of 173 /173
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ЗРЕЊАНИН 23000 ЗРЕЊАНИН, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ Акредитација студијског програма ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗРЕЊАНИН 2010.

Industrijsko inzenjerstvo _ Акредитација

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FTN Novi Sad

Text of Industrijsko inzenjerstvo _ Акредитација

 • , " " 23000 ,

  :

  2010.

 • HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

  , " " 23000 ,

  00. ____________________________ 3

  01. ____________________________ 4

  02. ____________________________ 5

  03. ____________________________ 6

  04. ____________________________ 7

  05. ____________________________ 8

  5.1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 • , " " 23000 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

 • , " " 23000 ,

  5.4 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  06. ,

  ____________________________ 83

  07. ____________________________ 84

  7.1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  08. ____________________________ 86

  8.1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  09. ____________________________ 88

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  9.1 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

 • , " " 23000 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  9.2

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  9.3 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  9.4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  6.5 ,

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

  10. ____________________________ 142

  10.1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  10.3

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

  10.4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

  10.5

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

  11. ____________________________ 167

  11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

  12. ____________________________ 169

 • , " " 23000 ,

  -/ -

  ,

  240

  4

  2006

  ( ) 2010

  240

  240

  ( ) -

  www.tfzr.uns.ac.rs

  " "

  28.10.2010

  17.12.2010: 2

 • , " " 23000 ,

  . . (), () ( ) , , .

  :- - .

  , , , . , . , , , , , .

  . , , . , , , , .

  00.

  17.12.2010: 3

 • , " " 23000 ,

  . , , , - . , , . 60% , . . 30 7 . . . , , , , . . . , , . , , . , , . , . . , , , . . 240 . ( 2006. .): - ( 9 ), : , , , , ( 6 ).

  01.

  17.12.2010: 4

 • , " " 23000 ,

  .

  . . .

  .

  02.

  17.12.2010: 5

 • , " " 23000 ,

  . , , , .

  , , , , , , , , .

  .

  .

  , , . , .

  03.

  17.12.2010: 6

 • , " " 23000 ,

  . , , , , , .

  : , , , , ; ; .

  , . . , . - . , . . :- (, , , , , , ),- ( , , , , , , , , , , ),- ( , , ),- ( , , , , ),- ( , , , , , , , , , , , ). 30 . .

  .

  04.

  17.12.2010: 7

 • , " " 23000 ,

  . 15% -, 20% -, 35% - 30% -. 20% .

  :- (, , ),- , , ,- ,- ,- ,- .

  30 . .

  , , , , , , , , , , , .

  , , , .

  , , , . .

  - .

  3 .

  05.

  17.12.2010: 8

 • , " " 23000 ,

  05. -

  / -

  1 2401, 168

  .

  %.(>=20%)

  % (20%)

  % (15%)

  % (30%)

  % (35%)

  % (0%)

  BII11,11 20,00 37,33 31,56 0,00 BII 240,00 76,00 31,67

  - - () - - - , - () - - () - , - - - () - -

  :

  17.12.2010: 9

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.1

  :

  ..

  1 OAS053 1 1 3 7 03 02 OAS130 1 2 6 02 03 OAS029 1 2 6 02 04 OAS034 1 3 6 02 05 BIII01 1 ( 1 2 ) 1 2 4 00 0

  OAS078 1 4 2 0 0 0OAS116 1 4 2 0 0 0

  6 OAS054 2 2 3 6 03 07 OAS070 2 2 6 02 08 OAS030 2 2 4 01 09 OAS018 2 3 6 02 0

  10 OAS019 1 2 1 4 01 011 BIII02 2 ( 1 3 ) 2 2 5 02 0

  OAS085 2 5 2 2 0 0OAS138 2 5 2 2 0 0

  OAS156 2 5 2 2 0 0

  : :

  4560

  17.12.2010: 10

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.1

  :

  ..

  12 OAS055 3 3 2 6 02 013 OAS147 3 2 6 01 014 OAS080 3 2 5 02 015 OAS128 3 2 6 02 016 OAS059 3 2 6 02 017 BIII03 3 ( 1 2 ) 3 2 6 02 0

  OAS007 3 6 2 2 0 0OAS043 3 6 2 2 0 0

  18 OAS096 4 2 5 02 019 OAS098 4 3 5 03 020 OAS058 4 2 5 02 021 OAS020 2 4 1 4 01 022 BIII04 4 ( 1 3 ) 4 2 6 02 0

  OAS129 4 6 2 2 0 0

  OAS95 4 6 2 2 0 0OAS125 4 6 2 2 0 0

  : :

  4360

  17.12.2010: 11

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.1

  :

  ..

  23 OAS140 5 4 4 02 024 OAS028 5 3 6 02 025 OAS013 5 3 4 02 026 BIII05 5 ( 1 2 ) 5 2 6 02 0

  OAS027 5 6 2 2 0 0

  OAS153 5 6 2 2 0 0

  27 BIII06 6 ( 1 3 ) 5 2 5 02 0OAS003 1 5 5 2 2 0 0OAS150 5 5 2 2 0 0OAS103 5 5 2 2 0 0

  28 DAS091 6 2 6 01 029 DAS065 6 2 6 01 030 DAS101 6 2 7 01 031 MIII02 7 ( 1 2 ) 6 2 6 02 0

  DAS029 6 6 2 2 0 0DAS103 6 6 2 2 0 0

  32 MIII03 8 ( 1 2 ) 6 2 6 01 0DAS021 , 6 6 2 1 0 0DAS009 6 6 2 1 0 0

  33 DAS093 1 6 0 4 50 0 :

  :40

  60

  17.12.2010: 12

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.1

  :

  ..

  34 DAS121 7 3 4 03 035 DAS053 7 2 5 02 036 DAS030 7 3 6 03 037 DAS069 7 2 4 02 038 MIII01 9 ( 1 2 ) 7 2 6 02 0

  DAS046 7 6 2 2 0 0DAS015 7 6 2 2 0 0

  39 OAS021 3 8 1 4 01 040 OAS132 8 3 4 02 041 OAS102 8 3 5 02 042 BIII07 10 ( 1 4 ) 8 2 5 02 0

  OAS010 8 5 2 2 0 0OAS141 8 5 2 2 0 0OAS183 8 5 2 2 0 0OAS063 8 5 2 2 0 0

  43 OAS120 2 8 0 2 50 044 OAS167 (BSc ) 8 0 15 20 0

  : :

  4060

  17.12.2010: 13

 • , " " 23000 ,

  05. -

  17.12.2010: 14

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS053 1 :

  :

  : 7

  :

  ()

  : :: :

  .

  , ( , , ) .

  ; ; , , ,; ; ; , , ,; , ; , , ; . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : , ,

  ..

  1, , "", 2004

  2, , , 1992

  40.00 20.00

  ( 100)

  20.00 20.00

  . :

  :

  3 3 0 0 0

  17.12.2010: 15

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS130 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  ; , , . , , , , , .

  . .

  : - ; - ; ; ; ;, ; ; ; ; : , ; , ; : (, , ); (, , ). - ; ; ; ; ; ; ; : ; ; , , ; ; ; ; . : . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -

  ..

  1, , ., , .,, . . , 2006

  2, , ., .,, .ECDL CAD v.1.5 , 2007

  3, , ., , . - , 2004

  4, : 1995

  5, . : : " 1993

  6, : 1993

  7, 1998

  60.00

  ( 100)

  5.00 10.00 5.00 20.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 16

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS029 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  , , , .

  , . , , : ., . . . . . . . . . , , . . . . . . . . , , . . . . . . . : (, ) ( , ). . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  ..

  1, , ., ,. (III ) , 2007

  3, Callister, W. Materials science and engineering John Wile and Sons, NewYork 1997

  4, , . I , 1994

  5, , ., ,., , . "", 2006

  6, , ., ., ( ) "", 2008

  55.00

  ( 100)

  25.00 10.00 5.00 5.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 17

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS034 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  . , -, .

  - ( , MS OFFICE-, (E-mail, WWW), , .

  Business . ( , , , , ). . (, LAN , , , - ). {( ). , ( Office , ). ( , ). ( , , , , , , , ). business ( ). }. , MS WINDOWS, MS OFFICE, e-mail-a www, MS Outlook Internet Explorer.

