of 62 /62
SC TOPOTURC SRL PLAN DE AFACERI 1

Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

SC TOPOTURC SRL

PLAN DE AFACERI

Studenţi:

Facultatea de Ştiinţe Economice si Administraţie

1

Page 2: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Publică,Suceava Specializarea: Management, anul II,

grupa III

Cuprins:

paginaA. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT.............................................................................

A.1. Denumirea / Numele solicitantului ............................................................................................

A.2. Obiectul de activitate..................................................................................................................

A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului..............................................

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare..................................................

A.5. Administratorii societatii.............................................................................................................

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului.............................................

A.7. Litigii (in desfasurare)................................................................................................................. B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE..................................................................................................

B.1. Istoricul activitatii :......................................................................................................................

2

Page 3: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului...............................

B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate .........................................................

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime .................................................................

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie..................................................................................C. PREZENTAREA PROIECTULUI................................................................................................................

C.1. Obiectivele proiectului..................................................................................................................

C.2. Descrierea tehnica a proiectului....................................................................................................

C.3. Managementul proiectului............................................................................................................

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului................................................................................................

C.5. Personal si instruire......................................................................................................................

C.6. Graficul estimat al proiectului.....................................................................................................

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri................................................. D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI.....................................................................

D.1. Bazele de productie......................................................................................................................

3

Page 4: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere.........................................................................................

D.3. Proiectia fluxului de numerar.......................................................................................................

D.4. Valorile indicatorilor financiari....................................................................................................

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea / Numele solicitantului :

Denumire solicitant Adresa SC TOPOTURC SRL Strada 10 Mai, nr.1, Suceava

A.2. Obiectul de activitate4

Page 5: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Obiectul principal de activitate al SC TOPOTURC SRL este reprezentat de „Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo)”, cod CAEN 7420.Obiectul secundar de activitate al firmei este reprezentat de „Alte mijloace de cazare - agroturism”, cod CAEN 5523.

A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului

SC TOPOTURC SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital integral privat, si este infiintata in baza Legii 31/1990, republicata.Firma a fost infiintata in Suceava in anul 2005, iar activitatea sa este axata pe realizarea de lucrari cadastru, geodezie si cartografie.La inceputul desfasurarii activitatii firma dispunea de un aparat clasic de topografie pe care ulterior l-a schimbat cu o statie totala. Pentru a fi in conformitate cu regulamentul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)si cu reglementarile europene firma a investit 10.000 RON pentru a imbunatati reteaua de borne la sol GPS, lucrarile urmand a se efectua in sistemul STEREO 70.

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Structura actionariatuluiNr.Crt. Denumire

actionar

Nr. de parti

sociale detinute

(buc.)

Valoare nominala a partii sociale(RON)

Valoare totala(RON)

Participare la capital

(%)

1 Matei Alina-Doina

10 10 100 25

2 Mihai Ioana 10 10 100 253 Mitran

Alexandra10 10 100 25

4 Popa Maria- 10 10 100 255

Page 6: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

MihaelaTOTAL 40 10 400 100

Date de identificare ale actionarilorNr.Crt.

Denumire actionar

BI/CI Cod Unic de

Inregistrare

CNP Adresa Participarela

capital(%)1 Matei

Alina-Doina

jud. Botosani

25

2 Mihai Ioana

Suceava

25

3 Mitran Alexandra

8850725330010 Hliboca, Cernauti

25

4 Popa Maria-

Mihaela

jud. Suceava

25

TOTAL 100

A.5. Administratorii societatii

Administratorii societatiiNr.crt.

Nume, prenume

Act de identitate

CNP Locul si data

nasterii

Domiciliu Functia

1MateiAlina-Doina

CI seria XT

Botosani, jud.

Botosani

Str. Postei,

nr.1,bl.D4, jud.

Botosani

ASOCIAT

2Mitran

AlexandraPermis de

sedere seria ROU, nr.0093906

8850725330010Hliboca,

jud. Cernauti

Sat Sinauti,

raion Hliboca,

ASOCIAT

6

Page 7: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Cernauti

Cenzorii societatii - NU ESTE CAZULNr.Crt.

Nume, prenume

BI/CI CNP Locul si data

nasterii

Domiciliu Functia

1...N

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Nr.Crt.

Tip Activitate Localizare Adresa

1 Punct de lucru

7420 „Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo)”

Suceava,judetul

SuceavaSuceava,

Bulevardul 1 Mai

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii :

Infiintata in Suceava in anul 2005, SC TOPOTURC SRL este o firma cu capital romanesc prezenta in afaceri cu servicii performante.

