email protected])

JaMplus Grafische vormgeving – Jean-Marie Van MullemBikschotestraat 6 – gsm 0495 93 60 30 [email protected] – www.jamplus.be

NIEUW

11

Nieuws

Page 12: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Belle Epoque Centrum

Belle Epoque Centrum genomineerd voor ErfgoedprijsHet Belle Epoque Centrum werd genomineerd als kandidaat-winnaar

van de Provinciale Erfgoedprijs 2013. Met de Erfgoedprijs bekroont de

Provincie West-Vlaanderen erfgoedprojecten die de voorbije jaren in

het oog sprongen door hun originaliteit, vernieuwende aanpak of

bijzondere impact. De prijs wordt op 15 december uitgereikt.

Het Belle Epoque Centrum is één van de 18 geselecteerden in de categorie

‘publiekswerking over erfgoed’. Een jury zal drie erfgoedinitiatieven selecteren

die in de prijzen vallen. Eén van de drie neemt op 15 december de Erfgoedprijs

van de Provincie West-Vlaanderen in ontvangst en wint 5.000 euro. De andere

twee winnende projecten ontvangen een premie van 2.500 euro.

Erfgoeddag 2014Zondag 27 april kan je het Belle Epoque Centrum gratis bezoeken van 10 tot

18 uur. Het thema dit jaar is ‘grenzeloos’. Alle activiteiten worden op een later tijd-

stip meegedeeld!

Nieuwe schenkingen en bruikleenDe permanente collectie van het Belle

Epoque Centrum is weer aangevuld

met enkele authentieke items! Zo

mochten we ondermeer typische

‘souvenirkopjes’ met afbeeldingen uit

Blankenberge, belle-époquetegels,

dameshandschoenen, een sierschaal

in art-nouveaustijl en een toiletset van

Boch La Louvière toevoegen aan de

eerdere schenkingen.

Deze items maken de belle époque

tastbaarder en voeren de bezoekers

meteen terug naar de vervlogen gou-

den belle-époquetijd.

INFO

Belle Epoque Centrum – Elisabethstraat 24 – tel. 050 42 87 41 – [email protected] – www.belle.epoque.blankenberge.be

12

Cultuur

Page 13: Info Blankenberge januari februari maart 2014

De bib

Kom studeren in de bib! Ben je de wanhoop nabij omdat niets

moeilijker is dan studeren als je broer

zijn muziek te luid afspeelt of als je

ouders je blijven ondervragen?

Geen nood! In de bibliotheek zijn er

genoeg rustige plekjes te vinden. Je

kan in de examenperiode ook ‘s och-

tends komen blokken. Meld je aan tus-

sen 8.30 en 9 uur, daarna wordt de

inkompoort weer gesloten!

WANNEER?Tot 1 februari 2014

– maandag, dinsdag en donderdag:

8.30 - 12.30 u.* / 14 - 18 u.

– woensdag en vrijdag: 8.30 - 12.30 u.*

/ 14 - 19 u.

– zaterdag: 10 - 13 u.

*extra open voor studenten

Voorleeszaterdagen VOORLEZEN IS GEZELLIG EN NUTTIG VOOR IEDEREEN We willen zoveel

mogelijk kinderen én

volwassenen laten

ervaren hoe waardevol voorlezen is.

Niet alleen omdat het leuk en gezellig

is, maar ook omdat het goed blijkt te

zijn voor de (taal)ontwikkeling.

VOORLEESSESSIESTot en met mei 2014 zijn er maandelijks

voorleesmomenten voor kleuters en

leerlingen van het 1e en 2e leerjaar in de

Speelkamer van de Kleine bibliotheek.

WANNEERZaterdagen 18 januari, 15 februari, 22

maart, 26 april en 17 mei.

Voorleessessies van 10.30 tot 11 u.

voor kleuters

Voorleessessies van 11.15 tot 11.45 u.

voor leerlingen van het 1e en 2e

leerjaar.

INFO

Toegang gratis. Vooraf inschrijven via [email protected], via 050 41 59 78 of aan de Infobalie in de lobby van de bibliotheek.

Workshop ‘Voorlezen aan jonge kinderen’ Kinderen luisteren graag naar

verhalen. Lekker dicht bij mama voor

het slapengaan, even tot rust komen

bij opa met een sprookje, ademloos

luisteren naar de juf...

Voor kleine kinderen zijn dit fijne

momenten. Conny Tielemans, verhalen-

vertelster en workshopbegeleidster,

toont je hoe je ook als verteller kan

genieten van het voorlezen. Je krijgt tips

om je verhaal beeldend en boeiend te

brengen, zowel thuis als op school.

Je leert hoe je de goesting om te lezen

kan prikkelen en krijgt een pak boeken-

tips mee. Ouders, grootouders en al wie

graag voorleest aan kinderen zijn van

harte welkom. Deze workshop is een ini-

tiatief van Vormingplus Regio Brugge en

Cultuurcentrum Blankenberge.

PRAKTISCHWanneer: dinsdag 21 januari, van

19.30-21.30 u.

Kostprijs: € 5

INFO EN RESERVATIE

Cultuurcentrum Blankenberge Hoogstraat 2 - T 050 43 20 43 [email protected] (zie ook p. 20, winteracademie)

13

Cultuur

Page 14: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Auteurslezingen voor de leerlingen van Blankenbergse scholenDe bib zorgt er ook dit jaar voor dat

Vlaanderens meest vooraanstaande

( jeugd)auteurs naar onze badstad

komen. Deze lezingen vinden plaats

in de Aula van de nieuwe

bibliotheek.

Wally De Doncker, Frank Pollet en

Pieter Gaudesaboos zijn te gast om

lezingen te houden voor de leerlin-

gen van de lagere scholen.

Voor de jongeren uit het secundair

onderwijs staan er ontmoetingen

met Koen D’Haene, Do Van Ranst,

Luc Descamps, Piet De Loof, Pat

Van Beirs en Christophe Vekeman

op het programma.

Jeugdboeken-week 2014De Jeugdboekenweek is het

grootste kinderboekenfestival

van Vlaanderen. Veertien dagen

lang zetten scholen,

bibliotheken, boekhandels en

culturele centra de mooiste

boeken in de kijker. In 2014 loopt

de Jeugdboekenweek van 15 tot

30 maart. Het thema ‘gevaar’

staat dan centraal.

LEZEN IS GEVAARLIJK!Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas

op!). Wie leest, laat zich het hoofd op

hol brengen. Wie leest, weet ook:

niets is leuker dan lezen over gevaar.

Over bij nacht en ontij op boeven

jagen. Over broers die dreigen en

vrienden waar je het benauwd van

krijgt. Over moed en durven. Over

onheil in grote en kleine hoeken...

Surface-projectProbeer de surfacetafel uit in onze

bibliotheek en maak kennis met de

applicatie ‘Aan tafel’. Laat je verras-

sen door weetjes, leuke filmfrag-

menten, spelletjes en informatie. Je

maakt op een speelse wijze kennis

met het ruime aanbod van West-

Vlaamse bibliotheken en musea… en

misschien ook wel met je

tafelgenoten.

PRAKTISCH

Tot en met 14 januari 2014, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

V.U.: Patrick D

elanoeye, Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Nieuwe tarieven in de bibliotheekOnze bibliotheek pikt in op de provin-

ciale richtlijn ‘tarieven en termijnen’

die door WINOB (het West-Vlaams

InformatieNetwerk van Openbare

Bibliotheken) voor de openbare

bibliotheken werd uitgewerkt. De

bedoeling is de tarieven in alle biblio-

theken van de provincie gelijk te

schakelen, wat dan ook transparanter

is voor de bibliotheekgebruikers. De

uniformisering zal ook de verdere

ontwikkeling van de ‘digitale’ biblio-

theek makkelijker maken. Een van de

projecten in de nabije toekomst is het

ontwikkelen van een ‘Open Bib ID’.

Het stelt bibliotheekgebruikers in

staat om zich éénmalig te identifice-

ren (als lid van één of verschillende

bibliotheken), waarna hij automatisch

toegang krijgt tot een aantal gebrui-

kersdiensten (bvb. verlengen of

reserveren) of tot het digitaal

krantenarchief.

WAT VERANDERT ER VANAF 1 JANUARI 2014?

– Het uitlenen van alle materialen

wordt gratis (dit houdt in dat er

voor cd’s, dvd’s, taalcursussen en

luisterboeken geen leengeld meer

gevraagd wordt).

– Vanaf 18 jaar wordt het lidgeld 5

euro per jaar (in plaats van 3 euro

nu). Voor kinderen en jongeren tot

18 jaar blijft het lidmaatschap gratis.

– De uitleentermijn wordt 4 weken

(nu konden materialen 3 weken

worden bijgehouden).

– Het telaatgeld wordt voor alle

ontleende materialen 0,20 euro

per materiaal/per dag.

VANAF1 januari

2014

14

Cultuur

Page 15: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Te gast in de bibAuteur Saskia De Coster over Wij en ik en nog veel meerSaskia De Coster (1976) is na de komst

van Griet Op de Beeck de 2e ‘bestsel-

lerauteur’ die we deze winter in huis

halen! Volgens Bart Eeckhout (De

Morgen, 29.06.2013) zijn Griet Op de

Beeck en Saskia De Coster elk op hun

beurt “schrijvers en auteurs van de

meest opvallende bestsellers van

2013”.

Saskia De Coster is al lang actief bezig

als eigenzinnig schrijver. Volgens Tom

Lanoye heeft ze “de koppigste, grillig-

ste en aantrekkelijkste pen van België”.

Ze schrijft al een hele poos proza en

knappe columns voor De Morgen. In

2002 publiceerde de Nederlandse uit-

geverij Bakker haar romandebuut

Vrije val. Volgden Jeuk, Eeuwige roem,

Held en Dit is van mij (Prometheus). In

2012 verscheen haar Grote Vlaamse

Roman Wij en ik (Prometheus). Met haar

laatste ‘echte’ roman leverde ze een

ijzersterk verhaal af, dat wekenlang in

de Vlaamse Boeken Top 10 stond.

‘IJskonijn’ Saskia De Coster laat niet

alleen in het Vlaamse literaire land-

schap een nieuwe, frisse wind waaien.

Ook op de kunstenaarsscène, op tele-

visie en op andere podia is ze een

opvallende verschijning. En nu ver-

schijnt ze voor jou in de bib!

Dus kom dat bekijken op woensdag 12

februari (om 20 u.) in de

Literatuurkamer van de bib. Carine

Slabbinck, de leesclubbegeleidster, zal

De Coster interviewen.

Vooraf inschrijven!

Lezing: Hoe kan ik besparen? Advies aan consumenten! van Ivo Mechels“Luis in de pels, missionaris, consumen-

tenridder, een moderne Robin Hood en

zelf een merk op zich”: dit is de leven-

dige beeldspraak die journalisten hante-

ren om Ivo Mechels (1960) te beschrij-

ven, om de gedrevenheid en de grote

impact van de Test-Aankoop consumen-

tenbelangenbehartiger te beklemtonen.

Ivo Mechels (BV) – voor jou op de praat-

stoel in de bibliotheek. Huisinterviewer

Jan Knudde (BB) zal polsen naar de drijf-

veren van deze ‘consumentenridder’.

Gaandeweg zal Ivo Mechels je deelge-

noot maken van zijn levenskeuzes, van

de engagementen die hij door de jaren

heen opgenomen heeft en van het

waarom van die specifieke keuzes.

Je krijgt dus een bevlogen spreker te

horen, met een rugzak vol ervaringen,

kennis en feiten die jou aanbelangen.

Die ervaringen, die hij ook neerpende in

zijn boek 100 procent voor de consu-

ment (Borgerhoff & Lamberigts), zal hij

samen met vele besparingstips

prijsgeven.

Afspraak op woensdag 19 maart

(om 20 u.) in de bibliotheek.

Vooraf inschrijven!

Wat voorbij is...

Bibliotheekweek lokte veel (jonge) bezoekers395 bezoekers en nieuwsgierigen

proefden van de Verwendag in de

nieuwe Blankenbergse bibliotheek.

Vooral de onthaaldag voor nieuwe

inwoners, de theedag en de boeken-

verkoopdag genoten heel wat

belangstelling.Veel beginnende lezertjes en ‘boekbaby’s’ haalden een cadeauboekje af.

De Engelse tea afternoon viel duidelijk in de smaak! Een leerrijke en lekkere afsluiter van de Bibweek.

15

Cultuur

Page 16: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Beersmans en Monserez

One Man ShowCC Casino – Saveryszaal - vrijdag 28 februari – 20u

ABONNEMENT € 10 – TICKET € 12,50 – JONG VOLK € 7,50

Info Blankenberge had een kort gesprek met Steven Beersmans, de acteur die samen met Koen Monserez de cabaretvoorstelling ‘One Man Show’ brengt.

We kennen je vooral als acteur bij Studio Orka, fABULEUS,

Kopergietery en Kollektief D&A, waar je uitblinkt in het

jeugdtheater, soms in combinatie met andere disciplines,

zoals dans in ‘Het verdragen van Versailles’. Hoe ontstond

het idee om een cabaretvoorstelling te gaan maken?

Beersmans: “Ik ben in 2001 afgestudeerd aan het

Lemmensinstituut met een cabaretvoorstelling, maar heb

daarna nooit meer professioneel iets in het humor- of come-

dycircuit gedaan. Het was al lang een droom om naast het

jeugdtheater eens een avondvoorstelling te maken met als

enig doel de mensen te amuseren. Ik ben grootgebracht

met de video's van Toon Hermans. De gezellige sfeer die

rond zijn voorstellingen hangt, vind je dezer dagen niet

meer. De meeste comedy van nu is hard, kritisch en veel

kouder dan die van Hermans. Comedians doen geen moeite

om een deftige smoking aan te trekken. Het is haast alle-

maal in jeans, t-shirt en de pint in de hand.”

Wat mogen we dan precies verwachten van de ‘One Man

Show’? In welke zin wordt die anders dan andere

humorvoorstellingen?

“Koen en ik willen met deze show deze vervlogen dagen

oproepen. We zullen allebei net in het pak ten tonele ver-

schijnen, met op de achtergrond een vleugelpiano en pia-

nist en een groot bloemstuk. We mikken net als Toon

Hermans ook op een breed publiek. Jong en oud moeten

hiervan kunnen genieten. Geen al te moeilijke humor, niet

te maatschappijkritisch. We gaan voor een heerlijk

avondje uit. We spelen sketches, vertellen absurde ver-

haaltjes, zingen af en toe (live) een lied, placeren een

dansje, een acrobatisch intermezzo, … We willen naast

het ruime aanbod aan comedy toch een ander soort

humor laten zien. Er zijn sowieso niet veel komische duo's

die nog echt cabaret brengen.”

Jonge gamers leven zich uit in de bibOp 23 oktober kwamen 26 gamers in de ‘gameroom’ hun

speeltalenten meten met elkaar in een toernooi. De drie

beste spelers Mon Derijck (11), Ward Vanhoutte (16) en Milan

Vanacker (11) kunnen deelnemen aan de overkoepelende

finale in Harelbeke op 25 januari en maken kans om een

console ter waarde van 350 euro te winnen!

Auteur Griet Op de Beeck over Vele hemels boven de zevendeOp 23 oktober las schrijver Griet Op de Beeck in de bib

voor uit haar debuut Vele hemels boven de zevende. Met dit

debuut liet ze een nieuwe, frisse, vrouwelijke wind laten

waaien door onze letteren. Na de lezing ging ze uitvoerig in

op de vele vragen uit het publiek.

Voorstellingen in de kijker!

16

Cultuur

Page 17: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Bram Weijters Trio

JazzconcertKusttheater ’t Colisée - zaterdag 22 februari – 20u

JAZZ-ABONNEMENT € 9 - ABONNEMENT € 7,50

TICKET € 10 – JONG VOLK € 7,50

Het Bram Weijters Trio is het tweede concert in de

jazzreeks die het cultuurcentrum aanbiedt. Het concert

vindt plaats in het Kusttheater ’t Colisée. Tijdens het eer-

ste jazzconcert kon het publiek genieten van een uitmun-

tende John Anthony Helliwell die samen met het Egbert

Derix Quartet concerteerde.