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : , , , , .

  .. 1, , - 20062, 2006

  3, Gini Courter i AnnetteMarquis Office 2003 , 2006

  4, , 8. 2008

  5, "" 1996

  6, , BASIC "" 2004

  40.00

  ( 100)

  5.00 10.00 40.00 5.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 18

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS078 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  : . . . . . . . , . . . , . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : .

  .. 1, , 1996

  2, , ,

  2003

  3, 95+ , ,

  2005

  4, , , , , W

  Sustainable Technology Development Greenleaf Publishing 2000

  5, - , 2008

  50.00 5.00

  ( 100)

  5.00 13.00 12.00 5.00 10.00

  . :

  :

  2 0 0 0 0

  17.12.2010: 19

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS116 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , , , . ( ).

  , , , , , - . , . , .

  : (1) , ; (2) ; (3) , , , ; (4) : (5) ; (6) , , ; (7) , ; (8) ; (9) ; (10) ; (11) , , ; (12) ; (13) . : .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , , .

  .. 1, , ., , . 2003

  30.00

  ( 100)

  10.00 40.00 20.00

  . :

  :

  2 0 0 0 0

  17.12.2010: 20

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS054 2 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  ( , ) .

  . . ,, , , , , . , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : , ,

  ..

  1, , I "", 1996

  2, - , 2001

  40.00 20.00

  ( 100)

  20.00 20.00

  . :

  :

  3 3 0 0 0

  17.12.2010: 21

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS070 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , , , .

  , , , , .

  :: , ; ; ; , ; ; ; ; ; - ; . : , ; ; ; ; , , , ; , . : ; ; , , ; ( ); ( ); . : , ; ; ; . : . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -

  ..

  1, , ., , . . , 2005

  2, , ., , . . , 1999

  3, , ., , . . , 2004

  4, , ., , . . , 2003

  5, , ., , . . , 2002

  6, .. " 1979

  7, , 1998

  60.00

  ( 100)

  5.00 20.00 15.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 22

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS030 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  - , , .

  : , , .

  : . . . . . : , , ,, , . . . . . . . . . . . : , , , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -., , , , , , .

  .. 1, .. , 20032, - , 19873, - , 1990

  70.00

  ( 100)

  15.00 15.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 23

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS018 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  , .

  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ( ). . .. . . . - . . . . - . . . - -. . . -. -. . . - . . . . . - . ./ / - . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : . . . ;- .

  .. 1, . I 20032, . 2007

  3, ., ., . 2004

  40.00 10.00

  ( 100)

  10.00 40.00 10.00 10.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 24

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS019 1 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  , , , , , , , , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :

  ..

  1, , 2005

  2, , 1995

  40.00

  ( 100)

  20.00 40.00

  . :

  :

  1 1 0 0 0

  17.12.2010: 25

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS085 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , , , .

  , , .

  , . , , . . , . . . . . . . : , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -,

  ..

  1, , ., ,., , . "", 2006

  2, , ., , . "", 2007

  3, , ., , . . , 2004

  4, , ., , .,, .

  . , 2007

  35.00

  ( 100)

  5.00 30.00 5.00 25.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 26

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS138 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  ,

  . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. ::- , , , , : , , - - : , , , , , , ,

  ..

  1, , ., ,. "" 2007

  2, , . 2007

  3, , . , 20034, : 2007

  40.00 30.00 10.00

  ( 100)

  5.00 5.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 27

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS156 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , , ,, , .

  .

  . . . .. . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . () .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :. . . .

  ..

  1,.. , .., .. ,..

  , 1995

  2,. , ., . , .

  - 1: , 1995

  3, . , . ,. , . - 2: ,

  2005

  4, . , 1990

  5, . -, 1989

  55.00 10.00

  ( 100)

  15.00 15.00 3.00 2.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 28

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS055 3 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , .

  ( , ) .

  , , ; . , , . , , . , , . . , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : , ,

  ..

  1, . , . ., 1995

  2, , "", 2004

  3, , , 2005

  40.00 20.00

  ( 100)

  20.00 20.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 29

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS147 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , , , , ,

  .

  - ; - ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. ::- , , , , : , , - - : , , ,, , , ,

  ..

  1, , .,, . "" 2005

  2, , , 1997

  3, , ., ,., . "." 2007

  4, , - "", 1998

  40.00

  ( 100)

  40.00 5.00 5.00 10.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 30

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS080 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  . , .

  , .

  . . . . . . . . . . . . . . , (Mathcad, EXCEL, LINDO...) , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , .

  ..

  1, , ., , . : , "". 2006

  2, , ., , . - Mathcad-u "", 2007

  3, , . "", 1982

  4, , . " ", 1979

  5, , . I , 19896, , . II , 1989

  7, , ., , .,, . I , 1992

  8, , ., , .,, . II , 1992

  9, , ., , . , 1989

  30.00 10.00

  ( 100)

  10.00 40.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 31

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS128 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  . - . , - ,, , , , .

  : - - ;, ; ; ; .

  . . . . . , , . . . . . . . , , , . . . . . -. -. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. -. . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  ..

  1, . , 1998

  2, . , 2003

  3, , . ., , 1990

  4, , ., , ., , 1998

  50.00

  ( 100)

  10.00 30.00 5.00 5.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 32

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS059 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , , - . , .

  . .

  : () . , , . . . () . . . ( ). . , . . . , , . - . . .

  : . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -. , , , , , , .

  ..

  1, "", 2006

  2, , 1997

  4, Engelbrecht Andreas Computational Intelligence, An Introduction John Wiley & Sons, Ltd,England 2002

  30.00

  ( 100)

  10.00 20.00 10.00 30.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 33

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS007 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  . .

  , , .

  . ; ; ; , ; , ; , , , ; ; ; ; ; ; ; . . , - .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : ( , ), ( -, , ).

  ..

  1, , , 2003

  35.00

  ( 100)

  5.00 60.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 34

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS043 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  : , , . : , , , , , , , . . . . . . . . (). . . , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, - , .

  ..

  1, , "",

  2004

  2, , . ,, ,

  2008

  3, - , " " 2006

  4,

  2006

  50.00 10.00 15.00

  ( 100)

  10.00 3.00 2.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 35

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS096 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  .

  . .

  : . . , , . , . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . ( ). . . . . , . . (, , , ). . . . . . , , . : . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  ..

  1, , ., , . . , 2006

  2, , ., , .,, . . , 2007

  3, , . CAD , 2004

  4, : I : , 1955. ( : "")

  1955

  5, . : II : , 1966 ( : "")

  1966

  6, : 2002

  7, , . 2 : , 2005

  8, - 2002

  40.00 30.00

  ( 100)

  5.00 5.00 20.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 36

 • , " " 23000 ,

  05. -

  ..

  9, , , ,

  1968

  17.12.2010: 37

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS098 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , . , , , .

  , , .

  , . , , . . ; ; ; . ; ; ; .; ; ; . ; ; ; . ; ; . . . : , , . : , . . : , , . . : , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  ..

  1, , ., ,., , . "", 2006

  2, , ., , . "", 2007

  3, , ,

  2003

  4, , . , 1979

  5, Callister, W. Materials science and engineering John Wile and Sons, NewYork 1997

  60.00

  ( 100)

  5.00 10.00 5.00 20.00

  . :

  :

  3 3 0 0 0

  17.12.2010: 38

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS058 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , .

  : , . ,, .

  ( , , , , ). ( , ). (, , , ). ( , , , , , . (,, , ). . : , , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , . . . .

  ..

  1, "" 1998

  2, - "." 2004

  3, , ., ,. "." 2007

  4, "" 2005

  5, , ,

  :

  : " " 2001

  6, , . : : " " 2006

  7, , . - ".", 2000

  8, , . : ".", 2007

  9, , . ".", 1997

  10.00

  ( 100)

  5.00 40.00 40.00 5.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 39

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS020 2 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , - , , , , , , .

  , - , , , , , , .

  .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :

  ..