De la infiintare firma are o continua extindere: in anul 2005 firma efectua mǎsurǎtori cadastrale, de geodezie si de cartografie in zona comunei Veresti, in anul 2006 aceste servicii sunt realizate si in zona Granicesti.

7

Page 8: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Pe termen lung strategia de dezvoltare a firmei este axata pe urmatoarele coordonate principale :

modernizare si achizitionare de noi echipamente in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite si pentru eficientizarea activitatii desfasurate.

extindere prin desfasurare de servicii in alte comune din judet.

crearea unei surse alternative de venituri prin construirea unei pensiuni turistice in satul Colibita, comuna Bistrita-Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor

Nr.Crt.

Denumire mijloc fix

Data PV/ NIR

Grupa de incadrare contabila

Valoarea de

intrare

Amortizarea cumulata la

data ultimului

bilant

Valoarea ramasa la data

ultimului bilant

Buc.

1 Imobil 15.02.05/001955

212 120.000 20.000 100.000

2 Autoturism Dacia

15.02.05/001963

2133.1 1.000 1.000 0

3 Aparat clasic de

topografie

15.02.05/001986

2131.1 10.000 10.000 0

4 Calculator 16.02.05/002003

2131.2 2.000 1.000 1.000

5 Soft 16.02.05/002219

2131.3 1.500 200 1.300

6 Mobilier 17.02.05/003325

214.1 5.000 1.000 4.000

7 Telefon mobil

20.02.05/003755

214.2 500 500 0

8 Soft 19.10.05/003985

2131.4 500 100 400

9 Microbuz 06.01.06/ 2133.2 8.000 500 7.5008

Page 9: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Fiat 00401210 Statie

totala08.02.06/004126

2131.5 17.500 800 16.700

11 Aparat aer conditionat

03.06.06/004222

214.3 800 100 700

12 Tamplarie aluminiu

22.07.06/004333

214.4 7.000 500 6.500

13 Centrala termica

17.10.06/004444

214.5 3.000 300 2.700

Total: 176.800 36.000 140.800

TerenuriNr.Crt

.

Localitate Suprafata

totala (mp)

Valoarea contabila(R

ON)

Serie certific

at

Numar

certificat

Data emiterii

1Com.

Bistrita-Bargaului

1.000 15.000 CF 8161 22.08.2006

TOTAL 1.000 15.000

Nr.crt.

Furnizor Extern/Intern

Adresa Cantitateaproximativ

Valoare aproximativ

% aproximativ

din total achizitii

Produs: top de hartie

1 Metro IBulevardul

1 decembrie,

nr.5, Suceava

2 20 3,38

Produs: tus pentru imprimanta

2 Warpnet IBulevardul

1 3 150 25,42

9

Page 10: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

decembrie, nr.8,

SuceavaTOTAL 5 170 28,80

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie

Principalii clienti ai societatii : NU ESTE CAZULNr.Crt.

Client(nume si adresa)

Valoare(RON)

Pondere%

1...n

TOTAL 0

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este obtinerea de profit.Obiectivele operationale ale proiectului prezentate si in cererea de finantare sunt :

sustinerea turismului rural in zona ; cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de

angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural ; sustinerea proiectelor initiate de tineri.

Aceste obiective concura la realizarea obiectivelor specifice : crearea de noi locuri de munca prin atragerea resurselor de

forta de munca necesare derularii proiectului ; stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza

produse agroalimentare prin achizitionarea direct de la acestia;

impulsionarea turismului rural prin crearea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in zona Colibita.

10

Page 11: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Concluzii: crearea ofertei de cazare in zona Colibita a devenit o necesitate sub 2 aspecte:

pe de o parte existenta unei cereri turistice semnificative satisfacuta partial de catre gospodariile taranesti din zona;

pe de alta parte prezenta in zona Colibitei a numeroase puncte de atractie turistica si a unui potential natural bogat si insuficient valorificat: lacul Colibita, barajul de acumulare Colibita, Muntii Bargaului, Strunioru si Bistricioru.

C.2. Descrierea tehnica a proiectului

Terenul pe care se va ridica pensiunea se afla deja in proprietatea “SC Topoturc SRL”. Constructia propusa prin tema de proiectare va fi structurata pe demisol, parter si etaj, suprafata construita la sol va fi de 282 mp, iar suprafata desfasurata va fi de 586 mp.Cladirea propriu-zisa va fi constituita din 3 nivele:1. demisol (in suprafata de 48,20 mp) :

depozitare = 2,90 mp hol acces marfa = 7,10 mp depozit bauturi = 7,20 mp casa scarii = 4,30 mp depozitare deseuri = 5,00 mp preparari bucatarie = 9,50 mp peste = 2,40 mp carne = 4,80 mp legume = 5,00 mp.