Het Bram Weijters Trio klinkt nog niet zo bekend in de

oren, maar is zeker het ontdekken waard! Bram Weijters

is pianist, toetsenist en componist en focust op eerlijke

en creatieve muziek. Hij is actief in talloze jazz- en impro-

visatieprojecten, maar is er ook niet vies van om samen te

werken met muzikanten uit de hiphopscène,

singer-songwriters of alternatieve bands zoals Dez Mona,

Jerboa, Winther, …

In 2011 bracht Weijters een eerste eigen full album,

Imaginary Sketches, uit. Een plaat die uitkwam op zowel

het Belgische W.E.R.F.-label als op het Amerikaanse

Origin Records, en zeer goed onthaald werd. Met Urban

Nightingale kreeg dit succesvolle debuut recent zijn lang-

verwachte opvolger.

In Blankenberge verwelkomen we Bram met zijn Belgisch

trio, vergezeld door Piet Verbist op bas en aanstormend

talent Lionel Beuvens op drums. Het trio zal putten uit het

oeuvre van Bram Weijters, aangevuld met enkele onster-

felijke standards en nieuwe composities die helemaal in

de lijn liggen van Weijters’ karakteristieke pianospel:

lyrisch, geworteld in de traditie, maar met een modern en

pittig randje.

“Pianist Bram Weijters behoort tot de nieuwe generatie

beloftevolle jazztalenten die België rijk is.” ( jazzenzo)

Werkte je eerder al samen met Koen Monserez?

“Koen en ik hebben de afgelopen tien jaar al meermaals

samengewerkt. Zo maakte ik met hem de voorstelling

Zeezicht (Kollektief D&A) en Het zondagavondgevoel (fABU-

LEUS). Hij regisseerde mij in de drie uur durende opera

Candide (fABULEUS). We zijn naast ons werk voor het thea-

ter ook collega's in de drama afdeling van Luca - School of

Arts waar we samen lesgeven aan toekomstige acteurs.

We hebben recent onze eigen vzw Max Last opgericht en

gaan hieronder de komende jaren samen voorstellingen

maken en projecten opzetten. Het duo Beersmans &

Monserez is ons eerste wapenfeit.”

Als grote fan van jouw werk kijken wij alvast heel erg uit

naar de voorstelling. Waarom raad jij het publiek zelf aan

de voorstelling te gaan bekijken?

“Onze voorstelling is er voor iedereen die zin heeft in een

gezellig avondje uit, die eens wat anders wil zien dan stand-

upcomedy, die houdt van zowel visuele als verbale humor,

die zich wil laten verrassen en die wel eens willen zien hoe

twee acteurs trachten te overleven in de genadeloze wereld

van de humor.”

Heel erg bedankt voor dit gesprek en succes met de

tournee van ‘One Man Show’.

Verder op het podium...Federico Ordoñez en Irena Álvarez

¡Flamenco!

CC Casino – Saveryszaal - zaterdag 18 januari – 20u

DANS / Federico Ordoñez en Irena Álvarez zijn twee vermaarde flamencodansers

die hun opleiding kregen bij uitmuntende meesters. Uniek in Ordoñez’ dansstijl is

zijn expressie en verbluffende présence. Irena Álvarez ontwikkelde haar eigen,

onmiskenbare stijl die het midden houdt tussen een impulsieve, soms vrij

moderne expressie en de kenmerkende elegantie van de Sevilliaanse school.

In het CC Blankenberge brengen de artiesten pure, eenvoudige flamenco en

vertellen over hun liefdes en de vreemde, soms pijnlijke bochten die ieders

levensweg plots kan maken. Voor dit unieke concert toveren we de Saveryszaal

om tot een Spaanse ‘tablao’. Spaanse proevertjes zorgen voor een gepast

flamencokader.

ABONNEMENT € 10 – TICKET € 12,50 – JONG VOLK € 7,50

17

Cultuur

Page 18: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Bart Van Loo en Eddy & Les Vedettes

Chanson, une belle histoire

CC Casino – Saveryszaal vrijdag 31 januari – 20u

MUZIEK / Rasverteller Van Loo

(bekend van de bestseller ‘Chanson’

en de gelijknamige radioreeks) en

het ijzersterke Eddy & les Vedettes

(dé ideale vertolkers van swingende

Franse muziek) nodigen uit voor een

gloednieuwe theatershow waar

woord en muziek hand in hand gaan.

Ontroering, nostalgie en goede ver-

halen komen op de eerste plaats.

“Verrassende verteller, iedereen

hangt aan zijn lippen.” (De Morgen)

“Eddy et les Vedettes klinkt aanste-

kelijk, ontroerend en spreekt tot het

hart en de benen.” (De Morgen)

ABONNEMENT € 10 – TICKET € 15

JONG VOLK € 7,50

Wouter Deprez

Hier is wat ik denk (VOORSTELLING IN HET WEST-VLAAMS)

CC Casino – Saveryszaal - vrijdag 21 februari – 20u

HUMOR / Wouter Deprez brengt zijn nieuwe voorstelling Hier is wat ik denk.

Wij zijn er nu al van overtuigd dat hij andermaal de zaal zal inpakken met zijn

heel eigen stijl: humor op een zeer innemende wijze gebracht.

“Deprez wrijft en masseert de mensen, knijpt en prikt waar nodig en geeft hen

een warm bad met af en toe een ijskoude straal. Hij houdt het publiek klassiek

de spiegel voor en durft. Hilarisch omdat het allemaal zo verdomd beredeneerd

is. En grappig. En zo waar.” (deredactie.be)

“Nooit met de grove borstel, fijnzinnig, eenvoudig en pijn-in-de-kaken-grappig.”

(Het Nieuwsblad)

ABONNEMENT € 15 – TICKET € 18 – JONG VOLK € 7,50

Ensemble Leporello

De Gebroeders Degrave

CC Casino – Saveryszaal zaterdag 15 februari – 20u

THEATER / Op het einde van de

19e eeuw waren de lotgevallen van

Léonce en Eugène Degrave, twee

legendarische broers uit

Oostende, maandenlang

voorpaginanieuws in Belgische en

buitenlandse kranten. Hun

levensverhaal is één wereldwijd

avontuur vol picareske ervaringen,

heldendaden en ontberingen.

Stof tot inspiratie voor Kurt

Defrancq en Jonas Van Thielen,

die nu eens in de huid kruipen van

Oostendenaars die de broers

gekend hebben, dan weer van de

speurders die het vermeende

misdrijf en de rechtszaak onder de

loep nemen. Geleidelijk

vereenzelvigen ze zich met de

Oostendse broers.

De figuren op het toneel en hun

historische alter ego’s lijken

gevangene en slachtoffer van het

wereldbeeld waarin ze zichzelf ten

tonele voeren. Zijn ze wat ze van

zichzelf geloven of zijn ze wat de

wereld van hen maakt?

(Coproductie met de Stad

Oostende en CC De Grote Post)

ABONNEMENT € 10 – TICKET € 12,50

JONG VOLK € 7,50

© B

en

ny

De

gro

ve

© J

on

as

La

mp

en

s

18

Cultuur

Page 19: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Vlaams Muziek Theater/Heistse Operette Kring

De Lustige Weduwe

CC Casino – Saveryszaal zaterdag 8 maart – 20u

OPERETTE / Met Die Lustige Witwe

schreef de Oostenrijks-Hongaarse

componist Franz Lehár dé succes-

operette van de 20e eeuw: een

dolle komedie met tal van intriges

en verwikkelingen.

Lehár leverde een bruisende parti-

tuur af met orkestraal raffinement,

meeslepende dansritmes en een

overvloed aan lyrische ingevingen.

Het operettegezelschap Vlaams

Muziek Theater - Heistse

Operettekring staat andermaal

garant voor kleurrijke decors en

een schitterende cast.

ABONNEMENT € 12,50

TICKET € 20 – JONG VOLK € 7,50

Flip Kowlier

Theatertournee

CC Casino – Saveryszaal - zaterdag 22 maart – 20u

MUZIEK / Als spraakwater van dienst bij ’t Hof van Commerce wist Flip Kowlier in

2001 vriend en vijand te verbazen met zijn solodebuut Ocharme Ik. En hij is blij-

ven verbazen: als producer, schrijver van kinderverhaaltjes, bassist bij Admiral

Freebee, maar vooral als muzikant en songschrijver van veelzijdige platen met

eerlijke en eenvoudige nummers. Nu eens melancholisch, dan weer vrolijk,

gaande van pop en rock naar country en zelfs reggae. Vandaag brengt hij num-

mers uit zijn vijfde studioalbum, dat in het najaar van 2013 werd voorgesteld.

ABONNEMENT € 12,50 – TICKET € 15 – JONG VOLK € 7,50

Wie verdient de Cultuurprijs anno 2014? De Cultuurraad van Blankenberge

wenst elke burger of elke

vereniging, die zich verdienstelijk

maakt in het domein van het

cultuurwerk, een ruggensteuntje

te geven. Dit gebeurt via de

uitreiking van een jaarlijkse

Cultuurprijs.

In april 2014 wordt de Cultuurprijs op

een plechtige feestzitting uitgereikt

aan een persoon of een vereniging

die over de loop der jaren opvallende

culturele initiatieven heeft genomen

of bijzondere prestaties heeft gele-

verd. Dit kan op alle domeinen van

cultuur: erfgoed, schilderen, voordra-

gen, toneel, bouwkunst, film,

beeldhouwkunst,…

De kwaliteit van de aangebrachte

referenties moet een opvallend

karakter en een ruime weerklank heb-

ben in Blankenberge. De culturele

prestaties moeten ook gespreid zijn

over verschillende jaren. De winnaar

van de Cultuurprijs wordt aangeduid

via een geheime stemming onder alle

verenigingen aangesloten bij de

Cultuurraad.

KANDIDATUREN VOORDRAGENKandidaturen kunnen worden voorge-

dragen tot uiterlijk vrijdag 31 januari

2014 op volgend adres:

Cultuurraad, Secretariaat Stedelijke

Raad voor Cultuurbeleid

t.a.v. Enzo Farina, voorzitter

Cultuurraad - Hoogstraat 2

8370 Blankenberge

© K

oe

n B

au

ters

19

Cultuur

Page 20: Info Blankenberge januari februari maart 2014

WinteracademieHet cultuurcentrum heeft een uitgebreid cursusaanbod. Naast de eigen cursussen zijn er ook cursussen in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge.

DjembéBen je gefascineerd door de Afrikaanse

klanken en heb je moeite om stil te

zitten bij het horen van deze

opzwepende ritmes? Wil je zelf leren

zo’n klank te creëren? Dan is deze

cursus beslist iets voor jou.

WANNEER: donderdag van 20 tot 21.30u

– vanaf 9 januari

max. 14 deelnemers per reeks

WAAR:Bibliotheek Blankenberge,

Onderwijsstraat 17

BIJDRAGE: € 70 per reeks (14 lessen)

huur djembé: € 2 per les

Creatief atelierHet creatief atelier is dé plaats waar je

creativiteit wordt gestimuleerd. In

klasverband maak je kennis met ver-

schillende materialen en technieken.

WANNEER: dinsdag van 13.30 tot 16.30u

– vanaf 7 januari

max. 12 deelnemers per reeks

WAAR:Pekelput, Franchommelaan

BIJDRAGE: € 30 per reeks (10 lessen) + materiaal-

bijdrage van +/- € 5 per werkstuk

Tekenen en schilderenDe lessenreeks Tekenen en schilderen

voorziet een individuele begeleiding

van de cursisten, waarbij verschillende

technieken worden aangeleerd.

WANNEER: dinsdag van 13.30 tot 16u - donderdag

van 19 tot 21.30u

– vanaf 7 januari of 9 januari

max. 13 deelnemers per reeks

WAAR:Dienstencentrum De Bollaard,

Koning Albert I-laan 112

BIJDRAGE: € 30 per reeks (11 lessen)

Cursussen in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge

Voorlezen aan jonge kinderenVoorleesmomenten zijn zalige

momenten voor jonge kinderen. Maar

hoe breng je zo’n kinderverhaal op

meeslepende wijze? Hoe geniet je zelf

meer bij het voorlezen? Welke kinder-

boeken zijn dé perfecte voorleesboe-

ken? Hoe stimuleer je kinderen om te

gaan lezen? (Cursus i.s.m. Bibliotheek

Blankenberge. Zie ook blz. 13)

WANNEER: dinsdag 21 januari van 19.30 tot 21.30u

max. 30 deelnemers

WAAR:Bibliotheek Blankenberge,

Onderwijsstraat 17

BIJDRAGE: € 5

20

Cultuur

Page 21: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Minimassages voor elke dagEenvoudige, ontspannende massages

zijn een weldaad na een vermoeiende

dag of bij nervositeit en stress. Iedereen

houdt ervan om zorgzaam aangeraakt

te worden en het is gemakkelijk te leren.

Je hoeft voor deze cursus niet uit de kle-

ren, want je masseert zonder olie.

WANNEER: dinsdag 25 februari, van 19 tot 21.30u

max. 16 deelnemers

WAAR:CC Casino – Roeschaertzaal,

Zeedijk 150

BIJDRAGE: € 12,50

Je eigen groentetuinHeb je een lapje grond waar je graag

wat gezonde groenten wil telen, maar

weet je niet hoe je eraan begint? André

Verheecke, zelf verwoed tuinier, leert je

de kneepjes van het vak. Je krijgt ook

een overzicht van de tuinactiviteiten van

maand tot maand en je bezoekt een

tuin. (Cursus i.s.m. Milieudienst

Blankenberge)

WANNEER: – maandag 10, 17 en 24 maart,

telkens van 19.30 tot 22u

– zaterdag 29 maart van 9.30 tot 12u

max. 20 deelnemers

WAAR:CC Casino - Roeschaertzaal,

Zeedijk 150

BIJDRAGE: € 21

Tentoonstellingen

CC De Benne

De belle-époqueperiode15 november 2013 tot 2 februari 2014

Naar aanleiding van het vijfjarig

bestaan van het Belle Epoque

Centrum pakken de vrijwilligers van

het Heemkundig Centrum De Benne

uit met een tentoonstelling over de

prachtige belle-époqueperiode in

Blankenberge.

De vrijwilligers doken in hun rijk

archief en vonden heel wat beelden

uit deze periode. Niet alleen de

villa’s en de hotels op de Zeedijk

komen aan bod, maar ook de grote

hotels die in de binnenstad gelegen

waren. Je kijkt binnen in de ‘Grand

Hôtels’: de kapsalons voor dames en

heren afzonderlijk, de rookruimtes,

muzieksalons, lees- en

schrijfruimtes, de halls met glazen

koepels en palmplanten.

Je wordt ondergedompeld in de

sfeer van de seizoenmaanden: het

strand, de zee, het badceremonieel

en de uitstapjes met paarden en

ezels. Je ziet welke de kledij er op

de Zeedijk gedragen werd door

toeristen, inwoners,

badkarhoudsters, ezelverhuurders.

Het geheel wordt aangevuld met

vergrote menukaarten die

weergeven wat toeristen en de rijke

inwoners verorberden tijdens hun

verblijf in de stad of naar aanleiding

van één of andere plechtigheid of

gelegenheid.

In deze tentoonstelling is er ook

aandacht voor postkaarten met de

tekst ‘Groeten uit Blankenberge’. Als

blikvangers worden de toeristische

affiches uit de belle-époqueperiode

van Ignace Maelstaf, lid van het

Heemkundig Centrum, getoond.

