Click here to load reader

Incasso debiteuren 2007

 • View
  462

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Begin februari 2007 heb ik een presentatie verzorgd over Incasso en debiteurenbeleid, praktische tips en voorbeelden vanuit de praktijk.

Text of Incasso debiteuren 2007

 • 1.
  • mr. Frank van der Kruis
 • Eindhoven, 16 februari 2007

Presentatie Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten Debiteuren- en Incassobeleid 2. Incasso? Zo geregeld! 3.

 • A. Indien mogelijk gelijk oversteken
 • B. Bij twijfel voorschot/aanbetaling vragen
 • C. ALGEMENE VOORWAARDEN

Tips vooraf 4.

 • Bewaking
 • Resultaat van debiteurenincasso valt of staat met bewaking van vorderingen
 • Crediteur die niet adequaat reageert en signaleert, betaalt uiteindelijk de prijs voor zijn onoplettendheid

Debiteurenbeleid (1) 5.

 • Termijnen Goed debiteurenbeleid leidt vorderingen in circa twee maanden naar gerechtelijke incasso:
 • Factuur (betalingstermijn 14/21 dagen vermelden)
 • Herinnering op dag 15/22 (10 dagen)
 • Sommatie op dag 26/33 (5 dagen)
 • Dagvaarding op dag 32/39

Debiteurenbeleid (2) 6.

 • Bezinning
 • Na herinnering is zaak vordering te bezien
 • Wijkt non betaling af van gebruikelijk patroon?
 • Bestaat vordering wel?
 • Waarom wordt er niet betaald:
  • Betalingsonwil
  • Betalingsonmacht
  • Onnauwkeurigheid

Debiteurenbeleid (3) 7.

 • Contacten
 • In dit stadium kan telefonisch contact met debiteur opheldering bieden
 • Houd dergelijke contacten:
  • Zakelijk
  • Correct
  • Kort

Debiteurenbeleid (4) 8.

 • Fasen
 • Incassotraject valt uiteen in twee fasen:
  • Buitengerechtelijk
  • Gerechtelijk
 • Voor iedere fase zijn er genoeg intermediairs, maar aan alles hangt prijs
 • Succes wordt grotendeels toch bepaald door voorwerk

Incasso (1) 9.

 • Buitengerechtelijk
 • In buitengerechtelijke fase wordt gepoogd nog tot oplossing te komen en voor zover dat niet lukt wordt de zaak klaargestoomd voor gerechtelijke incasso

Incasso (2) 10.

 • Verzuim
 • Incasso is niet mogelijk als debiteur niet in verzuim is
 • Vordering is opeisbaar na verstrijken van betalingstermijn. Daarmee is debiteur in gebreke
 • Verzuim treedt eerst in nadat laatste - redelijke - termijn is gegeven alsnog na te komen (art. 6:82 BW). Daartoe dient sommatie

Incasso (3) 11.

 • Schadevergoeding
 • Wettelijke rente is gefixeerde schade-vergoeding verschuldigd wegens te laat betalen van geldsom
 • Sinds 1 dec. 2002 onderscheid tussen rente bij consumententransacties en handels-transacties
 • www.wettelijkerente.info

Incasso (4) 12.

 • Kosten
 • Art. 6:96 BW voor ander nadeel dan rente (schade anders dan gemis geld)
 • Meer in bijzonder:
  • Redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen;
  • Welke kosten in redelijkheid zijn gemaakt
  • Rapport Voorwerk II

Incasso (5) 13.

 • Gerechtelijke kosten
 • 1.Griffierechten
 • 2.Deurwaarderskosten (verschotten)
 • 3.Eigen kosten of kosten gemachtigde/ advocaat
 • 4. Nasalaris en executiekosten
 • Vaststelling van kosten geschiedt volgens liquidatietarief, hoewel dit naar vaste recht- spraak maar richtlijn is, waar rechter ook van af kan wijken

Incasso (6) 14.

 • Wie vecht om een koe
 • Voor procederen geldt: bezint eer ge begint! Procederen is, zeker bij rechtbank kostbaar en tijdrovend
 • Bij kantonrechter is dit eenvoudiger, goedkoper en sneller, maar deze is bevoegd tot 5.000,=
 • Beperk desnoods vordering al dan niet onder voorbehoud van recht op meerdere

Incasso (7) 15.

 • 1.Dagvaarding
 • 2.Inschrijving op de rol
 • 3.Conclusie van antwoord
 • 4.Comparitie na antwoord (schikking eninlichtingen)
 • 5.Re- en dupliek
 • 6.Vonnis
 • 7.Executie door deurwaarder

Procedure 16.

 • 1.Incasso kort geding
 • 2.Faillissement en schuldsanering
 • 3.Conservatoir beslag
 • 4.Eigendomsvoorbehoud en recht vanreclame
 • 5.Betalingsregelingen
 • 6.Verjaring

Andere mogelijkheden 17.

 • Veel succes en goede zaken!

18. Dank voor jullie aandacht! www.hpla.nl

Search related