33
Ministerul Culturii şi Turismului „Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului” Regulamentul privind certificarea în turism INDICAŢII METODICE privind elaborarea tezelor de curs la modul: „GHIDUL DE TURISM” Întrebări pentru examene Elaborat: Nicolae PLATON Conferenţiar,

Indicatii Metodice Ghid de Turism

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Ministerul Culturii şi Turismului

„Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului”

Regulamentul privind certificarea în turism

INDICAŢII METODICEprivind elaborarea tezelor de curs

la modul:„GHIDUL DE TURISM”

Întrebări pentru examene

Elaborat:Nicolae PLATON

Conferenţiar,doctor în ştiinţe economice

Page 2: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Chişinău - 2009 Cuprins

I. Prezentarea Centrului

II. Regulamentul privind certificarea personalului

III. Scopul elaborării tezei de curs

IV. Alegerea temei

V. Structura şi conţinutul tezei de curs

VI. Cerinţe faţă de prezentarea tezei de curs

VII. Susţinerea tezei de curs

VIII.Aprecierea tezei de curs

IX. Temele pentru tezele de curs

X. Întrebări pentru examene la modulul „Ghid de turism”

Page 3: Indicatii Metodice Ghid de Turism

I. Prezentare generalăInstituire. Instituţia de Învăţământ de Stat “Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului” a fost fondată pe data de 29 octombrie 2004, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova № 1967-III din 30.07.2004 şi se află în subordinea Ministerului Culturii şi Turismului.Deschiderea oficială a Centrului a avut loc pe data de 8 februarie 2005. Obiective centrului: Dezvoltarea continuă a capacităţilor manageriale şi profesionale a personalului din cadrul industriei turistice, în scopul ridicării nivelului calităţii produsului turistic naţional.Abordarea tematicii: pregătire teoretică şi practică privind activitatea în turism.Avantaje: perfecţionare profesională în domeniul turismului, obţinerea permisiunii de a activa în domeniul turismului naţional şi internaţional în baza certificatului de absolvire de categoria „A” şi categoria „B”.Reciclarea în cadrul Centrului, prevede obţinerea unui volum de cunoştinţe, capabile să asigure cursanţii cu abilităţi necesare privind activitatea în domeniul industriei turismului.Acreditarea: ca organizator a cursurilor de perfecţionare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului are permisiunea Ministerului Educaţiei şi Tineretului prin aprobarea programelor de studii, coordonarea acestora cu Ministerul Culturii şi Turismului şi licenţă de activitate eliberată de Camera de Licenţiere din Republica Moldova.Durata studiilor: Ciclul I de studii: - durata studiilor de la 3-5 săptămâni în dependenţă de modulul solicitat. Ciclul II şi ciclurile ulterioare: - durata studiilor 7 zile, pentru prelungirea valabilităţii

certificatului.Admiterea: sistemul de instruire în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, este o parte componenta a învăţământului profesional postuniversitar, privind reciclarea cadrelor din industria turismului, care activează în baza Legii Învăţământului a Republicii Moldova şi a Legii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice, are caracter continuu, unde fiecare cetăţean, care are studii superioare universitare, sau medii de specialitate, are acces la perfecţionare conform unei anumite plăţi, stabilite de direcţia Centrului şi aprobate de Ministerul Culturii şi Turismului.

Documentele necesare pentru admitere:

a) cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;b) copia actului de studii (studenţii instituţiilor de învăţământ la secţia zi şi cei cu frecvenţă

redusă - certificat prin care se confirmă efectuarea studiilor la instituţia respectivă);

c) copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini – copia permisului de şedere);

d) copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator;

e) în cazul cetăţenilor străini, copiile documentelor ce atestă dreptul la muncă în Republica Moldova.

f) copia actului de studii care confirmă cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională (excepţie pentru solicitanţii certificatului de categoria „A”);

g) curriculum vitae;

h) 2 foto ¾ color (pentru specialitatea ghid de turism 4 foto ¾ color )

Evaluarea finală se organizează în 2 etape: I etapă elaborarea şi susţinerea tezei de curs II etapă susţinerea testului final, probă scrisă.

Page 4: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Costul studiilor Pentru solicitanţii categoriei „A” de certificat, costul studiilor - 2500 lei; Pentru solicitanţii categoriei „B” de certificat, costul studiilor - 2200 lei; Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de categoria „A” - 1500 lei Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de categoria „B” - 1200 lei Limbi moderne (pentru solicitanţii certificatului de categoria „B”) - 300 lei Cursul „Amadeus” (de comun acord cu ANAT) - 3200 leiModulele de studii1. Administrarea Afacerilor în Turism, destinat conducătorilor firmelor turistice. 2. Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică, destinate conducătorilor

structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei.3. Managementul Serviciilor Turistice, destinat managerilor de rang mediu şi inferior din cadrul

firmelor turistice.4. Managementul Serviciilor în Structurile de Primire Turistică, destinate managerilor de rang

mediu şi inferior din cadrul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei.

5. Ghid turistic, destinat ghizilor de turism.6. Tehnologii informaţionale în turism (Cursul Amadeus), de comun acord cu Asociaţia Naţională

a Agenţiilor de Turism din Moldova7. Limbi moderne, destinate personalului care activează în sfera industriei turistice, solicitanţi ai

certificatului de categoria „B”.

Baza tehnico-materială a Centrului:Centrul dispune de o sală de calculatoare de 12 locuri, sală de conferinţe de 60 de locuri, sală de studii de 15 locuri, secţia studii, departamentul editorial, cabinet metodic, secţia juridică, secţia financiar – economică.

Page 5: Indicatii Metodice Ghid de Turism

II. Regulament privind eliberarea şi deţinerea certificatului pentru activitatea de turism 

Capitolul IPERFECŢIONAREA PERSONALULUI

1.1. Perfecţionarea şi specializarea profesională a personalului angajat în industria turismului sînt efectuate, în temeiul articolului 38 a Legii nr. 352 – XVI cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

1.2. Certificatul de perfecţionare profesională se eliberează de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului. Datele despre persoanele care au obţinut certificat de perfecţionare profesională se înscriu în Registrul de evidenţă a certificatelor.