TOEGANG GRATIS

CC Oud Stadhuis

Crescendo vzw – Art Event1 januari tot 6 januari 2014

Schilderkunst en beelden

OPENINGSUREN CC DE BENNE

Maandag tot vrijdag: 10 tot 12 & 14 tot 17 uur, donderdag ook van 16.30 tot

19 uur, weekends van 14 tot 17 uur. Gesloten op 25 & 26/12 en 01 & 02/01

21

Cultuur

Page 22: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Het Pajottenland verbroedert met Blankenberge Een delegatie van het stadsbestuur en

van de Cultuurraad van Gooik, uit het

Pajottenland, bezocht op 5 oktober

Blankenberge. De delegatie onder de

leiding van Ludo Dehandschutter, cul-

tureel functionaris, en Herman Dewit

van cultureel centrum De Cam werd

ontvangen en rondgeleid door de

Blankenbergse Cultuurraad en cultuur-

schepen Konings.

Op het programma stonden onder

andere het Zuivelmuseum en het Belle

Epoque Centrum. In de namiddag

werd de delegatie getrakteerd op een

verrassingstrip op zee met de twee

replicaboten Sint-Pieter 1 en

Jacqueline-Denise in een organisatie

van de vzw De Scute. De dag werd

afgerond met een heuse vissersmaal-

tijd in de Scuteloods. De burgemees-

ter van Gooik kwam speciaal nog af

om enkele uurtjes de Blankenbergse

cultuur- en marinesfeer op te snuiven.

De Gooikse delegatie en de

Blankenbergse Cultuurraad waren bij-

zonder tevreden over dit bezoek dat

voor beide een bredere horizon

betekende. Nu al werd afgesproken

dat in 2015 de Blankenbergse

Cultuurraad, vzw De Scute en een

delegatie van het stadsbestuur uitge-

nodigd worden op een tegenbezoek

in Gooik.

AcademieLeraarsconcert

Met toeters en bellen24 JANUARI 2014 OM 19 UUR

Vorig schooljaar kon je al een aantal

leraars aan het werk zien en horen op

het schitterende leraarsconcert.

Deze maal is het de beurt aan een

andere groep, die zeker niet zal onder-

doen. Het wordt een gevarieerd concert

waarbij de blazers (klarinet, saxofoon,

trombone), slagwerk en volksmuziek

(doedelzak, draailier en trekzak) extra in

de verf worden gezet. Ook de leerkrach-

ten Woord verlenen hun medewerking.

Mis deze unieke kans niet en wees er

opnieuw bij!

Klasconcerten10 TOT 26 FEBRUARI 2014

Leerlingen en instrumenten ontmoeten elkaar tijdens de klasconcerten. Ze dagen

elkaar uit en brengen boeiende combinaties.

DAG DATUM UUR INSTRUMENTEN

Maandag 10/02/14 19 uur Zang & dwarsfluit

Dinsdag 11/02/14 19 uur Viool & piano

Woensdag 12/02/14 19 uur Woord

Donderdag 13/02/14 19 uur Gitaar & piano

Zaterdag 15/02/14 10 uur Volksmuziek

Maandag 17/02/14 19 uur Viool, orgel & klavecimbel

Dinsdag 18/02/14 19 uur Slagwerk

Woensdag 19/02/14 19 uur Gitaar, klarinet & sax

Donderdag 20/02/14 19 uur Zang, koor & cello

Zaterdag 22/02/14 11 uur Blokfluit & kopers

Maandag 24/02/14 19 uur Viool & gitaar

Dinsdag 25/02/14 19 uur Piano & gitaar

Woensdag 26/02/14 19 uur Piano & voordracht

Alle concerten vinden plaats in de aula van de academie. De toegang is gratis!

INFO

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord – De Smet de Naeyerlaan 141/145 – Blankenberge

050 41 33 27 - [email protected] - http://academie.blankenberge.be

© Marc Mortier

22

Cultuur

Page 23: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Het Lindenhof

Het Lindenhof in actie!Sedert enkele maanden zijn verschillende bouwprojecten van Het Lindenhof opgestart.

L. DUJARDINSTRAAT 17-19-21Hier worden tien koopappartementen en zeventien ondergrondse parkeerplaat-

sen gerealiseerd. Drie gebouwen werden hiervoor gesloopt en ondertussen is

men volop bezig met de opbouw van de appartementen. Deze appartementen en

parkeerplaatsen worden verkocht na de zomer 2014. Van zodra de prijzen

gekend zijn, wordt er via verschillende media verder over gecommuniceerd. Het

Lindenhof streeft er alvast naar om hier zeer betaalbare prijzen te hanteren.

Heb je interesse in de aankoop van een appartement, contacteer dan Het

Lindenhof via [email protected] of via 050 41 60 19.

SERG. DE BRUYNESTRAAT 3-5-7Ook op deze werf is er heel wat activi-

teit. De oorspronkelijke woningen wer-

den gesloopt en men is bezig met de

opbouw van de veertien appartemen-

ten die hier zullen verhuurd worden.

De huisvestingsmaatschappij streeft

ernaar om de eerste sleutels aan de

nieuwe huurders te kunnen overhandi-

gen in het najaar van 2014.

HANNEUSESTRAAT 25 – STATIONSSTRAAT 25/27Wie langs dit gebouw passeert, merkt dat de renovatie op volle toeren draait. Het

ganse gebouw werd gestript en men is al bezig met de heropbouw van de acht-

tien huurappartementen die hier opnieuw zullen aangeboden worden. Ook hier is

het de doelstelling om in het najaar 2014 de eerste huurders te verwelkomen.

Daarnaast zijn de renovatiewerken van de vijf leegstaande woningen in de

Scharebrugwijk opgestart en gaan de werken goed vooruit. Ook hier zullen we

eind 2014 de nieuwe huurders kunnen toewijzen.

OPENING REGISTER SOCIALE KAVELSIn de nabije toekomst is het de bedoeling van Het Lindenhof om, wanneer de kans zich voordoet, opnieuw sociale kavels te

verkopen. Hiervoor werd specifiek een nieuw koopregister geopend. Wie geïnteresseerd is in de aankoop van een kavel,

kan hiervoor contact opnemen met Het Lindenhof.

INFO

De lokale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof verhuurt en verkoopt sociale woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke en is medeactor in het stedelijke woonbeleid en het sociale beleid.

Contact: Hanneusestraat 32 bus 2 – tel. 050 41 60 19 – [email protected] Openingsuren infoloket: maandag en donderdag:14 tot 16 uur of na afspraak. Zitdag voorzitter: vrijdag: 9 tot 11 uur. Enkel na afspraak.

23

Sociaal

Page 24: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Dienstencentrum De BollaardLaat met je voeten spelen!

Pedicure in het dienstencentrumHet dienstencentrum De Bollaard biedt sinds kort ook medische pedicure aan. Iedere woensdagmiddag kan je er

terecht om je voeten te laten verzorgen. Je hebt de keuze tussen een gewone of een uitgebreide behandeling.

Een gewone behandeling bestaat uit

nagels knippen, behandelen van lichte

eelt, reinigen van nagels en nagelrie-

men, korte massage van voeten en

onderbenen en een voetbad met spe-

ciale kruiden. Een uitgebreide behan-

deling bestaat uit de korte behande-

ling, zware eeltvorm en likdoorns

verwijderen, behandeling ingegroeide

nagels en schimmelnagels verdunnen.

Tevens kan je er terecht voor advies

voor diabeteszorg en schimmelvoeten.

Indien je een leefloon van het OCMW

ontvangt of van verhoogde tegemoet-

koming geniet ( je vignet van de

mutualiteit eindigt op het cijfer 1, bv.

131/131), dan heb je recht op sociaal

tarief. Een gewone behandeling kost

dan 13 euro en een uitgebreide behan-

deling 21 euro.

Geniet je niet van het sociaal tarief,

dan betaal je voor een gewone behan-

deling 18 euro en voor een uitgebreide

behandeling 26 euro.

Wanneer er tijdens de uitgebreide

behandeling gebruikt gemaakt wordt

van bandages, nagelbeugels, e.d. dan

wordt er een meerprijs van maximum

5 euro aangerekend. Je dient zelf

twee kleine badhanddoekjes mee te

brengen.

WANNEER?Elke woensdagmiddag van 13.30 tot

16.30uur in lokaal 311 (3e verdieping).

Je dient ten laatste 1 week vooraf een

afspraak te maken aan het onthaal van

het dienstencentrum en je betaalt

onmiddellijk bij het maken van een

afspraak.

Laat je voeten bewegen!

Line DanceJong en oud die graag danst en ple-

zier maakt, kan terecht op de line

dancenamiddag in dienstencentrum

De Bollaard. Een line dance is een for-

matiedans waarbij een groep mensen

danst in één of meer rijen, waarbij ze

dezelfde pasjes uitvoeren. De line

dancenamiddag wordt begeleid door

een enthousiaste vrijwilliger en vindt

plaats elke 2e en 4e donderdagmid-

dag van de maand van 14 tot 16 uur.

Deze activiteit is volledig gratis.

Inschrijven is niet noodzakelijk.

INFO

Onthaal De Bollaard – K. Albert I-laan 112 tel. 050 43 12 02

Nieuwe openings-uren in De Bollaard

Onthaal: elke werkdag van 9 tot 12

uur en van 14 tot 16.30 uur.

Opgelet: vrijdagnamiddag gesloten!

Cafetaria: elke werkdag van

9 – 16.30 uur.

24

Sociaal

Page 25: Info Blankenberge januari februari maart 2014

VOLLEDIG PROGRAMMA &

INSCHRIJVEN

Stadhuis – onthaal contactpersoon Pascale Guns tel. 050 42 99 42

Bibliotheek - infobalie tel. 050 41 59 78

DC De Bollaard contactpersoon Deborah Maene tel. 050 43 12 83

SNT contactpersoon An Hungenaert tel. 050 33 76 69

Voordrachten voorjaar 2014In dienstencentrum De Bollaard kun je deelnemen aan een aantal

boeiende voordrachten. Alle voordrachten vinden plaats op vrijdag van

14 tot 16 uur in de recreatieruimte van de cafetaria. De toegang is gratis!

Wat te doen bij overlijden?

10 januariDe voordracht gaat over drie thema’s:

voorafgaand (zelf je uitvaart regelen),

moment van sterven tot en met de

uitvaart en als laatste de nazorg (wie

moet verwittigd worden

(i.s.m. Uitvaart Lambrecht

Blankenberge).

Reuma31 januariEen voordracht om mensen te sensi-

biliseren en te adviseren omtrent

brand en CO-vergiftiging in de

woning (i.s.m. brandweer

Blankenberge).

Allergieën: oorzaken & gevolgen

28 februariWat zijn de algemene oorzaken van

allergieën? Hoe komt het dat er

tegenwoordig zoveel allergieën voor-

komen, zowel bij jong als oud? Leven

we te hygiënisch?

Eric De Maerteleire geeft je op al

deze vragen een antwoord (i.s.m.

Vormingplus Westhoek).

Levenslang wonen in eigen huis

27 maartTijdens deze voordracht krijg je

enkele eenvoudige tips zodat de

woning met jou en je gezin kan

‘meegroeien’. Daarnaast wordt het

financieel plaatje onder de loep

genomen en wordt er even stil

gestaan bij mogelijke aanpassings-

en verbeteringspremies (i.s.m. vzw

Thuiszorgcentrum Brugge).

Week van de Smiley in de StrandjutterOm de leef- en werksfeer in de kijker

te zetten organiseerde woonzorgcen-

trum De Strandjutter de week van de

Smiley. Er waren activiteiten die de

waarden gastvrijheid, hartelijkheid,

vriendelijkheid, dienstbaarheid,humor,

betrokkenheid en empathie extra

onder de aandacht brachten. Tijdens

deze week kreeg elk personeelslid en

elke bewoner een smileybadge

opgespeld.

De bewoners werden o.a. getrakteerd

op een happy show waarin meezingen

en dansen bijna een must is. Er was

een sportnamiddag waarin de drie

afdelingen van het woonzorgcentrum

en het dagverzorgingscentrum De

Vierboete het tegen elkaar opnamen

in 5 ludieke opdrachten. De

Daringboys trakteerden de bewoners

en het personeel op een muzikaal

intermezzo en een lekker ijsje. Tot slot

werd er voor het personeel lachyoga

georganiseerd.

Digitale WeekDe Digitale Week is ondertussen

een vaste waarde geworden waar

velen naar uitkijken! De

seniorenraad, de bibliotheek, het

Centrum voor

Volwassenenonderwijs SNT en

dienstencentrum De Bollaard slaan

daarom ook in 2014 de handen

opnieuw in elkaar om je een

boeiend en leerrijk programma aan

te bieden. Van 22 tot 25 april 2014

zullen er dan ook tal van demo’s en

workshops gegeven worden

waaronder een infosessie digitale

televisie.

25

Sociaal

Page 26: Info Blankenberge januari februari maart 2014

10 jaar De VierboeteBegin oktober 2003 startte het

OCMW Blankenberge met een

kleinschalig project ‘dagopvang

voor ouderen’ De dagopvang

startte in één van de

bejaardenhuisjes van de sociale

bouwmaatschappij Het Lindenhof,

gelegen vlakbij het

woonzorgcentrum De

Strandjutter.

Het dagverzorgingscentrum (DVC) De

Vierboete was een één van de eerste

dagverzorgingscentra voor de regio

Blankenberge, Wenduine, De Haan

Lissewege, Zuienkerke, Zwankendamme

en Zeebrugge. De oprichting van het

DVC was een tegemoetkoming aan een

nood bij de groep vijfenzestigplussers

die zorg, toezicht of gezelschap nodig

hadden. Het DVC startte met één bezoe-

ker. Ieder jaar bezochten meer bezoe-

kers het centrum. In 2009, na de verhuis

naar de nieuwbouw, kon DVC De

Vierboete volledig inspelen op de stij-

gende vraag. Sinds 2009 draait het cen-

trum op zijn maximum capaciteit.

Gemiddeld bezoeken een15-tal bezoe-

kers dagelijks het centrum.

Een DVC biedt opvang en verzorging aan

ouderen vanaf 65 jaar of ouder. Het cen-

trum neemt overdag de opvang en zorg

over van de mensen die thuis voor de

bezoeker zorgen. Het personeel in het

centrum biedt hulp bij het wassen en de

verzorging, organiseert activatie- , revali-

datie- en ontspanningsactiviteiten. Een

oudere vindt er ook de nodige sociale

contacten om het risico op vereenzaming

en verveling tegen te gaan.

Het DVC zorgt ook voor het vervoer van

en naar het centrum tot bij de ouderen

thuis. De Vierboete beschikt hiervoor

over twee busjes waaronder een liftbus..

Bezoekers en hun familie en /of mantelzorgers, oud-collega’s en vrijwilligers blikten tijdens een gezellig samenzijn terug op 10 jaar werking.

’t Loavertje biedt nieuw opvangaanbod voor 2,5 tot 4-jarigen in de schoolvakantiesVanaf de krokusvakantie 2014 start IBO ’t Loavertje met een

vakantiewerking voor de allerkleinste schoolgaande kinderen. Hiermee

komt het OCMW Blankenberge tegemoet aan de opvangproblematiek

voor kinderen tussen de 2.5 en 3 jaar tijdens de vakantieperiodes.

Kinderen geboren in 2010 & 2011 worden opgevangen in ’t Loavertje.

De kinderen geboren in 2009 en ouder kunnen terecht bij

speelpleinwerking Speelberge.

PRAKTISCHInschrijven is noodzakelijk

Inschrijven kan via de reservatiefiche

voor de krokusvakantie. Die vind je

vanaf woensdag 5 februari in ’t

Loavertje of online op

www.ocmw-blankenberge.be

Annuleren kan kosteloos tot de vrij-

dagochtend voor de start van de

vakantie. Daarna wordt een dagprijs

aangerekend. In geval van ziekte kan

je kosteloos annuleren bij het bin-

nenbrengen van een doktersattest.

Tarieven

– 0 - 3 uur: € 4

– 3 - 6 uur: € 7

– + 6 uur: € 11

– Tarieven inclusief kleine

versnapering en water

Maaltijden

De kinderen brengen zelf hun boter-

hammen mee. Er wordt wel soep

aangeboden.

Openingsuren tijdens de vakanties

van 7 tot 18 uur

Reservekledij en luiers

Zelf meegeven in boekentas.

