of 86 /86
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Proiectul Phare TVET RO 200!0"#$%&0'&0"&02&0'&0"&0% Mo(ulul) I*IENA+ SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI DOMENIUL ) ESTETICA  ŞI I*IENA CORPULUI OMENESC CALI,ICAREA ) CO A,OR STILIST NIVELUL % ERETU I*IENA+ SEC  Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de ț Dezvoltare institu ională a sistemului de învăământ profesio nal i tehnic ț ț ș Noiembrie 2008 MEdCT–CNDIPT / UIP

Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

Embed Size (px)

Citation preview

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 1/86

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 200!0"#$%&0'&0"&02&0'&0"&0%

Mo(ulul) I*IENA+ SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIAMEDIULUI

DOMENIUL ) ESTETICA ŞI I*IENA CORPULUI OMENESC

CALI,ICAREA ) COA,OR STILIST

NIVELUL %

ERETU

I*IENA+ SEC 

 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul deț Dezvoltare

institu ională a sistemului de învă ământ profesional i tehnic ț ț ș

Noiembrie 2008

MEdCT–CNDIPT / UIP

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 2/86

AUTOR

• Vale-ti-a Otule.cu- profesor gradul I, Grup Şcolar de Arte şi Meserii alCooperaţiei Meşteşugreşti !"piru #aret$- %ucureşti

CONSULTANŢĂ

• I/a- M1t-- e&pert '(G International

• Mihaela Şte3-e.cu- e&pert C)*IP+

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 3/86

Cu4ri-.

INTRODUCERE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%COMPETENŢE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

O5IECTIVE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6

IN,ORMAŢII PENTRU PRO,ESORI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#

,IŞE DE RE7UMAT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"%

CUVINTE C8EIE!*LOSAR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"#

IN,ORMAŢII PENTRU ELEVI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20

ACTIVITĂŢI DE 9NVĂŢARE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2%SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0

5I5LIO*RA,IE PENTRU PRO,ESORI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6'

5I5LIO*RA,IE PENTRU ELEVI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6

ANE:E &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

66

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 4/86

I-tro(ucere

Modulul Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului$ face parte din pregtirea

pentru calificarea profesional Coafor stilist$ din domeniul "er.icii ni.elul decalificare /0

Modulul se studia1 în clasa a 2II-a,astfel3

• )umr total de ore 45

• )umr ore instruire practic- 64 78 ore 9sptm:n;

• Perioada de studiu- între sptm:nile < şi 40

 Acest modul agreg dou unitţi de competenţe3

• =nitatea de competenţe pentru abilitţi cheie !G:ndire critic şi re1ol.are de

probleme$, care cuprinde urmtoarele competenţe indi.iduale3

C< Identific probleme comple&e

C6 >e1ol. probleme

C/ ?.aluea1 re1ultatele obţinute

• =nitatea de competenţe tehnice generale !Igiena, securitatea muncii şi protecţia

mediului$, care cuprinde urmtoarele competenţe indi.iduale3

C< Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

C6 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii

C/ Aplic msuri de protecţie a mediului0

Competenţele unitţii pentru abilitţi cheie !G:ndire critic şi re1ol.are de probleme$ au

fost agregate cu competenţa tehnic general !*esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor 

pri.ind igiena şi securitatea muncii$ din cadrul unitţii !Igiena, securitatea muncii şi

protecţia mediului$0 Competenţele s-au agregat în scopul de1.oltrii abilitţilor ele.ilor de

identificare a problemelor legate de desfşurarea în condiţii de igien, siguranţ,

securitate a lucrrilor din salonul de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 5/86

Programa şcolar a modulului Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului$ este

structurat pe ba1a standardului de pregtire profesional pentru calificarea de ni.el /

Coafor stilist$0 Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţ şi ale condiţiilor 

de aplicabilitate din standardele de pregtire profesional0

Pentru de1.oltarea competenţelor indi.iduale propuse în cadrul acestui modul,profesorul are libertatea de a de1.olta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp0

 Abordarea continuturilor trebuie s fie fle&ibil, diferenţiat, ţin:nd cont de

particularitţile grupului instruit, de ni.elul iniţial de pregtire0

+rebuie a.ut în .edere faptul c scopul procesului de instruire este formarea

competenţelor cuprinse în programa modulului0 Conţinuturile sunt suportul pentru

reali1area acestui de1iderat0

In formarea competenţelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor,

acti.itţile de în.ţare proiectate de profesor0 ?ste obligatorie folosirea metodelor de în.ţare centrat pe ele., metode care pun ele.ul în di.erse situaţii de în.ţare0 Pentru

proiectarea acestora, profesorul trebuie s deţin informaţii despre caracteristicile

ele.ilor si referitoare la stilurile de în.ţare şi la ne.oile lor0 In aceast munc

laborioas, de un real folos pot fi e&emplele de materiale de în.ţare ce .or fi puse la

dispo1iţia profesorilor, care le pot adapta pentru a rspunde ne.oilor proprii0 Acesta este

scopul pre1entului au&iliar curricular0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 6/86

Co;4ete-<e

Modulul !Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului$ de1.olt competenţele tehnice

generale propuse de "tandardul de Pregtire Profesional al calificrii Coafor stilist33

•  Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

• *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii

•  Aplic msuri de protecţie a mediului0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 7/86

O=iecti/e

biecti.ele urmrite pentru de1.oltarea competenţelor propuse în

cadrul modulului !Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului$sunt urmtoarele3

Co;4ete-<e O=iecti/e

 Aplic legislaţia pri.indigiena şi securitateamuncii

• " pre1inte legislaţia pri.ind igiena şi securitatea  muncii echipei de lucru0

• " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de

  igien şi securitatea muncii0• " .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor

şi a condiţiilor de igien şi securitate a muncii0

*esfşoar acţiuni dee.itare a riscurilorpri.ind igiena şisecuritatea muncii

• " supra.eghe1e acti.itţile la locurile de muncpentru e.itarea riscurilor0

• " ia msuri pentru e.itarea riscurilor pri.indigiena şi securitatea muncii0

• " coordone1e echipa pentru re1ol.area situaţiilor pro.ocate de accidente0

 Aplic msuri deprotecţie a mediului

• " identifice sursele de poluare de la locul demunc şi din .ecintatea acestuia0

• " asigure mi@loacele pentru îndeprtarea surselor de poluare şi a efectelor0

• " e.alue1e acti.itatea echipei pri.ind protecţiamediului0

• " aplice msuri de pre.enire a polurii mediului0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 8/86

I-or;a<ii 4e-tru 4roe.ori

 Au&iliarul curricular !Igiena, securitatea muncii şi protecţia

mediului$ propune c:te.a e&emple de acti.itţi de în.ţare proiectate pe principiul

 în.ţrii centrate pe ele. şi fişe de documentare care s spri@ine reali1area acestora0 ?l

nu are rolul unui manual şi nu acoper întreg conţinutul modulului0

 Bn tabelul de mai @os este pus în e.idenţ corelaţia dintre obiecti.ele modulului şi

acti.itţile de în.ţare propuse3

Co;4ete-<e O=iecti/e Acti/it3<i

 Aplic legislaţia

pri.ind igiena şi

securitatea muncii

• " pre1inte legislaţia

pri.ind igiena şi

securitatea muncii

echipei de lucru0

 Acti.itatea de în.ţare <0<

 Acti.itatea de în.ţare 60

• " monitori1e1e modul de

aplicare a normelor de

igien şi securitate a

muncii0

 Acti.itatea de în.ţare <060< Acti.itatea de în.ţare <0606

 Acti.itatea de în.ţare <060/

 Acti.itatea de în.ţare <0/

 Acti.itatea de în.ţare <04

 Acti.itatea de în.ţare 60

• " .erifice funcţionarea

sistemelor, dispo1iti.elorşi a condiţiilor de igien şi

securitate a muncii0

 Acti.itatea de în.ţare <060<

 Acti.itatea de în.ţare <0606 Acti.itatea de în.ţare <060/

 Acti.itatea de în.ţare <0

 Acti.itatea de în.ţare 60

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 9/86

*esfşoar acţiuni

de e.itare a riscurilor 

pri.ind igiena şi

securitatea muncii

• " supra.eghe1e

acti.itţile la locurile de

munc pentru e.itarea

riscurilor0

 Acti.itatea de în.ţare 60<

 Acti.itatea de în.ţare 606

 Acti.itatea de în.ţare 60

• " ia msuri pentru

e.itarea riscurilor pri.ind

igiena şi securitatea

muncii0

 Acti.itatea de în.ţare 60<

 Acti.itatea de în.ţare 606

 Acti.itatea de în.ţare 60

" coordone1e echipapentru re1ol.area

situaţiilor pro.ocate de

accidente

 Acti.itatea de în.ţare 60/

 Acti.itatea de în.ţare 604

 Acti.itatea de în.ţare 60

 Aplic msuri de

protecţie a

mediului

• " identifice sursele de

poluare de la locul de

munc şi din .ecintatea

acestuia0

• " asigure mi@loacele

pentru îndeprtarea

surselor de poluare şi a

efectelor0

• " e.alue1e acti.itatea

echipei pri.ind protecţia

mediului0

• " aplice msuri de

pre.enire a polurii

mediului0

 Acti.itatea de în.ţare /0<

form de acti.itate frec.ent propus de acti.itţile de în.ţare este lucrul în echip0

Dormarea grupelor de lucru poate fi un moment plcut al lecţiei, dac se reali1ea1

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 10/86

printr-un mic @oc0 *e asemenea, profesorul trebuie s aib abilitatea de a inter.eni în

formarea grupelor de lucru pentru includerea ele.ilor cu ne.oi educaţionale speciale

alturi de alţi ele.i care îi pot spri@ini în în.ţare0

"upra.egheaţi discret acti.itatea grupelor de lucru0 *ac este ca1ul, inter.eniţi pentru astimula participarea tuturor membrilor echipei la re1ol.area cerinţelor0 Acordaţi-le un

feed-bacE po1iti.0

*ac nu e&ist posibilitatea reali1rii pre1entrilor PoFer Point, solicitaţi alte forme de

pre1entare grafic 7e&0 pe foi de filp-chart;0

Pentru reali1area pre1entrilor încura@aţi-i s fie e&presi.i şi con.ingtori0 >ecapitulaţi

regulile unei pre1entri de succes0 Puteţi reali1a un poster cu aceste reguli pe care s îlafişaţi de fiecare dat c:nd sarcina de lucru cuprinde o astfel de cerinţ0

Pentru acti/itatea (e >-/3<are "&", fiecare grup de lucru trebuie s aib la dispo1iţie

un calculator0

*in cadrul fiecrei grupe trebuie s fac parte un ele. cu abilitţi de folosire a

calculatorului şi cunoştinţe de reali1are a pre1entrilor PoFer Point0

 Bnainte de reali1area pre1entrilor, faceţi o recapitulare a regulilor ce trebuie respectate0

Acti/itatea (e >-/3<are "&2&" are .ariante fiecare fiind destinat unei alte grupe de

lucru0 a sf:rşitul acti.itţii .a e&ista un set de norme de igien pentru fiecare lucrare ce

poate fi reali1at de un coafor stilist în salonul de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

Pre1entrile pot fi folosite de ctre profesor pentru predare0

Acti/itatea (e >-/3<are "&2&2 este proiectat pentru acelaşi obiecti. ca şi acti.itatea de

 în.ţare <060<, dar este destinat ele.ilor cu C?"0

Pentru acest acti.itate sunt necesare3

- un plic galben în care .or fi bilete pe fiecare fiind scris una dintre urmtoarele

lucrri3 machia@, coafarea prului, tunderea prului, decolorarea şi .opsirea prului,

ondularea permanentH

- cinci plicuri .er1i0 Pe fiecare plic .a fi scris numele uneia dintre cele cinci lucrri ce

pot fi reali1ate de coaforul stilist 7machia@, coafarea prului, tunderea prului,

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 11/86

decolorarea şi .opsirea prului, ondularea permanent;0 Bn fiecare plic se .or afla

bilete pe care sunt scrise 3 norme de igien pri.ind personalul, norme de igien

specifice procedurii şi norme de igien pentru protecţia clientului0 +oate acestea .or fi

specifice procedurii al crei nume este înscris pe plic0 Pe fiecare bilet .a fi scris o

singur norm de igien0- foi de flip-chart pe care .or fi lipite biletele cu normele de igien0

- lipici0

 Afişaţi în clas diagrama reali1at pentru a fi pre1entat colegilor alturi de pre1entrile