Capitolul IIBENEFICIARII CERTIFICATULUI

2.1. Certificatul pentru activitatea de turism în continuare (Certificat) se eliberează de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului (în continuare Centru), pentru o perioadă nelimitată.2.2. Certificatul se eliberează individual fiecărei persoane, după absolvirea şi susţinerea examenului sau testului de evaluare din cadrul Centrului.

2.3. Certificatele sînt de două categorii: A şi B.

2.4. Deţinătorii certificatului de categoria „A” sînt:

director general firmă tur-operator;

director general agenţie de turism;

director general în cadrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei.

2.5. Deţinătorii certificatului de categoria „B” sînt:

director: economic, financiar, executiv, adjunct, filială;

manager, operator, agent, ghid de turism, asistent, însoţitor de grup, referent;

şef recepţie, recepţioner, administrator;

maitre d’ hotel, manager de producţie.

2.6. Fiecare certificat este eliberat pentru o categorie specifică şi un sector specific, în conformitate cu programele de învăţământ audiate în cadrul Centrului.

Page 6: Indicatii Metodice Ghid de Turism

2.7. Personalul agenţiilor de turism, firmelor turoperatoare, structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei (inclusiv absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate cu specializarea în domeniul turismului) sînt obligaţi o dată la 3 ani să absolvească cursurile de reciclare profesională în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

2.8. Deţinătorii diplomelor de studii superioare/medii de specialitate în domeniul turismului vor activa în industria turismului, în baza diplomelor de studii, în decurs de 3 ani după încheierea studiilor, cu perfecţionarea profesională ulterioară o dată la 3 ani.

2.9. Posesorii certificatului categoria „A” pot ocupa funcţii inferioare categoriei deţinute.

 Capitolul III

PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI

3.1. În vederea obţinerii certificatului solicitantul prezintă Centrului următoarele documente:

a) cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;b) copia actului de studii (studenţii instituţiilor de învăţământ la secţia zi şi cei cu frecvenţă redusă - certificat prin care se confirmă efectuarea studiilor la instituţia respectivă);

c) copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini – copia permisului de şedere);

d) copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator. Personalul care au activat în străinătate în industria turistică prezintă următoarele documente: copia contractului individual de muncă, certificatul în care se indică funcţia deţinută şi perioada de muncă, copia documentului care demonstrează apartenenţa întreprinderii la ramura turistică (copia licenţei de turism, copia actului de clasificare a structurii de primire turistică etc).

e) în cazul cetăţenilor străini, copiile documentelor ce atestă dreptul la muncă în Republica Moldova.

f) copia actului de studii care confirmă cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională (excepţie pentru solicitanţii certificatului de categoria „A”);

g) curriculum vitae;

h) 2 foto ¾ color (pentru specialitatea ghid de turism 4 foto ¾ color )

3.2. Deţinătorii brevetelor de turism eliberate de autorităţile de domeniu din alte state au dreptul să obţină certificat numai după susţinerea unui test de evaluare a cunoştinţelor organizat de Centru.

3.3. Titularii de brevet cu termen nelimitat sînt obligaţi să preschimbe brevetul în certificat. Preschimbarea brevetului cu termen nelimitat în certificat se efectuează după absolvirea cursurilor de perfecţionare de scurtă durată şi susţinerii unui test de evaluare a cunoştinţelor organizat de Centru.

În vederea preschimbării brevetului cu termen nelimitat în certificat, solicitantul va prezenta Centrului următoarele documente:

Page 7: Indicatii Metodice Ghid de Turism

a) cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;b) copia brevetului de turism cu termen limitat sau nelimitat;

c) copia actului de studii

d) copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini – copia permisului de şedere);

e) copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator;

f) CV

g) 4 foto ¾ color

3.4. După susţinerea testului de evaluare, preschimbarea brevetului cu termen limitat în certificat este de 5 zile lucrătoare.

3.5 Brevetul cu termen nelimitat care nu a fost preschimbat în termenul stabilit de lege se consideră nevalabil.

3.6 În vederea reperfectării certificatului în cazul preschimbării numelui şi/sau prenumelui titularului de certificat, solicitantul prezintă următoarele documente:

a) cererea privind reperfectarea certificatului;

b) originalul certificatului deţinut;

c) copia actului în baza căruia s-a operat schimbarea în buletinul de identitate;

d) copia buletinului de identitate.

3.7. Copiile documentelor menţionate în pct.3.1. (b-f), pct.3.3. (b-e), se prezintă însoţite de documentele originale, pentru verificare.

3.8. Solicitantul certificatului poartă răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

3.9. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului, titularul, în termen de 15 zile, este obligat să depună o cerere la Centru, solicitând un duplicat de certificat (la cererea în cauză va fi ataşat anunţul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova).

3.10. Termenul de eliberare a certificatului şi de comunicare privind respingerea cererii de eliberare a certificatului este de cel mult 10 zile lucrătoare după data susţinerii examenului sau testului de evaluare. Motiv pentru respingere poate servi: necompletarea dosarului cu documentele solicitate în punctul 3.1 şi 3.3, neachitarea cursurilor de perfecţionare, prezentarea documentelor false.

3.11. Dacă solicitantul certificatului în termen de 30 de zile după susţinerea examenului sau testului nu a achitat costul integral al cursurilor de perfecţionare, administraţia Centrului este în drept să anuleze Certificatul, declarându-l nevalabil. În acest caz, pentru obţinerea unui nou certificat, solicitantul trebuie să repete cursurile, achitând plata în mărime dublă.

