of 16/16
7/23/2019 Indrumator POMPE http://slidepdf.com/reader/full/indrumator-pompe 1/16  UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI  MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI  ?I PROTEC?IEI  SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POS DRU 2007 ‐ 2013 INSTRUMENTE  STRUCTURALE  2007 ‐ 2013 Investeşte  în oameni ! FONDUL SOCIAL  EUROPEAN Programul  Operațional  Sectorial  pentru Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007  – 2013 Axa prioritar ă 1 „Educa?ia ?i  formarea profesional ă în sprijinul  cre?terii  economice  ?i  dezvolt ării societă?ii bazate pe cunoa?tere”  Domeniul  major de intervenție:  1.2 „Calitate  în  Învățământul  Superior”  Proiectul  POSDRU/86/1.2/S/61830:  „Creşterea calității  învățământului  superior  de inginerie ‐ Platforma  Informatic ă pentru Ingineria Fluidelor  (PiiF)” UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI UNIVERSITATEA ‘’POLITEHNICA’’ DIN BUCUREȘTI UNIVERSITATEA ‘’POLITEHNICA’’ DIN TIMIȘOARA UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAȚI UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA UNIVERSITATEA TEHNICĂ ‘’GHEORGHE ASACHI” IAȘI Universitatea Tehnic ă  de Construc ţ ii Bucure ş ti  ÎNDRUMAR DE LABORATOR FUNCŢIONAREA AGREGATELOR DE POMPARE ÎNCADRATE  ÎNTR-UN SISTEM HIDRAULIC Şef lucr ări dr. ing. Nicolae Ioan ALBOIU 

Indrumator POMPE

 • View
  254

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Indrumator POMPE

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  1/16

  UNIUNEAEUROPEAN

  GUVERNULROMNIEIMINISTERULMUNCII,FAMILIEI?I

  PROTEC?IEISOCIALEAMPOSDRU

  FONDULSOCIALEUROPEANPOSDRU2007 2013

  INSTRUMENTESTRUCTURALE2007 2013

  Investetenoameni!FONDULSOCIALEUROPEANProgramul OperaionalSectorialpentruDezvoltareaResurselorUmane20072013Axaprioritar 1Educa?ia?iformareaprofesionalnsprijinulcre?teriieconomice?idezvoltriisociet?iibazatepecunoa?tere Domeniulmajordeintervenie:1.2CalitatennvmntulSuperiorProiectulPOSDRU/86/1.2/S/61830:Cretereacalitiinvmntuluisuperiordeinginerie PlatformaInformatic pentruIngineriaFluidelor(PiiF)

  UNIVERSITATEATEHNIC DECONSTRUCIIBUCURETI

  UNIVERSITATEA

  POLITEHNICADIN

  BUCURETI

  UNIVERSITATEA

  POLITEHNICADIN

  TIMIOARA

  UNIVERSITATEA

  DUNREADEJOSGALAI

  UNIVERSITATEATEHNIC DIN

  CLUJNAPOCA

  UNIVERSITATEATEHNIC

  GHEORGHEASACHIIAI

  Universitatea Tehnicde Construcii Bucureti

  NDRUMAR DE LABORATOR

  FUNCIONAREA AGREGATELOR DE POMPARE NCADRATENTR-UN SISTEM HIDRAULIC

  ef lucrri dr. ing. Nicolae Ioan ALBOIU

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  2/16

  CUPRINS

  1. OBIECTIVUL LUCRRILOR DE LABORATOR 3

  2. CONSIDERAII TEORETICE 3

  3. DESCRIEREA STANDULUI EXPERIMENTAL 8

  4. UTILIZAREA STANDULUI EXPERIMENTAL 9

  BIBLIOGRAFIE 16

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  3/16

  1.OBIECTIVUL LUCRRILOR DE LABORATOR

  Lucrrile de laborator au ca obiectiv determinarea pe cale experimentala:

  curbelor caracteristice de sarcin a dou pompe diferite ce funcioneazindividual ntr-un sistem hidraulic;

  caracteristicii energetice a ansamblului alctuit din cele doupompe cuplate nserie;

  caracteristicii energetice a ansamblului alctuit din cele doupompe cuplate nparalel;

  caracteristicile de randament ale pompelor.

