of 10 /10
Împăratul Constantin cel Mare, Monarh al pământului (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu Luni, 30 Decembrie 2013 09:58 Sfântul Constantin cel Mare e primul împărat creştin care scoate Biserica din catacombe, la lumină, şi care schimbă ireversibil faţa istoriei umanităţii. (Dimitrios Apostolidis) Marile binecuvântări divine primite direct de la Dumnezeu, schimbă radical soarta celor Aleşi, oferindu-le menirea de a se împleti, de a se întrupa în cele mai mari destine ale omenirii, slujind deopotrivă Cerului şi Pământului. Aşa a fost cazul lui Zamolxes, al Profeţilor, al Sibilelor, al Fecioarei Maria, al Apostolilor, al Sfinţilor Părinţi, al Împăraţilor Constantin şi Elena, al Marilor Teodosie şi Iustinian, al Marilor Eroi, Martiri, Sfinţi, Dascăli, Poeţi, Filosofi, Duhovnici, Mărturisitori, Voievozi, Vlădici, Artişti, Ţărani, etc. Purtând responsabilitatea chemării, misiunea Crucii încredinţate, apostolatul Jertfei, aceşti iluştri Aleşi au atins vocaţia hristică a iubirii lui Dumnezeu. Istoria îi aşează în Panteonul celor Mari, iar Biserica Mântuitorului în Cetele alese ale Sfinţilor. Constantin, coboară din cetatea Naissul Moesiei trace (Niss-Macedonia), din viţa nobilului general traco-get Constanţiu „o persoană dintre cele mai bune şi de o dărnicie fără margini” (Eutropium Breviarium, cartea a 10-a, cap. 1) şi din frumoasa şi evlavioasa mamă daco-română Elena, care l-a educat să aibe „înţelepciune smerită, să fie atent la virtute şi la purtare, slujind Domnului cu frică şi cutremur; păzind întocmai poruncile acesteia, acesta avea să dobândească rod însutit”. (Kedrenos Georgios, Adunare de istorii 1, 498, Index of /PG m /PG_ Migne /Georgius Cedrenus_PG, col. 121-122) Sibilele trace ale Oracolului din Delfi, i-au prezis destinul său mistic imperial: Acesta (Constantin) urmează să stăpânească lumea şi să-L propăvăduiască pe Hristos ca Dumnezeu şi datorită lui religia idolatră (păgână) va pieri. (Sozomen, Istoria bisericească, cartea 1, cap. 8) Ajungând împărat, generalul Constanţiu, rămâne acelaşi om moral, aşa cum ni-l prezintă şi istoricul bisericesc Eusebiu: „s-a arătat a fi foarte îndurător neluând parte la lupta împotriva noastră (a creştinilor), ci ne-a păzit nevătămaţi şi neatinşi, pe ai săi cetăţeni evlavioşi faţă de Dumnezeu, şi nici nu ne-a dărâmat bisericile, nici vreun al rău nu a făcut împotriva noastră, săvârşindu-se din viaţă fericit şi de trei ori fericit”. (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, VIII 13, 12-13 După aproape trei veacuri de persecuţii şi prigoniri religioase, militarul de excepţie şi marele om de stat, Constantin, distins prin „înţelepciune, prin vitejie cum îl remarcă Kostas V. Karastathis, prin înnăscuta lui putere de judecată şi de a conduce, prin aspectul impunător, prin diplomaţie, de multe ori biruind în lupte grele” (Marele Constantin, Învinuiri şi Adevăr. Studiu Istoric. Trad. Pr. Ion Andrei Gh. Ţârlescu, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2013, p. 34) Sub oblăduirea Duhului Sfânt, Împăratul Constantin cel Mare a schimbat complet chipul Europei idolatre, conturând de-a pururi Icoana creştinismului apostolic. Chemarea lui Constantin n-a fost de pe pământ, de la oameni, ci de sus de la Dumnezeul cel Sfânt, Care l-a ales pentru misiunea sa profetico-apostolică: Nu de la oameni, dar nici pentru oameni, ci din cer a primit această chemare, în aceasta s-a sprijinit şi de aceasta s-a lăsat să fie condus, conform cuvântului dumnezeiescului Pavel. (Teodoret de Cyr, Istoria bisericească, cartea 1, cap. 2) Împăratul Constantin a netezit Calea Europei pentru a pătrunde Adevărul lui Hristos în viaţa neamurilor, a structurat întreaga societate pe lumina Duhului ortodox, punându-i la temelie Evanghelia Iubirii-Dumnezeului-Om. Personalitatea Împăratului s-a învrednicit de o convertire minunată, consolidându-se continuu prin credinţa, evlavia, demnitatea, generozitatea, zelul, responsabilitatea morală şi religiozitatea sa, determinând astfel cultura şi civilizaţia europeană şi chiar universală. Crucea, acea apariţie miraculoasă a semnului sfânt de pe cer încadrată de dumnezeiasca chemare: Prin acest semn vei birui!, l-a renăscut, pregătindu-l pentru marele său destin creştin, care-l aştepta. La vederea unei asemenea privelişti relatează Eusebiu, împăratul şi întreaga lui oştire-care, mărşăluind alături de el, asistase şi ea la minune- fuseseră cuprinşi de uimire, întrebându-se ce putea să însemne acel semn pe cer. Tot cugetând la minune şi adâncindu-se în gânduri, iată s-a lăsat noaptea fără ca împăratul să prindă de veste. Şi în timp ce dormea i S-a arătat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu semnul văzut mai înainte pe cer, poruncindu-i să închipuie la rândul său semnul ce i se arătase sus pe cer, spre a se pune sub ocrotirea lui în luptele pe care avea să le poarte cu duşmanul. (Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, cartea 1, cap. 28, 29, în PBS, vol. 14, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1991, p. 76-77) Crucea- purtătoare de biruinţă divină şi umană s-a dovedit a fi izbăvitoare pentru împăratul Constantin nu numai la Podul Vulturului, ci şi în toate bătăliile purtate de el, care i-au adus biruinţă. Acest lucru îl afirmă Sfântul Grigorie de Nazianz (329-390): Crucea s-a dovedit purtătoare de biruinţă a lui Dumnezeu împotriva necredincioşilor şi mai înaltă decât toate semnele. (Grigorie Teologul, în P.G. 35, 4) Istoricii Rufin, Sozomen, Socrate, Optaţian, Lactanţiu, Porfirie, adeveresc mărturia lui Eusebiu despre monogramul (steagul) lui Hristos, care a fost pictat cu vopsea pe scuturile oştenilor lui Constantin. (Rufin, Istoria bisericească, cartea a 9-a, cap. 9; Sozomen, Istoria bisericească, cartea 1, cap. 4; Socrate, Istoria bisericească, cartea 1, cap. 2; Optaţian, Panegyric, Migne, PL 19, Ediţia din 1846, col. 395-432) Nimeni dintre cei ce purtau stegul,consemnează acelaş istoric bisericesc Eusebiu (după mărturia împăratului), nu a fost vreodată rănit de săgeţile duşmanului. (Viaţa lui Constantin cel Mare, cartea a 2-a, cap. 7, PSB, vol. 14, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureşti 1991) Împăratul Constantin a înţeles rapid marea înşelare a politeismului împământenit de milenii, în care se bălăcea şi se cufunda tot mai adânc şi Roma păgână, precum şi predispunerea înaintaşilor săi-cezari, despoţi-tirani la ura, prigoana, persecuţiile şi uciderea creştinilor, aleşii Împăratului Dumnezeu-Iisus Hristos. Aşadar, Constantin a trecut de grabă şi necondiţionat sub ascultarea Împăratului Vieţii, oprind persecuţiile şi prigoanele îndreptate împotriva Bisericii Mântuitorului lumii, a emis legi cu caracter creştin, a convocat la Niceea, Întâiul Sinod Ecumenic al Bisericii Celei Una, Universală, Sfântă şi Apostolică, a promulgat Edictul de toleranţă religioasă cu respectarea tuturor confesiunilor din imperiu şi a zidit noua capitală a noului Imperiului creştin Dac ortodox la Bizanţ, numită Constantinopol, după numele său de ctitor, dar închinată veşnicei slăvirii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Maicii Sale-Preafericita Fecioară Maria. Către anul 658 î.Hr., tribul Megarilor, desprins din Marele trunchi Trac, având în frunte pe viteazul Bizant, şi-a ridicat pe Bosfor cetatea de scaun numită Bizanţ, iar mai apoi în faţa ei au zidit şi Calcedonul.(Herodot- sec V î. Hr., Istoria, IV, 144; /Polivie- sec. II î.Hr., Istoria IV, 38, 44) Iniţial Împăratul Constantin cel Mare se orientase spre construirea noii capitale la Troia, unde ridică chiar zidurile exterioare ale Cetăţii. Graţie intervenţiei divine, care exprimă voinţa Domnului Iisus Hristos, Constantin alege Bizanţul. (Sozomen, P.G. 67, col. 936- II, 3) Gestul Împăratului exprimă în egală măsură curaj, înţelepciune, justă măsură privind poziţia geografică, iscusinţă strategică şi o deosebită cumpătare politică şi administrativă. El a intuit peste timp şi în timp toate realizările culturale şi civilizatoare ale divinei Cetăţi. Îmbrăţişată de ziduri înalte şi de apa mării, Cetatea celor Şapte Coline- simbolizează inima imperiului creştin şi sufletul Bisericii Ortodoxe. Alegerea locului pentru noua capitală, spunea Uspensky, şi crearea unui oraş istoric internaţional reprezintă una dintre cele mai mari reuşite ale inteligenţei politice şi de conducere a lui Constantin. Acesta, mutând capitala internaţională la Constantinopol, a salvat civilizaţia antică şi a creat un centru valoros pentru răspândirea creştinismului. (Fyodor Ivanovich, Uspensky, Istorija Vizantijskoi Imperii, vol. I, Leningrad, 1948, p. 60) Marea Cetate creştină s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor ilustrului ei întemeietor, revărsându-şi peste posteritate imperiala-i ecumenicitate: Strălucirea universală a Constantinopolului a izvorât din viziunea ecumenică a imperiului, dar progresiv a dobândit propriile elemente de strălucire şi putere.(Vlasios Fidas, în Enciclopedia Larousse, la cuvântul Constantinopol) Remarcabilă este şi remarca istoricului Rene Ristelhueber, marele cercetător şi analist al popoarelor balcanice: Destinul slăvit al Constantinopolului este gestul împăratului Constantin, care s-a născut acolo aproape, la Niss, în Macedonia. Acestuia i se cuvine lauda, şi anume că şi-a dat seama de importanţa deosebită a unei aşezări care se găsea la graniţa dintre Europa şi Asia, şi preceda oraşul care se număra printre cele mai mari capitale ale lumii. (Histoire des peuples Balkanique, Paris; /şi în ed. greacă, Istoria popoarelor balcanice, Atena, 1995, p. 25) Prima pagina Analize Cronică Eveniment Literatură Istorie Artă Jurnalistică Ştiinţă Religie Editoriale Personalităţi Pagina 1 din 2 Împăratul Constantin cel Mare, Monarh al pământului (1) 29.05.2015 http://www.art-emis.ro/religie/2021-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

