INDHOLDSPLAN - Skals 2019-05-09¢  fort£¦lletimer/foredrag, tavle-undervisning, tv£¦rfagligt, projektarbejde,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INDHOLDSPLAN - Skals 2019-05-09¢  fort£¦lletimer/foredrag,...

 • 1

  INDHOLDSPLAN

  SKOLEÅRET 2018-19

  Revideret i august 2018/NT

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE.

  Årskalender ................................................................................................................................. 5

  Skolens elevgruppe .................................................................................................................... 10

  Skolens hovedsigte .................................................................................................................... 11

  Skolens pædagogiske platform .................................................................................................. 13

  Skoledemokrati - Demokratiundervisning .................................................................................. 15

  Elev møder ................................................................................................................................ 16

  Elevråd ...................................................................................................................................... 17

  Rammer, regler og rytmer ......................................................................................................... 18

  Tydelige rammer: ...................................................................................................................... 18

  Ordens- og samværsregler ......................................................................................................... 18

  Skema ....................................................................................................................................... 19

  Studietime ................................................................................................................................. 20

  Fællesmøde ............................................................................................................................... 20

  Rengøring ................................................................................................................................. 20

  Fritid ......................................................................................................................................... 20

  K-samtaler ................................................................................................................................. 21

  Huslærerfunktionen ................................................................................................................... 22

  Kontaktlærerfunktionen ............................................................................................................ 22

  Åbningsdag ............................................................................................................................... 23

  Introuge .................................................................................................................................... 24

  Arrangementer .......................................................................................................................... 24

  Fællesrejse ................................................................................................................................ 25

  Efterskolernes dag/aften ........................................................................................................... 25

  Skolernes motionsdag ............................................................................................................... 25

  Alternativ uge ........................................................................................................................... 26

  Outrouge ................................................................................................................................... 26

  Mundtlig prøveperiode .............................................................................................................. 27

  Outroturen ................................................................................................................................ 27

  Afslutningsdag .......................................................................................................................... 27

  Weekender ................................................................................................................................ 28

  Obligatorisk selvvalgt opgave ................................................................................................... 30

 • 3

  Projektopgaven i 9. klasse ......................................................................................................... 32

  Brobygning 10. klasse ................................................................................................................ 32

  Udvekslingsrejse til Hanoi .......................................................................................................... 33

  Rejsen til England/Cambri ......................................................................................................... 34

  Rejsen til Nepal ......................................................................................................................... 36

  Rejsen til Malawi ....................................................................................................................... 37

  Rejsen til Irland ......................................................................................................................... 39

  ”International Club” .................................................................................................................. 40

  Juledage .................................................................................................................................... 41

  Nyheder .................................................................................................................................... 42

  Dansk ........................................................................................................................................ 43

  Dansk som andetsprog .............................................................................................................. 44

  Matematik ................................................................................................................................ 46

  Fremmedsprog – Engelsk, tysk og fransk ................................................................................... 47

  Naturfag ................................................................................................................................... 48

  Skals Internationale Projektklasse (SIP) ..................................................................................... 49

  Den internationale dimension ............................................................................................................. 49

  Arbejdsformer ..................................................................................................................................... 49

  Lærerens rolle ............................................................................................................................ 49

  IKT ...................................................................................................................................................... 50

  Projekteksempler ................................................................................................................................ 50

  SIP er for fremtiden ................................................................................................................... 50

  Projektfag ................................................................................................................................. 51

  Linjefag ..................................................................................................................................... 52

  1. Outdoor .......................................................................................................................................... 52

  2. Kreativitet og Skabertrang ............................................................................................................... 53

  3. Medier ............................................................................................................................................ 53

  4. Fodbold ........................................................................................................................................... 53

  5. Fitness ........................................................................................................................................ 53

  6. Body, Mind & Soul ........................................................................................................................... 54

  7. Spring .............................................................................................................................................. 54

  8. E-sport ............................................................................................................................................ 55

  Sangtime ................................................................................................................................... 55

 • 4

  Fortælletimer ...........................................