  Pe lng monitorizarea mrimilor fizice necesare trasrii curbelor caracteristicemenionate anterior se va urmri i puterea consumat de cele dou pompe. Princorelarea valorilor astfel obinute se va calcula randamentul fiecrui agregat de pompare.

  2. CONSIDERAII TEORETICE

  n vederea vehiculrii unui anumit debit ntr-o instalaie sub presiune este necesar calichidul s primeasc o anumit energie specific. Aceasta este asigurat cu ajutorulagregatelor de pompare. Conform caracteristicii de sarcin, energia specific(nlimeade pompare) este funcie de debit.

  La funcionarea pompelor ntr-un anumit sistem hidraulic se cere gsirea debituluivehiculat i a nlimii de pompare corespunztoare. Pentru aceasta se rezolvpe calegrafic sistemul de ecuaii format din caracteristica pompei i caracteristica instalaie,adicgsirea punctului lor de intersecie (figura 1).

  Din punct de vedere energetic, caracteristica instalaiei reprezintenergia raportatla greutate care ar trebui asigurat pentru ca prin aceasta s circule un anumit debit.Caracteristica de sarcina pompei corespunde energiei raportatla greutate pe care opoate furniza pompa atunci cnd vehiculeazacel debit.

  Pentru simplificare, n continuare, energia raportat la greutate se va denumienergie specific.

  Figura 1Punctul de funcionare al unei instalaii de pompare cu un singuragregat

  n multe situaii din practicutilizarea unei singure pompe nu este suficientpentruasigurarea necesarul de presiune sau de debit. n aceste cazuri este necesarutilizareamai multor agregate de pompare funcionnd simultan. Cuplarea acestora se face n

  3

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  4/16

  serie sau n paralel. Pentru mrirea sarcinii de pompare se utilizeazcuplarea n serieiar pentru vehicularea n instalaie a unor debite superioare celor care pot fi asigurateprin funcionarea individuala pompelor se realizeazcuplarea n paralel.

  Cuplajul serie se realizeaz prin conectarea aspiraiei unei pompe la refulareapompei situat amonte, fapt ce conduce ca pentru aceeai valoare a debitului s seobino nlime de pompare mai mare.

  Considernd doupompe diferite cuplate n serie (figura 2) avnd caracteristicile desarcin i de randament H1 = H1(Q); H2 = H2(Q) respectiv 1 = 1(Q); 2 = 2(Q) iinstalaia caracterizat prin modulul de rezisten hidraulic, se dorete stabilireapunctului de funcionare i randamentul global al ansamblului.

  Particularitile acestui tip de cuplaj se pot sintetiza astfel:

  debitul ansamblului este egal cu cel vehiculat prin fiecare pompeste

  21 QQQ == (1)

  energia specificnecesarca prin instalaie sfie transportat debitul Q este

  21 HHHinst += (2)

  Figura 2 Cuplajul serie; (a) instalaia hidraulic; (b) caracteristicile de sarcini derandament

  Determinarea punctului de funcionare al ansamblului constn determinareainterseciei dintre caracteristica sistemului hidraulic i caracteristica cuplajului n serie(figura 3).

  Caracteristica sistemului hidraulic se obine prin aplicarea relaiei:

  22211 )( QMMMHH rraraasinst +++= (3)

  n care termenul este denumit nlime statici are expresia:sH

  g

  ppH

  g

  ppzzHHH ieg

  ieiepipes

  +=

  +==

  (4)

  Curba caracteristic corespunztoare cuplajului n serie a celor dou pompe seobine prin nsumarea graficla aceeai valoare a debitului a nlimilor de pompare pecare le realizeazindividual pompele.

