Ice-cream & Gelato Bakkerij & Patisserie Catering & Groot-keuken

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ice-cream & Gelato Bakkerij & Patisserie Catering & Groot-keuken

 • Klte-Rudi. Quality made in Germany since 1964

  Ice-cream & Gelato

  Bakkerij & Patisserie

  Catering & Groot-keuken & GV

 • 2

  Welkom in de wereld van

  De firma Klte-Rudi heeft altijd in nauwe samenwerking met haar

  klanten ijsapparatuur ontwikkeld.

  De oprichter van dit bedrijf, Rudolf Rischewski, is gestart met zelf ijs te

  bereiden voordat hij de productie opstartte van zijn apparatuur in

  1960.

  Een levenswerk, wat gekenmerkt wordt door innovatie, hoge kwaliteit

  en praktische denken.

  Meer dan 50 jaar innovatie.

  Apparatuur voor ijssalons, patisserie, bakkerijen, restaurants,

  catering en groot keuken die hun

  product kwaliteit willen verbeteren en

  de werkprocessen willen optimaliseren.

  zoet melk hartigfruit

  Het is belangrijker om de waarde van eenproduct te (her)kennen dan de prijs te weten

  Rudi Rischewski

 • 3

  Ice-cream & GelatoDiagonal-Freezer DICOM touch Ice-cream gelato machine

  Ons eerbetoon aan de traditioneleice-cream gelato productie!

  Waarom een Diagonal-Freezer

  het beste ijs maakt !

  Uw ambachtelijke ijswordt op de binnen-wand van de ketel ineen 4 mm dikke laagbevroren, dan afge-schraapt. Dit vormt bijelke spatel een stabielespiraal structuur vandroog ice-cream gelato.

  De perfecte interactievan de diagonale ketel,het grote oppervlak enhet roerwerk met kneed -functie creert in deDiagonal-Freezer deunieke, stabiele, homo-gene micro kristallenen geketende structuur.

  Dankzij het Bio-Meca-nic-Systeem reduceertu het gebruik van emul-gatoren, stabilisatorenen verdikkingsmiddelen.

  Gepatenteerd: ijsma-chine met diagonaalgeplaatste productie ci-linder voor werkelijkdroog ijs, variabelehoeveelheiden en volle-dig leeg draaien.

  fsc

  Dankzij het geavan-ceerde en geoptimali-seerde koelsysteem inde ketel wordt het ijsbevroren tot een drogestabiele structuur metzeer fijne en homoge-ne micro-kristallen. Hetresidu vrije water is ge-minimaliseerd (het effectis gelijk aan een rote-rende shockvriezer).

  G6 Pro-CottoG6 DICOM touch

  Een combinatie vantechnieken, van de tra-ditionele bock vriezermet de huidige auto-matische vriezers. DeDiagonal-Freezer heefteen grotere keteldia-meter en is diagonaalgeplaatst.Dit produceert het be-ste ijs!

  Traditioneel, ambachtelijk bereid ijs moet knedend bereid worden om romig, stabiel en droog te zijn. Ditkon tot voor kort alleen met een verticale bock vriezer.

  De gepatenteerde DICOM touch Diagonal-Freezerbepaald en realiseert precies wat u wilt bereiken. Optimale structuur, natuurlijk volume, stabiele samen-hang en een perfecte romigheid, dankzij het Bio- Mecanic-Systeem en de geavanceerde OCP vries-techniek met de individuele instelmogelijkheden.

  Door de diagonale productie cilinder en het uniekeroerwerk, met kneed functie, ontstaat het perfecte ijs;met een unieke, stabiele, droge, romige, geknedestructuur en een excellente consistentie.

  Dankzij het Bio-Mecanic-Systeemen de OCP vriestechniek wordtuw ijs perfect, met de fijnste homogene microkristallen struc-tuur, minimaal restwater endaardoor ook vitrine klaar! Eenshockvriezer is overbodig.