 Capitolul IV

CRITERII PRIVIND DEŢINEREA CERTIFICATELOR

Page 8: Indicatii Metodice Ghid de Turism

4.1. Personalul care activează în domeniul industriei turistice sînt obligate să deţină certificat de perfecţionare profesională, eliberat de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.4.2. Studenţii ultimului an din cadrul instituţiilor de învăţământ superior la secţia zi cu specialitate „Turism” şi studenţii de la secţia cu frecvenţa redusă, pot activa în funcţiile de profil turistic, doar după absolvirea unui curs de perfecţionare profesională în domeniul turismului, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului. Excepţie fac funcţiile de secretară, jurist, contabil pentru agenţiile de turism şi firmele turoperatoare, şi personalul tehnic şi de deservire din cadrul industriei ospitalităţii.

4.3. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superioare/medii de specialitate cu specializarea în domeniul turismului, persoanele care au susţinut teza de magistru şi teza de doctor în economie cu tematică turistică, vor activa în funcţiile de profil turistic în baza diplomelor de studii, cu excepţia funcţiei de director agenţie de turism, director firmă turoperator, director structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei. Aceste funcţii pot fi deţinute numai după absolvirea cursurilor specializate organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în baza documentelor care confirmă vechimea în muncă necesară în industria turismului.

4.4. Pentru funcţia de „Ghid turistic” activitatea în firmele tur-operatoare se efectuează numai în baza certificatului, legitimaţiei şi ecusonului emis de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

4.5. Personalul agenţiilor de turism, firmelor turoperatoare, structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei, care activează în baza certificatului emis de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului cu excepţia conducătorului, contabilului şi juristului sînt obligaţi să posede copia actului confirmativ de absolvire a unui curs autorizat de limbă străină de circulaţie internaţională.

4.6. Absolvenţii cursurilor de perfecţionare profesională care pretind la funcţia de director de turoperator, de agenţie de turism, de structură de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, pentru obţinerea certificatului respectiv vor prezenta documentele ce atestă vechimea în muncă în industria turismului de cel puţin 2 ani. Criteriul "vechimea în muncă în industria turismului" nu este obligatoriu pentru persoanele care activează în structurile de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei: pensiune agroturistică, vilă turistică, bungalou, camping, sat de vacanţă, tabără de vacanţă, pensiune turistică, apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale şi motel.

4.7. Pentru conducătorii firmelor turoperator, agenţie de turism şi structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, care activează în mediul rural şi în centrele raionale, vechimea în muncă pentru obţinerea certificatului de perfecţionare profesională se reduce cu 50%.

4.8. Vechimea în muncă în industria turismului se acceptă pentru personalul care activează în: întreprinderi turistice deţinătoare a licenţei de turism, structuri de primire turistică clasificate de către Ministerul Culturii şi Turismului, cadrul direcţiei turism a Ministerului Culturii şi Turismului, cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, cadrul asociaţiilor profesionale din turism, cadrul organismelor internaţionale de profil, cadrul întreprinderilor turistice de peste hotarele ţării.

Capitolul V RETRAGEREA CERTIFICATULUI

5.1. Titularul certificatului poartă răspundere pentru utilizarea certificatului, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Page 9: Indicatii Metodice Ghid de Turism

5.2. Certificatul de turism se retrage de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în cazul în care organele de control au stabilit că titularul certificatului a săvârşit excrocherie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, nu şi-a onorat obligaţiunile financiare faţă de furnizori de servicii turistice şi parteneri, falsificare a documentelor, dare şi luare de mită.

5.3. După retragerea certificatului titularul poate prezenta documentele pentru eliberarea unui nou certificat numai după ce au fost înlăturate toate consecinţele, care au dus la retragerea sa.

III. Scopul elaborării tezei de cursExecutarea şi susţinerea tezei reprezintă etapa finală a perfecţionării profesionale a cursanţilor,

prevăzută de planul de studii. Scopul tezei de curs este de a face o sinteză, o generalizare a materialului studiat de către

cursanţi pe parcursul instruirii profesionale şi de a îmbina cunoştinţele teoretice cu abilităţile practice.

Pe parcursul întocmirii tezei, cursantul trebuie să respecte următoarele cerinţe:1. Cunoaşterea şi utilizarea cât mai largă a bibliografiei referitoare la tema studiată.2. Efectuarea unui profund studiu practic şi teoretic al temei cercetate, utilizând cele mai diverse metode de culegere, de prelucrare şi analiză a informaţiei.3. Teza trebuie să conţină, pe lângă interpretări şi analize, formulări de concluzii, soluţii şi recomandări practice elaborate de către autorul lucrării.

Teza presupune o combinare de aspecte teoretice, practice şi elemente de investigaţie în domeniul ghidajului.

IV. Alegerea temeiÎntocmirea tezei de curs prevede parcurgerea următoarelor etape.1.1 Alegerea temei. Executarea lucrării începe cu alegerea temei care va constitui

obiectul de studiu al tezei de curs. Cursantul este în drept să aleagă una din temele propuse în conformitate, cu lista temelor

aprobate de către Consiliul Consultativ de Studii, sau să propună o temă personală, cu condiţia că tema este actuală, interesantă şi practică.

Repetarea temelor de către cursanţii de la acelaşi modul este interzisă.

Page 10: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Fiecare cursant trebuie să aprobe tema sa aparte şi în mod individual. Opţiunea cursantului pentru una din temele tezei de curs şi aprobarea ei, se efectuează prin

informarea specialistului secţiei studii al Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului care se află în biroul 215.

1.2 Identificarea bibliografiei de lucru. Pentru realizarea tezei de curs, cursanţii trebuie să facă o analiză a literaturii la tema dată. Aceasta constă în studierea bibliografiei care asigură o informare sporită şi veridică asupra temei cercetate.

1.3 Întocmirea planului de lucru. Se face după ce a fost consultată literatura de bază. Întocmirea planului este lucrul individual al fiecărui cursant.

Planul tezei depinde de cerinţele formulate faţă de structura ei şi presupune descrierea materialului cu o succesiune logică şi un conţinut bine structurat.