  4

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  5/16

  Figura 3 Cuplarea n serie a doupompe diferite

  Stabilirea randamentului la cuplajul n serie se obine cu ajutorul relaiei:

  2

  2

  1

  1

  2

  22

  1

  11

  HH

  H

  HgQHgQ

  HgQ ansanscs

  +

  =

  +

  = (5)

  n care este densitatea lichidului vehiculat, g acceleraia gravitaiei, restul mrimilorfiind debitul Q , nlimea de pompareHi randamentul corespunztor fiecrei pomperespectiv a ansamblului.

  Cuplajul paralelpresupune ca ansamblul format din dousau mai multe pompe saib o seciune comun de aspiraie i o seciune comun de refulare, furnizndu-seastfel consumatorului un debit superior pentru aceeai valoare a nlimii de pompare.

  Pornind de la sistemul hidraulic prezentat schematic n figura 4, n care exist

  cuplate n paralel dou pompe avnd caracteristicile de sarcin i de randament; respectiv )( 111 QHH = )( 222 QHH = 1 = 1(Q1); 2 = 2(Q2) se vor stabili punctului de

  funcionare i randamentul ansamblului.

  (a) (b)

  Figura 4Cuplajul paralel; (a) instalaia hidraulic; (b) caracteristicile de sarcini derandament

  5

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  6/16

  Acest tip de cuplaj se caracterizeazprin:

  debitul ansamblului este egal cu suma debitelor vehiculate prin fiecarepomp

  21 QQQ += (6)

  energia specific (raportatla greutate) necesarca prin instalaie sfie

  transportat debitul Q este

  21 HHHinst == (7)

  n acest caz legea energiilor se poate scrie pe oricare dintre cele dou trasee celeag seciune de intrare de seciunea de ieire din sistem. Astfel se pot scrieurmtoarele relaii:

  rrrrarraseripipe hhhhHhHHQH ++++=+= 22111111 )( (8)

  rrrrarraseripipe hhhhHhHHQH ++++=+= 22221122 )( (9)

  n relaiile (8) i (9) are aceeai semnificaie ca n paragraful anterior.s

  H

  Pe traseul conductelor comune de aspiraie i de refulare (a-1 i 2-r), prin care estevehiculat debitul total, suma pierderii de sarcineste:

  ( ) 222121 QMQMMhh erarrra =+=+ (10)

  n care se numete modul de rezistenechivalent.eM

  Dupnodul 1 pierderile de sarcinpe traseele conductelor de aspiraie i de refulareale celor dou pompe depind de debitul vehiculat de fiecare agregat. Considernd unmodul de rezisten echivalent pentru tronsoanele cuprinse ntre nodurile 1 i 2, notat

  respectiv , mpreuncu relaia (6) se obine sistemul de ecuaii:1epM 2epM

  221111 )( QMHQMQH esep +=

  222222 )( QMHQMQH esep += (11)

  21 QQQ +=

  Prin reprezentarea grafica termenului drept al primelor douecuaii ale sistemuluianterior, pentru diverse valori ale debitului se obine caracteristica instalaiei

  (figura 5). Totodatpornind de la cele douecuaiile se poate scrie:

  )(QHinst

  22222

  21111 )()( QMQHQMQHH epepinst == (12)

  Deoarece reprezintenergia specificnecesarca prin instalaie sfie transportat

  debitul Q , se dorete obinerea unei curbe similare care sreprezinte energia specificintrodusn sistem de ansamblul format din cele doupompe. Punctul de funcionare alansamblului paralel se gsete la intersecie caracteristicii instalaiei i

  caracteristica energetica ansamblului

  instH

  ( )QHinst( )QHans i i corespund debitul pompat i

  nlimea de pompare . Problema se rezolvgrafic conform figurii 5.ansQ

  ansH

  6

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  7/16

  Figura 5 Cuplarea n paralel a doupompe diferite

  Pentru construirea curbei trebuie trasate mai nti caracteristicile energetice

  reduse ale celor doupompe i .