 • 4

  Met het Bio-Mecanic-Systeem wordt tijdens het proceseen de homogene structuur en stevigheid bereikt in deKlte-Rudi Diagonal-Freezer.Het ijs is klaar voor, de vitrine, decoreren of portione-ren. Een shockvriezer is overbodig.Een oppervlakkige shock van een blast freezer geeftnooit het gelijke resultaat als een Diagonal-Freezer. DeDiagonal-Freezer werkt volgens natuurlijke principes.Niet met elektronica, of met toevoegingen is deze fijnestructuur en consistentie van het ijs zo goed te behalen.Heel belangrijk is het om tijdens het vries proces fijnemicro kristallen te creren.De natuur leert ons dat een homogene structuur metfijne waterkristallen (microkristallen) de enige oplos-sing is om een droge, geketende structuur te creren,dat voorkomt voortijdig smelten en volume verlies.

  Het Bio-Mecanic-Systeem combineert deze eigen-schappen en gaven uit de natuur met de modernste enbewezen technologie. Werkend volgens het uitgangs-

  punt zo natuurlijk mogelijkOp deze manier evolueren alle na-tuurlijke en biologische ingredintenen verrijken de mix. Hierdoor ont-staat een ongevenaard, gezond,goed, vers en natuurlijk gekleurdeijs-creamHet Bio-Mecanic-Systeem zorgt

  ervoor dat er geen overmatige hoeveelheden emulga-toren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en additie-ven nodig zijn in uw ambachtelijke, natuurlijk bereideijs. Dit in tegenstelling met de bereiding bij andere verticale of horizontale ijsmachines.

  Het geheim voor werkelijk droge ijs-cream gelato!Kracht en prestatie ! De Diagonal-Freezer DICOM touch met heteffect van een roterende shock vriezer!

  Geen terugkristallisatie *

  *afhankelijk van het recept

  Diagonal-Freezer DICOM touch kenmerken:Soft-Touch scherm (pro-soft touch commander)99 programma mogelijkheden. Eenvoudig te bedie-

  nen. Fouten en storingsmeldingGrote, diagonaal geplaatste productie ketel, volledig

  TIG gelast, naadloos, 1 geheel met de 15 mm dikkervs frontplaat

  Universele ijsbak houder, hangend gefixeerde ijsbusRoerwerk met kneedfunctie, volledig rvsAfschraapmessen van speciaal kunststof POM, laag

  temperatuur bestendigOptimale vrije ruimte tussen roerwerk en cilinderwand40% groter uitloop openingZeer praktische grote inlaat opening

  SRS; Snel-Reinigings-Systeem, snel opwarmen enschoonspoelen van de inwendige ketel en het roer-werk

  De constructie:Compleet roestvast stalen frame, naadloos gelastGrote diagonaal geplaatste productie ketel, volledig

  naadloos gelast in 1 geheel met de frontplaat (15 mmdik)

  Gefabriceerd volgens de Duitse kwaliteitsnormen DIN EN 1672, par. 1+2

  Roerwerk rechtstreeks ingebracht in de ketelFrontpaneel met gentegreerde schakelkast is weg

  klapbaarAutomatische noodstop

 • 5

  Herbereken uw productie tijd ! Met de Diagonal-Freezern van Klte-Rudi: U reduceert uw productietijd U verhoogd uw uur productie U krijgt een hoge mate van flexibiliteit

  Productie met behulp van eenshockvirezer: Het bereide ijsmoet extra bevroren wordenvoordat het in de ijsvitrine ge-plaatst kan worden.

  Bij het traditionele berei-dingsproces van een-bockvriezer of de Diagonal-Freezer kan het ijs directinde vitrine geplaatst worden.Het is klaar!