1.4 Culegerea, selectarea şi sistematizarea informaţiei bibliografice şi a materialului practic.

Materialul teoretic şi practic, necesar executării tezei de curs poate fi obţinut din diferite surse interne de informaţii acumulate în cadrul firmei turistice, sau din diferite surse externe de informaţii: reviste, cărţi, ziare, arhive, internet etc.

Se interzice categoric copierea mecanică a surselor bibliografice şi a paginilor informaţionale din internet.

Expunerea materialului trebuie efectuată într-o variantă proprie.

V. Structura şi conţinutul tezei de curs Teza trebuie să cuprindă următoarele părţi:1. Foia de titlu (anexa 1).2. Cuprinsul3. Introducere (notă introductivă)4. Conţinutul temei descrise5. Încheiere6. Bibliografie7. Anexe (planul metodic al excursiei)8. Harta tehnologică a excursiei9. Prezentarea electronică a traseului în formatul PowerPOINT.

1. În partea introductivă a tezei de curs (1-2 pagini) se caracterizează pe scurt traseul turistic cu obiectivele turistice incluse.

2. Descrierea traseului se dezvăluie în 12-26 pagini.3. În încheiere (1-2 pagini) se face o scurtă generalizare a traseului turistic cu concluziile,

ideile de bază, cu soluţii şi propunerile concrete privind traseul respectiv. 4. Bibliografia cuprinde enumerarea surselor de informaţie, folosite pentru executarea tezei. 5. Anexele trebuie să includă planul metodic al excursiei (fotografii, scheme, hărţi etc).6. Harta tehnologică a excursiei trebuie să conţină planul schematic al excursiei.

VI. Cerinţe faţă de prezentarea tezei de curs1. Teza trebuie să conţină 15-30 foi albe de formatul A4 scrise la calculator.2. Textul este cules peste 1,5 intervale la şriftul 14 Times New Roman.3. Într-un rând completat sînt 64-72 simboluri.4. Numărul rândurilor pe foaie 28-31.5. Marginile: din stânga 30mm, din dreapta 15 mm, de sus 20 mm, de jos 20 mm.6. Paginile se numerotează jos în centru foii cu cifre. Prima pagină (foia de titlu) şi cuprinsul

nu se numerotează.7. Denumirea capitolelor se evidenţiază cu scris mai îngroşat.8. Fiecare capitol începe cu pagină nouă.9. Teza trebuie să fie copertată.

Teza necopertată la susţinere nu se admite.

Page 11: Indicatii Metodice Ghid de Turism

VII. Susţinerea tezei de cursScopul susţinerii tezei de curs constă în evaluarea cunoştinţelor cursantului privind traseul

turistic propus.Teza de curs trebuie elaborată şi ulterior susţinută la Comisia de Examinare.Cursanţii care nu prezintă teza de curs pentru susţinere în ziua testului final, nu sînt

admişi la examene.Sânt admise spre susţinere doar tezele de curs care îndeplinesc condiţiile stipulate în cap. IV al

prezentelor indicaţii metodice.În procesul susţinerii tezei de curs cursantul va demonstra cît de vaste şi aprofundate sînt

cunoştinţele sale în materialul studiat, care sînt abilităţile la conştientizarea şi explicarea celor prezentate în teză, formularea unor răspunsuri cît mai concise şi mai exacte la întrebările din partea comisiei.

Susţinerea tezei de curs constă în expunerea succintă a conţinutului lucrării (max. 10 min.), motivaţia temei alese. O deosebită atenţie trebuie acordată concluziilor şi recomandărilor din teză.

VIII. Aprecierea tezei de cursSînt apreciate cu note mari tezele de curs care corespund următoarelor criterii:1). sînt elaborate de către cursant în mod individual;2). este argumentată alegerea temei;3). tema este abordată aprofundat;4). materialul este interesant;5). teza este oformată calitativ;6). este prezentat material ilustrativ;7). susţinerea la nivel înalt a tezei de curs la Comisia de Examinare

Page 12: Indicatii Metodice Ghid de Turism

ANEXA 1

Ministerul Culturii şi Turismului

„Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului”

TEZĂ DE CURS

Tema: „Denumirea temei”

A executat:Ion GRAUR

Modulul: „Ghidul de turism”

Page 13: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Chişinău - 2009

Temele pentru tezele de curs la modulul „Ghid de turism”

Ruta turistica nr. 1. - Tur de oraş "Chisinau - oraş european"

Istoria oraşului - nucleul istoric al Chişinăului. Data atestării localităţii şi locul de întemeiere al Chişinăului. Aşezare geografică, populaţie şi împărţirea administrativ teritorială. Biserica Vasile Mazarachi. Biserica Rîşcanu. Sectoarele capitalei. Preşedinţia şi Parlamentul RM. Ambasade, reprezentanţe şi consulate, acreditate în R.M. Industria oraşului. Învăţământul in Moldova Parcurile capitalei. Parcul "Valea morilor". Chişinăul în cel de-al II-lea război mondial. Memorialul gloriei Militare "Eternitatea". Sectorul Botanica - exemplu de dezvoltare a construcţiei locative in oraşele Moldovei. Gara feroviară din Chişinău - porţi ale prieteniei. Teatre profesioniste la Chişinău. Bulevardul Ştefan cel Mare - artera centrala a capitalei Piaţa Marii Adunări Naţionale - istorie şi prezent. Parcul Catedralei şi catedrala Naşterea Domnului din Chişinău. Grădina publică „Ştefan cel Mare„. „Ştefan cel Mare şi Sfânt” - un mare domnitor al Statului Moldovenesc. Aleea clasicilor literaturii naţionale. Puşkin la Chişinău.