2. Parter (in suprafata de 219,70 mp) terasa acces = 22,00 mp hol = 28,00 mp receptie = 5,50 mp artizanat = 4,60 mp grup sanitar femei = 4,20 mp grup sanitar barbati = 6,20 mp sala de conferinte = 22,00 mp restaurant = 50,00 mp terasa = 37,00 mp acces de serviciu = 4,40 mp

11

Page 12: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

bucatarie = 21,00 mp oficiu = 7,00 mp vestiar = 4,80 mp grupa sanitar = 3,00 mp

3. Etaj (in suprafata de 182,40 mp) casa scarii = 6,30 mp living de nivel = 25,00 mp dormitor 1 = 18,00 mp vestibul = 4,80 mp baie = 3,45 mp dormitor 2 = 18,00 mp vestibul = 4,25 mp baie = 3,45 mp dormitor 3 = 21,00 mp vestibul = 2,30 mp baie = 3,50 mp dormitor 4 = 18,00 mp vestbul = 5,40 mp baie = 3,60 mp dormitor 5 = 18,00 mp vestibul = 5,40 mp baie = 3,60 mp oficiu = 5,60 mp terasa = 12,80 mp

Separat de constructia cladirii se va amenaja o parcare auto pentru 15 autoturisme. Suplimentar vor fi amenajate pavaje cu arbori ornamentali, specii rare.Ca anexe vor fi amenajate :

teren de tenis loc de joaca pentru copii .

Pensiunea Lumina Lacului are in dotare si un microbuz folosit cu ocazia organizarii excursiilor catre Castelul Dracula, Muntii Calimani sau alte sugestii ale clientilor.

Pensiunea Lumina Lacului are asigurat accesul la drum public si utilitati astfel :

12

Page 13: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Alimentare cu apa - de la fantana proprie propusa a se executa in incinta, prin intermediul unei pompe hidrofor.Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua de medie tensiune prin intermediul unui transformator si cutie de distributie de joasa tensiun.Canalizare - apele uzate se evacueaza la bazinul vidanjabil propriu propus.Alimentare cu energie electrica - de la centrala termica proprie, cu functionare pe combustibil solid (lemne).Alimentare cu GPL - de la rezervorul propriu care se va amplasa pe proprietate.

Spatiile destinate activitatilor recreative pe care pensiunea le ofera turistilor sai sunt :

Sala de conferinta destinata atat realizarii unor seminarii, cat si sustinerii unor manifestari cultural artistice ;

Restaurant cu bar situat la parterul pensiunii ; Un teren de sport destinat practicarii diferitelor sporturi ; Un loc de joaca pentru copii .

Alte servicii pe care pensiunea le va asigura clientilor sai sunt : Excursii in zonele din apropiere ; Trasee cu ghid prin padure ; Incursiuni vanatoresti in padurea din apropiere ; Vizite la stana cu popas si servirea mesei .

Pensiunea Lumina Lacului va avea urmatoarele dotari :

Dotari Camere Bucatarie Holuri

receptiesi acces

Restaurant Terase Sala de conferinte

Pat cu Saltea

10 Dulap frigorific

2 Tejghea receptie

1 Masa 10 Masa 10

13

Page 14: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Noptiera 10 Dulap vesela

3 Dulap receptie

2 Scaun 30 Scaun 30 Scaun

Dulap 5 Masa inox 4 Fotoliu 10 Masa vesela

2 Televizor 1 Calculator

Masuta 5 Spalator vesela

1 Canapea 2 Televizor 1 Panou proiectie

Fotoliu 10 Cuptor 1 Masuta 3 Telefon 1 VideoproiectorCuier 5 Cuptor cu

microunde3 Televizor 1 Telefon

Oglinda 10 Plita electrica

1 Telefon 2

Televizor 5 Friteuza 1 Calculator 2Aparatradio

5 Mixer 1 Raft receptie1

2

Telefon 5 Vase si ustensile din inox

Frigider 5Veioza 10Alte dotari

La categoria alte dotari aferente camerelor au fost introduse urmatoarele :

20 paturi ; 10 perne mari ; 20 cearsafuri din care 10 plic ; 10 cuverturi de pat ; 10 huse de protectie ; 5 covoare ; 20 prosoape din care 10 pentru fata si 10 plusate pentru baie ; 10 halate baie ; 10 perdele transparente ; 10 perdele de soare ; 5 perii de haine si 5 perii de pantofi ; 20 pahare ; 5 vaze de flori ;

14

Page 15: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

5 seturi de pahare (apa, vin, coniac) .

