Click here to load reader

Indicii valorii unitare în comerţul internaţional în ... · PDF fileÎn secţiunea de bunuri “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, la capitolul “Materiale

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Indicii valorii unitare în comerţul internaţional în ... · PDF fileÎn...

  • Indicii valorii unitare în comerţul internaţional

    în trimestrul I 2019

  • 3

    CUPRINS

    Pagina

    Indicii valorii unitare în comerţul internaţional în trimestrul I 2019 - calculaţi din valori exprimate în euro……………………………….……….……...………..…………….………..…….5

    1.Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la export ………………………….......………9

    2.Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import …...……………….………...………9

    3.Indicii valorii unitare de export, pe principalele secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (NC) şi pe grupe de ţări …………………...……………………….….………..…..10

    4.Indicii valorii unitare de import, pe principalele secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (NC) şi pe grupe de ţări ………...…………..….………………………..….......…15

    Notă metodologică ……………………………………………………………………….………….….…...….. 19

  • 5

    INDICII VALORII UNITARE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL ÎN TRIMESTRUL I 2019 - CALCULAŢI DIN VALORI EXPRIMATE ÎN EURO -

    Indicele valorii unitare (IVU) de export în trimestrul I 2019, comparativ cu anul 2018 a fost de 101,28% pe total export, 101,51% pentru Uniunea Europeană (UE 28), 100,52% pentru ţările OECD (exclusiv UE), 99,08% pentru ţări în tranziţie şi 101,63% pentru alte ţări.

    Pe secţiuni de bunuri din Nomenclatorul Combinat (NC), indici ai valorii unitare mai mari faţă de indicele pe total export s-au înregistrat în principal la următoarele secţiuni cu ponderi valorice mai importante în valoarea totală a exporturilor:

    Cod Denumire NC

    IVU trim.I 2019 / an 2018

    %

    Ponderea secţiunii de bunuri în total export

    % II Produse vegetale 107,09 4,8 XI Materii textile şi articole din acestea 102,38 5,8 XVII Mijloace şi materiale de transport 102,16 18,6

    Principalele secţiuni de bunuri la care s-au înregistrat indici ai valorii unitare sub nivelul indicelui la total export au fost următoarele:

    Cod Denumire NC

    IVU trim.I 2019 / an 2018

    %

    Ponderea secţiunii de bunuri în total export

    % XV Metale comune şi articole din acestea 99,14 8,7 VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 100,50 5,8 XVI Maşini şi dispozitive mecanice, maşini, aparate şi

    echipamente electrice, aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul şi imagini TV

    100,89 29,7

    Din secţiunea "Produse vegetale", la capitolul "Cereale", indicele a fost de 108,96%, mai mare cu 7,68 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, iar ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor a fost de 3,3%.

    Din secţiunea "Materii textile şi articole din acestea", la capitolul "Articole de îmbrăcaminte şi accesorii, altele decât tricotate sau croşetate", indicele a fost de 103,77%, mai mare cu 2,49 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, iar ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor a fost de 2,6%.

    Din secţiunea "Mijloace şi materiale de transport", la capitolul "Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre", indicele a fost de 102,26%, mai mare cu 0,98 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, iar ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor a fost de 17,5%.

  • 6

    În cadrul secţiunii "Metale comune şi articole din acestea", la capitolul "Fontă, fier şi oţel", indicele a fost de 96,79%, mai mic cu 4,49 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor fiind de 2,9%, iar la capitolul "Produse din fontă, fier sau oţel", indicele a fost de 100,69%, mai mic cu 0,59 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor fiind de 2,9%.

    Din secţiunea "Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea", la capitolul "Cauciuc şi articole din cauciuc", indicele a fost de 100,59%, mai mic cu 0,69 puncte procentuale faţă de indicele pe total export, iar ponderea valorii acestui capitol de bunuri în valoarea totală a exporturilor a fost de 3,4%.

