26
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Catedra Economie şi Management în Industrie BAZELE ANTREPRENORIATULUI Îndrumar metodic privind îndeplinirea lucrărilor de control

Îndrumar metodic - Sverdlic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

as

Citation preview

Page 1: Îndrumar metodic - Sverdlic

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Catedra Economie şi Management în Industrie

BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Îndrumar metodic

privind îndeplinirea lucrărilor de control

ChişinăuU.T.M.

2006

Page 2: Îndrumar metodic - Sverdlic

Prezenta lucrare este destinată studenţilor de la Facultatea de Inginerie

Economică şi Business, anul II universitar cu frecvenţă redusă, pentru specialităţile

BA, EMREI; C, ML, EMC.

Elaborare: conf. univ., dr., Valentin Sverdlic

Recenzent: conf. univ., dr., Maria Gheorghiţa

2

Page 3: Îndrumar metodic - Sverdlic

1. SCOPUL ŞI SARCINILE DISCIPLINEI

Scopul cursului „Bazele antreprenoriatului ” este iniţierea studenţilor în bazele activităţii de antreprenoriat, definirea rolului antreprenorului şi oferirea unor soluţii pentru problemele cu care aceştea se confruntă pentru a reuşi în economia de piaţă.

În cadrul cursului vor fi analizate diferite variante de intrare în afacere, după cum şi modalitatea de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, alegerea formei organizatorico-juridice analizând avantajele şi dezavantajele fiecăreia. Tot odată, vor fi caracterizate şi posibilităţile de acoperire a necesităţilor cu resurse financiare, precum şi modalităţile de atragere a lor din exterior.

Nucleul acestui curs îl constituie rolul şi metodologia de întocmire a unui plan de afaceri, prin intermediul căruia antreprenorii pot evalua ideea de afaceri, obţine credite bancare cât şi a atrage noi parteneri de afaceri.

Cursul se va desfăşura sub formă de prelegeri şi seminare în cadrul cărora vor fi propuse studii de caz, discuţii de grup, exerciţii practice, teste de verificare a cunoştinţelor.

2. STRUCTURA ŞI VOLUMUL CURSULUI (ÎN ORE)

Activitatea didactică

Necesarul de oreSecţia zi Secţia cu frecvenţa redusă

- Prelegeri 30 12- Lecţii practice

45 18

Seminare- Lucrare de verificare

- 2 (diferenţiate)

- Atestări (2 atestări) -- Examene X XTotal 75 30

3

Page 4: Îndrumar metodic - Sverdlic

3. LISTA TEMELOR ŞI ORELOR

Temele Secţia zi Secţia cu frecvenţa redusă

Prelegeri Seminare Prelegeri Seminare1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micilor afaceri

2 2 1 1

2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri

2 3 1 1

3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor

2 2 1 1

4. Mica afacere 2 2 1 15. Elaborarea planului de afaceri

4 8 2 5

6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în RM

4 6 1 2

7. Deschiderea unei mici afaceri

4 4 1 2

8. Franchising-ul – modalitate eficientă de lansare în afaceri

2 4 1 1

9. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi amplasamentul afacerilor mici

2 4 1 1

10. Finanţarea activităţii de antreprenoriat

2 4 1 1

11. Etica şi eticheta antreprenorului contemporan

4 6 1 2

Total 30 45 12 18

4. CONŢINUTUL PRELEGERILOR

Tema 1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micului business La zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Antreprenoriatul – factor de dezvoltare economică.2. Micul business – formă de bază a activităţii de antreprenoriat.3. Evoluţia micului business în Republica Moldova.4. Susţinerea de stat a micului business.

Tema 2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceriLa zi – 2 ore

4

Page 5: Îndrumar metodic - Sverdlic

Cu frecvenţa redusă – 1 oră1. Definirea conceptului de antreprenor şi antreprenoriat.2. Principii de conduită pentru antreprenor.3. Caracteristicile antreprenorului de succes.