  1, Eric H.Glendinng, NormanGlendinningOxford English for Electrical and MechanicalEngineering Oxford University Press 1995

  2, Eric H. Glendinning, JohnMcEwan Oxford English for Information Technology Oxford University Press 2002

  3, Ian MacKenzi English for Business Studies TB Cambridge University press 2002

  40.00

  ( 100)

  20.00 30.00 10.00

  . :

  :

  1 1 0 0 0

  17.12.2010: 40

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS129 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  . ; , . . . . , . : , , , . : - , - , . , , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , .

  ..

  1, ., . 1994

  2, . , 2007

  3, - , 2003

  4, . -, 1989

  5, , 2006

  6, Kiely L. Environmental Engineering w- 1998

  50.00 10.00

  ( 100)

  13.00 12.00 3.00 2.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 41

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS95 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  : - , , , . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - . . . . - . , . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . - . , , , ., . . , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . : .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : . . . ;- .

  .. 1, . ., 19992, . ., 20043, . ., 2004

  20.00 10.00

  ( 100)

  10.00 40.00 10.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 42

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS125 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , , ( ) (/) ( : , , , ,...)

  : ; , ; , . : , , ; . : , , , , () () .

  , , , /, , , , , , , , , , , (, , , , ), ,

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, ,

  ..

  1, "." 2005

  2, "." 2004

  40.00 10.00

  ( 100)

  5.00 30.00 5.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 43

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS140 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , , , .

  .

  : : , , . : , , . ISO 9000: , ISO 9000:1994 ( ), ISO 9000:2000. : , , . TQM : , , TQM-a, . : , , . ISO 14000:, , , . ISO 18001: ,, . HACCP: , . ISO 22000: , . - : , , . :, .: . QMS-a. , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : : (, , ); ( , , ); ( , , , , ...); ( . , , , , , ). , , .

  ..

  1, , "", 2006

  2, , ., , . "", 2007

  3, . , 1994

  50.00 - 10.00

  ( 100)

  10.00 5.00 25.00

  . :

  :

  4 2 0 0 0

  17.12.2010: 44

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS028 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , .

  , .

  ( , , , ). ( , , , , . ). ( , ). ( , , , ). : - ( , , ). ( , , , , , ). - . , , , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : : (, , ); ( , , ); ( , , , , ...); ( . , , , , , ). , , .

  ..

  1, , ., , . , 2007

  2, - , . , 19903, Drucker, P. , 1996

  50.00

  ( 100)

  5.00 15.00 15.00 5.00 10.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 45

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS013 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , . , , , . ISO 14000 , .

  , ---.

  : . . - . . - . , . . . . . . . . - 14000. . : - . . . . . . . . -14000. . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, - , .

  ..

  1, , ,

  2002

  2, , "",

  2004

  3, ., . 1994

  4, . , . 1996

  5, , , ,

  2005

  6, : : [ ] 2006

  7, 2006

  60.00 10.00

  ( 100)

  15.00 3.00 2.00 10.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 46

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS003 1 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  .

  , .

  : , , , . . . . . , , , . . . IDEF1X . . . . . . : CASE .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : . . .

  ..

  1, Ullman J., Widom J. Database Systems - Complete Book Stanford University, AddisonWesley 2002

  2, ., . , 1996

  3, ., ., ., . , 2008

  20.00 20.00

  ( 100)

  10.00 40.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 47

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS027 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  , .

  , . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, , , , , , . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :1. - , 2. -

  ..

  1, , ., , . "", 2004

  2, , . , 2008

  40.00 10.00

  ( 100)

  7.50 20.00 7.50 15.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 48

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS150 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , , , .

  . - .

  , . . . . , . . , , , , , . . . . . . : , , (), , , . . , , . -. . . , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , , .

  ..

  1, , "",

  2004

  2, , - , 2006

  3, , 1998

  4, ., . , 2000

  50.00 10.00

  ( 100)

  5.00 15.00 15.00 3.00 2.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 49

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS103 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , , .

  , .

  , , , , : ; . (); ; - ; ; , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , . . . . , .

  .. 1, , ., , . , , 1991

  2, , . - 2005

  3, , ., , . , 2005

  4, , . : ".", 2007

  5, , . - ".", 2000

  6, , ., , . , 2005

  40.00 10.00

  ( 100)

  5.00 40.00 5.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 50

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS153 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , .

  , .

  . . . . , , , : (,, , ), , , , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , . . . . , .

  ..

  1, , . , , , 1098

  2, , ., , . , , 1991

  40.00 10.00

  ( 100)

  5.00 30.00 10.00 5.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 51

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS091 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  . , , . . - .

  . .

  : . . . . , . .

  : . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -. , , , , , .

  ..

  1, "", 2006

  2, "", 2006

  3, , "", 2006

  20.00 20.00

  ( 100)

  10.00 30.00 20.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 52

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS065 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  ( ) . .

  . .

  . . , . . . . . . . , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : . .

  ..

  1, , . 2008

  2, , , 1997

  3, , . 2005

  4, , ,

  "" 2001

  5, , , ,

  : 2004

  6, , , ,

  , 2002

  7,

  , , , ,

  : 2005

  8, : 1990

  9, , ,

  : 1995

  10, , ,

  : 2002

  40.00 10.00

  ( 100)

  30.00 20.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 53

 • , " " 23000 ,

  05. -

  ..

  11, , , ,

  : 2001

  12, , ,

  : " " 2001

  13, : 1998

  14, : 1991

  17.12.2010: 54

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS101 :

  :

  : 7

  :

  ()

  : :: :

  (, , , ).

  ,

  : . . . : , . : , , . . . . . . . . .

  . . . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  ..

  1, ., ., . , III , 2007

  2, ., ., . , II

  , 2008

  3, ., . , , 2008

  4, : -,

  1988

  5, : , 1999

  6, ; : -

  1989

  7, , 2001

  30.00 20.00

  ( 100)

  40.00 5.00 5.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 55

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS021 , :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , , . : .

  : , .

  ; ; ; : ( ; ; ; ). : ; ; . : ; ; ; ; . . : ; ; . : ; ; . : ; ; ; , , : ; . : ; ; ; ; ; ; . Y : , , . . . . . . . . . , .

  . , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  .. 1, Reknagel, prenger, Henman , 20042, , .; , . , 19843, , . , , 20074, , . , 2005

  5, , :

  1994

  6, , -

  2004

  7, , . , , , 2002 2002

  8, , , : 2007

  5.00 50.00

  ( 100)

  5.00 - 30.00 10.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 56

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS029 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  , - , , , ( - ), - , , , , .

  . .

  ( , , , ), ( , , ), ( , , , , , , , ), ( ), , , , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. ::- , , , , : , , - - : , , , , , , ,

  ..

  1, , ., . , , 2008 2008

  2, , ., . 2007

  3, , , , .-

  : ...

  2005

  4, , . , 2004

  5, , ., , . , 2005

  6, : 1986

  7, , : , , : 1990

  50.00

  ( 100)

  10.00 30.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 57

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS103 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  , . - , , . .

  . . . . . - . . . . . . . . , . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  .. 1, , ., , . 1991

  2, : 108. :

  , , 1991

  3, , ., , . - 2002

  30.00

  ( 100)

  20.00 5.00 5.00 40.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 58

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS009 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  ,

  .

  . (,, ). ( , ). . . . ( , ). . . -. , . ( , , ). ( , , ). ( , , ). . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, - , .

  ..

  1, , 2002

  2, Bela G. Liptak (Editor), DavidH. Liu (Editor) : 1999

  40.00

  ( 100)

  15.00 15.00 3.00 2.00 25.00

  . :

  :

  2 1 0 0 0

  17.12.2010: 59

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS121 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  .

  , , .

  :- e-Europe - - - - - - - web-a web - - - - - -

  :- , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, .

  ..

  1,, ., ,., , ., ,.

  .. , 2005

  2, , ., , . .. , 1998

  3, , . Infrastructure for Electronic Business on the Internet Kluwer Academic Publishers,Massachusetts 2001

  4, , . , 2004

  40.00 20.00

  ( 100)

  10.00 10.00 20.00

  . :

  :

  3 3 0 0 0

  17.12.2010: 60

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS053 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  .

  -, , , , , , .

  . . . . . . . . . . . . . 3 . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -.