C.3. Managementul proiectului

Responsabilul legal

Nume: Mihai Prenume: IoanaFunctia: Manager

Responsabilul tehnic

Nume: Popa Prenume: Maria - MihaelaFunctia: Manager

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZULNr.Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la

momentul depunerii cererii

de finantare)

Date furnizor

Produs Valoarea estimata (RON)

% din total valoarea

eligibila a proiectului

1...n

TOTAL 0 100%

Lista de achizitii activeNr.Crt.

Furnizor (daca este

cunoscut la momentul

Date furnizor

Produs Valoarea estimata (EURO)

% din total

valoarea eligibila a

15

Page 16: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

depunerii cererii de finantare)

proiectului

1 Hidroizolatii 1.650 1,122 Beton simplu 12.000 8,173 Beton armat 12.000 8,174 Umpluturi si

compactari1.200 0,81

5 Piatra pentru placare

3.000 2,04

6 Scari si podeste din beton

1.500 1,02

7 Tencuiala 8.000 5,448 Var lavabil 3.000 2,049 Gresie 6.000 4,0810 Faianta 4.000 2,7211 Parchet laminat 2.500 1,7012 Rigips 10.000 6,8013 Lindab si

accesorii10.000 6,80

14 Tamplarie PVC color

7.000 4,76

15 Usi 5.000 3,4016 Elemente

decorative lemn1.500 1,02

17 Streasina 500 0,3418 Balustrade balcon 400 0,2719 Conducta

distributie apa rece + apa calda

350 0,23

20 Conducte canalizare

200 0,13

21 Obiecte sanitare bai

10.000 6,80

22 Obiecte sanitare bucatarie

2.500 1,70

23 Boiler 700 0,47

16

Page 17: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

24 Recipient rezervor GPL

1.800 1,22

25 Conducte distributie agent

termic

2.000 1,36

26 Centrala termica 2.000 1,3627 Put forat 1.000 0,6828 Electropompa cu

hidrofor350 0,23

29 Bazin vidanjabil 7.200 4,9030 Tuburi de

protectie rezistente la foc

400 0,27

31 Conductoare din cupru

500 0,34

32 Aparate pe circuit (prize,

intrerupatoare)

200 0,13

33 Corpuri de iluminat

1.200 0,81

34 Tablou electric 300 0,2035 Instalatie

paratraznet750 0,51

36 Instalatie telecomunicatie

1.000 0,68

37 Pat cu saltea - 10 buc.

1.000 0,68

38 Noptiera - 10 buc.

150 0,10

39 Dulap - 5 buc. 350 0,2340 Masuta (camera

+ hol) -8 buc.200 0,13

41 Fotoliu (camera + hol) -20 buc.

900 0,61

42 Cuier - 5 buc. 100 0,0643 Oglinda - 10 buc. 130 0,0844 Televizor - 10 1.800 1,22

17

Page 18: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

buc.45 Aparat radio - 5

buc.250 0,17

46 Telefon - 10 buc. 500 0,3447 Veioza - 10 buc. 500 0,3448 Masa inox - 4

buc.1.000 0,68

49 Dulap vesela - 3 buc.

300 0,20

50 Dulap frigorific - 2 buc.

1.500 1,02

51 Spalator vesela 1 buc.

150 0,10

52 Cuptor - 1 buc. 750 0,5153 Cuptor

microunde - 1 buc.

300 0,20

54 Plita electrica - 1 buc.

500 0,34

55 Friteuza - 1 buc. 200 0,1356 Mixer - 1 buc. 200 0,1357 Tejghea receptie -

1 buc.400 0,27

58 Dulap receptie - 2 buc.

300 0,20

59 Raft receptie - 2 buc.

200 0,13

60 Canapea - 2 buc. 200 0,1361 Calculator - 4

buc.1.600 1,08

62 Masa (restaurant + terase)-20 buc.

900 0,61

63 Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80

buc.

2.000 1,36

64 Masa vesela - 2 50 0,03

18

Page 19: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

buc.65 Masa conferinte -

1 buc.300 0,20

66 Panou proiectie -1 buc.

100 0,06

67 Videoproiector - 1 bu.

2.300 1,56

68 Tejghea bar - 1 buc.

450 0,30

69 Scaun inalt bar - 5 buc.

150 0,10

70 Raft bar - 2 buc. 200 0,1371 Raft artizanat - 2

buc.400 0,27

72 Raft(depozitare bauturi)-15 buc.

850 0,57

73 Frigidere (camere) - 5 buc.

1.500 1,02

74 Instalatii racire - 4 buc.

1.600 1,08

75 Alte dotari camere

550 0,37

76 Vase si ustensile de inox

350 0,23

TOTAL 146.880 100

Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZULNr.Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la

momentul depunerii cererii

de finantare)

Date furnizor

Produs Valoarea estimata (RON)

% din total valoarea

eligibila a proiectului

1...n

TOTAL 0 100%

19

Page 20: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

C.5. Personal si instruire

Grafic angajare personalNr.Crt.