Tema 3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilorLa zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Surse de noi idei de afaceri.2. Tehnicile de creativitate a noilor idei de afaceri.3. Evaluarea oportunităţilor de afaceri.

Tema 4. Mica afacereLa zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Criteriile de clasificare ale afacerilor.2. Iniţiativa promovării unei afaceri.3. Barierele în calea iniţierii unei afaceri.4. Motivarea iniţierii unei afaceri.5. Mediul antreprenoriatului.

Tema 5. Elaborarea planului de afaceriLa zi – 4 oreCu frecvenţa redusă – 2 ore1. Necesitatea planului de afaceri.2. Etapele întocmirii planului de afaceri.3. Recomandaţiile la elaborarea planului de afaceri.4. Structura şi conţinutul compartimentelor de bază ale planului de afaceri.

Tema 6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în RMLa zi – 4 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Formele organizatorico-juridice de bază. Avantajele şi dezavantajele.2. Pachetul de acte necesare pentru iniţierea unei afaceri.3. Organele de control şi rolul lor în activitatea afaceri.4. Problemele în funcţionarea micului business.5. Şapte greşeli tipice ale antreprenoriatului şi cum de evitat.

Tema 7. Deschiderea unei mici afaceri La zi – 4 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele.2. Problema alegerii (Paşii de comportare).3. Alegerea statutului juridic.4. Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri.

5

Page 6: Îndrumar metodic - Sverdlic

5. Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.6. Lichidarea unei firme mici.

Tema 8. Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în afaceriLa zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră

1. Evoluţia şi definiţia franchisingului. 2. Tipurile de franchising. Avantajele şi dezavantajele lor.3. Evaluarea sistemului de franchising.4. Contractul de franchising.

Tema 9. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi amplasamentul afacerilor mici

La zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Noţiune de risc în activitatea de antreprenoriat.2. Strategii de gestionare a riscului.3. Amplasamentul şi rolul lui în activitatea de antreprenoriat.4. Modalităţi de obţinere a spaţiilor în activitatea unei afaceri mici.

Tema 10. Finanţarea activităţii de antreprenoriatLa zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Cheltuielile de iniţiere a afacerii.2. Sursele de finanţare a unei afaceri.3. Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea costului acestuia.4. Leasingul – definiţie şi esenţa. Evaluarea leasingului. 5. Factoringul. Avantajele şi limitele.

Tema 11. Etica şi eticheta antreprenoruluiLa zi – 4 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră1. Codul etic al antreprenorului.2. Imidjul atrăgător.3. Sfaturi antreprenorului.4. Organizarea contractelor de afaceri.5. Susţinerea convorbirilor de afaceri.6. Corespondenţă de afaceri.7. Cultura convorbirilor telefonice.8. Cartea de vizită.9. Protocolul de afaceri.10.Cadouri de afaceri.11.Cultura limbajului (graiului) antreprenorului.12.Înfăţişarea exterioară, manierele.

6

Page 7: Îndrumar metodic - Sverdlic

5. TEMATICA LUCRĂRILOR DE CONTROL ŞI INDICAŢII PRIVIND ELABORAREA LOR

În conformitate cu planul de învăţământ, toţi studenţii specialităţilor FIEB, secţia cu frecvenţă redusă, realizează două lucrări de verificare apreciate cu note, în termenii stabiliţi de graficul de studii (anul I universitar, semestrul I).

Studenţii ce nu au realizat şi susţinut lucrările de control la examenul corespunzător nu se admit.

Înainte de a efectua lucrările de control este necesar de a se familiariza cu programa de învăţământ şi bibliografia recomandată indicată la sfârşitul îndrumarului metodic.

Prima lucrare prevede elaborarea unui plan de deschidere a unei afaceri mici la libera alegere.

Ca exemplu: - Planul de afaceri privind deschiderea unei mini brutării;

- Planul de afaceri privind deschiderea unei frizerii;- Planul de afaceri privind deschiderea şi funcţionarea unui magazin;- Planul de afaceri privind prestarea serviciilor de transport, etc.