  .. 1, , . CAD , 20042, , . AutoCAD 2004/2005 , 2005

  3, , ., , .,, . ECDL CAD ".", 2007

  4, , ., , . 3 ".", 2007

  5, , Auto CAD

  : " " -

  1990

  6, Alan J. Klameja i John H.Wilson AutoCAD 2004 : 3D modeliranje 2004

  7, Dravid Frey AutoCAD 2002 : 2002

  40.00

  ( 100)

  10.00 40.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 61

 • , " " 23000 ,

  05. -

  ..

  8, Computational Procedures in Inelastic Analysis ofSolids and Structures

  Center for Scientific Researchof Serbian Academy ofSciences and Arts undUniversity : Faculty ofMechanical Engineering

  1997

  9, ; ,

  : " 2002

  10, : - : 1998

  17.12.2010: 62

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS030 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  , .

  . . . . .MAXIMIN . MINIMAX . MAXIMAX . LaPlace- . : . . . Bayes- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ELECTRE, PROMETHEE, AHP .). . . . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : : (, , ); ( , , ); ( , , , , ...); ( . , , , , , ). , , .

  ..

  1, , ., , . : , 1997

  2, Triantaphyllou, E. Multi-Criteria Decision Making Methods: AComparative StudyKluwer Academic Publishers,Boston 2000

  3, , ., , . , 1998

  4, , . "", 2009

  40.00 10.00

  ( 100)

  10.00 20.00 20.00

  . :

  :

  3 3 0 0 0

  17.12.2010: 63

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS069 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , .

  .

  : : . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : , . , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : : (, , ); ( , , ); ( , , , , ...); ( . , , , , , ). , , .

  ..

  1, . , " ",

  1992

  2, ., ., . , " ",

  1992

  3, -, . , 20064, -, . , 19985, -, . , 2002

  30.00 20.00

  ( 100)

  5.00 20.00 5.00 20.00

  :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 64

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS046 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  . .

  . .

  . . . . . . 300-1/ 9000-4. . . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. : . .

  ..

  1, , .,, . "", 2008

  2, , ,

  : 2002

  3, : -

  2007

  4, Andrzej S. Nowak, Kevin R.Collins. - Michigan Reliability of Structures McGraw-Hill 2000

  5, , ,

  : : " " 1999

  6, , ,

  : 2007

  40.00 10.00

  ( 100)

  30.00 20.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 65

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS015 :

  :

  : 6

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  : . . . , , . . . . ( ). . .. : ( . ,, , , , ). .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, . . .

  ..

  1, . -, 1996

  2, . , . , . , 2003

  3, . , . , . , 2004

  55.00 10.00

  ( 100)

  15.00 15.00 3.00 2.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 66

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS021 3 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  - , , , .

  - , , , , , .

  , . , .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :

  ..

  1, Eric H. Glendinning, JohnMcEwan Oxford English for Information Technology Oxford University Press 2002

  40.00

  ( 100)

  20.00 30.00 10.00

  . :

  :

  1 1 0 0 0

  17.12.2010: 67

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS132 :

  :

  : 4

  :

  ()

  : :: :

  , - , , , ( - ), - , , , , .

  . .

  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, ,

  ..

  1, . "" 2004

  2, , . "" 2005

  3, , . 2005

  4, , .,, . 2008

  40.00 10.00

  ( 100)

  5.00 30.00 5.00 10.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 68

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS102 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , , .

  , , .

  , , , , , . , - , . . , . . , , , . - . . . . . . , , , . , , , , , , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , . . . . , .

  ..

  1, , . ".", 1999

  2, , ., , .,, . ,,

  ".", 2007

  3, . . ".", 2001

  4, . . " " 2000

  5, , . ".", 2008

  6, , ., , .,, . , 2007

  7, , . 2005

  40.00 10.00

  ( 100)

  5.00 30.00 10.00 5.00

  . :

  :

  3 2 0 0 0

  17.12.2010: 69

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS010 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  . .

  , . (: , , , .), .

  CAD . . . . . . . . . . . . 3 . 3 . . .

  AutoCAD-a. . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , , .

  ..

  2, , ., , .,, .ECDDL CAD v.1.5 , 2007

  3, , ., , . 3D MODELIRANjE I VIZUELIZACIJA, aplikacije uAutoCAD-u " ", 2007

  4, , . AUTOCAD2004/2005. , 2005

  5,, ., , .,, ., , ., ,.

  Mathcad-u

  , 2007

  6, , ., , .,, ., , .MATHCAD 13 , 2007

  30.00

  ( 100)

  10.00 40.00 20.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 70

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS141 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  , . , .

  , , , , .

  . . WBS. . , . . . PERT. PDM. . MS Project. Primavera Project Planer Excel. Microsoft Project.

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :, , .

  ..

  1, , ., , . - "", 2007

  2, , ., , .,, ., , .

  "", 2000

  3, , . , 19994, Pyron, T. PROJECT 2002: do kraja , 20035, Doucette, M. Microsoft Project 98 za neupuene , 1998

  20.00 10.00

  ( 100)

  10.00 50.00 10.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 71

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS183 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  : , ,, , . , .

  : , , . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . .- . , . : , . .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -,-., , , , , .

  .. 1, . , , 2000

  2, ., ., ., , , 1998

  3, .. , .. 1996

  70.00

  ( 100)

  15.00 15.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 72

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS063 :

  :

  : 5

  :

  ()

  : :: :

  .

  .

  : : ; -; ; ; - ; ; ; ; ; -. : , ; ; ; ; -; ; () ; ; ; ; ;; ; ; ( (), ()) . : ; ; ; ; ; ; . : .

  1. :

  2. ( ):

  3. / :

  4. :-, -, -., , , , , , .

  ..

  1, . 2000

  2, : 2004

  70.00

  ( 100)

  15.00 15.00

  . :

  :

  2 2 0 0 0

  17.12.2010: 73

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  DAS093 1 :

  :

  : 4

  ()

  .

  . , , .

  , , .

  1. :

  2. :

  3. :

  4. : .

  100.00

  ( 100)

  :

  5.00

  17.12.2010: 74

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS120 2 :

  :

  : 2

  ()

  .

  - . , , .

  . 60 . , , , . , . .

  . . . - , -. . , , , , .

  , , .

  1. :

  2. :

  3. :

  4. : , .

  50.00

  ( 100)

  50.00

  :

  5.00

  17.12.2010: 75

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.2

  OAS167 (BSc ) :

  :

  : 15

  ()

  ( ) .

  . , , , . . - . . , , , , .

  .

  1.

  2. :

  3. :

  4. : ( ) . . ,

  30.00

  ( 100)

  70.00

  0

  17.12.2010: 76

 • , " " 23000 ,

  05. -

  5.3

  ..

  1BIII01

  1, OAS078 4 2 0 0 02, OAS116 4 2 0 0 0

  2BIII02

  1, OAS085 5 2 2 0 02, OAS138 5 2 2 0 0

  3, OAS156 5 2 2 0 0

  3BIII03

  1, OAS007 6 2 2 0 02, OAS043 6 2 2 0 0

  4BIII04

  1, OAS125 6 2 2 0 0

  2, OAS129 6 2 2 0 0

  3, OAS95 6 2 2 0 0

  5BIII05

  1, OAS027 6 2 2 0 0

  2, OAS153 6 2 2 0 0

  6BIII06

  1, OAS003 1 5 2 2 0 02, OAS103 5 2 2 0 03, OAS150 5 2 2 0 0

  10BIII07

  1, OAS010 5 2 2 0 02, OAS063 5 2 2 0 03, OAS141 5 2 2 0 04, OAS183 5 2 2 0 0

  9MIII01

  1, DAS015 6 2 2 0 02, DAS046 6 2 2 0 0

  7MIII02

  1, DAS029 6 2 2 0 02, DAS103 6 2 2 0 0

  8MIII03

  1, DAS009 6 2 1 0 02, DAS021 , 6 2 1 0 0

  17.12.2010: 77

 • , " " 23000 ,

  05. -

  , 5.4.