  )(QHans)( 11QHred )( 22QHred

  2111111 )()( QMQHQH epred = (13)

  2222222 )()( QMQHQH epred = (14)

  Caracteristica energetica ansamblului se obine prin nsumarea grafica

  caracteristicilor reduse a celor doupompe n paralel.

  )(QHans

  Trebuie menionat c pentru sarcini superioare valorii maxime corespunztoarecaracteristicii reduse a celei de a doua pompe, caracteristica ansamblului coincide cucaracteristica primei pompe.

  Debitul corespunztor fiecrei pompe funcionnd n ansamblu respectiv seobine la intersecia dintre orizontala dusdin punctul de funcionare al ansamblului icaracteristicile reduse ale celor doupompe.

  1Q 2Q

  Punctele de funcionare individuala celor doupompe cuplate n paralel se aflpecaracteristicile de sarcin respectiv la intersecia cu verticala

  corespunztore valorii debitelor i . n ceea ce privete valorile nlimilor depompare corespunztoare punctelor de funcionare individuale, acestea sunt mai maridect nlimea de pompare a ansamblului.

  )( 11QH )( 22QH

  1Q 2Q

  Din graficul reprezentnd caracteristicile de randament se citete randamentulfiecrei pompe urmnd ca apoi sse calculeze puterile consumate de fiecare pompC i .2CP

  1

  111

  HgQPC = ;

  2

  222

  HgQPC = (15)

  7

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  8/16

  Randamentul cuplajului in paralel este :

  21 CCC

  ucp

  PP

  gQH

  P

  P

  +

  ==

  (16)

  n cazul n care pierderile de sarcincorespunztoare conductelor n paralel pe caresunt montate pompele sunt mici n comparaie cu cele ale instalaiei, caracteristicile

  reduse pot fi neglijate. n aceste situaii pentru construirea caracteristicii energetice aansamblului se utilizeazcaracteristicile de sarcinale celor doupompe.

  3. DESCRIEREA STANDULUI EXPERIMENTAL

  Echipamentul este conceput pentru a asigura monitorizarea individual sau pentrufuncionarea n ansamblu serie sau paralel, a parametrilor caracteristici a douagregatede pompare diferite. Din punct de vedere constructiv acestea se ncadreazn categoriapompelor centrifuge. Conform specificaiilor fabricantului una dintre pompe secaracterizeaz prin intervalul de debite Q 2 - 17 m3/h cu nlimile de pompare Hcorespunztoare ntre 6,9 i 4,6 m, o turaie de 1450 rot/min i o putere nominal amotorului electric de 0,3 kW. Cea de a doua pompse ncadreazdin punct de vedere

  a debitului Q n intervalul 4 33 m3/h cu nlimile de pompare H corespunztoare 28,5respectiv 19,5 m, turaia fiind 290 rot/min iar puterea motorului 3kW.

  Conductele standului sunt din oel cu diametrul Dn100. Pentru realizarea cuplajelordorite standul are prevzute trei vane de separaie de tip fluture acionate electric.Pentru reglarea debitului vehiculat prin instalaie este prevzuto vancu sertar.

  n figura 6 este prezentat standul experimental. Reprezentarea schematic relevmodul de funcionare al standului i posibilitile de realizare ale cuplajelor dorite.