Indicaţii mai amănunţite studenţii le obţin pe parcursul lecţiilor practice, la care este prevăzut elaborarea unui plan de afaceri – model. Exemple asemănătoare sunt prezentate şi în sursa de literatură.

A doua lucrare de control trebuie să fie redată cu cuvinte proprii, logic argumentată cu exemple concrete. Unele teme necesită anexarea unor documente – model corespunzătoare temei date.

În caz de necesitate studentul se adresează pentru consultaţii profesorului corespunzător. Se permite orice abateri de la planul propus, dacă acestea îmbunătăţesc conţinutul lucrării. La sfârşitul lucrării se indică literatura folosită.

Alegerea variantei lucrării de control se efectuează conform primei litere a numelui de familie (vezi tabelul de mai jos).

Prima literă a numelui de familie

A

O

B

P

C

R

D

S

E

Ş

F

T

G

Ţ

H

U

I

V

Î

L

J

X

M

Z

N

Varianta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tema 1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micului business

1. Antreprenoriatul – factor de dezvoltare economică.2. Micul business – formă de bază a activităţii de antreprenoriat.3. Evoluţia micului business în Republica Moldova.

7

Page 8: Îndrumar metodic - Sverdlic

4. Susţinerea de stat a micului business.

Tema 2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri

1. Definirea conceptului de antreprenor şi antreprenoriat.2. Principii de conduită pentru antreprenor.3. Caracteristicile antreprenorului de succes.

Tema 3. Identificarea ideilor de afaceriLa zi – 2 oreCu frecvenţa redusă – 1 oră

4. Surse de noi idei de afaceri.5. Tehnicile de creativitate a noilor idei de afaceri.6. Evaluarea oportunităţilor de afaceri.

Tema 4. Mica afacere

1. Criteriile de clasificare ale afacerilor.2. Iniţiativa promovării unei afaceri.3. Barierele în calea iniţierii unei afaceri.4. Motivarea iniţierii unei afaceri.5. Mediul antreprenoriatului.

Tema 5. Elaborarea planului de afaceri

1. Necesitatea planului de afaceri.2. Etapele întocmirii planului de afaceri.3. Recomandaţiile la elaborarea planului de afaceri.4. Structura şi conţinutul compartimentelor de bază ale planului de afaceri.

Tema 6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în RM

1. Formele organizatorico-juridice de bază. Avantajele şi dezavantajele.2. Pachetul de acte necesare pentru iniţierea unei afaceri.3. Organele de control şi rolul lor în activitatea afaceri.4. Problemele în funcţionarea micului business.5. Şapte greşeli tipice ale antreprenoriatului şi cum de evitat.

Tema 7. Deschiderea unei mici afaceri

1. Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele.2. Problema alegerii (Paşii de comportare).3. Alegerea statutului juridic.4. Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri.

8

Page 9: Îndrumar metodic - Sverdlic

5. Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.6. Lichidarea unei firme mici.

Tema 8. Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.)

1. Deschiderea firmei2. Documentele de constituire a S.R.Lului

- Statutul firmei, conţinutul şi rolul lui;- Contractul de constituire, conţinutul şi rolul lui.

3. Asigurarea activităţii firmei (ciclul de viaţă)4. Lichidarea firmei5. Procedura de modificare în documentele de constituire.

Tema 9. Cooperativa de antreprenoriat

1. Deschiderea firmei2. Documentele de constituire a S.R.Lului

- Statutul firmei, conţinutul şi rolul lui;- Contractul de constituire, conţinutul şi rolul lui.

3. Asigurarea activităţii firmei (ciclul de viaţă)4. Lichidarea firmei5. Procedura de modificare în documentele de constituire.

Tema 10. Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în afaceri

1. Evoluţia şi definiţia franchisingului. 2. Tipurile de franchising. Avantajele şi dezavantajele lor.3. Evaluarea sistemului de franchising.4. Contractul de franchising.