Je kan reservekledij afgeven in

’t Loavertje. Die wordt dan bewaard in

een box op naam.

INFO & INSCHRIJVEN

IBO ’t Loavertje – contactpersoon: Nathalie Goethals, diensthoofd – tel. 050 43 12 06 gsm 0495 76 43 11 [email protected]

26

Sociaal

Page 27: Info Blankenberge januari februari maart 2014

ReggioEmilia… enkele maanden na de start't Schelpje dompelt zich verder onder

in ReggioEmilia. Het stimuleert de cre-

ativiteit binnen het team waardoor

nieuwe prikkels voor de kinderen vol-

gen. De woensdagmiddag bulkt van

de activiteiten: er kwamen huisdieren

over de vloer, ouders van de peuter-

groepen krijgen via een weekverslag

zicht op wat hun kinderen in het

kinderdagverblijf doen, de natuur en

recyclagematerialen doen hun intrede

en leiden tot eindeloze knutselmoge-

lijkheden. Deze winter trekken we er

ook voor de eerste keer op uit met

een aantal kinderen. Kinderboerderij,

brandweer, politie, bibliotheek of de

markt? We weten niet wat eerst te

kiezen!

INFO & INSCHRIJVEN

KDV ’t Schelpje - Rood-Kruisstraat 17 050 43 12 05 [email protected]

Inschrijven kan elke eerste en derde dinsdagnamiddag van de maand. Je krijgt eerst wat algemene informatie en een rondleiding. Nadien kun je inschrijven. Graag vooraf een afspraak maken.

Het EiDe vroedvrouwen van Het Ei staan jou en je partner bij zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Het Ei

geeft alle mogelijke informatie rond alles wat met zwanger zijn te maken heeft en biedt als

vertrouwenspersoon ook een luisterend oor.

Infoavonden in ‘t SchelpjeVoor, tijdens en na een zwangerschap

zijn er heel wat zaken die op je afko-

men. De infoavonden van Het Ei

nemen een aantal van die zaken onder

de loep. Per infoavond komt één

thema aan bod zoals:

– Bevalling: alle aspecten van het

bevallen o.a. wanneer kom je

binnen, pijnbestrijding, bevallen van

een meerling, … (op 06/02/14)

– Voeding & hygiëne tijdens de

zwangerschap: vb. ongemakken

tijdens de zwangerschap, maar ook

vb. zoetzwanger zijn

– Borstvoeding

– Babymassage

– Huilbaby’s & inbakeren

– Anticonceptie

WANNEER? Vanaf 6 februari 2014 - elke eerste

donderdag van de maand van 19.30

tot 21 uur.

WAAR? Kinderdagverblijf 't Schelpje, Rood-

Kruisstraat 17

Gratis toegang. Iedereen welkom!

INFO

Caroline Destailleur - hoofdverpleegkundige hoofdvroedvrouw - tel. 050 63 34 99 www.vzwgo.be

VroedvrouwenconsultatieWekelijks spreekuur in AZ Koningin FabiolaHeb je specifieke vragen over de peri-

ode voor, tijdens of na een zwanger-

schap? Dan kun je terecht bij de vroed-

vrouwen van de materniteit van AZ

Gezondheidszorg Oostkust.

Ze geven je tijdens een individueel

gesprek antwoord op alle mogelijke

vragen. Wekelijks is er in AZ Koningin

Fabiola op donderdag een spreekuur

van 18 tot 21 uur. Maak vooraf een

afspraak via Caroline Destailleur op het

nummer 050 63 34 99. De raadpleging

bij een vroedvrouw is gratis.

Kinderdagverblijf 't Schelpje

27

Sociaal

Page 28: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Aantal digitale aanvragen school- of studietoelage verdrievoudigd

Ouders met schoolgaande kinderen

kunnen voor het aanvragen van

school- of studietoelagen terecht bij

het Sociaal Huis. Sedert het school-

jaar 2012-2013 verlopen deze aan-

vragen online. Dank zij het gebruik

van deze nieuwe tool, is het aantal

aanvragen via het Sociaal Huis voor

het schooljaar 2013-2014 al

verdrievoudigd.

Het succes van deze stijging heeft te

maken met de intensieve campagne

die hierover gevoerd werd. Uiteraard

spelen ook de voordelen van deze

digitale manier van aanvragen hierin

een belangrijke rol: administratieve

vereenvoudiging, tijdswinst bij de

behandeling en snellere financiële

afhandeling.

School- en studietoelagen kun je via

het Sociaal Huis nog aanvragen tot

30 mei 2014.

MEEBRENGEN BIJ AANVRAAG

– Aanvrager: identiteitskaart

– Alleenstaande ouders die

onderhoudsgeld ontvangen:

bankuittreksel

– Mindervalide ouders of kinderen:

attest FOD Sociale Zekerheid

– Kotstudent: huurcontract

INFO & AANVRAGEN

Sociaal Huis – Stadhuis J.F. Kennedyplein 1 (gelijkvloerse verdieping) tel. 0800 32 450 (gratis infolijn) [email protected] www.sociaalhuisblankenberge.be Open: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur Contactpersoon: Christine Demeulenaere

Noodplan extreme weers-omstandigheden0800 32 450 (gratis oproepnummer)

Het Sociaal Huis Blankenberge

heeft een noodplan extreme

weersomstandigheden klaar, dat

voorziet in een efficiënte coördina-

tie bij het verlenen en organiseren

van noodhulp voor diegenen die

door extreme en langdurige koude

tijdens de winterperiode bedreigd

worden in hun basisbehoeften. We

denken hierbij in de eerste plaats

aan oudere en zieke mensen, min-

derbedeelden en mensen die niet

mobiel zijn.

De dienstverlening bestaat uit een

gratis oproepnummer, verwarmde

ontmoetings- en activiteitenruimte,

noodopvang voor daklozen, een

boodschappendienst voor zieken

en bejaarden en meldkamer politie

buiten de kantooruren.

SNOWBUSTERS & HERSTEL VAN KLEINE DEFECTEN NUTSVOORZIENINGENHet Sociaal Huis fungeert met het

gratis oproepnummer 0800 32 450

als de draaischijf van het hele plan.

Blankenbergenaars kunnen dit

nummer contacteren voor proble-

men in verband met de gladheid

van trottoirs, sneeuwruimen via de

Snowbusters, defecten van nuts-

voorzieningen, problemen die

ervoor zorgen dat thuis blijven

onmogelijk wordt of problemen in

verband met maaltijden en

verwarming.

VOOR WIE?Inwoners van Blankenberge die

ofwel:

– 60-plusser zijn;

– een beperkt inkomen hebben

(het totaal bruto-belastbaar

jaarinkomen van het gezin mag

niet hoger zijn dan € 17.000,00

vermeerderd met € 3.000,00 per

gezinslid dat bij de aanvrager is

gedomicilieerd;

– invalide, gehandicapt of ziek zijn.

Kostprijs: € 6,50 per begonnen

half uur

VERWARMDE ONTMOETINGS- EN ACTIVITEITENRUIMTEOverdag kan iedereen die een

warm lokaal wil opzoeken, terecht

in het dienstencentrum De Bollaard

in de Koning Albert I-laan 112 (naast

de bowling).

NOODOPVANG VOOR DAKLOZENMedewerkers op het noodnummer

0800 32 450 gaan na wat de pro-

blemen zijn en of er in eerste

instantie oplossingen kunnen

komen via familie, buren of

28

Sociaal

Page 29: Info Blankenberge januari februari maart 2014

kennissen. Indien dit niet het geval

is, worden de bevoegde diensten

gecontacteerd zoals de stad en

OCMW.

BOODSCHAPPENDIENST ZIEKEN EN BEJAARDENEr is ook een boodschappendienst voor

zieken en bejaarden die door de weers-

omstandigheden het huis niet uit kun-

nen en die geen beroep kunnen doen

op iemand anders.

Om misbruiken tegen te gaan wordt per

boodschap een ‘remgeld’ van 1,50 euro

gevraagd. Eén boodschap mag op drie

plaatsen in Blankenberge gebeuren en

mag maximum 10kg wegen.

MELDKAMER POLITIE BUITEN DE KANTOORURENBuiten de kantooruren kunnen inwo-

ners terecht bij de lokale politie op

het nummer 050 42 98 42. Sociaal Huis gesloten eerste week paasvakantieDe infobalie van het sociaal

Huis is tijdens de eerste week

van de paasvakantie gesloten

van 7 april tot en met 11 april

2014.

Het Sociaal Huis blijft in die

periode wel bereikbaar via

e-mail [email protected]

berge.be of telefonisch op het

gratis nummer 0800 32 450.

HET SOCIAAL HUIS IS GESLOTEN OP 1 & 2 JANUARI

Klusjesdienst Kadee is verhuisdNieuw adres & telefoonnummer:

Jordaenslaan 34 - 050 43 12 91 - gsm 0498 50 90 93

Op zoek naar hulp in huis of tuin?

Klusjesdienst Kadee is er voor kleine huishoudelijke karweitjes in en

rond de woning die beperkt zijn in omvang en tijd. Ben je 60+, ben je

mindervalide of heb je een laag inkomen, dan kan je bij klusjesdienst

Kadee terecht voor bijvoorbeeld:

Kleine herstellingen en

aanpassingen

· handgreep plaatsen in de badkamer

· losliggende tegels vastleggen

· lamp vervangen

· minimaal schilder– of metselwerk

Kleine sanitaire herstellingen

· lekkende kranen

· verstopte gootsteen

Tuinonderhoud

· gazon maaien en snoeien van hagen

· verwijderen onkruid

· poortjes en afsluitingen herstellen

Elektriciteit

· kleine reparaties

· vervangen van lampen, stopcontact,

schakelaar

Andere diensten

· kleine verhuizen

· opruimen en schoonmaken van zol-

ders en kelders

· spullen naar containerpark of kring-

loopwinkel brengen

Kostprijs: € 6,50 per gestart half uur.

Nieuwe voorwaarden sociale premies en toelagen 2014Vooraleer een sociale premie of een

toelage bij het Sociaal Huis aan te

vragen, ga eerst naar je mutualiteit

en vraag er een attest van ver-

hoogde tegemoetkoming of omnio!

Meer informatie over de nieuwe

voorwaarden:

www.sociaalhuisblankenberge.be

of in het Sociaal Huis (stadhuis –

gelijkvloerse verdieping) of via het

gratis nummer 0800 32 450.

29

Sociaal

Page 30: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Seniorentoneel ‘Tante trekt aan de touwtjes’

Zaterdag 25 januari speelt

Koninklijke toneelkring Onder Ons de

komedie ‘Tante trekt an de touwtjes’

van Ronnie De Reese.

Wie denkt dat een vervallen boerde-

rijtje op den buiten een rustige

bedoening is, komt van een kale reis

terug. Bouwpromotoren hebben een

vernuftig plan om er een lucratieve

residentie of vakantieverblijf van te

maken. Maar de promotoren hebben

niet het minste benul dat de eigena-

res zelf er een nog veel lucratievere

zaak wil van maken zonder dat het

haar één cent zal kosten en daarvoor

de touwtjes stevig in handen houdt.

25 januari - CC Casino – Saveryszaal

deuren open 14 uur, doek om 14.30 uur

Toegang: € 10 – inclusief koffie met

gebak tijdens de pauze

Uitnodiging algemene vergadering 21 februari

De stedelijke seniorenraad nodigt

elke senior (55+) uit op de algemene

vergadering op vrijdag 21 februari

om 14.30 uur in het Stadhuis

(feestzaal).

De vergadering wordt afgesloten

met een drankje. Iedereen welkom!

Carnaval: wie wordt seniorenprinsenpaar?Op zondag 2 februari vindt de zevende editie van de carnavalverkiezing van het

senioren prinsenpaar plaats.

Ben je 55 jaar of ouder en wens je met je partner, vriend(in), familielid deel te

nemen aan het carnavalgebeuren te Blankenberge? Stel je dan samen kandidaat

voor de verkiezing van het seniorenprinsenpaar 2014. Tussen enkele leuke

opdrachten door die de kandidaten moeten uitvoeren, kan er naar hartenlust

gedanst worden. Uiteraard zijn ook niet-kandidaten meer dan welkom op dit brui-

sende carnavalsfeest dat mee wordt georganiseerd en geregisseerd door de

Confrérie van de Leute.

2 februari - CC Casino – Consciencezaal - deuren 13 uur,

voorstelling kandidaten 13.30 uur

Toegang: € 4 – inclusief belegd broodje

Kandidaturen indienen kan tot uiterlijk 20 januari.

Blijf op de hoogte!Wil je op de hoogte blijven van alle seniorenactiviteiten die het stadsbestuur en

de seniorenraad organiseren? Stuur je e-mailadres naar

[email protected] en ontvang de maandelijkse digitale nieuwsbrief!

Senioren op stap

INFO, TICKETS EN INSCHRIJVEN ALLE SENIORENACTIVITEITENStadhuis Blankenberge - dienst onthaal

tel. 050 42 99 42 - [email protected]

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 11.30 uur

30

Sociaal

Page 31: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Kringwinkel ’t Rad en Jobkracht 10 bieden perspectief voor mensen met grotere afstand tot arbeidsmarktNiet iedereen kan vanuit een situatie

van langdurige werkloosheid meteen

overstappen naar een job. Jobkracht 10

en Kringwinkel ’t Rad organiseren

daarom samen het werkatelier.

Het werkatelier vindt plaats in de

bovenzaal van het Kringwinkel in de

Ambachtstraat 5. In dit werkatelier kun-

nen mensen enkele halve dagen per

week aan de slag als voorbereiding op

een tewerkstelling. Er worden kleine

eenvoudige opdrachten uitgevoerd

met de bedoeling om te uit te zoeken

wat mensen aankunnen van werk, hen

arbeidsattitudes aan te leren en zin te

geven in werk!

Al heel wat deelnemers stroomden

door naar een job. Een voorbeeld van

hoe organisaties de handen in elkaar

slaan om een perspectief te bieden aan

langdurig werkzoekenden.

INFO

Eveline Vanmassenhove Kringwinkel ’t Rad - tel. 050 34 54 74

Bieke Coens Jobkracht 10 - Werkwinkel - tel. 050 43 12 66

Het vrijwilligersloketSinds begin 2013 draait het vrijwilligersloket in de Werkwinkel op volle toeren. Mensen die als vrijwilliger

wensen te werken in één van de OCMW-diensten kunnen zich daar nog altijd aanmelden.

WAT DOET HET OCMW VOOR ZIJN VRIJWILLIGERS?Je wordt opgenomen in het team en je

krijgt ondersteuning van het dienst-

hoofd. Je bent verzekerd en krijgt een

opleiding. Jaarlijks word je in de wat-

ten gelegd met een verwenactiviteit.

Je bent belangrijk en je stem telt mee!

WAT KAN JIJ ALS VRIJWILLIGER BIJ HET OCMW DOEN?

– Buitenschoolse opvang ’t Loavertje:

kinderen brengen naar de dansles

of muziekschool, hulp bij activiteiten

en bij maaltijden,

huiswerkbegeleiding, voorlezen,…

– Kinderdagverblijf ‘t Schelpje: hulp

bij voorleesmomentjes,…

– Dienstencentrum De Bollaard:

tuinonderhoud, …

– Dagverzorgingscentrum de

Vierboete: hulp bij activiteiten,

begeleiden van en wandelen met

senioren, al dan niet met

rolwagen,…

– Woonzorgcentrum de Strandjutter:

hulp bij activiteiten van het

animatieteam, begeleiden bij

uitstappen

HET OCMW ZOEKT OOK NOG VRIJWILLIGERS VOOR NIEUWE PROJECTEN:

– begeleiders van de Digihulp (hulp bij

computerproblemen) in het Digi-

ateljee in dienstencentrum

De Bollaard

– begeleiders van de praatgroep van

de anderstaligen van Jobkracht 10 in

de Werkwinkel

– begeleiders van nieuw project ’t

Kindernestje (begeleiden van het

wekelijks ontmoetingsmoment en

buitenhuisactiviteiten) in

kinderdagverblijf ’t Schelpje

Meer informatie over al deze OCMW-

projecten vind je op www.ocmw-blan-

kenberge.be of bij de respectievelijke

verantwoordelijken van de

activiteitencentra.