PoFer Point0

Acti/itatea (e >-/3<are "&2&% este destinat ele.ilor cu un ni.el ridicat, cu imaginaţie,

care pot reali1a pre1entri grafice atracti.e0 Acestea pot fi afişate permanent în salonul

de instruire practic0 Acest acti.itate este o continuare a acti.itţii <060<0

Acti/it3<ile (e >-/3<are "&% ?i "&' sunt destinate orelor de teorie0 "arcinile de lucru .or fi

re1ol.ate indi.idual0

Pentru acti/itatea (e >-/3<are "&, ele.ii .or primi / seturi de instrumente sterili1ate ale

cror ambala@e sunt astfel inscripţionate3

- setul nr0<3 0540 655H Ioana- coafe1- setul nr0 63 J0540655H Crina a1r 

- setul nr0 /3 miercuri, ora </,55H ?ugenia Ga.rilescu0

>spunsurile la cerinţele sarcinilor de lucru .or fi înscrise pe fişa de lucru0

Acti/it3<ile (e >-/3<are 2&" ?i 2&2

?le.ii care .or interpreta rolurile lucrtorilor, clienţilor şi pe cel al coaforului stilist trebuie

s primeasc fişa ce defineşte rolul cu apro&imati. < minute înainte de începerea

acti.itţii de în.ţare0 Asiguraţi-. c au înţeles rolurile pe care le au de interpretat0bser.atorii .or primi fişa de obser.aţie înainte de începerea @ocului de rol0 ?&plicaţi- le

felul în care trebuie completat0

*oar dac este ne.oie 7e&0 nerespectarea rolurilor;, inter.eniţi pe parcursul @ocului de

rol0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 12/86

*up terminarea @ocului de rol, discutaţi obser.aţiile ele.ilor0 "tructuraţi discuţia pe

criteriile fişei de obser.aţie0 Dormulaţi conclu1ii referitoare la comportamentul coaforului

stilist şi la respectarea regulilor de igien şi securitate a muncii0

Acti/it3<ile (e >-/3<are 2&% ?i 2&' se .or desfşura în perechi, cei doi membri îndeplinind pe r:nd rolul de coafor şi pe cel de .ictim0

 Acti.itatea ele.ilor poate fi apreciat pe ba1a unei fişe de obser.aţie0

?&emplu3 Dişa de obser.aţie pentru acti.itatea 60/

A.4ecte o=.er/ate Reali@at Nereali@at

>espectarea regulilor de igien

 Aşe1area .ictimei deasupra unui .as

 într-o po1iţie similar cu cea pentrusplarea pe cap

*eschiderea ochiului cu degetul mare şi

cu arttorul

>espectarea distanţei de <5 cm laturnarea apei în ochi

 Apa pentru spltura ocular aretemperatura corpului

Kerificarea persistenţei durerii

 Anunţarea medicului oftalmolog, dacdurerea persist

Acti/itatea (e >-/3<are 2& poate fi numit +ema campionilor, ea fiind destinat ele.ilor

cu un ni.el ridicat0 "arcina de lucru .a fi reali1at în grup sau indi.idual0 Profesorul

poate lsa la latitudinea ele.ilor modul de lucru0

Pentru reali1area proiectului, ele.ii trebuie s aib la dispo1iţie apro&imati. 6 sptm:ni0

a final, daţi ele.ilor posibilitatea pre1entrii proiectului0

Proiectul este o metod care poate fi folosit şi pentru în.ţare, dar şi pentru e.aluare0

?lementele de ba1 ale proiectelor sunt urmtoarele 3

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 13/86

• sarcin sub form de problem, reflect:nd o acti.itate din .iaţa

real, preferabil pentru un client realH

• >eali1area proiectelor permite de1.oltarea abilitţilor cheie alturi de

competenţele tehniceH

• Proiectele pot fi reali1ate indi.idual sau în grupH

• Profesorul are rol de îndrumtor9 mentorH

• *efinirea criteriilor de performanţ pentru produsul final al proiectuluiH

•  Bn reali1area proiectelor, ele.ii .or parcurge etapele specifice re1ol.rii

unei probleme3 identificarea problemei, re1ol.area problemei- informare, planificare,

strategii de re1ol.are a problemei, anali1a critic a soluţiilor, implementarea soluţiei

alese, e.aluarea re1ultatelor obţinute- controlul implementrii soluţiei

7autoe.aluarea;, e.aluarea re1ultatelor • +imp suficient pentru reali1area proiectului0

 A.anta@ele folosirii proiectului sunt urmtoarele3

• Punerea ele.ilor în faţa unei situaţii reale din domeniul profesional

• Punerea ele.ilor în situaţia de a identifica informaţii noi şi de a le folosi

• *eterminarea ele.ilor de a-şi împrtşi cunoştinţele şi e&perienţele,

de a coopera mai mult dec:t a concura

• Crearea unui mediu stimulati. şi distracti.

• Plasarea ele.ului în situaţia de a fi conductorul propriului proces de

 în.ţare

• "timularea încrederii în sine, a asumrii responsabilitţii formrii

competenţelor tehnice şi a abilitţilor cheie0

Acti/itatea (e >-/3<are %&"

*ac la sf:rşitul acti.itţii lista factorilor poluanţi nu este complet, profesorul .a furni1a

informaţii suplimentare sau .a indica surse de informare 0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 14/86

,i?e (e re@u;at

Dişele de re1umat ale modulului ofer cadrelor didactice şi ele.ilor mi@loace de

 înregistrare a progresului0

 Bnregistrrile e&acte repre1int un aspect important al administrrii procesului de

 în.ţare şi pot, de asemenea, a@uta la informarea şi moti.area ele.ilor0 ?le.ii ar trebui sfie încura@aţi s-şi e.alue1e propriul proces de în.ţare coment:nd cu pri.ire la

problemele care le-au plcut sau nu, la un anumit subiect0 Aceste comentarii pot oferi

cadrelor didactice informaţii .aloroase referitoare la conţinuturile  care cau1ea1

dificultţi ele.ilor0

?le.ii ar trebui de asemenea s fie încura@aţi s îşi asume rspunderea pentru procesul

de în.ţare0 ?le.ul care îşi asum responsabilitatea pentru aspecte ce ţin de înregistrare

pot contribui la acest obiecti.0

?&emplul de copert de fiş de re1umat de mai @os include o prim pagin a re1umatului

progresului înregistrat de ele.0 Acest fapt poate fi folositor at:t pentru ele., c:t şi pentru

profesor şi poate a@uta la moti.area ele.ilor oferindu-le o indicaţie .i1ual clar a

progresului pe care l-au fcut0

Ee;4lu (e co4ert3 (e i?3 (e re@u;at

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 15/86

Titlul ;o(ululuiNu;ele

ele/ului)Data >-ce4erii) Data i-ali@3rii)

Co;4ete-<e Acti/itate (e >-/3<are Data >-(e4li-irii VeriicatCo;4ete-<a " 

*etalii

referitoare la

competenţa

care se

de1.olt0

*enumirea sau alt

preci1are referitoare la

acti.itatea de în.ţare

*ata la care obiecti.ul

 în.ţrii a fost îndeplinit

"emntura

profesorului

Co;4ete-<a 2

*etalii

referitoare la

competenţa

care se

de1.olt0

Co4erta 4e-tru i?a (e re@u;at

Titlul ;o(ulului) IBie-a+ .ecuritatea ;u-cii ?i 4rotec<ia ;e(iului

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 16/86

Nu;ele

ele/ului) 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Data >-ce4erii) Data i-ali@3rii)

Co;4ete-<e Acti/itate (e >-/3<are Data >-(e4li-irii Veriicat

Co;4ete-<a C" Aplic legislaţia

pri.ind igiena şi

securitatea

muncii

Co;4ete-<a C2

*esfşoar

acţiuni de e.itare

a riscurilorpri.ind igiena şi

securitatea

munciiCo;4ete-<a C%

 Aplic msuri de

protecţie a

mediului

Ee;4lu (e i?3 (e re@u;at a acti/it3<ii

preci1are pentru fiecare acti.itate de în.ţare0

Co;4ete-<3 Acti/itate (e >-/3<are O=iecti/ele >-/3<3rii Reali@at*etalii

referitoare la

competenţa

care se

*enumirea sau alte

preci1ri referitoare la

acti.itatea de în.ţare

biecti.ul7ele;

acti.itţii de în.ţare

 Aceast acti.itate .a

L

*ata la care

obiecti.ul

 în.ţrii a fost

 îndeplinit

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 17/86

de1.olt0

Co;e-tariile ele/ului

*e e&emplu3

• Ce le-a plcut referitor la subiectul acti.itţii0

• Ce anume din subiectul acti.itţii li s-a prut a constitui o

pro.ocare0

• Ce mai trebuie s în.eţe referitor la subiectul acti.itţii0

• Ideile ele.ilor referitoare la felul în care ar trebui s-şi

urmreasc obiecti.ul în.ţrii0

Co;e-tariile 4roe.orului

*e e&emplu3

• Comentarii po1iti.e referitoare la ariile în care ele.ul a

a.ut re1ultate bune, a demonstrate entu1iasm, s-a implicat

total, a colaborat bine cu ceilalţi0

•  Ariile de în.ţare sau alte aspecte în care este necesar

continuarea de1.oltrii0

• Ce au stabilit ele.ul şi profesorul c ar trebui s fac

ele.ul în continuare lu:nd în considerare ideile ele.ului

despre cum le-ar plcea s-şi urme1e obiecti.ele în.ţrii0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 18/86

,i?3 (e re@u;at a acti/it3<ii

Co;4ete-<3 Acti/itate (e >-/3<are O=iecti/ele >-/3<3rii Reali@at

Co;4ete-<a

0000000000000000000000

 Acti.itatea de în.ţare

00000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000

Co;e-tariile ele/ului

• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Co;e-tariile 4roe.orului• 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

• 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 19/86

Cu/i-te cheie! *lo.ar 

4roce(ur3 .au o4era<iu-e  - acti.itate de coafur, machia@, manichiur,pedichiur, fri1erie sau brbieritH

clie-t  - persoan care solicit ser.icii de coafur, machia@, manichiur,pedichiur, de fri1erie sau brbieritH

4ro(u. co.;etic  - orice substanţ sau preparat care urmea1 s fie pus în

contact cu di.erse prţi e&terne ale corpului uman, precum piele, pr, unghii,bu1e, cu scopul e&clusi. sau principal de a le curţa, a le parfuma, a le modificaaspectul şi9sau a le prote@a ori a le menţine în bun stareH

(ata (e ;i-i;3 (ura=ilitate  - data p:n la care un produs cosmetic, depo1itat:n condiţii corespun1toare, continu s îşi îndeplineasc funcţiunile iniţiale frs periclite1e sntatea uman, atunci c:nd este folosit în condiţii normale sauraţional pre.i1ibile de folosireH

eticheta - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsuluişi, dup ca1, instrucţiuni de utili1are pentru consumatorH

a;=ala 4ri;ar   - material care .ine în contact direct cu produsul cosmetic,folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toat perioadade .alabilitateH

a;=ala .ecu-(ar   material folosit la prote@area ambala@ului primarH

4erioa(a (u43 (e.chi(ere - perioada de timp în care un produs cosmetic finitpoate fi folosit în siguranţ, calculat din momentul primei deschideri aambala@ului primar şi începerii utili1rii produsului0

cur3<are  etapa preliminar obligatorie, permanent şi sistematic în cadrul

oricrei acti.itţi sau proceduri de îndeprtare a murdriei 7materie organic şianorganic; de pe suprafeţe 7inclusi. tegumente; sau obiecte, prin operaţiunimecanice sau manuale, utili1:ndu-se agenţi fi1ici şi9 sau chimici, care seefectuea1 în saloanele de înfrumuseţare corporal de orice tip, astfel înc:tacti.itatea s se desfşoare în condiţii optime de securitateH

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 20/86

(e@i-ec<ie   procedur de distrugere a microorganismelor patogene saunepatogene de pe orice suprafeţe 7inclusi. tegumente;, utili1:ndu-se agenţi fi1icişi9 sau chimiciH

.u=.ta-<3 acti/3  o substanţ sau un microorganism, inclusi. un .irus sau o

ciuperc 7fung;, ce are o acţiune general sau specific asupra ori împotri.aorganismelor duntoareH

4ro(u. (eterBe-t$ (e@i-ecta-t  produsul ce include în compo1iţia sasubstanţe care curţ şi substanţe care de1infectea10 Produsul are acţiunedubl3 curţ şi de1infectea1H

a-ti.e4tic  produsul care pre.ine sau împiedicî multiplicarea ori inhibacti.itatea microorganismelorH aceasta acti.itate se reali1ea1 fie prin inhibareade1.oltrii, fie prin distrugerea lor, pentru pre.enirea sau limitarea infecţiei lani.elul ţesuturilorH

.terili@are  operaţiunea prin care sunt eliminate sau omor:te microorganismele,inclusi. cele aflate în stare .egetati., de pe obiectele inerte contaminate,re1ultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate0

Co;4leta<i Blo.arul cu al<i ter;e-i 4e care -u >i cu-oa?te<i

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 21/86

  I-or;a<ii 4e-tru ele/i

Co;4orta;e-t+ atitu(i-e+ co;u-icare

♦ "tatutul de coafor stilist presupune un comportament manierat, siguranţ şi

profesionalism0 Pentru aceasta este ne.oie de perfecţionare continu, de organi1are

 în g:ndire, imaginaţie şi acţiune0

Coaorul .tili.t e.te creatorul u-ei i;aBi-i >- care clie-tul .e /a reB3.i&

♦ ?&ersea1 dialogul cu clienţi9 colegi de diferite tipuri0 Doloseşte @ocul de rol cu colegii0

Dormulea1 în moduri diferite un mesa@ pentru a gsi modalitatea optim de

comunicare cu fiecare tip de client9 coleg0

♦ bser. comportamentul stiştilor0 Ci1elea1 comportamentul tu nu numai în relaţia

client- lucrtor, ci şi în relaţiile cu colegii, dar şi în afara mediului profesional0

Nu a(o4ta u- co;4orta;e-t artiicial ?i! .au .u4erior

♦ Introdu în programul tu şedinţe de îngri@ire personal0

Cere .atul .4eciali?tilor 4e-tru (ei-irea .tilului 4ro4riu

O 4re@e-tare (e .ucce.