Împăratul Constantin Cel Mare, Monarh Al Pământului, De Prof. Dr. Gheorghe Constantin NISTOROIU

 • Upload
  gudovan

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Articol

Text of Împăratul Constantin Cel Mare, Monarh Al Pământului, De Prof. Dr. Gheorghe Constantin NISTOROIU

 • mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (1) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu Luni, 30 Decembrie 2013 09:58

  Sfntul Constantin cel Mare e primul mprat cretin care scoate Biserica din catacombe, la lumin, i care schimb ireversibil faa istoriei umanitii. (Dimitrios Apostolidis) Marile binecuvntri divine primite direct de la Dumnezeu, schimb radical soarta celor Alei, oferindu-le menirea de a se mpleti, de a se ntrupa n cele mai mari destine ale omenirii, slujind deopotriv Cerului i Pmntului. Aa a fost cazul lui Zamolxes, al Profeilor, al Sibilelor, al Fecioarei Maria, al Apostolilor, al Sfinilor Prini, al mprailor Constantin i Elena, al Marilor Teodosie i Iustinian, al Marilor Eroi, Martiri, Sfini, Dascli, Poei, Filosofi, Duhovnici, Mrturisitori, Voievozi, Vldici, Artiti, rani, etc. Purtnd responsabilitatea chemrii, misiunea Crucii ncredinate, apostolatul Jertfei, aceti ilutri Alei au atins vocaia hristic a iubirii lui Dumnezeu. Istoria i aeaz n Panteonul celor Mari, iar Biserica Mntuitorului n Cetele alese ale Sfinilor.

  Constantin, coboar din cetatea Naissul Moesiei trace (Niss-Macedonia), din via nobilului general traco-get Constaniu o persoan dintre cele mai bune i de o drnicie fr margini (Eutropium Breviarium, cartea a 10-a, cap. 1) i din frumoasa i evlavioasa mam daco-romn Elena, care l-a educat s aibe nelepciune smerit, s fie atent la virtute i la purtare, slujind Domnului cu fric i cutremur; pzind ntocmai poruncile acesteia, acesta avea s dobndeasc rod nsutit. (Kedrenos Georgios, Adunare de istorii 1, 498, Index of /PG m /PG_ Migne /Georgius Cedrenus_PG, col. 121-122)Sibilele trace ale Oracolului din Delfi, i-au prezis destinul su mistic imperial: Acesta (Constantin) urmeaz s stpneasc lumea i s-L propvduiasc pe Hristos ca Dumnezeu i datorit lui religia idolatr (pgn) va pieri.(Sozomen, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 8) Ajungnd mprat, generalul Constaniu, rmne acelai om moral, aa cum ni-l prezint i istoricul bisericesc Eusebiu: s-a artat a fi foarte ndurtor nelund parte la lupta mpotriva noastr (a cretinilor), ci ne-a pzit nevtmai i neatini, pe ai si ceteni evlavioi fa de Dumnezeu, i nici nu ne-a drmat bisericile, nici vreun al ru nu a fcut mpotriva noastr, svrindu-se din via fericit i de trei ori fericit. (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc, VIII 13, 12-13

  Dup aproape trei veacuri de persecuii i prigoniri religioase, militarul de excepie i marele om de stat, Constantin, distins prin nelepciune, prin vitejie cum l remarc Kostas V. Karastathis, prin nnscuta lui putere de judecat i de a conduce, prin aspectul impuntor, prin diplomaie, de multe ori biruind n lupte grele (Marele Constantin, nvinuiri i Adevr. Studiu Istoric. Trad. Pr. Ion Andrei Gh. rlescu, Ed. Egumenia, Galai, 2013, p. 34)

  Sub oblduirea Duhului Sfnt, mpratul Constantin cel Mare a schimbat complet chipul Europei idolatre, conturnd de-a pururi Icoana cretinismului apostolic. Chemarea lui Constantin n-a fost de pe pmnt, de la oameni, ci de sus de la Dumnezeul cel Sfnt, Care l-a ales pentru misiunea sa profetico-apostolic: Nu de la oameni, dar nici pentru oameni, ci din cer a primit aceast chemare, n aceasta s-a sprijinit i de aceasta s-a lsat s fie condus, conform cuvntului dumnezeiescului Pavel. (Teodoret de Cyr, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 2)

  mpratul Constantin a netezit Calea Europei pentru a ptrunde Adevrul lui Hristos n viaa neamurilor, a structurat ntreaga societate pe lumina Duhului ortodox, punndu-i la temelie Evanghelia Iubirii-Dumnezeului-Om. Personalitatea mpratului s-a nvrednicit de o convertire minunat, consolidndu-se continuu prin credina, evlavia, demnitatea, generozitatea, zelul, responsabilitatea moral i religiozitatea sa, determinnd astfel cultura i civilizaia european i chiar universal.

  Crucea, acea apariie miraculoas a semnului sfnt de pe cer ncadrat de dumnezeiasca chemare: Prin acest semn vei birui!, l-a renscut, pregtindu-l pentru marele su destin cretin, care-l atepta. La vederea unei asemenea priveliti relateaz Eusebiu, mpratul i ntreaga lui otire-care, mrluind alturi de el, asistase i ea la minune-fuseser cuprini de uimire, ntrebndu-se ce putea s nsemne acel semn pe cer. Tot cugetnd la minune i adncindu-se n gnduri, iat s-a lsat noaptea fr ca mpratul s prind de veste. i n timp ce dormea i S-a artat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu semnul vzut mai nainte pe cer, poruncindu-i s nchipuie la rndul su semnul ce i se artase sus pe cer, spre a se pune sub ocrotirea lui n luptele pe care avea s le poarte cu dumanul. (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui Constantin cel Mare, cartea 1, cap. 28, 29, n PBS, vol. 14, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureti, 1991, p. 76-77)Crucea- purttoare de biruin divin i uman s-a dovedit a fi izbvitoare pentru mpratul Constantin nu numai la Podul Vulturului, ci i n toate btliile purtate de el, care i-au adus biruin. Acest lucru l afirm Sfntul Grigorie de Nazianz (329-390): Crucea s-a dovedit purttoare de biruin a lui Dumnezeu mpotriva necredincioilor i mai nalt dect toate semnele. (Grigorie Teologul, n P.G. 35, 4)Istoricii Rufin, Sozomen, Socrate, Optaian, Lactaniu, Porfirie, adeveresc mrturia lui Eusebiu despre monogramul (steagul) lui Hristos, care a fost pictat cu vopsea pe scuturile otenilor lui Constantin. (Rufin, Istoria bisericeasc, cartea a 9-a, cap. 9; Sozomen, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 4; Socrate, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 2; Optaian, Panegyric, Migne, PL 19, Ediia din 1846, col. 395-432) Nimeni dintre cei ce purtau stegul,consemneaz acela istoric bisericesc Eusebiu (dup mrturia mpratului), nu a fost vreodat rnit de sgeile dumanului. (Viaa lui Constantin cel Mare, cartea a 2-a, cap. 7, PSB, vol. 14, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureti 1991)

  mpratul Constantin a neles rapid marea nelare a politeismului mpmntenit de milenii, n care se blcea i se cufunda tot mai adnc i Roma pgn, precum i predispunerea naintailor si-cezari, despoi-tirani la ura, prigoana, persecuiile i uciderea cretinilor, aleii mpratului Dumnezeu-Iisus Hristos. Aadar, Constantin a trecut de grab i necondiionat sub ascultarea mpratului Vieii, oprind persecuiile i prigoanele ndreptate mpotriva Bisericii Mntuitorului lumii, a emis legi cu caracter cretin, a convocat la Niceea, ntiul Sinod Ecumenic al Bisericii Celei Una, Universal, Sfnt i Apostolic, a promulgat Edictul de toleran religioas cu respectarea tuturor confesiunilor din imperiu i a zidit noua capital a noului Imperiului cretin Dac ortodox la Bizan, numit Constantinopol, dup numele su de ctitor, dar nchinat venicei slvirii a Mntuitorului nostru Iisus Hristos i a Maicii Sale-Preafericita Fecioar Maria.

  Ctre anul 658 .Hr., tribul Megarilor, desprins din Marele trunchi Trac, avnd n frunte pe viteazul Bizant, i-a ridicat pe Bosfor cetatea de scaun numit Bizan, iar mai apoi n faa ei au zidit i Calcedonul.(Herodot- sec V . Hr., Istoria, IV, 144; /Polivie- sec. II .Hr., Istoria IV, 38, 44) Iniial mpratul Constantin cel Mare se orientase spre construirea noii capitale la Troia, unde ridic chiar zidurile exterioare ale Cetii. Graie interveniei divine, care exprim voina Domnului Iisus Hristos, Constantin alege Bizanul. (Sozomen, P.G. 67, col. 936- II, 3) Gestul mpratului exprim n egal msur curaj, nelepciune, just msur privind poziia geografic, iscusin strategic i o deosebit cumptare politic i administrativ. El a intuit peste timp i n timp toate realizrile culturale i civilizatoare ale divinei Ceti.mbriat de ziduri nalte i de apa mrii, Cetatea celor apte Coline- simbolizeaz inima imperiului cretin i sufletul Bisericii Ortodoxe.

