of 70/70
Inihanda ni Bb. Susan Anne A. Quirante AY 2011-2012 University of the Philippines Integrated School Pagdating ng Bagong Mananakop

Imperyalismong Amerikano

  • View
    397

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPT slides mula sa aking undergraduate practicum

Text of Imperyalismong Amerikano

Pagdating ng Bagong MananakopInihanda ni Bb. Susan Anne A. Quirante

AY 2011-2012University of the Philippines Integrated School

Labanan sa Manila Bay

May 1898

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Kasunduang Paris

Disyembre 1898

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

IMPERYALISM OPag-kontrol sa

politika at ekonomiya ng isang sakop na teritoryoInihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

IMPERYALISM OKolonya Protectorate

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Kolonya direktang pinamamahalaan inaangkin ng

mananakop ang soberanya ang ng malayang binabago bayan

lipunan, politika, ekonomiya

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Protectorate di-direktang bahagyang kontrol sa

pinamamahalaan

teritoryo ng sinakop at iniimpluwensiyahan ang pamahalaan nitoInihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Bakit sinakop ng mga Amerikano ang Pilipinas?

Pangkatang Gawain Bumuo ng grupo na may tatlong

miyembro. Suriin ang editorial cartoon. Tukuyin kung anu-ano o sinu-sino ang sinisimbolo ng mga larawan. Ipaliwanag ang mensahe na ipinaaabot ng editorial cartoon. Maghanda para sa pag-uulat. Ang guro ang siyang pipili ng tagapag-ulat.Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

White Mans Burden

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

White Mans Burden?

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

The first step towards lightening

The White Mans Burdenis through teaching the virtues of cleanliness.

Pears Soap is a potent factor in brightening the dark corners of the earth as civilization advances, while amongst the cultured of all nations it holds

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

And NOW all the nations are anxious to be on friendly terms with Uncle Sam

The United States has come into possession of valuable colonies.Cuba-Philippines Puerto Rico

3

17

22

34

48Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

1901

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Learn from the Thomasites or American Soldiers will kill you.Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Ipaliwanag ang konsepto ng white mans burden gamit ang larawan.Mga Clue:-pagguhit sa Pilipinas bilang bata -ginagawa ni Uncle

Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012

Our largest trade henceforth must be with Asia. The Pacific is our ocean Where shall we turn for consumers of our surplus? Geography answers the question. China is our natural customerThe Philippines gives us a base at the door of all the East. ~Sen. Albert J. Beveridge

Mga Motibo ng Pananakop HAYAG White Mans Burden LIHIM makahanap ng komersiyal na pamilihan kuhanan ng hilaw na sangkap

Mga Kaganapan Marso 22 1897

Pagkatatag sa Republika ng Biak-na-

Bato Disyembre 1897 Pag-alis ng Hong Kong Junta Mayo 1, 1898 Battle of Manila Bay Mayo , 1898 Pagproklama sa Diktatoryal na Pamahalaang Aguinaldo Hunyo 1898 Pagkatatag sa Rebolusyonaryong Pamahalaan at Deklarasyon ng Kasarinlan Disyembre 1898 Treaty of Paris at Benevolent Assimilation Proclamation Enero 1899 Pagkatatag sa Republika ng

Sundalong Pilipino

Sundalong Amerikano

There were to be no more neutrals. Inhabitants were to be classified as either active (not passive) friends or enemies. The latter, regardless of age, sex, were to be killed or capturedAn eight oclock curfew went into effect. Any Filipino found on the streets after that hour was to be shot on sight. Whenever an

I want no prisoners, I wish you to kill and burn, the more you kill and burn the better you will please me. I want all persons killed who are capable of bearing arms in actual hostilities against the United States.

pagsuno g paggaha sa pagwasa k pagnaka w pagtortur e

mga mamamayang nanlilimos ng pagkain

pagbitay sa mga nakipaglaban

mga Pilipinong nasawi sa labanan

Marso 23, 1901 nahuli si Aguinaldo

Patuloy na Pakikipaglabanbandido Artemio Ricarte panatiko huramenta do Macario Sakay