Specialitate Numar2008 2009 2010 2011

1 Manager pensiune

- 1 1 1

2 Ospatar 1 2 2 23 Barman 1 1 1 14 Bucatar 1 2 2 25 Ajutor bucatar 1 1 1 16 Camerista 1 1 1 17 Receptioner 1 1 1 18 Ghid (si sofer) 1 1 1 19 Ingrijitor 1 1 1 1

TOTAL 8 11 11 11

Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalului angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte:

Cresterea cererii turistice in zona Colibita, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ;

Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ; Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu

fiecare client in parte, acordarea atentiei cuvenite fiecaruia.

C.6. Graficul estimat al proiectului

20

Page 21: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

21

Page 22: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Luna Sep.2006 Oct.2006 Nov.2006 Dec.2006 Ian.2007 Feb.2007 Mar.2007 Apr.2007 Mai.2007SaptamanaObtinere avize

Autorizare constructie

Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier

Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric

Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice

Instalatii 22

Page 23: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii

Sarpanta

Constructie arhitectura

Amenajari interioare

Instalatie GPL exterior

Apa, canalizare - exterior

Dotari interioare

Constructie 23

Page 24: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare

24

Page 25: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Luna Iul.2007 Aug.2007 Sep.2007 Oct.2007 Nov.2007 Dec.2007SaptamanaObtinere avize

Autorizare constructie

Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier

Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric

Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice

Instalatii sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii

25

Page 26: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Sarpanta

Constructie arhitectura

Amenajari interioare

Instalatie GPL exterior

Apa, canalizare - exterior

Dotari interioare

Constructie obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare

26

Page 27: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

27

Page 28: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri se va concretiza in: Cresterea numarului de locuri de munca ; Cresterea veniturilor la bugetul local ; Valorificarea potentialului turistic al regiunii ; Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite .

Cresterea numarului de locuri de munca

Acest proiect propune crearea unui numar de 8 locuri de munca in primul an de implementare si a inca 3 locuri de munca in anii ce vor urma. Forta de munca ce urmeaza a fi angajata prin proiect urmeaza a fi structurata astfel : Ospatar : 1 persoana; Barman : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana; Ajutor bucatar : 1 persoana; Camerista : 1 persoana; Receptioner : 1 persoana; Ghid : 1 persoana; Ingrijitor : 1 persoana.Pentru urmatorii 2 ani de la implementare se preconizeaza angajarea a inca 3 persoane : Manager pensiune : 1 persoana; Ospatar : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana.Personalul ce urmeaza a fi angajat va fi recrutat din forta de munca disponibila si calificata din zona Colibita si din imprejurimi. Totodata pensiunea Lumina Lacului se va preocupa constant de instruirea personalului propriu prin trimiterea acestora la specializari si cursuri practice cu scopul de a-si insusi tehnici de servire noi si o atitudine respectoasa si atenta cu clientii.

Cresterea veniturilor la bugetul local

28

Page 29: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se are in vedere urmatorul impact favorabil la nivelul bugetului local : Cresterea veniturilor locale din turism prin atragerea unui numar mai mare de turisti care vor avea posibilitatea sa cheltuiasca in domeniul turistic ; Impulsionarea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin tranzactionarea directa cu pensiunea pentru satisfacerea necesitatilor de alimentatie ale turistilor ; Activitatea de publicitate initiata de pensiunea Lumina Lacului care va atrage un mare numar de turisti romani si straini: cresterea incasarilor pentru obiectivele turistice importante din zona ; Cresterea veniturilor la bugetul local ca urmare a impozitelor si taxelor privind activitatea de cazare turistica .

Valorificarea potentialului turistic al regiunii

Potentialul turistic al comunei Colibita se concretizeaza in urmatoarele obiective de vizitare: lacul Colibita: un " mic " ocol al acestuia durand 2 ore cu masina (de preferat una de teren), bineinteles admirand frumusetile naturii ce te inconjoara, iar in zare poti zari muntii ce strajuie lacul : Strunioru si Bistricioru. barajul de acumulare Colibita ; Muntii Bargaului, Muntii Calimani.Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se da posibilitatea turistilor romani si straini de a se bucura de obiectivele turisitce din zona Colibita, dar si din zonele adiacente beneficiind in paralel de tot confortul. Obiectivele pensiunii turistice in ceea ce priveste valorificarea potentialului turistic sunt: Crearea ofertei turistice calificate in zona Cloibita ; Diversificarea ofertei turistice prin gama larga de servicii auxiliare oferite ; Cresterea calitatii serviciilor in turism ; Promovarea zonei Colibita prin obiectivele turistice, prin diversitatea florei si a faunei, dar si prin servii turistice complete si de calitate.

Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite

29

Page 30: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Aceste servii suplimentare fac trecerea de la turismul clasic (cazare-masa) la un turism interactiv care incurajeaza miscarea in aer liber si alte activitati de relaxare si se refera la : Manifestari artistice ; Practicarea tenisului si a voleiului ; Excursii in zonele invecinate ; Trasee prin padure cu ghid ; Incursiuni vanatoresti in perioada de sezon ; Popasuri la stana ; Excursii la castelul Dracula.

D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

1. Previziuni venituri

Venituri cazare:

Anul Tip came

ra

Nr. camere

Pret cazare/noapte/camera

Pret cazare/noapte

Pret cazare/an

Grad de

ocupare

Venit dupa gradul de ocupare

1-2008

cam.dubla

5 120 600 219.000

15% 32.850

2-2009

cam.dubla

5 130 650 237.250

20% 47.450

3-2010

cam.dubla

5 140 700 255.500

30% 76.650

4-2011

cam.dubla

5 150 750 273.750

40% 109.500

5-2012

cam.dubla

5 160 800 292.000

60% 175.200

Venituri restaurant:

Anul Nr. Pret Pret Pret Pret Grad Venit 30

Page 31: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

locuri meniu mediu

meniu 1

masa/zi

meniu 3

mese/zi

meniu 3

mese/an

de ocupare

dupa gradul

de ocupare

1-2008

30 20 600 1.800 657.000 20% 131.400

2-2009

30 25 750 2.250 821.250 25% 205.310

3-2010

30 30 900 2.700 985.500 30% 295.650

4-2011

30 35 1.050 3.150 1.149.750 50% 574.875

5-2012

30 40 1.200 3.600 1.314.000 60% 788.400

Venituri transport:

Anul Tip de ruta Pret km/persoana

Nr. mediu km/an

Nr persoane

Pret/nr. km/an

1-2008

Traseu scurt(<50

km)

1 1.000 30 30.000

Traseu lung(>50 km)

0,5 400 20 4.000

2-2009

Traseu scurt(<50

km)

1,2 1.200 35 50.400

Traseu lung(>50 km)

0,6 400 20 4.800

3-2010

Traseu scurt(<50

km)

1,4 1.400 40 78.400

Traseu lung(>50 km)

0,7 500 25 8.750

4-2011

Traseu scurt(<50

km)

1,6 1.600 45 115.200

31

Page 32: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Traseu lung(>50 km)

0,8 500 25 10.000

5-2012

Traseu scurt(<50

km)

1,8 1.800 50 162.000

Traseu lung(>50 km)

0,9 600 30 16.200

Venituri agrement:

Anul Serviciu Pret/ora Pret/zi Pret/an Grad de

ocupare

Venit dupa

gradul de

ocupare1-2008

Tenis 8 192 70.800 15% 10.512

2-2009

Tenis 9 216 78.840 20% 15.768

3-2010

Tenis 10 240 87.600 25% 21.900

4-2011

Tenis 11 264 96.360 30% 28.908

5-2012

Tenis 12 288 105.120 40% 42.048

Total venituri:

Anul Venituri cazare

Venituri restaurant

Venituri transport

Venituri agrement

Alte venituri

TOTAL

1-2008

32.850 131.400 34.000 10.512 1.000 209.762

2-2009

47.450 205.310 55.200 15.768 1.000 324.728

3-2010

76.650 295.650 87.150 21.900 1.200 482.550

32

Page 33: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

4-2011

109.500 574.875 125.200 28.908 1.200 839.683

5-2012

175.200 788.400 178.200 42.048 1.300 1.185.148

2. Previziuni cheltuieli

Cheltuieli cu salarii:

Anul Nr. angajati

Salariu mediu/luna

Cheltuieli cu

salarii/luna

Cheltuieli cu

salarii/an1-2008

8 600 4.800 57.600

2-2009

11 700 7.700 92.400

3-2010

11 800 8.800 105.600

4-2011

11 900 9.900 118.800

5-2012

11 1.000 11.000 132.000

Cheltuieli cu materii prime:

Anul Materii prime/luna

(EURO)

Materii prime/luna

(RON)

Materii prime/an(RON)

1-2008

1.000 3.500 42.000

2-2009

1.250 4.375 52.500

3-2010

1.500 5.250 63.000

4- 2.500 8.750 105.000

33

Page 34: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

20115-2012

3.500 12.250 147.000

Cheltuieli cu impozite si taxe:

Anul Cladire Automobil Salarii Total taxe1-2008

7.000 150 17.000 24.150

2-2009

7.200 180 27.500 34.880

3-2010

7.400 200 31.500 39.100

4-2011

7.500 220 35.000 42.720

5-2012

7.600 230 39.500 47.330

Calculul amortizarii:

Nr.Crt.