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN MAAR WEET JE NOG NIET WAT JE PRECIES KAN DOEN?Contacteer het vrijwilligersloket van

het OCMW in de Werkwinkel

(Kerkstraat 236).

Contactpersoon Veronique Raes

tel. 050 43 12 65

[email protected]

De Werkwinkel één loket voor alles over werk!

31

Sociaal

Page 32: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Info & openingsurenWerkwinkel – Kerkstraat 236 – www.werkwinkel.be

Algemeen nummer 050 43 12 04

PWA 050 43 12 70

VDAB 050 43 12 04

OCMW Jobkracht 10 050 43 12 66

Dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip 050 43 12 71

Openingsuren

Werkwinkel: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur.

(Namiddag: enkel op afspraak.)

PWA: maandag & dinsdag van 9 tot 12 uur.

(Namiddag: 13 tot 16 uur: enkel op afspraak.)

’t Schoonschip: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

(Donderdagnamiddag gesloten)

Met een woordje Nederlands gaan alle deuren open!

De kennis van de taal is eerste stap op

weg naar integratie in de

Blankenbergse gemeenschap!

In de Werkwinkel zitten mensen die je

verder kunnen helpen en ook onder-

zoeken of je vrijstelling kunt krijgen

zodat je geen lesgeld moet betalen.

Alle lessen Nederlands worden gege-

ven in dienstencentrum De Bollaard in

de K. Albertlaan 112.

INFO EN INSCHRIJVEN

Sandra Dhauw – tel. 050 43 12 68 (enkel voor klanten van Jobkracht 10)

Fabienne Potier - tel. 050 43 12 04 (alle andere cursisten)

Wil je Nederlands leren op een makke-

lijker tempo? Het centrum voor basis-

educatie Open School geeft ook les-

sen Nederlands voor anderstaligen.

INFO

Open School – T 050 34 15 15 [email protected]

Zitdagen in de WerkwinkelVzw Efrem (hulp aan (ex-)zelfstandigen)

Elke 3e dinsdag van de maand van 14 tot 16.30 uur, eventueel op afspraak:

tel. 057 44 64 78

Huis van Defensie

Op afspraak – tel. 050 36 62 70.

Dienst opvanggezinnen KAV – opgelet: dag en uur gewzijzigd!

Elke woensdag van 10.30 tot 12 uur, eventueel op afspraak: tel. 050 41 51 95

Huis van het Nederlands:

Woensdag of vrijdag, voor exacte data: tel. 050 43 12 04

GTB (trajectbegeleiding voor mensen met een arbeidshandicap)

Op afspraak - tel. 051 25 32 25

Zitdagen pensioenenWil je meer informatie over jouw

persoonlijk pensioendossier, kom

dan naar de zitdagen voor pensioe-

nen die plaatsvinden in het stadhuis

(raadzaal). Je kunt er gratis terecht

voor informatie in verband met

berekening, herziening en afwer-

king van je pensioen als loontrek-

kende of zelfstandige.

LOONTREKKENDEN: NIEUWE REGELING!Vanaf 1 oktober 2013 vindt de zitdag

voor loontrekkenden plaats elke

tweede dinsdag van de maand van

9 tot 12 uur én van 13.30 tot 16 uur.

– 14 januari

– 11 februari

– 11 maart

ZELFSTANDIGENelke tweede dinsdag van de maand

van 10 tot 12 uur.

– 14 januari

– 11 februari

– 11 maart

Kun je niet naar de zitdagen komen?

Maak dan een afspraak met het regio-

naal kantoor van de Rijksdienst voor

Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut

voor Sociale Verzekeringen der

Zelfstandigen te Brugge.

INFO

Loontrekkenden: RVP Brugge Torhoutsesteenweg 281 - 8200 Brugge (Sint Andries) - tel. 050 40 62 60 [email protected] - www.rvp.fgov.be Zelfstandigen: RSVZ Brugge Abdijbekepark 2 8200 Brugge (Sint Andries) – tel. 050 30 53 11 [email protected]

32

Sociaal

Page 33: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Carnavalsduik 2014Ijsberen in de NoordzeeZaterdag 8 maart - 15 uurZaterdag 8 maart vindt in Blankenberge de zevende editie van de Carnavalsduik plaats: de ideale afsluiter

van de krokusvakantie!

Als deelnemer geniet je van het gekende saunagevoel door mee te doen aan de verkwikkende opwarming

om daarna af te koelen in het ijskoude Noordzeewater. Vind je dit toch allemaal te vergaand, dan kun je als

toeschouwer van op de pier, strand of zeedijk meegenieten van dit spektakel. Feest mee in de Noordzee op

de gezelligste ijsberenduik van het jaar.

PROGRAMMA 13 uur: start inschrijvingen in het

TMVW-Noordzeebad of op rotonde

Pier. Omkleden kan in het TMVW-

Noordzeebad of in de tenten op het

strand.

14.30 uur: verzamelen in het startvak

op het strand ten westen van de Pier

voor de carnavaleske opwarming.

15 uur: carnavalsduik

Nadien warme Cécémel en jenever

voor alle deelnemers +

verrassingsgeschenk.

15.30 uur: mogelijkheid tot gratis

warme duik in het TMVW-

Noordzeebad voor alle deelnemers.

16 uur: gratis drankje voor alle deelne-

mers aan de carnavalsduik ter gele-

genheid van de Prinsenverbranding

19 uur: Prinsenverbranding gevolgd

door vuurwerkspektakel op het strand

DEELNAME: 1 EUROElke deelnemer die het ijskoude zee-

water trotseert krijgt:

– een leuke carnavalsduikverrassing

– een carnavaleske opwarming

– ijskoud Noordzeewater – een warme Cécémel en/of jenever

om de emoties door te spoelen

– mogelijkheid tot gratis warme duik

in het TMVW-Noordzeebad

– een gratis drankje ter gelegenheid

van de Prinsenverbranding

INFO

Sportdienst - tel. 050 41 56 34 http://sport.blankenberge.be

Beelden © Ph. Vermeulen

33

Sport

Page 34: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Sporttrofee en trofee van verdienste: nieuw reglementDe uitreiking van de sporttrofeeën 2013, vindt plaats op 28 maart 2014

om 20 uur in het stadhuis. Kandidaturen hiervoor moeten ingediend

worden vóór 20 januari 2014.

Het reglement over de toekenning van de verschillende sporttrofeeën werd

onlangs volledig herzien. De belangrijkste trofeeën die toegekend worden

volgens dit reglement zijn:

– Sporttrofee

Voor de beste sportieve prestatie van

het betreffende jaar.

Doelgroep: heren, dames en ploegen

in de categorie volwassenen/

senioren.

De winnaar ontvangt de Sporttrofee

plus een geldprijs van minimum 250

euro. Voor de tweede en derde plaats

is er een aandenken.

– Trofee Beloftevolle Jongere of Ploeg

Voor de beste sportieve prestatie van

het betreffende jaar.

Doelgroep: heren, dames en ploegen

in de categorie jeugd.

De winnaar ontvangt de Sporttrofee

plus een geldprijs van minimum 100

euro. Voor de tweede en derde plaats

is er een aandenken.

– Trofee Bijzondere Prestatie of

Sportieve loopbaan

– Trofee Verdienste voor de Sport

Voor personen die zich op bestuurlijk

vlak of als vrijwilliger hebben ingezet

voor hun vereniging.

– Sportverdienste voor Schoolsport

Voor leerlingen die zich op sportief

vlak hebben gemanifesteerd binnen

het schoolsportgebeuren.

Het volledige reglement waarin je alle voorwaarden vindt waaraan de kandida-

ten moeten voldoen, kun je opvragen bij de Sportdienst of vind je op

http://sport.blankenberge.be

Kandidaturen, met als bijlage de beschrijving van de prestatie of verdienste,

foto’s en persartikelen, bezorg je voor 20 januari 2014 en uitsluitend schriftelijk of

via mail aan: Stedelijke Sportraad - TMVW-Noordzeebad -

A. Van Ackersquare 1 - 8370 Blankenberge - [email protected]

INFO

Sportdienst – tel. 050 41 56 34 – [email protected] - http://sport.blankenberge.be

Sport Overdag Tennis: nieuwe lessenreeksOp 9 januari start een nieuwe reeks

tennislessen binnen het Sport

Overdag- programma. De lessenreeks

loopt nog tot 22 mei.

De lessen vinden telkens plaats op

donderdagvoormiddag van 9 tot 10 uur

of van 10 tot 11 uur. Er worden maximum

8 deelnemers per les toegelaten.

Vooraf inschrijven noodzakelijk!

Inschrijven kan vanaf vrijdag 3 januari

om 8.30 uur in het

TMVW-Noordzeezwembad.

BK Biljart 20145 tot en met 12 januari 2014

CC Casino Blankenberge

vanaf 11 uur - gratis toegang

INFO

www.kbbb-frbb.be

TMVW-Noordzeebad OpeningsurenKERSTVAKANTIE

21 DECEMBER TOT 5 JANUARI

ZA 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 18.45 u.

ZO 09.00 - 12.15 u.

MA 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 18.30 u.

DI 08.30 - 10.00 u. (enkel 50+)

10.00 - 11.45 u.

14.00 - 17.00 u.

WO GESLOTEN

DO 09.00 - 12.15 u.

VR 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 19.15 u.

OPGELET! 24 & 31 december open tot 17 uur!

25 december & 1 januari: gesloten!

KROKUSVAKANTIE

1 TOT 9 MAART

ZA 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 18.45 u.

ZO 09.00 - 12.15 u.

MA 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 18.30 u.

DI 08.30 - 10.00 u. (enkel 50+)

10.00 - 11.45 u.

14.00 - 19.45 u.

WO 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 19.45 u.

DO 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 18.30 u.

VR 09.00 - 11.45 u.

14.00 - 19.15 u.

INFO

Sportdienst - tel. 050 41 56 34 http://sport.blankenberge.be [email protected]

34

Sport

Page 35: Info Blankenberge januari februari maart 2014

INFO

Jeugddienst Blankenberge – J.I.C. ’t Loft – Van Monsstraat 19 – tel. 050 42 82 23 – [email protected] - http://jeugd.blankenberge.be

Film op woensdag!CC Casino / Roeschaertzaal

Epic29 januari 2014 14 tot 15.45 uurvanaf 6 jaar – Vlaamse versie

Monsters University26 februari 2014 14 tot 15.40 uurvanaf 6 jaar - Vlaamse versie

Jets – Vliegende helden26 maart 201414 tot 15.30 uurvanaf 6 jaar - Vlaamse versie

Toegang: met jeugdpas: 3 euro - zonder jeugdpas: 6 euro

taARTmix 23 december 2013 CC Casino

Je krijgt de kans om kunst op ver-

schillende manieren te ontdekken.

Tal van workshops dompelen je

onder in de kunstwereld. Beeld,

theater, muziek, dans, knutselen, …

zorgen ervoor dat jij je één dag als

een echte kunstenaar voelt.

Leeftijd 6 t.e.m. 11 jaar (’07, ’06,

’05, ’04, ’03)

Wanneer 23 december 2013 van

8.45 tot 16 uur

Prijs met jeugdpas: 5,50 euro

- zonder jeugdpas: 11 euro

Inschrijven vooraf ver-

plicht! Dit kan op de

jeugddienst tot en met

18 december 2013.

Tip! Breng een lunchpakket en

voldoende drank mee.

De jeugddienst zorgt voor

een kopje soep, een zoete

lekkernij en een drankje!

Malle Merlijn en de Magische School voor Toverzwets Familievoorstelling / CC Casino / 6 maart 2014 – 14 uurVRIENDSCHAP EN DIVERSITEITMalle Merlijn is de eeuwige tove-

naarsleerling en reist de wereld

rond om zich te bekwamen in

magie, alchemie en toverkunst.

Spreuken en goocheltrucs misluk-

ken vaker dan hem lief is en zijn

betoverde vrienden dwarsbomen

hem voortdurend: de doodskoppen

Pats, Pots en Pets willen nooit hun

tanden poetsen, Vladimir de kikker

heeft zijn lange tong verloren en

weigert om in een prinses te veran-

deren, Marie-Antoinette de muzi-

kale muis hallucineert van een over-

dosis schimmelkaas, en Tony de trol

wil liever fotomodel worden. Een

avontuur vol magische stunts en

bizarre vriendschappen.

Toegang: met jeugdpas: 3 euro - zonder jeugdpas: 6 euro

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar – speelduur: 50 minuten, geen pauze

35

Jeugd

Page 36: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Geslaagd halloweenfestivalVoor de vierde maal koos de jeugddienst voor de formule van een halloween-

festival bestaande uit een halloweenfilm, -buffet en -fuif. De middenstandsraad

zorgde opnieuw voor een erg geslaagd halloweendessertbuffet met als afsluiter

een spookachtige halloweenfuif waar de kinderen hun energie kwijt konden.

4e kwistetnog-quizZaterdag 5 april 2014 vindt om

19.30 uur in het Casino van

Blankenberge Kwistetnog plaats.

De quiz, georganiseerd door de

Blankenbergse jeugdraad, is al toe

aan zijn vierde editie. De beste quiz-

zers gaan die avond naar huis met

leuke prijzen!

PRAKTISCHDeelnemen kost 4 euro per ploeg -

maximum 4 personen per ploeg

INSCHRIJVENInschrijven kan tot 2 april 2014 via

[email protected] of via www.

jeugdraadblg.be

Lenteleute 2014De jeugddienst is volop bezig met het uitwerken van een gevarieerd

programma voor de paasvakantie. Alle kinderen kunnen deelnemen

aan de superleuke speelpleinwerking Speelberge en/of aan de dolle

activiteiten van Grabbelpas. Jongeren kunnen kiezen uit het actief

pakket van Swap.

Het volledige aanbod vind je vanaf half februari in de folder die verdeeld wordt

via de scholen en alle andere kanalen.

Telefonisch inschrijven?

zaterdag 15 maart 2014 tussen 8 en 10 uur op het nummer 070 22 20 29

Persoonlijk inschrijven?

vanaf maandag 17 maart 2014 tijdens de kantooruren

Voor wie?

Alle kinderen en jongeren geboren tussen 1996 en 2009.

VOORAFINSCHRIJVENVERPLICHT

36

Jeugd

Page 37: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Jeugdpas 2014Voor alle activiteiten van 2014 geldt de nieuwe jeugdpas die te

verkrijgen is vanaf maandag 27 januari. De jeugdpas wordt niet

verkocht tijdens de activiteiten. Je bent verplicht vooraf een jeugdpas

aan te schaffen om te kunnen deelnemen aan Speelberge, Grabbelpas

en Swap. Wacht dus niet te lang!

WATDe jeugdpas is een verzamelnaam voor

twee passen: de Grabbelpas en de

Swappas. Op de pas staan al je per-

soonlijke gegevens vermeld. Een jaar

lang kun je deelnemen aan een afwis-

selend en boeiend vrijetijdsaanbod,

georganiseerd door de jeugddienst.

VOOR WIE? – Grabbelpas

kinderen van 4 tot en met 12 jaar

– Swappas

jongeren van 13 tot en met 16 jaar

PRIJS?€ 5

VOORDELEN? – Bij deelname aan activiteiten

georganiseerd door de jeugddienst

krijg je een fikse korting.

– Bij deelname aan Speelberge geniet

je gratis van het aanbod workshops

en voorstellingen.

– Bij deelname aan bepaalde

activiteiten van andere stadsdiensten

krijg je eveneens korting.

– Je ontvangt kortingsbonnen voor

lokale kinder- en jongerenattracties.

– Bij aankoop van een Grabbelpas

ontvang je een folder vol kortingen

en tips.