Miguel Malvar

Colorum Naging kasapi

ng hukbo ni Gen. Miguel Malvar Naging aktibo sa hilagang Luzon naniniwala sa kapangyarihang magsangga ng mga antinganting, banal na

Pulahanes those wearing

red relihiyosong kilusan na naniwala sa kapangyarihan ng anting-anting at pulang bagay naging bahagi ng paglunsad

Pulajanes Sinunog ang

mga itinayong kampo ng mga Amerikano Naging aktibo lalo na sa isla ng Samar Isa sa pinakamatagal na paglaban sa

Pulahanes those wearing red

relihiyosong kilusan sa Kabisayaan

Labanan sa Bud Bagsak Maging ang

mga Muslim ay nakipaglaban din sa panghihimasok ng mga Amerikano

Sariling Pagtataguyod sa Kalayaan

Mga Kolaborador

Mga Kolaborador

PARTIDO FEDERAL

Kwalipikasyon ng Botante at Kandidato sa Pamahalaang Sibil Lalaki

23 taon o higitHumawak na ng munisipal na posisyon bago ang Agosto 1898 Marunong sumulat at magbasa ng Ingles o Espanyol

May ari-ariang nagkakahalaga ng $250 o nagbabayad ng taunang buwis na $15

PARTIDONACIONALISTA

When the Philippine mission arrived in Washington in June 1919the views of the chairmen of the mission were that there should not be in the near future any change in the relations between the United States and the PhilippinesThey desired a strengthening of the Filipino control of the government.

PilipinisasyonThey believed that the people of education and property in the Islands would be satisfied and would for some years discontinue the discussion of independence if the government were made in local matters purely Filipino.

If to the government so established some name could be given, using if possible, the word independence this would for some time satisfy the mass of the people who have been fed up on independence talk and who will not be satisfied unless they get that, at least in name..

They were not interested in having a definite date fixed for complete independence. They have in mind that if such a date were fixed and no in the very near future it would create a great deal of dissatisfaction in the Islands, and that it would be much better not to mention a datebut, as indicated, the question of complete independence is not at this time seriously thought of.

Hare-Hawes-Cutting Law at TydingsMcDuffie Law Kalayaan matapos ang 10 taon ng

isang pansamantalang pamahalaan (Komonwelt) Walang malaking pagkakaiba sa dalawa

1935

Mga Militanteng Kilusang Manggagawa Union Obrera Democratica (UOD) Isabelo delos Reyes at Hermenigildo Cruz

Mga Militanteng Kilusang Manggagawa Union Obrera Democratica Filipina (UODF) Dominador Gomez

Radikal na Partidong Politikal

Katipunan ng mga Anak Pawis Partido

Komunista Crisanto Evangelista at Antonino Ora

Naglunsad ng mga welga ng magsasaka May bahagi na naglunsad ng armadong

pakikipaglaban hanggang masupil noong 1935

Radikal na Partidong Politikal

Binuo ang Partido

Sosyalista ng Pilipinas noong 1933 Pedro Abad Santos

Partido Komunista ng Pilipinas

Hukbong Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap) Luis Taruc Hukbong Mapagpalaya ng Bayan

New Peoples Army

Kilusang Maka-Masa

Pag-asam ng kalayaan na

kinatatangian ng pagkakapatiran, pagkakapantay-pantay, katarungan, at kaginhawahan

Gawain: Ibukod ang mga pangyayari batay sa history from above at below.

History from above

History from below

Gawain: Ibukod ang mga pangyayari batay sa history from above at below. paglunsad ng welga

independence mission pagsulat ni Aurelio Tolentino ng mga

sarsuwela pagbuong muli sa Republika ng Katagalugan pagbuo sa partido Federal pagtatag ng pamahalaang Komonwelt paglaban ng mga kilusang pulahanes at kolorum pagpatay sa mga kolaboreytor paglaban ng mga Igorot at Muslim

Uri sa Lipunan Elite

Reaksyon Pakipagkolaboreyt sa mga Amerikano ?

Halimbawa ?

Hangarin Asimilisasyon

??

Autonomiyakalayaan na kinatatangian ng pagkakapatiran, pagkakapantaypantay, katarungan, at kaginhawahan

Masa

Aurelio Tolentino at Junta de Amigos

?