  RNC rezervor de nivel constant

  PA (1; 2) prizde presiune pe aspiraiapompei

  PAS prizde presiune pe aspiraiasistemului

  PR (1; 2) prizde presiune pe refularea

  pompeiPAS prizde presiune pe refularea

  sistemului

  DEM debitmetru electromagnetic

  VERD vanelectricpentru reglajul debitului

  VES vanelectricpentru separaie(realizeazschema de cuplaj dorit)

  SCAD Sistem comand, achiziie i prelucraredate cu conexiune la internet (CI)

  Figura 6Standul experimental

  Att comenzile ct i citirile i reprezentarea grafica rezultatelor se realizeazprinintermediul sistemului de achiziie i prelucrare a datelor (SCAD). Sistemul SCAD poatefi accesat local cu ajutorul interfeei om main sau de la distan, conectarearealizndu-se prin intermediul desktopului virtual PiiF. n ambele cazuri punerea sub

  8

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  9/16

  tensiune se face local de ctre un reprezentant al proprietarului standului experimentalcare totodatva cupla dispozitivul pentru modul de operare Acionare de la distan cese gsete asociat etichetei Sistem (figura 7).

  Fie c msurtorile sunt efectuate local fie c sunt efectuate prin intermediuldesktopului virtual PiiF, operarea standului se face difereniat n funcie de calitateapersoanei care efectueaz determinrile experimentale. Astfel exist dou moduri de

  operare a standului i anume:1. modul de operare PROFESOR

  2. modul de operare STUDENT

  n cazul utilizrii standului prin intermediul desktopului virtual, diferena dintre celedou moduri de lucru o reprezint posibilitatea de a accesa reprezentrile graficerezultate din prelucrarea datelor msurate. Modul de operare PROFESOR permitevizualizarea graficelor spre deosebire de modul STUDENT n care se vizualizeazdoar valorile mrimilor fizice msurate. Astfel, n cazul modului de operare STUDENTreprezentrile grafice dorite se vor realiza de ctre operator, manual, prin trasare pehrtie milimetrat sau prin exportarea datelor ctre programul EXCEL urmat de

  prelucrarea acestora.n cazul operrii locale a standului nu exist diferenieri ntre modul de operare

  PROFESOR i modul de operare STUDENT operatorului punndu-i-se la dispoziiedoar valorile msurate.

  4. UTILIZAREA STANDULUI EXPERIMENTAL

  Operaia 1- Punerea sub tensiune a standului

  Punerea sub tensiune se efectueaz local de ctre un reprezentant al deintoruluistandului experimental.

  Operaia 2- Alegerea modului de acionare Acionare local/ Acionare ladistan

  Alegerea modului de operare local sau la distan se face din cadrul eticheteiSistem accesibila doar local prin intermediul interfeei om main(figura 7).

  Aadar utilizarea standului prin intermediul desktopului virtual poate fi asiguratdoardupce un operator local a cedat comanda prin acionarea comutatorului din figura 7 npoziia Acionare la distan(PIIF).

  Dup cedarea comenzii unui operator extern, standul nu mai poate fi utilizat local,fereastra principal avnd butoanele inactive (figura 8). Dei inactiv din punct devedere al comenzilor, operarea la distan permite vizualizare local a valorilor

  mrimilor fizice monitorizate.

  9

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  10/16

  Figura 7Eticheta SISTEM

  Figura 8Fereastra principal

  UTILIZAREA LOCALA STANDULUI

  Utilizarea local a standului experimental se face doar n prezena unuireprezentant al deintorului echipamentului. Comunicarea dintre operator iechipamente se face prin intermediul interfeei om-main. Ecranul de comand esteprezentat n figura 9.

  Figura 9Ecranul principal - comandlocal

  10

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  11/16

  Exploatarea standului se face nedifereniat. Att utilizatorul PROFESOR ct iutilizatorul STUDENT pot activa oricare dintre cele trei etichete active Comandlocal, Tabel msurtori i Sistem.

  Lucrarea de laborator debuteaz prin alegerea configuraiei dorite a circuituluihidraulic. Astfel, pornind de la reprezentarea schematica standului (figura 6) se face

  jocul de vane necesar pentru a efectua msurtorile privind:

  funcionarea individualn sistem a pompei 1 sau 2;

  funcionarea n serie a celor douagregate de pompare;

  funcionarea n paralel a celor doupompe.