  : OAS167 (BSc ) 8 0

  :

  - ()

  : OAS053 1 1 7OAS054 2 2 6OAS019 1 2 4OAS020 2 4 4OAS021 3 8 4

  : 25

  % - () = 11.11, - ()

  : OAS034 1 6OAS030 2 4OAS147 3 6OAS128 3 6OAS059 3 6OAS096 4 5OAS098 4 5OAS058 4 5OAS028 5 6OAS013 5 4DAS065 6 6DAS101 6 7DAS121 7 4DAS053 7 5OAS132 8 4OAS102 8 5

  : 84

  % , - () = 37.33- ()

  : BIII02 2

  2

  5 OAS085 5 OAS138 5 OAS156 5

  BIII03 33

  6 OAS007 6 OAS043 6

  17.12.2010: 78

 • , " " 23000 ,

  05. -

  , 5.4.

  BIII04 4

  4

  6 OAS125 6 OAS129 6

  OAS95 6OAS140 5 4

  BIII05 5

  5

  6 OAS027 6 OAS153 6

  BIII06 6

  5

  5 1OAS003 5 OAS103 5 OAS150 5

  DAS091 6 6MIII02 7

  66

  DAS029 6 DAS103 6

  MIII03 86

  6 DAS009 6, DAS021 6

  DAS093 1 6 4DAS069 7 4

  MIII01 97

  6 DAS015 6 DAS046 6

  BIII07 10

  8

  5 OAS010 5 OAS063 5 OAS141 5 OAS183 5

  OAS120 2 8 2 : 71

  % - () = 31.56- ()

  : OAS130 1 6OAS029 1 6

  BIII01 11

  4 OAS078 4OAS116 4

  OAS070 2 6OAS018 2 6OAS055 3 3 6OAS080 3 5DAS030 7 6

  : 45

  % - () = 20

  17.12.2010: 79

 • , " " 23000 ,

  05. -

  " "

  240

  .

  %.(>=20%)

  % (20%)

  % (15%)

  % (30%)

  % (35%)

  % (0%)

  BII11,11 20,00 37,33 31,56 0,00 BII 240,00 76,00 31,67

  1. 12 9 0 0 21 29

  2. 13 11 0 0 24 31

  3. 12 11 0 0 23 35

  4. 10 10 0 0 20 25

  5. 14 10 0 0 24 25

  6. 10 6 0 0 16 35

  7. 12 12 0 0 24 25

  8. 9 7 0 0 16 35

  21,00

  100%

  2,26

  1,96

  92,63

  17.12.2010: 80

 • , " " 23000 ,

  05. -

  55,99

  45,49

  0,00

  100%

  100%

  100%

  100%

  39

  3

  9

  33

  0

  0

  11

  4

  .. , ,

  1 1404948760018 . 4,50

  2 1604962855039 . 1,00

  3 1109955850012 . 2,50

  4 0202946850022 . 1,00

  5 1211970850036 . 1,00

  6 2107972805064 . 5,08

  7 0511944890038 . 1,00

  8 0205959855014 . 1,50

  9 1901955710364 . 1,50

  10 1701956710016 . 2,00

  17.12.2010: 81

 • , " " 23000 ,

  05. -

  .. , ,

  11 0710971855034 . 0,75

  12 1403978855025 . 0,50

  13 2105948850013 . 2,50

  14 0502959850084 . 2,50

  15 2109971850042 . 2,25

  16 0605950710569 . 5,50

  17 0402968767012 . 2,66

  18 0608960855033 . 1,50

  19 1203966855020 . 0,66

  20 0109953880018 . 3,16

  21 0801947751029 . 4,16

  22 2604958153759 . 3,42

  23 2402957805017 . 0,75

  24 1001952850040 . 5,16

  56,57

  1 1607948800026 . 1,50

  1,50

  1 280995083312 . 2,00

  2 1202950710387 . 1,00

  3,00

  17.12.2010: 82

 • , " " 23000 ,

  , - , . , , . , , , . : (1) 4 , - , 3 , (2) , (3) , (4) (4) , (5) , , . , . :

  1.PT Milano, Politehnika , http://didattica.polito.it/scudo/modulistica en.htm2.PT Torino, Politehnika, http://pesiwa12.vett.polim.it3.CTU Prag (eki univerzitet tehnike), http:www2.fs.cvut.cz/web/

  06. ,

  17.12.2010: 83

 • , " " 23000 ,

  , , . , , , . . ( ) . , ( ) .

  07.

  17.12.2010: 84

 • , " " 23000 ,

  07. -

  7.1

  I . IV . V .III .II .

  63 109 15 2855

  270

  17.12.2010: 85

 • , " " 23000 ,

  . , , . . . . 100. . 30, 70. . . 5 ( ) 10 (). , .

  08.

  17.12.2010: 86

 • , " " 23000 ,

  08. -

  8.1

  60 37-59

  7817

  6.82

  21

  41

  15

  26430

  7,18

  719

  7.18

  0

  0

  0

  711

  7.24

  0

  0

  0

  293

  7.51

  0

  0

  0

  150

  7.15

  0

  0

  0 37

  21

  41

  15

  17.12.2010: 87

 • , " " 23000 ,

  , . . , 180 (, , , ..) , 6 . 3 30% . . 300 , 10 . . , . . 180 , 60 20 . (, , ) .

  09.

  17.12.2010: 88

 • , " " 23000 ,

  09. -

  ,

  17.12.2010: 89

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  1511

  1 0

  ,

  1. DAS032

  ( MII) - , ( MIM) - ,

  2. DAS046( BII) , ( MIM) - ,

  3. DAS065 ( BII) , 14. DAS093 ( BII) ,

  15. DAS094 ( MII) - ,

  6. OAS132( BII) , ( BIM) ,

  7. OAS147 ( BII) ,

  : 1995 " "

  1984 -

  1980 - -

  1972 -

  " " - 02.12.1996

  9.1 ,

  :: : :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. , ., , .: , , : , 2008. 480., : 621-7, 658.58:621, ISBN 978-86-7307-195-4.

  2. , ., , ., , . .: , , , , 2008. 151., : 621-192, 519.873, ISBN 978-86-83701-17-9.

  3. , ., , ., , .: , , , 2008.285., ISBN 978-86-83701-04-9.

  4. , .: , , , , 2001. 449., : 658.58:621(075.8), 621.004.54(075.8)

  5. Mirjana Puharic, Slavica Ristic, Marina Kutin and Zivoslav Adamovic: Laser doppler anemometry in hydrodynamic testing, Journal of Russian LaserResearch, 2007, Vol. 28, No. 6, p. 619- 628, ISSN 1071-2836.

  6. , , ., .,: Safe Operation of Welded Structure with Cracks at Elevated Temperature, Strojniki vestnik-Journal of MechanicalEngineering,In Press 2008, ISSN 0039-2480.

  7. Burzic, M., Adamovic, Z., Experimental Analysis of Crack Imitation And Growth in Welded Joint of Steel for Operation at Elevated Temperature,Journal Materiali in Tehnologije/Materials and Technology, In Press, ISSN 1580-2949

  8. Puharic, M., Kutin, M.,Burzic, M., Adamovic, Z., AERODYNAMIC RESEARCH OF HIGH SPEED TRAINS IN THE SUBSONIC WIND TUNNEL ,Journal of Engineering Annals of Faculty of Engineering Hunedoara, Tome V (year 2007), Fascicole 2, (ISSN 1584 2665), p 105-112

  9. , ., The Influence of Maintenance Programme Forming to the Increase of Technical Systems Efficacy, Metallurgy, Vol.24, No.3, pp.101-106, 1985, (ISSN 0543-5846)

  10. , ., , ., w , , .50, .3, .151-160, 2008.( 0562-1887)

  17.12.2010: 90

 • , " " 23000 ,

  09. -

  :

  :

  17.12.2010: 91

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  65

  1 0

  ,

  1. DAS011 ( MIT) - , 2. DAS091 ( BII) , 3. OAS079 (BIT) , 4. OAS087 ( BIT) ,

  15. OAS106( BTT) , (BIT) ,

  26. OAS107( BTT) , (BIT) ,

  7. DAS210

  ( MBI) - - , ( MPT) - ,

  : 2008 " "

  1997 " " -

  1994 " " -

  1986 - -

  " " - 01.10.1987

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. ., ., ., .: MathCAD-u, , , 2007.240., 978-86-7672-074-3.

  2. , .: " " , , " ", 1999. 211., 86-80711-57-8.