  Alegerea locului pentru noua capital, spunea Uspensky, i crearea unui ora istoric internaional reprezint una dintre cele mai mari reuite ale inteligenei politice i de conducere a lui Constantin. Acesta, mutnd capitala internaional la Constantinopol, a salvat civilizaia antic i a creat un centru valoros pentru rspndirea cretinismului.(Fyodor Ivanovich, Uspensky, Istorija Vizantijskoi Imperii, vol. I, Leningrad, 1948, p. 60) Marea Cetate cretin s-a ridicat la nlimea ateptrilor ilustrului ei ntemeietor, revrsndu-i peste posteritate imperiala-i ecumenicitate:Strlucirea universal a Constantinopolului a izvort din viziunea ecumenic a imperiului, dar progresiv a dobndit propriile elemente de strlucire i putere.(Vlasios Fidas, n Enciclopedia Larousse, la cuvntul Constantinopol)

  Remarcabil este i remarca istoricului Rene Ristelhueber, marele cercettor i analist al popoarelor balcanice: Destinul slvit al Constantinopolului este gestul mpratului Constantin, care s-a nscut acolo aproape, la Niss, n Macedonia. Acestuia i se cuvine lauda, i anume c i-a dat seama de importana deosebit a unei aezri care se gsea la grania dintre Europa i Asia, i preceda oraul care se numra printre cele mai mari capitale ale lumii. (Histoire des peuples Balkanique, Paris; /i n ed. greac, Istoria popoarelor balcanice, Atena, 1995, p. 25)

  Prima pagina Analize Cronic Eveniment Literatur Istorie Art Jurnalistic tiin Religie Editoriale Personaliti

  Pagina 1 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (1)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2021-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • n acelai spirit elogios se adaug i lordul britanic, istoricul Steven Runciman: Pentru a se ntregi preschimarea imperiului, mai era nevoie de ceva. Acest lucru a nsemnat ntemeierea Constantinopolului..., capital superioar Romei, fiindc aceasta va fi nc de la nceput un ora cretin. Alegerea aezrii arta mult inteligen. (Byzantine Civilization, Cambridge, 1933; /i n ed. greac, Civilizaia bizantin, Atena, 1992, p. 31)

  Demne de admiraie sunt i criteriile i evaluarea fcut de biograful su, avocatul Dimitrios Apostolidis, privind slujirea i coslujirea mpratului Constantin cel Mare fa de Stat i de Biseric:Acesta este omul care a ridicat Biserica din catacombe i a aezat-o sub strlucirea razelor soarelui.Este omul care i-a expus toat strlucirea i puterea rangului su ca s mearg alturi de aceasta, de Biseric, n misiunea ei pastoral i diaconal.Este omul care a lucrat ca nimeni altul pentru unitatea cuvntului spiritual i social.Este omul care a transformat esutul social al unui imperiu, al celui roman, aa nct acesta din urm s renasc i s se preschimbe ntr-unul nou, bizantin, cu toate c cel de-al doilea a funcionat n limitele teritoriale ale celui dinti.Este omul care a ntrit nepreuita lucrare misionar a mamei sale i nu a ezitat s-i manifeste n practic propria credin, chiar i n afara imperiului.Este omul care a depit patimile epocii lui, practicile religioase contradictorii, ciocnirile dogmatice nceoate i s-a druit, chiar i dup plecarea lui din aceast via, ntru totul lui Iisus Hristos, primind harul Tainei Sfntului Botez i al Mrturisirii.Mai este i primul mprat cretin ntr-un imperiu n care ntreaga main de stat i majoritatea zdrobitoare a cetenilor fcea parte din idolatrie i, pe deasupra, st cu respect n faa contiinei religioase a idolatrilor, pe care nici nu-i persecut, i nici nu-i ncretineaz cu fora. (Sfntul Constantin cel Mare..., op. cit. p. 317)Dei mpratul i-a ncrustat noii Capitale numele su, convins c nelepciunea Sfnt a Dumnezeului Tat slluiete n lumina Logosului-Fiu, a nchinat Constantinopolul Mntuitorului Hristos. Nichifor Calist, ne red cuvintele augustei inscripii puse de Constantin cel Mare sub statuia sa:ie, Hristoase, Care eti Dumnezeu, dedic acest ora. (P.G. 145, col. 1325- VII, 49)Aceeai inscripie, dar cu un coninut mai larg, provine de la G. Dagron:Tu, Hristoase , eti Domnul lumii i Stpnul. ie i druiesc acest ora ca s-i slujeasc. S ai grij de el i s-l ocroteti de orice fel de primejdie. (Gilbert Dagron, Naissance dune capitale, Paris, 1919; /i n ed. greac, Naterea unei capitale, Atena, 2000, p. 44)

  Nu trebuie s evitm nici miturile consemnate n textele cronicilor i nici relatrile mai noi, care prezint Constantinopolul ca fiind sub pururea ocrotire a Sfintei Fecioare Maria:mpratul Constantin a nchinat oraul Fecioarei i Mamei lui Dumnezeu. (Ioan Zonaras, P.G. 134, col. 1108- XIII, 3)

  Alt informaie venit de la Constantin Acropolites, consemneaz c: oraul a fost ridicat n numele Mamei lui Dumnezeu. (Cuvnt elogios, p. 340)- Va urma -

  2009 ART-EMIS

  loading

  Pagina 2 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (1)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2021-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (2)

  Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu

  Duminic, 05 Ianuarie 2014 18:53 mpratul Constantin cel Mare a manifestat o deosebit cinstire i fa de Apostolii i Martirii Mntuitorului nostru, astfel c Oraul sfnt a fost nchinat i venerrii lor. Dac nu ar exista Rsritul Ortodox, Apusul catolico-protestant ar fi apus de mult. Dup sucombarea sub huni n anul 476 d. Hr., Apusul i-a ridicat pleoapele abia n secolul al XVI-lea, dar tot graie crjei bizantine. Dac pentru Rsrit, Constantinopolul a fost cea mai strlucitoare Catedral a culturii i civilizaiei cretin-ortodoxe, Apusul i datoreaz independena i forma de existen n care i astzi mai pulseaz: Dac nu exista Bizanul pentru a-i opri pe arabi, pe seleucizi i pe otomani, Apusul nu ar mai fi apucat s stea pe propriile-i picioare. Europa de astzi i datoreaz propria existen Imperiului Bizantin. (Judith Herrin, Ce este Bizanul?, Atena, 2006)

  Constantinopolul a reprezentat naterea din lumin al noului corp social al Rsritului.Constantinopolul a reprezentat sensul noii i marii culturi ortodoxe.Constantinopolul a reprezentat simbolul marii civilizaii cretine.Constantinopolul a purtat n pntecele-i binecuvntat pe cei mai mari Eroi, Martiri, Ascei, Mistici, Dascli, Preoi, Teologi, Poei, Artiti, Cucernici, Cuvioi, Mrturisitori i Sfini ai Pmntului i ai cerului nemuritor. n primii 8 ani de pace (314-322) mpratul Constantin a pus bazele bunstrii economice, chibzuinei politice de stat i a moralei cretine. Adeverind pe adevratul Pricinuitor al izbnzilor sale, mpratul Constantin a revelat toate acestea emind: n nite hotrri alctuite n slov latineasc i greceasc (protodac de altfel, n.a.), trimise i publicate de el n fiecare provincie. (Eusebiu de Cezareea, Viaa ..., op. cit., cartea a 2-a, cap. 23, PSB, vol. 14..., p. 103)Pn n veacul al XI-lea Cetatea lui Constantin, ntiprit pe urmele pailor plini de mireasm divin ai Marelui Apostol Andrei, a strlucit aproape milenar pe frontispiciul mreului Imperiu cretin bizantin, binecunoscut i sub numele de Romnia. Primul i marele Stat ortodox daco-romn nfptuit de augustul- dac, mpratul Constantin a mpletit ntr-un binecuvntat buchet spiritual, marea nelepciune pelasgo-trac cu normele juridice traco-latine, pe care l-a organizat i aezat pe temeiul Evangheliei lui Hristos.

  Strlucirea Bizanului imperial daco-romn, a continuat i post Cruciadelor Apusului, prin Dinastia daco-romn a arilor Asneti i dup cucerirea musulman din anul 1453, prin ilutrii Voievozi ai Principatelor Valahe, aa cum faima Augustului Constantin i-a eclipsat pe domnii i papii Apusului, care nu i-au iertat niciodat renunarea la Roma lor, vechiul centru imperial pgn, politeist, idolatru i construirea marii capitale imperial-cretine, Constantinopolul, uitnd repede faptul c i-a salvat i-a eliberat, le-a redat demnitatea dinti, renunnd astfel, la a-i purta i a-i cinsti posterior numele preabinecuvntat, chiar dac

  senatul roman i-a acordat pentru eliberarea Romei titlul de Maximus Augustus, preamrindu-L pe Hristos i Crucea Sa: Constantin, scrie Sfntul Teofan, conductorul romanilor, a poruncit ca rmiele martirilor s fie ngropate cu evlavie. i romanii au srbtorit biruina, preaslvindu-L pe Domnul i Crucea Sa dttoare de via i l-au mrit pe Constantin, biruitorul. (Sf. Teofan, Scrieri cronice, PG 108, p. 84)

  Dup btlia de la Pons Milvius- Podul Vulturului din 28 Octombrie 312, mpotriva tiranului pgn-prigonitor Maxeniu, cnd Mntuitorul Hristos nsui i-a prezis biruina, poporul i senatul Romei i-au deschis larg porile Cetii, primindu-l cu cinstea care i se cuvine marelui eliberator i salvator mprat. Constantin, relateaz istoricul-ierarh, apropiat al mpratului i-a fcut intrarea n mprteasca cetate n glasul cntecelor de biruin. Toat lumea-senatori, nobili, oameni cu vaz, laolalt cu toat omenirea din Roma- i-a ieit n ntmpinare din toat inima, cu ochi veseli, primindu-l cu urri de fericire i cu o nesfrit bucurie, ca nite scpai din nchisoare. Brbai, femei i copii se nghesuiau laolalt cu nenumrate cete de slujitori i nu mai conteneau a striga, numindu-l cnd salvatorul, cnd dezrobitorul i cnd binefctorul lor. El ns-ptruns cum era, prin nsi firea lui, de credina n Dumnezeul-, la auzul strigtelor lor nu s-a lsat furat de mndrie, la lauda lor n-a lsat s creasc n el trufia, ci tiind bine ct ajutor i datora lui Dumnezeu, s-a grbit s rsplteasc adevratului prilejuitor al biruinei sale o rugciune de mulumire. Apoi a descoperit Constantin tuturor semnul cel mntuitor- i a nlat chiar n inima oraului mprtesc un monument triumfal n amintirea biruinei asupra dumanului, monument pe care a scris cu litere spate, c acesta se dovedise s fie semnul izbvitor al statului roman i ocrotitorul mpriei ntregi. i a mai pus n mna statuii sale, nlate ntr-unul dintre locurile cele mai umblate ale Romei, o lance lung n chipul crucii, poruncind s se sape dedesubt, cu slove latineti, urmtoarea inscripie: Prin acest semn mntuitor-adevrata dovad a brbiei- am izbvit eu oraul vostru de sub jugul tiranului, redndu-v libertatea; i izbvindu-v, am redat att senatului, ct i poporului roman nsemntatea i strlucirea de odinioar (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc, cartea a 9-a, cap. 11)