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 22/86

♦  Bn pre1entarea .erbal, sublinia1 esenţialul0 D o pre1entare clar şi bine

structurat0 )u folosi multe amnunte, dar nu le omite pe cele esenţiale

♦  Bnsoţeşte e&punerea ideilor de pre1entarea .i1ual a acestora0

Pregteşte o sinte1 a ideilor principale pe folii pentru retroproiector sau pe foi de

flip-chart sau pe slide-uri PoFerPoint0

♦ ?ste important ca forma, mrimea şi culoarea literelor s fac te&tul uşor de citit0

"ublinia1 esenţialul, dar nu abu1a de semne distincti.e sau de marca@e0

♦ C:nd este necesar, pre1int imagini care s ilustre1e ideile e&puse0 Imaginile trebuies fie clare0

Vor=e?te clar ?i 4ri/e?te$<i coleBii

,3 atracti/3 4re@e-tarea ta

AI 9NCREDERE 9N TINE

Lucrul >- echi43

♦ Pentru ca lucrul în echip s fie plcut şi eficient, acti.itatea trebuie organi1at înc

de la început0 "tabiliţi rolurile fiecruia în echipa de lucru şi respectaţi-. sarcinile0

♦ ucrul în echip îţi d posibilitatea3

- s-ţi .alorifici cunoştinţele folosindu-le pentru re1ol.area sarcinilor de lucru, dar şi

pentru a-ţi a@uta coechipieriiH- s-ţi îmbogţeşti cunoştinţele şi e&perinţa în.ţ:nd de la colegii tiH

- s în.eţi mai multe despre tine şi despre cei din @urul tu, despre adaptarea

comportamentului şi a comunicrii în situaţii diferite şi cu interlocutori diferiţiH

- s-ţi e&erse1i abilitţile de re1ol.are a conflictelorH

- s-ţi de1.olţi recepti.itateaH

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 23/86

- s-ţi descoperi abilitţile de lider0

,i<i coo4era-<i i-(iere-t care /3 .u-t coechi4ierii

S4rii-i<i$i 4e coleBii (e echi43 care au -e/oie (e autor

  5ucura<i$/3 (e acti/itatea >- echi43 ?i (e re@ultatele ei

  Lucru >- echi43

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 24/86

  Acti/itate i-(i/i(ual3

oc (e rol

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&"

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 25/86

biecti.3 " pre1inte legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru0+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43 F%$ ' ele/iG

Citiţi cu atenţie regulile de amena@are şi întreţinere a spaţiilor într-un salon de estetic şi

igien a corpului omenesc pre1entate în fişa de documentare0

Ceri-<e)

Consideraţi c grupa .oastr de lucru este echipa managerial a unui salon de estetic

şi igien a corpului omenesc0 ferta de ser.icii a salonului const în lucrri de coafur,

fri1erie şi machia@0

>eali1aţi o pre1entare PoFer Point sintetic şi sugesti. prin care s

pre1entaţi anga@aţilor .oştri regulile de iluminare, .entilare, temperatur şi

asigurare a igienei în spaţiile din salonul pe care îl conduceţi0

ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re reBulile (e ilu;i-are+ /e-tilare+ te;4eratur3 ?ia.iBurare a iBie-ei >- .4a<iile (i- .alo-&

Re.4ecta<i reBulile (e reali@are a 4re@e-t3rilor PoHer Poi-t& 

"usţineţi pre1entarea reali1at în faţa colegilor .oştri0 Consideraţi-i

membrii colecti.ului pe care îl conduceţi0 Pre1entarea trebuie reali1at de

 întreaga echip0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 26/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&"

*ru4a "biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate a

muncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie fişele de documentare 6, / şi 40

?&trageţi din conţinutul acestor fişe de documentare toate regulile de igien

ce trebuie respectate pe parcursul reali1rii machia@ului0

  ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re -or;ele (e iBie-3 .4eciice lucr3rii care

co-.tituie te;a Bru4ei /oa.tre,ace<i reerire la -or;ele (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul+ la cele .4eciice 4roce(urii

?i la cele 4e-tru 4rotec<ia clie-tului&

Pe-tru u- re@ultat =u-+ e.te i;4orta-t .3 cola=ora<i >- ca(rul Bru4ei (e lucru& 

Pre1entaţi re1ultatul acti.itţii .oastre cu a@utorul programului PoFer Point0

+rimiteţi prin email colegilor din celelate grupe pre1entarea reali1at de grupa

.oastr0

"tocaţi într-un folder taote pre1entrile reali1ate în clasa .oastr0 Astfel, .eţi

a.ea sinte1a normelor de igien pentru toate lucrrile reali1ate într-un salon

de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 27/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&"

*ru4a 2biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate a

muncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie fişele de documentare 6, / şi 40

?&trageţi din conţinutul acestor fişe de documentare toate regulile de igien

ce trebuie respectate pe parcursul reali1rii lucrrii de .opsire şi9 sau

decolorare a prului0

  ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re -or;ele (e iBie-3 .4eciice lucr3rii care

co-.tituie te;a Bru4ei /oa.tre

,ace<i reerire la -or;ele (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul+ la cele .4eciice 4roce(urii

?i la cele 4e-tru 4rotec<ia clie-tului&

Pe-tru u- re@ultat =u-+ e.te i;4orta-t .3 cola=ora<i >- ca(rul Bru4ei (e lucru&

Pre1entaţi re1ultatul acti.itţii .oastre cu a@utorul programului PoFer Point0

+rimiteţi prin intermediul internetului colegilor din celelate grupe pre1entareareali1at de grupa .oastr0

"tocaţi într-un folder taote pre1entrile reali1ate în clasa .oastr0 Astfel, .eţi

a.ea sinte1a normelor de igien pentru toate lucrrile reali1ate într-un salon

de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 28/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&"

*ru4a %biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate a

muncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie fişele de documentare 6, / şi 40

?&trageţi din conţinutul acestor fişe de documentare toate regulile de igien

ce trebuie respectate pe parcursul reali1rii lucrrii de tundere a prului0

  ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re -or;ele (e iBie-3 .4eciice lucr3rii care

co-.tituie te;a Bru4ei /oa.tre

,ace<i reerire la -or;ele (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul+ la cele .4eciice 4roce(urii?i la cele 4e-tru 4rotec<ia clie-tului&

Pe-tru u- re@ultat =u-+ e.te i;4orta-t .3 cola=ora<i >- ca(rul Bru4ei (e lucru& 

Pre1entaţi re1ultatul acti.itţii .oastre cu a@utorul programului PoFer Point0

+rimiteţi prin email colegilor din celelate grupe pre1entarea reali1at de grupa

.oastr0

"tocaţi într-un folder taote pre1entrile reali1ate în clasa .oastr0 Astfel, .eţi

a.ea sinte1a normelor de igien pentru toate lucrrile reali1ate într-un salon

de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 29/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&"

*ru4a 'biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate a

muncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie fişele de documentare 6, / şi 40

?&trageţi din conţinutul acestor fişe de documentare toate regulile de igien

ce trebuie respectate pe parcursul reali1rii lucrrii de ondulare permanent a

prului0

  ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re -or;ele (e iBie-3 .4eciice lucr3rii care

co-.tituie te;a Bru4ei /oa.tre,ace<i reerire la -or;ele (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul+ la cele .4eciice 4roce(urii

?i la cele 4e-tru 4rotec<ia clie-tului&

Pe-tru u- re@ultat =u-+ e.te i;4orta-t .3 cola=ora<i >- ca(rul Bru4ei (e lucru& 

Pre1entaţi re1ultatul acti.itţii .oastre cu a@utorul programului PoFer Point0

+rimiteţi prin email colegilor din celelate grupe pre1entarea reali1at de grupa

.oastr0

"tocaţi într-un folder taote pre1entrile reali1ate în clasa .oastr0 Astfel, .eţi

a.ea sinte1a normelor de igien pentru toate lucrrile reali1ate într-un salon

de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 30/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&"

*ru4a biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate a

muncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie fişele de documentare 6, / şi 40

?&trageţi din conţinutul acestor fişe de documentare toate regulile de igien

ce trebuie respectate pe parcursul reali1rii lucrrii de coafare a prului0

  ATENŢIE

Selecta<i (oar i-or;a<iile (e.4re -or;ele (e iBie-3 .4eciice lucr3rii care

co-.tituie te;a Bru4ei /oa.tre

,ace<i reerire la -or;ele (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul+ la cele .4eciice 4roce(urii?i la cele 4e-tru 4rotec<ia clie-tului&

Pe-tru u- re@ultat =u-+ e.te i;4orta-t .3 cola=ora<i >- ca(rul Bru4ei (e lucru&

Pre1entaţi re1ultatul acti.itţii .oastre cu a@utorul programului PoFer Point0

+rimiteţi prin intermediul internetului colegilor din celelate grupe pre1entarea

reali1at de grupa .oastr0

"tocaţi într-un folder taote pre1entrile reali1ate în clasa .oastr0 Astfel, .eţi

a.ea sinte1a normelor de igien pentru toate lucrrile reali1ate într-un salon

de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 31/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&2&2

biecti.e3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate amuncii0" .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

+imp de lucru3 6 ore0

Lucru >- echi43

Ceri-<e)

?&trage din plicul galben, lucrarea de estetic şi îngri@ire 7machia@9 coafareaprului9 tunderea prului9 decolorarea şi .opsirea prului9 ondularea permanent;

pentru care .a trebui s reali1e1i diagrama regulilor de igien0

 Alege plicul .erde pe care este scris numele lucrrii de estetic şi îngri@ire e&tras

din plicul galben0 Bn plicul .erde .ei gsi bilete de h:rtie pe care sunt scrise

normele de igien ce trebuie respectate pentru reali1area lucrrii de estetic şi

 îngri@ire0

Grupea1 normele de igien în urmtoarele categorii3 norme de igien pri.ind

personalul, norme de igien specifice procedurii şi norme de igien pentru

protecţia clientului0

Pe o foaie de flip- chart, reali1ea1 o diagram a normelor de igien ce trebuie

respectate pentru reali1area lucrrii de estetic şi îngri@ire0 ipeşte pe foaie

biletele cu noremele de igien0 Pentru reali1area diagramei poţi folosi modelul de

mai @os sau unul propus de .oi0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 32/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Pre1intaţi diagrama reali1at colegilor0

)orme deigien pri.ind

personalul

)orme de

igien pri.indpersonalul

)orme de igienspecifice procedurii

Lucrarea (e e.tetic3 ?i >-Briire

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 33/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  Acti/itatea (e >-/3<are "&2&%

Lucru >- echi43

Ceri-<3)

Pentru fiecare lucrare de estetic şi îngri@ire a corpului omenesc 7machia@,

coafarea prului, tunderea prului, decolorarea şi .opsirea prului, ondularea

permanent; reali1aţi o pre1entare grafic atracti. pentru a fi afişat în salonul

de estetic0

Dolosiţi ca material resurs pre1entrile PoFer Point reali1ate de colegii .oştri0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 34/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&%

biecti.3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igienşi

securitate a muncii0  +imp de lucru3 65 minute  )umele şi prenumele ele.ului3  *ata3

>eali1aţi lista ustensilelor folosite în salonul de coafur care intr în contact

direct cu pielea intact şi cu prul0

 Bn casetele de mai @os se afl etape ale diferitelor procese de igieni1are0 Alegeţi

etapele procesului de de1infectare de ni.el sc1ut a ustensilelor care intr în

contact direct cu pielea intact şi cu prul0 +rasaţi sgeţi care s indice ordinea

reali1rii operaţiilor0

Ştergere

Imersie în produsulbiocid

"plare

"plare lamaşini

automate cuciclu de

de1infectare

Cltire cu ap

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 35/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&'

biecti.3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi

securitate a muncii0  +imp de lucru3 65 minute  )umele şi prenumele ele.ului3  *ata3