  3. ., ., "Grayscale Image Compression Using Backpropagation Neural Network", 8th International Conference on IntelligentEngineering Systems, sept. 19-21, 2004, Cluj-Napoca,Romania PROCEEDINGS (Ed. by Sergiu Nedevschi, Imre Rudas),pp 222-225.

  4. ., ., ., ., A Comparison of Rule Sets Generated from Databases by Indiscernibility Relation A Rough SetsApproach, IEEE 3rd International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, Cluj-Napoca, Romania, Procedeengs, 6-8Septembar, 2007, pp. 279 - 282, ISBN 1-4244-1491-1.

  5. ., "Ordered linear resolution as the base of the system for automatic theorem proving", asopis FILOMAT 9:3 (1995) Algebra, Logic &Discrete Mathematics, , 1996., . 591-597.

  6. ., .: "The Induced Relations on Pow Set", asopis FILOMAT 9:3 (1995) Algebra, Logic & Discrete Mathematics, ,1996., . 857-865

  7. , ., , ., . , ., MATHCAD 13 U MATEMATICI I VIZUELIZACIJI, , , 2007., 1096.

  8. .: " ", " ", , 2004., , , 213 .

  9. ., .: " ", " " , 1995., , , 194 .

  10. , ; , ; , ; , ; , ; , : DEDUC , " " , 1993.

  17.12.2010: 92

 • , " " 23000 ,

  09. -

  120 - . , . . , . . , 80 , (1 ). , . 20 . ComSys. .

  :

  17.12.2010: 93

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  72

  1 0

  , 1993.

  ,

  1. DAS074( BIM) , ( BTT) ,

  12. OAS053( BIM) , ( BTT) ,

  23. OAS054

  ( BII) , ( BIM) , ( BIT) , ( BTT) ,

  34. OAS055( BII) , (BIT) ,

  5. OAS077 (BIT) , 6. OAS123 (BIT) ,

  : 2003 " " 1990 - 1985 - 1978 -

  " " - 01.01.1991

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. Bjelica, M. Refinements of Ostrowskis and Fan -Todds inequalities, Recent Progress in Inequalities, Kluwer Academic Publisher, Springer,Dordrecht, 1998, Vol. 1, 445-449.

  2. Bjelica, M. Fixed point and inequalities, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications 30, No. 4 (1997), Second world congress of nonlinearanalysts, Athens, July 10-17, 1996, 2325-2328.

  3. Bjelica, M. Refinement and Converse of Brunk-Olkin Inequality, Journal of Mathematical Analysis and Applications 227 (1998), 462-467.

  4. MATHEMATICA, programme package, Wolfram Research Incorporation, Champaign, Illinois, 1996. The programme includes a Guide, written bysenior kernel developer Michael Trott. One Section of the Guide is dedicated to application of MATHEMATICA in proving a theorem by Bjelica.

  5. Bjelica, M. On inequalities for indefinite form, REVUE DANALYSE NUMERIQUE ET DE LA THEORIE DE LAPPROXIMATION, 19 (1990), no. 2, 105-109.

  6. Bjelica, M. An inequality for the triangle, Filomat 9:2 (1995), Geometry & Computer sciences, Ni, October 22-24, 1994, 117-120.

  7. Bjelica, M.Hadamards inequality and fixed-point method, Filomat 9:3 (1995), International Conference Algebra, Logic & Discrete Mathematics, Ni,April 14-16, 1995, 599-602.

  8. Bjelica, M. Pedals, autoroulettes and Steiner theorem, Matematiki vesnik 49 (1997), sv.1, 11. Yugoslav geometrical seminar, Divibare, October 10-17, 1996, 23-26.

  9., . : , , 0405, 1997-8; , , 144032., 2001-2004., 2005-2008.

  10. Bjelica, M. Area and length for roulettes via curvature, In: Differential Geometry and Applications, Proceedings of the 6th International Conference,Brno, August 28 September 1, 1995, 245-248.

  :

  17.12.2010: 94

 • , " " 23000 ,

  09. -

  :- - ()- American Mathematical Association () 1992-93- (), - International Federation of Nonlinear Analysts (IFNA) 1996-98.- American Mathematical Society (AMS) 1996-98, 2000-- The Research Board of Advisors of the American Biographical Institute 1999- - 1999-- European Mathematical Society (EMS), 2003-- 2004-.

  17.12.2010: 95

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  32

  0 0

  - 1990, 1991.

  ; 1987.- 1999. ;

  ,

  1. DAS016 ( MIT) - , 2. OAS006 (BIT) ,

  3. OAS007( BII) , ( BIM) , ( BIT) ,

  4. OAS016 (BIT) , 5. OAS092 (BIT) , 6. OAS119 (BIT) , 7. OAS124 ( BIT) ,

  8. DAS215

  ( MBI) - - , ( MPT) - ,

  : 2008 " "

  1991 " " -

  1973 - 1969 -

  " " - 30.09.1977

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. , .: , , , " ", 1992.

  2. , :Frameworks for modeling of the System of mathematical Education, : 1992,

  3. , .: , , : 1996,

  4. , .: - , , : 1990,

  5. , .: , - : 1989,

  6. , .: , , : 2002,

  7. ., ., .: - , 1.2.7. , : , , 1987, . 14.1- 14.13,

  8. , .: , : 1986,

  9. , .: , : 1988,

  10. , .: , : 1990,

  :

  17.12.2010: 96

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  ,

  1. DAS041 ( MIT) - ,

  2. DAS073 ( MIT) - ,

  3. OAS015( BIM) , ( BTT) ,

  4. OAS059( BII) , (BIT) ,

  5. OAS141

  ( BII) , ( BIM) , ( BTT) , (BIT) ,

  6. OAS186( BIM) , ( BTT) ,

  7. DAS212 ( MBI) - - , 8. DAS226

  ( MBI) - - ,

  9. DAS314 ( MPT) - ,

  : 2008 " "

  2008 " " -

  2001 " " -

  1996 " " -

  " " - 15.10.1996

  9.1 ,

  :: : :

  ( 5 10)

  1. ., ., ., Automated extraction of decision rules for leptin dynamics - A rough sets approach, Journal of BiomedicalInformatics, 41 (2008), pp. 667674.

  2. ., ., ., ., Automated Extraction of Decision Rules from Medical Databases - A Rough Sets Approach, IEEE5th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, IEEE Catalog Number: 07EX1865C, 24-25 August, 2007, pp. 33 - 37,ISBN 1-4244-1443-1.

  3. ., ., ., LP , , : " ", 2000.

  4. , ., ., ., iTutor, : " ", , , : " ", , 2001.

  5. , ., , ., , ., LP , , : , 1995.

  6. , ., , , : " " ,, : " " , , 1996.

  7. ., iTutor - , , : " " ,: " " , 2001.

  8. ., ., ., ., " UND - .. : ",2003.

  9. ., ., ., ., " UND - .. : , ", 2003.

  17.12.2010: 97

 • , " " 23000 ,

  09. -

  01

  1 0

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  10. ., ., ., ., " UND - .. : , ", 2003.

  :

  17.12.2010: 98

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  00

  0 0

  - , 2001-2003 - , , 2003-2007, .

  : , 0602/03/06, 12. . 2008 12 2009.

  ,

  1. DAS009 ( BII) , 2. DAS015 ( BII) ,

  3. DAS070 ( MII) - , 4. OAS129

  ( BII) ,

  5. OAS150 ( BII) , 6. OAS156

  ( BII) ,

  : 2008 " " 2007 - 2003 -

  1998 - -

  " " - 01.10.2008

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. N. Djapic and M. Pavlovic, Chlorophyll catabolite from Parrotia persica atumnal leaves, Revista de Chimie (Bucuresti), vol. 58, no. 8, 2008 in press.

  2.N. Djapi, Z. Djarmati, S. Filip, R. M. Jankov:A stilbene from the heartwood of Maclura pomiferaJournal of Serbian Chemical Society, 2003, V68, 235-237.

  3.S. Filip, N. Djapic, J. Canadi, R. Jankov and Z. Djarmati: Structure determination and chemical transformations of lupeol ester of b-hydroxy palmiticacid, 2nd International Conference of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, June 6-9 2000,Halkidiki, Greece.