  Statuia Eliberatorului Constantin cel Mare aezat n pieele Romei purta n augusta mn nvingtoare, Crucea Mntuitorului Hristos. mpratul Constantin ofer tracului Miltiade-episcopul Romei, ca viitoare reedin apostolic, palatul Lateran. Dup trei ani de la celebra biruin divin i august de la Pons Milvius, senatul roman i-au ridicat biruitorului un Arc de Triumf pe care au inscripionat cuvintele urmtoare: Imperatori Caesari Flavio Constantino Maximo pio felici Augusto senatus populus que romanus qood instinctu divinitas mantis magnitudine cum execitu suo tam de tyranno quam de omni eius factione uno tempore iustis rem publicam ultus est armis arcum triumphis insignem dicavit (Senatul i poporul roman i-au dedicat acest arc mpodobit, ca un semn al triumfului, Evlaviosului, Fericitului August i mpratului Cezar Flavius Constantin deoarece, prin pronia divin i marea lui nelepciune, a scpat statul de tiran i de toat gruparea acestuia, cu ajutorul armatei.) (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui Constantin cel Mare, cartea 1, cap. 32)

  mpratul Constantin cel Mare, punndu-se el nsui n slujirea Bisericii Ortodoxe, prin reformele i construirea sfintelor lcauri a transformat imperiul ntr-o entitate cretin, salvndu-l totodat din haosul i criza secolului III, prigonitor, influennd evident i salvator destinul omenirii, schimbnd soarta neamului omenesc i cursul istoriei universale. Augustul Constantin, care a preluat puterea, afirm Lactaniu, a considerat ca msur prioritar libertatea cretinilor n practicarea cultului religios; i aa a nceput guvernarea lui, prin reabilitarea religiei sfinte. (Lactaniu, Despre moartea persecutorilor, PSB, cap. 14, cap. 24) Suveranii prigonitori ai Cretinismului, ca unelte perverse ale celui Ru s-au dovedit a fi cele mai odioase i insulttoare orori ale istoriei.

  Relatm cteva mrturii ale lui Constantin despre o parte dintre marii persecutori, mrturisiri revelatoare i pentru ceilali tirani, dinainte i dup Marele mprat daco-romn: Dar tu, Decius, - pe tine te ntreb acum-, tu, care altdat i-ai btut joc de nite oameni drepi; tu care urai Biserica i care pedepseai pe tot cel ce-i ducea viaa n sfinenie: cum o duci tu acum, dup ce i-ai sfrit viaa? Din ce amar i este esut soarta? (Soart care s-a i vzut n clipele premergtoare vieii tale, cnd ai czut dimpreun cu ntreaga-i oaste pe cmpul de lupt din Sciia, fcnd de rsul geilor mult trmbiata for a Romei!). Dar tu, Valeriane, care fa de slujitorii lui Dumnezeu i-ai dat n vileag aceeai sete de snge: i la tine s-a vzut pn la urm aceeai necrutoare judecat cnd, prins n lupt i dus legat (cu toat mantia ta de purpur i celelalte nsemne ale demnitii mprteti), Sapor-regele perilor- a poruncit s fii jupuit (de viu) i mblsmat, spre a le fi (altora) de-a pururi pild! Pn la urm tu nsui, Aureliane (tu, para-de-foc a tuturor frdelegilor!), n-ai fcut tu nebunia de a te npusti de-a curmeziul Traciei? i n-ai fost tu spintecat acolo, sub privirile tuturor, chiar n mijlocul drumului, cruia i-ai umplut anul cu sngele tu blestemat? (Deci, cum rmne cu celebra retragere Aurelian, att de mincinos mediatizat?! n. a.)

  Dup sngeroasa lui prigoan, Diocleian i-a pecetluit singur soarta cnd s-a socotit nevrednic de domnie i cnd i-a dat n vileag relele urmri ale nebuniei, nchizndu-se ntre pereii unei case de rnd. Or- ntreb eu atunci- la ce i-a folosit lui faptul de a fi pornit la lupt mpotriva Dumnezeului nostru? Fiindc- dac nu m nel- tot restul vieii Diocleian a tremurat de fric s nu moar cumva lovit de trznet! Poate s o spun Nicomidia; istorisesc i cei ce au fost de fa atunci, printre care m numr i eu nsumi! Fiindc ntr-adevr am putut vedea cum, cu duhul slbit i temndu-se de cea mai nensemnat privire, de cel mai mrunt zgomot, se vicrea Diocleian recunoscnd c sminteala lui ajunsese s fie cauza tuturor npastelor ce-l asaltau, de cnd strnise la lupt mpotriva lui- i de partea drepilor- purtarea de grij a lui Dumnezeu! (Eusebiu de Cezareea, Viaa..., Cuvntul lui Constantin ctre adunarea sfinilor, cap. 24, 25, PSB, vol. 14, ...)

  Dac gnditorii lumii antice au struit disperai n ncercarea lor de a ignora sau exclude durerea uman, suveranii despoi au intensificat-o, au preamrit-o. n Vatra lumii vechi, durerea a nchircit sufletul omului, iar voluptatea l-a caricaturizat. Religiozitatea antic a sltat lumea n golul rece i prpstios al durerii i al deertciunii.

  Numai Zamolxianismul pelasg, viu, monoteist, nind ca un torent al vieii, premergtor al Cretinismul a pstrat demnitatea uman ntre virtuiile ei fireti, cardinale, ale trsturilor chipuluicreat, ncercnd prin suferin, credin i jertf s restaureze asemnarea i nemurirea prin dragoste dup Chipul divin al Atotcreatorului Cosmosului. Zamolxianismul a zmislit n snul marii Naiuni primordiale traco-geto-dace, faima Cavalerului trac, drzenia ilustrului Monarh i nelepciunea profetic milenar i nemuritoare a Elitei spirituale.

  Pagina 1 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (2)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2026-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • Eroii, protagonitii, sacerdoii, doctrinarii, iniiaii manifestrilor politeiste, antice s-au circumscris ritualurilor fanteziste, panteiste, iluzioniste, provocnd sau ncercnd s promoveze o domnie a bucuriei prin ignorarea durerii, mpingnd astfel lumea ntr-un mare vrtej fr scpare, al suficienei, al orgoliului, al amgirii, al temerii, al satisfaciei dearte, al nihilismului, al resemnrii, al descompunerii. Budismul a sacralizat durerea sanctificnd-o n suferin cosmic. Mai departe Hedonismul, travestit n pseudobucurie a adus hegemonia erosului sub diferitele nchipuiri false, ca expresie doar a dorinei senzuale, nsprind i mai mult durerea, iar Stoicismul sub masca sa preferat, cinismul n aceeai lupt cu suferina a czut n propria nelare, neruind dect o sfidare, cum spunea marele nostru filosof cretin Nae Ionescu: o ncercare mai mult retoric, fr adncime sufleteasc; o atitudine care i gsete rsplata mai adesea n admiraia superficial i nenelegtoare a mulimii dect n adevrata linite sufleteasc a neleptului, care nainte de orice este echilibru. Cinicul este un orgolios i de aceea un singularizat ntre semenii lui. Punctul lui de reazem e n afar; dar nu ntr-un absolut transcendent, ci n respectul temtor al celorlali. Formula lui de via nu are valoare circulatorie; nu trebuie s aib, pentru c satisfacia lui st tocmai n prestigiu, i nu poate da prestigiu dect tocmai ceea ce nu se poate realiza de toi oamenii. Este prea puin ca cucerire pozitiv n problematica bucuriei, nu? Prea puin i prea... epidermic. (ndreptar Ortodox. Ed. Artemis, Bucureti, p. 54)

  Suma durerilor, plcerilor, amgirilor, superstiiilor, neputinelor, nchipuirilor zeeti i umane a adus lumii antice, politeiste, supremul faliment religios

  loading

  Pagina 2 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (2)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2026-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (3) Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu Joi, 30 Ianuarie 2014 17:33

  Dac din punct de vedere istoric, moral i religios de la Zamolxis la Hristos au existat reale asemnri, puni de legtur fundamentale ntre lumea pelasg i cea cretin, de la Zenon la Hristos s-au nregistrat doar deosebiri eseniale, ca natur, atitudine sau inspiraie. Numai incompetenii au avut sau au o alt prere. Stoicismul pritocete durerea ntr-o bucurie negativ, n timp ce Zamolxianismul o primenete prin jertf, asemeni Cretinismului care o ntrupeaz ntr-o sfnt bucurie i o mrturisete printr-o dragoste hristic nltoare. Rstignirea lui Iisus Hristos, Dumnezeul-Om pe Cruce a nnobilat suferina, dndu-i un sens dumnezeiesc, mntuitor. Rstignirea Domnului a zglit deopotriv din temelii marginile Cosmosului i toate ncheieturile omenirii. Suferina cretin capt o alt existen, ce nu are nevoie nici de explicare, nici de justificare. Rstignirea Mntuitorului aeaz lumea cretin ntr-o atitudine spiritual profund, prin care Biserica Sa purific mistic i ascetic sufletul noii lumi hristice ntru venicie. Sfintele Patimi ale Domnului i Dumnezeului nostru, suferina Lui pe Cruce a fost acceptat i trit, doar ca s ne lase motenire Suferina Sa Sfnt n care s ne ntrupm suferina noastr biruitoare. Aadar, Zamolxianismul pelasg trece uor i curat de la legitimul sacrificiu al nemuririi la Cretinismul jertfitor ortodox i mntuitor.

  Prin Suferina dumnezeiasc a lui Iisus Hristos s-a trecut la sublimarea suferinei noastre,a cretinilor ortodoci, care a deschis Calea mntuirii umane.