Produse achizitionate

Valoare achizitie(EURO)

Perioada amortizare(ani)

Amortizare/an (EURO)

Amortizare/am(RON)

1 Hidroizolatii 1.650 10 165 577,52 Beton simplu 12.000 20 600 2.1003 Beton armat 12.000 20 600 2.1004 Umpluturi si

compactari1.200 20 60 210

5 Piatra pentru placare

3.000 30 100 350

6 Scari si podeste din beton

1.500 30 50 175

7 Tencuiala 8.000 20 400 1.4008 Var lavabil 3.000 20 150 525

34

Page 35: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

9 Gresie 6.000 30 200 70010 Faianta 4.000 20 200 70011 Parchet laminat 2.500 25 100 35012 Rigips 10.000 25 400 1.40013 Lindab si

accesorii10.000 25 400 1.400

14 Tamplarie PVC color

7.000 25 280 980

15 Usi 5.000 25 200 70016 Elemente

decorative lemn

1.500 10 150 525

17 Streasina 500 10 50 17518 Balustrade

balcon400 10 40 140

19 Conducta distributie apa

rece + apa calda

350 10 35 122,5

20 Conducte canalizare

200 20 10 35

21 Obiecte sanitare bai

10.000 10 1000 3.500

22 Obiecte sanitare

bucatarie

2.500 10 250 875

23 Boiler 700 20 35 122,524 Recipient

rezervor GPL1.800 30 60 210

25 Conducte distributie

agent termic

2.000 40 50 175

26 Centrala termica

2.000 10 200 700

27 Put forat 1.000 25 40 14028 Electropompa

cu hidrofor350 10 35 122,5

35

Page 36: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

29 Bazin vidanjabil

7.200 30 240 840

30 Tuburi de protectie

rezistente la foc

400 40 10 35

31 Conductoare din cupru

500 20 25 87,5

32 Aparate pe circuit (prize,

intrerupatoare)

200 10 20 70

33 Corpuri de iluminat

1.200 10 120 420

34 Tablou electric 300 30 10 3535 Instalatie

paratraznet750 25 30 105

36 Instalatie telecomunicatie

1.000 20 50 175

37 Pat cu saltea - 10 buc.

1.000 10 100 350

38 Noptiera - 10 buc.

150 10 15 52,5

39 Dulap - 5 buc. 350 10 35 122,540 Masuta

(camera + hol) -8 buc.

200 10 20 70

41 Fotoliu (camera + hol)

-20 buc.

900 10 90 315

42 Cuier - 5 buc. 100 10 10 3543 Oglinda - 10

buc.130 10 13 45,5

44 Televizor - 10 buc.

1.800 8 225 787,5

45 Aparat radio - 5 buc.

250 5 50 175

46 Telefon - 10 buc.

500 10 50 175

36

Page 37: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

47 Veioza - 10 buc.

500 10 50 175

48 Masa inox - 4 buc.

1.000 10 100 350

49 Dulap vesela - 3 buc.

300 10 30 105

50 Dulap frigorific - 2 buc.

1.500 10 150 525

51 Spalator vesela 1 buc.

150 10 15 52,5

52 Cuptor - 1 buc. 750 10 75 262,553 Cuptor

microunde - 1 buc.

300 10 30 105

54 Plita electrica - 1 buc.

500 10 50 175

55 Friteuza - 1 buc.

200 10 20 70

56 Mixer - 1 buc. 200 10 20 7057 Tejghea

receptie - 1 buc.

400 10 40 140

58 Dulap receptie - 2 buc.

300 10 30 105

59 Raft receptie - 2 buc.

200 10 20 70

60 Canapea - 2 buc.

200 10 20 70

61 Calculator - 4 buc.

1.600 8 200 700

62 Masa (restaurant +

terase)-20 buc.

900 10 90 315

63 Scaun (restaurant + terase + sala

conferinte) - 80

2.000 10 200 700

37

Page 38: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

buc. 64 Masa vesela - 2

buc.50 10 5 17,5

65 Masa conferinte - 1

buc.