Buitenspeeldag 2014Speelplein ’t Veermeer (Park De Craene) – 2 april 2014 van 14 tot 16.30 uur

Net als vorig jaar wordt Park De

Craene omgetoverd tot een heus

opblaasbaar pretpark met allerhande

attracties. Probeer je vriendje of vrien-

dinnetje van zijn plaats te zwieren met

de slingerball. Een parcours afleggen

kun je op de junglerun. Een sprongetje

wagen, kun je op twee verschillende

springkastelen en de speelberg. Je

krachten kun je testen op de benji-run.

Een balletje trappen in een reuzen-

groot tafelvoetbalspel of een balletje

werpen in een opblaasbare basket-

ring. Maar dit jaar is er nog veel meer.

Je kan een heus klimparcours

afleggen op enkele meters hoogte.

Ook aan de creatievellingen werd

gedacht. Klutske brengt korte wok-

shops op ieders maat. Kortom

keuze genoeg. Afkomen is de

boodschap!

37

Jeugd

Page 38: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Folder in de kijkerVind ik leukVEILIG INTERNET, GSM EN SOCIALE NETWERKENSurfen op internet, chatten en sms-

en met vrienden, nieuwtjes delen op

Facebook en tweets de wereld

insturen is leuk. De communicatie-

technologie verandert snel. Daar is

niets op tegen! Het gaat dan ook

allemaal zo eenvoudig. Deze folder

legt uit hoe je veilig met elkaar

sms’t, facebookt en chat. Zonder dat

je er achteraf spijt van hebt.

Deze folder kan een belangrijke stap

zijn om je rond dit thema te informe-

ren en/of sensibiliseren. Er staan

eveneens interessante websites in

waar je extra informatie met betrek-

king tot dit thema kan terugvinden.

STAP EENS BINNEN BIJ HET JIP!In het Jongereninformatiepunt kan

je informatie opzoeken in folders of

op het internet, maar je kan er ook

terecht voor een gesprek. De JIP-

medewerkers helpen je met je vra-

gen en zoeken samen naar een ant-

woord op je vraag of oplossing voor

je probleem. Binnenstappen in een

JIP is helemaal gratis.

INFO

JIP Blankenberge - Van Monsstraat 19 tel. 050 42 82 23 - [email protected]

Installatie kindergemeenteraad BlankenbergeIn de raadszaal van het stadhuis

vond op maandag 18 november de

installatie van de kindergemeente-

raad plaats. In het 4e, 5e en 6e

leerjaar van alle basisscholen van

Blankenberge werden er in sep-

tember verkiezingen gehouden.

Per klas kon er 1 effectief lid en 1

plaatsvervangend lid verkozen

worden. In totaal werden er 35 kin-

deren verkozen (19 effectief en 16

plaatsvervangend). Tijdens de

installatievergadering kregen alle

effectief verkozen kinderen de

kans om zichzelf kort voor te stel-

len en vertelden ze elkaar waarom

zij zich verkiesbaar hebben

gesteld. Daarna volgde er een

interne verkiezing.

De kinderburgemeester werd Nick

De Baets. Kinderschepenen wer-

den Wouter Serruys, Emma

T’Joens, Amy Dubois, Jarno Maene,

Karo Van Ryssel en Luna

Verstraeten. De overige kinderen

zullen zetelen als kinderraadsle-

den. Elk lid beloofde zich een

schooljaar lang in te zetten voor

alle kinderen van Blankenberge.

De jeugdige raadsleden zijn super-

gemotiveerd en hebben in overleg

een lijst met werkpunten en initia-

tieven samengesteld. Als hoofd-

thema voor het werkjaar 2013–2014

werd ‘jeugdruimte’ naar voor

geschoven.

Door hun deelname aan de kinder-

gemeenteraad leren de kinderen

met elkaar te overleggen over hun

wensen, ideeën en problemen. Ze

komen in contact met andere kin-

deren en ervaren dat ook zij

bepaalde wensen, ideeën of pro-

blemen hebben. Ze leren spreken

in het openbaar maar bovenal leren

ze ook effectief naar oplossingen

zoeken. De kinderen krijgen een

goede kijk op het functioneren van

een gemeentebestuur en verwer-

ven zo inzicht op de wijze waarop

vragen of noden van de bevolking

(in dit geval van de kinderbevol-

king) in haalbare concrete voorstel-

len worden uitgewerkt.

38

Jeugd

Page 39: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Speelpleinwerking SpeelbergeOpeningsuren krokus- en paasvakantie

– Speelberge is open van 8 tot 16.30 uur op weekdagen.

De speelpleinwerking is gesloten tijdens het weekend en

op feestdagen.

– Voor en na de speelpleinwerking biedt de jeugddienst

buitenschoolse opvang aan op dezelfde locatie. Voor-

opvang van 7 tot 8 uur, naopvang van 16.30 tot 17.30 uur.

– Krokusvakantie = van 3 tot en met 7 maart 2014

– Paasvakantie = van 7 tot en met 18 april 2014

Voor wie?Voor alle kinderen geboren tussen 2002 t.e.m. 2009.

Jongere schoolgaande kinderen (geboren in 2010 & 2011)

kunnen voltijds terecht in de buitenschoolse opvang

’t Loavertje.

Waar? Nieuwe locatie!!d’Oefenschool – Van Maerlantstraat 1

tel. 0473 30 06 65 – [email protected]

Inschrijven & infoInschrijven gebeurt per kalenderjaar en kan enkel door per-

soonlijk langs te komen in de jeugddienst. Je bent automa-

tisch ingeschreven voor alle vakantieperiodes in 2014.

Aankoop van jeugdpasje is verplicht om te kunnen deelne-

men aan de speelpleinwerking.

Tarief SpeelbergeGewoon tarief: € 5,50 per dag, per kind

Sociaal tarief*: € 4 per dag, per kind

Jeugdpas: € 5 per kalenderjaar, per kind

Tarief inclusief:

– verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke

aansprakelijkheid

– 2 drankjes + 2 koekjes of fruit

– activiteitenaanbod

– begeleiding van 8 tot 16.30 uur

– spelmateriaal

BetalenNa de vakantie krijg je een factuur die je kunt betalen per

overschrijving.

*Sociaal tarief = voor gezinnen waarvan het bruto belastbaar jaarinkomen

niet hoger is dan 17.000 euro plus 3000 euro extra per gezinslid en het

totaal niet geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1000 euro.

Enkel en alleen een kopie van het aanslagbiljet telt als bewijsstuk. Deze

kopie moet uiterlijk de laatste dag van de werkingsperiode in het bezit

zijn van de jeugddienst.

INFO Jeugddienst - Van Monsstraat 19 – tel. 050 42 82 23 [email protected].

OPENINGSUREN Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12 uur & 13.30 tot 17.15 uur, donderdag: tot 19.30 uur

OPENINGSUREN TIJDENS SCHOOLVAKANTIESElke werkdag: open voor publiek van 8.30 tot 12 uur, telefonisch bereikbaar: van 13.30 tot 16.30 uur (tel. 050 42 82 23) altijd via mail bereikbaar: [email protected]

Tarief opvangVooropvang: € 1,50 per kind, per dag

Naopvang: € 1,50 per kind, per dag

Tussen 7 en 8 uur en 16.30 en 17.30 uur betaal je € 1,50

ongeacht de duur van aanwezigheid.

Boete bij laattijdig ophalen: € 15 per kind, per dag

39

Jeugd

Page 40: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Een uitdaging als geen anderEr zal nauwelijks protest rijzen tegen

de stelling dat afval een onderwerp is

waar iedereen mee wordt geconfron-

teerd maar waarbij iedereen het liefst

van al er zo snel, zo gemakkelijk en zo

goedkoop mogelijk van af geraakt.

Het is evenwel een ommekeer om

afval niet als last, maar als uitdaging te

beschouwen. Een uitdaging waar

iedereen dan ook wordt bij betrokken

en zijn deel in heeft, wat zich intussen

ook vertaalt in regelgeving. Zo is de

term ‘afvalbeheer’ geëvolueerd naar

‘materialenbeheer’, wat benadrukt dat

voor heel wat producten en fracties

via hergebruik een nieuw leven start.

Om een beeld te vormen: in

Blankenberge werd in het jaar 2012

ca. 10.500.000kg afval geproduceerd

dat op één of andere wijze werd inge-

zameld door de stad of door de door

hen aangestelde diensten. Dit komt

neer op ca. 544kg per inwoner of

1,5kg/inwoner/dag.

InzamelingHet verzamelen en afvoeren van het

afval te Blankenberge vergt de nodige

organisatie. Naast de huis-aan-huisop-

halingen van afvalstoffen en de inza-

meling via het stedelijk containerpark

staan er (in winterregime) verspreid

over de stad om en bij de 244 afvalre-

cipiënten opgesteld, waarvan in totaal

164 waarin je op reglementaire wijze

hondenpoep kan deponeren. Binnen

de bebouwde kom betekent dit dat

een hondenbaasje of -bazinnetje

naast de eigen vuilnisbak, binnen een

straal van 200m altijd met zijn/haar

zakje in een recipiënt op het openbaar

domein terecht kan.

Bovenop deze recipiënten worden in

de zomerperiode nog bijkomend 250

zwerfvuilbakken opgesteld op het

strand. Het is dan ook onnodig, en

trouwens verboden, om zakjes in een

straatkolk te deponeren gezien dit

aanleiding geeft tot verstoppingen en

bijhorende wateroverlast.

Het is bovendien te allen tijde

verboden om huishoudelijk afval in de

zwerfvuilbakjes te deponeren, daar-

voor dien je altijd gebruik te maken

van de huis-aan-huisophalingen.

De plaatsing van de recipiënten in

Blankenberge is een dynamisch gege-

ven dat gestoeld is op ervaringen en

op de mogelijkheden die de omgeving

biedt.

De huis-aan-huisophalingen van het

huishoudelijk afval gebeuren volgens

vooraf vastgestelde schema’s, die je

kunt terugvinden op de afvalkalender.

Deze regeling ligt hoger dan de voor-

geschreven minimumfrequenties en

biedt voor het overgrote deel van de

bevolking een passende oplossing.

Voor meer op maat gemaakte opha-

lingen kan je altijd terecht bij de

erkende (private) ophalers van afval-

stoffen om een aangepast pro-

gramma te volgen. Opgelet: de regel-

geving schrijft voor dat de stad enkel

mag instaan voor de inzameling van

afvalstoffen van particuliere oor-

sprong (of de ermee gelijkgestelde

afvalstoffen) en, tenzij er een afzon-

derlijke bedrijfsentiteit wordt opge-

richt, geen bedrijfsafvalstoffen mogen

worden ingezameld. Als stad wordt

dan ook een algemeen geldende

oplossing voorzien en een platform

aangereikt waarbij het meeste afval

van particuliere oorsprong vlot kan

worden ingezameld.

Ondergrondse containersMomenteel wordt, in nauwe samen-

werking met de afvalintercommunale

IVBO, een opdracht voorbereid om

een eerste afval(sorteer)straat met

ondergrondse containers te realiseren

in de omgeving van de haven.

Daarbij is er specifiek aandacht voor

volgende aspecten:

– Inzameling diverse fracties en

nauwkeurigheid: het kan bijvoorbeeld

niet de bedoeling zijn dat restafval in

een PMD-container belandt.

– Locaties: de containers moeten

eenvoudig toegankelijk zijn, zowel

voor de gebruikers als de ophalers.

Daarbij moet rekening gehouden

worden met de aanwezigheid van

ondergrondse elementen (kabels,

leidingen, structuren, nabijheid

beschermde gebouwen, …).

– Robuustheid: rekening houdend met

de zilte zeelucht en de aanwezige

wind dient elke installatie hiervoor

geschikt te zijn.

– Automatische opvolging van de

vullingsgraad van de containers: op

die manier kunnen de ophaaldiensten

optimaal worden uitgestuurd.

– Betaalsystemen: munten bieden een

eenvoudige oplossing maar zijn

gevoelig aan vervuiling,

betaalkaarten kunnen een optie zijn.

In elk geval moet hierbij rekening

Afval

40

Praktisch

Page 41: Info Blankenberge januari februari maart 2014

gehouden worden met de in de

regelgeving opgenomen vork over

tarifering voor het afval (vb.

restafval: 0,10 - 0,30 euro per kg of

0,75 - 2,25 euro per 60 liter).

– Esthetiek: het is de bedoeling een

verzorgde component op het

openbaar domein te installeren.

Voldoende zichtbaar dus maar niet

storend.

– Volume: er moet gestreefd worden

naar een optimale vulcapaciteit

zodat er voldoende afval kan

worden gedeponeerd. Terzelfder

tijd mogen deels gevulde

containers niet te lang blijven staan

omdat dit mogelijk kan leiden tot

geurhinder.

INFO OF OPMERKINGEN OVER DE INZAMELING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL?

Afdeling Beheer Openbaar Domein en Installaties (BODI) – tel. 050 41 37 19 [email protected]

Huisvuilophalingen JANUARI - FEBRUARI - MAART 2014

Informatie over de praktische rege-

ling (frequentie, datum, uur, sorteer-

regels, aanbiedingsvoorwaarden,…)

voor alle voorziene ophalingen vind

je in de afvalkalender. Raadpleeg je

afvalkalender dus regelmatig!

Alle sorteerregels voor PMD en

papier en karton vind je ook op de

sorteerwijzer in je afvalkalender!

Hierop zie je wat wel of niet in de

blauwe PMD-zak mag of wat je mag

aanbieden bij de ophaling van papier

en karton. Een handig hulpmiddel!

Opgelet: zet je vuilniszak buiten zo

dicht mogelijk bij het voorziene

ophaaluur. Op een verkeerde manier

(bv. verkeerde datum, plaats of uur)

afval buitenplaatsen = sluikstorten!

opgelet: zone 1:OPHALING PAPIER & KARTON OP

VRIJDAG 3 JANUARI IN PLAATS

VAN WOENSDAG 1 JANUARI!

nachtophaling!Start zomeruur (31 maart) =

start nachtophaling!

LEGENDE

■ Restafval

■ Bedrijfsafval

■ PMD

■ Papier en karton

■ Grofvuil

tweemaandelijks vanaf 7 uur

■ Snoeihout

1 keer per maand vanaf 7 uur

KGA (klein gevaarlijk afval)

1 keer per maand op het

containerpark

KGA wijkinzamelingen:

Maandag 10 februari

– 13 – 14 u.: Willem Tellstraat

(aan d’Hoogploate)

– 14.15 - 15 u.: Grote Markt

Weet je niet goed tot welke

zone jouw straat behoort?

Surf dan snel naar www.ivbo.be!

Alle huis-aan-huisinzamelingen gebeuren door IVBO (Intergemeentelijk samen-

werkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en

Ommeland). Het gaat om de ophaling van papier en karton, PMD, restafval van

particulieren, met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval, grofvuil en

snoeihout. Vragen of problemen in verband met de huis-aan-huisophalingen?

Bel het gratis nummer van IVBO: 0800-97 238 (bereikbaar van 8 tot 16.30 uur).

ZONE 1: JANUARI - FEBRUARI - MAART

ZONE 2: JANUARI - FEBRUARI - MAART

NOVEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

OKTOBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Stopnacht-

ophaling

DECEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MEI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUNI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

APRIL

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SEPTEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

30

AUGUSTUS

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JULI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JANUARI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05

06 07 08 09 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

FEBRUARI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

MAART

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Startnacht-

ophaling

10

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

GROFVUIL & METALEN

Tweemaandelijks vanaf 7 uur Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden vermeld op keerzijde!

SNOEIHOUT

1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en september)

Op 9 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Winteruur = winterregime = dagophaling Zomeruur = zomerregime = nachtophaling

Opgelet! Ophaling P&K op vr 3/1 i.p.v. wo 1/1.

KGA

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

Wijkinzameling: zie keerzijde

= Restafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoor particulieren van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienen liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

= Bedrijfsafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoorhandelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienenliefst aanbieden zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

• Campingbezoekersmogenenkelgebruikmakenvanbedrijfsafvalzakken.