  >

  Scho

  ck-

  fros

  ter

  >

  Algemeen

  >

  >

  >

  Bij KLTE-RUDI

  >>44

  Onze opgaven zijnreel, gebaseerd opde praktijk. Wanneerbv. bij de G4 de op-gaaf voor vulling percharge 4 liter vloeiba-re mix is dan klopt ditook. U krijgt gegaran-deerd hoogwaardigijs, droog en stabiel.U kunt vertrouwen opde juistheid van onzeopgaves.

  Door de diagonaalgeplaatste ketelzijn ook kleine volu-mes mogelijk metdezelfde perfectekwaliteit. Deze ei-genschap maakt deDiagonal-Freezervoor alle omstan-digheden de besteijsmachine.

  De diagonaal ge-plaatste ketel vande G4 (12 liter volu-me inhoud) biedtgenoeg ruimte vooropslag, ook met demaximale vulling -4 liter. Dit geeft eenreel beeld van deprestaties.

  Min.Max.

  1 l4 l

  Welke Diagonal-Freezer voldoet bij u ?De juiste machine voor ie-ders behoefte!

  U kunt kiezen tussen de klas-sieke en de gecombineerdemachine.

  Door de compacte afmetingenpast de Diagonal-Freezer in de-zelfde ruimte als de traditionelebockvriezer.

  G 41 - 4 l

  G 61,5 - 6 l

  G 14V43 - 14 l

  G 16V44 - 16 l

  G 92 - 9 l

  G 72 - 7 l

  Ice-cream & GelatoDiagonal-Freezer DICOM touch Ice-cream gelato machine

  Grote uiloop opening voorsnel en efficint uitdraaien.

 • Reinigingskit standaardSRS; Druk op de knop ende ketel ontdooit en kangelijk snel gereinigd wor-den.

  Dit werkt zeer efficint en bespaart wateren reinigingsmiddelen. Het gentegreerdeketelspoelsysteem in de achterkant van deketel vult het water direct van binnen.

  6

  Gentegreerde hyginische middelen voor u en uw klanten Het schoonmaken van een ijsmachine neemt elke dagveel tijd in beslag. Om de werkelijke prestaties van eenijsmachine te beoordelen is het noodzakelijk om te weten hoeveel tijd het schoonmaken kost.

  Bij Klte-Rudi is optimale hygine de standaardnorm,dankzij de geoptimaliseerde Duitse HACCP standaardtechnologie en volgens de Duitse industrile DIN 1672deel 1 en 2. Produceren en schoonmaken is eenvoudigsnel en gemakkelijk

  Roestvast stalen produc-tie ketel, naadloos TIGgelast, een geheel metmassief frontplaat(15mm dik).

  Roerwerk, volledig roest-vast staal, met kneed-functie. Strak, glad en 15 mm dik.

  Long life afschraap-messen gemaakt uitspeciaal laag tempe-ratuur kunststof (POM),eenvoudig te reinigenen te (de)monteren.

  Standaard gentegreer-de douchekraan, een-voudig in gebruik.

  Standaard! De ijsbushou-der voor alle maten. Debus hangt ergonomisch,veilig en hyginisch.

  De roestvrijstalen lek-bak is eenvoudig wegte nemen.

  Voor de veiligheid; destandaard noodstopbeugel.

  Krachtige aandrijvingvan het roerwerk.

  De over-gedimensio-neerde roestvrijstalenplatencondensor zorgtvoor zeer economischwater verbruik.

  Krachtige compressormet watergekoelde ci-linderkoppen; verlengtde levensduur en be-spaart energie.

  Slangensteun pro-tubi;een scharnierende steunaan de achterkant vande machine houdt deslangen en de elektraka-bel van de grond wegen voorkomt knikken.

  De elektra kast met be-veiligingen en compo-nenten is eenvoudigvan voren te openen.

  Het DICOM touch controlepaneel controleert het vriesproces tot de juisteconsistentie van het ijs.

  gepatenteerde techniek!

  Origeneel van

  Klte-Rudi

 • 7

  Ice-cream & GelatoDiagonal-Freezer DICOM touch Ice-cream gelato machine