  4.NINA DJAPIC, MILAN PAVLOVIC, SLAVKO ARSOVSKI, GORAN VUJIC,CHLOROPHYL BIODEGRADATION PRODUCT FROM HAMAMELIS VIRGINIANA AUTUMNAL LEAVES, Revista de Chimie (Bucuresti), 60, Nr. 4,2009, p.398-402

  5. DJAPIC Nina, DJURIC Aleksandar and PAVLOVIC Aleksandar - Chlorophyll biodegradation in vitis vinifera var. Pinot Noir autumanal leaves,Research Journal of Agricultural Sciences, ISSN 2066 1843.

  :

  17.12.2010: 99

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  242

  1 0

  ,

  1. DAS038 ( MIT) - ,

  2. DAS073 ( MIT) - , 3. OAS015 ( BIM) , 4. OAS056 ( BIT) ,

  5. OAS059( BII) , (BIT) ,

  6. OAS112 (BIT) , 7. DAS226

  ( MBI) - - ,

  : 1993 " " 1982 - 1970 - 1967 -

  " " - 16.04.1986

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. Hotomski P.Z., An induction law in proofs by contradiction with an application to automatic theorem proving, Zentralblatt fur Mathematic521.03006, pp.19-20, 1984.

  2. Hotomski P., Pevac I., Matematiki i programski problemi vetake inteligencije u oblasti automatskog dokazivanja teorema, 200 strana, Naunaknjiga, Beograd 1991 (II izdanje, recenzirana nauna monografija). Prikazana u Book Reviews, Ed. D. Cvetkovi, ETF Beograd, Ser. Mat. 2(1991)

  3. Hotomski P., Berkovi I., Prohaska D., Divjak N., Radulovi B., Programski sistem DEDUC za generisanje kombinatornih rasporeda, posebnorasporeda asova i ispita, metodama vetake inteligencije, Funkcionalno kompletiran programski sistem, Zrenjanin 1994-2006.

  4. ., , , , , 273 ., , . , 2000.

  5. Radulovi B., Hotomski P., Projecting Deductive Databases with CWA Managment in BASELOG Systems, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol30, N2, 2000, pp 133-140.

  6. ., , , , , 273 ., , . , 2000. 2003. 2006.

  7. ., , , ( ), . 2006, 254

  8. Hotomski P., Programski modul za automatsko dokazivanje teorema, Paket od 37 programa implementiran u ekspertni sistem Graphrazvijen na ETF u Beogradu pod rukovodstvom prof. dr. D. Cvetkovia u periodu 1980-1985. Sistem Graph je instaliran na vie univerzitetaEvrope i Amerike

  9. Hotomski P., Berkovi I., Prohaska D., Divjak N., Radulovi B., Programski sistem DEDUC za generisanje kombinatornih rasporeda, posebnorasporeda asova i ispita, metodama vetake inteligencije, Funkcionalno kompletiran programski sistem, Zrenjanin 1994-2006.

  10. Hotomski P , Radulovi B., Berkovi I., Divjak N., Programski sistem BASELOG razvijen u periodu 1996-2006. Sistem predstavlja poboljanjePROLOGA i koristi se u nauno istraivakom radu za automatsko rezonovanje u otvorenom, delimino otvorenom ili zatvorenom konceptu sveta.

  :

  17.12.2010: 100

 • , " " 23000 ,

  09. -

  220 , 124 , 16 , 3 , 24 , 29 24 : , , , . , 17 23 . 24 - . " " . DEDUC , 70 .

  17.12.2010: 101

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  -

  ,

  1. DAS072 ( MIM) - ,

  12. OAS019

  ( BII) , ( BIM) , ( BIT) , ( BTT) ,

  33. OAS021

  ( BII) , ( BIM) , ( BTT) , (BIT) ,

  44. OAS022 ( BIM) ,

  : 2003 " " -

  2006 " " -

  " " - 01.10.2001

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1., ., , ., , ., , ., (2007) Pedagogical and Didactic-Methodical Aspects of E-Learning, IUSEAS InternationalConference Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, Dec. 14-16, 2007. Conference Proceedings ISBN 978-960-6766-22-8, ISSN 1790-5117, str.67-73

  2. , ., Quality and Productivity Improvement at Universities by Implementing Public Relations Concept, Zbornik radova ICDQM 2007, , 2007, . 93-99

  3. , ., , , 2-3, 2007, . 17-20

  4. , ., , , XXX, 2007., . 61-65.

  5. , ., , ., , ., , , XXXVII, 2008., . 45-48.

  :

  17.12.2010: 102

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  233

  1 1

  ,

  1. DAS012 ( BIM) ,

  2. DAS121

  ( BII) , ( MBI) - - , ( MIT) - ,

  3. OAS141

  ( BII) , ( BIM) , ( BTT) , (BIT) ,

  -4. DAS223 ( MBI) - - ,

  : 2006 " " 1994 - 1989 - 1981 -

  " " - 01.10.2006

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. M. Ivkovic, B. Milasinovic The Infrastructure for Intelligent Organisations, IPSI -2005 Conference, France, Carccassone 2005

  2. M. Ivkovic, B. Djordjevic: Approach to the Development of the National Computer and Network Infrastructure, 7th. International Conference onManagement, Orlando USA, 1998.

  3. Chapter: J. Pilipovic, M. Ivkovic e-Goverenment Systems, Chapter in Monographs, Mastering E-Business Infrastructure," Copyright by Kluwer, 2003.Foreword: Herb A. Simon, Nobel Laureate

  4. , - 3 , , , , , 1988

  5. , , , e-business, , 2005

  6. , , , YU INFO 2006,

  7. , , , YU INFO 2004, 2004

  :

  17.12.2010: 103

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  111

  1 2

  ,

  1. DAS052 ( MII) - ,

  2. DAS123 ( MIT) - , 3. OAS030 ( BII) , 4. OAS063 ( BII) ,

  5. OAS183( BII) , (BIT) ,

  : 2006 " " 1993 - , 1987 - ,

  1981 -

  " " - 01.02.1996

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1.. , . , . y"LOAD AND REGULATIONS FOR EXHAUST EMISSION TESTING", (SAE TRANSACTIONS 2001, VOL 110; PART 4, pages 1593-1599,US ISSN0096-736X)

  2. .; .; .;"DEVELOPMENT OF THE WHEEL FORCE TRANSDUCERS FOR THE VEHICLE MECHATRONICS SYSTEMS", (Me.asopis Mobility & VehicleMechanics; Number 4, decembar 1997; p.52-56, YU, ISSN 0350)

  3. .; .; .; ."DIESEL ENGINE NOISE PROPAGATION INTO THE OFF-ROAD VEHICLE CAB", (MOBILITY & VEHICLE MECHANICS, Internacional journal forvehicle mechanics, engines and transportation systems, volume 21, Number 3, september 95; str.49-53,YU ISSN 0350)

  4. ., ., ." ", ( , ,;.2.2 .112-115; .97 ;)

  5. .; .;" ", ( , - ,;.3; .3 .1998, , .....)

  6. :"DOMINANT NOISE SOURCES IDENTIFICATION AS COST-EFFECTIVE WAY IN TOTAL SOUND POWER REDUCTION"; (13th InternationalSyposium on Measurement for Research and Industrial Application, Athens, Greece, 29th September - 1st October, 2004)

  7., ., , .:"WIND UP OFF AND OFF ROAD VEHICLE WITH CONTROLLED AXES LOCKING TRANSMISSION"; (4 th Intern.society for terrain vehiclesystems; Asia-Pacific Okinawa; Japan; nov.95;)

  8., ., , ., , ., , .:"PRIMARY NOISE REDUCTION ON A VEHICLE IDI ENGINE BY NOISE SOURCE RANKING"; (3-RD Internat.conf. 5-7 sept. 95, Nitra; SlovakRepublik;)

  9. :"COMPUTER AIDED MONITORING OF MEASUREMENT SYSTEMS BASED ON OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS", (YUINFO, Meunarodnakonferencija informatikih tehnologija, Kopaonik, 2004.)

  10. , :"MONITORING OF THE MOBILE MECHATRONICS SYSTEMS", (YUINFO, Meunarodna konferencija informatikih tehnologija, Kopaonik, 2003.)