>eali1aţi lista materialelor moi folosite în salonul de coafur care pot intra în

contact cu s:ngele clientului0

 Bn casetele de mai @os se afl etape ale diferitelor procese de igieni1are0 Alegeţi

etapele procesului de de1infectare de ni.el intermediar a materialelor moi care

au intrat în contact cu s:ngele clientului0 +rasaţi sgeţi care s indice ordinea

reali1rii operaţiilor0

 AspirareImersie în produsul

biocid

"plare

"plarela maşini automate

cu ciclude de1infectare

Cltire cu ap

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 36/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&

biecti.3 " .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi acondiţiilor de igien şi securitate a muncii0

+imp de lucru3 65 minute  )umele şi prenumele ele.ului3  *ata3

?şti coafor stilist şi eşti responsabil cu aplicarea normelor de igien în salonul în care

lucre1i0 A1i este @oi, <50540655, şi trebuie s .erifici trei seturi de instrumente sterili1ate

7pe care ţi le-a pre1entat profesorul;0 Aceste instrumente .or fi folosite în cursul 1ilei0

Ceri-<e)

 Bn coloana I a tabelului de mai @os, bifea1 datele pe care trebuie s le

gseşti inscripţionate pe ambala@ şi pe care trebuie s le .erifici0

Coloa-a

I

Date i-.cri4<io-ate Coloa-a III

*ata sterili1rii <6/

ocul sterili1rii <6/

Persoana care a reali1at

sterili1area

<6/

Produsul biocid folosit <6/

Kerific corectitudinea datelor inscripţionate pe ambala@0 )otea1 în

coloana a III-a aspectele incorecte0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Care sunt seturile de instrumente pe care le .ei reparti1a colegilor pentru

a fi folositeN

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 37/86

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 Bn ce situaţie .ei accepta folosirea setului de instrumente nr0<N00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&"

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 38/86

oc (e rol

biecti.e3 " supra.eghe1e acti.itţile la locurile de munc pentru e.itarea riscurilor0" ia msuri pentru e.itarea riscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii0

+imp de lucru3 J5 minute

"e aplic pentru un grup format din < ele.i0

>oluri3 / lucrtori, / clienţi şi < coafor stilist0 >estul ele.ilor .or fi obser.atori0

Rolurile clie-<ilor)

Clie-tul -r& ""olicit lucrtorului nr0< aplicarea unui tratament pentru pr 

"pune lucrtorului c în urm cu o sptm:n ai terminat tratamentul

contra pediculo1ei, iar, la consult, medicul specialist a apreciat c eşti .indecat0

*ac lucrtorul refu1 e&ecutarea lucrrii, insist pentru reali1area

acesteia0

Clie-tul -r& 2

"olicit lucrtorului nr0 6 splarea prului şi aran@area cu foenul şi peria0

*ac lucrtorul .a refu1a e&ecutarea lucrrii, indiferent de moti.ul

pre1entat, insist pentru reali1area acesteia0

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Clie-tul -r& %

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 39/86

"olicit lucrtorului nr0 / reali1area unei tunsori0

*up începerea reali1rii tunsorii, simulea1 reacţia pe care ai

a.ea-o dac lobul urechii ar fi rnit cu foarfeca0

Rolurile lucr3torilor)

Lucr3torul "

 Ascult solicitarea clientului nr0 <0

)u reali1a e&aminarea prului şi a pielii capului0

>efu1 reali1area lucrrii solicitate de clientul nr0< moti.:nd c, este

posibil, ca tratamentul împotri.a pediculo1ei s nu fi fost eficient0

 

Lucr3torul 2

 Ascult solicitarea clientului nr0 60

*up e&aminarea prului şi a pielii capului, refu1 reali1area lucrrii0

?&plic clientului c are pustule şi scuame pe o 1on a pielii capului şirecomand-i consultul medicului dermatolog0

Dii atent la normele de igien

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Lucr3torul %

 Ascult solicitarea clientului nr0 /0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 40/86

"imulea19 reali1ea1 lucrarea solicitat de client0

>espect normele de igien specifice lucrrilor de coafur

Dii atent la normele de igien pentru protecţia clienţilor

"imulea1 acordarea primului a@utor în ca1ul rnirii cu foarfeca0

Rolul coaorului .tili.t3

"upra.egea1 acti.itatea lucrtorilor şi obser., mai ales, respectarea

normelor de igien specifice lucrrilor de coafur şi a celor pentru protecţia

clientului0

Consemnea1 pentru fiecare lucrtor punctele tari şi punctele slabe în

aplicarea normelor de igien0

*ac sesi1e1i nereguli, trebuie s inter.ii0

a sf:rşitul acti.itţii, pre1int fiecrui lucrtor e.aluarea pe care ai

reali1at-o referitor la respectarea normelor de igien 0

  ATENŢIE E?ti coaor .tili.t ?i ai rolul (e co-(uc3tor al echi4ei&

Re.4o-.a=ilitatea tre=uie .3 ie o caracteri.tic3 a co-(uc3torului&

Co-trolea@3$ <i li;=aul tru4ului

Atitu(i-ea+ to-ul ?i ;o(ul (e a(re.are .u-t i;4orta-te >- rela<io-area cu clie-<ii+

(ar ?i cu lucr3torii&

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Pe-tru o=.er/atori

Dişa de obser.aţie a comportamentului coaforului stilist

A.4ecte o=.er/ate Co;e-tarii

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 41/86

Modul de reali1are a supra.egherii acti.itţii

- *iscreţie

- imba@ul trupului

- >esponsabilitate

Inter.enţia în ca1ul sesi1rii neregulilor în

respectarea normelor de igien

- *iscreţie

- Mod de adresare

- Corectitudinea aspectului

sesi1at

- "oluţia propus pentru

remediere

Inter.enţia în discuţia dintre lucrtorul şi

clientul nr0 <

- +on

-  Atitudinea faţ de client

-  Atitudinea faţ de lucrtor 

- Corectitudinea soluţiei oferite

Inter.enţia în discuţia dintre lucrtorul şi

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 42/86

clientul nr0 6

- portunitatea inter.enţiei

- +on

-  Atitudinea faţ de client

-  Atitudinea faţ de lucrtor 

- Corectitudinea soluţiei oferite

Modul de pre1entare a e.alurii în discuţiafinal cu fiecare lucrtor 

- +on

- Mod de adresare

- Claritatea ideilor 

Corectitudinea e.alurii reali1ate

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&2

oc (e rol

biecti.e3 " supra.eghe1e acti.itţile la locurile de muncpentru

e.itarea riscurilor0" ia msuri pentru e.itarea riscurilor pri.ind igiena şi

securitatea muncii0  +imp de lucru3 J5 minute

"e aplic pentru un grup format din < ele.i0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 43/86

>oluri3 / lucrtori, / clienţi şi < coafor stilist0 >estul ele.ilor .or fi obser.atori0

Rolurile lucr3torilor 

Lucr3torul -r& "

>olul tu .a fi al unui lucrtor care nu respect regulile de protecţie a muncii0

Kei simula tunderea prului cu foarfeca de tuns0

Pentru început, ud prul cu pul.eri1atorul şi uniformi1ea1 cu m:na repartiţia apei pe

pr0

Dr s te ştergi pe m:ini, ia foarfeca şi simulea1 tunderea prului0

Pentru a uda din nou prul, pune foarfeca în bu1unarul halatului, ia pul.eri1atorul şi

ume1eşte prul0

ATENŢIE

M-uie?te cu Bri3 oareca 4e-tru a -u r3-i clie-tul

,ii ate-t la ;i?c3rile 4e care le aci ct ti;4 ai oareca >- =u@u-ar

Du43 ter;i-area rolului+ -u uita oareca (i- =u@u-ar

Lucr3torul -r& 2

>olul tu .a fi al unui lucrtor care nu respect regulile de protecţie a muncii0

Kei simula tunderea prului cu maşina de tuns electric0

"pal-te pe m:ini înainte de începerea lucrrii0

Dr s te ştergi pe m:ini, simulea1 folosirea maşinii de tuns electrice0

  ATENŢIE

Nu co-ecta ;a?i-a (e tu-. la .ur.a (e cure-t

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Lucr3torul -r& %>olul tu .a fi al unui lucrtor care nu respect normele ergonomice şi normele de

protecţie a muncii0

Kei simula uscarea prului cu foenul şi peria0

 Bn timpul lucrului, adopt po1iţia incorect din imaginea alturat0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 44/86

 Bn timpul simulrii uscrii prului, po1iţionea1 foenul foarte aproape de pielea capului

clientei, de fruntea şi de urechile acesteia0

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Rolul coaorului .tili.t

bser. comportamnetul lucrtorilor pe parcursul lucrrilor0 Identific factorii de risc0

Ia msuri pentru eliminarea factorilor de risc0

?&plic lucrtorilor care pot fi consecinţele acţiunii factorilor de risc identificaţi0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 45/86

Pe-tru o=.er/atori

Dişa de obser.aţie a comportamentului coaforului stilist

A.4ecte o=.er/ate O=.er/a<ii

Corectitudinea identificrii

factorilor de riscCorectitudinea msurilor

de eliminare propuse?&plicaţia3

- corect

- complet

"upra.egherea3- .igilenţ

- limba@ul trupuluiInter.enţia3

- atitudine

- ton

- mod de adresare

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

  Acti/itatea (e >-/3<are 2&%

biecti.3 " coordone1e echipa pentru re1ol.area situaţiilor pro.ocate de accidente0+imp de lucru3 85 minute

Lucru >- echi43 F2 ele/iG

Ceri-<e)

Citiţi cu atenţie procedura de acordare a primului a@utor în ca1ul unui accident produs

de substanţe chimice care au a@uns în contact cu ochiul0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 46/86

Oucaţi pe r:nd rolul lucrtorului care acord primul a@utor şi pe cel al .ictimei0

ucrtorul .a trebui s acorde primul a@utor în ca1ul unui accident produs de

substanţe chimice care au a@uns în contact cu ochiul 7e&0 fi&ati.;0 Bn timpul aplicrii

procedurii, respect pas cu pas instrucţiunile de mai @os0

In timpul reali1rii splturii oculare, .ictima .a ţine ochii închişi0

 Bn ca1ul accidentelor produse cu substanţe chimice care a@ung în ochi, acordarea

primului a@utor se reali1ea1 astfel3

<0 .ictima .a fi rugat s se aşe1e deasupra unui .as într-o po1iţie similar cu cea

pentru splarea pe cap0

60 deschideţi ochiul cu degetul mare

şi cu arttorul0

/0 de la cca <5 cm înlţime,

 turnaţi ap în colţul e&terior al ochiului0

 Apa trebuie s aib temperatura corpului0

40 *ac durerea persist, trebuie anunţat

medicul oftalmolog0

  ATENŢIE 9-ai-te (e acor(area 4ri;ului autor+ .43la<i$ /3 4e ;i-i cu a43 cal(3 ?i .34u-Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&'

biecti.3 " coordone1e echipa pentru re1ol.area situaţiilor pro.ocate de accidente0+imp de lucru3 85 minute

Lucru >- echi43 F2 ele/iGCeri-<e)

Citiţi cu atenţie procedura de acordare a primului a@utor în ca1ul unei rniri minore

care determin s:ngerare 7e&0 tierea cu foarfeca de tuns;

Oucaţi pe r:nd rolul lucrtorului care acord primul a@utor şi pe cel al .ictimei0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 47/86

ucrtorul .a trebui s acorde primul a@utor în ca1ul unei rniri minore care

determin s:ngerare0 Bn timpul aplicrii procedurii, respect pas cu pas instrucţiunile

de mai @os0

?&ersaţi ambele situaţii pre1entate0

 Bn ca1ul producerii unei rniri minore care determin s:ngerarea, primul a@utor se acord

astfel3

<0 rana se las s s:ngere1e puţin 7pentru a se elimina o parte a impuritţilor;0

60 se alege sau se taie un plasture care s aib cel puţin mrimea rnii0

/0 scoate folia protectoare a plasturelui

fr a se atinge faţa care .a .eni în contact cu

rana0

40 se aplic pe ran partea cu banda@ul00 se apas plasturele pe piele pe prţile

laterale0

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare ariscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii

*ac rana este pe e&tremitatea degetului, banda@ul

.a fi aplicat astfel3

<0 se ia un plasture de - <5 cm,

0 se îndoaie la mi@loc şi

se decupea1 sub form de pan

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 48/86

60 se trage folia protectoare

/0 se lipeşte @umtate de plasture cu banda@ul

pe ran

40 se ia cealalt @umtate a plasturelui cu degetul

mare şi cu arttorul şi se întinde pepeste

e&tremitatea degetului0 Apoi se lipesc pe r:nd

prţile laterale ale plasturelui0

  ATENŢIE 9-ai-te (e >-ce4erea a4lic3rii =a-(aului+ .43la<i$ /3 4e ;i-i cu a43 cal(3 ?i.34u-Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&