  Etapele ce trebuie parcurse pentru efectuarea msurtorilor

  EtichetaEtape pentruefectuarea

  msurtorilor

  Element fizic necesara fi acionat

  Element de comandacionat din interfa

  Vanaspiraie pompa 1Butonul activ Deschidere /nchidere

  VanseparaieButonul activ Deschidere /nchidere

  Stabilirea circuituluihidraulic dorit

  Vanrefulare pompa 2Butonul activ Deschidere /nchidere

  Pornire pomp/ pompe Pompa1i/sau Pompa2Pictograma ce simbolizeazpompa

  Modificarea debituluivehiculat prin instalaie

  Vana reglaj debitButoanele active Deschidesau nchide

  Comandlocal

  nregistrarea datelormsurate n tabel

  - Butonul activ Tabel

  Dup parcurgerea etapelor pentru efectuare msurtorilor prezentate n tabelulanterior datele msurate pot fi vizualizate sub form tabelar prin activarea eticheteiTabel msurtori (figura 10).

  Figura 10Vizualizarea tabelului cu date provenite din msurtori

  Prelucrarea datelor obinute din msurtori se face conform celor prezentate ncapitulul 2 Consideraii teoretice obinndu-se astfel curbele caracteristice alepompelor i ale cuplajelor serie sau paralel. Totodat se pot calcula i randamentelefiecrei pompe.

  11

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  12/16

  nchiderea sesiunii de lucru

  Eticheta Aciune Element comanddin interfanchiderea sistemului Se acioneazbutonul activ nchide sistem

  Sistemnchiderea aplicaiei Se acioneazbutonul activ nchide aplicaie

  UTILIZAREA STANDULUI PRIN INTERMEDIUL DESKTOPULUI VIRTUAL

  Duppunerea sub tensiune a standului i cedarea controlului ctre utilizatorul extern,acesta poate ncepe efectuarea lucrrilor de laborator dorite. Interfaa prin intermediulcreia se controleazstandul este prezentatn figura 11.

  Figura 11Ecranul principal utilizare prin intermediul desktopului virtual

  Etapele ce trebuie parcurse pentru efectuarea msurtorilor

  Premergtor oricrei aciuni trebuie ales modul de operare al pompelor. Trebuieatras atenia asupra faptului c alegerea pompei sau a configuraiei nu implic iacionarea corespunztoare a organelor de reglaj aceasta fiind o operaie ce trebuiefcutseparat.

  EtichetaModul deoperare alpompelor

  Descriere

  Manual

  Permite acionarea pompelor i a organelor de reglaj fra dansposibilitatea nregistrrii valorilor mrimilor fizice monitorizate,vizualizate n ecranul principal; nu permite realizarea dereprezentri grafice

  Pompa 1

  Pompa 2

  Permite monitorizarea pompei respective funcionnd individual nsistemul hidraulic; permite nregistrarea de valori i trasarea:curbei caracteristice de sarcin;caracteristicii reduse;caracteristicii de randament.

  ParalelPermite monitorizarea cuplajului paralel; permite nregistrarea devalori i trasarea curbei caracteristice a ansamblului

  Comanda

  SeriePermite monitorizarea cuplajului serie; permite nregistrarea devalori i trasarea curbei caracteristice a ansamblului

  12

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  13/16

  Trebuie menionat cnumai operatorul declarat la conectare ca PROFESOR poatevizualiza reprezentrile grafice.

  Etapele ulterioare pentru efectuarea lucrrilor de laborator sunt prezentate sintetizatn tabelul urmtor.