  17.12.2010: 104

 • , " " 23000 ,

  09. -

  :

  17.12.2010: 105

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  0

  ,

  1. OAS080( BII) , ( BIM) , (BIT) ,

  2. OAS141

  ( BII) , ( BIM) , ( BTT) , (BIT) ,

  3. DAS215

  ( MBI) - - , ( MPT) - ,

  4. DAS216 ( MPT) - ,

  5. DAS221 ( MBI) - - ,

  -6. DAS223 ( MBI) - - ,

  : 2010 2010

  2003 " " -

  " " - 01.10.1998

  9.1 ,

  :: : :

  : , :

  ( 5 10)

  1. ., ., : , , 86-7672-051-7, , .- 209989127, 2006.

  2. , ., , .: : -, , "", 2007. 94., : 519.8(075.8), 978-86-7672-083-5.

  3. , ., , .: - , , " ", 2007. 82., :004.4(075.8), 005.8(075.8), 978-86-7672-088-0.

  4. , , : , , , 2005. 85., : 519.6(075.8)(076), 86-7672-047-9.

  5. , , , : - 2003: , , , 2004. 223., : 004.4(075.8), 004.451.9WWX(075.8), 004.42W 2003(075.8), 004.42X 2003(075.3), 004.42 2003(075.8), 004.42W 2003(075.8),004.738.5(075.8), 86-7672-029-0.

  6. Jevti, V., Leti, D.: Model for project duration assessment based on clarks equations, 11th International Research/Expert Conference Trends in theDevelopment of Machinery and Associated Technology TMT 2007, Zenica, Bosnia and Herzegovina: University of Zenica, 6-9. 9., 2007,

  7. Leti, D., Jevti, V.: Distribution of time for clarks flow and risk assessment for activities of pert network structure, 8th Balkan Conference onOperational Research - BALCOR 2007, Beograd: Fakultet organiyacionih nauka, 14-17. 9., 2007, UDK: 519.8(048), ISBN 978-86-7680-126-8.

  8. , : , X Q, : , 14-45 , 2006, : 658.56, 1451-4966.

  9. Sajfert, V., Milievi, V., Jevti, V.: Medical Image Digitalization and Archiving Information System in Serbia, Scientific Bulletin of the POLITECHNICATransactions on Mathematics and Physics, 2006, Vol. 51(65), No. 2, str. 93- 101, ISSN 1225-6069.

  10., ., , ., , .: , ; 2007; , : , 16-19. 9.,2007, : 519.8(082), 978-86-7680-124-4.

  17.12.2010: 106

 • , " " 23000 ,

  09. - 0

  1 2

  :

  : () :

  : :

  :

  17.12.2010: 107

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  ,

  1. DAS013 ( MIT) - ,

  2. OAS007( BII) , ( BIT) ,

  3. OAS031 (BIT) , 4. OAS034 ( BIT) , 5. OAS099 (BIT) ,

  6. DAS211 ( MPT) - ,

  -7. DAS222 ( MBI) - - ,

  8. DAS228 ( MPT) - ,

  : 2010 " "

  2004 " " -

  2000 " " -

  " " - 16.11.2000

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1.Dragica Radosav, Dijana Karuovi: The influence of DLWMS on increase of educational needs, Journal Informatics - E-learning concepts,technologies, applications, systems,issues, Broj V, FIT in cooperation with University of Paderborn /Germany/ and University of Lleida /Spain/,Godina 2005., BiH (pp 19-31)

  2. dr Dragana Gluac, mr Dijana Karuovi: ELEARNING AS ONE WAY TO THE GLOBALIZATION, Electronic multi-topical Journal of InternationalResearch Publications, Info Invest, Bulgaria, Vol. 2/2007 Issue Technomat&Infotel (pp 90-95), ISSN 1311-8978

  3. , , , , 37.018.43:004,: 0553-4569,50 (2004), 7-8, 578-593 ,

  4. , , , , - 37.018.43;371.3,Y 0547-3330, , , .2-3, , 2004, 210-221

  5. Mr Dragana Gluac, Dr Velimir Sotirovi, Dijana Karuovi: Distance learning system model projecting, 27TH International Convention MIPRO 2004,May 24 - 28, 2004 - Opatija, Croatia

  6. Dr Dragica Radosav, Mr Dijana Karuovi: The multimedia educational software usage in web environment at Vojvodina Schools, 28THInternational Convention MIPRO 2005, May 30 June 3, 2005 - Opatija, Croatia, str. 106- 112, ISBN 953-233-009-7

  7. Mr.Sci.Dijana Karuovi, Ph.D.Dragica Radosav: User Interface Model Of Interactive Education Software, 29TH International Convention MIPRO2006, ISBDN 953-233-021-6 Proceedings Vol.IV CE-Computers in Education May 30 June 3, 2006 - Opatija, Croatia

  8.Karuovi mr Dijana, Radosav dr Dragica: USER INTERFACE MODEL AND GUIDELINES TO SUPPORT CHILDRENS LEARNING BY THEINTERACTIVE EDUCATIONAL SOFTWARE, 30TH International Convention MIPRO 2007, May 21 25, 2007 - Opatija, Croatia, Proceedings Vol.IVCE-Computer in Education, 2007, str. 204- 209, ISBN 978-953-233-029-8

  9.dr Dragana Gluac, mr Dijana Karuovi: GLOBALIZATION BY WAY OF MODERNISATION OF LEARNING, "TIBISCUS" University of Timioara,Faculty of Economics, INTERNATIONAL CONFERENCE, "A KNOWLEDGE SOCIETY WITHIN THE SPACE OF UNITED EUROPE", May 25th -26th, 2007, Timioara, ROMANIA, Vol. XIII/2007, I.S.S.N. 1582 6333

  10. Dr Dragana Glusac, Dr Dragica Radosav, Mr Dijana Karuovic, Mr Dragica Ivin: PEDAGOGICAL AND DIDACTIC-METHODICAL ASPECTS OF E-LEARNING, 2007 WSEAS International Conferences Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007

  17.12.2010: 108

 • , " " 23000 ,

  09. -

  :

  17.12.2010: 109

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  63

  1 0

  ,

  1. DAS085( BTT) , ( MIM) - ,

  2. DAS087 ( MII) - ,

  3. OAS028( BII) , ( BIM) , ( BTT) ,

  4. OAS128( BII) , ( BIM) , (BIT) ,

  5. DAS206 ( MPT) - ,

  : 1997 " " 1986 -

  1986 -

  1977 -

  " " - 01.01.1991

  9.1 ,

  :: : :

  :

  : () : :

  : :

  , :

  ( 5 10)

  1. , ., , 1991., , ".", (194 .) -

  2. , ., , ". ", , 1993. (160 .)

  3. . ., , .: , ". ", , 2003.

  4. , ., , . : , , , , , 2004. 234., : 620.9, 66.012.3, 86-905569-0-7.

  5. , .; , .; , .; , .: 1, , , 2005. 172., : 620.9, 86-905569-2-3.

  6. , ., SOLAR WALS - The Passive Solar Heating, University of Novi Sad Tehnical Faculty "M. Pupin", Zrenjanin, 1999. (306 r)

  7. , ., THE BOOK ON RENEWABLE ENERGY POTENTIALS OF SERBIA AND MONTENEGRO LIBER PERPETUUM, OSCE, 2004. (.)

  8. ., , ., HEAT TRANSFER THROUGH ROTATING ROLL OF CONTACT DRYER, International Journal, Heat and Mass Transfer,4/1997.

  9. Tolma, D., Prvulovi, S., Lambi, M., Radovanovi, Lj., Tolma, J., Global trends on production and utilization of biodiesel, Energy Sources B,(2010), ISSN 1556-7257. (Article in press)

  10. Tolma, D., Lambi, M., The Mathematical Model of the Temperature Field of the Rotating Cylinder for the Contact Dryer, InternationalCommunications in Heat and Mass Transfer, 1999, Vol. 26, No. 4, str. 579- 586, ISSN 0735-1933.

  :

  17.12.2010: 110

 • , " " 23000 ,

  09. -

  .

  3

  ,

  1. DAS053( BII) , ( BTT) ,

  2. OAS010( BII) , ( BTT) , (BIT) ,

  3. OAS080( BII) , ( BIM) , (BIT) ,

  4. OAS181 ( BIM) ,

  5. DAS207 ( MPT) - ,