Lucru >- echi43

>eali1aţi un proiect cu tema programul de igieni1are al unui salon de estetic şi îngri@ire

a corpului omenesc0 "alonul furni1ea1 ser.icii de coafur, fri1erie şi machia@0

Pentru reali1area proiectului3

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 49/86

- definiţi structura salonului 7mrime, numr de incinte, destinaţia acestora, numr

de anga@aţi etc0;H

- structuraţi proiectul pe urmtoarele segmente3

• curţenie3

- materiale şi ustensile necesare

- echipament de protecţie pentru persoanlul care reali1ea1 curţenia

- spaţii pentru depo1itarea materialelor şi ustensilelor necesare

-  întreţinerea ustensilelor folosite pentru curţenie

- persoan responsabil cu supra.egherea strii de curţenie

- regimul deşeurilor 

- program de curţare

de1infecţie3- produse pentru de1infecţie

- pstrarea produselor pentru de1infecţie

- reguli de utili1are a produselor pentru de1infecţie

- dotri supuse de1infecţiei, metode specifice

- program de de1infecţie, derati1are şi de1insecţie

• sterili1are3

- organi1area ser.iciului de sterili1are

- dotri supuse sterili1rii

- program de sterili1are

- persoana responsabil cu sterili1area

-  înregistrarea operaţiilor de sterili1are0

Competenţa /3 Aplic msuri de protecţie a mediului

Acti/itatea (e >-/3<are %&"

biecti.e3 " identifice sursele de poluare de la locul de munc şi

din .ecintatea acestuia0" asigure mi@loacele pentru îndeprtarea surselor de poluare şi aefectelor0

  " aplice msuri de pre.enire a polurii mediului0  +imp de lucru3 85 minute

Lucru >- echi43

Citiţi cu atenţie fişa de documentare ReBi;ul (e?eurilor .4eciice .er/iciilor&

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 50/86

Ceri-<e)

Pe ba1a informaţiilor din fişa de documentare şi a cunoştinţelor

anterioare, reali1aţi o list a factorilor poluanţi ce pot aprea în salonul de

coafur0

  ATENŢIE

,actori 4olua-<i pot fi3 substanţe chimice, deşeuri, ambala@e, diferite no&e, radiaţii,

poluanţi fonici, .ibraţii0

,reo-ul este un ga1 pre1ent în tuburile tip spra0 ?ste unul dintre cei mai importanţi

factori ce distrug ptura de o1on0

Propuneţi msuri de pre.enire a polurii mediului prin preci1areamsurilor de îndeprtare a fiecrui factor poluant descoperit de .oi0

*esemnaţi un raportor care .a pre1enta re1ultatul acti.itţii .oastre0

  ATENŢIE

>eali1ea1 o pre1entare concis, complet, clar

Dolosiţi şi metode de pre1entare grafic0

Completaţi lista factorilor poluanţi şi a msurilor de pre.enire a polurii cu

informaţiile pre1entate de celelalte grupe0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 51/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&"

biecti.3 " pre1inte legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru0

>egulile de iluminare, .entilare, temperatur şi asigurare a igienei în spaţiile din salonulde estetic şi îngri@ire a corpului omenesc3

• Incintele trebuie s fie adec.at luminate cu lumin artificial şi natural0

• Incintele trebuie s fie bine .entilate, pentru a se elimina fumul, praful sau .aporii0

• +emperatura de lucru trebuie s fie confortabil şi s nu se situe1e sub 65QC0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 52/86

• Cabinetul trebuie s fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespun1tor din punct de

.edere igienico-sanitar şi bine .entilat0

• ?ste obligatoriu s e&iste chiu.et pentru splarea materialelor re1ultate ca urmare a

efecturii procedurilor, precum şi chiu.et separat pentru splarea şi de1infecţia

m:inilor, situat în camera de desfşurare a procedurii0 "e asigur obligatoriu ap

potabil curent rece şi cald, în cantitţi suficiente, spun antibacterian, periuţ de

unghii şi prosop de h:rtie de unic folosinţ sau dispo1iti.e pentru uscarea m:inilor0

• )umrul optim de dotri sanitare se .a stabili conform normelor de proiectare, în

funcţie de numrul de operatori şi clienţi ai unitţii0

• +oate suprafeţele trebuie menţinute în perfect stare de curţenie şi întreţinere0

Pre1entarea PoFer Point trebuie s respecte regulile acestui tip de pre1entare0 *e

asemenea, trebuie s fie bine structurat şi atracti.0Pre1entarea .erbal3

- .a fi reali1at de toţi membrii echipei, deci rolurile .or fi clar preci1ate şirespectateH

-  .a de1.olta ideile înscrise în slid-urile de pre1entareH

- trebuie s fie clar şi atracti.0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&2

*ru4a "

Nor;e (e iBie-3 .4eciice reali@3rii ;achiaului

Nor;e (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul care eectuea@3 ;achiaul

Personalul trebuie s poarte halate sau echipamente de lucru la.abile, curate, de

culoare deschis, confecţionate special pentru a fi purtate în timpul e&ecutîrii

procedurilor0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 53/86

 Asigurarea igienei m:inilor lucrtorului se face respect:ndu-se urmatoarele reguli3

aG splarea m:inilor se face cu spun antibacterian şi ap curent potabilH

=G uscarea se face cu prosoape sau şer.ete de unic folosinţ sau prin folosirea unui

aparat de uscare a m:inilorH este inter1is folosirea prosoapelor te&tile de multifolosinţHcG de1infecţia m:inilor se face prin splare sau frecare, utili1:ndu-se  un produs biocid,

destinat de1infecţiei m:inilor0

=nghiile operatorului .or fi tiate scurt şi curate

Nor;e .4eciice (e iBie-3 reeritoare la ;achia

Machia@ul se efectuea1 respect:ndu-se urmtoarele condiţii3

a; pentru fiecare client se foloseşte un burete sau un aplicator de unic folosinţH

b; pielea trebuie curţat înainte de aplicarea machia@uluiH

c; creioanele pentru machia@ul ochilor şi al bu1elor trebuie reascuţite înaintea

folosirii pentru un nou clientH

d; c:nd nu sunt folosite, paletele pentru machia@ trebuie acoperiteH

e; toate ser.etele şi materialele de acoperire a feţei refolosibile trebuie splate,

de1infectate şi uscate dup fiecare client0

+oate produsele cosmetice trebuie pstrate în containere închise şi curate, etichetate

corespun1tor şi utili1ate conform pre.ederilor legale în .igoare0

=tili1area unui preparat cosmetic pentru un client se face prin e&tragerea unei porţiuni

din containerul preparatului respecti. pentru e.itarea contaminrii produsului, iar 

repartiţia acestuia se face folosindu-se una dintre urmtoarele metode3

aG  folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porţiuni de substanţ din

containerH

=G folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi rsturnatH

cG  folosirea porţiunilor indi.iduali1ate pentru o singur utili1are pentru a pre.eni

contaminarea materialelor în .rac0

Produsele cosmetice se utili1ea1 respect:nd termenul de .alabilitate preci1at pe

ambala@0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 54/86

+oate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în bun stare de

funcţionare, iar modul de utili1are trebuie s respecte instrucţiunile productorului0

?chipamentul, instrumentarul şi materialele folosite pentru reali1area machia@ului facparte din urmtoarele categorii3

- articole tioase şi înţeptoare care ptrund sau pot le1a pielea 7penseta;0H fiind un

articol de multifolosinţ se sterili1ea1 fi1ic sau chimic, conform pre.ederilor legale în

.igoareH

- articole care .in în contact cu pielea intact, fr s aib contact cu mucoasele, cum

sunt spatule, pensule, perii pentru spr:ncene, rondele pentru demachiereH dup

folosirea la un singur client, articolele de unic folosinţ se arunc, iar cele refolosibile

se curţ şi se de1infectea1 prin de1infecţie de ni.el sc1ut sau cu un produs detergent- de1infectant0

Nor;e (e iBie-3 4e-tru 4rotec<ia clie-<ilor 

Instrumentele, echipamentele şi accesoriile utili1ate trebuie curţate, de1infectate şi9sau

sterili1ate, conform pre.ederilor legale în .igoare, respect:ndu-se recomandrile

producatorului0

Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unic folosinţ se folosescpentru un singur client0

+oate echipamentele, instrumentele şi materialele de unic folosinţ trebuie îndeprtate

imediat dup ce au fost folosite la un client0

?ste inter1is reprocesarea în .ederea reutili1rii dispo1iti.elor şi materialelor de unic

folosinţ0

?ste inter1is folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri

s:ngerarea0

Inainte de începerea machia@ului se efectuea1 e.aluarea strii pielii, cu respectareaurmtoarelor condiţii3

aG înainte de începerea machia@ului, 1ona respecti. de piele trebuie e.aluatH

=G dac clientul pre1int îin 1ona care urmea1 a fi tratat le1iuni deschise, infecţii,

inflamaţii sau boli dermatologice, machia@ul trebuie am:nat0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 55/86

 Acti.itţile de în.ţare <060< pentru grupele 6- şi acti.itatea de în.ţare <0606 sere1ol. în mod asemntor0

 

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&%

biecti.3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate amuncii0

ista ustensilelor folosite în salonul de coafur care intr în contact direct cu pielea

intact şi cu prul3 piepteni, perii, foarfec de tuns, foarfeca de filat, briciul, bigudiuri,

spatule, pensule,

?tapele procesului de de1infectare de ni.el sc1ut a ustensilelor care intr în contact

direct cu pielea intact şi cu prul3

Ştergere

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 56/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are"&'

biecti.3 " monitori1e1e modul de aplicare a normelor de igien şi securitate amuncii0

ista materialelor moi folosite în salonul de coafur care pot intra în contact cu s:ngele

clientului3 prosoape, cearceafuri, huse pentru scaune9 fotoliu de machia@, la.ete,

mantale0

?tapele procesului de de1infectare de ni.el intermediar a materialelor moi care au intrat

 în contact cu s:ngele clientului0

Imersie în produsulbiocid

"plare

"plare lamaşini

automate cu

ciclu dede1infectare

Cltire cu ap

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 57/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

Acti/itatea (e >-/3<are "&

biecti.3 " .erifice funcţionarea sistemelor, dispo1iti.elor şi a condiţiilor de igien şisecuritate a muncii0

• *atele care trebuie s fie inscripţionate pe ambala@- coloana I0

•  Aspectele incorecte ale datelor inscripţionate pe ambala@0

Coloa-a

I

Date i-.cri4<io-ate Coloa-a III

R

*ata sterili1rii <060/0 *ata nu este menţionat0

 AspirareImersie în produsul

biocid

"plare

"plare

la maşini automatecu ciclu

de de1infectare

Cltire cu ap

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 58/86

ocul sterili1rii <060/0

R

Persoana care a reali1at

sterili1area

<0 )umele este incomplet060/0

Produsul biocid folosit <060/0

• "eturile de instrumente care .or fi reparti1ate colegilor pentru a fi folosite3 setul

nr0 60

• "ituaţia în care setul de instrumente nr0< .a putea fi folosit3

- dac instrumentele din setul nr0 < sunt presterili1ateH

- dac înregistrrile pri.ind sterili1area confirm faptul c coafe1a sau una

dintre coafe1ele cu numele Ioana a reali1at sterili1area instrumentelor în

data de 05406550

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&"

oc (e rol

biecti.e3 " supra.eghe1e acti.itţile la locurile de munc pentru e.itarea riscurilor0" ia msuri pentru e.itarea riscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii0

• Modul de reali1are a supra.egherii acti.itţii3

- cu discreţie

- limba@ul trupului s nu fie agresi.

