Click here to load reader

Influenta Politicii Fiscale Asupra Echilibrului Economic

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Influenta Politicii Fiscale Asupra Echilibrului Economic

UNIVERSITATEA LUCRAREDEDISERTAIE2007

UNIVERSITATEA INFLUENAPOLITICIIFISCALEASUPRA ECHILIBRULUIECONOMICCONDUCTOR TIINIFICMASTERAND: 2CUPRINSIntroducere.2Capitolul 1 -EVOLUIA SISTEMELOR ISCALE! A "IVELULUI #I STRUCTURII ISCALIT$II.% 1.1.Si&te'ele (i&cale)i e*olu+ia (i&calit,+ii p-n, la &(-r)itul celui de-al doilea r,./oi 'ondial.........................................% 1.2.0erioada po&t/elic, p-n, la &(-r)itul &ecolului 11............12Capitolul 2 -0OLITICA ISCAL$ #I SISTEMUL ISCAL 2I" ROM3"IA2%2.1. 0olitica (i&cal, )i re(or'a &i&te'ului (i&cal 4n Ro'-nia dup, 1565 p-n, la apro/area Codului (i&cal................................2%2.2.0rincipiile 7enerale ale Codului i&cal din Ro'-nia............. .89 2.:. E*olu+ia )i &tructura*eniturilor )i c;eltuielilor /u7etare 4n Ro'-nia 4n perioada 2

Search related