  Aceasta era realitatea vieii istorico-religioase n lumea roman n care tria generalul i viitorul Mare mprat Dac Constantin. Din acele firi aristocrate, purttoare de prejudeci, de superstiii, de ignoran, de imoralitate, de orgoliu, plini de resentimente pgne, ptimae, vrjmae, lae i trdtoare s-au strecurat o parte i la curtea i n palatul imperial, complotnd i defimnd, aducndu-i mai apoi destul de mult mhnire i suferin. Pe cmpurile de lupt tnrul i frumosul comandat de oti se avnta n locul cel mai primejdios, biruind. Era un rzboinic falnic, curajos, viteaz, un brbat cumptat, strategic i un iscusit clre, demn de strmoii si, nentrecuii scii. Prin dragostea i educaia primit de la prinii si daci, prin zestrea sufleteasc, prin podoaba cumptrii, prin fascinanta putere de judecat, prin nelepciunea dobndit, tnrul Constantin pe care nimeni nu-l putea ntrece n buntatea, frumuseea chipului su, a staturii lui, ntrecndu-i chiar i pe cei de aceeai vrst cu el prin puterea lui, s-a apropiat de Dumnezeu, cinstindu-L mai presus de toate cele create i existente: aflndu-L a fi Mntuitor i pzitor al mpriei i dttor al tuturor buntilor. (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui Constantin cel Mare, cartea 1, cap. 12, n PSB, vol. 14. Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureti, 1991, p. 19-20; 69)

  Referinele oferite de cronicarii i marii istorici cretini ai acelei vremi Socrate, Sozomen, Evgarie, Kedrenos, Teodoret, ne ajut s-i redm mpratului portretul su ct mai fidel: mpratul era nalt ca statur, cu gt puternic, umeri lai i trup atletic, ceea ce l fcea impuntor, grav i majestuos; cu o nfiare splendid, frumos la chip i foarte impresionant, cu ochi de leu, omenos, plin de buntate, cumptat, dornic de a face fapte bune, indulgent, gndea liber, era blnd, rbdtor, generos i iubitor de armat i popor, cu spirit al dreptii, cumptat, ierttor, suflet mare, spirit nenfricat, mare strateg, profund religios, nelept n probleme legislative, desfurnd o mare lucrare legislativ. Punea pre pe valoarea cercetrilor, a tiinelor, a artelor i , mai cu seam a literaturii. Era foarte nvat i foarte cultivat spiritual, apropiat mult de desvrirea uman. (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui Constantin, op. cit., IV, 54)

  Istoricul Sozomen mrturisete c mpratul Constantin cel Mare a fost: primul i cel mai important dintre mprai pentru Biseric. Iosif Vrienios, continu portretul suveranului spunnd c: mpratul Constantin cel Mare a fost primul mprat cretin. Constantin Manassis adaug c Marele Constantin a fost: primul dintre mprai care L-a mrturisit curat pe Hristos. Dositei nu se las mai prejos, artndu-l pe Constantin cel Mare, c: pe bun dreptate este amintit ca fiind tat al mprailor ortodoci i temelie a statului cretin. n Cuvntul al IV-lea, Eusebiu de Cezareea consemneaz: Numai acesta dintre mpraii traco-romani L-a cinstit pe Dumnezeul, mpratul tuturor, cu o excesiv evlavie fa de El; numai acesta a propvduit cu druire cuvntul lui Dumnezeu; numai acesta a ters orice fel de urm de politeism i a izgonit orice fel de idee de idolatrie; numai acesta a fost nvrednicit, i cnd a trit, dar i dup moartea sa de asemenea onoruri, de care nu a avut parte vreun grec sau vreun barbar, dar chiar i vreunul dintre romani.n completarea celor amintite mai sus de Eusebiu de Cezareea, Paparigopoulos subliniaz: Niciunul dintre ucenicii direci ai Domnului nu a lucrat mai mult pentru rspndirea i ntrirea credinei noastre. (K. Manassis, Sinoptic, P.G. 127, col. 306; /Dositei, Cele 12 cri, I.1a; /Eusebiu, Cuvntul al IV-lea, P.G. 20, col. 1229- IV, 75, 313)

  Din secolul VIII, avem i descrierea Sfntului Teofan, care-i aeaz chipul luminos ntr-o corol a virtuiilor moral-religioase: Acest brbat n toate strlucitor, n curajul sufletului, n puterea minii, n cuvintele sale de nvtur, n rbdarea sa cutnd dreptatea, n druirea pe care o avea fa de munc, n portul su cuvincios, n curajul pe care-l avea n rzboi i izbnd, mare n faa barbarilor, nenvins n rzboaiele civile, statornic i neclintit n credina sa.(Sf. Teofan, Cronic, n P.G. 108, p. 96). Mult mai trziu, n vremurile noastre mai recente, ali istorici precum Philip Schaff ni-l schieaz i el pe Marele mprat cretin Constantin, astfel: Caracterul lui moral nu a fost fr nsuiri nobile, printre ele aflndu-se o curie rar a trupului pentru acea vreme, o cumptare i o buntate nemaintlnit. Toate scrierile cretine vorbesc despre nfrnarea sa. (P. Schaff, History of the Christian Church, chapter I, 14, n. 10). Cu siguran merit s lum aminte i prerea teologului olandez Marc Reuver: mpratul Constantin a vzut n propria sa persoan un slujitor al lui Dumnezeu, mplinind voia Acestuia n absolut ascultare fa de pronia divin. Era obligaia lui s asigure credina cretin, pacea i unitatea dintre popoare. Aceast chemare divin i-a dat obligaia special, aceea de a exercita puterea imperial asupra tuturor cetenilor care aveau ncredere n purtarea sa de grij. (Requiem for Constantine Kampen, Holland, 1996, p. 30).

  Cu privire la denigratorii, traficanii i manipulatorii de orice natur: social, politic, atee, ocult ori religioas, care sunt purttorii gndirii sterpe i impostorii cuvntului, ai Logosului, ai Adevrului, ai lui Dumnezeu, nici mcar nu merit s-i bgm n seam. de aceea m voi opri doar la observaia pertinent a istoricului francez Louis-Gaston Boissier, n grandioasa sa lucrare, Sfritul pgnismului: Din nefericire, atunci cnd ne ocupm de marii brbai, care au jucat un rol important n istorie, i ncercm s le cercetm viaa i activitatea, rareori suntem satisfcui de explicaiile fireti. Faptul c oamenii acetia au ceva diferit fa de ceilali oameni ne face s nu credem c pot s funcioneze ca simplii oameni. Cutm motive ntunecate n spatele chiar i celui mai simplu gest, dar n acelai timp i catalogm n amnunt i n adncul gndului lor, pe care acetia niciodat nu l-au avut. Toate acestea sunt valabile i n cazul lui Constantin. A existat convingerea c acest om politic foarte capabil a dorit s rd de noi. Cu ct se dedica mai clduros ndatoririlor sale religioase, expunndu-l ca pe un credincios curat, pe att de intense ajungeau s fie i ncercrile noastre de a dovedi c mpratul Constantin a fost indiferent fa de aceste probleme i c a fost un sceptic, pe care n realitate nu l-a interesat nicio religie, dect aceea care l-a favorizat mai mult. (L. G. Boissier, La fin du paganisme, Paris, 1914).

  Conductorul, monarhul, suveranul cretin n contiina ortodox i exercit/trebuie s-i exercite misiunea-responsabilitate de stpn politic, doar cu o nalt demnitate, i mplinire a contiinei naionale, dar n acelai timp, deopotriv i permanent cu smerenie, credin i jertf, ca demnitatea mistic a contiinei moral-cretine, privind slujirea lui Dumnezeu, Care i-a ncredinat binecuvntarea ocrotirii Neamului i a Bisericii Sale. Un astfel de Conductor este dator s administreze Imperiul sau Statul care-i este ncredinat, dar, care trebuie axat doar pe persoana Mntuitorului lumii Iisus Hristos. Acest fapt se numete Teocraie ortodox, exercitat sub sceptrul ecumenicitii cretine. Aruncnd privirea pe Epistola imperial trimis de Constantin lui Saporie, mpratul perilor n care face referire la grija lui Dumnezeu fa de poporul su, rmnem nmrmurii de plcuta uimire, privind caracterul su profund ortodox, privind demnitatea sa de conductor ales, cum la puini monarhi cretini, pravoslavnici le-a fost dat s-o aib, privind mesajul duhovnicesc i eruditul cuvnt de nvtur: Pstrnd credina dumnezeiasc, ctig lumina adevrului. Cluzit de lumina adevrului, dobndesc contiina credinei dumnezeieti. Cu aceasta, aa cum arat lucrurile, cunosc preasfnta religie ca un dascl al cunoaterii preasfntului Dumnezeu. Acest cult l mrturisesc. Aceast putere a lui Dumnezeu avnd-o alturi, am nceput de la marginile oceanului i am nconjurat lumea cu ndejdi, c, dup ce toate dispruser nrobite de atia i czute n necazurile zilnice, acestea i-au primit rzbunarea i au renviat exact aa cum se ntmpl dup o oarecare vindecare. (Teodoret, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 24).

  Prima pagina Analize Cronic Eveniment Literatur Istorie Art Jurnalistic tiin Religie Editoriale Personaliti

  Pagina 1 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (3)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2073-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pmanru...

 • O deosebit atenie a acordat-o cinstirii Cuvntului, alegndu-i cu mare grij mpodobitele cuvntri, care fermecau interlocutorul, auditoriul: Vrednicul mprat i mbogea mintea cu cuvintele dumnezeietii Scripturi, petrecndu-i nopile n priveghere, iar n clipele de rgaz scriind cuvntri, cci i plcea s se nfieze necontenit n faa oamenilor, ncredinat c e bine s domneasc peste supui i, prin puterea cuvntului de nvtur, fcnd din crmuirea sa una a chibzuinei. Astfel nu pregeta s cheme lumea la sine; iar oamenii nu pregetau nici ei s se adune n numr mare ca s asculte neleptele vorbe ale mpratului. (Eusebiu de Cezareea, Viaa..., p. 170).

  Constantin i alctuia studiile i omiliile cu mult evlavie i rigurozitate, crend o vast tradiie n Bizan, bucurnd muli dintre urmaii si. Gndirea lui puternic era foarte bine nchegat i adnc nrdcinat n Cultura Teologic i Filosofia Ortodox a Duhului Sfnt. Varietatea temelor aduceau n lumin diversitatea lor teologic: ntruparea Domnului, Parusia, dogma Sfintei Treimi, Evanghelia Mntuitorului, lumina creat i necreat, idolatria, profeiile Vechiului Testament, proorociile Sibilelor, etc. n mod expres amintete de sibila trac Eritreea, care prezice psalmic viitorul lumii legat de Dumnezeul cretinilor, numindu-L n limba arimic-aramaic-protodac: Iisus Hristos Mntuitorul, Fiul lui Dumnezeu. ( consemnarea a fost fcut de Cicero). Aceei Sibil, relateaz poetul Virgiliu, proorocete naterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria (citai de Eusebiu), iar istoricul Sozomen i atribuie tot sibilei Eritreea profeiile despre izbvitoarea Cruce: O fericit i binecuvntat lemn al Crucii, pe care Dumnezeu i-a ntins minile! Oricum ar comenta cineva aceast fraz,spune Sozomen, nu ar putea spune alceva dect ceea ce citete. Sibilele au profeit prin lemnul Crucii i cinstea fa de acesta. Profeiile au ajuns la noi aa cum ne-au fost relatate de ctre cei care le-au auzit de la alii (prin Sfnta Tradiie am spune noi, n.a.), care au cunoscut foarte bine aceste ntmplri care au fost transmise din tat n fiu i toi cei care au consemnat aceste lucruri le-au dat spre motenire altora. (Eusebiu de Cezareea, Viaa..., Cuvnt ctre adunrile sfinilor, cap. 18, 19, 20, PSB, vol. 14, Sozomen, Istoria bisericeasc, cartea 1, cap. 8).

  ntre preocuprile de cpti ale mpratului un loc de seam l-a avut teologia rugciunii. Iat ce ne transmite: Rugciunea dreapt este cu neputin de biruit i tot cel ce va strui n rugciunea curat nu va fi dezamgit, fiindc, de nu vei ovi n credina ta, nu e cu putin s nu capei cele dorite. Dumnezeu se afl mereu alturi de noi, plin de bunvoin n faa dovezilor noastre de noblee sufleteasc. E omenete s te mai i mpleticeti cteodat; doar c Dumnezeu nu are nici o vin n omenetile noastre mpiedicri. De aceea mi i pare nimerit ca toi cei ce vor s se in de cele ale credinei s nale mulmit Mntuitorului pentru tot ce a fcut El spre mntuirea noastr, a tuturor, i pentru buna chivernisire a statului; prin rugciunile lor sfinte i struitoare s abat, mpreun, milostivirea lui Hristos asupra noastr, ca El s nu pun capt facerilor Sale de bine. Fiindc El este un aliat de nenvins i un adevrat proteguitor al drepilor, n aceeai msur n care mai este i cel mai bun dintre judectori, cluza (noastr pe calea) mntuirii i nti-stttorul vieii venice. (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui..., op. cit. p. 273-274).

