Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

Embed Size (px)

Text of Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  1/39

  :

  Akxj`} ec @fakj}i @ojldi elBe~ij$p Ce~ip} Map}~any}aeljlm I`eleka` Sjfyi

  Meldbyl Fii'

  Gjiyb Bak'

  Pylqeld Pyld'

  KqyldBqeel Fii''/'Pieyf Lj}aeljf Ylasi~pa}q& Be~ij!

  /''Biakqyld Ylasi~pa}q!

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  2/39

  >

  Al}~emy`}ael

  I`eleka` sjfyi ec ce~ip}~q Jd~a`yf}y~i& Ce~ip}~ q jlm Capoi~q 7 =,8) ec -:8&=10 naf fael al DMX

  >884

  Ce~ip}~ q 7 -0?,0 naf fael /8,04) ec DMX >884!

  kj~bi} sjfyi ec li} d~etald p}e`b 7 -:=,9 naffael /04,?) ec Ce~ip}~q!

  xynfa` deemp jlm pi~sa`ip 7 -48,: naffael /?,>) ec DMX >889!

  Engi`}asip

  ]e x~ima`} }oi pxj}ajf map}~any}ael ec ce~ip} al Pey}o Be~ij

  ]e jppipp i`eleka` sjfyi ec ce~ip} al }oi cy}y~i

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  3/39

  0

  qij~

  Li} D~etald P}e`b /:&888! Kj~bi} Sjfyi /naf fael tel!@elaci~eyp

  Ce~ip}

  Mi`amyeyp

  Ce~ip}

  Kaim

  Ce~ip}]e}jf

  @elaci~eyp

  Ce~ip}

  Mi`amyeyp

  Ce~ip}

  Kaim

  Ce~ip}]e}jf

  >889 ::&41? 9&401 3&1== >=&=?: 9&>:: >&:?9 >&1:4 :8&0:0

  >883 :>&04? 9&1:? 4&>>1 >9&9>9 3&:98 :&1=4 0&:8: ::&:1?

  >884 :0&>=> 3&:03 4&=>3 >3&?8= 4&9>1 >&031 0&993 :0&=9=

  >88? :4&038 4&31: 1&34: 0=&4>> 1&493 >&?38 =&394 :4&>40

  Pey~`i7 Be~ij Ce~ip} Pi~sa `i& >883| >881,

  Li} D~etald P}e`b 7 d~etald p}e`b ec }oap qij~ al `el}~jp} }ed~it p}e`b ec fjp} qij~

  Kj~bi} Sjfyi 7 i`eleka` sjfyi ec li} d~etald p}e`b tjp~icfi`}im p}jlmj~m p}ykxjdi

  Al}~emy`}ael

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  4/39

  =

  Kj}i~ajfp

  Enpi~sim mj}j 40 p}j}aelp nq Be~ij Ki}ie~efeda`jf Jmkalap}~j}ael

  xi~aem 7 :14:|>888 /08 q~p kijl!

  @fakj}i kemif

  kjmi nq BKJ

  p`ilj~ ae 7 AX@@ J:N

  xi~aem 7 >808/>8>3|>809!& >898/>8=3|>899!& >848/>833|>849!&>:88/>813|>:88!

  Ce~ip} } qxip kjx

  caifm p}ymq c~ek :113 }e >889 nq Be~ij Ce~ip} Pi~sa`i

  P}j}ap}a`jf mj}j

  p}j}ap}a `jf qij~neeb ec ce~ip}~q& X~emy`}ael ec c e~ip} x~emy`}p nq BCP

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  5/39

  9

  Ki}oemp

  Sjfamj}ael

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  6/39

  3

  Ki}oemp

  X~ima`}aelkemif

  Sjfamj}ael

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  7/39

  4

  Ki}oemp

  I`eleka`sjfyi

  Sjfamj}ael

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  8/39

  ?

  ^idaeljf `fakj}i kemif /nq BKJ! p`ilj~ ae 7 AX@@ J:N

  8, Sjfamj}ael ec `fakj}i mj}j

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  9/39

  1

  Kijl ]ikxi~j}y~i /:1?:| >888! enpi~sim mj}j 7 ::,?

  J:N p`ilj~ae 7 ?,9

  ^ipyf}p

  8, Sjfamj}ael ec `fakj}i mj}j

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  10/39

  :8

  mjafq ] KJ_ mjafq ] jsd mjafq ] kal

  Gjl 8,1:91j 8,1091j 8,1::8j

  Cin 8,?148j 8,1>=?j 8,?148j

  Kj~ 8,?=?3j 8,??19j 8,?4:0j

  Jx~ 8,4>>8j 8,4?>?j 8,?:>0j

  Kjq 8,4:8=j 8,4?>4j 8,?901j

  Gyl 8,43:1j 8,?83=j 8,?419j

  Gyf 8,3=?:j 8,4:3>j 8,??84j

  Jyd 8,4384j 8,?989j 8,1890j

  Pix 8,?349j 8,?190j 8,??3=j

  E`} 8,?119j 8,???>j 8,?99?j

  Les 8,1899j 8,189:j 8,?3=9j

  Mi` 8,1::>j 8,1:34j 8,?4=:j

  j 7 padlac a`jl} j} x68,8:

  ^ipyf}p

  8, Sjfamj}ael ec `fakj}i mj}j

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  11/39

  ::

  ^ipyf}p

  Kijl ]ikxi~j}y~i /:1?:| >888! enpi~sim mj}j 7 ::,?