Ruta turistica nr. 2 "Orheiul Vechi - locul cu 1001 de mistere"

Vestigii arheologice pe vatra Chişinăului. Colegiul de viticultură şi vinificaţie din Stăuceni. Vita de vie - cultură din epoca

paleoliticului. Oraşul subteran Cricova - mândrie naţională. Institutul de porumb si sorgo "Porumbeni" - prezent si perspective. Raionul Orhei - exemplu de luptă a1 strămoşilor pentru independenţă şi creştinism. Conacul si parcul Balioz din s. Ivancea. Fabrica de vinuri "Pivniţele Branesti". Complexul muzeal istorico-arheologic "Orheiul Vechi". Cetatea medievală Orhei. Pircalabi de Orhei. Oraşul oriental Sehr al Djedid. Complexul monastic Butuceni si apariţia primelor mănăstiri rupestre pe pamintul Moldovei. Biserica Sfintei Marii. Muzeul "Gospodărie tipica ţărănească de la Butuceni. S. Trebujeni - prima ancorare in turismul rural din Moldova.

Itinerarul nr. 3 "Mănăstiri codrene – oaze de spiritualitate

Religii precreştine Naşterea creştinismului. Cele 7 taine al bisericii creştine. Lacul de acumulare Ghidighici si taina botezului.

Page 14: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Oraşul Străşeni - biserici ortodoxe. Satul Pănăşeşti - tradiţii creştine. Mănăstirea Căpriana - ctitorie a domnitorilor Statului Moldovenesc. Prima atestare documentara. Dezvoltarea mănăstirii pe parcursul secolelor. Mănăstirea Căpriana - centru de cultura medievala moldoveneasca. Mănăstirea Căpriana in prezent. Rezervaţia "Codrii". Mitul arborelui la popoarele antice. " Pomul vieţii" la romani. Mănăstirea Hîncu - istorie si prezent. Mănăstirea Condrita. Mănăstirea Suruceni. Seminarul teologic de fete "Regina Maria de la Suruceni".

Itinerarul nr. 4. „Perle călărăşene”

Religii precreştine Naşterea creştinismului. Cele 7 taine al bisericii creştine. Lacul de acumulare Ghidighici şi taina botezului. Raionul Călăraşi - istorie si prezent. Vestigii arheologice si istorice. Mănăstirea Frumoasa. Mănăstirea Răciula Casa mierii si a florilor din Răciula. Mănăstirea Hîrbovăt. Mănăstirea Hîrjauca. Rezervaţia "Plaiul fagului" Staţiunea balneoclimaterica "Codrii"

Itinerarul nr. 6. Raioanele Şoldăneşti-Floresti - monumente ale naturii şi de spiritualitate.

Raionul Orhei – istorie şi prezent. Monumente arheologice şi geologice pe teritoriul raionului Rezina Raionul Şodăneşti - monumente ale naturii si lăcaşe sfinte. Mănăstirea Dobruja. Mănăstirea Cuseleuca. Stejarul lui Ştefan cel Mare si Sfânt din s. Cobîlea. Complexul rupestru monastic Japca din raionul Floreşti.. Mănăstirea Dobruja.. Mănăstirea Cunicea - unica mănăstire de lipoveni din RM

 Itinerarul nr. 7 "Soroca - Riviera Moldovei"

Istoria Moldovei de la întemeierea Statului Moldovenesc pînă in prezent. Raionul Teleneşti - dezvoltare economică şi culturală. Meleaguri floreştene. Raionul Soroca - istorie, economie, cultura. Schitul rupestru monastic Bechir. Lumânarea recunoştinţei. Cetatea Soroca. Muzeul de Istorie si Etnografie din Soroca. Dezvoltarea economica a raionului. Mănăstirea Cosăuţi. pragurile de granit de la Cosăuţi. Cosăuţi - centru etnografic de meşteri pietrari. Dealul romilor si istoria romilor.

  Itinerarul turistic nr. 8

Page 15: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Chişinău -Ivancea – Brăneşti – Furceni – Trebujeni – Butuceni – Morovaia Conacul Balioz, s.Ivancea, rn.Orhei ; Centrul de prelucrare artistica a pietrei, s Branesti; Fabrica de vinuri „Pivniţele Brăneşti”, s.Brăneşti, rn.Orhei; Complexul muzeal – istoric „Orheiul Vechi”, s.Butuceni Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” (1844), s. Trebujeni, rn.Orhei; Complexele monastice rupestre, rn.Orhei; Pensiuni agroturistice, s. Trebujeni si Butuceni; Rezervaţia peisajeră „Trebujeni – Furceni”, rn.Orhei.

  Itinerarul turistic nr. 9 Chişinau – Stăuceni – Cricova – Porumbeni – Romaneşti Colegiu de viticultură şi vinificaţie din Stăuceni; Oraşul suteran vinicol „Cricova”; Asociaâia de porumb şi sorgo „Porumbeni”; Fabrica de vinuri Romaneşti

  Itinerarul turistic nr. 10 Chişinău -Ialoveni –Mileştii- Mici Institutul de viticultură şi vinificaţie Chişinău Întreprinderea viticolă Sauron” Fabrica de vinuri „Vinuri – Ialoveni” S.A., or.Ialoveni; Fabrica de vinuri „Mileştii Mici” Î.S., s.Mileştii Mici;

  Itinerarul turistic nr. 11 Chişinău - Bardar – Hînceşti Ferma de struti de linga Bardar (pentru copii) Fabrica de vinuri „Vinăria Bardar” S.A., s.Bardar; Biserica „Sfinţii Voievozi”, or.Hînceşti; Muzeu de Etnografie şi Istorie Naturală, or.Hînceşti; Castelul de vînătoare a lui Manuc-Bei, or.Hînceşti; Rezervaţia peisagistică “Pădurea din Hînceşti”, rn.Hînceşti.

  Itinerarul turistic nr. 12 Chişinău - Donici - Nicolaieuca – Vatici – Curchi – Tabăra - Isacova Casa memoriala “Alecsandru Donici”, s. Donici; Capela “Adormirea Maicii Domnului”, s. Donici; Mănăstirea Curchi (1773), s.Curchi; Mănăstirea Tabăra (1779), s.Tabăra; Biserica „Sf. Voievozi” (1838), s. Isacova; Biserica „Sf. Nicolaie (1811), s. Isacova de Sus; Vestigii ale unei cetăţi medievale (sec.X), s. Mana; Cetate inelară de pămînt (sec. X), s. Lucaşeuca.