Tema 11. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi amplasamentul afacerilor mici

1. Noţiune de risc în activitatea de antreprenoriat.2. Strategii de gestionare a riscului.3. Amplasamentul şi rolul lui în activitatea de antreprenoriat.4. Modalităţi de obţinere a spaţiilor în activitatea unei afaceri mici.

Tema 12. Finanţarea activităţii de antreprenoriat

1. Cheltuielile de iniţiere a afacerii.2. Sursele de finanţare a unei afaceri.3. Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea costului acestuia.4. Leasingul – definiţie şi esenţa. Evaluarea leasingului. 5. Factoringul. Avantajele şi limitele.

9

Page 10: Îndrumar metodic - Sverdlic

Tema 13. Etica şi eticheta antreprenorului

1. Codul etic al antreprenorului.2. Imidjul atrăgător.3. Sfaturi antreprenorului.4. Organizarea contractelor de afaceri.5. Susţinerea convorbirilor de afaceri.6. Corespondenţă de afaceri.7. Cultura convorbirilor telefonice.8. Cartea de vizită.9. Protocolul de afaceri.10.Cadouri de afaceri.11.Cultura limbajului (graiului) antreprenorului.12.Înfăţişarea exterioară, manierele.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины „Основы предпринимательства” является ознакомление студентов с основами предпринимательской деятельности, определение роли предпринимателя и предложение некоторых решений проблем, с которыми они сталкиваются в своей деятельности в рыночной экономике.

В курсе будут проанализированы различные варианты открытия собственного дела, а также возможности предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, выбор организационно-юридической формы деятельности, анализируя преимущества и недостатки каждой.

Одновременно будут характеризованы и возможности привлечения заемных средств в том числе и в форме иностранных инвестиций.

Ядром этого курса является роль и методология составления бизнес плана, посредством, которого предприниматели могут оценивать деловую идею, получать банковские кредиты, а также привлекать новых партнеров по бизнесу.

Курс будет проводиться в форме лекций и практических занятий, на которых будут рассмотрены деловые ситуации, групповые беседы, а также различные тесты для проверки знаний студентов.

10

Page 11: Îndrumar metodic - Sverdlic

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ (в часах)

Учебная работаНеобходимость в часах

Дневное обучение Заочное обучение- лекции 30 12- практические занятия 45 18- контрольная работа - 2 (диф.)- аттестации 2 -- экзамены х х

Всего 75 30

3. СПИСОК ТЕМ И СЕТКА ЧАСОВ

Темы

Дневное отделение

Заочное отделение

лекции пр.за-нятия

лек-ции

пр.за-нятия

1. Природа и роль предпринимательства и малого бизнеса

2 2 1 1

2. Предприниматель – двигатель малого бизнеса

2 3 1 1

3. Идентификация предпринимательских идей и оценка их возможностей.

2 2 1 1

4. Малый бизнес 2 2 1 15. Разработка бизнес плана 4 8 2 56. Организационно-юридические формы бизнеса в РМ.

4 6 1 2

7. Открытие фирмы малого бизнеса 4 4 1 28. Франчайзинг как способ открытия собственного дела

2 4 1 1

9. Риски в предпринимательской деятельности и размещение предприятий малого бизнеса

2 4 1 1

10.Финансирование предпринимательской деятельности

2 4 1 1

11. Этика и этикет современного предпринимателя

4 6 1 2

Всего 30 45 12 18

11

Page 12: Îndrumar metodic - Sverdlic

4. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Натура и роль предпринимательства и малого бизнеса

1. Предпринимательство – как фактор экономического развития.2. Малый бизнес – как основная форма предпринимательской

деятельности.3. Эволюция малого бизнеса в Республике Молдова.4. Государственная поддержка малого бизнеса.

Тема 2. Предприниматель – двигатель малого бизнеса

1. Определение концепции предпринимателя и предпринимательства.

2. Принципы к руководству для предпринимателя.3. Качественные характеристики успешного предпринимателя.

Тема 3. Идентификация предпринимательских идей и оценка их возможностей

1. Источники новых предпринимательских идей.2. Техники новых предпринимательских идей.3. Оценка предпринимательских возможностей.

