Ilmu Tafsir Dan Kitab

Embed Size (px)

Citation preview

ULUM AL-QURAN ILMU TAFSIR DAN KITAB PETA KONSEP

ILMU TAFSIR DAN KITAB TAFSIR

KITAB TAFSIRILMU TASIR

SEJARAH PERKEMBANGAN

ILMU TAFSIR TAKRIF ILMU TAFSIR Ilmu untuk memahami al-quran, menerangkan makna dan mengeluarkan hukum-hakamnya JENIS-JENIS TAFSIR TAFSIR AL-MATHSUR Tafsir ayat al-quran dengan ayat alquran yang lain Tafsir ayat al-quran dengan dgn hadith Tafsir ayat al-quran dengan ijtihad para sahabat TAFSIR BIL RAYI Tafsir menggunakan pendapat dan ijtihad sendiri SYARAT2 MENTAFSIR AL-QURAN Mahir dalam ilmu 1. Bahasa arab : nahu dan saraf 2. Usul fiqh: am, khas, mujmal dll 3. Illmu qiraat 4. Usuluddin 5. Balaghah : maani, bayan, badi 6. Mahir ilmu asbab nuzul 7. Mahir ilmu hadith dan ilmu hadith 8. Mahir dalam ilmu fiqh 9. Nasakh dan massukh KEPENTINGAN ILMU TAFSIR a) Mampu menafsir dgn baik b) Memahami metodologi ulama dlm mentafsir alQuran c) Mengelak dan menghindarkan unsur penyelewengan dlm pentafsiran al-Quran

Sejarah Perkembangan Ilmu Tafisr 1. RASULULLAH SAW Rasulullah saw Sbg mualim Fahami Hafaz Sebar Sumber rujukan Hafaz Tidak formal / xbuku Ayat alquran, hadith Talaqi/ musyafahah Terus kpd rasulullah saw 2. SAHABAT Sahabat Sbg mualim/mahir Faktor : b. arab , sezaman dgn nabi, suasana alquran Darjah kefahaman berbeza : keakraban, keilmuan X formal Ayat al-Quran , hadith, ijtihad 3. TABIIN DAN PEMBUKUAN

Shbt Ilmu Tafsir

Tidak formal

Ilmu Tafsir

Ilmu Tafsir

Talaqi dan musyafahah Al,quran , hadith, ijtihad sahabat dan tabiin Istibat hukum nahu arab Ibnu Abbas Said bin Jubair, Mujahid Maula Ibnu Abbas, Akramah Maula Ibnu Abbas, Thouus Bin Kisan Alyamani dan Atho bin Abi Rabah Abi Bin Kaab Zaid bin Aslam, Abu al-Aliah & Muhammad bin Kaab al-Qurzi Abdullah Bin Masud Alqamah bin Qais, al-Aswad bin Yazid, al-Hasan al-Basri, Qatadah bin Diamah as-Sadusi Perintis Yazid bin Harun as-Sulami, Syubah bin al-Hajjaj, Waki bin alJarah, Sufyan bin Uyainah Ulama seterusnya : terperinci Ibnu Majah, Ibnu Jarir at-Tobari, Abu Bakar bin Mardawaiyah

Mekah

Madinah Iraq

Akhir pemerintahan bani umayyah dam awal pemeritahan bani abasiyyah

formal

Kitab Tafsir dan Metodologi Kitab Tafsir alqurtubi Tafsir ibnu kathir Metodologi Ijtihad ulama, Hadith - sumber dinyatakan dgn terperinci Ayat- tafsir dgn mudah & ringkas Kebanyakkan hadith dinyatakan sumber asal namun ada hadith yang x dinyatakan martabatnya Ditulis berdasarkan rujukan terhadap kitab tafsir yang mutabar spt al-Muraei Tafsiran ayat secara sederhana Mudah difahami Berdasarkan kajian mendalam trhdp aq dan as & kitab tafsir mutabar X membincangkan ttg ilmu kalam, ilmu fiqh,,israiliyyiat dan unsur bahasa Bersifat kontemporari haraki, dakwah (pengalaman sendiri) M a t h u r Kesan perkembangan ilmu tafsir melahirkan ramai ulama yang mahir dalam ilmu tafsir Lahirnya dsiplin ilmu yg lain seperti ilmu falak dan lain-lain Lahirnya masyarakat berilmu dan bertamadun

Tafsir al-quran alhakim

Tafsir fi zilal alquran

R a y i

Peta konsep 1

PETA KONSEP 2 KITAB TAFSIR

TAKRIF TAFSIR BILMATHUR Ilmu tafsir KEPENTINGAN

JENIS-JENIS

SYARAT-SYARAT

TAFSIR BILRAYI

Peta Konsep 3

Rasulullah saw

Tabiin dan Pembukuan

Perkembangan Ilmu tafsir

Sahabat