  Dup ce teologhisea rugciunea pe o parte i pe alta, n nveliul i n miezul ei, se ngrijea compunnd el nsui din sufletu-i plin de dulcea i lumin, psalmii de foc ctre Domnul, coninnd cereri i mulumiri, slviri i ajutor, ndemnuri i zidiri de lcauri sfinte pentru folosul tuturor supuilor i slujitorilor si: Spre binele ntregii lumi i n folosul ntregii omeniri, a vrea ca poporul Tu s aib parte de linite i s rmn departe de dezbinri. Fie pacea i linitea celor credincioi i cu cei aflai n rtcire. Fiindc numai ntru dulceaa acestei prtii vor putea i acetia s fie ndreptai i adui pe calea dreapt. Nimeni s nu se aeze n calea altuia: aib fiecare parte i s se bucure de tot ce-i dorete sufletul. Cuvine-se, totui, ca tot omul cu mintea limpede s tie c nimeni nu va putea vieui n sfinenie i n curie de nu-l vei chema Tu ntru odihna sfintelor Tale predanii. Cei ce vor voi s i se sustrag, gsi-vor lcaele nelciunii, aa cum le-a fost voia; nou, pregtit ne este casa cea prea-strlucitoare a adevrului Tu. Dar ce dai Tu pe cale fireasc le dorim i noi lor, la rndu-ne, n aa fel nct n obteasca bun-nelegere s le fie i lor hrzit aflarea bucuriei. [...] ie, Dumnezeule Preanalt, m rog eu astzi: fii bun i ngduitor cu fpturile Tale din inuturile Rsritului; locuitorilor din provincii (care vreme att de ndelungat au suferit de pe urma mpilrilor) d-le- prin mine, slujitorul Tu- tuturor tmduire! Nu fr temei i cer eu aceasta- o, Stpne a toate, Dumnezeule sfnt; cci sub ndrumarea Ta am nceput eu i am svrit a lucra pentru izbvirea oamenilor; nsemnul Tu l-am purtat eu pretutindeni n fruntea otilor mele biruitoare; i de mi-or cere-o ndatoririle mele, sub aceleai nsemne ale puterii Tale mi voi nfrunta din nou dumanii. De aceea i sufletul meu limpede mpletit din dragoste i din team, n seama Ta mi l-am lsat. Numele Tu dup cuviin l iubesc, ns puterea Ta o cinstesc, cunoscut fcndu-mi-o Tu prin dovezi fr de numr i spre ntrirea credinei mele. De unde ndemnul meu de acum este s pun eu nsumi umrul la nnoirea preasfntului Tu loca pe care netrebnicii i nelegiuiii aceia l-au pngrit n pustiitoarea lor rtcire a minii. (Eusebiu de Cezareea, Viaa lui..., op. cit. cartea a 2-a, cap. 56, 55, PSB, vol. 14, p. 106).

  - Va urma -

  2009 ART-EMIS

  loading

  Pagina 2 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (3)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2073-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pmanru...

 • mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (4)

  Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu

  Duminic, 02 Februarie 2014 18:03 O alt preocupare esenial i responsabil a mpratului a fost emiterea de epistole ctre ierarhi, privind construirea de noi lcauri de cult i restaurarea celor vechi, precum i rugmintea expres adresat locuitorilor din Eparhii, aparintori religiei politeiste, de a se converi la cretinism. Foarte relevant ni se pare epistola imperial trimis lui Macarie- episcopul Ierusalimului, privind construirea Catedralei Rstignirii: Indulgena Salvatorului nostru este att de minunat, nct cred c niciun cuvnt nu este ndeajuns s exprime minunea aceasta. Faptul c mormntul celor mai sfinte Patimi a trebuit s rmn ascuns n pmnt, pe durata unei att de ndelungate perioade, pn n vremea cnd, prin intermediul morii dumanului tuturor, urma s strluceasc pentru robii lui eliberai, depete, cu adevrat, orice fel de form de admiraie. Dac toate persoanele nelepte din toat lumea s-ar fi adunat ntr-un singur loc i ar fi urmat s ncerce s-i exprime real admiraia fa de acest lucru, nu ar fi putut, ctui de puin, s abordeze aceast problem, fiindc att de mult credina minunii depete firea gndirii omeneti, pe ct cele cereti au fost create mai puternic dect cele omeneti. De aceea, acesta este pentru mine i va fi ntotdeauna primul i singurul scop; aa cum credina adevrului i arat zi de zi cele mai noi minuni, cu toat nelepciunea i druirea ei, tot aa i sufletele noastre, ale tuturor, n jurul legii celei sfinte, ajung s fie mai importante. Vreau s crezi n lucrul care este clar pentru toi i care prezint interes pentru toi, cum ar fi acel loc sfnt, cruia, prin porunca lui Dumnezeu, i-am dat la o parte zapisul cel ruinos al idolului (drmarea templului Afrodotei din Ierusalim), ca i cnd l-a fi eliberat de o greutate n plus. (Eusebiu de Cezareea, Viaa..., cartea a 3-a, cap. 33 / Teodoret, cartea 1, cap. 16 )

  Acelor epistole le-a alturat altele cu caracter moral-cretin, educaional-catehetice. Epistolele imperiale descoper un monarh cu cuget curat, nflcrat n dreapta credin, adncit n nelepciune, cu o trire profund duhovniceasc, un zelos al dragostei pentru unitatea ortodox a Bisericii Domnului i un mare mrturisitor al tririi hristice. Convocarea ntiului Sinod Ecumenic al Bisericii Apostolice, care a combtut marea erezie a lui Arie, confirm nc o dat intrevenia i protecia Proniei divine de care s-a bucurat Marele Constantin.

  mpratul a elaborat un decret pentru ntrunirea Primului Sinod Ecumenic, transmis sub form de epistole personale i nmnat episcopilor. El a respins rezolvarea disputelor teologice pe cale legiuitoare, dndu-i corect seama c numai un organ suprem de autoritate bisericeasc cum ar fi Sinodul Ecumenic poate reui o nelegere comun, unanim n problemele dogmatice ale Bisericii. Decizia mpratului Constantin este fundamental, att n plan eclesiologic ct i cel istorico-politic, stabilind totodat relaiile dintre Biseric i Stat ntr-un cadru de o importan vital. Eclesiologic vorbind, convocarea ntiului Sinod Ecumenic este de o importan covritoare, ntruct el devine de la nceput pn la sfrit un Organ Suprem de Autoritate al Bisericii

  Apostolice Soborniceti. Deschiznd drumul celorlalte Sinoade Ecumenice, ntiul devine i cel mai important, fiindc el las i procedura de desfurare a urmtoarelor. Sinodul Ecumenic devine nsi Biserica Ortodox, iar prin cluzirea dumnezeiescului Duh Sfnt, decizia sinodalilor capt valoare i autenticitate absolut. Aadar, Primul Sinod consfiinete Bisericii o contiin ecumenic.

  Contiina ecumenic este expresia voinei Mntuitorului Hristos

  Acolo unde vor fi doi sau trei adunai n numele Meu, acolo voi fi i Eu n mijlocul lor. La ntiul Sinod Ecumenic, precizeaz Sfntul Ioan Gur-de-Aur (i la celelalte, adugm noi, n. a.), Hristos este prezent, prezideaz i legifereaz toate hotrrile. (mpotriva iudeilor, Cuvntul al III-lea, P.G. 48, col. 865). ntiul Sinod Ecumenic pune bazele unei colaborri fructuoase, noi, reciproce ntre Biseric i Stat. Ortodoxia confer Statului normele unitii spirituale i moral-cluzitoare conductorilor politici, iar Statul sprijin activitatea misionar, material i lupta mpotriva dumanilor Bisericii. Legndu-i soarta de Biseric, Statul i asum astfel, nenelegerile i disputele dogmatice aprute n snul Eclesiei.

  Statutul Bisericii Ortodoxe este clar, ferm i venic

  Biserica fiind un organism nfiinat de Dumnezeu, nu se supune i nu poate fi condus dect de Iisus Hristos-ntemeietorul ei. Att! Prin alctuirea Simbolului de credin (Crezul), ntiul Sinod Ecumenic a stabilit venic bazele dogmei trinitare. Mitropolitul Calinic Delikanis cerceteaz la muzeul britanic manuscrisul sirian, privind convocarea Sinodului de ctre mprat: Constantin nvingtorul, cel mai mare, mai respectat, ctre toi episcopii. Pentru mine nimic nu este mai de cinste dect religia i cred c acest lucru este clar pentru fiecare dintre voi... De aceea v chem pe voi, toi fraii mei iubii, s v adunai la Niceea. Fiecare dintre voi s cerceteze motivul pentru care v chem fr amnare i n cel mai scurt timp s ne adunm, ca s fiu prezent ca privitor la lucrrile sinodului. Iubiii mei frai, Dumnezeu s v ocroteasc.(Calinic, Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, Atena, 1997, p. 87)

  n cuvntul de deschidere al Sinodului, mpratul Constantin i-a uimit pe cei prezeni cu zelul su nflcrat al buneicuviine: Nu este potrivit, n timp ce sunt om, s-i aud pe clerici cum se nvinovesc ntre ei... Urmai iubirea de oameni a lui Dumnezeu, iertai-v unul pe cellalt i haidei s ne ocupm de credina noastr, fiindc de aceea ne-am adunat aici. (Eusebiu, Cuvntul al III-lea, P.G. 20, col.1069-III, 13; Socrate, P.G. 67, col. 65- I, 8; Sozomen, P.G. 67, col. 920- I, 20; Ghelasie, P.G. 85, col. 1244- II, 8)

  Dei cei 318 Sfini Prini participani la Sinod au avut toat libertatea i girul Duhului Sfnt, n a hotr voina lui Dumnezeu, totui mpratul Constantin a gsit de cuviin ca deciziile sinodale s fie i de lege ntrite: Bineneles c voi suntei episcopi n interiorul Bisericii, ns eu am fost rnduit de Dumnezeu s fiu episcop n cele din afara Bisericii. Aa cum ntruparea Fiului lui Dumnezeu, n Om, n Fecioara Maria este cel mai suprem i sublim fapt: Nou sub soare, aa termenul deofiin, care-L re-aeaz pe Mntuitorul nostru Iisus Hristos n Snul Sfintei Treimi, este Stlpul i Temelia ntiului Sinod Ecumenic de la Niceea, altfel spus un al doilea fapt divin: Nou sub soare.