  J:N p`ilj~ae 7 ?,9

  enp, J:N

  8, Sjfamj}ael ec `fakj}i mj}j

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  12/39

  :>

  Kijl ]ikxi~j}y~i />8082 >8>3|>809! J:N p`ilj~ae 7 ::,1

  :, ]ikxi~j}y~i al }oi cy}y~i

  ^ipyf}p

  x~ipil} >808

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  13/39

  :0

  Kijl ]ikxi~j}y~i />8982 >8=3|>899! J:N p`ilj~ae 7 :>,1

  :, ]ikxi~j}y~i al }oi cy}y~i

  ^ipyf}p

  x~ipil} >898

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  14/39

  :=

  Kijl ]ikxi~j}y~i />8482 >833|>849! J:N p`ilj~ae 7 :0,1

  :, ]ikxi~j}y~i al }oi cy}y~i

  ^ipyf}p

  x~ipil} >848

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  15/39

  :9

  Kijl ]ikxi~j}y~i />:882 >813|>:88! J:N p`ilj~ae 7 :=,3

  :, ]ikxi~j}y~i al }oi cy}y~i

  ^ipyf}p

  x~ipil} >:88

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  16/39

  :3

  @elaci~eypCe~ip}/X:!

  Ka im Ce~ip}/X>!

  Mi`amyeypCe~ip}/X0!

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj

  /X=!

  @elaci~eyp Ce~ip}/X:!

  + X> < X: X0 < X: X= < X:

  Ka im Ce~ip}/X>!

  X: < X> + X0 < X> X= < X>

  Mi`amyeyp Ce~ip}/X0!

  X: < X0 X> < X0 + X= < X0

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj

  /X=!X: < X= X> < X= X0 < X= +

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  `ekxj~im x~enjnafa}aip ec ce~ip} map}~any}ael jlm }oilpifi`}im caljf ce~ip} }qxip

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  17/39

  :4

  @elaci~eyp Ce~ip}

  /D:!

  Kaim Ce~ip}

  /D>!

  Mi`amyeyp

  Ce~ip}

  /D0!

  al}i~`ix} 08,?=9: 0=,9>90 03,:::1

  ]jsd= >,1?:> >,?04: >,>>4>

  ]kjx: :,=400 :,:939 :,:330

  ]kal1 + =,?:0= + =,3?1= + =,03=9

  pifi`}im cj`}e~p nq Kyf}alekajf Feda} Kemif kijl }ikxi~j}y~i al Jx~ af /]jsd=!& kjakyk }ikxi~j}y~i al

  Gjlyj~q /]kjx:!& kalakyk }ikxi~j}y~i al Pix}ikni~ /]kal1!

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  18/39

  :?

  pakyfj}ael

  Ce~ip}}q xip kjx

  @elaci~eypCe~ip}

  Kaim

  Ce~ip}

  Mi`amyeypCe~ip}

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj]e}jf

  @elaci~eypCe~ip}

  =93 900 104 + :&1>3

  KaimCe~ip}

  0>> ?1= 0&:>4 > =&0=9

  Mi`amyeypCe~ip}

  :99 41? 3&01? > 4&090

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj: + 4 + 4

  ]e}jf 10= >&>>9 :8&=31 = :0&30>

  /yla}p 7 !

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  sjfamj}im x~ima`}ael kemif ce~ pjkxfi j~ij `fjppac a`j}ael j``y~j`q 7 93,?)

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  19/39

  :1

  6j`}yjf map} ~any}ael9 =33 3?> ?99 :&8:3

  /ifisj}ael& k!

  6faka}im ~jldi ce~ ma p}~ any}ael kemif, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  `elpami~im faka}im ~jldi }e akx~esi x~ima`} ael kemif

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  20/39

  >8

  pakyfj}ael

  Ce~ip}}q xip kjx

  @elaci~eypCe~ip}

  Kaim

  Ce~ip}

  Mi`amyeypCe~ip}

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj]e}jf

  @elaci~eypCe~ip}

  3== 013 ??3 + :&1>3

  KaimCe~ip}

  >49 0&0>? 4=8 > =&0=9

  Mi`amyeypCe~ip}

  :99 41? 3&01? > 4&090

  Zyi~`yp

  kq~paljicefaj: + + 4 ?

  ]e}jf :&849 =&9>> ?&8>= :: :0&30>

  /yla}p 7 !

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  ~i+ sjfamj}im x~ima`} ael kemif ce~ pjkxfi j~ij `fjppac a`j}ael j``y~j`q 7 43,:)

  ^ipyf}p

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  21/39

  >:

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  @elaci~eyp Ce~ip}

  Kaim Ce~ip}Mi`amyeyp Ce~ ip}Zyi~`yp kq~paljicefaj

  @elaci~eyp Ce~ip}

  Kaim Ce~ip}Mi`amyeyp Ce~ip}Zyi~`yp kq~paljicefaj

  ^ipyf}p

  ~i+ sjfamj}im x~ima`} ael kemif ce~ pjkxfi j~ij `fjppac a`j}ael j``y~j`q 7 43,:)

  j`}yjf kemif

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  22/39

  >>

  j`}yjf map} ~ any} ael kijl :P}m, Mis, f aka }im ~jldi

  @elaci~eypCe~ip}

  8| :&??0 >=1 :10 93| 11

  Kaim Ce~ip} 8| :&489 004 >0? 11| 949

  Mi`amyeypCe~ip}

  :| :&303 9:9 >1? 949| ?:0

  >, Misifexkil} ec x~ima`}ael kemif

  ^ipyf}p

  jxxfaim x~ima`}ael kemif ce~ Be~ij faka}im ~jldi ec ifisj}ael al ce~ip} }qxip

 • 8/8/2019 Impact of Climate Change on Korea's Forest Distribution and Economic Value

  23/39

  >