  Itinerarul turistic nr. 13 Chişinău – Orhei - Ţîpova – Lalova –Rezina – Saharna – Buciuşca. Catedrala SF. Dumitru, or Orhei; Biserica Sf. Nicolae, or Orhei; Monumentul lui Vasile Lupu, or Orhei; Mănăstirea terestră Saharna (cu biserica de vară şi de iarna); Complexul rupestru monastic Saharana; Cetatea geto-dacică „Saharna Mică” şi „Saharna Mare”; Conacul moşieresc Apostolopulo Eugenia (sf. sec. XIX); Stînca Grimidon; Cascadele rîuleţului Saharna;

Page 16: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Mănăstirea rupestră Ţîpova; Biserica terestră Ţîpova ; Pădurea „Stînca Horodişte - Funduc” (suprafaţa 102 ha); Canion (adîncimea 150-200 m).

  Itinerarul turistic nr. 14 Chişinău -- Frumoasa – Răciula – Hîrbovăţ – Hîrjauca – Palanca Mănăstirea Răciula (1794). Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, s.Răciula; Mănăstirea Frumoasa (1804). Bisericile: “Adormirea Maicii Domnului” (1851), “Sfînta Treime” (1862), s.Frumoasa; Mănăstirea Hîrbovăţ (1730). Bisericile: “Adormirea Maicii Domnului” (1816), “Pogorîrea Duhului Sfînt” (1870), s.Hîrbovăţ; Mănăstirea Hîrjauca (1740). Bisericile: “Înălţarea Domnului” (1836), s.Hîrjauca; Staţiunea balneoclimaterică "Codru", s.Hîrjauca; Monument natural botanic “Pădurea Hîrjauca-Sipoteni”, s.Hîrjauca; Muzeul „Casa părintească”, s.Palanca;

  Itinerarul turistic nr. 15 Chişinău - Cojuşna – Călăraşi – Selişte Vinăria “Cojuşna” S.A., s.Cojuşna; Fabrica de vinuri Î.M. “Călăraşi-Divin” S.A., or.Călăraşi; Biserica de lemn (1825), s.Selişte; Monument istoric “Sinagoga”, rn.Călăraşi.

  Itinerarul turistic nr. 16 Chişinău - Soroca Complex rupestru monastic „Bechir” (sec.VII-IX), or.Soroca. Monumentul „Lumînarea Recunoştinţei”, or.Soroca; Cetatea Soroca (1543 – 1545), or.Soroca; Muzeul de Istorie şi Etnografie, or.Soroca; Dealul Romilor, or.Soroca; Monumentul comemorativ, instalat pe locul ghetoului din 1941-1944, or.Soroca; Manastirea Cosauti; Mesteri pietrari, s. Cosauti; Monumentul pietrarilor, s. Cosauti; Monumentul Statiunea paleolitica, s. Cosauti;

  Itinerarul turistic nr. 17 Chişinău - Rudi Mănăstirea Rudi (1777) s.Rudi, rn.Soroca; Monument al naturii “Izvorul Verde”, s.Arioneşti, rn.Soroca; Complex rupestru, s.Rudi, rn.Soroca; Cetăţuia “La şanţuri”, s.Rudi, rn.Soroca; Cetatea “Farfuria Turcului”, s.Rudi, rn.Soroca; Punctul arcului Struve, s.Rudi, rn.Soroca; Peştera răposaţilor, s.Rudi, rn.Soroca. Iarova, parcul, conacul boierului Catedrala ortodoxa de la Drochia

  Itinerarul turistic nr. 18 Chişinău -Dobruşa – Cuşălăuca – Cobîlea – Cunicea - Japca Mănăstirea Dobruşa (1772), s.Dobruşa, rn. Şoldăneşti; Mănăstirea Cuşălăuca (1786), s.Cuşălăuca, rn.Şoldăneşti; Monument al naturii “Stejarul lui Ştefan cel Mare”, s.Cobîlea, rn.Şoldăneşti; Biserica “Schimbarea la faţă”, s.Cobîlea, rn.Şoldăneşti;

Page 17: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Mănăstirea Japca (sec.XII), s.Japca, rn.Floreşti; Complex rupestru monastic Japca, rn.Floreşti; Stînca Japca, rn.Floreşti; Biserica de lemn a lipovenilor, s.Cunicea, rn.Floreşti.

  Itinerarul turistic nr. 19 Chişinău – Glodeni - Cobani – Buteşti ( Rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească") Monument al naturii "Suta de movile", s.Cobani şi Branişte; Monument al naturii "Toltrele Prutului", s.Cobani; Monument al naturii “Cheile Buteşti”, s.Buteşti; Rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească". Rezervatia de zimbri Ţara Bîtlanilor Lacul de acumulare „Costeşti stînca”

  Itinerarul turistic nr. 20 Chişinău - Suruceni – Condriţa – Căpriana – Hîncu – Iurceni Mănăstirea Suruceni (1785), s.Suruceni; Mănăstirea Condriţa (1783), s. Condriţa, mun.Chişinău; Mănăstirea Căpriana (1429) s.Căpriana rn. Străşeni; Rezervaţia peisagistică “Căpriana”, rn.Străşeni; Casa muzeu A. S. Puskin - s. Dolna; Rezervatia stiintifica “Codrii” Mănăstirea Hîncu (1678), s.Bursuc, rn.Nisporeni; Fabrica de vin „Vinis-Nig”, s.Iurceni; Meşteri populari, s.Iurceni.

