11
Conferința națională de evaluare a proiectului Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II de implementare București, 20 noiembrie 2012

Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

Conferința națională de evaluare a proiectului

Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România

anul II de implementare

București, 20 noiembrie 2012

Page 2: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

ARBORELE OBIECTIVELOR

Dezvoltarea competitiva a dialogului social in Romania prin parteneriatul intre cele doua organizatii sindicale nationale, consolidarea capacitatilor lor organizationale si dezvoltarea

resurselor umane de care dispun prin:

1. Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe standarde si certificare

2. Dezvoltarea capacitatii organizationale a celor doua organizatii sindicale partenere si intensificarea contributiei acestora la nivel

local, regional si national

3. Imbunatatirea capacitatii de sprijinire a initiativelor de dezvoltare a responsabilitatii civice, prin participarea la dezbateri publice si

facilitarea accesului la informatii publice

7. Actiuni comune pentru dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egala a tuturor categoriilor de lucratori

Componenta de management operational

Formarea profesinala a personalului

Organizarea a 7 Centre regionale

Dezvoltarea capacitatii organizationale a celor doua organizatii sindicale partenere si intensificarea contributiei acestora la

nivel local, regional si national prin:

4. Colaborarea cu alti parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei pentru imbunatatirea dialogului social,

promovarea dezvoltarii durabile si coeziunii sociale, reprezentarea sindicala, in teritoriu, in special in mediul rural

5. Promovarea si diseminarea de bune practici romanesti si europene in domeniul activitatii sindicale, pentru consolidarea

dialogului social

6. Promovarea necesitatii implicarii active si comune a sindicatelor si reprezentantilor societatii civile pentru promovarea drepturilor in

munca si a conceptului de munca decenta, schimbarea organizarii si atitudinilor actuale traditionale

Cercetare si analiza sociologica a

mediului de dialog social

Seminarii dialog social, mese

rotunde, dezbateri si conferinte in

teritoriu

Campanie de informare si promovare

Page 3: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

I. CADRUL DE IMPLEMENTARE – ARIILE ABORDATE

Transfer reciproc de experienta, valori si cunostinte, pentru intarirea capacitatii fiecarui partener de a actiona pentru imbunatatirea dialogului social si a coeziunii sociale la nivel local si national activitati de formare

Categorii de abordari tematice in cadrul

evenimentelor locale, a meselor rotunde si a

conferintelor judetene

Dialogul social –cadru legislativ si

modalitati de manifestare.

Forme si modalitati de

pregatire, reconversie

profesionala a angajatilor

Dezvoltarea mediului rural

prin participarea activa la dialogul

social.

Analiza problemelor cu

care se confrunta membrii de

sindicat salariati in domeniul

gospodaririi apelor.Rolul

dialogului social in identificarea si solutionarea problemelor sociale si de

mediu.

Legea Dialogului Social. Solutii

posibile derivand din dezvoltarea

dialogului social.

Provocari si dialog intr-o

lume a conflictelor

sociale”, “Dialogul social –

proces de analiza”,

„Dialogul – solutia perfecta la provocarile

actualelor conflicte sociale

Principiile de implicare a

sindicatelor in dezvoltarea

dialogului social.

Informare, promovare, diseminare de informatii referitoare la dialogul social si imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in Romania

Page 4: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

II ACTIUNEA NATIONALA A PROIECTULUI

• SPRIJIN PENTRU PARTENERII SOCIALI

• PROMOVARE SI REPREZENTARE

• ADVOCACY PENTRU PROMOVAREA DIALOGULUI

SOCIAL LA BENEFICIARI

Page 5: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

Indicatorii grup tinta realizati pe subactivitati Centrele

Regionale

7,3 7,5 10.5.2 8,2 TOTAL AN II

1 Nord Est 276 56 78 410

2 Sud Est 396 187 137 720

3 Sud Muntenia 124 215 279 618

4 Sud Vest 149 153 237 15 554

5 Vest 151 214 124 489

6 Nord Vest 211 231 197 639

7 Centru 176 127 245 548

CENTRU 164

Page 6: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

ADVOCACY PENTRU PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA BENEFICIARI (I)

• CSN Meridian promoveaza prin activitatile intreprinse urmatoarele prioritati: – Modificarea Legii Dialogului Social – Deblocarea activitatii Consiliului Economic si Social – Reanalizarea Codului Muncii si a Legii salarizarii unice pentru salariatii

bugetari – Crearea conditiilor pentru realizarea acordului social cu patronatele,

sindicatele si reprezentantii societatii civile – Reintregirea salariilor personalului bugetar – Reanalizarea acordului tripartit privind evolutia salariului minim brut pentru

2012 – 2016 – Restituirea contributiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate conform

deciziei Curtii Constitutionale

Page 7: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

ADVOCACY PENTRU PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA BENEFICIARI (II)

• Ca urmare a discutiilor si dezbaterilor purtate in cadrul conferintelor judetene CSN Meridian a elaborat un document de pozitie referitor la legea sanatatii. Documentul se refera la viitoarea lege a sanatatii. Descentralizarea administratiei sanitare

Scoaterea fondului de asigurari de sanatate de sub jurisdictia Ministerului de Finante

Autonomia caselor de asigurari de sanatate

Conducerea unitatilor spitalicesti, a directiilor sanitare si a caselor de asigurari de sanatate

Delimitarea foarte clara a surselor si directiilor de finantare pentru asistenta medicala spitaliceasca

Standardizarea urgentelor medico-chirurgicale

Definirea pachetului minimal de servicii medicale

Definirea si standardizarea pachetului de servicii medicale de baza

Page 8: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

SINTEZA ACTIVITATILOR PENTRU ANUL II

• CURSURILE DE FORMARE

• ACTIVITATI TIP EVENIMENT:

– ORGANIZARE SEMINARII, INTALNIRI, EVENIMENTE LOCALE

– ORGANIZAREA DE MESE ROTUNDE, DEZBATERI LEGISLATIE SI PROPUNERI LEGISLATIVE

• INCHEIEREA DE PARTENERIATE CU ACTORII SOCIALI LOCALI

• PROPUNERI MODIFICARI LEGISLATIVE - CENTRALIZARE SI ENUNTARE

• SEMINARIILE DE DIALOG SOCIAL

• CAMPANIA MEDIA

• CONFERINTE JUDETENE

Page 9: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

In focus pentru anul III Anul III este anul in care proiectia de strategie institutionala pentru

asigurarea sustenabilitatii Centrelor Regionale

octombrie 2012

Analiza de nevoi

dec 2012-feb 2013

elaborarea strategiei instituţionale

martie 2013

implementarea planurilor de sustenabilitate

2014

centru autofinantat

Page 10: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

Optiunile strategice de abordare a centrelor functionale de resurse pentru promovarea dialogului social

... se circumcriu unei arii variate de abordari urmand a se planifica solutii specifice profilului socio-economic al zonelor si a nevoilor specifice neacoperite

Platforma / Furnizor de servicii / Centru de excelenţa

Asigurare servicii sociale

Asistenta tehnica

Advocacy

Page 11: Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România anul II implementare proiect.pdf · dezvoltarea resurselor umane, ... –Deblocarea activitatii Consiliului Economic si

Vă mulțumim !