1
Ninaomba kujiunga na 1. TAARIFA ZA MUOMBAJI: TAARIFA ZA KIELIMU ZA MUOMBAJI: (Jaza panapohusika) i) Jina kamili (majina matatu) ............................................................................................. ii) Tarehe ya kuzaliwa iii) Umri iv) Jinsi. Me Ke (weka tiki panapohusika) kidato cha kwanza. kidato cha tano. Pre-form one VIKINDU MAGOGO MATATU, MKURANGA PWANI. P.O.BOX 66 MKURANGA. PWANI Email: [email protected] Web: www.ibunjazar.org FOMU YA MAOMBI YA KUJIUNGA NA SHULE Bismillahir Rahmaanir Rahiim. IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOL IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOL VIKINDU MAGOGO MATATU, MKURANGA PWANI. P.O.BOX 66 MKURANGA. CALL: HEADMASTER 0712 227258, SECOND MISTRESS 0658 514451, ACADEMIC MASTER 0717 599293, ACCOUNTANT 0714 704079 Email: [email protected] Web: www.ibunjazar.org 3. (A) TAARIFA YA MZAZI/MLEZI i) Jina kamili …………………..................................... ii) Kazi………………….... ….. iii) Mawasiliano…………………..................................... iv) Mtaa………………….... ….. v) Wilaya …………………..................................... v) Mkoa………………….... ….. (B) UTHIBITISHO WA MZAZI/MLEZI: Nathibitisha kwamba maelezo yaliyotolewa hapo juu ni sahihi. Na natoa ahadi kuwa nitashirikiana vyema na shule, kwa kutekeleza majukumu yangu yote ili kufanikisha maendeleo ya kitaaluma ya mwanangu na kinidhamu. i. Jina (mwanafunzi):………………………………………………………… Saini:………………………… ii. Jina (Mzazi/Mlezi):………………………………………………………… Saini:……………………….. NB: -Fomu hii inatolewa kwa gharama ya Tzs.20, 000/= ambayo haitorudishwa. -Fomu ijazwe na irejeshwe shuleni siku tano (05) baada ya kuchukuliwa. MWL: MUSSA BARUTI MKUU WA SHULE: (A) ELIMU YA MSINGI i) Kiwango cha elimu …………..................................................................................... ii)shule uliyosoma ......................................................................................................... Eng/Kisw.medium Kisw.medium iii) Mwaka ............................ iv) kata .............................................. v) Wiaya .............................. vi) Mkoa ………................................... (B) ELIMU YA SEKONDARI i) Kidato cha mwisho kusoma …………................................................................................... ii)Shule uliyosoma .......................................................................................................... iii) Mwaka ............................ iv) kata .…………................................................ v) Wiaya .............................. vi) Mkoa ……….................................... MATOKEO YA MUHULA WA MWISHO WA MASOMO (ANNUAL RESULT) AMA MTIHANI WA TAIFA. (B) ELIMU YA DINI i) Taja kwa ufupi unachofahamu katika dini : ............................................................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ii) Umehifadhi juzuu ngapi za Quran Tukufu.............................................................................. iii) Unajua kusoma juzuu ngapi bila ya kuhifadhi ................................................................................................ NB: Ambatanisha nakala ya matokeo yako kwa mwaka uliofanya mtihani. MATH PHY BIOS CHEM HST GEO KISW ENG BK COM CIV EDK

IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOLibunjazar.org/Files/FOMU YA MAOMBI YA KUJIUNGA NA IBUN JAZAR.pdf · ibun jazar islamic sec. school ibun jazar islamic sec. school vikindu magogo matatu,

  • Upload
    lamnhan

  • View
    498

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOLibunjazar.org/Files/FOMU YA MAOMBI YA KUJIUNGA NA IBUN JAZAR.pdf · ibun jazar islamic sec. school ibun jazar islamic sec. school vikindu magogo matatu,

Ninaomba kujiunga na

1. TAARIFA ZA MUOMBA JI :

TAARIFA ZA KIELIMU ZA MUOMBAJI: (Jaza panapohusika)

i) Jina kamili (majina matatu) .............................................................................................

ii) Tarehe ya kuzaliwa iii) Umri

iv) Jinsi. Me Ke (weka tiki panapohusika)

kidato cha kwanza.

kidato cha tano.

Pre-form one

VIKINDU MAGOGO MATATU, MKURANGA PWANI . P.O.BOX 66 MKURANGA. PWANI Email: [email protected] Web: www.ibunjazar.org

FOMU YA MAOMBI YA KUJIUNGA NA SHULE

Bismillahir Rahmaanir Rahiim.

IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOL

IBUN JAZAR ISLAMIC SEC. SCHOOLVIKINDU MAGOGO MATATU, MKURANGA PWANI.

P.O.BOX 66 MKURANGA. CALL: HEADMASTER 0712 227258, SECOND MISTRESS 0658 514451,

ACADEMIC MASTER 0717 599293, ACCOUNTANT 0714 704079 Email: [email protected] Web: www.ibunjazar.org

3. (A) TAARIFA YA MZAZI/MLEZIi) Jina kamili ………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii) Kazi………………….. . .…. . iii) Mawasiliano………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv) Mtaa………………….. . .…. . v) Wilaya ………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v) Mkoa………………….. . .…. .

(B) UTHIBITISHO WA MZAZI/MLEZI:Nathibitisha kwamba maelezo yaliyotolewa hapo juu ni sahihi. Na natoa ahadi kuwa nitashirikiana vyema na shule, kwa kutekeleza majukumu yangu yote ili kufanikisha maendeleo ya kitaaluma ya mwanangu na kinidhamu.

i. Jina (mwanafunzi):………………………………………………………… Saini:…………………………ii. Jina (Mzazi/Mlezi):………………………………………………………… Saini:………………………..

NB: -Fomu hii inatolewa kwa gharama ya Tzs.20, 000/= ambayo haitorudishwa. -Fomu ijazwe na irejeshwe shuleni siku tano (05) baada ya kuchukuliwa.

MWL: MUSSA BARUTI MKUU WA SHULE:

(A) ELIMU YA MSINGI i) Kiwango cha elimu ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i ) shule ul iyosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eng/Kisw.medium Kisw.medium

ii i ) M wak a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv ) k ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v ) Wiaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i ) Mkoa ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(B) ELIMU YA SEKONDARI i) Kidato cha mwisho kusoma ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i )Shule ul iyosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i i i ) M wak a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv ) k ata .………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v ) Wiaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i ) Mkoa ……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATOKEO YA MUHULA WA MWISHO WA MASOMO (ANNUAL RESULT) AMA MTIHANI WA TAIFA.

(B) ELIMU YA DINIi) Taja kwa ufupi unachofahamu katika dini : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii) Umehifadhi juzuu ngapi za Quran Tukufu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii) Unajua kusoma juzuu ngapi bila ya kuhifadhi ................................................................................................

NB: Ambatanisha nakala ya matokeo yako kwa mwaka uliofanya mtihani.

MATH PHY BIOS CHEM HST GEO KISW ENG BK COM CIV EDK