of 13 /13
Ivan Štokov

Inertiranje teretnog sustava kod LNG brodova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inertiranje teretnog sustava kod LNG brodova. Ivan Štokov. Kada i zašto se inertira sustav tereta kod LNG brodova?. teretni sustav čine: tankovi tereta cjevovodi kompresori prije ulaska broda u brodogradilište - PowerPoint PPT Presentation

Text of Inertiranje teretnog sustava kod LNG brodova

 • Ivan tokov

 • teretni sustav ine: tankovi tereta cjevovodi kompresori

  prije ulaska broda u brodogradilite

  nakon brodogradilita, prije ukrcaja tereta

 • 1. istiskivanje: -tei plin se upuhuje ispod lakega, te ga istiskuje u atmosferu -mala potronja inertnog plina -relativno brz postupak

  2. razrijeivanje: -mjeanje inertnog plina sa plinovima u tanku

  najee kombinacija ovih dviju metoda

 • Dijagram eksplozvnostikako bi se izbjegla eksplozija, atmosfera u tanku nikada nesmije sadravati eksplozivnu smjesu prirodnog plina i kisika

  da bi proces izgaranja uope bio mogu potrebna je koncentracija od minimalno 12,2% kisika

 • Dijagram eksplozvnostinakon operacije zagrijavanja u tankovima tereta nalazi se plinovita smjesa metana i ostalih plinovainertiranjem se smanjuje koncentracija metana ispod 14% to je granica zapaljenjazbog sigurnosnih razloga koncentracija metana mora biti ispod 2% prije upuhivanja zraka

 • Inert Gas Plantizgaranje lakog dizelskog goriva s malim postotkom sumporainertni plin posebne istoe, bez vlage i primjesa sumporovih i duikovih spojeva

 • Inert Gas Plantpumpa disel goriva i kompresor zraka-> loite -> hlaenje i ienje morskom vodom-> separator -> hladnjak -> adsorber -> kompresor inertnog plina -> paramagnetski analizator -> filteri inertnog plina

 • inertni plin ulazi u tankove pri 20-40 oCtei je od para prirodnog plinaupuhuje se u dno tankakoristi se metoda istiskivanja (displacement method)prirodni plin izlazi kroz odunike na vrhu tanka

 • poeljno je drati to nii tlaksvakih sat vremena mjeri se koncentracija inertnog plina u tanku teretadetektor zapaljivog plina (cumbustible gas meter)prirodni plin ispod 2% = inertiranje je uspjeno, poinje prozraivanjedvostruka izmjena volumena tanka = dobro inertiranje (cca 48 h)

 • sigurnosni ventili, izvodi sustava za mjerenje razine tereta, spojevi za manometreposebni epii za propuhivanjeepii se otvaraju im je koncentracija prirodnog plina u tanku manja od 2%

  na kraju se inertira brodski cjevovodinertiranje cjevovoda traje svega 10ak minuta

 • svi djelovi opreme moraju imati manje od 2% volumena prirodnog plina

  brod se vie ne smatra brodom za prijevoz opasnih tereta (dangerous cargo vessel)

  poinju radovi na palubi i teretnom sustavu

 • Teretni sustav LNG tankera Capt. Goran Belamari, mag.ing., Master Mariner Split, svibanj 2012.

 • Hvala na panji!!!