HUISVUIL

HUISVUIL VANPARTICULIEREN

HUISVUIL VANHANDELAARS

Van 1/1 t.e.m. 29/3van 27/10 t.e.m. 31/12maandag vanaf 7 uur

Van 30/3 t.e.m. 25/10Nachtophaling

maandag vanaf 00.15 uur

van 2/6 t.e.m. 26/9extra nachtophaling elke vrijdag vanaf 00.15 uur

AFVALKALENDER 2014BLANKENBERGE

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

1

GROFVUIL & METALEN

Tweemaandelijks vanaf 7 uur Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden vermeld op keerzijde!

SNOEIHOUT

1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en september)

Op 9 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Winteruur = winterregime = dagophaling Zomeruur = zomerregime = nachtophaling KGA

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

Wijkinzameling: zie keerzijde

DewijkengelegentennoordenvandelijndielooptoverdeKoningAlbertI-laan,KoningLeopoldIIIplein,Kerkstraat(totaandeZuidlaan),

Zuidlaan,Vredelaan,Koninklijkelaan(genoemdestrateninbegrepen).

= Restafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoor particulieren van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienen liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

= Bedrijfsafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoorhandelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienenliefst aanbieden zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

• Campingbezoekersmogenenkelgebruikmakenvanbedrijfsafvalzakken.

HUISVUIL

HUISVUIL VANPARTICULIEREN

HUISVUIL VANHANDELAARS

Van 1/1 t.e.m. 29/3van 27/10 t.e.m. 31/12maandag vanaf 7 uur

Van 30/3 t.e.m. 25/10Nachtophaling

maandag vanaf 00.15 uur

van 2/6 t.e.m. 26/9extra nachtophaling elke vrijdag vanaf 00.15 uur

www.fostplus.beBLANKENBERGE

Voor bijkomende inlichtingen:IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Bruggetel.: 050-45 63 11, gratisnummer:0800-97238•[email protected]

Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. het containerpark:Beheer openbaar domein en installaties, Blankenberge tel.:050-413719•[email protected] Leefmilieu Blankenberge, tel.: 050-42 99 42

www.ivbo.beKijk binnenin voor bijkomende informatie!

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

GROFVUIL & METALEN

Tweemaandelijks vanaf 7 uur Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden vermeld op keerzijde!

SNOEIHOUT

1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en september)

Op 9 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Winteruur = winterregime = dagophaling Zomeruur = zomerregime = nachtophaling KGA

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

Wijkinzameling: zie keerzijde

MEI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JUNI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

APRIL

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

JANUARI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05

06 07 08 09 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

FEBRUARI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

MAART

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

10

NOVEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

OKTOBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Stopnacht-

ophaling

DECEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

AUGUSTUS

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JULI

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Opgelet! Ophaling restafval op woensdag 12/11 i.p.v. dinsdag 11/11. Ophaling P&K op woensdag 24/12 i.p.v. donderdag 25/12.

Startnacht-

ophaling

= Restafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoor particulieren van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienen liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

= Bedrijfsafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoorhandelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienenliefst aanbieden zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

• Campingbezoekersmogenenkelgebruikmakenvanbedrijfsafvalzakken.

HUISVUIL

HUISVUIL VANPARTICULIEREN

HUISVUIL VANHANDELAARS

Van 1/1 t.e.m. 29/3van 27/10 t.e.m. 31/12dinsdag vanaf 7 uur

Van 30/3 t.e.m. 25/10Nachtophaling

dinsdag vanaf 00.15 uur

AFVALKALENDER 2014BLANKENBERGE

Let op! PMD, papier en karton, snoeihout, grofvuil en metalen: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!).

2

GROFVUIL & METALEN

Tweemaandelijks vanaf 7 uur Aanbieden grofvuil en metalen onder de voorwaarden vermeld op keerzijde!

SNOEIHOUT

1 keer per maand, vanaf 7 uur (niet in juni, juli, augustus en september)

Op 9 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw kerstboom aan te bieden op de boordsteen van het voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig is zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Winteruur = winterregime = dagophaling Zomeruur = zomerregime = nachtophaling KGA

1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

Wijkinzameling: zie keerzijde

DewijkengelegentenzuidenvandelijndielooptoverdeA.Ruzettelaan(grensZeebruggetotKoningAlbertI-laan),KoningAlbertI-laan,

KoningLeopoldIIIplein,Kerkstraat(totaandeZuidlaan),Zuidlaan,Vredelaan,Koninklijkelaan(genoemdestratennietinbegrepen).

= Restafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoor particulieren van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienen liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

= Bedrijfsafval

• Enkelaanbiedenindevoorgeschrevenhuisvuilzakkenvoorhandelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge.

• Zakkenpasbuitenplaatsenvanaf21uurdaagsvoordienenliefst aanbieden zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur.

• Campingbezoekersmogenenkelgebruikmakenvanbedrijfsafvalzakken.

HUISVUIL

HUISVUIL VANPARTICULIEREN

HUISVUIL VANHANDELAARS

Van 1/1 t.e.m. 29/3van 27/10 t.e.m. 31/12dinsdag vanaf 7 uur

Van 30/3 t.e.m. 25/10Nachtophaling

dinsdag vanaf 00.15 uur

www.fostplus.beBLANKENBERGE

Voor bijkomende inlichtingen:IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Bruggetel.: 050-45 63 11, gratisnummer:0800-97238•[email protected]

Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. het containerpark:Beheer openbaar domein en installaties, Blankenberge tel.:050-413719•[email protected] Leefmilieu Blankenberge, tel.: 050-42 99 42

www.ivbo.beKijk binnenin voor bijkomende informatie!

Aantal afvalrecipiënten opgesteld te Blankenberge:Glascontainers (bovengronds) 26

Glascontainers (ondergronds) 3

Groencontainers 36

Hondenpoepbuizen 72

Hondentoiletten 22

Hondenloopweide 1

Kledingcontainers 8

Zwerfvuilbakjes 70 (winter)

320 (zomer)

Plan met de exacte locatie van

alle afvalrecipiënten in de stad?

Surf naar

www.blankenberge.be/afval

09/01/2014 VANAF 7 UUR

OPHALING KERSTBOMEN

41

Praktisch

Page 42: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Groepsaankoop groene stroom

Zoals in een vorige Info Blankenberge al werd aangekondigd loopt er

momenteel weer een groepsaankoop voor groene stroom.

In de winter van 2011-2012 organi-

seerde de provincie West-

Vlaanderen voor het eerst een

groepsaankoop groene stroom en

gas. Met de campagne ‘Samen op

weg naar goedkopere groene ener-

gie’, wilde de provincie in samenwer-

king met de POM, inwoners en

ondernemingen de kans bieden om

te besparen op de energierekening

en een inspanning doen voor het

milieu. Intussen zijn we toe aan de

derde editie.

Bij de vorige editie schreven 42.897

gezinnen zich vrijblijvend in voor de

groepsaankoop groene energie en

gas van de Provincie West-

Vlaanderen, waarvan 499 gezinnen

uit Blankenberge. Dit is 8,5% van alle

West-Vlaamse gezinnen. De provin-

cie richtte zich niet alleen op particu-

lieren, maar ook specifiek op kan-

sengroepen en bedrijven. Er

schreven zich 2.469 professionelen

met een beperkt verbruik in.

Door een groot volume gezamenlijk

aan te kopen via een openbare online

veiling wordt een zo gunstig mogelijk

tarief verkregen. Binnen de 20 dagen

kregen alle ingeschrevenen een per-

soonlijk resultaat en konden ze beslis-

sen om de overstap naar de nieuwe

leverancier al of niet te maken. Bijna

60% (25.699 gezinnen) van de

inschrijvers is effectief overgestapt.

Hiervan waren er 11.406 gezinnen die

nog nooit waren overgestapt (44%).

De hoogste besparing bedroeg 959

euro en de gemiddelde besparing 162

euro.

Bij de professionelen met beperkt ver-

bruik zijn er 1.009 bedrijven op het

voorstel ingegaan (41%). De groeps-

aankopen hebben er mede voor

gezorgd dat burgers zich bewuster

worden van hun energieverbruik, de

werking van de energiemarkt en leren

ze ook dat overstappen vlot en

gemakkelijk kan. De loketten waar de

burgers terecht kunnen in bijna alle

gemeenten vormen daarbij een grote

meerwaarde.

DERDE EDITIE: SCHRIJF NOG IN TOT EIND JANUARIWegens het grote succes en de grote

interesse in de groepsaankoop groene

stroom organiseert de Provincie West-

Vlaanderen een derde editie. Het

stadsbestuur Blankenberge heeft

beslist om, net als bij de vorige twee

edities, hieraan mee te werken. Je kan

nog vrijblijvend inschrijven tot en met 5

februari 2014 via de website of in het

stadhuis van Blankenberge (Afdeling

Stedenbouw, R.O. en Milieu op woens-

dagmiddag (van 13.30 tot 17 uur) of op

vrijdagvoormiddag (van 9 tot 11.30 uur).

Op 6 februari is er de online veiling en

kunnen energieleveranciers hun beste

bod doen. Daarna krijg je een voorstel

op maat met een duidelijk zicht op de

mogelijke besparing. Pas dan moet je

beslissen om al dan niet te veranderen

van energieleverancier. Ook wie bij

een vorige editie heeft deelgenomen

aan een groepsaankoop moet

opnieuw inschrijven.

INFO

www.samengaanwegroener.be gratis infolijn – tel. 0800 76 101

milieudienst Blankenberge tel. 050 43 57 19

Geen ongeadresseerde reclame en regionale pers in de brievenbus? Kleef je sticker!Je krijgt graag de gratis regionale kranten maar hebt

een hekel aan reclame ? Of je krijgt liever totaal

geen ongeadresseerde post in de brievenbus? Dat

kan indien je een JA/NEE of NEE/NEE sticker op je

brievenbus kleeft.

In overleg met de distributiesector werden nieuwe stickers

ontwikkeld met een duidelijke boodschap voor de verde-

lers. Door overal in Vlaanderen dezelfde stickers te gebrui-

ken is het voor de verdelers makkelijker om je wensen te

respecteren. Je kunt deze stickers gratis verkrijgen bij het

stadsbestuur (geen grote aantallen).

Indien de boodschap op de sticker niet nageleefd wordt,

kan je via [email protected] klacht indienen. Vergeet dan

niet om je volledige adres, de gebruikte sticker en een

beschrijving van de reclamefolders en/of gratis regionale

pers door te geven. De klachten worden vervolgens door-

gegeven aan de distributiesector die de lokale verdeler

aanspreekt.

42

Praktisch

Page 43: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Wijzigingen in zone betalend parkeren Vanaf 1 januari 2014 verandert er

een en ander in het systeem van het

betalend parkeren.

– De zone betalend parkeren aan de

Boudewijnlaan verdwijnt en wordt

een gratis parkeerzone.

– Er komt een zone betalend

parkeren bij in de Oostraat en het

oostelijk gedeelte van de

Groenestraat (=vanaf Oostraat).

Beide straten vallen in de oranje

zone. Je betaalt er 1 euro per uur

op zaterdag, zondag, feestdag en

alle schoolvakanties tussen 9 en

19 uur.

Extra ritten op zaterdag voor bus Brugge-BlankenbergeOm tegemoet te komen aan het pro-

bleem van de overbezetting op bus-

lijn 33 tussen Brugge en

Blankenberge, legt De Lijn vanaf 8

december op zaterdagvoormidda-

gen 2 extra ritten in, en dit in beide

richtingen.

INFO & DIENSTREGELING

www.mijnlijn.be - tel. 070 220 200

(€ 0,30 / minuut) of haal de folder in

de lijnwinkel (halte ‘Station’)

Alcohol en verkeer DRINKEN EN RIJDEN: JAARLIJKS MEER DAN 200 DODEN!Rijden onder invloed blijft een groot

probleem, vooral tijdens de week-

endnachten. Straffer nog, meer dan

44% van de gecontroleerde bestuur-

ders die betrokken waren in een

ongeval waren onder invloed van

alcohol, dat is bijna 1 op 2

bestuurders!

Tijdens de eindejaarscontroles stelt

men vast dat steeds meer mensen

hun gedrag aanpassen en niet rijden

als ze gedronken hebben. De Bob-

campagne, waarbij controles en sen-

sibilisering hand in hand gaan, heeft

dus duidelijk effect. Buiten de cam-

pagneperiode is de evolutie echter

helemaal anders en blijkt het aantal

bestuurders onder invloed niet nood-

zakelijk te dalen.

VOORAL IN DE WEEKENDNACHTENRijden onder invloed van alcohol is

vooral een nachtelijk probleem, dat

zich het scherpst laat voelen in de

weekendnachten. De meeste overtre-

ders worden geteld na een horecabe-

zoek of na een avondje uit. De 40 tot

54-jarigen rijden het vaakst onder

invloed en drinken daarbij stevig

door, maar desondanks zijn jonge

bestuurders vaker dan andere leef-

tijdsgroepen betrokken in ernstige

ongevallen die te wijten zijn aan drin-

ken en rijden.

DE GEVAREN VAN RIJDEN ONDER INVLOEDHet drinken van alcohol heeft een

negatief effect op het

waarnemingsvermogen, verlengt de

reactietijd en beïnvloedt het gedrag,

en bijgevolg de rijvaardigheid.

Daardoor vergroot het risico op

ongevallen.

De negatieve invloed van alcohol is al

te merken vanaf relatief lage concen-

traties. Zo loopt iemand met een alco-

holpromillage van 0,5‰ (de huidige

wettelijke limiet) ongeveer 1,4 keer

meer risico op een ongeval als een

nuchtere bestuurder. Bij grotere hoe-

veelheden alcohol neemt het onge-

valsrisico exponentieel toe: bij 0,8‰

is het 2,7 maal zo groot, bij 1,5‰

meer dan 22 maal.

Bovendien wijzen diverse studies uit

dat lage alcoholconcentraties (minder

dan 0,5‰) een veel groter risico

teweegbrengen bij jonge bestuurders

dan bij andere leeftijdsgroepen. Ook

de ernst van de ongevallen neemt

toe naarmate men meer gedronken

heeft. Bestuurders met meer dan

1,5‰ alcohol in hun bloed lopen

ongeveer 200 keer zoveel risico om

bij een verkeersongeval om het leven

te komen als nuchtere bestuurders.

Zoals elk jaar verleent de politiezone

Blankenberge-Zuienkerke zijn mede-

werking aan de Bob-campagne.

Opgelet! De controles kunnen te

allen tijde plaatsvinden, zijn niet

altijd aangekondigd en kunnen

zowel binnen als buiten de

bebouwde kom plaatsvinden. Na de

Bob-campagne worden de controles

verdergezet!

43

Praktisch

Page 44: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Flyers en reclamefolders verdelen op de openbare wegPlaatselijke handelaars hebben de

mogelijkheid om door middel van het

verdelen van reclameprospectussen/

folders/flyers aan het publiek,de han-

del of nijverheid bekend te maken die

op het grondgebied in Blankenberge

uitgebaat wordt. Ook plaatselijke ver-

enigingen hebben de mogelijkheid om

publiciteit te maken om culturele, soci-

ale, educatieve of sportmanifestaties

aan te kondigen. Voor beide doelgroe-

pen is er een aangepast tarief in het

huishoudelijk en tariefreglement.

DE SPELREGELS NOG EVEN OP EEN RIJTJEOnder het verdelen van reclamefolders/

flyers en ander promotiemateriaal wordt

verstaan: iedere gratis verdeling van

welke aard ook op de openbare weg of

aangebracht op geparkeerde wagens,

dienende om de aandacht van het

publiek te vestigen op een bepaalde

firma of firma’s, op een bepaald product

of producten, op een of ander evene-

ment of evenementen of dat dient voor

enig ander publiciteitsdoeleinde.

Voor het verdelen van reclamefol-

ders/flyers moet je tijdig een aan-

vraag indienen. Deze aanvraag moet

schriftelijk of via mail gebeuren bij het

cultuurcentrum!