Тема 4. Малый бизнес

1. Критерии классификации бизнеса.2. Инициатива открытия собственного дела.3. Препятствия к открытию собственного дела.4. Мотивация открытия собственного дела.5. Среда предпринимательства.

Тема 5. Разработка бизнес плана

1. Необходимость бизнес плана.2. Этапы разработки бизнес плана.3. Рекомендации для разработки бизнес плана.4. Структура и содержание основных разделов бизнес плана.

Тема 6. Основные организационно-юридические формы бизнеса

1. Основные организационно-юридические формы бизнеса. Преимущества и недостатки.

12

Page 13: Îndrumar metodic - Sverdlic

2. Необходимые документы для открытия собственного дела.3. Органы контроля и их роль в деятельности бизнеса.4. Проблемы в функционировании фирмы малого бизнеса.5. Семь типичных ошибок предпринимательства и как их

обходить.

Тема 7. Открытие фирмы малого бизнеса

1. Открытие собственного дела – преимущества и недостатки.2. Проблема выбора.3. Выбор юридического статуса фирмы.4. Финиширование процедуры открытия фирмы.5. Обеспечение ритмической деятельности фирмы.6. Ликвидация фирмы малого бизнеса.

Тема 8. Франчайзинг как способ открытия собственного дела

1. Эволюция и определение франчайзинга.2. Типы франчайзинга. Их преимущества и недостатки.3. Оценка франчайзинга.4. Договор франчайзинга.

Тема 9. Риски в предпринимательской деятельности и размещение предприятий малого бизнеса

1. Понятие риска в предпринимательской деятельности.2. Стратегии управления рисками.3. Размещение и ее роль в предпринимательской деятельности.4. Возможности получения площадей в деятельности фирм

малого бизнеса.

Тема 10. Финансирование предпринимательской деятельности

1. Издержки открытия фирмы.2. Источники финансирования собственного дела.3. Банковский кредит – процедура получения и определение его

стоимости.4. Лизинг – понятие и сущность. Оценка лизинга.5. Факторинг. Преимущества и недостатки.

Тема 11. Этика и этикет предпринимателя

1. Этический кодекс предпринимателя.2. Привлекательный имидж.3. Советы предпринимателю.

13

Page 14: Îndrumar metodic - Sverdlic

4. Организация деловых контактов.5. Ведение деловых бесед.6. Деловая переписка.7. Культура телефонного разговора.8. Визитные карточки9. Деловой протокол.10. Деловые подарки.11. Культура речи предпринимателя.12. Внешний облик, манеры.

5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

В соответствии с учебным планом, студенты всех специальностей FIEB заочного отделения выполняют две контрольные работы с оценкой, в установленные учебным графиком сроки ( первый университетский курс, I семестр).

Студенты, которые не выполнили и не защитили контрольные работы, к экзамену не допускаются.

Перед написанием контрольных работ необходимо ознакомиться с учебной программой, а также с рекомендованной литературой, указанной в конце методических указаний.

Первая контрольная работа предусматривает разработку бизнес плана для открытия фирмы и малого бизнеса, по своему усмотрению.

Например: Бизнес план для открытия мини пекарни; Бизнес план для открытия парикмахерской; Бизнес план для открытия магазина; Бизнес план для оказания транспортных услуг и т.д.

Более подробные рекомендации студенты получают во время практических занятий, на которых предусматривается разработка бизнес плана – образец .Аналогичные примеры могут быть найдены и в указанной литературе.

Вторая контрольная работа должна быть написана своими словами логически аргументированная конкретными примерами. Некоторые работы требуют анексирования образцов документов в соответствии с темой.

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к соответствующему преподавателю. Допускаются любые отклонения от предложенного плана, если они улучшают содержание работы. В конце работы приводится список использованной литературы.

14

Page 15: Îndrumar metodic - Sverdlic

Выбор варианта контрольной работы осуществляется согласно первой буквы фамилии студента (см. таблицу).