  Sfntul Nectarie subliniaz importana covritoare a Primului Sinod Ecumenic al Bisericii lui Hristos: Dac Mntuitorului Hristos i datorm cunoaterea adevrat a lui Dumnezeu, mpratului Constantin i datorm iniiativa acestui Sinod Ecumenic, fiindc dac acest Sinod nu se ntrunea, ndrznesc s spun, c adevrata credin ortodox ar fi disprut iar lucrarea mntuirii ar fi rmas pe jumtate fcut. Deci adunarea Sinodului I Ecumenic a fost i insuflarea voinei dumnezeieti, ca s pstreze desvrit lucrarea mntuitoare, s o pstreze i s o transmit generaiilor viitoare. Oricum, de Dumnezeiescul Duh au fost inspirai Sfinii Prini, care i-au asumat lupta mpotriva lui Arie... (Sfntul Nectarie, Sinoadele Ecumenice, p. 93)

  O alt prere tulburtoare despre importana Sinodului I Ecumenic este i cea a lui Constantin Paparrigopoulos: Dac Simbolul de credin nu ar fi fost pzit de greelile lui Arie sau dogma despre persoana lui Hristos nu ar fi fost pzit, Cretinismul ar fi recurs la o dogm filosofic (cum s-a ntmplat n Apus, dup 1054, n.a.) i s-ar fi pierdut adevrul de credin. Nu numai lumea medieval elenist dorea s sprijine partea cea mai important a existenei acestuia, dar i ntreaga civilizaie urma s resping atacurile cele mai puternice ale vrmaului, dup 1500 de ani, cnd au avut loc primele Sinoade Ecumenice inute de Constantin cel Mare i Teodosie cel Mare. (C. Paparrigopoulos, Relaia Noului Elenism cu Bizanul. Realiti istorice, 1976)

  Dintre cuvntrile de mulumire adresate de sinodali mpratului, consemnm pe cea a Sfntului Eustatie, singura care s-a pstrat: Mulumim lui Dumnezeu, puternice mprat, care te ntrete n mpria pmnteasc. Acestuia, Care cu ajutorul tu a distrus neltoria demonilor i a readus linitea ntre credincioi. Fumul demonilor a ncetat, iar neruinrile politeismului idolatru au fost alungate. ntunericul necunotinei a fost alungat, iar lumea este acum luminat de lumina cunoaterii lui Dumnezeu. Tatl este slvit, ne nchinm Fiului, dimpreun cu Acesta i Duhului Sfnt, Treimei celei deofiin, i Dumnezeirii mrturisite n trei ipostasuri. Aceasta este armura mpratului i puterea evlaviei lui. Pe aceasta a pzit-o Dumnezeu fr s fie atins. Niciun eretic s nu nlture de acum ncolo ceva din Treime. Motivul acestei adunri este Arie i cuvntrile lui provocatoare. Acesta, ntr-un mod pe care nu-l cunoatem, dup ce a mers ctre clerul din Alexandria, s-a aezat ntre noi, iar cele ce nva sunt strine i diferite de nvtura Profeilor i a Apostolilor. Iar acest lucru se ntmpl fiindc acestui slujitor al fpturii nu-i este ruine de Fiul Cel Unul-Nscut, de Tatl cel deofiin, i aeaz fptura n acelai loc cu Ziditorul ei.(Eustatie al Antiohiei, Allocutio ad Imperatorem Constantinum, P.G. 18, col.673)

  Arie, Ariel, n limba hebraic nseamn leu, aprig, cas, cetate, etc. Este i un nume de persoane binecunoscut n Vechiul Testament. (IV Regi, 15, 25; Isaia 29, 1-2; 1 Macabei, 12, 7, etc.)

  Arie este un personaj participant la complotul mpotriva regelui lui Israel, Pecahia:

  Pagina 1 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (4)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2081-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • Dar mpotriva lui (Pecahia)s-a rzvrtit Pecah, fiul lui Remalia, cel de-al treilea n rang dup el, mpreun cu Argob i cu Arie, care aveau cu ei cincizeci de brbai din Galad i l-au lovit n Samaria, chiar n turnul casei regale, l-au omort i s-a fcut rege n locul lui. (Biblia sau Sfnta Scriptur, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureti, 1982, p. 413)

  Arie, nscut n Libia, preot slujitor la o biseric din Alexandria, se rzvrtete mpotriva Bisericii lui Hristos, fondnd erezia care-i poart numele arianismul: concepie raional-umanist, anti-trinitarist, care contest egalitatea i consubstanialitatea Fiului lui Dumnezeu cu Dumnezeu- Tatl, negnd dumnezeirea Fiului, care spune ereticul: este o creatur, schimbtor, mrginit, imperfect i chiar capabil de a pctui. (Pr. Prof. Dr. Ioan Rmureanu, Istoria Bisericeasc Universal, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucureti, 1992, p. 122)

  Arie-ereticul a fost anatematizat alturi de discipolii si la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Sfritul groaznic al lui Arie a fost hotrt de Dumnezeu, Cel mpotriva cruia s-a rzvrtit. Nu este de mirare erezia lui Arie, care nu este prima, dac inem cont c acest concept, ca form de combatere s-a nscut prin purtarea de grija rabinilor n primele veacuri cretine, care au alctuit Talmudului iudaic i pe cel babilonian. Evangheliile trebuiesc arse, - zicea hahamul Tarphon, - cci pgnismul este mai puin periculos, pentru credina noastr dect cretinismul. (Bernard Lazare, LAntisemitisme, p. 47). n aceeai lucrare autorul consemneaz la pagina 7: Poate chiar c ovreii- dac n-ar fi avut dect Biblia, drept carte sfnt- s-ar fi contopit n Biserica cretin nscnd... Un lucru ns mpiedic fuziunea i meninu pe ovrei printre popoare, - i acest singur lucru fu elaborarea Talmudului. (idem, L cit., p. 7)

  Deviza suprem dup care funcioneaz Talmudul este: Tob ebegoim harog! (pe cel mai bun dintre cretini, ucide-l!)

  O a doua deviz la fel de infernal ca prima, ncolit n mintea lui Iuda Ha-Kado, autorul Minei, sun astfel: Trebuie s-i facem pe cretini s lupte ei nii, n contra cretinismului! (Dr. Nicolae C. Paulescu, Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria. Ed. Babel /Vicovia, Bacu, 2010, p. 119)

  i ntr-adevr, se vzur atunci aprnd, una dup alta, nenumrate erezii care se succedar nencetat, din primele secole ale cretinismului i pn astzi. Prin sofisme, ovreii nelar pe cretini i mai ales pe neofii i i transformar n ereziarci, care n urm cutar s distrug spiritul cretinesc. (Copin-Albancelli, Le drame masonnique. II, p. 381-384)

  Astfel s-au format toate ereziile care, - de la Ebionism, pn la Protestantism, - recunosc o origine ovreiasc. S-ar putea face istoria curentului ovreiesc n Biserica cretin, - istorie care ar merge de la Ebionismul primitiv, la Protestantism, - oprindu-se ntre alii la Unitari i la Arieni. (Bernard Lazare, LAntisemitisme, p. 50-51)

  Printre cele mai importante dintre aceste erezii ale ovreilor menionm:

  Ebionismul (ebionim = srac) i Elkesaismul aprute la sfritul primului secol i formate din judaisani ncpnai, care voiau s in sabatul i aveau repulsie s converteasc pe gentili. Aceste erezii renscur, mai trziu, sub numele de Nazarenism sau doctrina cretinilor circumcii, de Anti-trinitarism, de Quarto-decimanisme etc... i se stinser n cursul veacului al IV-lea. (B. Lazare, op. cit. p. 50)

  Ele renviar, pe la sfritul secolului al XII-lea, n Italia de sus, constituind Pesaginismul. Din veacul al IV-lea pn n al VII-lea, istoria ovreilor este legat de istoria Arianismului, de izbnzile i de nfrngerile lui. Aceast erezie, care atac Sfnta Treime, reui aproape s despart n dou cretinismul i ajutat de mai muli mprai, i amenin chiar existena. (Sf. Tertulian, De adversus judaeos, /Sf. Grigore de Nyssa, Testimonia adversus judaeos ex vetere Testamente, /Sf. Augustin, Oratio adversus judaeos, /Sf. Ambrozie, Sf. Ieronim, Sf. Ioan Gur-de-Aur, Adversus judaeos, Moise Maimonide, Iad Hacazaca, Rachi de Troyes, Tosafot, Iosef Karo, ulhan-Aruk, Bartolocci, Talmudul, Moise Schwab, Talmudul, Eisenmenger, Ierusalimul descoperit, August Rohling, Pentru ca s tie Iuda c nu tratm cu uurin crile sale sfinte; Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului n lumina adevrului); Evreul dup Talmud, Monahul Neofit /ex-rabinul Cavsolalviiu, nfruntarea..., Kalixt de Wolski, Tainele Kahalului, Bogdan Petriceicu Hadeu, Talmudul ca profesiune de credin a poporului Israelit, etc., Bernand Lazare, op. cit., p. 69-70)

  Biserica nu a suferit niciodat, - de la nceput i pn n epoca actual sau francmasonic, - ca n timpul persecuiilor ariene.(Hergenroether, Histoire de lEglise, T. II, Ed. Delhomme et Briguet, p. 22)- Va urma -

  loading

  Pagina 2 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (4)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2081-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (5)

  Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu

  Joi, 13 Februarie 2014 21:41 ntre hotrrile i deciziile prioritare ale Sinodului I Ecumenic i cele exprese ale mpratului Constantin cel Mare s-au numrat:- stabilirea Zilei de cinstire a nvierii Domnului, Duminica;- libertatea religioas a tuturor confesiunilor;- cinstirea suprem a cretinismului;- legiferarea expunerii simbolurilor cretine n ntreg imperiul;- ntrirea economic a Bisericilor locale i eliberarea clerului de de greutile financiare publice;- a nlesnit prezena cretinilor n armat i n ierarhia public;- a fcut daruri bisericilor i a mprit gratuit gru locuitorilor Constantinopolului i locuitorilor sraci ai Imperiului; - a mpodobit noua Capital a lumii cu porfira de lumin a ortodoxiei;- a emis edictul care restituia bisericilor toate bunurile sechestrate de prigonitorii i persecutorii anti-cretini;- a interzis cultul personalitii mpratului;- a manifestat evlavie i cinstire fa de Clerul superior al Bisericii i mare veneraie fa de martirii lui Hristos;- a ctitorit zeci de biserici-catedrale, chiar i pe cea a Sf. Ap. Petru de la Roma;- a sprijinit dorina mamei sale n ncercarea de a gsi lemnul Sfintei Cruci la Ierusalim;- a adaptat legile statului la principiile cretine ale Evangheliei;- s-a preocupat de soarta cretinilor din alte regate sau imperii;- a purtat grija fa de propvduirea Cuvntului evanghelic, etc.Anterior Bisericile locale se orientau ca mod de calcul dup temeiul iudaic, fapt care-l deranja extrem pe Constantin cel Mare, mhnire pe care o exprim n epistola imperial trimis Bisericilor locale: S-a considerat c este nevrednic s serbm acea preasfnt srbtoare dup obiceiurile iudeilor, care dup ce i-au ntinat minile cu crima cea fr de cinste, rmn firete orbi la suflet i la nefericirea lor... Deci, s nu avem nimic comun cu poporul dumnos al iudeilor. i acest lucru, fiindc de la Mntuitorul am primit un alt drum, iar pentru credina noastr preasfnt este nevoie de un alt drum. Aceia care l-au ucis pe Domnul, nu pot gndi bine fiindc i-au pierdut minile, fiind condui nu de logic, ci de npustire fr fru. (Eusebiu de Cezareea, Cuvntul al III-lea, P.G. 20, col. 1073- III, 18)Oameni buni, stau i m ntreb de o infinitate de ori: cum e cu putin ca cineva, fie om (individ), fie comunitate, fie seminie, fie ore, fie zile, fie luni, fie ani, fie secole, fie milenii, s-L urasc din toat fiina lor ntunecat, pe Dumnezeul lumii, Dumnezeul Luminii Iisus Hristos-Creatorul a toate, care i pentru montrii urii se roag s se lumineze i s iubeasc, Frumosul, Binele i Adevrul, Dreptatea? i tot de o infinitate de ori nu gsesc rspunsul! Cum este cu putin aa ceva, cnd nici Diavolul nu-L

  urte pe Dumnezeu? El l invidiaz, se lupt mpotriva Lui, l mrturisete cu fric i cu cutremur, vrea si strice planurile mntuirii lumii, dar n mod indirect l slujete pe Dumnezeu i oamenii n planul divin de mntuire a lumii. Aceast ur este supranaturalul malefic. l depete chiar i pe ngrozitorul Satana. Ura lor merge mn-n mn cu contestarea lui Dumnezeu, ceea ce este i mai grav: este oribil! Numai c a contesta pe cineva nseamn c Acel cineva exist. Nu poi contesta ceea ce nu exist. Aadar, acei montri ai urii l mrturisesc pe Dumnezeu Iisus Hristos, urndu-L cu patim. Un lucru este cert: ei, cu tot neamul i cu toate rubeniile lor nu pot acumula atta ur, ct Iubire ofer Mntuitorul Hristos tuturor oamenilor buni, ri, urtori de Hristos i de Biserica Sfntei Ortodoxii !Doamne apr-ne, lumineaz-ne i pzete-ne cu focul Iubirii Tale! naltele valori morale izvorte din Snul neamului traco-geto-dac i al augustilor si prini, l situeaz pe mpratul Constantin n sfera marii nelepciuni, amprenta profundei culturi spirituale asumate. Suntem datori s acceptm c mpratul Constantin, punnd n aplicare concepia cretin despre garaniile reciproce i dreptate este primul conductor din lume care, prin formula sa de guvernare, a introdus conceptul de politic social. (Kostas V. Karastathis, Marele Constantin ..., op. cit. p.235)

  Marele Constantin, spune profesorul Vlasie Ioan Fidas, n alocuiunea sa: este, prin excelen, o personalitate politic i religioas a ntregii lumi cretine, cel care a stabilit coninutul istoriei universale ntr-un mod unic, nu cu criterii depite, ci cu criterii contemporane, pentru a pune n valoare marea lui viziune. Fr aceast viziune, nici Europa nu ar fi avut parte de vreo motenire anume, i nici lumea nu ar fi avut o asemea strlucire crescnd n ceea ce privete mesajul cretin despre Dumnezeu, despre om, despre lume. Ceea ce s-a ntmplat n istoria omenirii dup Marele Constantin a fost fie o ntindere treptat a strlucirii propriei viziuni, cel puin pn n secolul al XV-lea, fie, dup secolul al XVI-lea, antiteza conferinelor poziiilor ateitilor din istoria mai nou a gndirii europene, legat de slbirea i zdrobirea acelei viziuni. n acest fel, att epoca istoric a lumii cretine constantinian, ct i cea anti-constantinian, a existat ntotdeauna i va rmne continuu n epicentrul frmntrilor politice, religioase, spirituale i sociale, care astzi se prelungesc cu viziunea cercetrilor contemporane, de obicei anti-fatice, pentru realctuirea identitii Europei unite. (Avocat Dimitrios Apostolidis, Sfntul Constantin cel Mare cel ntocmai cu Apostolii, Trad. din lb. greac: Preot Ion Andrei rlescu, Cartea Ortodox, Alexandria-2013, p.18)

  Faima imperial a Marelui Constantin, a criescului su Ora, centrul unei lumi de lumin, cum l numea Sir Steven Runciman i a milenarului imperiu traco-geto-dac, n-au putut fi umbrite, nici de tirania roman, nici de uraganul musulman pustiitor, nici de apocalisul gndirii apusene, care s-a revoltat din ni s deformeze, s calomnieze i s profaneze adevrul istoric. n mod plenar pe mpratul Constantin cel Mare, la interesat dincolo de realizrile fireti ale unei domnii moral-sntoase, ntemeierea suprem a Ortodoxiei. Girnd garania armoniei Bisericii i consolidnd unitatea societii, mpratul Constantin cel Mare, confirm responsabilitatea celui mai mare Om de stat al istoriei universale, respectiv al politicianului prin excelen. Amintind de lupta, credina i dragostea Apostolului Pavel, cu care se aseamn: Lupta cea bun m-am luptat, cltoria am svrit, credina am pzit (Timotei 4, 6-8), mpratul Constantin primete Taina Sfntului Botez la finalul misiunii sale cereti, pe pmnt, avnd contiina mpcat i mplinit: n clipa asta pot, cu adevrat, spune c sunt fericit; acum tiu c m-am nvrednicit de viaa cea fr de moarte i c m-am mprtit de dumnezeiasca lumin. (Eusebiu de Cezareea, Viaa..., op. cit. p. 184)

  Marele mprat primind pecetea dumnezeirii, nvemntat cu mantia Duhului, a refuzat s mai poarte mantia de porfir imperial, mulumindu-se doar cu hitonul cel alb al Botezului, peste care i-a pus brul smereniei i al nemuririi.Se poate concluziona deci c, fr credina puternic i autoritatea imperial a lui Constantin cel Mare, cretinismul ar fi rmas infirm, iar idolatria ar fi supravieuit foarte mult timp.Fr adnca sa for spiritual, responsabilitatea misiunii sale ar fi rmas doar o idee, fie ea chiar i august.Comportamentul su pe toat durata vieii trite a fost exemplu imperial de cumptare i ntr-un permanent echilibru regal.Toat viaa lui a trit ca un Om i ca un Cretin profund mrturisitor.Toat viaa sa a fost o urmare a mpratului absolut Iisus Hristos.Toat viaa sa i pregtete finalul pmntesc pentru pragul ceresc. Dispreuind cultul personalitii, atinge nalta autoritate a unui Erou universal.Pind pe Calea lui Hristos, misiunea sa imperial capt apoteoza majestii divine.Transform propria contiin religioas i pe cea a cretinilor din imperiul su ntr-o identitate soborniceasc.Mrturisindu-i faptic dreapta credin, sprijin i cluzete poporul spre Biseric.Toate nsuirile sale rsfrnte n aura Duhului Sfnt, i confer autoritatea ortodox de a substitui teoria cosmocentric a antichitii greco-romane cu nvtura teocentric a cretinismului.n persoana Marelui mprat Constantin s-au ntreptruns armonios i sublim contiina istoric a suveranului i contiina moral a cretinului.mpratul Constantin cel Mare a catehizat Statul aducndu-l n Biseric, n timp ce Apusul a laicizat Biserica transformnd-o n Stat. Marele Constantin primete credina direct de la Dumnezeu, o mrturisete, i se druiete fiinnd n Biseric.Ca trac i-a asimilat contiina geto-dac, a naintailor punnd bazele unei nfloritoare culturi i civilizaii cretin-ortodoxe.Toate virtuiile sale excepionale i responsabilitatea plenar a desvririi lor i-au conferit aureola celui mai mare Comandant al istoriei i aura de Apostol al Mntuitorului.Crend un Imperiu Ortodox, i-a lsat o mostenire spiritual, milenar.Strlucitor la chip, cu suflet de lumin, cu har n cuvnt, cu dreptate n inim, cu evlavie de ascet, cu ptrundere mistic, neclintit n credin, biruitor n ndejde, jertfitor n cruce s-a druit total Iubirii divine. Cretinii ortodoci l venereaz, iar adversarii necretini l admir.Toi oamenii l preuiesc ntr-un fel sau altul, mai puin sau deloc cretinii din Apus.Crucea de foc a cobort la el pe pmnt, iar el s-a nlat cu jertfa sa la cerul Crucii.

  Pagina 1 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (5)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2101-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

 • Istoria l-a gravat artistic n timp, iar Dumnezeu i l-a ales n Sfatul Su de Tain.Omul cel Mare al istoriei a devenit Sfntul Constantin ntocmai cu Apostolii dumnezeirii Mntuitorului Hristos.

  loading

  Pagina 2 din 2mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului (5)

  29.05.2015http://www.art-emis.ro/religie/2101-imparatul-constantin-cel-mare-monarh-al-pamant...

  mpratul Constantin cel Mare, Monarh al pmntului mparatul Constantin cel mare. Monarh al pmntului (1)mparatul Constantin cel mare. Monarh al pmntului (2)mparatul Constantin cel mare. Monarh al pmntului (3)mparatul Constantin cel mare. Monarh al pmntului (4)mparatul Constantin cel mare. Monarh al pmntului (5)