    În secţiunea XVI "Maşini şi dispozitive mecanice, maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul şi imagini TV", la capitolul “Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat şi reprodus sunetul şi imaginile TV”, cu o pondere de 17,8% în total exporturi, indicele valorii unitare a fost de 101,53%, cu 0,25 puncte procentuale peste indicele pe total export, iar la capitolul “Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive mecanice; părţi ale acestora”, cu o pondere de 11,9% în total exporturi, indicele valorii unitare a fost de 99,92%, cu 1,36 puncte procentuale sub indicele pe total export.

    Indicii valorii unitare rezultaţi pentru principalele capitole de bunuri exportate în Uniunea Europeană (UE 28), ordonaţi după ponderea valorică a bunurilor din capitolele respective în valoarea totală a exporturilor către UE 28 în trimestrul I 2019, se prezintă astfel:

    Cod Denumire NC

    IVU trim.I 2019 / an 2018

    %

    Ponderea capitolului de bunuri în total export UE

    %

    85 Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat şi reprodus sunetul şi imagini TV

    102,13 20,51

    87 Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre 102,18 19,49 84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive

    mecanice; părţi ale acestora 99,99 11,71

    94 Mobilă; aparate de iluminat şi alte articole similare; construcţii prefabricate

    108,99 4,47

    90 Instrumente şi aparate optice, fotografice, medico-chirurgicale şi similare

    100,94 4,20

    40 Cauciuc şi articole din cauciuc 100,95 3,56 62 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii, altele decât

    tricotate sau croşetate 103,60 3,18

  • 7

    Indicele valorii unitare (IVU) de import în trimestrul I 2019 comparativ cu anul 2018 a fost de 100,22% pe total import, 100,35% pentru Uniunea Europeană (UE 28), 99,65% pentru ţările OECD (exclusiv UE), 99,01% pentru ţări în tranziţie şi 100,96% pentru alte ţări.

    Pe secţiuni de bunuri, indici ai valorii unitare mai mari comparativ cu indicele pe total import au rezultat în principal la următoarele secţiuni cu ponderi valorice mai importante în valoarea totală a importurilor:

    Cod Denumire NC

    IVU trim.I 2019 / an 2018

    %

    Ponderea secţiunii de bunuri în total import

    % XVI Maşini şi dispozitive mecanice, maşini, aparate şi

    echipamente electrice, aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul şi imagini TV

    101,02 26,9

    VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 100,67 7,1 XI Materii textile şi articole din acestea 100,26 5,9

    Principalele secţiuni de bunuri la care s-au înregistrat indici ai valorii unitare mai mici decât indicele pe total import au fost următoarele:

    Cod Denumire NC

    IVU trim.I 2019 / an 2018

    %

    Ponderea secţiunii de bunuri în total import

    % VI Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe

    99,02 10,5

    XV Metale comune şi articole din acestea 99,96 10,4 XVII Mijloace şi materiale de transport 100,20 10,4

    La secţiunea de bunuri “Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat şi de reprodus sunetul şi imaginile”, la capitolul “Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive mecanice; părţi ale acestora”, cu o pondere în total importuri de 11,7%, indicele valorii unitare a fost de 99,64% (-0,58 puncte procentuale faţă de total import), iar la capitolul “Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat şi reprodus sunetul şi imaginile TV”, cu o pondere de 15,2% în total importuri, indicele a fost de 102,07% (+1,85 puncte procentuale faţă de indicele pe total import).

    În secţiunea de bunuri “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, la capitolul “Materiale plastice şi articole din materiale plastice”, cu o pondere de 5,1% în total importuri, indicele valorii unitare a fost de 100,52%, cu 0,30 puncte procentuale peste indicele pe total import.

    În cadrul secţiunii " Materii textile şi articole din acestea ", la capitolul "Articole de îmbrăcăminte şi accesorii, altele decât tricotate sau croşetate", indicele a fost de 100,03%, mai mic cu 0,19 puncte procentuale faţă de indicele pe total import, iar ponderea valorică a acestui capitol de bunuri în valoarea totală a importurilor a fost de 1,1%.

  • 8

    În cadrul secţiunii "Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe", la capitolul “Produse farmaceutice”, indicele a fost de 98,93%, mai mic cu 1,29 puncte procentuale faţă de indicele pe total import, iar ponderea valorică a acestui capitol de bunuri î

Search related