  Itinerarul turistic nr. 21 Chişinău - Comrat- Taraclia – Beşalma – Cazaclia – Ceadîr Lunga Monument al naturii “Valul lui Traian”, – rn. Cimislia Muzeul de sturdiere a tinutului - or. Comrat; Catedrala Sf. Ioan Botezatorul - or. Comrat; "Combinatul de vinuri Taraclia" S.A., or.Taraclia; Casa memorială a lui Olimpii Panov, or.Taraclia; Pensiunea agroturistica “Alabasadorf” – s. Albota; Muzeul Găgăuz de Istorie şi Etnografie „Dumitru Cara Ciobanu“(1966), s.Beşalma; Vinăria "Kazaiak-Vin" S.A., or.Ceadîr-Lunga; Monumente ale naturii geologice şi paleontologice "Rîpele de la Ceadîr - Lunga" şi "Secţiunea geologică din valea rîului Ialpug";

  Itinerarul turistic nr. 22 Cişinău – Cantemir - Cahul – Manta – Văleni – Slobozia Mare

Cimitirul ostaşilor din Ţiganca Mănăstirea "Sf. Cneaz Vladimir", or.Cahul Biserica “Acoperamintul Maicii Domnului” – or Cahul; Bustul domnitorului IOAN VODA CEL VITEAZ – or Cahul; Monumentul in memoria tinerilor antifascisti – or Cahul; Fabrica de vinuri Î.M. "Podgoria Dunării" S.R.L. or.Cahul; Statiunea balneoclimaterica “Nufarul alb” – or Cahul; Lacul Manta, s.Manta; Monument al naturii “Valul lui Traian”, rn.Cahul; Lacul Beleu, rn.Cahul; Muzeul "Plai Natal", s.Slobozia Mare; Fabrica de vinuri "Slobozia Mare" S.A., s. Slobozia Mare;

Page 18: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos".

  Itinerarul turistic nr. 23 Chişinău –-Carahasani- Popeasca - Talmaza – Purcari Fabrica de vinuri din Carahasani; Meşteri populari, s.Popeasca; Gospodăria viticolă „Talmaza”, s.Talmaza; “Movila Mare”, monument arheologic antic, s.Talmaza; Moara de vînt "Moş Tihon" (secolul XIX), s.Talmaza; Crescătorie de fazani, s.Talmaza; Vinăria „Purcari”, s.Purcari.

  Itinerarul turistic nr. 24 Chişinău - Mereni – Tighina - Tîrnauca - Tiraspol Vinăria Î.M. "Dionysos - Mereni" S.A., s. Mereni; Cetatea Tighina (Bender), or.Bender; Complexul muzeal al lui Grigori Korzun, s.Tîrnauca; Combinatul de vinuri şi coniacuri "KVINT", or.Tiraspol. Mănăstirea “Noul Neamţ” (1864), s.Chiţcani, Transnistria; Memorialul militar, s.Chiţcani, Transnistria; Manastirea Sfintelor mironosite Marta si Maria, - s. Hagimus; Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, or. Causeni; Casa memoriala “Alexei Mateevici”, - s. Zaim, rn Causeni;

  Itinerarul turistic nr. 25 Chişinău –Speia – Şerpeni – Bulboaca – Tighina – Chiţcani Monumentul familiei Leonarde din Speia; Monumentul Gloriei Militare „Şerpeni”; Fabrica de vinuri din Bulboaca; Cetatea Tighina (Bender), or.Bender; Monumentul Gloriei Militare Chiţcani

Întrebări pentru examene la modulul

Page 19: Indicatii Metodice Ghid de Turism

„Ghidul de turism”

1. Introducere în ghidaj2. Calificarea ghizilor de turism3. Utilizarea ghizilor de turism4. Calităţile ghidului de turism5. Obligaţiile generale ale ghidului de turism6. Atribuţiile generale ale ghidului de turism7. Tipurile de transport utilizate în turism8. Prezentarea ghidului9. Prezentarea excursiei10. Relaţiile cu grupul de turişti11. Încheierea excursiei12. Planificarea excursiei13. Preluarea grupului de turişti14. Excursie cu turiştii străini în ţară15. Excursii cu turiştii din Moldova peste hotare16. Sosirea la hotel17. Plecarea de la hotel18. Prezentarea generală a excursiei19. Reguli generale în excursie20. Reguli de transport21. Reguli privind bagajele22. Obligaţiile şoferul autocarului23. Reguli generale privind folosirea microfonului24. Crearea unei relaţii bune cu grupul25. Comentarii şi opririi pe parcursul excursiei26. Vizitarea unui obiectiv turistic27. Excursii opţionale28. Situaţii neprevăzute29. Finalul excursiei30. Elemente de bază în prezentarea itinerarelor31. Cerinţele prezentării atractive32. Factorii care intervin în prezentarea itinerarelor turistice33. Metodele de prezentare a unui muzeu34. Etapele prezentării unui muzeu35. Raportul ghidului de turism36. Decontul acţiunii turistice37. Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni şi aportul lui în viaţa creştină a Basarabiei38. Bisericile sec. XVIII din mun. Chişinău39. Bisericile sec. XIX din mun. Chişinău40. Bisericile sec. XX din mun. Chişinău41. Teodor şi Atanasie Ciufle şi aportul lor în dezvoltarea culturii şi creştinătăţii în Basarabia42. Prenosul Arhitectorului Bernadazzi în dezvoltarea oraşului Chişinău43. Viaţa lui Ştefan cel Mare şi rolul lui în construcţia complexelor mănăstireşti 44. Cele şapte taine bisericeşti45. Sfintele moaşte care se păstrează în complexele monahale din Basarabia46. Turismul de perelinaj

Page 20: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Disciplina Tehnica operaţiunilor de turism1. Noţiuni generale privind obiectul tehnica operaţiunilor de turism2. Terminologia utilizată în sfera turismului3. Caracteristica firmelor tur-operatoare4. Caracteristica agenţiilor de turism5. Personalul firmelor de turism6. Atribuţiile funcţionale a personalului din cadrul firmei de turism7. Importanţa contractelor în activitatea de turism8. Modalităţi de întocmirea a contractelor în sfera comercializării produselor turistice9. Colaborarea cu structurile de primire turistică10. Colaborarea cu unitatea de alimentaţie publică11. Colaborarea cu companiile de transport12. Colaborarea cu companiile aeriene13. Activitatea de tiketing14. Colaborare cu calea ferată15. Contractul de prestarea a serviciilor turistice