- cu responsabilitate0• Inter.enţia în ca1ul sesi1rii neregulilor în respectarea normelor de igien

- cu discreţie, calm

- mod de adresare politicos

- inter.enţia este necesar în ca1ul discuţiilor dintre clientul şi lucrtorul cu numrul <

şi cei cu numrul 6

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 59/86

• Inter.enţia în discuţia dintre lucrtorul şi clientul nr0 <3

- cu ton discret

- atitudine politicoas faţ de client

- atitudinea politicoas faţ de lucrtor 

- soluţia oferit3 reali1area e&aminrii pielii capului şi luarea deci1iei referitor la

reali1area tratamentului în funcţie de re1ultatul e&aminrii0

• Inter.enţia în discuţia dintre lucrtorul şi clientul nr0 6

- ton calm, discret

- atitudine politicoas faţ de client

- atitudine politicoas faţ de lucrtor 

- soluţia oferit3 reali1area de ctre coaforul stilist a e&aminrii prului şi pielii capului,

confirmarea pre1enţei pustulelor şi scuamelor pe o 1on a pielii capului 7sepresupune c ele e&ist;, e&plicarea faptului c reali1area unei lucrri de coafur

poate determina contaminarea lucrtorului şi, în acelaşi timp, poate agra.a e.oluţia

afecţiunii, sftuirea clientului s se pre1inte la medicul dermatolog şi s re.in dup

.indecare0

• Modul de pre1entare a e.alurii în discuţia final cu fiecare lucrtor 

- ton calm

- mod de adresare politicos

- claritatea ideilor3 structurarea e.alurii pe ba1a criteriilor de e.aluare folosite,e&primarea clar a punctelor tari şi a celor care necesit îmbuntţire0

• Corectitudinea e.alurii reali1ate3

- e.aluarea trebuie structurat pe criterii de e.aluare- e&0 splarea m:inilor înainte de

reali1area lucrrilor, reali1area e&aminrii pielii capului şi a prului înainte de reali1area

lucrrii, corectitudinea re1ultatului e&aminrii, folosirea instrumentelor sterili1ate, len@erie

de unic folosinţ9 de1infectat, schimbat dup fiecare client, respectarea normelor de

igien în ca1ul acordrii primului a@utor persoanei rnite etc0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 60/86

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 61/86

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&2

oc (e rolbiecti.e3 " supra.eghe1e acti.itţile la locurile de munc pentru e.itarea riscurilor0

" ia msuri pentru e.itarea riscurilor pri.ind igiena şi securitatea muncii0

Dactori de risc3 instrumente tioase 7foarfeca de tuns;, curent electric, cldura, po1iţiiincorecte în timpul lucrului0

Msuri pentru eliminarea factorilor de risc3

- m:nuirea foarfecei de tuns cu m:na uscatH

-  în timpul lucrrilor, atunci c:nd nu este folosit, foarfeca de tuns trebuie pstratpe masa de lucru şi nu în bu1unarul halatuluiH

- m:nuirea aparatelor electrice cu m:nile uscateH

- respectarea distanţei foenului faţ de pielea clienteiH

- adoptarea de po1iţii ergonomice în timpul lucrului0

?&plicarea consecinţelor acţiunii factorilor de risc identificaţi3

- m:nuirea foarfecei de tuns cu m:na ud- rnirea clientului sau a lucrtoruluiH

- pstrarea foarfecei de tuns în bu1unarul halatului în timpul lucrului- rnirealucrtorului sau a clientuluiH

- m:nuirea aparatelor electrice cu m:nile ude- electrocutareH

- nerespectarea distanţei foenului faţ de pielea clientei- arsuriH

- adoptarea de po1iţii incorecte în timpul lucrului- apariţia bolilor profesionale0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 62/86

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&%

biecti.3 " coordone1e echipa pentru re1ol.area situaţiilor pro.ocate de accidente0

Pe parcursul reali1rii splturii oculare, lucrtorul trebuie3

- s respecte regulile de igienH

- s aşe1e .ictima în po1iţia corect similar cu cea pentru splarea pe cap !pe

spate$H

- deschiderea ochiului cu degetul mare şi cu arttorulH

- respectarea temperaturii apei folosite pentru spltura ocularH

- turnarea apei de la înlţimea de <5 cm şi în unghiul e&tern al ochiuluiH

- .erificarea persistenţei durerii dup reali1area splturii oculareH

- apelarea la a@utorul medicului oftalmolog, dac durerea persist0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 63/86

Competenţa 63 *esfşoar acţiuni de e.itare a riscurilor pri.ind igiena şi securitateamuncii

Acti/itatea (e >-/3<are 2&'

biecti.3 " coordone1e echipa pentru re1ol.area situaţiilor pro.ocate de accidente0

Pe parcursul aplicrii procedurii de acordare a primului a@utor în ca1ul unei rniri minore

care determin s:ngerare 7e&0 tierea cu foarfeca de tuns;, trebuie3

- s se respecte regulile de igienH

- s se lase rana s s:ngere1e puţinH

- s se aleag sau s se taie un plasture care s aib cel puţin mrimea rniiH

- s se scoat folia protectoare a plasturelui fr a se atinge faţa care .a .eni în

contact cu ranaH

- s se aplice pe ran partea cu banda@ulH

- s se apase plasturele pe piele pe prţile laterale

*ac rana este pe e&tremitatea degetului, pe parcursul aplicrii procedurii de acordare a

primului a@utor, trebuie3

- s se ia un plasture de - <5 cm, s se îndoaie la mi@loc şi s se decupea1 sub form

de panH

- s se trag folia protectoareH

- s se lipeasc @umtate de plasture cu banda@ul pe ranH

- s se ia cealalt @umtate a plasturelui cu degetul mare şi cu arttorul şi s se întinde

peste e&tremitatea degetului0

- s se lipeasc pe r:nd prţile laterale ale plasturelui0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 64/86

Competenţa /3 Aplic msuri de protecţie a mediului

Acti/itatea (e >-/3<are %&"

biecti.3 " identifice sursele de poluare de la locul de munc şi din .ecintateaacestuia0

  " asigure mi@loacele pentru îndeprtarea surselor de poluare şi a efectelor0  " aplice msuri de pre.enire a polurii mediului0

ista factorilor poluanţi ce pot aprea în salonul de coafur3 prul, fi&ati.ul care conţine

freon, diferite tipuri de deşeuri, aparate care fac 1gomot puternic0

Msuri de pre.enire a polurii mediului3

- prul se colectea1 în saci de polietilen, închişi etanş şi se depo1itea1 separat

de alte re1iduuri0

- folosirea fi&ati.elor care nu conţin freon şi care au pe ambala@ semnul de

reciclabilH

- deşeuri- ambalarea etanş şi marcarea sacilorH

- folosirea aparatelor care nu fac mult 1gomot0

Pre1entarea3- clar, complet, concis, bine structuratH

- reali1area unei pre1entri PoFer Point sau pe flip- chart, care s e.idenţie1e

ideile pre1entate0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 65/86

5i=lioBraie 4e-tru 4roe.ori

Or(i- -r& ""%6!2#!06!200# pri.ind aprobarea )ormelor de igien pentru cabinetele de

 înfrumuseţare corporal - publicat in M00 nr0449<J05S0655S

Or(i- -r& 26"!06&02&200#  pentru aprobarea )ormelor tehnice pri.ind curţarea,

de1infecţia şi sterili1area în unitţile sanitare - publicat in M00 nr0<696<0560655S

Or(i- -r& J'0!"'&0&200# pentru modificarea şi completarea )ormelor tehnice pri.ind

curţarea, de1infecţia şi sterili1area în unitţile sanitare, aprobate prin rdinul ministrului

sntţii publice nr0 68<9655S - publicat in M00 nr0 /596/050655S

LeBea -r& "#J!2000  pri.ind produsele cosmetice, republicat în M00 nr0

J<96S05<0655

*r0 )icolae Poll, )oţiuni fundamentale de igien0 Manual

dr0 Ileana Adriana Şerban pentru lucrtorii din

sectorul ser.icii, ?d0 Cris %ooE =ni.ersal, <JJ0

K K K Ghid pri.ind aplicarea normelor de igiena în

unitţile de furni1are a ser.iciilor de igien

personal şi estetic uman din cooperaţia

meşteşugreasc, 655S

* * *  A şti cum 'ella

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 66/86

5i=lioBraie 4e-tru ele/i

*r0 )icolae Poll, )oţiuni fundamentale de igien0 Manual

dr0 Ileana Adriana Şerban pentru lucrtorii din sectorul ser.icii, ?d0 Cris %ooE

=ni.ersal, <JJ0

K K K Ghid pri.ind aplicarea normelor de igiena în

unitţile de furni1are a ser.iciilor de igien

personal şi estetic uman din cooperaţia

meşteşugreasc, 655S

* * *  A şti cum 'ella

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 67/86

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 68/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

,i?3 (e (ocu;e-tare "

Nor;e (e iBie-3 4e-tru .4a<iile >- care .e(e.3?oar3 .er/iciile (e e.tetic3 ?i iBie-3 a cor4ului

o;e-e.c

De.ti-a<ia .4a<iilor

Cabinetul de înfrumuseţare trebuie s aib incinte separate pentru fiecare dintre

urmtoarele acti.itţi3

aG  accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilorH=G  desfşurarea procedurilorH

cG pstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, de1infectate şi

sterile, în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au

acces numai persoanele autori1ateH

(G depo1itarea echipamentelor şi materialelor utili1ate pentru curţenie0

Pentru urmtoarele acti.itţi trebuie s e&iste incinte separate prin uşi3

aG  epilare, tratament şi machia@ cosmeticH=G  pedichiur, manichiurH

cG  coafur, manichiurH

(G  fri1erie, brbierit, manichiur0

A;e-aarea ?i >-tre<i-erea .4a<iilor! .u4rae<elor 

• "e accept amena@area cel putin a unui spaţiu sau a unei încperi pentru curţarea,

de1infecţia, sterili1area instrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera dedesfşurare a procedurilor0

• Pereţii, podelele şi ta.anele din fiecare camer trebuie s fie bine întreţinute, netede,

la.abile, confecţionate din materiale neabsorbante, care s poata fi uşor splate şi

curţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie s fie deschiseH în ca1ul finisa@elor 

nela.abile, curţarea se face prin aspirare0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 69/86

• Incintele trebuie s fie adec.at luminate cu lumin artificial şi natural, s fie bine

.entilate, pentru a se elimina fumul, praful sau .aporii0

• Cabinetul trebuie s fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespun1tor din punct de

.edere igienico-sanitar şi bine .entilat0

• ?ste obligatoriu s e&iste chiu.et pentru splarea materialelor re1ultate ca urmare a

efecturii procedurilor, precum şi chiu.et separat pentru splarea şi de1infecţia

m:inilor, situat în camera de desfşurare a procedurii0 "e asigur obligatoriu ap

potabil curent rece şi cald, în cantitţi suficiente, spun antibacterian, periuţ de

unghii şi prosop de h:rtie de unic folosinţ sau dispo1iti.e pentru uscarea m:inilor0

• )umrul optim de dotri sanitare se .a stabili conform normelor de proiectare, în

funcţie de numrul de operatori şi clienţi ai unitţii0

• +oate suprafeţele trebuie menţinute în perfect stare de curţenie şi intreţinere0

"uprafeţele pe care se desfşoara tratamentele sau cele aflate în 1ona de sterili1are

trebuie s fie confecţionate din materiale neporoase, neabsorbante0

• ?ste obligatorie afişarea la loc .i1ibil a interdicţiilor pri.ind fumatul, consumul de

buturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi accesul animalelor în cabinetH

• a amena@area cabinetului este obligatoriu s se ia msuri de protecţie a locaţiei

 împotri.a insectelor şi ro1toarelor0

• Cabinetul trebuie s fie dotat cu trus sanitar de prim a@utor, uşor accesibil,

conform pre.ederilor legale în .igoare0• +emperatura de lucru trebuie s fie confortabil şi s nu se situe1e sub 65QC0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 70/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

  ,i?3 (e (ocu;e-tare 2

Nor;e (e iBie-3 4ri/i-( 4er.o-alul care

eectuea@3 .er/iciile

Personalul trebuie s poarte halate sau echipamente de lucru la.abile, curate, de

culoare deschis, confecţionate special pentru a fi purtate în timpul e&ecutîrii

procedurilor0

 Asigurarea igienei m:inilor lucrtorului se face respect:ndu-se urmatoarele reguli3

aG splarea m:inilor se face cu spun antibacterian şi ap curent potabilH

=G uscarea se face cu prosoape sau şer.ete de unic folosinţ sau prin folosirea unuiaparat de uscare a m:inilorH este inter1is folosirea prosoapelor te&tile de multifolosinţH

cG de1infecţia m:inilor se face prin splare sau frecare, utili1:ndu-se  un produs biocid,

destinat de1infecţiei m:inilor0

Procedeele de splare şi de frecare a m:inilor se efectuea1 conform informaţiilor 

furni1ate de productor pe eticheta produsuluiH produsul trebuie s fie recomandat

pentru u1 sanitar şi trebuie s conţin indicaţii despre3

- necesitatea umectrii prealabile a m:inilorH- .olumul de produs utili1atH

- timpul de splare9frecareH

- frec.enţa aplicrii produsuluiH

- instrucţiunile speciale pentru utili1area apei0

*e1infecţia igienic a m:inilor se face utili1:ndu-se un produs antiseptic

Procedurile recomandate, în funcţie de ni.elul de risc3

Ni/elul (e ri.c Proce(uri I-(ica<iiMinim - splarea m:inilor

- de1infecţia igienic a

m:inilor prin frecare

- c:nd m:inile sunt .i1ibil murdare

- la începutul şi la sf:rşitul programului de

lucru

 - înainte şi dup scoaterea mnuşilor

7sterile sau nesterile;

