5
File/New/ActioScript 3.0/ 600x450 File/Save File/Import/Import to Stage/Chracters.avi –Adobe Ilustrator (obeleži sve slojeve) Convert Layers to FlashLayers Place object at original position selektujte Hero i Robot Create movie clip Stvaranje simbola Na pozornici, i u sloju izaberete Hero Modifi/Convert to Symbol (F8) name Hero, Type Movie Clip Na pozornici, i u sloju izaberete Robot Modifi/Convert to Symbol (F8) name Robot, Type Movie Clip U biblioteci se pojavljuju oba simbola, ikonica obeležava vrstu simbola movie (može biti i grafički ili dugme) Za pozadinu uvozimo PhotoShop datoteku koja se sastoji iz 2 sloja sa efektom stapanja, koji može stvoriti specijalne mešavine boja izmedju različitih slojeva Izaberite gornji sloj u TimeLine(Hero) File/ImprtToStage/Background.psd oba sloja moraju biti izabrana Za oba sloja ( flare i Background) pojedinačno uraditi sledeća podešavanja 1

infmarta.files.wordpress.com …  · Web viewObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: infmarta.files.wordpress.com …  · Web viewObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool)

File/New/ActioScript 3.0/ 600x450File/SaveFile/Import/Import to Stage/Chracters.avi –Adobe Ilustrator (obeleži sve slojeve)Convert Layers to FlashLayersPlace object at original positionselektujte Hero i RobotCreate movie clip

Stvaranje simbolaNa pozornici, i u sloju izaberete Hero Modifi/Convert to Symbol (F8) name Hero, Type Movie ClipNa pozornici, i u sloju izaberete Robot Modifi/Convert to Symbol (F8) name Robot, Type Movie Clip

U biblioteci se pojavljuju oba simbola, ikonica obeležava vrstu simbola movie (može biti i grafički ili dugme)Za pozadinu uvozimo PhotoShop datoteku koja se sastoji iz 2 sloja sa efektom stapanja, koji može stvoriti specijalne mešavine boja izmedju različitih slojeva

Izaberite gornji sloj u TimeLine(Hero)File/ImprtToStage/Background.psd oba sloja moraju biti izabranaZa oba sloja ( flare i Background) pojedinačno uraditi sledeća podešavanja

Uvezene slojeve pretvaramo u simbole filmskog klipa. Opcija FlattenBitmaoImage ne čuva slojne efekte kao što su stapanje ili prozirnost, zato je raskačena.Slike iz PhotoShopa se automatski čuvaju u biblioteci kao animirani simboli.Ako selektujete sloj Flare, i u Timelinu,i na pozornici videćete da je opcija stapanja podešena na lightenSlojeve Robot i Hero prevucite gore iznad pozadine, da bi se videli

1

Page 2: infmarta.files.wordpress.com …  · Web viewObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool)

Flash može uvesti sledeće datoteke:.Jpg.gif (crno bele, i velike blokove jedne boje).png (prozirnost).psd(slojevi, prozirnost, stapanje)Može se uvesti slika rasterske grafike, npr. jpg i sa Modify/Bitmap/TraceBitmap je pretvoriti u vektorsku grafiku (poster)U Biblioteci napraviti novi folder Likovi i ubaciti robota i hero u fasciklu zbog organizacije

U biblioteci 2xL na simbol Robot i ulazite u mod za uredjivanje simbolaonda opet po 2 puta 2xL na sliku robota daje mogućnost bojenja i uredjivanja odredjenih delova simbola. Sa kanticom možemo obojiti delove robota. Za povratak na scenu samo ides na Scene1

2

Page 3: infmarta.files.wordpress.com …  · Web viewObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool)

Razdvajanje primeraka simbola:Modify/Break Apart –Izaberemo robota i primenimo ove naredbe. Robot više nije simbol, već grupa elemenata koju možemo dalje razdvajati za potrebe našeg uredjivanja

Promena veličine simbolaNa vremenskoj liniji izaberemo sloj Robot, iz biblioteke dodamo još jednog robota i alatka free transform da ga smanimo ili okrenemo (gornji levi ugao i prevlačimo na desno)

Promena efekata boje kod instanci (objekata) - Izaberemo najmanjeg robota/ Properties/Color Effects-Style-Brightness_20% (objekat je tamniji, kao da je udaljen), a poslednji robot -40%-Menjanje stepena providnosti - U sloju Flare izaberemo svetleći prsten/Propertie/ColorEffects/Alpha-85%-Izaberemo najvećeg robota - Properties/Color Effects-Style-Tint i izaberemo boju red, blue-Isprobajte i promenu parametara sa Properties/Color Effects-Style-Advanced-Isprobati Properties/Display /blending, normal, darken, lighten, overlay, hard light...

Korišćenje filteraU sloju Flare izaberete svetleći prsten i u Properties proširite deo za filterePri dnu dole levo izaberete dugme Add Filters/Blur i namestite podešavanjablur X 10blur Y 10Low Dobije se zamućenost slike, kao udaljena. Isprobajte i ostale filtereIzaberete Hero simbol na pozornici i Filter/Add Filter/DropShadow/raskačite x i Y i uradite podešavanja sa slike

3

Page 4: infmarta.files.wordpress.com …  · Web viewObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool)

Postavljanje objekata u 3D prostorObjekti moraju biti simboli animiranog klipa da bi mogli da ih postavimo i animiramo u3D prostoru (alatke 3D RotationTool i 3D TranslationTool) 0 y z – odnos posmatrača i pozornice

xDodaćemo tekst slici. Na TimeLineubacimo NewLayer i nazovete Tekst. Alatkom za tekst ispišete Crtani film.Da bi mogao da se 3D rotira mora se obeležiti i pretvoriti u animirani simbol (Modify/ConvertToSymbol-movie clipZatim primenite alatku 3D Rotation i okrećete crvenu, plavu, zelenu ručicu3D Transition za pomeranje u 3D prostoruNapraviti novi sloj i otkucati neki tekst/ Modify/BreakApart i sada svako slovo zasebno možeš da modifikuješ,pomeraš, menjaš boju i debljinu i primenjuješ filtere

4