Disciplina reglementări juridice în turism

Legea privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul turismului1. Reglementări legislative în domeniul industriei turistice 2. Obiectivele şi atribuţiile Ministerului Culturii şi Turismului 3. Activitatea turoperatorilor şi agenţiilor de turism. Drepturi şi obligaţiuni 4. Licenţierea activităţii de turism 5. Suspendarea şi retragerea Licenţei de Turism în baza legii privind organizarea şi

desfăşurarea activităţii turistice 6. Structurile de primire turistică 7. Drepturile şi obligaţiile turiştilor8. Asigurarea de călătorie 9. Protecţia şi securitatea turiştilor 10. Crearea şi funcţionarea zonelor turistice naţionale 11. Pregătirea profesională şi perfecţionarea cadrelor12. Legea licenţierii13. Reglementarea activităţii de licenţiere 14. Atribuţiile Camerei de Licenţiere 15. Primirea deciziei privind eliberarea sau respingerea declaraţiei pentru licenţă16. Eliberarea licenţei de turism17. Reperfectarea licenţei de turism18. Eliberarea duplicatului licenţei de turism19. Controlul în domeniul licenţierii 20. Sistarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţei 21. Retragerea licenţei

Protecţia consumatorului în industria turistică1. Reglementări juridice în domeniul protecţiei consumatorului2. Drepturile consumatorilor. Obligaţia prestatorului3. Încheierea contractelor4. Remedierea, înlocuirea, restituirea contravalorii produsului, sau serviciului 5. Informarea consumatorului6. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor Legii privind protecţia consumatorilor: Specificul activităţii de transport în industria turismului. Acordul Interbus

Page 21: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Reglementarea activităţii de transport1. Transporturile turistice. Organizarea transporturilor ocazionale. 2. Implementarea acordului Interbus.3. Condiţiile de admitere la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători liberalizate şi eliberarea carnetelor CFP INTERBUS 4. Controale şi sancţiuni în domeniul transportului internaţional de pasageri5. Calcularea tarifelor la transport6. Legislaţia muncii

Reglementarea raporturilor de muncă1. Drepturile şi obligaţiile de bază a salariatului şi angajatorului2. Contractul individual de muncă3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă4. Concediile anuale5. Remunerarea angajaţilor6. Disciplina muncii7. Răspunderea materială

Activitatea migraţională 1. Reglementarea  activităţii migraţionale2. Competenţele funcţionale a organelor abilitate cu probleme migraţionale3. Emigrarea şi imigrarea4. Răspunderea cetăţenilor străini şi a apatrizilor 5. Expulzarea şi extrădarea

Scoaterea şi introducerea bunurilor de către persoane fizice1. Reglementarea activităţii privind scoaterea şi introducerea bunurilor 2. Introducerea şi scoaterea valutei de pe teritoriul Republicii Moldova3. Introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova 4. Introducerea şi scoaterea obiectelor şi bijuteriilor din metale şi pietre preţioase

Voucherul turistic1. Aplicarea voucherului turistic2. Dările de seamă, evidenţa şi păstrarea voucherului turistic3. Completarea voucherului turistic

Page 22: Indicatii Metodice Ghid de Turism

Disciplina Particularităţile limbii engleze în turism

Questions for the English examination - Întrebările pentru examenul de limba engleză – Вопросы для экзамена по английскому языку.

1. Travelling - În călătorie - В путешествии.2.In the street - În stradă - На улице.3.On the telephone - La telefon - Телефонный разговор.4.Staying in a hotel - Cazarea la hotel - В гостинице.5.Letter writing - Redactarea unei scrisori de afaceri - Деловое письмо.6.At the bank - La bancă - В банке.7.At the restaurant - La restaurant - В ресторане.

Tasks - Însărcinările - Задачи:1.Reading, translating of a dialogue or a text. - Lectura, traducerea dialogului sau textului.-

Чтение перевод диалога или текста.2.Giving answers to the questions on the text.- Răspunsul întrebărilor pe baza textului -

Ответы на вопросы по тексту.3.Translating: Romanian - English, English - Romanian (written form).- Traducere: română -

engleză, engleză - română (în scris).- Перевод русский - английский английский - русский.(письменно).

Disciplina Particularităţile limbii franceze în turism

Questions pour l’examen de français - Întrebările pentru examenul de limba franceză - Вопросы для экзамена по французскому языку

1. Hotellerie - Cazarea la hotel - В гостинице.2. La lettre d’affaire - Redactarea unei scrisori de afaceri - Деловое письмо3. Au restaurant - La restaurant - В ресторане4. Les courses - La cumpărături - Покупки5. En ville - În oraş - В городеLes taches – Însărcinările - Задачи:1 . Lecture, traduction du texte ou dialogue - Lectura, traducerea dialogului sau textului.- Чтение перевод диалога или текста.2. Répondre aux questions sur le texte - Răspunsul întrebărilor pe baza textului - Ответы на вопросы по тексту.3. Traduction: roumain – français, français – roumain (par écrit) - Traducere: română - engleză, engleză - română (în scris).- Перевод русский – английский, английский - русский.(письменно).

Pentru solicitanţii certificatului de categoria B, este necesar susţinerea testului privind posedarea unei limbi de circulaţie internaţională.

Adresa: mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 200, Casa Ştiinţei şi Tehnicii, etaj 2, biroul 215.Relaţii la telefoanele: (3732 2) 27-21-14, tel/fax (3732 2) 54-04-64.E-mail: [email protected], web: www. turism-studii.md

Utilizator cursantParola de acces ______________

Page 23: Indicatii Metodice Ghid de Turism
Page 24: Indicatii Metodice Ghid de Turism
Page 25: Indicatii Metodice Ghid de Turism