 - înainte şi dup acti.itţile de curţare

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 71/86

 - înainte şi dup contactul cu clienţii

 - dup utili1area grupului sanitar 7'C;Intermediar - de1infecţia igienic a

m:inilor prin frecare

- de1infecţia igienic am:inilor prin splare

- dup orice contact accidental cu s:ngele

sau cu alte lichide biologice

- dup toate mane.rele potenţialcontaminante

Igiena m:inilor este obligatorie în urmtoarele situaţii, respect:ndu-se condiţiile

pre.1ute la pct0 6 de mai sus3

a; înainte şi dup efectuarea proceduriiH

b; c:nd se contaminea1 accidental cu s:nge, fluide corporale sau secreţiiH

c; dup îndeprtarea mnuşilor de protecţieH

d; dup folosirea toaleteiH

e; înainte şi dup ser.irea meseiH

f; dupa efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea m:inilor0

=nghiile operatorului .or fi tiate scurt şi curate0

In situaţia în care lucrtorul pre1int la ni.elul m:inilor le1iuni, iritaţii sau orice alt

afecţiune dermatologic, se inter1ice practicarea procedurii p:n la .indecarea acestora0

 Anga@atorul trebuie s asigure anga@aţilor si cursuri periodice de instruire, conform

reglementrilor Ministerului "ntţii Publice şi Ministerului ?ducaţiei, Cercetrii şi

+ineretului, astfel înc:t prin acti.itţile desfşurate de aceştia s nu fie afectat

sntatea lor şi a clienţilor0

Personalul anga@at are obligaţia de a efectua controale medicale la anga@are şi controale

periodice, conform pre.ederilor legislaţiei în .igoareH documentele care do.edesc

efectuarea acestor controale medicale se pun la dispo1iţia inspectorilor sanitari, în timpul

acţiunilor de inspecţie0

Personalul anga@at trebuie s cunoasc toate reglementrile domeniului sau de acti.itate

şi s demonstre1e competenţ în folosirea materialelor şi a procedurilor, în conformitate

cu responsabilitţile atribuite, astfel înc:t s pre.in orice pericol pentru sntate0

Pentru acordarea primului a@utor în ca1 de accidente, anga@aţii trebuie s aib la

dispo1iţie trusa de prim a@utor, facilitţi şi personal instruit pentru acordarea primului

a@utor0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 72/86

  ,i?3 (e (ocu;e-tare %

Nor;e .4eciice (e iBie-3 reeritoare la

4roce(urile (i- .alo-ul (e e.tetic3 ?i >-Briire a

cor4ului o;e-e.cMachia@ul se efectuea1 respect:ndu-se urmtoarele condiţii3

a; pentru fiecare client se foloseşte un burete sau un aplicator de unic folosinţH

b; pielea trebuie curţat înainte de aplicarea machia@uluiH

c; creioanele pentru machia@ul ochilor şi al bu1elor trebuie reascuţite înaintea

folosirii pentru un nou clientH

d; c:nd nu sunt folosite, paletele pentru machia@ trebuie acoperiteH

e; toate ser.etele şi materialele de acoperire a feţei refolosibile trebuie splate,

de1infectate şi uscate dup fiecare client0+oate produsele cosmetice utili1ate trebuie s respecte pre.ederile egii nr0 <S96555

pri.ind produsele cosmetice, republicat, cu modificrile şi completrile ulterioare0

+oate produsele cosmetice trebuie pstrate în containere închise şi curate, etichetate

corespun1tor şi utili1ate conform pre.ederilor legale în .igoare0

=tili1area unui preparat cosmetic pentru un client se face prin e&tragerea unei porţiuni

din containerul preparatului respecti. pentru e.itarea contaminrii produsului, iar 

repartiţia acestuia se face folosindu-se una dintre urmtoarele metode3

aG  folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porţiuni de substanţ dincontainerH

=G folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi rsturnatH

cG  folosirea porţiunilor indi.iduali1ate pentru o singur utili1are pentru a pre.eni

contaminarea materialelor în .rac0

Produsele cosmetice se utili1ea1 respect:nd termenul de .alabilitate preci1at pe

ambala@0

+oate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în bun stare de

funcţionare, iar modul de utili1are trebuie s respecte instrucţiunile productorului0Prţile din echipament care se pot contamina trebuie curţate şi9sau de1infectate 1ilnic,

dup necesitate, şi acoperite cu h:rtie, care se .a schimba periodic0

Colectarea prului se .a face în saci de polietilen, separat de alte deşeuri0

?chipamentul, instrumentarul şi materialele folosite pentru deser.irea clientului fac parte

din urmtoarele categorii3

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 73/86

  aG articole tioase şi înţeptoare care ptrund sau pot le1a pielea, cum sunt foarfeci de

tuns şi de filat etc0H dup folosirea la un singur client, articolele de unic folosinţ se

arunc, iar cele de multifolosinţ se sterili1ea1 fi1ic sau chimic, conform pre.ederilor 

legale în .igoareH

=G articole care .in în contact cu mucoasele, cu pielea le1at sau cu obiectele caresusţin articolele sterile, precum şi pensulele de ras, casoletele, dup folosirea la un

singur client, articolele de unic folosinţ se arunc, iar cele refolosibile se curţ şi se

de1infectea1 prin de1infecţie de ni.el înalt sau se sterili1ea10

  cG  articole care .in în contact cu pielea intact şi prul, fr s aib contact cu

mucoasele, cum sunt bigudiuri, piepteni, clame, agrafe, perii, alte articole similare, dup

folosirea la un singur client, articolele de unic folosinţ se arunc, iar cele refolosibile

se curţ şi se de1infectea1 prin de1infecţie de ni.el sc1ut sau cu un produs detergent

- de1infectant0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

,i?3 (e (ocu;e-tare '

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 74/86

Nor;e (e iBie-3 4e-tru 4rotec<ia

clie-<ilor 

Instrumentele, echipamentele şi accesoriile utili1ate trebuie curţate, de1infectate şi9sausterili1ate, conform pre.ederilor legale în .igoare, respect:ndu-se recomandrile

producatorului0

Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unic folosinţ se folosesc

pentru un singur client0

+oate echipamentele, instrumentele şi materialele de unic folosinţ trebuie îndeprtate

imediat dup ce au fost folosite la un client0

?ste inter1is reprocesarea în .ederea reutili1rii dispo1iti.elor şi materialelor de unic

folosinţ0

?ste inter1is folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri

s:ngerarea0

Inainte de începerea tratamentului se efectuea1 e.aluarea strii pielii, cu respectarea

urmtoarelor condiţii3

aG înainte de începerea tratamentului de înfrumuseţare, 1ona respecti. de piele sau

unghie trebuie e.aluatH

=G dac clientul pre1int îin 1ona care urmea1 a fi tratat le1iuni deschise, infecţii,

inflamaţii sau boli dermatologice, tratamentul trebuie am:nat0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

,i?3 (e (ocu;e-tare

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 75/86

Nor;e teh-ice 4ri/i-( >-tre<i-erea ?i cur3<area

i-ci-telor+ .u4rae<elor ?i echi4a;e-telor (e lucru

Curţenia repre1int re1ultatul aplicrii corecte a unui program de curţare0Curţarea se reali1ea1 cu detergenţi, produse de întreţinere şi produse

de curţat0

In utili1area produselor folosite în acti.itatea de curţare trebuie

respectate urmatoarele reguli3

• respectarea tuturor recomandrilor productoruluiH

• respectarea normelor generale de securitate şi sntate în muncH

• este inter1is amestecul produselorH

• este inter1is pstrarea produselor de curţare în ambala@e alimentareH

• produsele se distribuie la locul de utili1are, respecti. la ni.elul

cabinetelor9 incintelor, în ambala@ul original primar sau în recipiente special

destinate, etichetate cu identificarea produsului0

=rmrirea şi controlul implementrii programului de curţare, parte

integrant a planului propriu al salonului, re.in personalului, care, conform legislaţiei

 în .igoare, este responsabil cu supra.egherea şi controlul îndeplinirii normelor de

igien0

*epo1itarea produselor şi a ustensilelor folosite la efectuarea curţrii se

face respect:ndu-se urmtoarele3

a; în cabinet trebuie s e&iste spaţii special destinate depo1itrii produselor şi

ustensilelor aflate în stoc precum şi aflate in rula@, pentru pregtirea acti.itţii

propriu-1ise sau folosite în procesul de efectuare a curţriiH

b; spaţiile trebuie s asigure menţinerea calitţii iniţiale a produselor p:n la

utili1areH

c; spaţiile de depo1itare trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiţii3

• pa.imentul şi pereţii trebuie s fie impermeabili şi uşor de curţatH

• 1ona de depo1itare trebuie s permit aran@area în ordine a

materialelor de curţare şi accesul uşor la acesteaH

• trebuie s e&iste aerisire naturalH

• trebuie s e&iste iluminat corespun1torH

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 76/86

• gradul de umiditate s fie optim pstrrii calitţii produselorH

• trebuie s e&iste chiu.et cu ap potabil rece şi cald, dotat pentru

igiena personalului care efectuea1 curţarea, conform pre.ederilor legislaţiei în

.igoareH

• trebuie s e&iste chiu.et sau ba1in cu ap potabil, pentru

de1infecţia şi splarea ustensilelor folosite la efectuarea curţriiH

de1infecţia, splarea şi uscarea materialului moale folosit la curţare se pot

face utili1:ndu-se maşini de splat cu usctor sau maşini de splat şi usctoare

7funcţie de ca1;H

• trebuie s e&iste suport usctor pentru mnuşi de mena@,

mopuri, perii şi alte ustensileH

• trebuie s e&iste pubel şi saci colectori de unic folosinţ pentru deşeuri,

conform legislaţiei în .igoare0

Curţenia trebuie efectuat la sf:rşitul sau la începutul programului de

lucru, precum şi ori de c:te ori este necesar, de ctre personal calificat0

Intreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curţrii se face 1ilnic,

dupa fiecare operaţiune de curţare şi la sf:rşitul 1ilei de lucruH ustensilele utili1ate

se spal, se curţ, se de1infectea1 şi se usuc0 Curţarea şi de1infecţia

ustensilelor comple&e se efectuea1 în funcţie de recomandrile productorului0

Personalul care e&ecut operaţiunile de curţare şi de1infecţie a

materialului de curţare trebuie s poarte mnuşi de mena@ sau mnuşi de late&

nesterile0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 77/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

,i?3 (e (ocu;e-tare 6

Nor;e teh-ice 4ri/i-( >-tre<i-erea+ cur3<area ?i

(e@i-ectarea

  i-ci-telor+ .u4rae<elor ?i echi4a;e-telor (e lucru

*e1infecţia este procedura care se aplic numai dup curţare şi se reali1ea1 cu

produse şi substanţe chimice autori1ate9 înregistrate, conform pre.ederilor legale în

.igoare0Criteriile de utili1are şi pstrare corect a produselor antiseptice sunt urmtoarele3

un produs antiseptic se utili1ea1 numai în scopul pentru care a fost autori1at9

 înregistratH

se respect întocmai indicaţiile de utili1are de pe eticheta produsuluiH

se respect întocmai concentraţia şi timpul de contact preci1ate în autori1aţia9

 înregistrarea produsuluiH

pe flacon se notea1 data deschiderii şi data limit p:n la care produsul poate fi

utili1atH

la fiecare utili1are, flaconul trebuie deschis şi închis corectH

flaconul se manipulea1 cu atenţieH este inter1is atingerea gurii flaconului,

pentru a nu se contaminaH

este inter1is trans.a1area în alt flaconH

este inter1is recondiţionarea flaconuluiH

este inter1is completarea unui flacon pe @umtate golit în alt flaconH

este inter1is amestecarea, precum şi utili1area succesi. a dou produse

antiseptice diferiteH

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 78/86

se recomand alegerea produselor antiseptice care se utili1ea1 ca atare şi nu

necesit diluţieH

sunt de preferat produsele condiţionate în flacoane cu cantitate micH

dup aplicare, antisepticul nu se îndepartea1 prin cltire, deoarece se pierdeefectul remanentH

se pstrea1 numai în flacoanele originale, pentru a se e.ita contaminarea lor şi

pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta flaconuluiH

flacoanele trebuie pstrate la adpost de lumin şi departe de surse de caldur0

*e1insecţia periodic se .a face la / luni, iar derati1area periodic se .a face la

inter.ale de ma&imum 8 luni sau ori de c:te ori este ne.oieH între operaţiunile

periodice se .or aplica proceduri de de1insecţie şi derati1are curente, de întreţinere, în funcţie de pre1enţa .ectorilor0