Перваябуквафамилиистудента

А Ж Б З В И Г Д Е К Л М Н

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш ЭЮ,Я

Номерконтрольнойработы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Натура и роль предпринимательства и малого бизнеса

1. Предпринимательства – как фактор экономического развития.2. Малый бизнес – как основная форма предпринимательской

деятельности.3. Эволюция малого бизнеса в Республике Молдова.4. Государственная поддержка малого бизнеса.

Тема 2. Предприниматель – двигатель малого бизнеса

1. Определение концепции предпринимателя и предпринимательства.2. Принципы к руководству для предпринимателя.3. Качественные характеристики успешного предпринимателя.

Тема 3. Идентификация предпринимательских идей и оценка их возможностей

1.Источники новых предпринимательских идей.2. Техники новых предпринимательских идей.3. Оценка предпринимательских возможностей.

Тема 4. Малый бизнес

1. Критерии классификации бизнеса.2. Инициатива открытия собственного дела.3. Препятствия к открытию собственного дела.4. Мотивация к открытию собственного дела.5. Среда предпринимательства.

Тема 5. Разработка бизнес плана

15

Page 16: Îndrumar metodic - Sverdlic

1. Необходимость бизнес плана.2. Этапы разработки бизнес плана.3. Рекомендации для разработки бизнес плана.4. Структура и содержание основных разделов бизнес плана.

Тема 6. Основные организационно-юридические формы бизнеса в Республике Молдова

1. Основные организационно-юридические формы бизнеса. Преимущества и недостатки.

2. Необходимые документы для открытия собственного дела.3. Органы контроля и их роль в деятельности бизнеса.4. Проблемы в функционировании фирм малого бизнеса.5. Семь типичных ошибок предпринимательства и как их обходить.

Тема 7. Открытие фирм малого бизнеса

1. Открытие собственного дела – преимущества и недостатки.2. Проблема выбора.3. Выбор юридического статуса фирмы.4. Финиширование процедуры открытия фирмы.5. Обеспечение ритмической деятельности фирмы.6. Ликвидация фирмы малого бизнеса.

Тема 8. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

1. Открытие фирмы.2. Необходимые документы для открытия ООО:-

- устав фирмы, его содержание и роль;- учредительный договор, его содержание и роль.

3. Обеспечение жизнедеятельности фирмы (жизненный цикл).4. Ликвидация фирмы.5. Процедура внедрения изменений в учредительные документы.

Тема 9. Предпринимательский кооператив

1. Открытие фирмы.2. Необходимые документы для открытия кооператива:

- устав фирмы: его содержание и роль;- учредительный договор: его содержание и роль

3. Обеспечение жизнедеятельности фирмы (жизненный цикл).4. Ликвидация фирмы.5. Процедура внедрения изменений в учредительные документы.

16

Page 17: Îndrumar metodic - Sverdlic

Тема 10. Франчайзинг как способ открытия собственного дела

1. Эволюция и определение франчайзинга.2. Типы франчайзинга. Их преимущества и недостатки.3. Оценка франчайзинга.4. Договор франчайзинга.

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности и размещение предприятий малого бизнеса

1. Понятие риска в предпринимательской деятельности.2. Стратегии управления рисками.3. Размещение и ее роль в предпринимательской деятельности.4. Возможности получения площадей в деятельности фирм малого

бизнеса.

Тема 12. Финансирование предпринимательской деятельности

1. Издержки открытия фирмы.2. Источники финансирования собственного дела.3. Банковский кредит – процедура получения и определение его

стоимости.4. Лизинг – понятие и сущность. Оценка лизинга.5. Факторинг. Преимущества и недостатки.

Тема 13. Этика и этикет предпринимателя

1. Этический кодекс предпринимателя.2. Привлекательный имидж.3. Советы предпринимателю.4. Организация деловых контактов.5. Ведение деловых бесед.6. Деловая переписка.7. Культура телефонного разговора.8. Визитные карточки9. Деловой протокол.10.Деловые подарки.11.Культура речи предпринимателя.12.Внешний облик. Манеры.

