2
ТЕСТ група Б Име и презиме 1. Разврстај именице :магла, пас, лекар, шал, ветар, телевизор, висибава, оловка, муња, зец БИЋА:_________________________________________________________ ПРЕДМЕТИ: ____________________________________________________ ПОЈАВЕ:_______________________________________________________ 5 2. Од датих речи које именују предмете напиши речи које именују бића. фотографија ____________ лим _____________ оџак___________ 3 3. Пронађи именицу која не припада низу. трава јагода машна вук дете Фића Ибар пас Тара Баточина 2 4. Заокружи властите именице, а заједничке подвуци. Дуња , бела, телефон, Топола, Краљево, прозор, три, птица, Копаоник, зграда, Рики, јагода, црна, Драча, риба, жута 6 5. Напиши + у одговарујућа поља. РОД БРОЈ ИМЕНИЦА МУШКИ ЖЕНСКИ СРЕДЊИ ЈЕДНИНА МНОЖИНА реке џемпер село облаци планина 5 6. Напиши реченице у једнини.

Imenice Test B

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sj 2.razred

Citation preview

Page 1: Imenice Test B

ТЕСТ група Б Име и презиме

1. Разврстај именице :магла, пас, лекар, шал, ветар, телевизор, висибава, оловка, муња, зец

БИЋА:_________________________________________________________

ПРЕДМЕТИ: ____________________________________________________

ПОЈАВЕ:_______________________________________________________

5

2. Од датих речи које именују предмете напиши речи које именују бића.

фотографија ____________ лим _____________ оџак___________ 3

3. Пронађи именицу која не припада низу.

трава јагода машна вук дете

Фића Ибар пас Тара Баточина2

4. Заокружи властите именице, а заједничке подвуци.

Дуња , бела, телефон, Топола, Краљево, прозор, три, птица,

Копаоник, зграда, Рики, јагода, црна, Драча, риба, жута

6

5. Напиши + у одговарујућа поља.

РОД БРОЈИМЕНИЦА МУШКИ ЖЕНСКИ СРЕДЊИ ЈЕДНИНА МНОЖИНАрекеџемперселооблаципланина

5

6. Напиши реченице у једнини.

Веверице сакупљају лешнике.____________________________________________________________________

Ученици читају књиге.____________________________________________________________________

6

11 – 1415 – 1920 – 2324 – 27

ОЦЕНА БОДОВИ: 27