TARIEVENPlaatselijke handelaars en verenigingenPlaatselijke handelaars (met een han-

delsvestiging op het grondgebied van

Blankenberge, postcode 8370) en

plaatselijke verenigingen aangesloten

bij een stedelijke raad of bij de kern-

groep carnavalsstoet betalen een ver-

goeding van €100 per persoon en per

dag voor het afleveren van de toela-

ting. De verdelingen zijn beperkt tot

maximaal vier maal per handelszaak of

vereniging per kalenderjaar.

Opgelet: indien er geen aanvraag

werd ingediend of indien de aanvraag

voor de aanvang van de activiteit niet

werd goedgekeurd, wordt er een retri-

butie van € 200 per persoon en per

dag aangerekend!

Overige publiciteitVoor iedere overige publiciteit waar-

voor er voorafgaandelijk een aanvraag

werd ingediend en goedgekeurd,

bedraagt de retributie € 300 per per-

soon en per dag.

Indien er geen aanvraag werd inge-

diend voor de aanvang van de activi-

teit wordt een retributie van € 600 per

persoon en per dag aangerekend.

MARKTHet flyeren en/of verdelen van recla-

meprospectussen, folders en ander

promotiemateriaal is niet toegestaan

tijdens de markturen op de Grote

Markt.

INFO & AANVRAGEN

Cultuurcentrum Blankenberge Hoogstraat 2 – 8370 Blankenberge [email protected] tel. 050 43 20 43

Het volledige tariefreglement kun je online raadplegen op cultuur.blankenberge.be

Verlicht je woning of handelszaak in eindejaarssfeer en win een mooie prijs!Naast de door de stadsdiensten

aangebrachte verlichting, kun ook

jij als inwoner tijdens de

eindejaarsperiode voor een

feestelijk verlichte stad zorgen!

Net als vorig jaar stimuleert het

stadsbestuur de inwoners om

Blankenberge nog sfeervoller te

maken en organiseert hiervoor

een wedstrijd voor de mooiste

particuliere kerstversieringen. Op

die manier maken we samen van

Blankenberge een feeëriek

verlichte stad gedurende de

eindejaarsperiode!

DEELNEMEN KAN IN VOLGENDE CATEGORIEËN:Particulieren

– versiering in de voortuin van de

woning

– gevelverlichting voor rijwoningen

– verlichting aan een appartement

(individueel)

– versiering in groep: groep woningen,

appartementen, straat…

Handelszaken:Buitenversiering aan winkels en

horecazaken

Een jury zal de woningen en winkels

bezichtigen en beoordelen op originali-

teit en esthetiek tussen 18 en 21 decem-

ber. De drie hoogst geklasseerden in

elke categorie ontvangen een prijs.

INSCHRIJVEN Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan

nog tot 16 december 2013 telefonisch of

via mail bij Suzy Coeck (tel. 050 41 74 93

- gsm 0472 39 69 77

[email protected]) of in de dienst

onthaal in het stadhuis.

Vermeld bij je inschrijving ‘Wedstrijd

kerstverlichting’ en vergeet zeker ook je

naam, adres en de categorie waarin je

deelneemt niet. Neem je deel aan de

categorie ‘versiering in groep’, dan dien

je één gezamenlijke kandidatuur in.

PRIJSUITREIKINGDe prijsuitreiking volgt op 27 december

2013 op het stadhuis. Alle genomineer-

den krijgen een schriftelijke uitnodiging.

44

Praktisch

Page 45: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Let op met vuurwerk tijdens de eindejaarsfeestenBinnenkort luiden we met zijn allen het nieuwe jaar in en daar hoort ook

vuurwerk bij. Ben je echter van plan om tijdens de oudejaarsnacht

vuurwerk af te steken, hou dan rekening met volgende tips.

Koop enkel vuurwerk voor particulier

gebruik in een erkende en gespeciali-

seerde winkel. Wees uiterst voorzich-

tig als je via internet koopt want daar

beantwoorden de aangeboden artike-

len vaak niet aan de wettelijke criteria

en zijn ze soms ronduit gevaarlijk!

Veilig en wettig feestvuurwerk draagt

één van de twee volgende verplichte

kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen:

– ‘BE/OTU/XXXX/D’

– CE categorie 1 of CE categorie 2

Bewaar het vuurwerk ook op een vei-

lige, droge plaats en buiten het bereik

van kinderen.

ALS JE VUURWERK AFSTEEKT, LEEF DAN VOLGENDE VEILIGHEIDS-REGELS NA:

– Kies een open zone verwijderd van

woningen, auto’s of dichte

beplanting en zorg ervoor dat

toeschouwers op een veilige afstand

blijven tot na het afvuren.

– Heb je dieren, hou die dan binnen.

Vooral honden en paarden houden

niet van vuurwerk!

– Hou een emmer water of

brandblusapparaat bij de hand.

– Steek de lont aan met een

aansteeklont. Doe dit met gestrekte

arm en hou je lichaam weg van het

vuurwerk. Bescherm bij het afsteken

ook je ogen (eventueel met een

beschermingsbril) en draag geen

kledij die makkelijk vuur kan vatten.

– Als het vuurwerk niet werkt, doof het

dan met water. Steek NOOIT een

vuurwerkartikel opnieuw aan.

– Blijf nuchter!

– Raak je toch verbrand, laat dan

overvloedig zuiver en koud water

over de verbrande zones lopen of/

en bel de spoeddienst 100 of 112.

INFO & BROCHURE

FOD Economie – tel. 0800 120 33 (gratis nummer) – http://economie.fgov.be

Openingsuren stadsdiensten dinsdag 24 & 31 december 2013

DIENST VOORMIDDAG NAMIDDAG

Stadhuis 8.30 - 12.00 u. Gesloten

Cultuurdienst / dienst Feesten 10.00 - 12.00 u. Gesloten

Belle Epoque Centrum Gesloten 14.00 - 17.00 u.

Bibliotheek Gesloten Gesloten

Dienst Toerisme 9.00 - 12.00 u. Gesloten

BODI 8.30 - 12.00 u. Gesloten

Containerpark 8.30 - 11.30 u. 13.00 - 16.00 u.

Jeugddienst 8.30 - 12.00 u. Gesloten

Jeugdherberg De Wullok 8.30 - 12.00 u. Gesloten

Sportzalen d'Hoogploate en Sportdoze Doorlopend open van 8.30 tot 17.00 uur

TMVW-Noordzeebad 8.30 - 10.00 u. (50+)

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 17.00 u.

45

Praktisch

Page 46: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Toerisme-brochure 2014De nieuwe toeristische brochure

rolde onlangs van de persen. De

viertalige brochure zit in een fris en

modern jasje en focust op de klas-

sieke toeristische trekpleisters. Ook

is er ruime aandacht voor wandelen

en fietsen zowel in de stad als door

de polders. Naast het logiesaanbod,

vindt de toerist ook alle info over

evenementen en attracties in onze

bruisende badstad.

INFO

Dienst Toerisme – Leopold III-plein tel. 050 41 22 27 [email protected]

Kon. Leopold III-pleinB-8370 BlankenbergeT +32 (0)50 41 22 27 +32 (0)50 41 29 21F +32 (0)50 41 61 39E [email protected]

skinn.be

WW

W.B

LAN

KEN

BER

GE.

BE

33 LEUKE DOETIPSLOGIES / RESTAURANTS / EVENEMENTEN / STADSPLAN / ...33 CHOSES SYMPAS À FAIRE

LOGEMENT / RESTAURANTS /EVENEMENTS / PLAN DE VILLE / ...33 TOLLE TIPPSUNTERKUNFT / RESTAURANTS /

VERANSTALTUNGEN / STADTPLAN / ...33 FUN THINGS TO DOACCOMMODATION / RESTAURANTS /EVENTS / TOWN MAP / ...

BEZOEKERSGIDSGUIDE TOURISTIQUE FREMDENFÜHRERVISITOR GUIDE

2014

BLANKENBERGE

BLNK2014_COVER.indd 1

06/11/13 14:23

Kon. Leopold III-pleinB-8370 BlankenbergeT +32 (0)50 41 22 27 +32 (0)50 41 29 21F +32 (0)50 41 61 39E [email protected]

skinn.be

WW

W.B

LAN

KEN

BER

GE

.BE

33 LEUKE DOETIPSLOGIES / RESTAURANTS / EVENEMENTEN / STADSPLAN / ...

33 CHOSES SYMPAS À FAIRELOGEMENT / RESTAURANTS /EVENEMENTS / PLAN DE VILLE / ...

33 TOLLE TIPPSUNTERKUNFT / RESTAURANTS /VERANSTALTUNGEN / STADTPLAN / ...

33 FUN THINGS TO DOACCOMMODATION / RESTAURANTS /EVENTS / TOWN MAP / ...

BEZOEKERSGIDSGUIDE TOURISTIQUE FREMDENFÜHRER

VISITOR GUIDE

2014

BLANKENBERGE

BLNK2014_COVER.indd 1

06/11/13 14:23

46

Praktisch

Party & Play Belevenisaan € 41 pp

• aperitief

• 3-gangen menu met 1/2 fl es

huiswijn pp (vanaf 19u)

• koffi e en versnaperingen

• € 6 jetons

• speluitleg

• fun game

Geldig vanaf 15 personen van zondag t.e.m. donderdag, niet op speciale events, thema-avonden en feestdagen.

De Kennismakingsbelevenisaan € 11 pp

• koffi e/thee met gebak

(van 15u tot 17u) of

glas cava of fruitsap (vanaf 15u)

• € 6 jetons

• speluitleg

• fun game

Geldig alle dagen vanaf 15 personen.

www.casinoblankenberge.beZeedijk 150, Blankenberge • T : 050 43 20 20 • [email protected]

minimumleeftijd 21 jaar - legitimatie verplicht met identiteitskaart

Volg ons op

Have a great time @Casino Blankenberge!

Reserveer uw

casinobelevenis in

de speelzaal van

CasinoBlankenberge

prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

Page 47: Info Blankenberge januari februari maart 2014

InspraakInfo Blankenberge wil graag de

dialoog op gang brengen tussen

stadsbestuur en bevolking. Heb je

op- en/of aanmerkingen, sugges-

ties, initiatieven, vragen of voor-

stellen? Bezorg ze dan aan het

stadsbestuur. Op die manier blijft

het stadsbestuur op de hoogte

van wat leeft onder de bevolking

en kan het beter op jouw wensen

en noden inspelen. Alle inzendin-

gen worden met de nodige aan-

dacht behandeld. Naamloze

inzendingen komen NIET in aan-

merking. Reacties of artikels zijn

welkom. De redactie zal deze naar

eigen inzicht al dan niet opnemen,

inkorten of er melding van maken.

Redactieadres

Dienst voor Toerisme, t.a.v.

de communicatieambtenaar,

Leopold III-plein,

8370 Blankenberge,

[email protected].

UW OPMERKING

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Weet wat je eet! Sluit aan bij het Voedselteam!KAN JE ÉÉN VAN ONDERSTAANDE VRAGEN MET EEN ENTHOUSIASTE ‘JA!' BEANTWOORDEN?

– Heb je zin in veel en gezond lekkers

met soms verrassende namen en

smaken, duurzaam geteeld?

– Wil je gezonde voeding op je bord?

Voor jou liever geen pesticiden,

hormonen en bewaarmiddelen?

– Seizoensgebonden eten zegt jouw

wel iets?

– Wil je weten waar je voedsel

vandaan komt?

– Liever producten uit eigen streek

dan dezelfde producten die vele

kilometers hebben afgelegd tot jouw

bord? Dat wij onze eigen groenten

eten en niet dumpen in het Zuiden?

– Je koopt liever onverpakte groenten

en fruit en helpt zo de afvalberg

verkleinen?

– Je hecht belang aan duurzaamheid

en kwaliteit?

– Heb en wil je respect voor plant en

dier?

– Wil je een eerlijke prijs betalen voor

jouw voedsel? Zonder de kost van

veel verpakking of tussenhandel?

Zonder verlies onderweg?

– En wil je tegelijk kleinschalige lokale

landbouwers steunen?

JA? JA? JAAAA! SLUIT DAN AAN BIJ VOEDSELTEAM BLANKENBERGE!Groepsverantwoordelijke

Fabienne Deklerck:

“Een voedselteam is een groep mensen

uit dezelfde buurt die gezamenlijk pro-

ducten aankopen, rechtstreeks van de

lokale boer. Bij ons Blankenbergs Team

is dat: groenten, fruit, confituren, sap-

jes, zuivel, vlees, enz. We kiezen voor

een gezonde voeding én respecteren

daarbij de natuur, de boer en ons gezin.

We willen de kloof tussen ons bord en

de oorsprong van het voedsel herstel-

len. We hebben een band met onze

boeren en weten waar ons voedsel van-

daan komt. Zo is onze geiten- en koeien-

zuivel biologisch en komt van Marc en

Martine van de Zonnegaard uit

Zuienkerke. Je kaas wordt er nog eens

zo appetijtelijk op als je weet welke

prachtige mensen die zuivere geiten-

melk zo liefdevol tot de heerlijkste rauw-

melkse kazen omtoveren! We betalen

onze integere producenten een eerlijke

prijs voor hun heerlijke producten.

Financieel verantwoordelijke Helga: “In

Blankenberge halen we wekelijks onze

bestelling op in een depot op een vast

tijdstip. Die bestelling wordt de week

voordien ingevoerd via de webwinkel.

De betaling gebeurt via een maande-

lijkse overschrijving.”

INFOAVOND OP 10 FEBRUARIBestelverantwoordelijke Cindy: “Kom

maandag 10 februari 2014 zeker naar de

infoavond waar je met alle zintuigen zal

kunnen kennismaken met o.a.vergeten

groenten. Met proeverijen en een work-

shop ‘vegetarisch broodbeleg’.

Een lid van het Blankenbergs voedsel-

team: 'Ik vind het super om wekelijks

mijn groentepakket op te halen. In de

nieuwsbrief staan telkens receptjes

waarmee je aan de slag kan. Ik leer de

vergeten groenten kennen, ontdek

nieuwe smaken en ik moet zelf niet

meer kiezen wat we deze week gaan

eten.”

INFO EN INSCHRIJVEN INFOAVOND

Voedselteam Blankenberge Fabienne Deklerck – tel. 050 68 66 71 [email protected] www.voedselteams.be www.facebook.com/BlankenbergsVoedselteam

47

Praktisch

Page 48: Info Blankenberge januari februari maart 2014

Ontdek ons volledige cultuur- en vrijetijdsaanbod via www.uitinblankenberge.be

Programma op basis van gegevens uit de Uitdatabank.be dd. 26/11/2013 - wijzigingen mogelijk.

UiT in Blankenberge > 5/1 / Kersthappening en overdekte ijspiste Leopold III-plein

14/12 / Jeroen Maes’ kersttoneel Kusttheater ‘t Colisée

18/12 / Kerstconcert Academie SAMW

19/12 / Q-music geldinzamelactie Meneer Konijn Leopold III-plein

21/12 > 5/1 / Kerstpaviljoen Tirolerstube Edelweiss

21/12 / Kinderkerstfeest Het Witte Paard

21/12 / Kerstconcert Helena & Marc Van Bastelaer Brasserie Marcel

22/12 / Kerstmannen in de stad Centrum

22/12 / Kerstconcert Weihnacht in den Bergen CC Casino

22/12 / Kerstconcert Eligius Ensemble Ruddervoorde St.-Rochuskerk

22/12 / De Grote Kerstshow Floreal

24/12 / Kerstdiner met liveoptreden Brasserie Marcel

25/12 / Kerstbrunch met dansmogelijkheid Brasserie Marcel

25/12 / Kerstgalashow met Bart Kaëll & Les Folles de Gand Floreal

25/12 / Kerstbal Kusttheater ’t Colisée

28 > 30/12 / Winterbraderie Centrum

31/12 / Fuif New Year’s Eve 2014 (Bar Rojo Events) Zaal Forum

31/12 / Fuif Exclusive 2014 Kusttheater ‘t Colisée

1/1 / Nieuwjaar op de markt Grote Markt

12/1 / Kerstboomverbranding & vuurwerk Strand aan Casino

Haal de folder met het volledige eindejaarsprogramma in de Dienst Toerisme