  EtichetaEtape pentruefectuarea

  msurtorilor

  Element fizic necesar a

  fi acionat

  Element de comand

  acionat din interfaVanaspiraie pompa 1Vanseparaie

  Stabilirea circuituluihidraulic dorit

  Vanrefulare pompa 2

  Pictograma ce simbolizeazunorgan de reglaj

  Pornire pomp/pompe

  Pompa1i/sau Pompa2Pictograma ce simbolizeazpompa

  Modificarea debituluivehiculat prininstalaie

  Vana reglaj debitButoanele active nchideresau Deschidere

  Comanda

  nregistrarea datelormsurate n tabel

  -Butonul activ nregistrarevalori instantanee

  Vizualizarea datelor nregistrateDatele nregistrate sunt prezentate sub form tabelar. Pentru vizualizarea lor este

  necesaracionare etichetei Date nregistrate (figura 12).

  Figura 12Vizualizarea tabelului cu date provenite din msurtori

  Vizualizarea grafic a rezultatelor (doar n cazul operatorului declarat la nregistrareca PROFESOR)

  Datele obinute din msurtori sunt prezentate sub formgrafic(figura 13). Pentruvizualizarea lor este necesaracionare etichetei Grafic.

  13

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  14/16

  (a) (b)

  (c) (d)

  (a) Caracteristica de sarcin i caracteristica redus a unei pompe; (b) Caracteristica derandament a pompei msurate; (c) Curba caracteristic a ansamblului paralel; (d) Curbacaracteristic

  a ansamblului serie.

  Figura 13Curbele caracteristice obinute din msurtorile experimentale

  Prelucrarea rezultatelor obinute din msurtori (n cazul operatorului declarat lanregistrare ca STUDENT)

  n cazul operatorului conectat ca STUDENT este permisdoar vizualizarea valorilormsurate conform tabelului din figura 12. Pentru trasarea curbelor caracteristice estenecesarprelucrarea acestor valori i reprezentarea grafica rezultatelor.

  Obinere curbei caracteristice de sarcinpe baza datelor msurate:

  airiii ppQH =)( (17)

  n care i reprezintpresiunea msurat la refulare respectiv aspiraia pompei i

  exprimatn echivalent coloande ap. Indicelerip aip

  i se referla numrul pompei conformschemei hidraulice.

  Obinere curbei caracteristice reduse pe baza datelor msurate:

  atrtiired ppQH =)( (18)

  14

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  15/16

  n care i reprezintpresiunea totalde refulare respectiv aspiraie exprimatn

  echivalent coloande ap.rtp atp

  Obinere curbelor caracteristice pentru cuplajul serie i cuplajul paralel se face printrasarea curbei .( )QHans

  atrtans ppQH =)( (19)

  n final pentru verificare rezultatelor obinute experimental se va compara, n cazulcuplajului serie, curba obinut din msurtori i caracteristica energetic a

  ansamblului rezultat pe baza curbelor caracteristice obinute din monitorizareaindividuala fiecrei pompe. n cazul cuplajului paralel se va compara curba i

  caracteristica energetic a ansamblului obinut pe baza caracteristicilor energeticereduse a celor dou pompe. Modul de construire al curbelor pornind de la

  caracteristicile energetice msurate se realizeazconform celor prezentate n capitolul 2Consideraii teoretice.

  )(QHans

  )(QHans

  )(QHans

  Calculul randamentului celor dou pompe i trasarea curbei ( )Qi se face pe baza

  relaiei:

  C

  ui

  P

  P= (20)

  n care este puterea i are expresiauP gQHPu = iar reprezintputerea consumat.cP

  15

 • 7/23/2019 Indrumator POMPE

  16/16

  BIBLIOGRAFIE

  GEORGESCU A-M. GEORGESCU S-C Hidraulica reelelor de conducte i mainihidraulice; Editura Printech; ISBN 978-973-718-623-2; Bucureti. 2007

  IAMANDI C. PETRESCU V. - Mecanica fluidelor; Editura didacticipedagogic;Bucureti 1978

  HAEGEN L. ANTON A. Machins hydrauliques; Editura MatrixRom; ISBN 973-685-286-5; Bucureti 2001

  16