300 10 30 105

66 Panou proiectie -1 buc.

100 10 10 35

67 Videoproiector - 1 bu.

2.300 10 230 805

68 Tejghea bar - 1 buc.

450 10 45 157,5

69 Scaun inalt bar - 5 buc.

150 10 15 52,5

70 Raft bar - 2 buc.

200 10 20 70

71 Raft artizanat - 2 buc.

400 10 40 140

72 Raft(depozitare bauturi)-15

buc.

850 10 85 297,5

73 Frigidere (camere) - 5

buc.

1.500 10 150 525

74 Instalatii racire - 4 buc.

1.600 8 200 700

75 Alte dotari camere

550 10 55 192,5

76 Vase si ustensile de

inox

350 10 35 122,5

TOTAL 146.880 9.033 31.615,5

Total cheltuieli:

Anul Cheltuieli cu salarii

Cheltuieli cu

Cheltuieli cu taxe si

Cheltuieli pentru

TOTAL cheltuieli

Amortizare

38

Page 39: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

materii prime

impozite reclama

1-2008

57.600 42.000 24.150 1.500 125.250 31.615,5

2-2009

92.400 52.500 34.880 1.700 181.400 31.615,5

3-2010

105.600 63.000 39.100 1.800 209.500 31.615,5

4-2011

118.800 105.000 42.720 2.000 268.520 31.615,5

5-2012

132.000 147.000 47.330 2.200 328.530 31.615,5

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013Venituri totale din care: 209.7

62324.728

482.550

839.683

1.185.148

cifra de afaceri 209.762

324.728

482.550

839.683

1.185.148

venituri din exploatare din care:

209.762

324.728

482.550

839.683

1.185.148

venituri financiare 0 0 0 0 0venituri exceptionale 0 0 0 0 0Cheltueili totale din care: 156.8

65,5213015,5

241.115,5

300.135,5

360.145,5

Cheltuieli pentru exploatare 156.865,5

213015,5

241.115,5

300.135,5

360.145,5

Costul bunurilor vandute

42.000

52.500

63.000

105.000

147.000

Impozite/taxe/varsaminte

24.150

34.880

39.100

42.720

47.330

Cheltuieli cu personalul

57.600

92.400

105.600

118.800

132.000

Cheltuieli cu amortizarea si provizioane

33.115,5

33.315,5

33.415,5

33.615,5

33.815,5

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0

39

Page 40: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0Rezultatul exploatarii 52.89

6,,5111.712,5

241.434,5

539.547,5

825.002,5

Rezultatul financiar 0 0 0 0 0Rezultatul curent al exercitiului

52.896,,5

111.712,5

241.434,5

539.547,5

825.002,5

Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0Rezultatul brut al exercitiului

52.896,,5

111.712,5

241.434,5

539.547,5

825.002,5

Impozitul pe profit 8.463,5

17874 38.629,5

86.327,5

132.000,5

Rezultatul net al exercitiului 44.433

93.838,5

202.805

453.220

693.002

D.3. Proiectia fluxului de numerar

CF = venit anual - cheltuieli anuale din exploatareAnul Venit

anualCheltuieli

anualeAmortizare Profit

anualCF anual

1 (2009)

209.762 125.250 31.615,5 84.512 52.896,,5

2 (2010)

324.728 181.400 31.615,5 143.328 111.712,5

3 (2011)

482.550 209.500 31.615,5 273.050 241.434,5

4 (2012)

839.683 268.520 31.615,5 571.163 539.547,5

5 (2013)

1.185.148 328.530 31.615,5 856.618 825.002,5

D.4. Valorile indicatorilor financiari

ANUL AN I AN II AN III AN IV AN V

40

Page 41: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

Nr.Crt.

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013

1 Valoarea investitiei (Vi)

Val. bunuri achizitionate + Val. lucrari=146.880+30.000=176.880EURO

176.880*3,5=619.080 RON2 Veniturile din

exploatare209.762 324.728 482.550 839.683 1.185.148

3 Cheltuielile din exploatare

156.865,5 213015,5 241.115,5 300.135,5 360.145,5

4 Rezultatul din exploatare

52.896,,5 111.712,5 241.434,5 539.547,5 825.002,5

5 Profitul net 44.433 93.838,5 202.805 453.220 693.0026 Durata de

recuperare a investitieiDr = Vi/Pn mediu < 7 ani

2ani, 1luna, 15 zile

7 Rentabilitatea capitalului investit(Rc = Pn/Vi*100)[%] >

7 15 32 73 112

8 Cheltuieli financiare

0 0 0 0 0

9 Gradul de acoperire acheltuielilor financiare

Nu este cazul

10 Rata indatorarii

Nu este cazul

11 Rata acoperirii prin fluxul de numerar

Nu este cazul

12 Rata de actualizare

8%

13 Valoarea actualizata

41

Page 42: Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice

neta

42