"uprafeţele şi echipamentele trebuie curţate, de1infectate, conform pre.ederilor 

legale în .igoare, respect:ndu-se recomandrile productorului0

Pentru curţare şi de1infectare se utili1ea1 doar produse biocide, autori1ate

conform pre.ederilor #otr:rii Gu.ernului nr0 J89655 pri.ind plasarea pe piaţ a

produselor biocide, cu modificrile ulterioare0

"oluţiile de lucru ale produselor biocide, utili1ate pentru de1infecţie, se prepar, sepstrea1 şi se utili1ea1 conform instrucţiunilor productorului0

+oate recipientele şi containerele, altele dec:t ambala@ul original al

productorului, folosite pentru de1infecţie, trebuie etichetate adec.at în pri.inţa

conţinutului, concentraţiei şi datei la care soluţiile de lucru au fost preparate0

?chipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curţat prin ştergere

şi pul.eri1at cu un produs biocid0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 79/86

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

,i?3 (e (ocu;e-tare #

Utili@area ;eto(elor+ a ti4ului (e 4ro(u. =ioci(4e-tru cur3<are+ (e@i-ec<ie ?i .terili@are

Su4ort (e tratat

Meto(a (e

a4licare O=.er/a<iiMateriale -ecritice"uprafeţe inerte, cum ar fi3

pa.imente, pereţi, mobilier etc0

Curţare "plare cu soluţie de

detergent pentru

 îndeprtarea prafului şi murdriei, urmat

de cltire cu ap cald0"uprafeţe inerte, cum ar fi3 chiu.eta,

'0C0, suprafeţele de lucru, pat de

lucru etc0

*e1infecţie de

ni.el sc1ut sau

cu un produs

detergentde1infectant

Ştergere, respect:ndu-se timpul şi

concentraţia conform instrucţiunilor

productorului, apoi cltire0

Material moale, cum ar fi3 prosoape,

cearceafuri etc0

*e1infecţie de

ni.el sc1ut

"plare la maşini automate cu ciclu

termic de de1infecţie

şi fierbere sau la o firm speciali1at, în

ba1a unui contract0

=scarea se face în camere special

amena@ate sau în

usctoarele maşinilor de splat0"patule din plastic sau metal, ta.iţe,

ustensile care intr în contact cu

pielea intact, pr sau unghii ori cu

substanţe de lucru0

*e1infecţie de

ni.el sc1ut cu

un produs

detergent -

de1infectant

"plare, urmat de imersie complet în

produsul biocid, apoi cltire cu ap0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 80/86

 Materiale .e;icriticerice suprafaţ inert sau material

moale care a fost stropit cu s:nge

sau alte fluide corporale

*e1infecţie de

ni.el intermediar 

Ştergere sau imersie complet în

produsul biocid, urmat de splare, apoi

cltire cu ap0Pile de unghii refolosibile, pensete,.ase pentru manichiur, cdiţe

pentru pedichiur, perii de unghii,

la.oare pentru splat prul etc0

*e1infecţie deni.el intermediar 

Ştergere sau imersie complet înprodusul biocid, apoi cltire0

rice articol care .ine in contact cu

mucoasele intacte sau cu pielea

le1at ori care susţine un articol

steril

*e1infecţie de

ni.el inalt

"plare urmat de imersie în produsul

biocid, apoi cltire0

Materiale critice Articole tioase şi înţeptoare care

ptrund ad:nc în piele, refolosibile

"terili1are prin

metode fi1ice

sau chimice

Conform pre.ederilor legale în .igoare şi

ale art0 din ane&a nr0 < la ordinul

<</896S0580655S0

Competenţa <3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 81/86

,i?3 (e (ocu;e-tare J

Nor;e teh-ice 4ri/i-( .terili@area

bţinerea strii de sterilitate, precum şi menţinerea ei p:n la momentul utili1rii

repre1int o obligaţie permanent în cadrul salonului de înfrumuseţare corporal0

+oate dispo1iti.ele şi materialele care urmea1 a fi sterili1ate trebuie curţate şi

de1infectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterili1are standardi1at0

"er.iciul de sterili1are din saloane trebuie s fie amena@at într-un spaţiu special

destinat0

rgani1area acti.itţii ser.iciilor de sterili1are cuprinde3

- circuitul de colectare, recipientele şi mi@loacele de transport pentru

instrumentele murdare, nesterileH

- asigurarea ariei de curţare în .ederea diminurii încrcturii microbieneH

- .erificarea strii de funcţionare a aparaturiiH

- spaţiul curat pentru in.entarierea şi împachetarea instrumentelorH

- sterili1area propriu-1is şi sistemul de control al procesuluiH- procedurile de control şi marcare a produselor finiteH

- tratarea neconformitţilorH

-  înregistrarea şi arhi.area datelor pri.ind parcursul procesului, în .ederea

asigurrii trasabilitţii 7I" 456;, care este un element de sistem de calitate şi

este parte component a materio.igilenţeiH

- circuitul de stocare, distribuţie, transport la utili1atoriH

- instruirea personaluluiH

- echipamentul de protecţie al personalului0

Instrumentarul care necesit sterili1are trebuie s fie împachetat indi.idual în

ambala@e aprobate pentru sterili1are sau în seturi care sunt folosite pentru o singur

procedur0 Ambala@ele trebuie inscripţionate cu data sterili1rii şi numele persoanei

care a efectuat sterili1area0 Ambala@ele cu instrumentele sterili1ate trebuie menţinute

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 82/86

 în condiţii corespun1toare de asigurare a sterili1rii şi depo1itate într-un loc închis,

lipsit de umiditate şi praf, la care e&ist acces controlat0 ?ste obligatorie afişarea

interdicţiei de acces al persoanelor strine în locul9 camera de pstrare a obiectelor 

şi echipamentelor curate, sterile sau de1infectate0

"e admite posibilitatea sterili1rii instrumentarului într-o unitate sanitar

speciali1at0 *ac sterili1area se efectuea1 în alt parte dec:t locaţia salonului,

trebuie s se fac do.ada sterili1rii prin urmtoarele documente3

a; contractul încheiat între cele dou prţiH

b; data sterili1rii şi numele persoanei care a e&ecutat sterili1areaH

c; cantitatea şi tipul de instrumentar sterili1atH

d; tipul de sterili1are folosit, parametrii de sterili1are, tipul de aparat folositH

e; condiţiile de transport al instrumentarului sterili1at0

Diecare pachet cu instrumentar sterili1at trebuie monitori1at în pri.inţa sterili1rii,

utili1:ndu-se indicatorii chimici sau biologici0

Procedurile de sterili1are efectuate conform recomandrilor productorului

aparatului se înregistrea1 şi trebuie s fie disponibile în cursul acţiunilor de

inspecţie0

Inregistrrile scrise cu pri.ire la procedurile 1ilnice de sterili1are şi de1infectare,

efectuate conform pre.ederilor rdinului ministrului sntţii publice nr0 68<9655S, cu

modificrile ulterioare, se pstrea1 de ctre persoana responsabil0

Persoana responsabil cu sterili1area instrumentarului trebuie s demonstre1e în

cadrul inspecţiei c procedurile de sterili1are au fost e&ecutate corect şi optim0

Inregistrrile procedurii sterili1rii trebuie s cuprind urmtoarele3a; metoda şi parametrii de sterili1areH

b; data sterili1riiH

c; cantitatea şi tipul de instrumentar sterili1atH

d; numele sau iniţiala persoanei care a sterili1at instrumentarulH

e; monitori1area sterili1rii prin indicatorii chimici sau biologici0

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 83/86

Instrumentarul sterili1at şi depo1itat conform pre.ederilor legale în .igoare, care

nu a fost folosit în decurs de 64 de ore de la data sterili1rii, trebuie resterili1at

 înainte de folosire, e&cepţie fc:ndu-se pentru instrumentarul nou presterili1at0

*ac se folosesc instrumente presterili1ate, trebuie s e&iste documentaţia

furni1at de productor în care s fie descris metoda de sterili1are şi preci1ate

recomandrile de depo1itare şi menţinere a sterilitţii0 Aceast documentaţie trebuie

furni1at în cursul acţiunilor de inspecţie0 Persoanele responsabile cu depo1itarea şi

manipularea instrumentarului sterili1at trebuie s respecte instrucţiunile

productorului de menţinere a sterilitţii0

Diecare salon sau locaţie temporar trebuie s menţin înregistrrile pri.indde1infecţia şi sterili1area disponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea

trebuie s cuprind urmtoarele3

a; date despre produsul biocid folosit 7denumire comercial, a.i1 sanitar,

fişa de securitate;H

b; domeniul pentru care produsul biocid este folositH

c; data, frec.enţa de1infecţieiH

d; numele persoanelor care sunt responsabile cu de1infecţia0

"terili1area se reali1ea1 numai cu aparate de sterili1are

autori1ate şi a.i1ate conform pre.ederilor legale în .igoare0 "e folosesc metode

fi1ice, abur sub presiune sau abur la temperatur şi presiune ridicate9 sc1ute,

caldur uscat, precum şi metode combinate fi1ico-chimice0 +rebuie respectate

instrucţiunile de utili1are din cartea tehnic a instrumentelor cu pri.ire la temperatur,

presiunea şi timpul de sterili1are recomandate de productor, în funcţie de tipurile de

materiale de sterili1at ambalate0

"e elaborea1 instrucţiuni tehnice specifice pri.ind e&ploatarea

aparatelor, precum şi msurile ce trebuie luate în ca1 de a.arii, întreruperi sau

dereglri şi se afişea1 la fiecare loc de munc0

"e efectuea1 controlul mediului, monitori1:nd şi control:nd3

- calitatea aerului, apei şi a fluidelor utili1ateH

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 84/86

- starea de igien a suprafeţelorH

- modul de funcţionare a echipamentelor de sterili1areH

- modul de funcţionare a echipamentelor de control, msur şi testareH

- ţinuta şi formarea profesional ale personalului0

Competenţa /3 Aplic legislaţia pri.ind igiena şi securitatea muncii

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 85/86

,i?3 (e (ocu;e-tare

ReBi;ul (e?eurilor .4eciice .er/iciilor 

Cabinetul trebuie s fie dotat cu mi@loace pentru precolectarea şi colectarea

deşeurilor periculoase, precum şi a celor mena@ere3 recipient cu capac, pubel,

containere şi saci colectori de unic folosinţH colectarea, depo1itarea, transportul şi

neutrali1area deşeurilor se fac conform pre.ederilor legale în .igoare0

"paţiul de depo1itare trebuie s e&iste în fiecare salon 7unitate;0 In situaţia în care nu

a fost pre.1ut în proiect un spaţiu pentru depo1itare temporar, se .a construi sau

se .a amena@a ulterior0

"paţiul de depo1itare temporar trebuie s aib dou compartimente, şi anume3

un compartiment pentru deşeurile periculoase 7dac este ca1ul;, pre.1ut

cu dispo1iti. de închidere care s permit numai accesul persoanelor 

autori1ateH

un compartiment pentru deşeurile asimilabile celor mena@ere, amena@at

conform normelor de igien pri.ind mediul de .iaţ al populaţiei0

*urata depo1itrii temporare .a fi c:t mai scurt posibil, iar condiţiile de depo1itare

.or respecta normele de igien în .igoare0

Pentru deşeurile periculoase 7dac este ca1ul; durata depo1itrii temporare nu

trebuie s depşeasc S6 de ore, din care 4 de ore în incinta salonului şi 64 de ore

pentru transport şi eliminare final0

+ransportul deşeurilor în incinta salonului 7unitţii; se face pe un circuit separat decel al clienţilor, containerele de depo1itare de1infect:ndu-se dup fiecare

descrcare0

*eşeurile produse în salon 7unitate; trebuie eliminate prin procedee autori1ate

specifice fiecrei categorii de deşeuri, respecti.3

7/24/2019 Igiena, securitatea muncii si protectia mediului.doc

http://slidepdf.com/reader/full/igiena-securitatea-muncii-si-protectia-mediuluidoc 86/86

- incinerareaH

- depo1itarea în depo1itul de deşeuriH

- includerea în ciclul de eliminare a deşeurilor municipale0

Prul se colectea1 în pelerine, se pune în saci de polietilen, închişi etanş şi sedepo1itea1 separat de alte re1iduuri0

*eşeurile periculoase- tuburi sub presiune tip spra- se .or depo1ita separat, cu

msuri de marcare şi securi1are0

 

 Anga@atorul este obligat s nominali1e1e persoana responsabil cu acti.itatea de

eliminare a deşeurilor0

Incperile sau platformele impermeabili1ate amena@ate pentru depo1itarea

recipientelor de colectare a re1iduurilor solide trebuie s fie racordate la un hidrant şi

la reţeaua de canali1are, pentru a fi curţate c:nd este necesar, c:t şi pentru

splarea şi de1infecţia recipientelor0