17

Page 18: Îndrumar metodic - Sverdlic

BIBLIOGRAFIE

1. Managementul afacerilor mici şi mijlocii. Coordonator Rusu Costache. Chişinău, 1993, (25 ex).

2. Florin Botea. Ghidul întreprinzătorul particular. Bucureşti, 1997, (71 ex.).3. O. Nicolescu. Ghidul managerului eficient. Bucureşti, 1993, (22 ex.).4. Ф. Хоскинг. Курс предпринимательства. Москва, 1993.5. Ю.М. Осинов. Основы предпринимательского дела. Москва, 1992.6. Letiţia Baldrige. Codul manierilor în afaceri. Bucureşti, 1997.7. Современный бизнес. М. : Республика, 1995. Т. 1-28. V. Cocriş, V.Isan. Economia afacerilor. Bucureşti, 1994.9. Cum să devin antreprenor. Curs de obţinere a competinţelor în

antreprenoriat. Chişinău: Liceum, 1995.10. I.Sârbu, «Основы предпринимательской деятельности», Кишинев,

2002, МЭА.11. Planificarea afacerii. Ghid pentru antreprenori, instructori şi consultanţi.

BIZPRO, Biblioteca Antreprenorului, Chişinău, 2003.12. Aspecte juridice ale antreprenoriatului. Ghid pentru antreprenori, instructori

şi consultanţi. Chişinău, 2003.13. Boboc R., Covaş L., Solcan A., Stihi L. Antreprenoriat Inovaţie Risc,

ASEM, Chişinău, 2003.14. Drucker P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,

1999.15. Sasu C., Bernier R. Enciclopedia întreprinzătorului, Bucureşti, Ed.

Economică, 1999.16. Solcan A. Managementul micului business, ASEM, Chişinău, 2001.17. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести

собственное дело и добиться успеха, в. 1, Изд-во Прогресс-Универс, Москва, 1991.

18. *** 100 idei de afaceri. ProRuralInvest, Chişinău, 2003, 2 volume19. Bilaş L., Spătaru S. Din start cu idei optime de afaceri / Ghid pentru

antreprenori, instructori şi consultanţi, Proiectul BIZPRO, Chişinău, 2003.20. Миколко М. Энциклопедия бизнес - идей. Тренинг креативности,

Изд-во Питерс, Санкт-Петербург, 2003.21. Legea Republicii Moldova cu privire la înregistrarea de stat a

întreprinderilor şi organizaţilor, nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000.22. Legea Republicii Moldova cu privire la franchising, nr. 1335-XIII din

1.10.97.23. Roşcovan M., Golovco V., Franchising: tehnică de afaceri şi oportunităţi

pentru antreprenori, Proiectul Bizpro, Chişinău, 2002.24. Legea Republicii Moldova cu privire la leasing, nr. 731-XII din 15 februarie

1996.

18

Page 19: Îndrumar metodic - Sverdlic

25. Legea despre antreprenoriat şi întreprinderi „845”- 3.01.1992. EO. 22.02.2002.

26. Legea despre insolvabilitate. N 632, 14.XI.2001.27. Legea despre înregistrarea de stat a întreprinderilor, 1265 – 5.X.200028. Legea despre patentul de antreprenoriat – 93. 15.XII.1998, EO-

14.XII.2001.29. Legea de cooperativele de antreprenoriat, 73. 12.IV.2001, EO – 11.V.200130. Legea despre cooperativele de producţie, 1007 – 25.IV.2002. EO –

14.VI.2002.31. Legea despre zonele libere de antreprenoriat, 440. 27.XII.2001, EO-

16.XI.2001.32. Legea despre Gospodăriile Ţărăneşti, 1353 – 3.XI.200033. Legea despre SA – N 1134, din 2 aprilie 1997, MO – N 38-39, 199734. Legea despre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. N 206,

din 7 iulie 2006. Logos pres – N 30, 2006.35. Legea cu privire la franchising, N 1335 din 01.10.1997, MO nr. 82-83/669

din 11.12.1997.

19